Byla e2SP-18988-1041/2018
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomosiose bylose Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini), suinteresuoti asmenys antstolė Audronė Adomaitienė, skolininkai G. L. bei L. M. ir išieškotoja uždaroji akcinė bendrovė „Medicinos bankas“

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Simona Dementavičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Rogers Marketing LP prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomosiose bylose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), suinteresuoti asmenys antstolė Audronė Adomaitienė, skolininkai G. L. bei L. M. ir išieškotoja uždaroji akcinė bendrovė „Medicinos bankas“.

2Teismas

Nustatė

3Byloje dalyvaujančių asmenų reikalavimai ir jų argumentai

4

  1. Pareiškėjas prašo teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones vykdomosiose bylose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) – sustabdyti vykdomąsias bylas ir jose atliekamus vykdymo veiksmus.
   1. Esant neišnagrinėtam ginčui dėl reikalavimo perleidimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, antstolė negali vykdyti vykdomųjų bylų ir turi jas nedelsiant sustabdyti. Teismui nusprendus tenkinti pareiškėjo ieškinį, išieškotojas bankas būtų įpareigotas atnaujinti reikalavimo perleidimo sutarties vykdymą, kas lemtų vykdomųjų bylų stabdymą. Tačiau iki teismo sprendimo priėmimo antstolė jau galės būti išieškojusi lėšas iš skolininkų ar pardavusi jų turtą.
   2. Tokia situacija būtų nesąžininga ir visi šie antstolės veiksmai turės būti panaikinti ir atstatyti, nes esant galimai palankiam pareiškėjui teismo sprendimui, reikalavimo perleidimo sutarties nutraukimas būtų pripažintas neteisėtu nuo pat jo atlikimo, kas lemtų, kad visi toliau sekę veiksmai, įskaitant vykdomųjų bylų atnaujinimą ir jose atliktus vykdymo veiksmus, taip pat būtų pripažinti neteisėtais.
  2. Suinteresuotas asmuo bankas atsiliepimu prašo teismo prašymą atmesti.
   1. Nors skunde pareiškėjas teigia, kad antstolė negalėjo atnaujinti vykdomųjų bylų, kurias šiuo metu prašoma sustabdyti, tačiau pareiškėjas nenurodo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) pagrindų, kuriais remiantis šios bylos turėtų būti sustabdytos. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad būtų tapęs išieškotoju vykdymo procese, neteikė prašymo dėl išieškotojo pakeitimo vykdomosiose bylose, o iš reikalavimo perleidimo sutarties 1.8 punkto akivaizdu, jog reikalavimo teisių perėjimo momentas buvo siejamas su visos kainos už šiuos reikalavimus sumokėjimu – kas nebuvo padaryta, o pats pareiškėjas pripažįsta, jog tam neturi finansinių galimybių. Atsižvelgiant į teismų praktikoje ne kartą akcentuotą laikinosios apsaugos priemonės – išieškojimo vykdymo procese sustabdymo – specifiką, išimtinį pobūdį, banko vertinimu, taikant šią priemonę, nėra pakankami vien tik pareiškėjo subjektyvūs teiginiai, kad jis mano, jog vykdomosios bylos turėtų būti sustabdytos, tačiau jis, skųsdamas antstolės veiksmus, turėtų įrodinėti konkrečius CPK įtvirtintus vykdomosios bylos sustabdymo pagrindus bei pateikti įrodymus, kurie leistų preliminariai teigti, jog tokie pagrindai egzistuoja. Šiuo atveju pareiškėjas tokių pagrindų nenurodė. Kaip matyti iš 2018 m. birželio 15 d. skundo ir prašymo, antstolės tariamus neteisėtus veiksmus pareiškėjas grindžia ne pačios antstolės atliktais veiksmais, tačiau tuo, kad bankas, kaip teigiama, neteisėtai nutraukė sutartį ir kreipėsi į antstolę dėl vykdymo veiksmų atnaujinimo. Taigi pareiškėjas įrodinėja ne antstolės, tačiau banko atliktą pažeidimą vykdant sutartį.
   2. Pagal dabartinę faktinę situacija, patenkinus prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, iš esmės būtų patenkintas ir pareiškėjo pareikštas materialinis reikalavimas, nors byla dėl antstolės priimtų patvarkymų dar neišnagrinėta. Esant tokioms aplinkybėms, teismų praktikoje pripažįstama, kad tai yra ydinga situacija ir tokio pobūdžio laikinosios apsaugos priemonės neturi būti taikomos (Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-1879-340/2016).
   3. Akivaizdu, kad esant sustabdytoms vykdomosios bylos skolininkai turi galimybę nevaržomai disponuoti gaunamu darbo užmokesčiu, kitomis pajamomis, pats pareiškėjas savo pareigos atlikti įmokas pagal sutartį taip pat nevykdo. Tokia situacija iš esmės pažeidžia banko interesus ir suteikia nepagrįstą pranašumą pareiškėjui ir skolininkams, kurie būdami skolingi bankui išvengia savo prievolių vykdymo.
   4. Banko vertinimu, nors pareiškėjas šiuo metu skundžia antstolės veiksmus, tačiau prašyme suformuluotas reikalavimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagal savo esmę yra tapatus 2018 m. gegužės 29 d. ieškinyje pateiktam prašymui dėl laikinųjų apsaugos priemonių, kuris Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-20852-918/2018 buvo atmestas. Ar bankas tinkamai vykdė sutartį nagrinėjamas atskirame civiliniame procese, todėl minėtame procese turi būti sprendžiami prašymai, susiję su laikinosiomis apsaugomis priemonėmis, kurios užtikrintų, kad galimas tolimesnis sutarties vykdymas būtų įmanomas, jei pareiškėjui bus priimtas palankus teismo sprendimas.
  3. Suinteresuotas asmuo antstolė atsiliepimu prašo teismo prašymą atmesti.
   1. Antstolė neturėdama vykdomosios bylos, nes pateikusi teismui, papildomų vykdymo veiksmų neatlieka, todėl pareiškėjo nuogąstavimai apie turto realizavimą ar kitus papildomus apribojimus neatitinka tikrovės.
   2. Vykdomosios bylos sustabdymas nepanaikina taikomų apribojimų, jei kitaip nenustato teismas. Šiuo atveju skolininkų vykdomosios bylos ir apribojimai turtui yra taikomi nuo 2012 metų, todėl jų esama turtinė padėtis nepasikeis. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad gavus skolininkams priklausančias pinigines lėšas, šios bus saugomos antstolio depozitinėje sąskaitoje iki įsiteisės teismo nutartis dėl pareiškėjo pateikto skundo.
   3. Pareiškėjo teigimu, teisme yra užvesta civilinė byla dėl reikalavimo perleidimo sutarties neteisėto nutraukimo. Tokiu atveju, pareiškėjas, jei mano, kad yra tikslinga, turėtų prašyti vykdymo veiksmų sustabdymo būtent šioje civilinėje byloje.
  4. Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų nustatytu laiku nepateikė.

5Teismas

konstatuoja:

6Prašymas tenkinamas iš dalies.

 1. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7Dėl faktinių aplinkybių

  1. Bankas ir pareiškėjas 2017 m. gruodžio 15 d. sudarė reikalavimo teisių perleidimo sutartį (toliau – reikalavimo perleidimo sutartis arba sutartis), kuria bankas ir pareiškėjas susitarė dėl banko turimų reikalavimo teisių į uždarąją akcinę bendrovę „( - )“ perleidimo pagal šias kredito sutartis ir jų užtikrinimo priemones: 2006 m. lapkričio 23 d. kredito sutartį Nr. ( - ) su vėlesniais jos pakeitimais (toliau – kredito sutartis1); 2007 m. rugpjūčio 31 d. kredito sutartį Nr( - ) su vėlesniais jos pakeitimais (toliau – kredito sutartis2) ir 2009 m. balandžio 14 d. kredito sutartį Nr. ( - ) su vėlesniais jos pakeitimais (toliau – kredito sutartis3). Pirmiau nurodytos kredito sutartys buvo sudarytos tarp banko ir uždarosios akcinės bendrovės ,, ( - )“, kuriai šiuo metu iškelta bankroto byla. Pastaroji kredito sutartis3 buvo užtikrinta uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ išrašytu 2009 m. balandžio 14 d. paprastuoju neprotestuotinu 127 000,00 Eur vekseliu, kurį, be kitų asmenų, laidavo suinteresuoti asmenys L. M. ir G. L.. Šio vekselio pagrindu buvo išduotas Vilniaus m. ( - ) notaro biuro notarės 2011 m. vasario 9 d. vykdomasis įrašas Nr. ( - ), kurį šiuo metu vykdo antstolė Audronė Adomaitienė. Antstolės kontoroje yra užvesta vykdomoji byla Nr. ( - ), kurioje atliekamas priverstinis skolų išieškojimas iš skolininko, bei vykdomoji byla Nr. ( - ), kurioje atliekamas priverstinis skolų išieškojimas iš skolininkės.
   1. Reikalavimo perleidimo sutarties 1.8 punkte nustatyta: ,,Pradinis kreditorius ir naujasis kreditorius susitaria, kad reikalavimai, atsiradę iš kredito sutarties1, kredito sutarties2 ir kredito sutarties3 bei joms užtikrinti sudarytų / pateiktų užtikrinimo priemonių laikomi perleistais (t. y. pereina nuosavybės teisė į reikalavimus) naujajam kreditoriui nuo visos reikalavimo kainos, nurodytos šios sutarties 2.1 punkte, sumokėjimo kreditoriui dienos. Naujasis kreditorius, nesumokėjęs visos 2.1 punkte nurodytos reikalavimo perleidimo kainos, neturi teisės naudotis jokiomis su reikalavimu susijusiomis teisėmis. Naujasis kreditorius turi teisę savo nuožiūra realizuoti reikalavimo teisę, ją visą ar dalį perleisti ar jos tik po tinkamo visos reikalavimo teisės perleidimo kainos sumokėjimo.“ Sutarties 5.3 punkte bankas ir pareiškėjas numatė: ,,Jeigu naujasis kreditorius pažeidžia šios sutarties 3.1.1 punkte numatytą reikalavimo teisių visos ar dalies perleidimo kainos sumokėjimo terminą 7 (septynias) kalendorines dienas, kas šalių susitarimu yra laikoma esminiu šios sutarties pažeidimu, nuo 8 (aštuntos) dienos po atitinkamų įsipareigojimų neįvykdymo ši sutartis be atskiro pradinio kreditoriaus pranešimo naujajam kreditoriui laikoma nutraukta, negrąžinant naujajam kreditoriui visų jo sumokėtų įmokų (jos atitenka pradiniam kreditoriui pagal sutarties 4.7 punktą)“. Sutarties 2.1 punkte buvo nustatyta, kad reikalavimo teisės perleidžiamos už 700 000,00 Eur kainą, o sutarties 3.1.1 punkte pateiktas šios kainos mokėjimo grafikas – visa kaina dalimis turėjo būti sumokėta iki 2019 m. lapkričio 30 d. Pareiškėjui 2018 m. vasario 9 d. neatlikus antrosios 25 000,00 Eur įmokos pagal sutartį, ši sutartis nutrūko jos 5.3 punkte nustatyta tvarka.
   2. Pareiškėjas pateikė 2018 m. gegužės 29 d. ieškinį, kuriuo prašo pripažinti sutarties nutraukimą negaliojančiu ir įpareigoti banką vykdyti sutartį; taikyti laikinąsias apsaugos priemones, įskaitytinai, sustabdyti antstolės vykdomąsias bylas Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), kuriose atliekami vykdymo veiksmai iš skolininkų suinteresuotų asmenų G. L. ir L. M.. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. birželio 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-20852-918/2018 atmetė pareiškėjo ieškinyje pateiktą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes prašomos laikinosios apsaugos priemonės nėra susiję su ieškinio reikalavimais ir jų taikymas ar netaikymas neįtakos teismo sprendimo įvykdomumo.
  2. Pareiškėjas laikosi pozicijos, kad kol nebaigta nagrinėti pirmiau minėta civilinė byla, antstolė negali vykdyti vykdomųjų bylų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), o turi jas sustabdyti.
   1. 2018 m. balandžio 20 d. Nr. ( - ) dėl vykdymo veiksmų atnaujinimo antstolė atnaujino vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ( - ), o tos pačios dienos patvarkymu Nr. ( - ) – atnaujino vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ( - ). Šiuos antstolės veiksmus pareiškėjas skundžia, užvesta civilinė byla Nr. 2YT-18907-1041/2018, posėdis paskirtas 2018 m. liepos 16 d. 8.30 val. Pareiškejo skundo esmės, kad 2017 m. gruodžio 15 d. jis, suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Medicinos bankas, G. L. bei L. M., taip pat kiti: D. L., D. M., A. K. S., E. S. bei R. S. sudarė reikalavimo teisių perleidimo sutartį. Reikalavimo perleidimo sutartimi pareiškėja iš suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos bankas“ perėmė reikalavimo teises, atsiradusias iš kredito sutarties1, kredito sutarties2 ir kredito sutarties3 bei iš šioms sutartims vykdyti sudarytų / pateiktų užtikrinimo priemonių (reikalavimo perleidimo sutarties 1.1 punktas).
   2. Reikalavimo perleidimo sutarties 3.2.1 punkto pagrindu bankas įsipareigojo per 5 darbo dienas nuo reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo dienos kreiptis į antstolius dėl vykdymo veiksmų iš šios sutarties 1.3.3 ir 1.3.4 bei 1.4.2 punktuose nurodytų užtikrinimo priemonių sustabdymo. 2018 m. balandžio 20 d. patvarkymais vykdymo veiksmai buvo sustabdyti, tačiau bankas 2018 m. balandžio 18 d. vienašališkai nutraukė reikalavimo perleidimo sutartį. Pareiškėjo nuomone, reikalavimo perleidimo sutartis buvo nutraukta neteisėtai, dėl ko Vilniaus miesto apylinkės teismui buvo pateiktas ieškinys dėl reikalavimo perleidimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu ab initio bei banko įpareigojimo vykdyti sutartį, užvesta civilinė byla Nr. 2-20852-918/2018.
  3. Taigi, pareiškėjo nuomone, esant neišnagrinėtam ginčui dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, antstolė negali vykdyti vykdomųjų bylų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) ir turi jas nedelsiant sustabdyti ir panaikinti abiejų vykdomųjų bylų atnaujinimai, nes jie buvo atlikti bankui neteisėtai nutraukus reikalavimo perleidimo sutartį. Reikalavimų įvykdo užtikrinimui prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimą vykdymo procese (CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punktas).

8Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

  1. CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punktas numato laikinosios apsaugos priemonės – išieškojimo vykdymo procese sustabdymo – taikymo galimybę. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, nagrinėjamu atveju – sustabdant vykdymo veiksmus, būtina siekti proceso šalių – išieškotojo ir skolininko interesų pusiausvyros, nepažeisti proporcingumo principo. Be to, vykdymo veiksmų sustabdymas turi būti būtinas, teisėtas ir pagrįstas bei adekvatus siekiamam tikslui.
   1. Įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo (šiuo atveju pareiškėjo) reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo (CPK 144 straipsnio 1 dalis).
  2. Dėl pirmosios sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, teismas nurodo, kad skundo teisėtumas ir pagrįstumas bus išspręstas tik ginčą išnagrinėjus iš esmės, todėl plačiau šiuo aspektu nepasisako, tuo labiau, kad yra nagrinėjama civilinė byla dėl reikalavimo perleidimo sutarties teisėtumo ir pagrįstumo.
  3. Dėl antrosios sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui teismas pasisako pareiškėjo formuluojamais argumentais, kad antstolė toliau tęsia vykdymo veiksmus ir atlieka išskaitas iš skolininkų pajamų, be to, gali nukreipti priverstinį skolų išieškojimą į jų turtą, o nuginčijus reikalavimo perleidimo sutarties nutraukimą, vykdomosios bylos privalės būti sustabdytos.
   1. Nagrinėjamu atveju teismas sprendžia, kad yra grėsmė, jog antstolei įvykdžius vykdomąjį dokumentą, o skundą tenkinus – panaikinus antstolės patvarkymus dėl vykdymo veiksmų atnaujinimo, būtų pažeistos pareiškėjo teisės bei iškiltų poreikis inicijuoti naujus teisminius procesus dėl bankui išieškotų lėšų grąžinimo. Todėl teismas pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkina iš dalies ir sustabdo tik išieškomų iš suinteresuotų asmenų (skolininkų) pagal vykdomąjį įrašą piniginių lėšų išmokėjimą suinteresuotam asmeniui (išieškotojui).
   2. Teismas taiko tik tokias laikinąsias apsaugos priemones ir tiek, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus pareiškėjui, įvykdymui. CPK 145 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas ekonomiškumo principas reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti.
  4. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau nurodoma, yra pagrindas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkinti iš dalies.

9Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144–145 straipsniais, 290–292 straipsniais, 510 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

10Pareiškėjo Rogers Marketing LP prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomosiose bylose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), suinteresuoti asmenys antstolė Audronė Adomaitienė, skolininkai G. L. bei L. M. ir išieškotoja uždaroji akcinė bendrovė „Medicinos bankas“, tenkinti iš dalies.

11Pareiškėjo Rogers Marketing LP (juridinio asmens kodas SL031701) skundo dėl antstolio veiksmų civilinėje byloje Nr. 2YT-18907-1041/2018 reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikyti laikinąją apsaugos priemonę – sustabdyti pagal Vilniaus m. ( - ) notaro biuro notarės 2011 m. vasario 9 d. vykdomąjį įrašą Nr. ( - ) antstolės A. A. vykdomosiose bylose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) išieškomų iš skolininkų G. L. (asmens kodas ( - ) ir L. M. (asmens kodas ( - ) piniginių lėšų išmokėjimą išieškotojai uždarajai akcinei bendrovei „Medicinos bankas“ (juridinio asmens kodas 112027077) iki įsiteisės galutinis procesinis dokumentas civilinėje byloje Nr. 2YT-18907-1041/2018.

12Likusioje dalyje pareiškėjo prašymą atmesti.

13Nutartis vykdoma skubiai.

14Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo momento, tačiau per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams.

Proceso dalyviai
Ryšiai