Byla 2-81-844/2011
Dėl skolos priteisimo, -

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Lindorff Oy, veikiančio per Lindorff Oy fililą, įm.k. ( - ), buveinė ( - ), Vilnius, a.s.( - ) Nordea Bank Plc. Lietuvos sk., ieškinį atsakovui I. Š. (I. Š.), a.k( - ) gyv. ( - ), Visaginas, dėl skolos priteisimo, -

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2002-04-20 atsakovas su pirminiu kreditoriumi UAB „Tele 2“ sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų teikimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovui buvo teikiamos ryšio paslaugos. 2005-12-29 sutartimi pirminio kreditoriaus reikalavimo teisė perleista ieškovui.

3Ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo 776,54 Lt skolą už ryšio paslaugas, 279,55 Lt delspinigių, 5 % dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui įstatymo nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos CPK 130 str.) 2010-12-16 buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, tačiau atsakovas per įstatymo numatytą terminą atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas dalinai.

6Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad UAB „Tele2“ 2002-04-20 sudarė su atsakovu abonentinę ryšio tinklo paslaugų sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu pradinis kreditorius UAB „Tele 2“ teikė atsakovui mobiliojo ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo tinkamai naudotis teikiamomis paslaugomis bei už suteiktas paslaugas atsiskaityti sutartyje numatyta tvarka. Pagal 2004-07-31 sąskaitą M Nr. ( - ) atsakovui buvo suteikta paslaugų 776,54 Lt sumai. Iš 2005-12-29 patvirtinimo apie teisę į skolas turinio nustatyta, kad ieškovas gavo pilnas ir neribotas teises į skolas ir visus su jomis susijusius dokumentus, visus papildomus turtinius reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant: palūkanas ir delspinigius, išieškojimo išlaidas bei žyminį mokestį, rinkliavas bei kitokias išlaidas, patirtas ar galimai priskaičiuotinas pagal susitarimus tarp UAB „Tele2“ ir skolininkų. Byloje įrodymų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė.

7Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis). Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.101 str. 1 d., 2 d. nuostatomis, kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės.

8Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteistina 776,54 Lt skola.

9Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.71 str. 1 d., 6.258 str. 1 d., sutarties 6.6 p. už prievolės laiku neįvykdymą UAB „Tele2“, o pagal Lietuvos Respublikos CK 6.101 str. 2 d. ieškovui pareikalavus, turi mokėti 0,1 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo laiku neapmokėtos sumos. Ieškovas prašo priteisti 279,55 Lt delspinigių, skaičiuojant nuo neapmokėtos sumos po 0,1 % delspinigių už 360 dienų.

10Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. numato, jei netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mežesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo vykdymo, sumą.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose bylose dėl netesybų dydžio yra aiškiai pasisakęs: „Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vieningą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.)“.

12Ieškovas prašomas priteisti po 0,1 % delspinigių dydis už kiekvieną praleistą mokėti dieną yra neprotingas ir aiškiai per didelis, nes sudaro 36,5 % metinių delspinigių. Todėl delspinigių dydis mažintinas Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu iki 0,05 % už kiekvieną praleistą mokėti dieną, tai sudaro 139,78 Lt arba 18,25 % metinių delspinigių, ir šis delspinigių dydis tikrai nebus mažesnis už minimalius kreditoriaus (ieškovo) patirtus nuostolius.

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d., iš atsakovo priteistinos 5 % dydžio metinės procesinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme 2010-11-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Ieškinį tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš atsakovo priteistinos pašto išlaidos valstybei ir bylinėjimosi išlaidos ieškovo naudai.

15Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo reikalavimai patenkinti 86,77 % (916,32 Lt : 1056,09 Lt × 100 % = 86,77 %), todėl ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos taikant koeficientą 0,8677.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290, 142 str., -

Nutarė

17Ieškinį tenkinti dalinai.

18Priteisti iš atsakovo I. Š. 776,54 Lt skolos už ryšio paslaugas, 139,78 Lt delspinigių, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą 916,32 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2010-11-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 57,27 Lt žyminio mokesčio, 188,46 Lt už procesinių dokumentų įteikimą atsakovui viešo paskelbimo būdu ieškovo Lindorff Oy, veikiančio per Lindorff Oy filialą, kodas 111882842, naudai.

19Priteisti valstybės naudai pašto išlaidų: iš atsakovo I. Š. – 13,91 Lt, iš ieškovo Lindorff Oy, veikiančio per Lindorff Oy filialą – 2,12 Lt.

20Atsakovas I. Š. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas, rašytinio... 2. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2002-04-20 atsakovas su pirminiu kreditoriumi... 3. Ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo 776,54 Lt skolą už ryšio... 4. Atsakovui įstatymo nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos CPK 130 str.)... 5. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 6. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad... 7. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis,... 8. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteistina... 9. Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.71 str. 1 d., 6.258 str. 1 d., sutarties... 10. Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. numato, jei netesybos (bauda,... 11. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose... 12. Ieškovas prašomas priteisti po 0,1 % delspinigių dydis už kiekvieną... 13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo... 14. Ieškinį tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš... 15. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290, 142 str., -... 17. Ieškinį tenkinti dalinai.... 18. Priteisti iš atsakovo I. Š. 776,54 Lt skolos už ryšio paslaugas, 139,78 Lt... 19. Priteisti valstybės naudai pašto išlaidų: iš atsakovo I. Š. – 13,91 Lt,... 20. Atsakovas I. Š. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 21. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti...