Byla 2-113-835/2013
Dėl nuostolių atlyginimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Audra Dudzinskienė, sekretoriaujant Eglei Volungevičienei, dalyvaujant ieškovei J. K., jos atstovui advokatui Antanui Pliaugai, atsakovui A. K., jo atstovei advokatei Sigitai Černienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės J. K. (ankstesnė pavardė – K.) ieškinį atsakovui A. K. dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo 9468,25 Lt nuostolius, susijusius su buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), išlaikymu ir pagerinimu, proporcingai atsakovui priklausiusiai buto daliai, bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė ir jos atstovas ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti. Nurodė, kad 2011 m. lapkričio 4 d. nutraukiant šalių santuoką, nustačius, jog šalių įgyto buto 86/100 dalys priklauso atsakovui ir 14/100 dalių priklauso ieškovei, butas buvo atidalintas natūra asmeninės nuosavybės teise priteisiant atsakovui, įpareigojant jį ieškovei išmokėti piniginę kompensaciją. Kadangi gyvenant santuokoje atsakovas už šį butą nemokėjo jokių komunalinių ir kitų privalomų mokesčių, neprisidėjo prie jo pagerinimo, todėl ieškovė patyrė nuostolius, kuriuos turi kompensuoti atsakovas pagal jam proporcingai priklausiusią buto dalį. Nuo 2008 m. spalio 1 d. iki 2012 m. birželio 19 d. už buto išlaikymą ir pagerinimą ji sumokėjo 11009,60 Lt. Atsakovas turi kompensuoti 9468,25 Lt jos patirtų nuostolių, nes kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai privalo apmokėti išlaidas turtui išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms.

4Atsakovas ir jo atstovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovės reikalavimas priteisti iš jo nuostolius už būsto komunalinius mokesčius ir pagerinimus yra nepagrįstas nei faktiškai nei juridiškai, nes visi komunaliniai mokesčiai, už butą, kuris teismo sprendimu buvo pripažintas jo ir ieškovės nuosavybe, buvo mokami iš jų bendrų piniginių lėšų. Sutikimo dėl buto pagerinimo darbų atlikimo jis nėra davęs ir jokių kompensacijų mokėti neprivalo. Be to, visi kompensacijų mokėjimo klausimai buvo išspręsti santuokos nutraukimo byloje.

5Ieškinys atmestinas.

6Iš šalių ir jų atstovų paaiškinimų, byloje esančių dokumentų nustatyta, kad butas ( - ) 2008 m. spalio 2 d. pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu buvo įregistruotas kaip ieškovės asmeninė nuosavybė (b. l. 7). Ieškovė su atsakovu susituokė ( - ). Santuoka tarp šalių nutraukta, butas pripažintas bendrąja daline sutuoktinių nuosavybe, nustatytos buto dalys kiekvienai šaliai ir butas priteistas asmeninės nuosavybės teise natūra atsakovui įpareigojant ieškovei išmokėti kompensaciją 2011 m. lapkričio 4 d. Alytaus teismo sprendimu ir 2012 m. gegužės 24 d. Kauno apygardos teismas nutartimi (b. l. 30-32). Nuo 2012 m. rugsėjo 5 d. butas įregistruotas atsakovo vardu asmeninės nuosavybės teise.

7Ieškovė prašo priteisti 9468,25 Lt nuostolius, susidariusius nuo 2008 m. spalio 1 d. iki 2012 m. birželio 19 d. už buto pagerinimą ir komunalinius mokesčius, sumokėtus paslaugų pardavimo įmonėms - uždarajai akcinei bendrovei „Alytaus regiono atliekų tvarkymas“, uždarajai akcinei bendrovei „Dzūkijos vandenys“, uždarajai akcinei bendrovei „Litesko“, akcinei bendrovei „Lesto“ už bute ( - ) sunaudotą vandenį, elektros energiją, už atliekų tvarkymą, šildymą už laikotarpį kada butas buvo jos asmeninė nuosavybė. Reikalavimo teisiniu pagrindu atsakovė nurodo teisės normas, reglamentuojančias bendro turto išlaikymą. Svarbi faktinė aplinkybė ta, kad šiuo laikotarpiu šalys nebuvo bendraturčių statuse. Apie tai sprendžiama iš 2011 m. lapkričio 4 d. Alytaus teismo sprendimo ir 2012 m. gegužės 24 d. Kauno apygardos teismas nutarties, kuriais butas pripažintas bendrąja daline šalių nuosavybe ir galioja į ateitį, o ne į praeitį. Teismas, nagrinėdamas santuokos nutraukimo bylą nustatė, kad ieškovė darė kliūtis atsakovui gyventi kartu ir pati ieškovė nurodė, kad atsakovas bute negyveno, nes gyveno pas kitą moterį. Iš pažymos apie deklaravimo duomenis nustatyta, kad iki 2012 m. spalio 30 d. bute ( - ) savo gyvenamąją vietą buvo deklaravę ieškovė bei R., D. ir L. K. (b. l. 132). Iš UAB „Litekso“ mokesčių paskaičiavimo pažymos matyti, kad bute gyveno pastoviai du gyventojai, kaip paaiškino ieškovė tai ji ir jos neįgalus sūnus, nuo 2010 m. balandžio 1 d. iki 2012 m. balandžio 1 d. keturi - penki gyventojai. Neginčijamai nustatyta, kad atsakovas iki buto priteisimo jam momento negyveno bute ( - ) ir teikiamomis į butą komunalinėmis paslaugomis nesinaudojo. Prievolė atsiskaityti su paslaugas teikusiomis įmonėmis kyla ieškovei. To pagrindas - sudarytos sutartys, o jei tokios sutartys nesudarytos, faktiniai vartojimo santykiai. Tokius ieškovės santykius patvirtina paslaugų tiekėjų sąskaitos (b. l. 9-15, 18, 21, 42-96). Kaip faktinė paslaugų vartotoja, jomis pasinaudojusi ieškovė privalo atsiskaityti pagal nustatytus įkainius. Atsakovas nelaikomas vartojimo sutarčių šalimi, jis negavo vartojimo paslaugų, jomis nesinaudojo ir už suteiktas paslaugas neprivalo atsiskaityti su paslaugas teikusiomis įmonėmis. Be to, iš byloje esančių mokėjimo pavedimų nustatyta, kad nors bute, kai jis nuosavybės teise priklausė ieškovei, gyveno tik ieškovė su savo sūnumis ir marčia, tačiau atsakovas prisidėjo prie buto išlaikymo, nors jame ir negyveno ir nebūdamas bendraturčiu, neprivalėjo prisidėti prie šio buto išlaikymo (b. l. 133-138).

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnį, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Teismas išaiškino šalims teisę teikti įrodymus, nes teismas šios kategorijos bylose neprivalo rinkti įrodymus savo iniciatyva (CPK 179 str.). CPK 185 straipsnyje numatyta, kad teismas vertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įvertindamas įrodymus teismas turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti. Suformuotoje praktikoje pripažinta, kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu, atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Be kitų aplinkybių, teismas turi vertinti nagrinėjamų teisinių santykių esmę, galimo jų subjektų elgesio motyvus, atitiktį logikos dėsniams, rūpestingo, protingo, apdairaus teisinių santykių dalyvio elgesio standartams, atsižvelgti į nagrinėjamą situaciją apibūdinančias aplinkybes, tokias kaip šalių tarpusavio santykių pobūdis ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-513/2004; 2005 m. kovo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2005; 2005 m. lapkričio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-601/2005, ir kt.). Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008).

9Vertindamas nurodytais principais visus nagrinėjamojoje byloje surinktus faktinius duomenis ir jų nekartodamas, teismas laiko, kad ieškovės ieškinys dėl nuostolių priteisimo iš atsakovo yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

10Ieškovei Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012 m. spalio 23 d. Nr. TP-2-(2.2)-12-P-1963-4278 suteikta nemokama antrinė teisinė pagalba, apmokant 50 procentų visų bylinėjimosi išlaidų (b. l. 40). Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2013 m. gegužės 28 d. pažymoje Nr. TP-7-(2.10)-1134 pažymėta, kad antrinės teisinės pagalbos išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra 1093,55 Lt (b. l. 152). Atsakovui Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012 m. gruodžio 10 d. Nr. TP-2-(2.2)-12-P-3649-5035 suteikta nemokama antrinė teisinė pagalba, apmokant 100 procentų visų bylinėjimosi išlaidų (b. l. 112). Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2013 m. gegužės 21 d. pažymoje Nr. TP-7-(2.10)-1097 pažymėta, kad antrinės teisinės pagalbos išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra 400,00 Lt (b. l. 151). Kadangi ieškovė nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo atleista iš dalies, todėl atmetus ieškinį iš jos priteistina 200,00 Lt išlaidos už advokato antrinę teisinę pagalbą (50 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų suteiktų atsakovui) ir 13,00 Lt už procesinių dokumentų siuntimą valstybei (b. l. 1) (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263-268 straipsniais, 270 straipsniu,

Nutarė

12ieškinį atmesti.

13Priteisti iš ieškovės J. K. valstybei 200,00 Lt išlaidas už advokato antrinę teisinę pagalbą ir 13,00 Lt išlaidas už procesinių dokumentų įteikimą.

14Išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660. Antrinės teisinės pagalbos išlaidos sumokamos į tą pačią sąskaitą mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5630. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Alytaus rajono apylinkės teismo Civilinių bylų raštinę (206 kab.).

15Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai