Byla e2-5184-301/2016
Dėl įsiskolinimo, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Teresė Klimienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nordecum“ ieškinį atsakovui E. P. dėl įsiskolinimo, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2Ieškiniu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo E. P. 348,87 Eur negrąžintą kreditą, 81,41 Eur palūkanas, 102,84 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15 Eur žyminio mokesčio, priimant sprendimą už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu 2016 m. rugsėjo 29 d. Atsakovas be pateisinamų priežasčių per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl teismas, esant ieškovo prašymui ieškinyje priima sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Bylos rašytiniai duomenys (elektroninės bylos ieškinio priedai: sąskaitos išrašas, kliento/kredito duomenys, vartojimo kredito sutarties bendrosios, specialiosios sąlygos ir standartinė informacija apie vartojimo kreditą) liudija, kad ieškovas su atsakovu ( - ). naudodami nuotolinio ryšio priemones sudarė Vartojimo kredito sutartį, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 579,24 Eur kreditą 360 dienų terminui, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą ir sumokėti 82,98 procentų dydžio metines palūkanas. Pasinaudojęs ieškovo suteiktu kreditu ir privalėdamas grąžinti ieškovui kreditą ir sumokėti palūkanas, atsakovas savo įsipareigojimų pilnai nevykdė, tuo pažeisdamas sutarties bendrųjų sąlygų 7 punkto ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.200 straipsnio 1 dalies, 6.205 straipsnio, 6.881 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Ieškovo paskaičiavimu atsakovas jam liko skolingas 348,87 Eur skolos ir 81,41 Eur palūkanų.

7Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 102,84 Eur delspinigius. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Netesybos neturi būti pernelyg didelės, nes sutarties dalyviai tarpusavio santykius privalo grįsti protingumu, sąžiningumu ir teisingumu, o šaliai prašant priteisti netesybas, teismui pavesta kontroliuoti šalių elgesį ir tikrinti netesybų dydį. Jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Atsakovui uždelsus atsiskaityti, jis įsipareigojo mokėti ieškovui 0,05 procentų dydžio delspinigius nuo uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną kalendorinę dieną (Sutarties bendrųjų sąlygų 8.3 punktas). Ieškovas nurodo, kad delspinigius paskaičiavo po 0,05 procento nuo pradelstos sumos už kiekvieną dieną nuo 2014 m. spalio 11 d. iki 2016 m. sausio 31 d. (už 478 dienas), iš viso 102,84 Eur. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje (aktuali redakcija, keista 2015 m. lapkričio 5 d. įstatymu Nr. XII-1989, galiojanti nuo 2016 m. vasario 1 d.) numatyta, kad netesybos negali būti skaičiuojamos už ilgesnį kaip 180 dienų laikotarpį. Nors ši įstatymo redakcija sutarties sudarymo metu negaliojo, tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovas, būdamas profesionalus rinkos dalyvis, veikdamas vartojimo kreditų suteikimo srityje, į teismą dėl skolos išieškojimo iš atsakovo per tą laiką nesikreipė, laikytina, kad atsakovas elgėsi neapdairiai ir neprotingai, tyčia arba dėl neatsargumo nesiėmė priemonių nuostoliams sumažinti. Esant nurodytoms aplinkybėms, vadovaujantis teisingumo bei protingumo kriterijais, teismas laiko, kad šioje byloje yra CK 6.259 straipsnio 2 dalyje numatytas pagrindas mažinti skolininko civilinę atsakomybę. Byloje nesant duomenų, kad dėl prievolės neįvykdymo ieškovas iš tikrųjų patyrė reikalaujamo priteisti dydžio nuostolius, prašomos priteisti netesybos mažintinos iki 38,73 Eur, jas skaičiuojant už 180 dienų laikotarpį.

8CK 6.38 straipsnis numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Sutinkamai su CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovas su ieškovu iki šiol neatsiskaitė, todėl iš atsakovo priteistina 348,87 Eur negrąžinto kredito, 81,41 Eur palūkanų, 38,73 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016 m. rugsėjo 5 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio) (CPK 93 straipsnis).

9Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeistas 2014-09-23 LR Finansų ministro ir Teisingumo ministro 2014-09-23 įsakymu Nr.1R-298/1K-290) nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur, šioje byloje susidariusios mažesnės nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo valstybei nepriteistinos.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 12 straipsniu, 14 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsniu, 285-286 straipsniais,

Nutarė

11Ieškinį tenkinti iš dalies.

12Priteisti iš atsakovo E. P., asmens kodas ( - ), ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Nordecum“, juridinio asmens kodas 302535232, buveinės adresas Vilnius, Žemaitės g. 21, atsiskaitomoji sąskaita. Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, 348,87 Eur (tris šimtus keturiasdešimt aštuonis eurus 87 euro centus) negrąžintą kreditą, 81,41 Eur (aštuoniasdešimt vieną eurą 41 euro centą) palūkanas, 38,73 Eur (trisdešimt aštuonis eurus 73 euro centus) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016 m. rugsėjo 5 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidas.

13Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai