Byla 2-63/2012
Dėl atviro konkurso procedūrų pažeidimo ir konkurso sąlygų prieštaravimo įstatymams

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Nijolės Piškinaitės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. spalio 19 d. nutarties, kuria teismas nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-1274-267/2011, pagal ieškovo akcinės bendrovės „Specializuotas transportas“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui, trečiajam asmeniui UAB „Valda“ dėl atviro konkurso procedūrų pažeidimo ir konkurso sąlygų prieštaravimo įstatymams.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus 2011-04-18 įsakymu Nr. 28 buvo patvirtintos atviro konkurso sąlygos dėl mobilios mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo linijos įrengimo ir eksploatavimo (toliau Konkursas). Šio Konkurso tikslas – Šiaulių regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, esančio Šiaulių r. Aukštrakių k., teritorijoje sukurti laikiną mobilią mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo infrastuktūrą, siekiant išrūšiuoti į sąvartyną atvežtas mišrias komunalines atliekas iš bendro srauto išskiriant antrines žaliavas bei kitas pakartotiniam panaudojimui ir/ar perdirbimui tinkančias medžiagas.

6Pasiūlymus dalyvauti Konkurse pateikė UAB „Valda“, UAB „Autogrida“, UAB „Ecoservice“ ir AB „Specializuotas transportas“, o Komisija, įvertinusi pateiktus pasiūlymus ir nustačiusi jų ekonominį naudingumą, 2011-06-10 Konkurso nugalėtoju paskelbė UAB „Valda“, su kuriuo 2011-06-28 sudaryta sutartis (toliau Sutartis).

7Ieškovas AB „Specializuotas transportas“ 2011-09-29 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui, prašydamas: pripažinti neteisėtomis atsakovo vykdytas Konkursoprocedūras ir jas nutraukti; pripažinti negaliojančia atsakovo ir UAB „Valda“ 2011-06-28 sudarytą sutartį ir ją panaikinti. Tvirtino, kad atsakovas šiuo atveju realiai vykdė viešojo pirkimo procedūras, kurioms yra taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau VPĮ). Teigė, kad Konkursas pagal tikslus ir objektą patenka į VPĮ reguliavimo sritį, nepaisant to, kad su jo laimėtoju bus atsiskaitoma ne piniginėmis lėšomis, bet perduodant jam viešąjį turtą – antrines žaliavas, bei suteikiant teisę dirbti viešojo turto objekte ir teikti išskirtinę paslaugą, nes tai, anot ieškovo, yra atlygintinos paslaugos pirkimo teisiniai santykiai. Be kitų argumentų nurodė, kad atsakovo vykdyto Konkurso sąlygos neatitinka VPĮ nuostatų, yra neskaidrios, nesuprantamos, dviprasmiškos ir riboja tiekėjų konkurenciją, kad atsakovas neteisėtai atsisakė pateikti Konkurso sąlygų paaiškinimus, tuo iš esmės apribodamas tiekėjų galimybę dalyvauti Konkurse, todėl neteisėtai juos diskriminavo. Nurodė, kad atsakovo komisijos sprendimams dėl pasiūlymų vertinimo ir nugalėtojo paskelbimo esminės įtakos turėjo nepagrįsti specifiniai reikalavimai, pvz., komunalinių atliekų rūšiavimo linijos įrangai, kurie apribojo ieškovo teises dalyvauti Konkurse ir prieštarauja galiojantiems įstatymams. Anot ieškovo, atsakovas nesilaikė VPĮ 18 straipsnio 9 dalies reikalavimų ir vien tai, kad Konkurso dalyvių neinformavo iš anksto apie planuojamą sudaryti sutartį su nugalėtoju ir nenurodė iki kokios konkrečios datos yra atidedamas sutarties pasirašymas, pagal VPĮ 95 (1) straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas yra tinkamas ir pakankamas pagrindas sutartį pripažinti negaliojančia.

8Ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui vykdyti 2011-06-28 Sutartį. Nurodė, kad priešingu atveju bus neįmanoma realiai įvykdyti teismo sprendimo ar jo įvykdymas reikštų didelių nuostolių atsiradimą bei tokiu būdu bus pažeistas ne tik ieškovo, bet ir viešasis interesas.

9Šiaulių apygardos teismas 2011 m. spalio 3 d. nutartimi šį ieškovo prašymą patenkino – sustabdė 2011-06-28 Sutarties vykdymą.

10Atskiruoju skundu atsakovas prašė panaikinti teismo 2011 m. spalio 3 d. nutartį. Nurodė, kad spręsdamas šių priemonių taikymo klausimą teismas be pagrindo neanalizavo ir nevertino, ar apsaugos priemonių taikymas nepažeis viešojo intereso, neatsižvelgė į tai, kad Konkurso laimėtojas savo, o ne valstybės, savivaldybės ar Europos Sąjungos lėšomis, turės įrengti mobilią mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo įrenginius ir juos eksploatuoti bei mokėti atsakovui už išrūšiuotas ir išvežamas atliekas. Dėl to, anot atsakovo, jis vykdė ne viešąjį pirkimą VPĮ prasme, bet viešąjį konkursą, kurio organizavimą reglamentuoja CK XLIX skyriaus normos.

11Šiaulių apygardos teismas 2011 m. spalio 17 d. nutartimi panaikino teismo 2011 m. spalio 3 d. nutartį ir klausimą dėl apsaugos priemonių taikymo skyrė nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2011 m. spalio 19 d.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Šiaulių apygardos teismas 2011 m. spalio 19 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl apsaugos priemonių taikymo patenkino – sustabdė 2011-06-28 Sutarties vykdymą. Teismas, įvertinęs faktą, kad Sutartis su ginčijamo Konkurso laimėtoju jau yra sudaryta, atsižvelgdamas į apsaugos priemonių instituto paskirtį ir tikslus, į viešąjį interesą, sprendė, kad konstatavus, kad, kaip teigia ieškovas, atsakovas organizuodamas ir vykdydamas Konkursą pažeidė imperatyvias teisės normas, būtų taikytos imperatyvioms teisės normoms prieštaraujančio sandorio teisinės pasekmės ir teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar taptų negalimas. Pažymėjo, kad tik užtikrinus skaidrų projekto įgyvendinimą ir racionalų lėšų panaudojimą bus užtikrintas viešasis interesas.

14III. Atskirojo skundo argumentai

15Atsakovas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį. Nurodo, kad:

  1. Teismas neįvertino esminės aplinkybės, kad jis vykdė ne viešąjį pirkimą VPĮ prasme, bet viešąjį konkursą, kurio organizavimą reglamentuoja CK XLIL skyriaus normos. Šiuos argumentus pagrindžia tai, kad šiame Konkurse nėra naudojamos valstybės, savivaldybės, Europos Sąjungos lėšos, todėl viešasis interesas dėl šių lėšų racionalaus panaudojimo nėra pažeidžiamas.
  2. Teismas neįvertino to, kad tiek Konkursu, tiek ginčijamos Sutarties vykdymu siekiama viešojo intereso įgyvendinimo – sąvartyne esančio atliekų kaupo sumažinimo ir atliekų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai pašalinimo (Vyriausybės patvirtintas Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas, Atliekų tvarkymo įstatymo 1 str.). Nevykdant Sutarties ir neišnagrinėjus bylos per trumpą laiką, Šiaulių regione kils reali ekologinės nelaimės grėsmė, nes nebeliks vietos, kur būtų galima kaupti ir tvarkyti atliekas ir dėl to bus pažeistas viešasis interesas.
  3. Teismas netinkamai įvertino apsaugos priemonių institutu siekiamų tikslų ir paskirties viešųjų pirkimų bylose, nenurodė jokių argumentų, dėl kurių jis suteikė prioritetą viešųjų pirkimų interesų, o ne žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugai. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo išaiškinimą, viešasis interesas atliekų tvarkymo srityje turi pirmenybę prieš viešąjį interesą viešuosiuose pirkimuose (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-09-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2355/2011).

16Atsiliepimas į atskirąjį skundą nepateiktas.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Ginčas yra kilęs dėl pagrįstumo ir teisėtumo teismo nutarties, kuria taikyta laikinoji apsaugos priemonė – sustabdytas vykdymas Sutarties, sudarytos su atviro konkurso laimėtoju.

19Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog ši byla yra išnagrinėta ir neįsiteisėjusiu Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 2 d. sprendimu ieškinys yra atmestas. Be kita ko, yra panaikinta skundžiama teismo nutartimi pritaikyta apsaugos priemonė ir ši teismo sprendimo dalis nukreipta vykdyti skubiai dėl daromos žalos viešajam interesui. Kaip žinoma, CPK 282 straipsnis numato, kad skubaus vykdymo atveju teismo procesinis sprendimas (ar jų dalys) pradedami vykdyti dar jiems neįsiteisėjus, o jų apskundimas vykdymo nesustabdo. Tai reiškia, kad šiuo momentu ginčo Sutarties vykdymas yra atnaujintas.

20Atsižvelgdama į tai, kas paminėta, teisėjų kolegija sprendžia, jog šiuo momentu yra išnykusios aplinkybės (skunde nurodomas teisių pažeidimas), dėl kurių buvo paduotas nagrinėjamas atsakovo atskirasis skundas, tuo pačiu yra išnykęs ir pagrindas panaikinti skundžiamą teismo nutartį. Taigi susiklosčius tokiai situacijai iš esmės nebeliko apeliacijos dalyko, todėl atskirojo skundo nagrinėjimas tapo teisiškai nebeaktualus. Dėl to mutantis mutandis taikant CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktą bei vadovaujantis protingumo, teisingumo, proceso koncentruotumo, ekonomiškumo principais, apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 3 str. 6 d., 315 str. 5 d., 338 str.).

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 315 straipsnio 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

22Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. spalio 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1274-267/2011.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus 2011-04-18... 6. Pasiūlymus dalyvauti Konkurse pateikė UAB „Valda“, UAB „Autogrida“,... 7. Ieškovas AB „Specializuotas transportas“ 2011-09-29 kreipėsi į teismą... 8. Ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 9. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. spalio 3 d. nutartimi šį ieškovo... 10. Atskiruoju skundu atsakovas prašė panaikinti teismo 2011 m. spalio 3 d.... 11. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. spalio 17 d. nutartimi panaikino teismo... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. spalio 19 d. nutartimi ieškovo prašymą... 14. III. Atskirojo skundo argumentai... 15. Atsakovas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras atskiruoju skundu... 16. Atsiliepimas į atskirąjį skundą nepateiktas.... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Ginčas yra kilęs dėl pagrįstumo ir teisėtumo teismo nutarties, kuria... 19. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog ši byla yra... 20. Atsižvelgdama į tai, kas paminėta, teisėjų kolegija sprendžia, jog šiuo... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 22. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo viešosios įstaigos...