Byla 2S-1004-198/2015
Dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo arba išdėstymo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutės Jonaitienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo R. K. atskirąjį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr.S2-1021-724/2015 pagal pareiškėjo R. K. prašymą atsakovei O. K. dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo arba išdėstymo

Nustatė

3Pareiškėjas R. K. prašė atidėti 2015-02-02 Visagino miesto apylinkės teismo sprendimo, pakeisto 2015-06-26 Panevėžio apygardos teismo sprendimu, įvykdymą dalyje dėl 17377,20 eurų piniginės kompensacijos priteisimo iš ieškovo R. K. atsakovės O. K. naudai už ieškovui tekusią didesnę santuokoje įgyto turto dalį. Netenkinus prašymo dėl sprendimo vykdymo atidėjimo, pareiškėjas prašė išdėstyti priteistą piniginę kompensaciją dalimis, tokia tvarka: 3090,80 eurų dydžio dalį ieškovas sumoka iki 2015-10-01, likusią kompensacijos dalį ieškovas sumoka per 20 mėnesių, kas mėnesį lygiomis dalimis po 400 eurų, pradedant mokėti nuo 2015-10-01 iki visiško atsiskaitymo. Pareiškėjas pateikė įrodymus, jog 2015 m. liepos 2 d. įsiskolinimo suma sudaro 11090,80 eurų. 2015 m. rugpjūčio 6 d. teismui pateikė dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėjas sumažino skolos dydį iki 7490,80 eurų.

4Visagino miesto apylinkės teismas 2015m. rugsėjo 9 d. nutartimi pareiškėjo prašymą atidėti ar išdėstyti priteistą teismo sprendimu piniginę kompensaciją atmetė. Teismas sprendė, kad jog nėra pagrindo konstatuoti, kad pareiškėjo turtinė padėtis yra ypač bloga. Šią išvadą teismas padarė iš civilinėje byloje Nr. 2-40-531/2015 esančių įrodymų. Teismas nustatė, kad pareiškėjas gyvena ir dirba D. B., gauna 1405,34 svarų sterlingų, kas sudaro 1937.66 eurų. Pareiškėjui nuosavybės teise atiteko santuokoje įgytas nekilnojamasis turtas – trijų kambarių butas ( - ), – 51552,36 eurų vertės bei odinių baldų komplektas – 579,24 eurų vertės. Be to, pareiškėjas pateikė įrodymus, kad net nesikeičiant jo turtinei padėčiai, jis sumažino teismo priteistos kompensacijos sumą nuo 17377,20 eurų iki 7490,80 eurų t.y. sumokėjo daugiau nei 10000 eurų. Konstatavo, kad pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, kad siekdamas įvykdyti teismo sprendimą pilna apimtimi ėmėsi aktyvių veiksmų surasti papildomą ar geriau apmokamą darbą, dirbo viršvalandžius esamoje darbovietėje (kurie nėra garantuojami, bet galimi), kreipėsi į kredito įstaigas dėl paskolos suteikimo, gavo papildomų pajamų išnuomodamas jam nuosavybės teise priklausantį trijų kambarių butą ( - ) ir pan. Teismas nustatę, kad atsakovei O. K. teismo sprendimu priteista 17377 eurų kompensacija, ji dirba bendrosios praktikos slaugytoja Visagino pirminės sveikatos priežiūros centre, gauna 329 eurų atlyginimą per mėnesį. Atsakovė gyvena su tėvais – pensininkais, kurie jai padeda auginti dukrą. Nustatė, kad atsakovė neturi jai nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto. Šiuo metu atsakovė ir jos nepilnametė dukra, joms nepranešus, išregistruotos iš buto adresu Stanevičiaus g. 66-41, Vilniuje. Teismas atsižvelgdamas į abiejų šalių teisėtų interesų pusiausvyros principą, išanalizavęs abiejų šalių turtinę padėtį, vertino, jog pareiškėjo pateikti duomenys sudaro pagrindą konstatuoti, kad pareiškėjas R. K. nesiėmė realių veiksmų teismo sprendimu priteistą sumą sumokėti neatidedant ar neišdėstant sprendimo įvykdymo.

5Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Visagino miesto apylinkės teismo 2015m. rugsėjo 9 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, patenkinat apelianto R. K. prašymą dėl 2015-02-02 Visagino miesto apylinkės teismo sprendimo, pakeisto 2015-06-26 Panevėžio apygardos teismo sprendimu, įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais: pirmos instancijos teismas neįvertino visų pareiškime nurodytų aplinkybių, neteisingai vertino apelianto sąžiningumą, pateiktus rašytinius įrodymus, netinkamai taikė LR Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio nuostatas. Pirmos instancijos teismo argumentas, kad apeliantas nesiėmė realių veiksmų teismo sprendimu priteistą sumą sumokėti neišdėstant sprendimo prieštarauja esamai faktinei situacijai, pateiktiems rašytiniams įrodymams. Nurodo, kad apeliantas prašymo dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo arba išdėstymo pateikimo teismui dienai, buvo jau įvykdęs daugiau negu 10 000 € dydžio dalį 2015-02-02 teismo sprendimu priteistos kompensacijos, t.y. daugiau negu pusę teismo sprendimu priteistos kompensacijos sumos. Apeliantas nevengia geranoriškai išmokėti atsakovei kompensaciją. Šiuo metu apeliantas neturi finansinių išteklių ir galimybių surinkti reikalingą pinigų sumą likusiai kompensacijos daliai sumokėti per itin trumpą laikotarpį. Pirmos instancijos teismas, analizuodamas šalių turtinę padėtį, neįvertino apelianto pajamų dydžio proporcingumo jo pragyvenimo lygiui, kad jis neturi kitų, išskyrus darbo užmokestį, pajamų, santaupų ar turto, kurį skubiai realizavęs galėtų sumokėti likusią 7 490,80 € dydžio kompensacijos dalį. Mano, kad apeliantui priteisto turto taip pat nėra galimybės greitai realizuoti, kad per itin trumpą laiką galima būtų įvykdyti turtinius įsipareigojimus. Atsakovė atsiliepime į apelianto prašymą nurodė, jog sutinka, kad kompensacija būtų išmokėta iki 2015-12-31. Todėl mano, kad likusios sumos išdėstymas nepažeistų atsakovės teisių ir turtinių interesų.

6Atsakovė O. K. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo pareiškėjo prašymą dėl sprendimo vykdymo ar atidėjimo prašo atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad per bylos nagrinėjimo laikotarpį pareiškėjas (ieškovas) uždirbo labai daug ir galėjo sutaupyti pinigų kompensacijos išmokėjimui. Pareiškėjo pajamos 5,88 karto didesnės nei jos, turtinė padėtis lyginant su jos turtine padėtimi yra žymiai geresnė. Pareiškėjas turi ½ dalį buto Vilniaus centre, Giedraičių g.11-6, taip pat butą adresu Stanevičiaus g.66-41, Vilniuje, kuriuose negyvena. Todėl turi galimybę savo turtą parduoti arba pasiskolinti pinigų iš kredito įstaigų. Atsakovė nurodė, kad ji būsto neturi. Priteista kompensacija reikalinga buto įsigijimui Visagine tikslu sudaryti sau ir vaikui normalias gyvenimo sąlygas. Už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą turėjo 100 eurų išlaidų advokatui. Šias išlaidas prašo priteisti.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Pirmos instancijos teismas skundžiama 2015-09-09 nutartimi pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas net nesikeičiant jo turtinei padėčiai, sumažino teismo priteistos kompensacijos sumą nuo 17377,20 eurų iki 7490,80 eurų t.y. sumokėjo daugiau nei 10000 eurų. Iš bylos duomenų matyti, kad minėtą daugiau nei 10 000 eurų sumą pareiškėjas sumokėjo laikotarpiu nuo teismo sprendimo priėmimo (2015-06-26) iki nutarties dėl pareiškėjo prašymo atidėti arba išdėstyti sprendimo vykdymą priėmimo dienos ( 2015-09-09), t. y. pareiškėjas 10 000 eurų sumą turėjo galimybę sumokėti tik per šiek tiek ilgesnį nei dviejų mėnesių laikotarpį nuo apeliacinės instancijos teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Panevėžio apygardos teismui pareiškėjas 2015-10-02 pareiškėjas pateikė 2015-09-28 mokėjimo nurodymą, iš kurio matyti, kad S. K. už R. K. pervedė atsakovei 2500 eurų. Apeliantas 2015-10-29 pateikė 2015-10-26 mokėjimo nurodymą, iš kurio matyti, kad S. K. už R. K. pervedė atsakovei 1000 eurų, o 2015-12-01 apeliantas pateikė teismui 2015-11-26 mokėjimo nurodymą, iš kurio matyti, kad S. K. už R. K. pervedė atsakovei 2000 eurų. Šie bylos duomenys įrodo, kad pareiškėjas turėjo galimybę ženkliai sumažinti įsiskolinimą atsakovei. Apeliantas nurodo, kad skolinį įsipareigojimą nuo 17 377,20 € sumažino iki 1990,80 eurų.

9LR CPK 284 str. 1 d. nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą yra aktualūs lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principai. Jų taikymas reikalauja atsižvelgti ne tik į skolininko (atsakovo), bet ir į išieškotojo (ieškovo) interesus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti. Asmens turtinę būklę apibūdina jo reguliarių (dabartiniu metu žinomų) pajamų bei išlaidų balansas. Kita vertus, vien turtinė padėtis negali lemti sprendimo įvykdymo būtino išdėstymo. Pažymėtina, kad teismas taip pat turi nustatyti, ar išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą tam tikram laikotarpiui, bus užtikrintas tinkamas sprendimo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimo privalomumo principas, ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-04 nutartis c. b. Nr. 3K-7-61/2011, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004). Taigi teismo sprendimo vykdymo ar atidėjimo klausimas grindžiamas ginčo šalių interesų derinimo taisykle. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos skundžiamos nutarties argumentais, kad sprendimo įvykdymo išdėstymas ar atidėjimas yra išimtinė galimybė, suteiktina tik tais atvejais, kai sprendimo įvykdyti iš karto negalima dėl sunkios pareiškėjo (ieškovo) turtinės padėties ar kitų ypatingai svarbių aplinkybių.

10Iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių ( pareiškėjo galimybės ženkliai per trumpą laiką sumažinti įsiskolinimą), atskirojo skundo, skundžiamos teismo nutarties argumentacijos, darytina išvada, kad įvertinus abiejų šalių interesus, šalių interesų pusiausvyros principas, efektyvaus teismo sprendimo įvykdymo principas nagrinėjamu atveju neleidžia atidėti/išdėstyti įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu pirmosios instancijos teismas spręsdamas klausimą dėl sprendimo vykdymo atidėjimo/išdėstymo įvertino pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes ir argumentus bei į bylą pateiktus duomenis apie šalių turtinę padėtį ir dėl šių aplinkybių pasisakė. Nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis nėra pagrindo. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis yra priimta nepažeidžiant proceso teisės normų, reglamentuojančių teismo sprendimo vykdymo atidėjimą/ išdėstymą , neprieštarauja šalių interesų pusiausvyrai, teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams, todėl atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti skundžiamą teismo nutartį nėra pagrindo. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta ( CPK 329 str.2 d., 3 d.).

11Už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą atsakovė patyrė 100 eurų išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Šios išlaidos yra pagrįstos 2015-10-08 sąskaita už teisines paslaugas, pinigų priėmimo kvitu serija LAT Nr.832991. Šios atsakovės turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti priteistinos LR CPK 98 str. pagrindu.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu, teismas

Nutarė

13Visagino miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

14Priteisti iš R. K., asmens kodas ( - ) 100 eurų bylinėjimosi išlaidų O. K., asmens kodas ( - ) naudai.

Ryšiai