Byla e2A-544-180/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono, sekretoriaujant Marijai Zubrickienei, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Info S“ atstovui advokatui Vaidui Radvilai, atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento atstovams A. K.-Ž. ir B. V., atsakovo Aplinkos apsaugos agentūros atstovei A. T. K., trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Dekbera“ atstovei advokatei Eglei Mockienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Info S“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2015 m. sausio 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-320-212/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Info S“ ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui ir Aplinkos apsaugos agentūrai, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Dekbera“, uždarajai akcinei bendrovei „Inta“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Elsis TS“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Info S“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2014 m. lapkričio 25 d. sprendimą atmesti ieškovo pretenziją ir 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimą pripažinti trečiojo asmens UAB „Dekbera“ pasiūlymą laimėjusiu; taikyti restituciją ir įpareigoti perkančiąją organizaciją pasiūlymus vertinti iš naujo.

4Ieškovas teigė, kad jis dalyvavo atsakovo supaprastintame atvirame konkurse „Skaitmeninių racijų pirkimas“. 2014 m. lapkričio 3 d. gavo informaciją, kad pirkimo laimėtoju paskelbtas UAB „Dekbera“ pasiūlymas. Įsitikinęs, kad šis tiekėjas negalėjo pasiūlyti skaitmeninių stočių (pirkimo dokumentuose pirkimo objektas vadinamas „racija“, nors Tarptautinis bei Lietuvių kalbos žodynai žodį „racija“ aiškina kaip „protingą pagrindą“ (lot. ratio) atitinkančių techninės specifikacijos reikalavimus, jis (ieškovas) pateikė atsakovui pretenziją, kuri buvo atmesta.

5Teigė, kad pirkimą laimėjęs tiekėjas perkančiajai organizacijai galėjo pasiūlyti įsigyti skaitmeninę radijo stotį PD60X. Jei UAB „Dekbera“ pasiūlė būtent šį modelį, pagal techninės specifikacijos 2-ą punktą siūloma stotis turi būti komplektuojama su originalia to paties gamintojo ličio jonų akumuliatorių baterija. Šiam HYTERA modeliui tinka tik dviejų tipų to paties gamintojo originalios baterijos – BL1502-1500 ir BL2010-2000. Techninės specifikacijos 5-ame punkte nustatyta, kad skaitmeninė radijo stotis (atsakovas vadina tai racija) ir su ja komplektuojama akumuliatorių baterija turi veikti oro temperatūrai svyruojant nuo -30o C iki +50o C, o pagal specifikacijos 19-ą punktą baterija turi veikti ne mažiau kaip 9 valandas. Nei viena iš paminėtų baterijų (BL1502-1500 ir BL2010-2000), komplektuojamų su stotimi PD60X, paminėtų reikalavimų neatitinka. Tai, ieškovo įsitikinimu, įrodo viešai internete skelbiama informacija, pagal kurią HYTERA gaminamos baterijos gali veikti esant iki -20o C. Perkančioji organizacija, atmetusi pretenziją, atsakyme nurodė tikslų pasiūlytos radijo stoties pavadinimą – PD605, todėl buvo išsklaidytos visos abejonės dėl to, kad UAB „Dekbera“ pasiūlė perkančiajai organizacijai įsigyti HYTERA gamintojo radijo stotį PD605, su kuria yra komplektuojama baterija BL1502.

6Ieškovas nurodė, kad jis kreipėsi į bandymų laboratoriją UAB Sertifikavimo centrą „Sertika“, kad būtų atliktas stoties PD605 ir su ja komplektuojamos baterijos PD605 įtampos matavimo bandymas. Gauti rezultatai įrodė, kad HYTERA radijo stotis PD605 ir kartu komplektuojama baterija BL1502 negali veikti ne mažiau kaip 9 valandas, kai aplinkos temperatūra svyruoja nuo -30o C iki +50o C, kaip yra nustatyta techninėje specifikacijoje.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Panevėžio apygardos teismas 2015 m. sausio 20 d. sprendimu ieškinį atmetė.

9Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus ir šalių argumentus, priėjo prie išvados, kad ieškovo reikalavimai yra nepagrįsti.

10Techninėje specifikacijoje radijo stočiai ir su ja komplektuojamai akumuliatorių baterijai reikalaujama, kad baterija veiktų oro temperatūrai svyruojant nuo -30o C iki +50o C ir ne mažiau kaip 9 valandas, dirbant skaitmeniniu režimu ir esant standartiniams 90/5/5 naudojimo ciklams ir 5 WRF galiai (specifikacijos 5, 19 punktai). Teismas sprendė, kad atsakovas, gavęs ieškovo pretenziją, pakartotinai pareikalavo iš UAB „Dekbera“ patvirtinti pasiūlyme pateiktos informacijos teisingumą, ir UAB „Dekbera“ pateikė gamintojo HYTERA oficialią rodiklių atitikimo deklaraciją, kurioje nurodoma, kad baterijos darbinių temperatūrų diapazonas yra nuo -30o C iki +60o C. Analogišką informaciją UAB „Dekbera“ buvo pateikusi ir pasiūlyme. Teismas, įvertinęs šiuos duomenis ir tai, kad UAB „Dekbera“ pasirašė tiekėjo deklaraciją, tvirtindama, kad visa jos pateikta informacija yra teisinga, priėjo išvadą, kad nėra pagrindo remtis vieša informacija, kuri, teismo įsitikinimu, gali būti klaidinga, ir abejoti oficialaus gamintojo HYTERA raštais.

11Teismas nusprendė, kad ieškovo pateiktas UAB „Sertika“ bandymų protokolas neįrodo UAB „Dekbera“ pasiūlymo ydingumo ir juo nesirėmė, nes, teismo įsitikinimu, tyrimo objektus, t. y. HYTERA ličio jonų baterijas BL1502 ir radijo stotį PD605 bandymams pateikė pats ieškovas, nepateikiant duomenų apie šių objektų pagaminimo datą, laikymo sąlygas, buvusį jiems (tyrimo objektams) kokį nors poveikį.

12III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

13Ieškovas UAB „Info S“ pateikė apeliacinį skundą ir prašymo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2015 m. sausio 20 d. sprendimą bei priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

14Apeliantas teigia, kad pagal techninės specifikacijos reikalavimus radijo stočiai ir su ja komplektuojamai akumuliatorių baterijai buvo nustatytas reikalavimas, kad baterija veiktų oro temperatūrai svyruojant nuo -30o C iki +50o C ir ne mažiau kaip 9 valandas, dirbant skaitmeniniu režimu ir esant standartiniams 90/5/5 naudojimo ciklams ir 5 WRF galiai (specifikacijos 5, 19 punktai). UAB „Dekbera“, atstovaujantis skaitmeninių stočių gamintoją HYTERA ir platindamas jo gaminamą produkciją, negalėjo pateikti pirkimo sąlygas atitinkančių prekių. Pagal viešai skelbiamą informaciją, radijo stotis PD605 kartu su baterija BL1502 veikia -20o C temperatūroje. Tai, kad baterijos BL1502-1500 ir BL2010-2000, komplektuojamos su skaitmenine radijo stotimi PD605, neatitinka reikalavimų, patvirtina ir internetiniame puslapyje esanti informacija http://www.hytera.com/navigation.htm?newsId=3076&columnType=product&pageType=detail. AB „Dekbera“ perkančiajai organizacijai pateikė Hytera Communication Corporation Limited deklaraciją, liudijančią, kad radijo stotis HYTERA PD605, komplektuojama su baterija BL1502, gali būti naudojama kai aplinkos temperatūra svyruoja nuo -30o C iki +60o C, o baterijos veikimas užtikrinamas 11 valandų. Perkančioji organizacija nepagrįstai vadovavosi šia deklaracija, nors viešai skelbiami duomenys buvo skirtingi. Tam, kad įrodyti, jog deklaracijoje pateikta informacija yra melaginga, jis (apeliantas) iš gamintojo HYTERA atstovo Latvijoje Technoturg nupirko minėto modulio PD605 radijo stotis su baterijomis BL1502 ir, jas neišpakuotas, originalioje ir nepažeistoje pakuotėje perdavė akredituotai bandymų laboratorijai UAB Sertifikavimo centrui „Sertika“, kuri, atlikusi įrangos bandymus, patvirtina faktą, kad dėl įtampos kritimo, vykstančio prie -30o C, šioje temperatūroje radijo stotis tinkamai gali veikti tik 4 valandas ir 30 sekundžių. Atlikto bandymo rezultatai įrodo, kad ličio jonų baterijos BL1502 įtampa yra nepakankama stoties PD605 darbo režimui užtikrinti kai aplinkos temperatūra -30o C. Teismas šiuos įrodymus ignoravo. Vien tai, kad UAB „Dekbera“ pasirašė tiekėjo deklaraciją, nereiškia, kad ši informacija įgijo didesnę įrodomąją galią, nei viešai skelbiama informacija ir specialistų pateikta išvada. Bandymų protokole esanti specialisto išvada nebuvo paneigta. UAB „Sertika“ atsakyme į prašymą nurodė, kad iš apelianto gautų ličio jonų baterijų ir radijo stočių pagaminimo data buvo 2014 m. kovo mėnesio pirmoji savaitė ir patvirtino, kad tyrimo objektams nebuvo jokio aplinkos poveikio ir tyrimų rezultatų neįtakojo jų laikymo sąlygos ar kitos teismo nurodytos aplinkybės.

15Apeliantas teigia, kad tiek perkančioji organizacija, tiek teismas vadovavosi tik įrangos gamintojo raštu, pateiktu UAB „Dekbera“, patvirtinančiu prekės atitikimą pirkimo sąlygų reikalavimams, nors bandymai įrodo, kad jų pateikti duomenys neteisingi.

16Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas pateikė atsiliepimą, prašydamas Panevėžio apygardos teismo 2015 m. sausio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

17Teigia, kad apeliantas neįrodė, jog trečiojo asmens UAB „Dekbera“ pateikta prekė neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų. UAB „Dekbera“ sutiko su konkurso sąlygomis ir patvirtino, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai įvykdyta; pateikė gamintojo Hytera Communications Corporation Limited deklaracijas su vertimu į lietuvių kalbą apie tai, kad radijo stoties ir baterijų techniniai parametrai ne tik visiškai atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus, bet ir tai, kad kai kuriais atžvilgiai viršija – radijo stotis HYTERA PD605, komplektuojama su baterija BL1502, gali būti naudojama esant aplinkos temperatūros svyravimams nuo -30o C iki +60o C, užtikrinamas baterijos veikimas apie 11 valandų. Teismas teisingai nustatė, kad pateiktas UAB „Sertika“ bandymų protokolas neįrodo UAB „Dekbera“ pasiūlymo ydingumo. Teismui ieškovas nepateikė duomenų apie ličio jonų baterijų ir stočių pagaminimo datą, jų laikymo ir naudojimo sąlygas, buvusį aplinkos ir mechaninių veiksnių poveikį.

18Atsakovo Aplinkos apsaugos agentūros atstovė A. T. K. apeliacinės instancijos viešojo teismo posėdžio metu paaiškino, kad agentūra nepagrįstai buvo įtraukta bendraatsakoviu, tačiau mano, kad pirkimas atliktas teisėtai ir pagrįstai, perkančioji organizacija įsigijo tą prekę, kurią siekė įsigyti. Apeliantas netinkamai suprato techninę specifikaciją. Neaišku, kodėl buvo tirtas radijo stoties veikimas, esant -30o C, o ne kitų temperatūrų diapazone ir koks būtų vidutinis racijos darbo laikas.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 4238 str.).

22Byloje nustatyta, kad atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas vykdė supaprastintą atvirą konkursą ir pirko skaitmenines radijo stotis. Vykdomu pirkimu buvo siekiama įsigyti 160 vnt. skaitmeninių radijo stočių, t. y. 32 vnt. automobilinių (vežiojamų) ir 128 vnt. rankinių (nešiojamų) stočių (pirkimo sąlygų 1 p.). Ieškovas UAB „Info S“ pateikė pasiūlymą, tačiau pirkimo laimėtoju buvo paskelbtas trečiojo asmens UAB „Dekbera“ pasiūlymas (1 t., 11 b. l.).

23Apeliantas pasinaudojo išankstine ginčo sprendimo ne teisme tvarka, pateikęs VPĮ reikalavimus atitinkančią pretenziją, kuri buvo atmesta.

24Ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl perkančiosios organizacijos sprendimo pirkimo laimėtoju paskelbti UAB „Dekbera“ pasiūlymą, t. y. šio tiekėjo pasiūlyto pirkimo objekto atitikimo konkurso sąlygoms (techninei specifikacijai). Apelianto teigimu, paminėto tiekėjo perkančiajai organizacijai siūlytos skaitmeninės radijo stotys irį su ja komplektuojamos baterijos techniniai duomenys neatitiko pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 5 ir 19 punktuose nustatytų reikalavimų.

25Viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). Šiuo įstatymu siekiama užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones. Principų laikymusi užtikrinama, kad viešųjų pirkimų konkurso tikslai bus pasiekti, o konkurso procedūroje bus išvengta nesąžiningos konkurencijos prielaidų. Sprendžiant nagrinėjamą ginčą svarbu nustatyti, ar perkančioji organizacija laikėsi visų VPĮ nuostatų bei savo pačios paskelbtų konkurso sąlygų.

26Reikalavimai perkamoms skaitmeninėms stotims buvo nustatyti pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje (2 priedas), kurioje buvo reikalaujama, kad nurodytos radijo stoties, taip pat su ja komplektuojamos akumuliatorių baterijos darbinis temperatūros diapazonas būtų ne prastesnis kaip nuo -30o C iki +50o C (techninės specifikacijos 5 p.), baterijos tarnavimo laikas – ne mažiau kaip 9 valandos, dirbant skaitmeniniu režimu bei esant standartiniams 90/5/5 naudojimo ciklams ir 5 W RF galiai (techninės specifikacijos 19 p.). Pirkimo sąlygų 36.5 punktas nustatė, kad kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, pagrindžiantys prekių techninius reikalavimus, kaip nurodyta techninėje specifikacijoje.

27Trečiasis asmuo UAB „Dekbera“ 2014 m. rugsėjo 18 d. pateikė pasiūlymą, kuriame siūlė perkančiajai organizacijai įsigyti HYTERA gamintojo stotį PD605, komplektuojamą su ličio jonų baterija BL1502-1500 (2 t., 84-93 b. l.). Pasiūlyme nurodyta, kad radijo stoties ir su ja komplektuojamos baterijos darbinės temperatūros diapazonas ne prastesnis kaip nuo -30o C iki +60o C, baterijos tarnavimo laikas apie 16 valandų, dirbant skaitmeniniu režimu bei esant standartiniams 90/5/5 naudojimo ciklams ir 5 W RF galiai. Kartu su pasiūlymu trečiasis asmuo pateikė gamintojo HYTERA radijo stoties PD605 specifikaciją, kurioje nurodyta jos veikimo temperatūra nuo -30o C iki +60o C, naudojama baterija BL1502 Li-ion (1500 mAh), baterijos veikimas (5/5/30) analoginis – 11 val., skaitmeninis – 16 val. (2 t., 126-137 b. l.). Taigi tiek pasiūlyme, tiek su pasiūlymu pateiktos radijo stoties ir su ja komplektuojamos baterijos gamintojo aprašyme nurodyti duomenys iš pirmo žvilgsnio atitiko techninės specifikacijos 5 ir 19 punktų reikalavimus.

28Nagrinėjamoje byloje nustatyta, apeliantui pateikus pretenziją ir nurodžius, kad pirkimą laimėjusio tiekėjo siūlyta radijo stotis, komplektuojama kartu su baterija BL1502-1500, neatitinka gamintojo HYTERA internetiniame puslapyje viešai skelbiamų duomenų apie darbinės temperatūros diapazoną ir veikimo laiką (pretenzijoje patikrinimui nurodė internetinės svetainės adresą), perkančioji organizacija paprašė UAB „Dekbera“ paaiškinti pasiūlymą, į ką šis tiekėjas 2014 m. lapkričio 24 d. atsakė, kad pateiktas įrangos gamintojo Hytera Communications Corporation Limited PD60X bukletas nurodo, jog radijo stotis PD60X gali būti komplektuojama su BL1502 baterija ir gali būti naudojama esant aplinkos temperatūros svyravimams nuo -30o C iki +60o C, ir jų veikimas bus užtikrinamas apie 11 valandų (1 t., 19 b. l.). Kartu su atsakymu trečiasis asmuo pateikė ir gamintojo Hytera Communications Corporations Limited 2014 m. lapkričio 20 d. deklaraciją su vertimu į lietuvių kalbą, - patvirtinimą, kad radijo stočių PD605 baterijos BL1502 darbinės temperatūros diapazonas yra nuo -30o C iki +60o C (1 t., 20-21 b. l.). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad tiek paminėtoje deklaracijoje, tiek ir kartu su pasiūlymu pateiktoje 2014 m. spalio 23 d. deklaracijoje gamintojas Hytera Communications Corporation Limited (2 t., 173-174 b. l.), patvirtinęs, kad baterijos BL1502 darbinės temperatūros diapazonas yra nuo -30o C iki +60o C, nepatvirtino, kad baterija tokioje temperatūroje gali veikti ne trumpiau kaip 9 val., kaip kad buvo nustatyta pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje, tačiau dėl teismui nežinomų priežasčių perkančioji organizacijai nurodytais neatitikimais nesuabejojo. Priešingai, bylos duomenys įrodo, kad atsakovas, gavęs UAB „Info S“ pretenziją, kurioje buvo suabejota pirkimą laimėjusio tiekėjo pasiūlytos stoties PD605, komplektuojamos su ličio jonų baterija BL1502, veikimo laiko konkrečioje aplinkos temperatūroje (-300C) neatitikimu techninės specifikacijos reikalavimams, paminėtų aplinkybių net nesiaiškino, o gavęs gamintojo deklaraciją, kurioje patvirtintas tik baterijos darbinės temperatūros diapazonas, bet ne veikimo laikas, pripažino UAB „Dekbera“ pasiūlymą laimėjusiu.

29Bylos duomenys įrodo, kad apeliantas pirmosios instancijos teismui buvo pateikęs rašytinį įrodymą – akredituotos bandymų laboratorijos UAB „Sertika“ bandymų protokolą (1 t., 23-26 b. l.), kuriame nurodyta, kad ištyrus skaitmeninės radijo stoties PD605, komplektuojamos su ličio jonų baterija BL1502, veikimą, bandymų metu buvo nustatyta, jog dėl įtampos kritimo, įvykstančio prie -30o C temperatūros, šioje temperatūroje tokia radijo stotelė (racija) tinkamai gali veikti 4 valandas ir 30 sekundžių (protokolo 12 p.). Tai įrodo, kad ličio jonų baterijos BL1502 įtampa yra nepakankama radijo stotelės (racijos) PD605 darbo režimui užtikrinti jai veikiant -30o C temperatūroje (protokolo 13 p.). Pirmosios instancijos teismas paminėtu rašytiniu įrodymu (CPK 177, 197 str.) nesivadovavo tuo pagrindu, kad tyrimo objektus (HYTERA ličio jonų baterijas BL1502 ir radijo stotį PD605) bandymams pateikė pats ieškovas, nepateikęs duomenų apie šių objektų pagaminimo datą, laikymo sąlygas, jiems buvusį kokį nors poveikį. Su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nėra pagrindo sutikti.

30Visų pirma pažymėtina tai, kad viešųjų pirkimų bylose egzistuoja viešasis interesas, todėl teismas privalo būti aktyvus rinkdamas, tirdamas bei vertindamas įrodymus, ir negali šios pareigos nevykdyti remdamasis vien tuo, kad šalys nepateikė vieno ar kito įrodymo, nes kad teisingai išnagrinėti bylą, trūkstamus duomenis gali išreikalauti ir pats teismas (CPK 4238 str. 1, 2 str.). Vien tai, kad tyrimo objektus (stotį PD605 ir bateriją BL1502) bandymams pateikė ieškovas, nėra pakankamas pagrindas abejoti pateiktos išvados teisingumu. Be to, pirmosios instancijos teismo išvados, kad jam nebuvo pateikta duomenų apie radijo stoties PD605 ir baterijos BL1502 pagaminimo datą, laikymo sąlygas ar buvusį poveikį, yra nepagrįstos. Priešingai, bylos medžiaga įrodo, kad tokie duomenys pirmosios instancijos teismui visgi buvo pateikti. Ieškovas kartu su rašytiniais paaiškinimais pateikė sertifikavimo centro UAB „Sertika“ bandymų laboratorijos vadovo M. B., teikusio išvadą apie skaitmeninės radijo stoties PD605, komplektuojamos su ličio jonų baterija BL1502, veikimą, paaiškinimus (atsakymus į klausimus) apie tai, kad tyrimo objektus ieškovas pateikė nenaudotus, nepažeistose, gamintojo Hytera supakuotose, originaliose pakuotėse, ir objektai išpakuoti tik pradėjus tyrimus. Taip pat nurodė, kad gautų ličio jonų baterijų ir radijo stočių pagaminimo data buvo 2014 m. kovo mėnesio pirma savaitė ir tai, kad nebuvo nustatyta kokių nors veiksmų, galėjusių turėti įtakos bandytos naujos ličio jonų baterijos BL1502 maksimaliam veikimo laikui dėl ko jis būtų trumpesnis nei įprasta; tyrimo objektai buvo laikomi ir naudojami įprastomis sąlygomis, todėl išorinės sąlygos negalėjo turėti kokios nors įtakos baterijos veikimo laikui ir (ar) bandymų rezultatams (1 t., 106 b. l.).

31Teismo pareiga yra visapusiškai ištirti ir įvertinti visas bylai reikšmingas aplinkybes ir priimti teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 177, 183 185 str.). Gavęs paminėtus duomenys, teismas privalėjo siekti pašalinti visus bylos prieštaravimus, atsižvelgiant į byloje vyraujantį viešąjį interesą bei teismo pareigą būti aktyviu, tačiau teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas šią pareigą ignoravo. Apeliacinės instancijos teismas, vykdydamas įstatymo nustatytą pareigą visapusiškai išnagrinėti bylą ir pašalinti kilusias abejones ir neaiškumus, teismo posėdyje apklausė liudytoju paminėtą bandymą atlikusį ir protokolą surašiusį akredituotos bandymo laboratorijos UAB „Sertika“ vadovą M. B., kuris patvirtino ieškovo pirmosios instancijos teismui pateikto bandymų protokolo išvadą bei kitus su tyrimo objektu susijusius duomenis, pateiktus paminėtam teismui rašytiniuose paaiškinimuose, t. y. tai, kad tirtas objektas (stotis PD605 ir ličio jonų baterija BL1502) buvo tyrimui pateikti nauji ir nepažeisti. Taip pat parodė, kad jei pateikta tyrimui baterija būtų buvusi netinkama, jos veikimo laikas būtų dar trumpesnis, o įtampos kritimas – staigesnis. Liudytojas taip pat parodė, kad gauta baterija prieš atliekant bandymą buvo įkrauta visiškai to paties gamintojo krovikliu. Taigi teisėjų kolegija, įvertinusi bandymų protokolą, jo išvadą, bei liudytojo parodymus dėl pateikto tyrimui objekto, jo tyrimo bei išvados surašymo aplinkybių, daro išvadą, kad abejoti tyrimo rezultatais nėra pagrindo. Atsakovai (nei perkančioji organizacija, nei Aplinkos apsaugos agentūra), o taip pat ir trečiasis asmuo UAB ,,Dekbara“ nepaneigė paminėto liudytojo parodymų ir jo surašyto bandymų protokolo išvados, o taip pat ir apelianto teiginio, kad konkurso laimėtojo trečiojo asmens UAB ,,Dekbara“ pasiūlytas pirkimo objektas neatitiko konkurso sąlygų techninės specifikacijos būtino reikalavimo, t. y. to, kad skaitmeninė radijo stotis PD605, komplektuojama su ličio jonų baterija BL1502, negali užtikrinti 9 valandų veikimo, esant pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nustatytam temperatūrų diapazonui nuo -30o C iki +50o C.

32Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančioji organizacija, kilus ginčui dėl baterijos veikimo laiko ir apeliantui kartu su pretenzija pateikus duomenis iš gamintojo internetinio puslapio http://www.hytera.com/navigation.htm?newsId=3076&columnType=product&pageType=detail, apie tai, kad pirkimą laimėjusio tiekėjo pasiūlyta radijo stotelė PD605, komplektuojama kartu su baterija BL1502, neatitinka darbinės temperatūros diapazono ir veikimo laiko (apeliacinės instancijos teismui 2015 m. kovo 23 d. patikrinus apelianto skunde paminėtą Hytera gamintojo interneto puslapį, jame nurodytus duomenis apie bateriją BL1502, buvo nustatyta, kad paminėtos baterijos veikimo temperatūra -20o C, tačiau šiuo metu duomenys apie baterijos veikimo temperatūrą iš internetinio puslapio yra pašalinti), nesiėmė veiksmų nustatytiems prieštaravimams ir abejonėms pašalinti, t. y. neįvykdė VPĮ nustatytos pareigos įsitikinti, kad UAB „Dekbera“ pasiūlyta radijo stotis su komplektuojama baterija iš tiesų atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus dėl darbinės temperatūros diapazonų ir veikimo tokiame diapazone laiko; nepagrįstai rėmėsi gamintojo pateikta deklaracija, patvirtinančia tik baterijos darbinės temperatūros diapazoną, bet ne veikimo laiką jame, todėl 2014 m. lapkričio 3 d. pripažinusi paminėto tiekėjo (UAB „Dekbera“) pasiūlymą tinkamu bei paskelbusi jį pirkimo laimėtoju, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą, nes dėl tokių nerūpestingų perkančiosios organizacijos veiksmų (neveikimo) buvo pažeistas ne tik skaidrumo, lygiateisiškumo principai, bet ir pirkimo tikslas – sudaryti pirkimo sutartį vadovaujantis VPĮ nuostatomis, kad įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 1, 2 d.).

33Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje nustatytas faktines aplinkybes, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė pareigą bylą išnagrinėti visapusiškai ir objektyviai, ištirti ir įvertinti visas bylai reikšmingus faktines aplinkybes, tinkamai taikyti ir aiškinti materialinės ir procesinės teisės normas bei priimti teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 2-3 str., 6 str., 177-178 str., 183 str., 185 str., 263 str., 330 str. ir 329 str. 1 d.), dėl to skundžiamas teismo sprendimas naikinamas ir priimamas naujas sprendimas – ieškovo UAB „Info S“ ieškinys tenkinamas; panaikinamas apelianto teises bei viešojo pirkimo pagrindinius principus pažeidžiantis atsakovo 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimas pripažinti trečiojo asmens UAB „Dekbera“ pasiūlymą laimėjusiu konkursą.

34Panaikinus šį sprendimą, atsakovas įgyja pareigą vertini pasiūlymus iš naujo.

35Apeliantas (ieškovas) UAB „Info S“ taip pat prašė panaikinti atsakovo Aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2014 m. lapkričio 25 d. sprendimą atmesti jo pretenziją, tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad sprendimo atmesti pretenziją panaikinimas nesukels nei ieškovui, nei kitoms bylos šalims jokių teisinių pasekmių, todėl paminėto ieškinio reikalavimo nėra pagrindo tenkinti.

36Dėl bylinėjimosi išlaidų

37Teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto ieškinys patenkintas iš esmės. Nors reikalavimas panaikinti sprendimas atmesti pretenziją netenkinamas, tačiau jis nėra esminis ir nesukelia jokių teisinių pasekmių; toks sprendimas turi reikšmės tik ikiteisminei ginčo sprendimo ne teisme tvarkai. Vertinama kad teismo sprendimas priimtas ieškovo naudai ir pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Apelianto skundą tenkinus ir pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinus, perskirstomos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 2 d., 5 d.). Atsakovų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento, Aplinkos apsaugos agentūros ir trečiųjų asmenų patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.

38Byloje esanti pažyma dėl suteiktų teisinių paslaugų dydžio, PVM sąskaitos faktūros bei mokėjimo nurodymai patvirtina, kad ieškovo UAB „Info S“ pirmosios instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos sudarė 1 854,35 Eur, t. y. 1 441,23 Eur advokato pagalbos išlaidos (už ieškinio, raštinių paaiškinimų į atsakovo atsiliepimą surašymą, papildomų įrodymų prie rašytinių paaiškinimų rinkimą), 217,22 Eur žyminis mokestis už ieškinį, 152,09 Eur už UAB „Sertika“ atliktą bandymą, 43,81 Eur už rašytinių įrodymų vertimus.

39CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalius dydžius 2 punktą, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes. Nustatyta, kad ieškovo UAB „Info S“ prašomos priteisti 1 441,23 Eur advokato pagalbos išlaidos, patirtos pirmosios instancijos teisme (ieškinio ir rašytinių paaiškinimų į atsakovo atsiliepimą surašymas, papildomų įrodymų prie rašytinių paaiškinimų rinkimas) nežymiai viršija Rekomendacijose nustatytus maksimalius dydžius (8.2, 8.15, 8.17 p.). Kita vertus, teismas išimtiniais atvejais gali nukrypti nuo Rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (Rekomendacijų 11 p.). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nagrinėjamos bylos sudėtingumą, pateiktų procesinių dokumentų ir rašytinių įrodymų pobūdį bei galimas laiko sąnaudas, būtinas tokiems dokumentams parengti bei rašytiniams įrodymams gauti, vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, sprendžia, kad ieškovui priteistina visa jo prašoma suma (1 441,23 Eur) advokato pagalbai pirmosios instancijos teisme. Taigi viso ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos, patirtos pirmosios instancijos teisme, įskaitant išlaidas, patirtas už žyminio mokesčio sumokėjimą, UAB „Sertika“ atliktą bandymą bei rašytinių įrodymų vertimą sudarytų 1 854,35 Eur, kurios priteistinos iš atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento.

40Nustatyta, kad ieškovas už apeliacinį skundą sumokėjo 216,75 Eur žyminio mokesčio. Apeliacinį skundą tenkinus, šios išlaidos priteistinos iš atsakovo.

41Byloje esanti pažyma dėl suteiktų teisinių paslaugų dydžio, PVM sąskaitos faktūros ir mokėjimo nurodymai patvirtina, kad UAB „Info S“ advokato pagalbos išlaidos apeliacinės instancijos teisme sudarė 2 330,52 Eur (apeliacinio skundo, prašymo dėl ekspertizės skyrimo surašymas). Teisėjų kolegija sutinka, kad paminėtos išlaidos viršija Rekomendacijose nustatytus maksimalius dydžius (8.9, 8.15 p.). Kita vertus, kaip minėta, teismas išimtiniais atvejais gali nukrypti nuo Rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (Rekomendacijų 11 p.). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nagrinėjamos bylos sudėtingumą, pateiktų procesinių dokumentų pobūdį bei galimas laiko sąnaudas, būtinas tokiems dokumentams parengti, vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, sprendžia, kad ieškovui priteistina 1 500 Eur advokato pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme. Viso ieškovui priteistina 1 716,75 Eur (1 500 Eur advokato pagalbos išlaidų + 216,75 Eur žyminio mokesčio už skundą) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

42Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

43Panevėžio apygardos teismo 2015 m. sausio 20 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Info S“ ieškinį tenkinti iš dalies.

44Panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimą pripažinti trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Dekbera“ pasiūlymą laimėjusiu.

45Ieškinio reikalavimą panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2014 m. lapkričio 25 d. sprendimą atmesti jo pretenziją netenkinti.

46Priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento (į. k. ( - )) 1 854,35 Eur (vieną tūkstantį aštuonis šimtus penkiasdešimt keturis eurus ir trisdešimt penkis centus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, ir 1 716,75 Eur (vieną tūkstantį septynis šimtus šešiolika eurų ir septyniasdešimt penkis centus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Info S“ (į. k. ( - )) naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Info S“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 4. Ieškovas teigė, kad jis dalyvavo atsakovo supaprastintame atvirame konkurse... 5. Teigė, kad pirkimą laimėjęs tiekėjas perkančiajai organizacijai galėjo... 6. Ieškovas nurodė, kad jis kreipėsi į bandymų laboratoriją UAB... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Panevėžio apygardos teismas 2015 m. sausio 20 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 9. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus ir šalių argumentus, priėjo... 10. Techninėje specifikacijoje radijo stočiai ir su ja komplektuojamai... 11. Teismas nusprendė, kad ieškovo pateiktas UAB „Sertika“ bandymų... 12. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 13. Ieškovas UAB „Info S“ pateikė apeliacinį skundą ir prašymo panaikinti... 14. Apeliantas teigia, kad pagal techninės specifikacijos reikalavimus radijo... 15. Apeliantas teigia, kad tiek perkančioji organizacija, tiek teismas vadovavosi... 16. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos... 17. Teigia, kad apeliantas neįrodė, jog trečiojo asmens UAB „Dekbera“... 18. Atsakovo Aplinkos apsaugos agentūros atstovė A. T. K. apeliacinės... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 20. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 22. Byloje nustatyta, kad atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 23. Apeliantas pasinaudojo išankstine ginčo sprendimo ne teisme tvarka, pateikęs... 24. Ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl perkančiosios organizacijos sprendimo... 25. Viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti... 26. Reikalavimai perkamoms skaitmeninėms stotims buvo nustatyti pirkimo dokumentų... 27. Trečiasis asmuo UAB „Dekbera“ 2014 m. rugsėjo 18 d. pateikė pasiūlymą,... 28. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, apeliantui pateikus pretenziją ir nurodžius,... 29. Bylos duomenys įrodo, kad apeliantas pirmosios instancijos teismui buvo... 30. Visų pirma pažymėtina tai, kad viešųjų pirkimų bylose egzistuoja... 31. Teismo pareiga yra visapusiškai ištirti ir įvertinti visas bylai... 32. Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančioji organizacija, kilus ginčui dėl... 33. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje nustatytas faktines aplinkybes, daro... 34. Panaikinus šį sprendimą, atsakovas įgyja pareigą vertini pasiūlymus iš... 35. Apeliantas (ieškovas) UAB „Info S“ taip pat prašė panaikinti atsakovo... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 37. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto ieškinys patenkintas iš esmės.... 38. Byloje esanti pažyma dėl suteiktų teisinių paslaugų dydžio, PVM... 39. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato... 40. Nustatyta, kad ieškovas už apeliacinį skundą sumokėjo 216,75 Eur žyminio... 41. Byloje esanti pažyma dėl suteiktų teisinių paslaugų dydžio, PVM... 42. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso... 43. Panevėžio apygardos teismo 2015 m. sausio 20 d. sprendimą panaikinti ir... 44. Panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono... 45. Ieškinio reikalavimą panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos... 46. Priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos...