Byla e2A-746-790/2019
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje – uždaroji akcinė bendrovė „Dekbera“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Kazio Kailiūno ir Astos Radzevičienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės biudžetinės įstaigos Lietuvos kariuomenės ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Dekbera“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 8 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Info S“ ieškinį atsakovei biudžetinei įstaigai Lietuvos kariuomenei dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje – uždaroji akcinė bendrovė „Dekbera“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Info S“ (toliau – ir ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei biudžetinei įstaigai Lietuvos kariuomenei (toliau – ir atsakovė), kuriame prašė panaikinti atsakovės filialo Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės (toliau – ir perkančioji organizacija) 2018 m. lapkričio 21 d. sprendimą, kuriuo sudaryta nauja laimėtojų eilė; įpareigoti perkančiąją organizaciją atnaujinti pirkimo procedūras grįžtant į pasiūlymų vertinimo etapą, iš naujo vertinti viešajame pirkime „Civilinės pask. radijo stotys – civilinės paskirties radijo stočių pirkimas“ (pirkimo Nr. 405314) (toliau – ir pirkimas) pateiktus pasiūlymus ir sudaryti naują pasiūlymų eilę.

82.

9Ieškovė nurodė, kad perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą, 2018 m. spalio 18 d. paskelbtą Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis, 2018 m. lapkričio 12 d. informavo tiekėjus apie pirkime sudarytą pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoją – pirkimo laimėtoju buvo pripažintas trečiasis asmuo. 2018 m. lapkričio 15 d. ieškovė perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją dėl 2018 m. lapkričio 12 d. sprendimo sudaryti pirkimo laimėtojų eilę, nes trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų reikalavimų. 2018 m. lapkričio 21 d. perkančioji organizacija raštu dėl pretenzijos Nr. IS-750 informavo tiekėją, kad perkančioji organizacija panaikino 2018 m. lapkričio 12 d. sprendimą, kuriuo buvo sudaryta laimėtojų eilė, grįžo į pasiūlymų vertinimo stadiją ir sudarė naują laimėtojų eilę. Laimėtoju vėl buvo pripažintas trečiasis asmuo. Perkančioji organizacija rėmėsi trečiojo asmens pateiktais papildomais dokumentais, tačiau nevertino ir nepatikrino realaus trečiojo asmens siūlomos įrangos atitikimo pirkimo sąlygų reikalavimams. 2018 m. lapkričio 27 d. ieškovė perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją dėl 2018 m. lapkričio 21 d. raštu naujai sudarytos laimėtojų eilės, nes priimant sprendimą dėl naujos pirkimo laimėtojų eilės realiai nebuvo vertinamas trečiojo asmens pasiūlymo atitikimas pirkimo sąlygų reikalavimams. 2018 m. gruodžio 4 d. perkančioji organizacija raštu dėl pretenzijos Nr. IS-770 informavo tiekėją, kad jos pretenzija dėl trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimo pirkimo dokumentams ir laimėtojų eilės sudarymo paliekama nenagrinėta, nes pateikta pakartotinai.

103.

11Ieškovė ieškinyje nurodė, kad perkančioji organizacija, gavusi 2018 m. lapkričio 27 d. pretenziją, nevertino trečiojo asmens siūlomos įrangos atitikimo pirkimo sąlygų reikalavimams. Perkančioji organizacija, neatsižvelgdama į siūlomos įrangos neatitikimą nustatytiems reikalavimams, sudarė naują laimėtojų eilę. Pretenzija dėl naujai sudarytos laimėtojų eilės net nebuvo vertinama.

124.

13Trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka pirkimo techninės specifikacijos 1.10, 2.1, 4.1, 1.7 ir 1.8 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

144.1.

15Techninės specifikacijos 1.10 papunktyje įtvirtintas dažnio stabilumo radijo stočiai reikalavimas – ne blogiau kaip +/- 0.5 ppm (angl. parts per million), kurio neatitinka trečiojo asmens siūlomos radijo stotys. Trečiojo asmens siūlomų Kenwood NX-3320E3 radijo stočių dažnio stabilumo rodikliai yra du kartus blogesni nei yra reikalaujama. Tą patvirtina paties trečiojo asmens pateikto bukleto duomenys. Trečiojo asmens pateikta deklaracija prieštarauja oficialiems gamintojo nustatytiems prekės aprašymams, todėl perkančioji organizacija, siekdama tinkamai įvertinti trečiojo asmens pasiūlymą, turėjo pareikalauti tyrimų rezultatų arba prekių pavyzdžių bei pati atlikti tyrimus.

164.2.

17Techninės specifikacijos 2.1 papunktyje įtvirtinti radijo stoties imtumo jautrumo, esant analoginei ir skaitmeninei moduliacijoms, reikalavimai – imtuvo jautrumas esant analoginei moduliacijai – ne blogiau kaip 0,3 µV (prie 12 dB SINAD), jautrumas esant skaitmeninei moduliacijai – ne blogiau kaip 0.25 µV (5 proc. BER). Trečiasis asmuo siūlo radijo stotį Kenwood NX-3320E. Trečiojo asmens siūloma įranga neatitinka jautrumo parametro reikalavimų būtent DMR Digital (skaitmeninėje) 12.5 kHz Digital, 5 proc. BER moduliacijoje ir tą įrodo oficialūs gamintojo prekės aprašymai.

184.3.

19Techninės specifikacijos 4.1 papunktyje įtvirtintas radijo stoties antenos darbo visuose dažnių ruožuose reikalavimas – juodos spalvos radijo stoties antena – lankstus strypas (angl. whip), dirbantis visame dažnių ruože. Trečiasis asmuo kartu su radijo stotimis Kenwood NX-3320E3 siūlo antenas KRA-27 ir pateikė JVCKENWOOD 2018 m. lapkričio 19 d. pranešimą (toliau – ir pranešimas). Buklete nepateikiama informacija apie radijo stočių antenų veikimo dažnius ir jų ruožus, tačiau tokia informacija pateikiama oficialiame Kenwood gamintojo tinklapyje (https://kenwoodcommunications.co.uk/acc/antennas/KRA-27/). Šioje nuorodoje pateikiama informacija, kad yra 2 skirtingos antenos KRA-27 modifikacijos – KRA-27M ir KRA-27M3. Antena KRA-27M gali dirbti dažnių ruože nuo 440 iki 490 MHz, o antena KRA-27M3 gali dirbti dažnių ruože nuo 400 iki 450 MHz. Oficiali, gamintojo teikiama informacija patvirtina, kad radijo stoties antenos KRA-27 gali dirbti tik dažnių ruože nuo 400 iki 490MHz, o dažnių ruože nuo 490 iki 520 MHz šios antenos dirbti negali. Nei viena radijo stoties antena KRA-27 negali dirbti visame dažnių ruože.

204.4.

21Techninės specifikacijos 1.7 papunktyje nurodyta, kad radijo stoties darbo laikas su pilnai pakrauta baterija esant maksimaliai siųstuvo galiai (kai siuntimas – 5 proc. laiko, priėmimas – 5 proc. laiko, laukimas (angl. standby) – 90 proc. laiko) turi būti ne mažiau kaip 10 val. dirbant skaitmenine moduliacija ir 7 val. dirbant analogine moduliacija. Techninės specifikacijos 1.8 papunktyje nurodyta, kad radijo stoties komplektas turi dirbti temperatūrų ruože ne siauresniame, kaip nuo -30 °C iki +60 °C. Perkančioji organizacija nurodė, jog šie du reikalavimai turi būti taikomi kartu, o ne atskirai. Perkančioji organizacija taip pat nurodė, kad trečiasis asmuo kartu su radijo stotimis Kenwood NX-3320E3 siūlo baterijas KNB-57. Trečiojo asmens pateiktame buklete nėra pateikta informacijos kaip siūlomos baterijos veikimo laikui daro įtaką temperatūrų pokyčiai, o pateikiamas tik baterijos veikimo laikas palankios temperatūros sąlygomis. Buklete pateikiama informacija dėl baterijos veikimo temperatūrų yra netiksli, nes oficialiame gamintojo interneto tinklapyje (https://kenwoodcommunications.co.uk/acc/batteries/battery/KNB-57L/?view=details) nurodoma, kad ši baterija veikia tik temperatūrų ruože nuo -10 °C iki +60 °C. Oficialus platintojas patvirtino, kad siūlomos baterijos negali veikti temperatūrų ruože nuo 0 °C iki -10 °C ir gali veikti tik iki 8 valandų.

22II.

23Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

245.

25Vilniaus apygardos teismas 2019 m. vasario 8 d. sprendimu ieškinį tenkino, pripažino trečiojo asmens ir atsakovės 2018 m. gruodžio 7 d. sudarytą prekių viešojo pirkimo sutartį Nr. PPS-26/2018 negaliojančia nuo sudarymo momento, taikė restituciją ir įpareigojo atsakovę grąžinti trečiajam asmeniui 156 radijo stočių su baterija, antena ir įkrovikliu vienetus, trečiajam asmeniui iš atsakovės priteisė 42 471 Eur, paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

266.

27Teismas nurodė, kad perkančioji organizacija neturėjo pareigos panaikinti 2018 m. lapkričio 12 d. sprendimo dėl pirkimo laimėtojo nustatymo dėl pretenzijos pateikimo. Perkančiosios organizacijos atsakymas į 2018 m. lapkričio 15 d. ieškovės pretenziją ir faktas, kad naujas sprendimas dėl pirkimo laimėtojo nustatymo buvo tapatus panaikintam sprendimui, patvirtina, jog perkančioji organizacija nesutiko su ieškovės 2018 m. lapkričio 12 d. pretenzijos argumentais. Teismo nuomone, tokioje situacijoje sprendimas netenkinti nurodytos ieškovės pretenzijos būtų buvęs nuoseklesnis, labiau atitiktų perkančios organizacijos poziciją. Tačiau perkančioji organizacija nusprendė kitaip – panaikinti savo 2018 m. lapkričio 12 d. sprendimą ir 2018 m. lapkričio 21 d. priėmė naują, tačiau tapatų sprendimą dėl pirkimo laimėtojo nustatymo.

287.

29Perkančioji organizacija neprivalo nagrinėti pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties perkančiosios organizacijos priimto sprendimo arba atlikto veiksmo. Dėl prieš tai nurodytame punkte susiklosčiusios situacijos nebuvo pagrindo laikyti, kad ieškovės 2018 m. lapkričio 27 d. pretenzija pareikšta pakartotinai ir palikti ją nenagrinėtą. 2018 m. lapkričio 27 d. pretenzijoje ieškovė papildomai nurodė, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka techninės specifikacijos 1.7 ir 1.8 papunkčių reikalavimų, o toks pažeidimas 2018 m. lapkričio 15 d. pretenzijoje nebuvo nurodytas. Teismo įsitikinimu, perkančioji organizacija be pagrindo paliko ieškovės 2018 m. lapkričio 27 d. pretenziją nenagrinėtą. Ieškovė kreipėsi į teismą, nepažeisdama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos.

308.

31Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, jog trečiasis asmuo pasiūlė radijo stotį, kurios technologinis sprendimas yra individualus. Pagal pasiūlymo duomenis trečiasis asmuo atsakovei pasiūlė standartinę radijo stotį Kenwood NX-3320E3. Duomenų, kad pasiūlytas gaminys pagamintas pagal individualų technologinį sprendimą ir specialiai pritaikytas šiam konkrečiam kariuomenės pirkimui, byloje nėra. Pasiūlyme taip pat nėra nurodyta, kokio modelio antenos ir baterijos siūlomos kartu su radijo stotimis. Atsakovė nurodė ieškovei, kad trečiasis asmuo siūlo antenas KRA-27 ir baterijas KNB-57 bei pateikė gamintojo atstovo JVCKENWOOD 2018 m. lapkričio 19 d. pareiškimą (deklaraciją) apie tai, kad siūlomi gaminiai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. Teismas šių duomenų pagrindu sprendė, kad trečiasis asmuo pirkimui pasiūlė standartinę radijo stotį Kenwood NX-3320E3. Trečiasis asmuo, atsakydamas į atsakovės pasiūlymą pateikti įrodymus apie prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, pateikė atsakovei viešai platinamą Kenwood bukletą. Teismo nuomone, ieškovė pagrįstai pastebėjo, kad šio trečiojo asmens pateikto bukleto duomenimis radijo stoties Kenwood NX3320 kai kurie techniniai parametrai neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų. Šių radijo stočių dažnio stabilumo rodikliai yra +/-1.0ppm (angl. parts per milion), vietoje reikalaujamų +/-0,5 ppm (angl. parts per milion) (techninės specifikacijos 1.10 papunktis), imtuvo jautrumas esant skaitmeninei moduliacijai siekia 0,3uV (5 proc. BER), vietoj reikalaujamų 0,25uV (5 proc. BER) (techninės specifikacijos 2.1 papunktis). Tai patvirtina, kad trečiojo asmens pateiktos deklaracijos apie pasiūlytų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams prieštarauja viešai paskelbtai oficialiai informacijai apie gaminio Kenwood NX-3320E3 techninius parametrus. Dėl nurodytų priežasčių perkančioji organizacija negalėjo vertinti trečiojo asmens pasiūlytų prekių atitikimą techninei specifikacijai vadovaujantis tik tiekėjo deklaracijomis. Dėl esminių prieštaravimų su viešai pateikta gamintojo informacija, prekių atitikimo techninės specifikacijos vertinimas remiantis vien tiekėjo deklaracijomis prieštarauja pasiūlymo turiningojo vertinimo principui, pažeidžia skaidrumo principą, pirkimo tikslą (VPĮ 17 straipsnis). Teismas sprendė, kad viešojo pirkimo procedūros metu ir civilinės bylos nagrinėjimo metu nebuvo pateikta įrodymų, kad pasiūlytos prekės atitinka techninės specifikacijos 1.10, 2.1 papunkčių reikalavimus.

329.

33Analogiškais motyvais teismas nesutiko ir su atsakovės argumentais dėl antenos KRA-27 ir baterijų KNB-57 atitikimo techninei specifikacijai. Atsakovė nurodė, kad trečiasis asmuo pasiūlė antenas KRA-27. Atsakovės vertinimu, JVCKENWOOD 2018 m. lapkričio 19 d. pranešimas (deklaracija) patvirtina, kad šis prietaisas atitinka techninę specifikaciją, t. y. gali dirbti visame dažnių ruože (ne siauresniame nei 403-520 MHz). Ieškovė įrodinėjo, kad viešoje erdvėje tokių duomenų apie antenos modifikacijos KRA 27 techninius parametrus nėra, kitos antenos modifikacijos KRA-27M ir KRA-27M3 dirba kiekviena siaurame dažnių ruože. Teismo vertinimu, tokia situacija, kai gamintojo (platintojo) deklaracijos duomenys prieštarauja gamintojo viešai paskelbtai informacijai apie gaminį, perkančioji organizacija turi pareigą įsitikinti, kad pasiūlyto gaminio techninės savybės tikrai atitinka techninę specifikaciją. Priešingu atveju viešojo pirkimo tikslas gali būti nepasiektas. Teismo vertinimu, duomenų apie trečiojo asmens pasiūlymo atitikimą techninės specifikacijos 4.1 papunkčiui byloje nėra.

3410.

35Teismas sutiko, kad baterijos KNB-57 neatitinka techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams. Baterijos KNB-57 pakeitimas kitos modifikacijos baterijomis sutarties vykdymo metu turi būti įvertintas kaip pasiūlymo pakeitimas. Tokie tiekėjo veiksmai prieštarautų VPĮ 55 straipsnio 9 daliai. Teismas padarė išvadą, kad nėra įrodymų, jog pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos 1.7 ir 1.8 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.

3611.

37Apibendrindamas sprendime išdėstytus argumentus, teismas darė išvadą, kad trečiojo asmens pasiūlymas pirkimo pirmoje dalyje turėjo būti pripažintas neatitinkančiu techninės specifikacijos 1.10, 2.1, 4.1, 1.7 ir 1.8 papunkčiuose nustatytų reikalavimų, todėl atmestas. Dėl to perkančiosios organizacijos 2018 m. lapkričio 21 d. sprendimą dėl laimėtojo nustatymo teismas pripažino neteisėtu.

3812.

39Teismas atmetė ieškovės į bylą kaip įrodymus pateiktus UAB „Sertika“ 2019 m. sausio 18 d. bandymo protokolą ir 2019 m. sausio 21 d. Ryšių reguliavimo tarnybos bandymo protokolą, nes jie neatitinka įrodymų sąsajumo reikalavimų. Pirkimo sąlygos nenumatė prekių pavyzdžių pateikimo ir jų bandymo pasiūlymų vertinimo metu. Perkančioji organizacija, priimdama ginčijamą sprendimą, neturėjo nei teisinės, nei faktinės galimybės vertinti siūlomų prekių pavyzdžių bandymų rezultatų.

4013.

41Teismas nustatė, kad neteisėto perkančiosios organizacijos sprendimo pagrindu 2018 m. gruodžio 7 d. buvo sudaryta viešojo pirkimo sutartis Nr. PPS-26/2018, kurioje prekių pristatymo terminas nustatytas 2018 m. gruodžio 20 d., sutarties kaina – 42 471 Eur su PVM. Kadangi perkančiosios organizacijos sprendimas prieštarauja pirkimo sąlygoms ir pažeidžia imperatyvius viešojo pirkimo principus, tokio sprendimo pagrindu sudarytas sandoris taip pat prieštarauja imperatyvioms teisės normoms.

4214.

43Kadangi į bylą nebuvo pateikti duomenys, kad restitucija natūra negalima arba kad neteisėtai sudarytos viešojo pirkimo sutarties padariniai turi būti išsaugoti dėl viešojo intereso užtikrinimo, teismas ex officio (liet. pagal pareigas) pripažino viešojo pirkimo sandorį negaliojančiu nuo sudarymo momento ir taikė restituciją.

44III.

45Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į juos argumentai

4615.

47Apeliaciniame skunde atsakovė prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 8 d. sprendimą panaikinti ir ieškovės ieškinį atmesti. Atsakovės apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

4815.1.

49Ieškovės patiektas susirašinėjimas su Radiotronics Limited yra netinkamas įrodymas, nes Radiotronics Limited nėra oficialus gamintojo atstovas ir neturi teisės rengti raštų, deklaracijų ar teikti paaiškinimų dėl gamintojo gaminamos produkcijos ir jos eksploatacinių savybių. Iš pateikto susirašinėjimo negalima identifikuoti, ar ieškovė tikrai bendravo su Radiotronics Limited ir (ar) su gamintojo Kenwood įgaliotu atstovu. Nėra duomenų, pagrindžiančių ir leidžiančių identifikuoti susirašinėjime dalyvavusio asmens tapatybę ir atstovavimo faktą. Susirašinėjimas atspindi tai, kad nuo pat pradžių ieškovė kreipėsi į Radiotronics Limited dėl visai kitokių radijo stočių Kenwood įsigijimo nei nurodytos trečiojo asmens pasiūlyme ir patvirtina faktą kad ieškovei nepavyko susitarti su Radiotronics Limited dėl 3 vnt. radijo stočių įsigijimo. Toks susirašinėjimas niekaip negali paneigti trečiojo asmens siūlomų radijo stočių techninių savybių ir gamintojo galimybių pagaminti specialias gaminio modifikacijas apskritai.

5015.2.

51Teismas nepagrįstai nurodė kaip nustatytą aplinkybę tai, kad perkančioji organizacija rėmėsi trečiojo asmens pateiktais papildomais dokumentais, tačiau nevertino ir nepatikrino realaus trečiojo asmens siūlomos įrangos atitikimo pirkimo sąlygų reikalavimams. Ši aplinkybė galėjo būti nustatyta teismo atliekamo įrodymų vertinimo metu, tačiau teismas to nevertino ir argumentų dėl jos nepateikė.

5215.2.1.

53Esminę reikšmę sprendžiant dėl trečiojo asmens pasiūlymo siaurąja prasme atitikties vertinimo turėjo kartu su pasiūlymu pateikta pirminė informacija ir dokumentai bei pirkimo objekto dokumentų visuma. Atsakovė rėmėsi trečiojo asmens 2018 m. lapkričio 19 d. pateikta deklaracija kaip papildoma informacija, patvirtinančia su pasiūlymu pateiktos informacijos teisingumą, tačiau ja trečiojo asmens pasiūlymas nebuvo pakeistas.

5415.2.2.

55Nėra ribojama tiekėjo teisė teikti netgi nepagamintus produktus, tačiau svarbu tai, kad tiekėjo su pasiūlymu teikti produktai pasiūlymų pateikimo termino dieną atitiktų techninės specifikacijos siekiamo rezultato ir funkcinius reikalavimus. Trečiojo asmens teikiama radijo stotis su nestandartine specifikacija, todėl gamintojas Kenwood, remdamasis veiklos patikros duomenimis, išrašė deklaraciją, kuri patvirtina jo siūlomų pirkimui prekių atitikimą. Trečiasis asmuo pasiūlė radijo stotį Kenwood NX-3320E3, kurios techninės savybės visiškai atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus, trečiasis asmuo pateikė atitikimą pagrindžiančią gamintojo brošiūrą ir technines savybes tikslinančią deklaraciją.

5615.3.

57Teismas sprendime nepagrįstai nurodė, kad trečiojo asmens pasiūlymas pirkimo pirmoje dalyje turėjo būti pripažintas neatitinkančiu techninės specifikacijos 1.10, 2.1, 4.1, 1.7 ir 1.8 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

5815.3.1.

59Dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo techninės specifikacijos 1.10 ir 2.1 papunkčiuose nustatytiems reikalavimams. Trečiasis asmuo, remdamasis gamintojo teikiamas radijo stoties technines savybes įrodančiais dokumentais, tinkamai pagrindė savo pasiūlymo atitiktį pirkimo dokumentams. 2018 m. spalio 25 d. deklaracija, kaip pasirašyta korporacijos JVCKENWOOD, turi aukštesnę įrodomąją galią perkančiajai organizacijai vertinant pasiūlymo atitiktį viešojo pirkimo dokumentams nei brošiūra, kurią pasirašė korporacijos JVCKENWOOD padalinys Europos Sąjungoje JVCKENWOOD U. K. Limited. Pateikti tyrimų, bandymų pirkimo dokumentuose nereikalaujama.

6015.3.2.

61Dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo techninės specifikacijos 4.1 papunktyje nustatytiems reikalavimams. Trečiojo asmens pateiktoje brošiūroje yra aiškiai nurodyta, kad radijo stotis NX-3320E3 veikia dažnių ruože nuo 400 iki 520 MHz ir gali būti montuojama su antena KRA-27. Teismas nepagrįstai rėmėsi tik Kenwood gamintojo tinklapyje patalpinta interaktyvia nuoroda ir ten nurodoma informacija apie KRA-27 antenos modifikacijas KRA-27M ir KRA-27M3. Perkančioji organizacija šiais duomenimis neturi pagrindo remtis, kai pats trečiasis asmuo pateikia gamintojo brošiūrą, nurodydamas, kad radijo stotis, kaip techninis vienetas, neskaidant radijo stoties į atskirai veikiančias dalis, kurių veikimas atskirai gali būti apibūdinamas įvairiais metmenimis, veikia dažnių ruože nuo 400 iki 520 MHz.

6215.3.3.

63Dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo techninės specifikacijos 1.7 ir 1.8 papunkčiuose nustatytiems reikalavimams. Pagal pateiktas brošiūras nurodytuose techninės specifikacijos papunkčiuose nustatytus reikalavimus atitinka tik KNB-57L baterija. Tokią bateriją trečiasis asmuo ir pateikė pagal sudarytą sutartį. Trečiojo asmens pateiktoje brošiūroje apibendrintai nurodoma, kad visi brošiūroje išvardyti baterijų modeliai veikia temperatūrų ruože nuo – 30 °C iki + 60 °C. Teismas nepagrįstai nurodė, kad trečiasis asmuo pateikė tik baterijos veikimo laiką palankios temperatūros sąlygomis. Nei trečiojo asmens pateiktoje brošiūroje, nei kituose trečiojo asmens pateiktuose dokumentuose nėra nurodomas baterijos veikimo laikas „palankiomis sąlygomis“.

6415.4.

65Trečiojo asmens pasiūlyme siaurąja prasme nebuvo nustatyti nei reikšmingi, nei kitokie trūkumai. Trečiojo asmens teikti paaiškinimai ir pridedamas JVCKENWOOD U.K. Limited (oficialaus Kenwood atstovo) 2018 m. lapkričio 19 d. pranešimas tik patvirtina kartu su pasiūlymu pateiktus trečiojo asmens nurodomus duomenis. Trečiasis asmuo nurodė pasiūlymo siaurąja prasme turinį apibūdinančius duomenis, pateikdamas gamintojų oficialus raštus, deklaracijas ir brošiūras kartu su pasiūlymu. Teismas nepagrįstai nustatė, kad prekių atitikimo vertinimas prieštarauja turiningojo vertinimo principui. Teismas nepagrįstai rėmėsi oficialia informacija internetinėje erdvėje. Sprendime pateikiamos internetinių tinklapių nuorodos į Jungtinėje Karalystėje parduodamus produktus. Oficialus Kenwood įmonės tinklapis yra www.kenwood.com, jame pateikiama oficiali informacija apie Kenwood produktus, kuri yra platesnio pobūdžio ir išsamesnė. Netgi oficialiame tinklapyje gali būti nurodomas ne visas Kenwood produkcijos asortimentas ir ne visos specifikacijos. Be to, viešai gali būti skelbiama netiksli (nebeaktuali) informacija. Gamintojas viešai neplatina savo produkcijos techninių specifikacijų. Iš trečiojo asmens pateiktos brošiūros matyti, kad radijo stotis komplektuojama konkrečiam klientui, pagal individualius poreikius, nors komplektacijos variacijos jau gali būti iš anksto žinomos ir pagamintos.

6615.5.

67Teismas nepagrįstai viešojo pirkimo sutartį pripažino negaliojančia ir taikė restituciją, neįvertinęs sutarties padarinių išsaugojimo dėl viešojo intereso užtikrinimo būtinybės. Atsakovas dar svarstant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindė viešąjį interesą išsaugoti sutartį ir užtikrinti sutarties padarinius. Pasirašytos sutarties nutraukimas darytų neigiamą įtaką radijo ryšio tinklui rinktinėje organizuoti, kariams parengti, taip pat žymiai sumažėtų galimybė keistis informacija su kitais Lietuvos kariuomenės padaliniais ir dalyvauti pratybose bei mokymuose su tarptautiniais partneriais tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Teismas, žinodamas, kad atsakovei reikalinga skubiai įsigyti pirkimo objektą, turėjo imtis priemonių surinkti visus ginčui išspręsti būtinus duomenis apie viešojo pirkimo sutarties vykdymo eigą, tačiau to nepadarė. Teismas nepasiūlė atsakovei pateikti duomenis apie tolesnę pirkimo procedūrų eigą, atitinkamai, nepagrįstai pripažino sutartį negaliojančia ir taikė restituciją. Įsigyti Kenwood radijo stočių priedai yra skirti radijo stotims programuoti, papildomam patogumui jas naudoti kovos sąlygomis. Radijo stotys ir priedai šiuo metu jau yra naudojami. Nutraukus sutartį, rinktinė patirs nuostolių, nes radijo stočių priedai, kurie tinkami tik Kenwood radijo stotims, nebūtų tinkami kito tipo radijo stotims ir rinktinei taptų nereikalingi.

6815.6.

69Šioje byloje nagrinėjamos tapačios aplinkybės ir klausimai buvo jau išspręsti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. spalio 8 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-639-755/2014, kurį Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. gruodžio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1735/2014 paliko nepakeistą, taip pat Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 10 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1888-658/2017. Teismai šiose bylose nurodė, kad gamintojo deklaracija, keičianti gamintojo bendrus nurodytus duomenis, yra pakankama prekių atitikčiai patvirtinti ir tai nėra gamintojo teikiamų duomenų prieštaravimas, o tikslinantis patvirtinimas. Teismai taip pat pateikė argumentus ir dėl rėmimosi gamintojo teikiamais duomenimis viešojoje internetinėje erdvėje, kai su pasiūlymu tiekėjai pateikia ir kitokius gamintojo duomenis.

7016.

71Atsakovė taip pat pateikė rašytinius paaiškinimus prie apeliacinio skundo, kuriuose nurodė, kad oficialus Kenwood įmonės tinklapis yra https://www.kenwood.com/. Jame pateikiama platesnio pobūdžio ir išsamesnė informacija. https://comms.kenwood.com/en/index.php tinklapyje nurodoma, kad tai yra speciali nuoroda Kenwood siūlomai produkcijai – ginčo radijo stotims. Specialioje nuorodoje pateikiamoje specifikacijoje nurodomi ginčijami parametrai, kurie atitinka brošiūroje pateiktus parametrus. Toje pačioje internetinėje svetainėje viešuose duomenyse nurodomas atitikimas EMEA regiono, į kurį įeina Europa, Vidurinieji rytai ir Afrika, standartams yra 0,5 ppm, veikimas skaitmeninėje moduliacijoje nurodomas DMR 12.5 kHz Digital, 5 proc. BER išlieka toks pats -4,5 DbµV. Gamintojo internetinėje svetainėje aiškiai matyti, kad gamintojo deklaracijoje nurodyti duomenys aiškiai atitinka 0,5 ppm stabilumo parametrus, nors brošiūroje, pateiktoje toje pačioje svetainėje, aiškiai nurodomas 1,0 ppm stabilumo rodiklis.

7217.

73Apeliaciniame skunde trečiasis asmuo prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 8 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį atmesti. Trečiojo asmens apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

7417.1.

75Pirkimo dokumentuose nebuvo prašoma pateikti jokių dokumentų, įrodančių siūlomų prekių atitiktį pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimams. Užteko tik pasiūlyme dėl civilinės paskirties radijo stočių pirkimo patvirtinti, kad tiekėjas sutinka su perkančiosios organizacijos pateiktomis sutarties sąlygomis bei užtikrina, kad prekės atitiks techniniuose reikalavimuose nustatytus reikalavimus. Todėl perkančioji organizacija turėjo vertinti tik tiekėjų pasirašytus patvirtinimus, kad jų pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus, o ne analizuoti prekių aprašymus (bukletus), informaciją gamintojo ar tiekėjo internetiniuose tinklapiuose ar pan.

7617.2.

77Nėra aišku, kodėl teismas rėmėsi prekių aprašymais (bukletais), neatsižvelgdamas į gamintojo pateiktose deklaracijose deklaruojamus pakeistus duomenis. Nors perkančioji organizacija ir neprašė pateikti jokių pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimus pagrindžiančių įrodymų, kartu su pasiūlymu kaip priedus trečiasis asmuo pridėjo šiuos dokumentus: 2018 m. spalio 25 d. eksploatacinių savybių deklaraciją, pasirašytą siūlomų prekių gamintojo Kenwood atstovo; radijo stotelės NX-3320 aprašymą. Šie dokumentai visiškai patvirtina trečiojo asmens siūlomų prekių atitiktį pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimams. Trečiojo asmens siūlomų prekių gamintojo Kenwood internetiniame puslapyje esančios radijo stotelės NX-3320 aprašyme (buklete) yra nurodytos šios prekės specifikacijos. Be kita ko, tame pačiame buklete yra nurodyta, kad parodytos specifikacijos yra tipiškos ir gali būti keičiamos be įspėjimo dėl technologinių pasiekimų. Teismas neargumentavo, kodėl jis remiasi kaip tikra informacija, esančia gamintojo internetiniame puslapyje, o ne gamintojo deklaracijomis, kurios yra aktualios pasiūlymo perkančiajai organizacijai pateikimo dieną. Šiuo atveju neabejotinai turi būti vadovaujamasi deklaracija, kurią pasirašė Kenwood įrangos gamintojas.

7817.3.

79Trečiojo asmens siūlomos įrangos gamintojas yra viena iš didžiausių Japonijos elektronikos įmonių Kenwood. Mažai tikėtina situacija, kad tokia pasaulyje gerai žinoma ir vardą turinti įmonė tam, kad padėtų savo prekių platintojui parduoti 156 vienetus radijo stotelių už sumą, patenkančią į mažos vertės pirkimus, rizikuotų savo reputacija, geru vardu ir deklaruotų duomenis, kurie neatitinka tikrovės. Trečiasis asmuo dažnai dalyvauja viešuosiuose pirkimuose ir puikiai supranta, kad nepristačius perkančiosios organizacijos nustatytus techninius reikalavimus atitinkančių prekių, jam kiltų rimtos neigiamos pasekmės. Trečiasis asmuo neabejotinai prisiima tik tuos įsipareigojimus, kuriuos yra pajėgus prisiimti.

8017.4.

81Trečiojo asmens siūloma įranga atitinka konkretiems techninės specifikacijos reikalavimams.

8217.4.1.

83Dėl pasiūlymo atitikimo techninės specifikacijos 1.10 papunktyje nustatytam reikalavimui. Nors trečiojo asmens siūlomos įrangos buklete nurodyta, kad siūlomos įrangos dažnio stabilumas +/-1.00 ppm, prie pasiūlymo buvo pridėta gamintojo Kenwood deklaracija, kurioje gamintojas deklaruoja, kad šis rodiklis +/-0.5 ppm. Šiuo atveju prioritetas turi būti teikiamas naujesniam (aktualesniam) dokumentui – deklaracijai, o ne 2017 m. birželio mėnesį viešai paskelbtiems bukletams.

8417.4.2.

85Dėl pasiūlymo atitikimo techninės specifikacijos 2.1 papunktyje nustatytam reikalavimui. Nors trečiojo asmens siūlomos įrangos buklete nurodyta, kad siūlomos įrangos imtuvo jautrumas esant skaitmeninei moduliacijai 0,30 µV, kartu prie pasiūlymo buvo pridėta gamintojo Kenwood deklaracija, kurioje gamintojas deklaruoja, kad šis rodiklis yra 0,25 µV.

8617.4.3.

87Dėl pasiūlymo atitikimo techninės specifikacijos 4.1 papunktyje nustatytam reikalavimui. Pagal techninės specifikacijos 1.2 papunktį radijo stoties dažnių ruožas – ne siauresnis kaip 403 – 520 MHz. Iš kartu su trečiojo asmens pasiūlymu pateiktos įrangos aprašymo (bukleto), radijo stotelė jau yra su antena, kuri, kaip matyti iš prekės aprašymo, veikia reikalaujamame dažnių diapazone, t. y. veikia nuo 400 iki 520 MHz. Taigi pati radijo stotelė be jokių papildomų priedų jau veikia reikalaujamame dažnių diapazone. Trečiasis asmuo perkančiajai organizacijai pateikė 2018 m. lapkričio 19 d. raštą, kuriame nurodė, kad kariuomenei siūlo nešiojamą radijo stotelę NX-3320E3, KNB-57L bateriją, KSC-25S įkroviklį ir KRA-27 anteną. Taigi papildomai ant radijo stotelės sumontuota antena veiks tame pačiame dažnių diapazone, kaip ir radijo stotelė be papildomai sumontuotos antenos, o papildomai sumontuota antena tam tikrame dažnių diapazone tą veikimą tik sustiprins.

8817.4.4.

89Dėl pasiūlymo atitikimo techninės specifikacijos 1.7 ir 1.8 papunkčiuose nustatytiems reikalavimams. Perkančiajai organizacijai buvo siūloma baterija KNB-57L. Buklete yra nurodyta, kad baterijos KNB-57L tarnavimo laikas apie 13,5 val., o veikimo temperatūra nuo – 30 °C iki + 60 °C. Šis viešas oficialus perkančiajai organizacijai pateiktas prekės aprašymas patvirtina techninės specifikacijos reikalavimus. Trečiajam asmeniui nėra aišku, kodėl teismas rėmėsi ne šiuo bukletu, o informacija internete. Be to, tos pačios prekės parametrai, priklausomai nuo rinkos, kuriai ji bus tiekiama, gali skirtis. Pasiūlymo formoje nebuvo reikalaujama nurodyti baterijos modelio, buvo prašoma nurodyti siūlomos civilinės paskirties radijo stoties pavadinimą ir modelį. To nenurodžius, negalima daryti išvadų dėl pasiūlymo keitimo. Pirkimo sąlygose nebuvo prašoma pateikti informacijos, kaip temperatūros pokyčiai daro įtaką baterijos veikimo laikui.

9017.5.

91Kad prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus patvirtina ir tai, kad trečiasis asmuo jau yra perdavęs prekes pagal sudarytą viešojo pirkimo sutartį. Nei prekių priėmimo metu, nei praėjus daugiau nei dviem mėnesiams nuo prekių priėmimo dienos, trečiasis asmuo nėra gavęs pastabų dėl pristatytų prekių neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams.

9218.

93Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašo apeliacinius skundus atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 8 d. sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovės atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

9418.1.

95Bylos duomenys patvirtina, kad trečiojo asmens pasiūlyta ir pateikta įranga neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų:

9618.1.1.

97Atsakovė ir trečiasis asmuo nurodo, kad trečiojo asmens pateiktos gamintojo deklaracijos neva patvirtina, jog siūloma įranga atitinka techninės specifikacijos 2.1 papunktyje įtvirtintą reikalavimą, tačiau nepateikia jokių argumentų ar įrodymų, kurie pagrįstų tokią poziciją. Ieškovė atkreipė dėmesį, kad trečiasis asmuo praeityje, kituose pirkimuose taip pat yra teikęs neva gamintojo deklaracijas, nors vėliau paaiškėjo, kad tokiose deklaracijose buvo nurodoma tikrovės neatitinkanti deklaracija (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo civilinė byla Nr. e2A-544-180/2015).

9818.1.2.

99Teismas pagrįstai sprendė, kad trečiojo asmens pateikiamos radijo stotys neatitinka techninės specifikacijos 4.1 papunktyje nustatyto reikalavimo, nes nei viena radijo stoties antena KRA-27 negali dirbti visame dažnių ruože. Atsakovė ir trečiasis asmuo nepateikė argumentų ir įrodymų, kad yra priešingai. Apeliacinio skundo argumentas, kad radijo stotelė savaime gali veikti reikalaujamame dažnių ruože, yra niekuo nepagrindžiamas ir iš esmės prieštarauja techninės specifikacijos reikalavimams. Techninėje specifikacijoje reikalavimas atitinkamame dažnių ruože yra keliamas būtent radijo stotelės antenai, o ne radijo stotelei. Brošiūroje nurodoma, kokiame dažnių ruože potencialiai gali veikti radijo stotelė su tinkamai parinktomis radijo stotelės antenomis, o ne pati radijo stotelė be jokių antenų. Gamintojas Kenwood savo asortimente turi tik du radijo stotelės antenos KRA-27 modelius, t. y. KRA-27M ir KRA-27M3, tačiau trečiasis asmuo savo pasiūlyme selektyviai nurodo, kad siūloma antena yra KRA-27, nes nei viena iš gamintojo siūlomų modifikacijų neatitinka techninės specifikacijos 4.1 papunktyje nustatytų reikalavimų. Duomenų apie realų antenos KRA-27 egzistavimą, jos specifikacijas nėra jokioje viešoje erdvėje, o taip pat tokios informacijos nepateikė ir apeliantės.

10018.1.3.

101Trečiojo asmens pateikiamos radijo stotys neatitinka techninės specifikacijos 1.7 ir 1.8 papunkčių reikalavimų, nes siūlomos baterijos negali veiki temperatūrų ruože nuo 0 °C iki - 10 °C ir gali veikti tik iki 8 valandų. Tokios išvados apeliaciniuose skunduose pateikiamais argumentais nėra paneigiamos.

10218.2.

103Trečiojo asmens pateiktose atitikties deklaracijose nurodomas įrangos funkcionalumas realiai nėra pasiektas.

10418.3.

105Trečiojo asmens pasiūlyta įranga yra standartinė, o ne individualus techninis sprendimas, pritaikytas perkančiajai organizacijai.

10618.4.

107Perkančioji organizacija privalėjo įsitikinti dėl siūlomos įrangos atitikimo prikimo dokumentų reikalavimams. Perkančioji organizacija vadovavosi tik gamintojo ir platintojo pateiktais dokumentais, ignoravo kitus objektyvius duomenis. Tokiu būdu perkančioji organizacija pažeidė ne tik VPĮ 17 straipsnio 2 dalies nuostatas, tačiau taip pat ir lygiateisiškumo, proporcingumo, skaidrumo principų reikalavimus.

10818.5.

109Radiotronics Limited paaiškinimai yra teisingai ir laikomi tinkamu įrodymu. Radiotronics Limited yra Kenwood partneris ir šios įrangos platintojas kaip ir trečiasis asmuo, todėl gali suteikti reikiamą informaciją.

11018.6.

111Atsakovė ir trečiasis asmuo teikia naujus duomenis, kurie yra sukurti jau po skundžiamo sprendimo priėmimo, ir kurie neatitinka tikrovės. Išanalizavus apeliaciniame skunde pateiktos internetinės nuorodos turinį, egzistuoja pagrindas teigti, kad internetinės nuorodos turinys ar dalis joje pateikiamo turinio prieš pateikiant ją teismui buvo specialiai pakeistas taip, kad nurodomos specifikacijos atitiktų techninės specifikacijos reikalavimus. Nuorodos neįmanoma pasiekti jokiu kitu būdu, išskyrus suvedus jos tikslų adresą interneto naršyklėje. Internetinės svetainės dizainas iš esmės skiriasi nuo visų kitų Kenwood naudojamų internetinių svetainių dizainų. Be to, pagrįstai galima teigti, kad interneto svetainė ar informacija joje yra sukurta būtent po to skundžiamo sprendimo priėmimo.

11218.7.

113Atsakovės pateikti rašytiniai paaiškinimai kartu su internetine nuoroda negali būti prijungiami prie bylos medžiagos, nes:

11418.7.1.

115jei nurodyta informacija ir atitinka tikrovę, ji galėjo būti pateikta pirmosios instancijos teismui, tačiau ji buvo sukurta jau po skundžiamo sprendimo priėmimo;

11618.7.2.

117internetinėje svetainėje nurodyta informacija prieštarauja visai kitai byloje esančiai informacijai. Įvertinus informacijos atsiradimo laikotarpį yra akivaizdu, kad joje pateikiami duomenys specialiai sukurti tam, kad būtų galima teismui pateikti tikrovės neatitinkančius duomenis;

11818.7.3.

119be to, net ir pakeisti siūlomos įrangos parametrai neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų, nes siūlomų radijo stočių imtuvo jautrumas esant skaitmeninei moduliacijai yra nepasikeitęs ir siekia tik 0.3 µV (5 proc. BER), vietoje reikalaujamų 0.25 µV (5 proc. BER);

12018.7.4.

121naujų duomenų priėmimas užvilkins bylos nagrinėjimą ir pažeis sąžiningo proceso principą.

12218.8.

123Nagrinėjamu atveju neegzistuoja joks teisinis pagrindas išsaugoti neteisėtai sudarytą viešojo pirkimo sutartį. Nagrinėjamu atveju neteisėtai sudarytos sutarties panaikinimas iš esmės neturės jokių didelių neigiamų padarinių atsakovei, nes buvo parduotos prekės, kurias galima nepakeistas grąžinti tiekėjui. Svarbu užtikrinti, kad atsakovė naudotųsi tik tokia įranga, kuri realiai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, o ne kuri nupirkta vadovaujantis galimai tikrovės neatitinkančių dokumentų pagrindu. Be to, nepanaikinus neteisėtai sudarytos sutarties ieškovė kreipsis dėl žalos atlyginimo priteisimo, dėl ko atsakovė patirs papildomų išlaidų.

124Teisėjų kolegija

konstatuoja:

125IV.

126Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12719.

128Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniuose skunduose nustatytos ribos (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis). Dėl naujų įrodymų ir rašytinių paaiškinimų priėmimo

12920.

130Atsakovė kartu su apeliaciniu skundu pateikė naujus įrodymus – susirašinėjimą elektroniniu paštu tarp UAB „Dekbera“ ir JVCKENWOOD U.K. Limited atstovų, 2018 m. gruodžio 12 d. sutartį dėl radijo stočių priedų įsigijimo. Tiek atsakovė, tiek trečiasis asmuo kartu su apeliaciniais skundais pateikė ir kitus naujus įrodymus – ginčo pirkimu įsigytų prekių 2018 m. gruodžio 14 d. perdavimo – priėmimo aktą, tos pačios dienos prekių patikrinimo aktą, 2019 m. vasario 22 d. JVCKENWOOD U.K. Limited raštą. Be to, atsakovė 2019 m. vasario 27 d. pateikė rašytinius paaiškinimus dėl oficialiame prekių gamintojo interneto tinklapyje pateikiamos informacijos. Ieškovė kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikė naują įrodymą – ekrano vaizdo kopiją, kuri, ieškovės teigimu, patvirtina atsakovės nurodomos internetinės nuorodos keitimo laiką.

13121.

132Viena ribotos apeliacijos civiliniame procese išraiškos formų – draudimas priimti apeliacinės instancijos teisme naujus įrodymus. Kita vertus, pirmiau nurodytas draudimas turi išlygas – apeliacinės instancijos teismas turi teisę priimti naujus įrodymus, jeigu pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti arba tokių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 straipsnis).

13322.

134Nagrinėjamu atveju atsakovė ir trečiasis asmuo, pateikdami naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui, nenurodo jokių argumentų, sudarančių pagrindą apeliacinės instancijos teismui priimti šiuos įrodymus, t. y. kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti arba įrodymų pateikimo būtinybė išliko po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo. Teisėjų kolegija pažymi, kad visi naujai pateikti įrodymai iš esmės galėjo būti teikiami dar pirmosios instancijos teismui. Pavyzdžiui, trečiasis asmuo dar bylos nagrinėjimo eigoje turėjo galimybę kreiptis į JVCKENWOOD U.K. Limited, gauti šios bendrovės paaiškinimus ar raštus ir pateikti juos teismui, taip pat pateikti ginčo pirkimu įsigytų prekių 2018 m. gruodžio 14 d. perdavimo – priėmimo aktą, tos pačios dienos prekių patikrinimo aktą. Atsakovė 2019 m. vasario 27 d. rašytinius paaiškinimus pateikė po apeliacinio skundo padavimo termino pabaigos, juose išdėstė papildomus argumentus dėl oficialiame prekių gamintojo interneto tinklapyje pateikiamos informacijos, nors tokius argumentus galėjo pateikti tiek bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu, tiek apeliaciniame skunde. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atsisako priimti atsakovės ir trečiojo asmens naujai pateiktus įrodymus – susirašinėjimą elektroniniu paštu tarp UAB „Dekbera“ ir JVCKENWOOD U.K. Limited atstovų, ginčo pirkimu įsigytų prekių 2018 m. gruodžio 14 d. perdavimo – priėmimo aktą, tos pačios dienos prekių patikrinimo aktą, 2019 m. vasario 22 d. JVCKENWOOD U.K. Limited raštą, taip pat atsakovės 2019 m. vasario 27 d. rašytinius paaiškinimus. Kadangi ieškovės kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą pridėtas naujas įrodymas (ekrano vaizdas) pateiktas atsikertant į atsakovės papildomus paaiškinimus, kurių apeliacinės instancijos teismas nepriima, šio ieškovės pateikto papildomo įrodymo taip pat nėra pagrindo priimti.

13523.

136Kadangi byloje keliamas klausimas dėl jau sudarytos viešojo pirkimo sutarties išsaugojimo, o šį klausimą teismas turi spręsti ex officio (pagal pareigas), pripažintina, kad tinkamam šio klausimo sprendimui gali būti svarbus atsakovės naujai pateiktas įrodymas – 2018 m. gruodžio 12 d. sutartis dėl radijo stočių priedų įsigijimo, todėl jis priimamas. Dėl pasiūlymų vertinimo jų atitikties techninėms specifikacijoms atžvilgiu

13724.

138Byloje ginčas kilo dėl perkančiosios organizacijos sprendimo sudaryti pasiūlymų eilę (2 t., b. l. 46) teisėtumo. Ginčijamu perkančiosios organizacijos sprendimu UAB „Dekbera“ pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu. Ieškovė su ginčijamu sprendimu nesutinka, manydama, kad laimėjęs pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygose esančių kai kurių techninės specifikacijos sąlygų. Taigi, ginčui spręsti aktualu aptarti teisės normas, reglamentuojančias perkančiųjų organizacijų atliekamą pasiūlymų vertinimą dėl jų atitikties techninėms specifikacijoms, ir jų aiškinimo praktiką, formuojamą kasacinio teismo.

13925.

140Pirkimas vykdytas vadovaujantis VPĮ ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 (toliau – Aprašas). Aprašo 6 punktas atkartoja VPĮ nustatytus lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principus, nurodydamas, kad mažos vertės pirkimai taip pat atliekami laikantis šių principų.

14126.

142Atliekant mažos vertės pirkimą skelbiamos apklausos būdu parengiami pirkimo dokumentai, kurie turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia (Aprašo 21.3.2 papunktis). Pirkimo dokumentuose, be kitų duomenų, turi būti prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teikiamų paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai, taip pat techninė specifikacija (Aprašo 21.3.3.1 ir 21.3.3.2 papunkčiai).

14327.

144Remiantis Aprašo 21.3.12.4 papunkčiu, gautų pasiūlymų įvertinimo metu perkančioji organizacija privalo įvertinti, ar tiekėjo siūlomas pirkimo objektas atitinka nustatytus reikalavimus. Šią Aprašo nuostatą detalizuojanti sąlyga yra nustatyta aptariamo pirkimo sąlygose – pirkimų komisija atmeta pasiūlymą, jeigu jis neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pateikti techniniai reikalavimai neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir pan.) (pirkimo sąlygų 10.6.1).

14528.

146Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad kai pirkimo sąlygose perkamų daiktų savybės apibūdintos tiksliais duomenimis, tokie techninės specifikacijos reikalavimai yra įvykdomi pateikiant konkrečius duomenis, o ne abstraktaus turinio įsipareigojimus, jog reikalavimai bus įvykdyti. Jeigu tiekėjo iš pradžių pateikta techninė dokumentacija nepagrindžia atitikties techninės specifikacijos reikalavimams, vėliau tiekėjui negali būti leidžiama pateikti dokumentus, kurie netinkamą pasiūlymą darytų tinkamą. Tokios išvados nepaneigia aplinkybė, kad ši techninė informacija egzistavo ir anksčiau, t. y. reikalaujamus parametrus ieškovės siūlomas įrenginys atitinka ir, jei atitinkami dokumentai būtų buvę pateikti iš pradžių, pasiūlymas būtų neatmestas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-234-469/2018 36 punktas, 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2014).

14729.

148Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tam tikras aplinkybes įrodančiais tiekėjo dokumentais gali būti pripažįstami tokie dokumentai, kurių turinys dėl įrodinėjamų aplinkybių yra pagrįstas objektyviais, patikrinamais duomenimis, jei šio turinio pagrindu bet kuris nešališkas, protingas asmuo gali objektyviai padaryti išvadą, jog dokumentas įrodinėjamas aplinkybes patikimai patvirtina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2011). Pagal kasacinio teismo formuojamą teismų praktiką pateikiama techninė dokumentacija turi atitikti šiuos patikimumo kriterijus: 1) pateiktuose dokumentuose turi būti užsakovo reikalaujami duomenys apie siūlomų įrenginių ir medžiagų technines savybes; 2) tiekėjas turi nurodyti gamintoją, kaip šios informacijos šaltinį; 3) turi būti vieša galimybė patikrinti pateiktą informaciją (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012).

14930.

150Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija perkamų daiktų technines savybes išsamiai apibūdino pirkimo dokumentuose esančioje techninėje specifikacijoje. Pagal aptartą teisinį reglamentavimą, kasacinio teismo formuojamą teismų praktiką bei pirkimo sąlygas tiekėjui teko pareiga pateikti patikimumo kriterijus atitinkančią techninę dokumentaciją, patvirtinančią siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, o perkančiajai organizacijai – pareiga laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų, įvertinti pateiktus pasiūlymus ir nustatyti, ar pagal pateiktą techninę dokumentaciją tiekėjų siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. Dėl trečiojo asmens UAB „Dekbera“ pasiūlymo atitikties techninėms specifikacijoms vertinimo

15131.

152Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi UAB „Dekbera“ kartu su pasiūlymu pateiktus techninius dokumentus ir kitą byloje esančią medžiagą, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad perkančioji organizacija netinkamai įvertino trečiojo asmens UAB „Dekbera“ pasiūlymą.

15332.

154Techninės specifikacijos 1.10 papunktyje perkančioji organizacija nurodė bendrąjį reikalavimą radijo stočiai, kad jos dažnio stabilumas būtų ne blogesnis, kaip +/- 0.5 ppm (angl. parts per million), o techninės specifikacijos 2.1 papunktyje perkančioji organizacija nurodė reikalavimą radijo stoties imtuvui, kad imtuvo jautrumas esant skaitmeninei moduliacijai būtų ne blogesnis, kaip 0.25 µV (5 proc. BER).

15533.

156UAB „Dekbera“ 2018 m. lapkričio 5 d. pasiūlyme nurodė, kad siūlo civilinės paskirties radijo stotis Kenwood, kurių modelis yra NX-3320E3. Toks gaminys gamintojo yra gaminamas serijiniu būdu ir, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, nėra duomenų, kad siūloma prekė būtų ne serijinės gamybos, o pagaminta pagal individualų technologinį sprendimą ar specialiai pritaikyta būtent ginčo pirkimui. Tiekėja pasiūlymo atitiktį aptariamiems techninės specifikacijos reikalavimams įrodinėjo pateikdama radijo stočių Kenwood NX-3220/3320 aprašymą, viešai skelbiamą interneto puslapyje http://kenwoodcommunications.co.uk (dar šalių įvardijamą kaip brošiūra) ir 2018 m. spalio 25 d. JVCKENWOOD korporacijos atstovo pasirašytą radijo stočių stabilumo ir imtuvo jautrumo parametrų deklaraciją. Pakartotinio pasiūlymų vertinimo metu tiekėja pateikė ir Jungtinės Karalystės įmonės JVCKENWOOD U.K. Limited 2018 m. lapkričio 19 d. raštą.

15734.

158Iš esmės nėra ginčo dėl aplinkybės, kad tiekėjos pateiktame radijo stočių Kenwood NX-3220/3320 aprašyme (brošiūroje) pateikti duomenys apie radijo stoties modelio NX-3320 dažnio stabilumą ir imtuvo jautrumą esant skaitmeninei moduliacijai buvo blogesni, nei perkančioji organizacija reikalavo, t. y. aprašyme (brošiūroje) buvo nurodyta, kad siūlomos įrangos dažnio stabilumas +/-1.00 ppm, o imtuvo jautrumas esant skaitmeninei moduliacijai siekė 0.3 µV (5 proc. BER). Kita vertus, tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė 2018 m. spalio 25 d. JVCKENWOOD korporacijos atstovo pasirašytą radijo stočių stabilumo ir imtuvo jautrumo parametrų deklaraciją, patvirtinančią, kad NX-3320 E/E2/E3 modelio radijo stočių stabilumo ir imtuvo jautrumo techniniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos reikalaujamus parametrus. Pakartotinio pasiūlymų vertinimo metu tiekėjos papildomai pateiktame Jungtinės Karalystės įmonės JVCKENWOOD U.K. Limited 2018 m. lapkričio 19 d. rašte nurodyta, kad įranga atitinka visas technines specifikacijas, pateikiamas NX-3000/NX-3220/3320 brošiūroje; kai kurie parametrai buvo patobulinti dėl technologijų pažangos, kaip nurodo konkrečios eksploatacinių savybių deklaracijos raidės. Taigi, tiekėjo pateiktoje techninėje informacijoje buvo prieštaravimų, todėl perkančioji organizacija turėjo spręsti dėl pateiktos informacijos patikimumo, t. y. ar pateiktos informacijos pagrindu bet kuris nešališkas, protingas asmuo gali objektyviai padaryti išvadą, jog siūlomos prekės atitinka nustatytus techninius reikalavimus.

15935.

160Kaip minėta, kad vienas iš informacijos patikimumo kriterijų yra vieša galimybė patikrinti pateiktą informaciją. Tačiau nei atsakovė, nei trečiasis asmuo nepateikė jokių viešai skelbiamų gamintojo duomenų, kad siūlomų serijinės gamybos radijo stočių Kenwood NX-3320E3 techniniai duomenys dėl radijo stočių stabilumo ir imtuvo jautrumo iš tiesų buvo patobulinti ir atitinka ne aprašyme (brošiūroje), bet 2018 m. spalio 25 d. JVCKENWOOD korporacijos atstovo rašte pateiktus duomenis. Priešingai, tiek pagal informaciją, viešai skelbiamą interneto puslapyje http://kenwoodcommunications.co.uk, tiek atsakovės nurodomame oficialiame gamintojo interneto puslapyje https://www.kenwood.com/ būtent apie Kenwood NX-3320E3 modelio radijo stotis, kurių techniniai duomenys, kaip teigiama Junginės Karalystės įmonės JVCKENWOOD U.K. Limited 2018 m. lapkričio 19 d. rašte, buvo patobulinti, duomenys dėl dažnio stabilumo ir imtuvo jautrumo yra tokie patys, kokie buvo nurodyti kartu su pasiūlymu pateiktame aprašyme (brošiūroje), bet ne 2018 m. spalio 25 d. JVCKENWOOD korporacijos rašte (žr., pavyzdžiui, interneto puslapius https://kenwoodcommunications.co.uk/digital-pmr/nxdn/handheld/eu/NX-3320E3/?view=details; taip pat interneto puslapius, kurie yra pasiekiami iš oficialaus gamintojo interneto puslapio https://www.kenwood.com/: https://www.kenwood.de/comm/nexedge-dpmr/nexhandfunk/NX-3320E3/?view=details; https://www.kenwood.nl/comm/digitaal/nexedge/portofoons/NX-3320E3/?view=details; http://www.kenwood.it/comm/digitale/nxdn/portatili/NX-3320E3/?view=details; ir kt.) (prisijungta 2019 m. balandžio 9 d., 16 val.). Jeigu iš tiesų prekių gamintojas Kenwood naujesnio NX-3320E3 modelio radijo stotyse būtų patobulinęs stabilumo ir imtuvo jautrumo parametrus, lyginant su ankstesniais modeliais, nėra suprantama, kodėl viešai skelbiamoje informacijoje apie patobulintą modelį apie tai nėra nurodoma, o skelbiami tikrovės neatitinkantys prastesni techniniai parametrai. Kadangi 2018 m. spalio 25 d. JVCKENWOOD korporacijos rašte pateiktos techninės informacijos jokie kiti viešai skelbiami duomenys nepatvirtino, perkančiajai organizacijai nebuvo pagrindo jais remtis kaip teisingais.

16136.

162Kita vertus, tiekėjo pateiktoje techninėje informacijoje esant prieštaravimų, tiekėja nepateikė jokių kitų patikimų įrodymų, neginčijamai patvirtinančių radijo stočių Kenwood NX-3320E3 atitiktį reikalaujamiems techniniams duomenims, pavyzdžiui, bandymų protokolų, sertifikatų, gamybinės informacijos, 2018 m. spalio 25 d. JVCKENWOOD korporacijos rašte nurodytų „veiklos patikros“ duomenų ar pan. Atsakovės ir trečiojo asmens nurodoma pasiūlytų prekių atitiktis reikalaujamiems techniniams duomenims iš esmės yra deklaratyvaus pobūdžio. Ieškovei į bylą pateikus bandymų duomenis apie siūlomų prekių neatitikimą aptariamiems techniniams rodikliams, trečiasis asmuo 2019 m. vasario 4 d. rašte (2 t., b. l. 196–197) kritikavo bandymų metodiką, abejojo pateiktų bandymams prekių savybių autentiškumu, tačiau jokių kitų techninio pobūdžio bandymų duomenų, patikimai patvirtinančių siūlomų prekių atitiktį minėtiems techniniams rodikliams, nepateikė.

16337.

164Teisėjų kolegija sutinka ir su pirmosios instancijos teismo išvada, kad perkančioji organizacija netinkamai įvertino trečiojo asmens UAB „Dekbera“ pasiūlymą kaip atitinkantį techninės specifikacijos 4.1 papunktį, kuriame įtvirtinti reikalavimai radijo stoties antenai dirbti visame dažnių ruože, ne siauresniame kaip 403–520 MHz.

16538.

166Iš tiekėjos pateikto Jungtinės Karalystės įmonės JVCKENWOOD U.K. Limited 2018 m. lapkričio 19 d. rašto matyti, kad tiekėjas siūlė radijo stoties anteną, kurios modelis KRA-27. Tačiau tiekėjo perkančiajai organizacijai pateiktoje medžiagoje (Kenwood NX-3220/3320 aprašyme (brošiūroje), 2018 m. spalio 25 d. JVCKENWOOD korporacijos rašte, JVCKENWOOD U.K. Limited 2018 m. lapkričio 19 d. rašte) nėra jokios techninės informacijos, kad siūlomos antenos atitinka techninės specifikacijos 4.1 papunktį ir gali dirbti visame dažnių ruože, ne siauresniame kaip 403–520 Mhz. Priešingai nei teigia atsakovė, radijo stoties priedo – antenos – darbo diapazonas negali būti sulyginamas su pačios radijo stoties Kenwood NX-3220/3320 aprašyme (brošiūroje) nurodytu radijo stoties dažnio diapazonu (400–520 MHz), nes tai atskiras techninis reikalavimas, taikomas būtent šiam radijo stoties priedui.

16739.

168Nebuvo paneigtos ieškovės nurodytos aplinkybės, kad Kenwood gamintojo interneto puslapyje, skelbiamame adresu https://kenwoodcommunications.co.uk/acc/antennas/KRA-27/, yra pateikiama informacija, jog yra 2 skirtingos antenos KRA-27 modifikacijos – KRA-27M ir KRA-27M3, veikiančios skirtinguose dažnių ruožuose, tačiau negalinčios veikti ruože nuo 490 iki 520 MHz. Trečiasis asmuo apeliaciniame skunde nurodo, kad radijo stotis veikia nurodytame dažnių diapazone, o papildomai sumontuota antena tam tikrame dažnių diapazone radijo stoties veikimą sustiprina. Iš šių aplinkybių darytina išvada, kad kadangi tiekėjo pasiūlyta antena priklausomai nuo jos modifikacijos negali veikti tam tikruose dažnių ruožuose, juose ji negali sustiprinti radijo stoties veikimo, ko siekė perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje nustatydama reikalavimus antenai. Taigi, tiekėjos pateikti duomenys buvo nepakankami tam, kad patvirtintų pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos 4.1 papunkčiui, todėl pasiūlymas ir dėl šios priežasties turėjo būti atmestas.

16940.

170Galiausiai, ieškovė ginčijo trečiojo asmens pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos 1.7 ir 1.8 papunkčiams, numatantiems reikalavimus radijo stoties darbo laikui su pilnai pakrauta baterija bei radijo stoties komplekto darbo temperatūrų ruožui. Iš tiekėjos pateikto Jungtinės Karalystės įmonės JVCKENWOOD U.K. Limited 2018 m. lapkričio 19 d. rašto matyti, kad tiekėjas siūlė KNB-57L modelio anteną. Radijo stoties Kenwood NX-3220/3320 aprašyme (brošiūroje) pateikti duomenys apie šios baterijos tarnavimo laiką ir veikimo temperatūrą atitiko techninės specifikacijos reikalavimus. Tačiau ieškovė akcentuoja, kad oficialiame gamintojo tinklapyje (https://kenwoodcommunications.co.uk/acc/batteries/battery/KNB-57L/?view=details) teikiami duomenys, jog ši baterija veikia tik temperatūrų ruože nuo -10 °C iki +60 °C.

17141.

172Taigi, teisėjų kolegijos vertinimu, esant prieštaravimų tarp iš esmės tos pačios kilmės duomenų (tiek aprašymas (brošiūra), tiek duomenys apie bateriją skelbiami tame pačiame interneto tinklapyje), perkančiajai organizacijai turėjo būti pateikti įtikinantys paaiškinimai dėl tokių prieštaravimų atsiradimo priežasties ir patikimi įrodymai, kad iš tiesų siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos 1.7 ir 1.8 papunkčius. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad tiekėja nei perkančiajai organizacijai, nei teismui nepateikė jokių įtikinančių paaiškinimų ar įrodymų, jog siūlomų prekių savybės iš tiesų atitinka būtent aprašyme (brošiūroje), o ne gamintojo tinklapyje nurodytus duomenis. Nors atsakovė kritikuoja ieškovės pateiktą susirašinėjimą su Radiotronics Limited, tačiau, kaip minėta, neatsižvelgia, kad būtent tiekėjai tenka pareiga įrodyti siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, o šiuo atveju tiekėja jokių patikimų įrodymų, kad baterija veiks reikalaujamoje temperatūroje, atsakovei nepateikė.

17342.

174Dėl šių argumentų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą ir teisėtą išvadą, jog tiekėjos pateikti duomenys buvo nepakankami tam, kad patikimai patvirtintų pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, todėl pasiūlymas turėjo būti atmestas. Perkančiajai organizacijai nusprendus įsigyti prekių, neįsitikinus jų atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams, buvo sudarytos sąlygos neracionaliai panaudoti viešąsias lėšas, pažeisti viešųjų pirkimų principus, nes kiti tiekėjai, sąžiningai siekę pasiūlyti prekes, atitinkančias aukštesnius techninius reikalavimus, tikėtina, negalėjo pateikti konkurencingesnių pasiūlymų.

17543.

176Nepagrįsti atsakovės argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo formuojamos teismų praktikos. Pateikdama šiuos argumentus, atsakovė remiasi Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gruodžio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1735/2014, Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 10 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1888-658/2017, kuriuose, atsakovės teigimu, teismai nurodė, kad gamintojo deklaracija, keičianti gamintojo bendrus nurodytus duomenis, yra pakankama prekių atitikčiai patvirtinti. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gruodžio 30 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-1735/2014 buvo remiamasi gamintojo deklaracija ir nesiremiama prekių katalogais, nustačius, kad pirkimui siūlomas gaminys su nestandartine specifikacija, be to, gamintojo deklaracija buvo pirkimo sąlygose reikalaujamas dokumentas. Nagrinėjamu atveju situacija kita – trečiasis asmuo pateikė pasiūlymą įsigyti serijinės gamybos būdu gaminamą gaminį, kurio viešai skelbiamos savybės ne tokios, nei nurodo pateikta deklaracija. Be to, nagrinėjamu atveju siūlomų gaminių atitiktis kai kuriems techninės specifikacijos reikalavimams tiekėjo pateikiamoje medžiagoje apskritai nebuvo pagrįsta arba buvo prieštaringa. Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 10 d. sprendime civilinėje byloje Nr. e2-1888-658/2017 taip pat buvo nagrinėta kitokia situacija, kai tiekėjas gamintojo deklaracija įrodinėjo galimybę pagal specialius užsakymus sukurti gaminį. Dėl viešojo pirkimo sutarties išsaugojimo

17744.

178Remiantis kasacinio teismo praktika, tuo atveju, kai nustatoma, kad pagal viešojo konkurso sąlygas buvo sudaryta viešojo prekių pirkimo sutartis, todėl konkurso procedūros pasibaigė įstatymo pagrindu, nėra pagrindo naikinti ginčijamo perkančiosios organizacijos sprendimo, nes jis ginčo šalims nebesukelia teisinių pasekmių. Tokiu atveju yra pagrindas ginčijamą perkančiosios organizacijos sprendimą pripažinti neteisėtu ir spręsti dėl sudarytos viešojo pirkimo sutarties galiojimo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 31 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-219-469/2018 45 punktą, 2018 m. spalio 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-360-248/2018 78 punktą).

17945.

180Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovė šioje byloje prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir įpareigoti perkančiąją organizaciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties vykdant ginčo pirkimą su UAB „Dekbera“. Tačiau Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 21 d. nutartimi toks ieškovės prašymas buvo atmestas. Teismas šioje nutartyje nurodė, kad perkama įranga ypatingai svarbi valstybės gynybinių pajėgumų funkcionavimui, todėl pirkimo objektas neabejotinai turi didelę visuomeninę ir valstybinę reikšmę, yra susijęs su nacionalinio saugumo užtikrinimu. Šiuo atveju pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeistas viešasis interesas, o tuo pačiu ir ekonomiškumo, efektyvumo bei proporcingumo principai.

18146.

182Pirmosios instancijos teismui nagrinėjant prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, perkančioji organizacija pateikė duomenis, kad su UAB „Dekbera“ 2018 m. gruodžio 7 d. jau yra sudariusi prekių viešojo pirkimo sutartį.

18347.

184Nustačius, kad konkurso procedūros pasibaigė įstatymo pagrindu, pirmosios instancijos teismui kilo pareiga spręsti dėl sudarytos viešojo pirkimo sutarties galiojimo. Skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas pripažino, kad sudaryta viešojo pirkimo sutartis prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, ir, nenustatęs, kad neteisėtai sudarytos sutarties padariniai turi būti išsaugoti dėl viešojo intereso užtikrinimo, sandorį pripažino negaliojančiu nuo sudarymo momento ir taikė restituciją, t. y. įpareigojo atsakovę grąžinti UAB „Dekbera“ 156 vienetus radijo stočių ir priteisė iš UAB „Dekbera“ atsakovei 42 471 Eur.

18548.

186Su šia pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi atsakovė nesutinka, manydama, kad teismas nepagrįstai viešojo pirkimo sutartį pripažino negaliojančia ir taikė restituciją, neįvertinęs sutarties padarinių išsaugojimo dėl viešojo intereso užtikrinimo būtinybės. Atsakovės teigimu, sutarties nutraukimas darytų neigiamą įtaką radijo ryšio tinklui rinktinėje organizuoti, kariams parengti, taip pat žymiai sumažėtų galimybė keistis informacija su kitais Lietuvos kariuomenės padaliniais ir dalyvauti pratybose bei mokymuose su tarptautiniais partneriais tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Atsakovė nurodo, kad buvo įsigyti radijo stočių priedai, skirti radijo stotims programuoti, papildomam patogumui jas naudoti kovos sąlygomis. Radijo stotys ir priedai šiuo metu jau yra naudojami. Nutraukus sutartį, rinktinė patirs nuostolius, nes radijo stočių priedai nebus tinkami kito tipo radijo stotims ir rinktinei taps nereikalingi ir nepanaudotini kitoms reikmėms.

18749.

188VPĮ 106 straipsnio 2 dalis nustato, kad teismas gali nepripažinti pirkimo sutarties negaliojančia ir taikyti alternatyvias sankcijas pagal šio straipsnio 3 dalį, nors pirkimo sutartis buvo sudaryta neteisėtai, jeigu dėl viešojo intereso, įskaitant su pirkimo sutartimi nesusijusius ekonominius interesus, dėl kurių pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų pasekmių, būtina išsaugoti pirkimo sutarties pasekmes. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad viešojo pirkimo sutarties išsaugojimas ir alternatyviųjų priemonių taikymas įtvirtintas kaip išimtinė priemonė, jos taikymas susietas su viešuoju interesu, nesusijusiu su ekonominėmis priežastimis, nepatogumais renkantis naują kontrahentą ir pan. (VPĮ 106 straipsnio 2 dalis); taigi teismai, priimdami sprendimus netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių ar išsaugoti neteisėtai sudarytą viešojo pirkimo sandorį, turi atsižvelgti į viešojo intereso sudėtinių dalių tarpusavio derinimą, įvertinti neteisėtai sudaryto sandorio išsaugojimo grėsmes, riziką, kad nepagrįstai iš viešojo pirkimo pašalintas ar jo laimėtoju nepripažintas ūkio subjektas dėl to gali siekti prisiteisti negautas pajamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-359-468/2018, 37, 38 punktai; 2019 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-17-690/2019, 48 punktas).

18950.

190Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas prieštaringai sprendė dėl viešojo intereso svarbos pirkimo objektu – spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių manė, kad pirkimo objektas neabejotinai turi didelę visuomeninę ir valstybinę reikšmę, yra susijęs su nacionalinio saugumo užtikrinimu, dėl to prioritetą suteikė skubiam pirkimo objekto įsigijimui, tuo tarpu skundžiamame teismo sprendime nenustatė, kad neteisėtai sudarytos sutarties padariniai turi būti išsaugoti dėl viešojo intereso užtikrinimo.

19151.

192Teisėjų kolegija, įvertinusi šios teismo nutarties 49 punkte nurodytoje kasacinio teismo praktikoje išskirtas teisiškai reikšmingas aplinkybes sprendžiant dėl pirkimo sutarties išsaugojimo, nagrinėjamu atveju konstatuoja, kad šiuo atveju yra būtina išsaugoti viešojo pirkimo sutartį ir taikyti atsakovei alternatyvias priemones. Teisėjų kolegija sutinka su atsakove, kad sutarties pripažinimas negaliojančia ir restitucijos taikymas darytų neigiamą įtaką radijo ryšio tinklui rinktinėje organizuoti, kariams parengti, taip pat žymiai sumažėtų galimybė keistis informacija su kitais Lietuvos kariuomenės padaliniais ir dalyvauti pratybose bei mokymuose su tarptautiniais partneriais tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Sutiktina, kad perkama įranga svarbi valstybės gynybinių pajėgumų funkcionavimui, todėl pirkimo objektas neabejotinai turi visuomeninę ir valstybinę reikšmę, yra susijęs su nacionalinio saugumo užtikrinimu. Be to, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių dėl viešojo intereso apsaugos, pirkimo sutartis šiuo metu yra įvykdyta, radijo stotys yra naudojamos ir, kaip įrodo į bylą pateikta 2018 m. gruodžio 12 d. sutartis, yra įsigyti radijo stočių priedai, skirti radijo stotims programuoti, papildomam patogumui jas naudoti kovos sąlygomis. Taigi, sprendimas neišsaugoti pirkimo sutarties padarinių lemtų reikšmingą neigiamą įtaką viešajam interesui. Dėl bylos baigties ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

19352.

194Dėl išdėstytų argumentų, apskųstasis pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas – perkančiosios organizacijos 2018 m. lapkričio 21 d. sprendimas, kuriuo sudaryta nauja laimėtojų eilė, pripažintinas neteisėtu ir, įvertinus pirkimo sutarties pobūdį, atsakovei taikytina alternatyvi sankcija – bauda (VPĮ 106 straipsnio 3 dalies 2 punktas).

19553.

196VPĮ 106 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad teismas, skirdamas alternatyvias sankcijas, turi atsižvelgti į visus reikšmingus aspektus, įskaitant pažeidimo rimtumą, perkančiosios organizacijos elgesį. Teismo skirta alternatyvi sankcija, įskaitant perkančiajai organizacijai skirtos baudos dydį, turi būti motyvuojama teismo sprendime. Kasacinio teismo pažymėta, kad alternatyvios sankcijos – baudos dydis (santykinis ir nominalus), pirma, bet kokiu atveju turi atitikti įstatyme įtvirtintus bendruosius veiksmingumo, proporcingumo ir atgrasomumo tikslus, antra, turi būti individualizuotas ir motyvuotas, kita vertus, trečia, perkančiajai organizacijai neturi būti sunkiai įvykdomas ir (ar) tapti bausmės priemone; perkančiajai organizacijai skiriant alternatyvią sankciją – baudą neatsižvelgtina į tai, kad atsakovė, priimdama neteisėtus sprendimus, iš esmės siekė teisėto viešąjį interesą atitinkančio tikslo, tačiau šiam tikslui pasiekti neužtikrino visiško tiekėjų konkurencinio lygiateisiškumo (žr. pagal analogiją Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-7-23-248/2017 84, 86, 89 punktus ir juose nurodytą kasacinio teismo praktiką).

19754.

198Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į minėtus kriterijus, sprendžia, kad šiuo atveju alternatyviųjų sankcijų taikymu siekiamus tikslus geriausiai pasieks ir bus adekvati pažeidimo pobūdžiui bei atsakovę atgrasys nuo VPĮ prieštaraujančių veiksmų ateityje 3 000 Eur dydžio bauda, kuri yra ne didesnė negu 10 procentų pirkimo sutarties vertės.

19955.

200Kadangi šia nutartimi atsakovės ir trečiojo asmens apeliaciniai skundai dėl ginčo esmės nėra tenkinami, o pirmosios instancijos teismo sprendimas keičiamas tik dėl poreikio išsaugoti viešojo pirkimo sutartį, skundžiamame teismo sprendime atliktas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas nekeičiamas. Atitinkamai, ieškovei iš atsakovės ir trečiojo asmens priteistinos turėtos išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti dėl atsiliepimo į apeliacinius skundus surašymo.

20156.

202Ieškovė prašo priteisti 2 698,47 Eur turėtų išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti. Tačiau šias išlaidas yra pagrindas mažinti, nes jos viršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85, 8.11 papunktį, pagal kurį rekomenduojamas priteisti maksimalus dydis už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą yra 1,3 Lietuvos statistikos departamento skelbiamo už praėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (be individualių įmonių). Kadangi maksimalus rekomenduojamas priteistinas dydis už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą yra 1 216,41 (1,3 × 935,7), iš atsakovo ir trečiojo asmens (abiejų apeliantų lygiomis dalimis) ieškovei priteistina po 1 216,41 Eur atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

203Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

204Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 8 d. sprendimą pakeisti, jo rezoliucinę dalį išdėstant taip:

205„Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Info S“ ieškinį tenkinti.

206Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 2018 m. lapkričio 21 d. sprendimą, kuriuo sudaryta nauja laimėtojų eilė, pripažinti neteisėtu.

207Skirti Lietuvos kariuomenei (j. a. k. 188732677) 3 000 Eur baudą (ši suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 6800).

208Priteisti iš atsakovės Lietuvos kariuomenės (j. a. k. 188732677) ieškovei UAB „Info S“ (j. a. k. 300513080) 263 Eur žyminio mokesčio ir 1 159,13 Eur atstovavimo išlaidų”.

209Priteisti ieškovei UAB „Info S“ (j. a. k. 300513080) iš atsakovės Lietuvos kariuomenės (j. a. k. 188732677) ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Dekbera“ (j. a. k. 123502493) po 1 216,41 Eur atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Info S“ (toliau –... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą, 2018 m.... 10. 3.... 11. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad perkančioji organizacija, gavusi 2018 m.... 12. 4.... 13. Trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka pirkimo techninės specifikacijos 1.10,... 14. 4.1.... 15. Techninės specifikacijos 1.10 papunktyje įtvirtintas dažnio stabilumo radijo... 16. 4.2.... 17. Techninės specifikacijos 2.1 papunktyje įtvirtinti radijo stoties imtumo... 18. 4.3.... 19. Techninės specifikacijos 4.1 papunktyje įtvirtintas radijo stoties antenos... 20. 4.4.... 21. Techninės specifikacijos 1.7 papunktyje nurodyta, kad radijo stoties darbo... 22. II.... 23. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 24. 5.... 25. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. vasario 8 d. sprendimu ieškinį tenkino,... 26. 6.... 27. Teismas nurodė, kad perkančioji organizacija neturėjo pareigos panaikinti... 28. 7.... 29. Perkančioji organizacija neprivalo nagrinėti pretenzijų, teikiamų... 30. 8.... 31. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, jog trečiasis asmuo pasiūlė... 32. 9.... 33. Analogiškais motyvais teismas nesutiko ir su atsakovės argumentais dėl... 34. 10.... 35. Teismas sutiko, kad baterijos KNB-57 neatitinka techninėje specifikacijoje... 36. 11.... 37. Apibendrindamas sprendime išdėstytus argumentus, teismas darė išvadą, kad... 38. 12.... 39. Teismas atmetė ieškovės į bylą kaip įrodymus pateiktus UAB „Sertika“... 40. 13.... 41. Teismas nustatė, kad neteisėto perkančiosios organizacijos sprendimo... 42. 14.... 43. Kadangi į bylą nebuvo pateikti duomenys, kad restitucija natūra negalima... 44. III.... 45. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į juos argumentai... 46. 15.... 47. Apeliaciniame skunde atsakovė prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario... 48. 15.1.... 49. Ieškovės patiektas susirašinėjimas su Radiotronics Limited yra netinkamas... 50. 15.2.... 51. Teismas nepagrįstai nurodė kaip nustatytą aplinkybę tai, kad perkančioji... 52. 15.2.1.... 53. Esminę reikšmę sprendžiant dėl trečiojo asmens pasiūlymo siaurąja... 54. 15.2.2.... 55. Nėra ribojama tiekėjo teisė teikti netgi nepagamintus produktus, tačiau... 56. 15.3.... 57. Teismas sprendime nepagrįstai nurodė, kad trečiojo asmens pasiūlymas... 58. 15.3.1.... 59. Dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo techninės specifikacijos 1.10 ir... 60. 15.3.2.... 61. Dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo techninės specifikacijos 4.1... 62. 15.3.3.... 63. Dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo techninės specifikacijos 1.7 ir 1.8... 64. 15.4.... 65. Trečiojo asmens pasiūlyme siaurąja prasme nebuvo nustatyti nei reikšmingi,... 66. 15.5.... 67. Teismas nepagrįstai viešojo pirkimo sutartį pripažino negaliojančia ir... 68. 15.6.... 69. Šioje byloje nagrinėjamos tapačios aplinkybės ir klausimai buvo jau... 70. 16.... 71. Atsakovė taip pat pateikė rašytinius paaiškinimus prie apeliacinio skundo,... 72. 17.... 73. Apeliaciniame skunde trečiasis asmuo prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m.... 74. 17.1.... 75. Pirkimo dokumentuose nebuvo prašoma pateikti jokių dokumentų, įrodančių... 76. 17.2.... 77. Nėra aišku, kodėl teismas rėmėsi prekių aprašymais (bukletais),... 78. 17.3.... 79. Trečiojo asmens siūlomos įrangos gamintojas yra viena iš didžiausių... 80. 17.4.... 81. Trečiojo asmens siūloma įranga atitinka konkretiems techninės... 82. 17.4.1.... 83. Dėl pasiūlymo atitikimo techninės specifikacijos 1.10 papunktyje nustatytam... 84. 17.4.2.... 85. Dėl pasiūlymo atitikimo techninės specifikacijos 2.1 papunktyje nustatytam... 86. 17.4.3.... 87. Dėl pasiūlymo atitikimo techninės specifikacijos 4.1 papunktyje nustatytam... 88. 17.4.4.... 89. Dėl pasiūlymo atitikimo techninės specifikacijos 1.7 ir 1.8 papunkčiuose... 90. 17.5.... 91. Kad prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus patvirtina ir tai,... 92. 18.... 93. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašo apeliacinius skundus... 94. 18.1.... 95. Bylos duomenys patvirtina, kad trečiojo asmens pasiūlyta ir pateikta įranga... 96. 18.1.1.... 97. Atsakovė ir trečiasis asmuo nurodo, kad trečiojo asmens pateiktos gamintojo... 98. 18.1.2.... 99. Teismas pagrįstai sprendė, kad trečiojo asmens pateikiamos radijo stotys... 100. 18.1.3.... 101. Trečiojo asmens pateikiamos radijo stotys neatitinka techninės specifikacijos... 102. 18.2.... 103. Trečiojo asmens pateiktose atitikties deklaracijose nurodomas įrangos... 104. 18.3.... 105. Trečiojo asmens pasiūlyta įranga yra standartinė, o ne individualus... 106. 18.4.... 107. Perkančioji organizacija privalėjo įsitikinti dėl siūlomos įrangos... 108. 18.5.... 109. Radiotronics Limited paaiškinimai yra teisingai ir laikomi tinkamu įrodymu.... 110. 18.6.... 111. Atsakovė ir trečiasis asmuo teikia naujus duomenis, kurie yra sukurti jau po... 112. 18.7.... 113. Atsakovės pateikti rašytiniai paaiškinimai kartu su internetine nuoroda... 114. 18.7.1.... 115. jei nurodyta informacija ir atitinka tikrovę, ji galėjo būti pateikta... 116. 18.7.2.... 117. internetinėje svetainėje nurodyta informacija prieštarauja visai kitai... 118. 18.7.3.... 119. be to, net ir pakeisti siūlomos įrangos parametrai neatitinka techninės... 120. 18.7.4.... 121. naujų duomenų priėmimas užvilkins bylos nagrinėjimą ir pažeis... 122. 18.8.... 123. Nagrinėjamu atveju neegzistuoja joks teisinis pagrindas išsaugoti neteisėtai... 124. Teisėjų kolegija... 125. IV.... 126. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 127. 19.... 128. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų... 129. 20.... 130. Atsakovė kartu su apeliaciniu skundu pateikė naujus įrodymus –... 131. 21.... 132. Viena ribotos apeliacijos civiliniame procese išraiškos formų – draudimas... 133. 22.... 134. Nagrinėjamu atveju atsakovė ir trečiasis asmuo, pateikdami naujus įrodymus... 135. 23.... 136. Kadangi byloje keliamas klausimas dėl jau sudarytos viešojo pirkimo sutarties... 137. 24.... 138. Byloje ginčas kilo dėl perkančiosios organizacijos sprendimo sudaryti... 139. 25.... 140. Pirkimas vykdytas vadovaujantis VPĮ ir Mažos vertės pirkimų tvarkos... 141. 26.... 142. Atliekant mažos vertės pirkimą skelbiamos apklausos būdu parengiami pirkimo... 143. 27.... 144. Remiantis Aprašo 21.3.12.4 papunkčiu, gautų pasiūlymų įvertinimo metu... 145. 28.... 146. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad kai pirkimo sąlygose perkamų... 147. 29.... 148. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tam tikras aplinkybes įrodančiais... 149. 30.... 150. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija perkamų daiktų technines... 151. 31.... 152. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi UAB „Dekbera“ kartu su pasiūlymu... 153. 32.... 154. Techninės specifikacijos 1.10 papunktyje perkančioji organizacija nurodė... 155. 33.... 156. UAB „Dekbera“ 2018 m. lapkričio 5 d. pasiūlyme nurodė, kad siūlo... 157. 34.... 158. Iš esmės nėra ginčo dėl aplinkybės, kad tiekėjos pateiktame radijo... 159. 35.... 160. Kaip minėta, kad vienas iš informacijos patikimumo kriterijų yra vieša... 161. 36.... 162. Kita vertus, tiekėjo pateiktoje techninėje informacijoje esant... 163. 37.... 164. Teisėjų kolegija sutinka ir su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 165. 38.... 166. Iš tiekėjos pateikto Jungtinės Karalystės įmonės JVCKENWOOD U.K. Limited... 167. 39.... 168. Nebuvo paneigtos ieškovės nurodytos aplinkybės, kad Kenwood gamintojo... 169. 40.... 170. Galiausiai, ieškovė ginčijo trečiojo asmens pasiūlymo atitiktį techninės... 171. 41.... 172. Taigi, teisėjų kolegijos vertinimu, esant prieštaravimų tarp iš esmės tos... 173. 42.... 174. Dėl šių argumentų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 175. 43.... 176. Nepagrįsti atsakovės argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nukrypo... 177. 44.... 178. Remiantis kasacinio teismo praktika, tuo atveju, kai nustatoma, kad pagal... 179. 45.... 180. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovė šioje byloje prašė taikyti... 181. 46.... 182. Pirmosios instancijos teismui nagrinėjant prašymą dėl laikinųjų apsaugos... 183. 47.... 184. Nustačius, kad konkurso procedūros pasibaigė įstatymo pagrindu, pirmosios... 185. 48.... 186. Su šia pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi atsakovė nesutinka,... 187. 49.... 188. VPĮ 106 straipsnio 2 dalis nustato, kad teismas gali nepripažinti pirkimo... 189. 50.... 190. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas prieštaringai sprendė dėl... 191. 51.... 192. Teisėjų kolegija, įvertinusi šios teismo nutarties 49 punkte nurodytoje... 193. 52.... 194. Dėl išdėstytų argumentų, apskųstasis pirmosios instancijos teismo... 195. 53.... 196. VPĮ 106 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad teismas, skirdamas alternatyvias... 197. 54.... 198. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į minėtus kriterijus, sprendžia, kad šiuo... 199. 55.... 200. Kadangi šia nutartimi atsakovės ir trečiojo asmens apeliaciniai skundai dėl... 201. 56.... 202. Ieškovė prašo priteisti 2 698,47 Eur turėtų išlaidų advokato teisinei... 203. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 204. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 8 d. sprendimą pakeisti, jo... 205. „Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Info S“ ieškinį tenkinti.... 206. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos... 207. Skirti Lietuvos kariuomenei (j. a. k. 188732677) 3 000 Eur baudą (ši suma... 208. Priteisti iš atsakovės Lietuvos kariuomenės (j. a. k. 188732677) ieškovei... 209. Priteisti ieškovei UAB „Info S“ (j. a. k. 300513080) iš atsakovės...