Byla e2-329-180/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės biudžetinės įstaigos Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Sodininkystės ir daržininkystės instituto atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. lapkričio 29 d. nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. e2-2883-658/2016 pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Renvia“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Axis Power“ ieškinį atsakovėms biudžetinėms įstaigoms Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centrui ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialui Sodininkystės ir daržininkystės institutui, dalyvaujant trečiajam asmeniui akcinei bendrovei „Energetikos tinklų institutas“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovės UAB „Renvia“ ir UAB „Axis Power“ pateikė teismui ieškinį, prašydamos panaikinti atsakovių sprendimus dėl jų (ieškovių) pasiūlymo, pateikto supaprastintame ribotame konkurse, kuriuo siekiama įsigyti 510kW galios saulės ir 37,5 kW vėjo elektrinės projektavimo paslaugas ir įrengimo darbus (toliau – pirkimas), atmetimo, pirkimo pasiūlymų eilės sudarymo ir grąžinti ieškoves į pirkimo procedūras.
 2. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovės prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakoves nesudaryti pirkimo sutarties, o esant sudarytai pirkimo sutarčiai – sustabdyti jos vykdymą
 3. Prašymą ieškovės grindė tuo, kad atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jos prarastų galimybę konkuruoti pirkime, sudaryti pirkimo sutartį ir įvykdyti pirkimo objektą sudarančius darbus. Ieškovių teigimu, laikinąsias apsaugos priemones būtina taikyti siekiant užtikrinti tiek jų, tiek ir viešąjį interesą skaidriomis ir teisėtomis viešojo pirkimo procedūromis

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Kauno apygardos teismas 2016 m. lapkričio 29 d. nutartimi ieškovių prašymą patenkino.
 2. Teismo motyvai: įvertinus ieškinį bei jo priedus yra pagrindas spręsti, kad ieškovės preliminariai pagrindė savo reikalavimus – išdėstė ieškinio faktinį pagrindą, nurodė argumentus, pateikė prie ieškinio atitinkamus dokumentus, kurie, jų manymu, patvirtina pareikštų reikalavimų pagrįstumą.
 3. Nustatęs, kad pirkimas nėra finansuojamas Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšomis, kad nėra numatytas konkretus pirkimo objektą sudarančių darbų atlikimo pradžios ir pabaigos momentas, kad pirkimu nėra siekiama įsigyti tokias gyvybiškai svarbias paslaugas, kurių skubiai neįsigijus (uždelsus įsigyti) itin nukentėtų visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai, ir dėl to būtų padaryta nepataisoma žala atskiriems individams ar ypatingai reikšmingoms vertybėms (žmogaus gyvybei, sveikatai ir pan.) bei atsižvelgęs į pakankamai trumpus įstatyme nustatytus viešųjų pirkimų bylų išnagrinėjimo terminus teismas sprendė, kad prioritetas nagrinėjamu atveju suteiktinas pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui.
 4. Ieškovių prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkinimą teismas motyvavo ir teismų praktikoje suformuluotomis teisės taikymo taisyklėmis, kad restitucija paslaugų ir darbų pirkime negalima, nes perkančiajai organizacijai, gavusiai pagal sutartį paslaugų įvykdymą, būtų priteisiamos ir už šias paslaugas bei darbus sumokėtos lėšos, nors tiekėjui grąžinti jo suteiktų paslaugų ir atliktų darbų neįmanoma.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8

 1. Atsakovė BĮ Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Sodininkystės ir daržininkystės institutas atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. lapkričio 29 d. nutartį ir leisti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdyti skubiai. Skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Ginčo pirkimas vykdomas projekto pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2015 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ pagrindu. Vadovaujantis Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo (toliau – aprašas) 69¹ punktu įrangos, projektavimo ir rangos darbų viešieji pirkimai turi būti baigti ir pirkimo sutartys pasirašytos iki finansavimo sutartyje nustatyto termino.
 2. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (toliau – LAAIF), kuris administruoja projektui skirtas ES ir Lietuvos biudžeto lėšas, 2016 m. gruodžio 5 d. raštu nurodė, kad paraiškos bus atmestos tuo atveju, jeigu pateiktoje paraiškoje numatyti įrangos, projektavimo ir rangos darbų pirkimai nebus baigti ir nebus pasirašytos pirkimo sutartys iki aplinkosauginio – techninio projekto vertinimo pabaigos. Pagal aprašo 68 punktą paraiškos aplinkosauginis – techninis projektas turi būti įvertintas per 60 dienų nuo atlikto paraiškos administracinės atitikties vertinimo datos. LAAIF nurodytame rašte pažymėjo, kad šiuo metu jau yra atliekamas paraiškos aplinkosauginis – techninis vertinimas.
 3. Baigus atlikti nurodytą vertinimą, kuris pagal LAAIF pateiktą informaciją bus baigtas greičiau nei po 60 dienų, ir tam momentui nepateikus pasirašytos pirkimo sutarties, atsakovės pateikta paraiška bus atmesta. Palikus galioti laikinąsias apsaugos priemones, atsakovė dėl laiku nesudarytos pirkimo sutarties negalėtų įsisavinti LAAIF lėšų, numatytų skirti paminėto projekto įgyvendinimui.
 4. Aprašo duomenys patvirtina, kad atsakovės įgyvendinamas projektas, kurio dalį sudaro ginčo pirkimas, yra iš dalies finansuojamas ES lėšomis. Pirkimas taip pat yra susijęs su viešuoju interesu – visuomenės teise į aplinkos apsaugą, išmetamų į aplinką šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimu, centralizuotos šilumos naudojimo sumažinimu etc. Atsižvelgiant į tai, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju nėra tikslingas, nes atsakovės projekto neįgyvendinimas sukeltų didesnius nuostolius lyginant su nauda, kurią galėtų gauti ieškovės.
 5. Ieškovės pirkimo procedūras sąmoningai stabdo jau antrą kartą, nors pirminio jų ieškinio reikalavimai nebuvo patenkinti visa apimtimi (Kauno apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-1600-273/2016). Toks ieškovių elgesys rodo sąmoningą siekį piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis. Nurodytoje byloje Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išvadą, kurioje pripažino, kad ieškovių pasiūlymas negali būti vertinamas kaip atitinkantis pirkimo sąlygų reikalavimus.
 6. Atsižvelgiant į tai, kad skundo nagrinėjimas realiai užtrunka ilgiau nei LAAIF nurodytas 60 dienų terminas, prašytina išimties tvarka leisti skubiai vykdyti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo.
 1. Ieškovės UAB „Renvia“ ir UAB „Axis Power“ atsiliepime prašo skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Atsakovė pirkimo procedūras pažeidžia ne pirmą kartą. Kauno apygardos teismas 2016 m. gegužės 9 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1600-273/2016, kurį Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. liepos 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-881-798/2016 paliko nepakeistą, atsakovės sprendimus atmesti ieškovių pasiūlymą tame pačiame pirkime neįprastai mažos kainos pagrindu pripažino neteisėtais ir naikintinais.
 2. Atsakovė nepateikė duomenų, kad projektas bus finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų ir kad objektyviai nustatytas konkretus terminas, iki kurio turi būti atlikti pirkimo objektą sudarantys darbai.
 3. Atsakovės pateiktame LAAIF rašte nurodomi ne konkretūs duomenys, iš kurių būtų galima spręsti apie aplinkosauginio – techninio vertinimo pabaigą, o nuorodos į aprašo nuostatas. LAAIF 2016 m. gruodžio 5 d. rašto turinys nesudaro pagrindo spręsti apie objektyvų terminą, iki kurio turės būti pasirašyta pirkimo sutartis.
 4. Vien tai, kad atsakovės veikla yra susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, savaime nereikia, kad jos interesas yra svarbesnis. Tęsiant ginčo pirkimo procedūras pagal perkančiosios organizacijos sprendimus, neatitinkančius imperatyvių teisės aktų reikalavimų, būtų pažeidžiama visuomenės teisė į viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą bei teisėtumą.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 2. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja tai, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones vadovaujamasi ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais, viešuoju interesu (VPĮ 3 str., CPK 4237 tr.). VPĮ nuostatos reikalauja, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų griežtai laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, racionaliai naudojamos tam skirtos lėšos (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.2-1682/2012 ir kt.).
 3. Skundžiamą procesinį sprendimą teismas motyvavo viešuoju interesu užtikrinti pirkimo procedūrų teisėtumą, racionalų pirkimui skirtų lėšų panaudojimą. Nustatęs priežasčių, kurios sąlygotų neatidėliotiną ginčo pirkimo objektą sudarančių darbų atlikimą (pirkimas nėra finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis, pirkimo sąlygose nenustatytas konkretus darbų pradžios ir užbaigimo momentas) bei įvertinęs tai, kad restitucija paslaugų ir darbų pirkime negalima, kad įstatymas nustato viešųjų pirkimų bylų išnagrinėjimo terminus, teismas sprendė, kad dėl pirkimo procedūrų sustabdymo galinčios kilti pasekmės bus mažesnės, nei tos, kurios galėtų kilti jų nestabdant.
 4. Kvestionuodama teismo išvadą dėl ginčo atveju viešajam interesui pirkimo procedūrų teisėtumu suteiktino prioriteto, apeliantė kartu su skundu pateikė LAAIF 2016 m. gruodžio 5 d. raštą, kurio pagrindu teigia, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių kyla grėsmė netekti jo įgyvendinamam projektui, kurio dalis yra ir ginčo pirkimas, skirto finansavimo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nurodytas dokumentas ir skunde pateiktas jo vertinimas nurodytos teismo išvados nepaneigia.
 5. Byloje nustatyta, kad ginčo pirkimas yra vykdomas projekto pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2015 metų sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ pagrindu. Aprašo 69¹ punktas nustato, kad įrangos, projektavimo ir rangos darbų viešieji pirkimai turi būti baigti ir pirkimo sutartys pasirašytos iki finansavimo sutartyje nustatyto termino. Priešingu atveju projektų paraiškos bus atmestos. LAAIF, atlikęs paraiškos vertinimą, vertinimo rezultatus ir išvadas teikia Aplinkos ministerijai, kuri priima sprendimą dėl finansavimo skyrimo (aprašo 72 p.).
 6. Nors apeliantės pateiktame LAAIF 2016 m. gruodžio 5 d. rašte nurodyta, kad šiuo metu yra atliekamas jos projekto paraiškos aplinkosauginis – techninis vertinimas, vien tokia informacija neįrodo projekto finansavimo netekimo grėsmės (CPK 185 str.). Tuo labiau, kad apeliantė skunde neteisingai nurodo paminėto vertinimo atlikimo terminą: teigia, kad tokį vertinimą LAAIF atliks greičiau nei per 60 dienų, nors aprašo 68 punktas nustato, kad aplinkosauginis – techninis projekto vertinimas gali būti atliekamas per 60 darbo dienų nuo atlikto paraiškos administracinės atitikties vertinimo datos. Be to, šis terminas gali būti atsakingos institucijos vadovo motyvuotu sprendimu pratęstas, atsižvelgus į gautų paraiškų apimtis ir skaičių. Sutiktina su ieškovių atsiliepimo į skundą argumentu, kad paminėtame LAAIF rašte nurodomi ne konkretūs duomenys, iš kurių būtų galima spręsti apie aplinkosauginio – techninio vertinimo pabaigą, o nuorodos į aprašo nuostatas, kad LAAIF 2016 m. gruodžio 5 d. rašto turinys nesudaro pagrindo spręsti apie objektyvų terminą, iki kurio turi būti pasirašyta pirkimo sutartis.
 7. Tai, kad aprašo nuostatos įtvirtina galimybę projektus finansuoti ne tik valstybės ir savivaldybių biudžeto lėšomis, bet ir ES struktūrinių fondų lėšomis, nesudaro pagrindo teigti, kad ginčo pirkimas iš dalies yra finansuojamas ES lėšomis. Tuo labiau, kad joks atsakingos institucijos sprendimas dėl apeliantės vykdomo projekto finansavimo nėra priimtas (CPK 178 str.).
 8. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis yra taikomi laikino pobūdžio suvaržymai, kurie taikytini iki ginčo išnagrinėjimo iš esmės (CPK 150 str. 2, 3 d.). Įstatymas nustato teismams atitinkamus viešųjų pirkimų bylų išnagrinėjimo terminus, dėl kurių tokio pobūdžio bylos nagrinėjamos operatyviau (CPK 4238 str. 4 d., 4239 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, teismas pagrįstai konstatavo, kad ginčo pirkimo procedūrų sustabdymas neturėtų užsitęsti. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad byla išnagrinėta, sprendimo priėmimas ir paskelbimas atidėtas 2016 m. sausio 25 d. (CPK 179 str. 3 d.).
 9. Skunde akcentuojamos aplinkybės, kad ieškovės dėl to paties pirkimo inicijuoja jau antrą teisminį ginčą, kad Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 9 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1600-273/2016 ieškovių reikalavimai nebuvo patenkinti visa apimtimi, labiau sudaro pagrindą abejoti perkančiosios organizacijos ginčo pirkime priimamų sprendimų skaidrumu, nei patvirtina ieškovių piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.
 10. Į esminius skundo argumentus atsakyta. Kiti nėra reikšmingi.
 11. Šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas bylą išnagrinėjus iš esmės, todėl šioje proceso stadijoje apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl ieškovių prašymo priteisti iš atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 12. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

11Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

12Kauno apygardos teismo 2016 m. lapkričio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai