Byla 2-20-877/2020
Dėl laidojimo išlaidų ir skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Vaidai Margelevičienei, dalyvaujant ieškovui L. S., jo atstovui advokatui R. G., atsakovės Lietuvos Respublikos, atstovaujamos valstybės įmonės Turto bankas atstovui E. K.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo L. S. ieškinį Lietuvos Respublikai dėl laidojimo išlaidų ir skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ginčas kilęs dėl A. S. globėjo ir turto administratoriaus patirtų išlaidų atlyginimo iš turinčio pareigą priimti jos palikimą asmens – valstybės..

62.

7Ieškovas 2019 m. spalio 3 d ieškiniu, kurį galutinai patikslino 2019 m. gruodžio 2 d., prašo priteisti iš atsakovės 3775,44 Eur skolą bei bylinėjimosi išlaidas.

82.1.

9Ieškinyje nurodo, kad 2019 m. gegužės 29 d. mirė ieškovo globotinė A. S., kuri yra ieškovo skolininkė. Po A. S. mirties į notaro biurą dėl paveldėjimo liudijimo niekas nesikreipė ir paveldėjimo byla neužvesta.

102.2.

11A. S. sutuoktinis J. S., miręs 2018m. birželio 10 d., yra ieškovo dėdė ir ieškovas paveldėjo jo turtą pagal testamentą.

122.3.

13J. S. ir A. S. buvo labai blogos sveikatos, todėl nuo 2006 m. ieškovas rūpinosi jais, visapusiškai padėjo jiems.

142.4.

15Nuo 2016 metų J. S. ir A. S. buvo visiškai neįgalūs ir jiems buvo reikalinga kitų asmenų pagalba. Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-27680-921/2017 buvo nuspręsta J. S. nustatyti rūpybą, jo rūpintoju bei turto administratoriumi paskirti L. S..

162.5.

17Alytaus apylinkės teismo 2018 m. sausio 25 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.e2YT- 1539- 805/2018 buvo nuspręsta pripažinti A. S. neveiksnia tam tikrose turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityje, globėju bei turto administratoriumi paskirti L. S..

182.6.

19Pagal Ilgalaikės socialinės globos teikimo ir išlaidų kompensavimo sutartį nuo 2016 m. gruodžio 22 d. A. S. iki mirties gyveno ( - ) globos namuose. Pagal šios sutarties 3.1.1 punktą 80 % gaunamų pajamų- 194,04 Eur atitekdavo globos namams.

202.7.

21Po A. S. mirties ieškovas rūpinosi jos laidotuvėmis, kapo sutvarkymu, dėl to patyrė 1777,50 Eur laidojimo išlaidų, ½ dalį ( - ) kapavietės sutvarkymo išlaidų- 500 Eur.

222.8.

23Nuo 2016 m. liepos mėn. ieškovas iš savo asmeninių lėšų apmokėjo buto, esančio ( - ), išlaikymo išlaidas, A. S. tenkanti ½ buto išlaikymo išlaidų dalis 2016 m. sudaro 227,70 Eur, 2017 m. – 512,48 Eur, 2018 m. 546,15 Eur, 2019 m. sausio - gegužės mėn. 446,85 Eur.

243.

25Atsakovė 2019 m. spalio 22 d. atsiliepimu į pradinį ieškinį ir 2019 m. gruodžio 13 atsiliepimu į patikslintą ieškinį su ieškovo reikalavimais sutiko iš dalies. Prašo atmesti ieškinio dalį dėl 2353,16 Eur sumos priteisimo.

263.1.

27Atsakovė sutinka su 1657,50 Eur laidojimo išlaidų dalimi. Nesutinka su 120 Eur transporto išlaidomis, kurias ieškovas nurodo patyręs laidotuvių organizavimui.

283.2.

29Atsakovas nesutinka atlyginti kapo sutvarkymo išlaidų bei pažymi, jog šios išlaidos buvo patirtos mirus J. S., o ne patikėjai A. S.. Byloje teikiamas pinigų priėmimo kvitas patvirtina, kad šios išlaidos buvo patirtos 2018 m., o A. S. mirė 2019 m. Be to, ieškovas paveldėjo J. S. turtą, todėl po J. S. mirties patirtos kapo tvarkymo išlaidos tenka pačiam ieškovui.

303.3.

31Atsakovė nurodo, jog L. S. nepagrįstai reikalauja kompensuoti visas jo išlaidas, patirtas už komunalines paslaugas. Visu ginčo turtu, esančiu ( - ) naudojasi išimtinai tik ieškovas. Pats ieškovas ieškinyje patvirtino, kad A. S. gyveno ( - ) globos namuose“. Taigi, šiuo atveju tik L. S. naudojosi ginčo turtu, todėl jis ir yra atsakingas už komunalinių paslaugų apmokėjimą. Atsakovas ginčo turtu nesinaudojo. Manytina, jog už teikiamų komunalinių paslaugų apmokėjimą turi būti atsakingas tas asmuo, kuris faktiškai naudojosi teikiama paslauga.

32Ieškinys tenkinamas iš dalies

334.

34Nustatyta, kad A. S. gimė ( - ), mirė ( - ), būdama našle. Duomenų apie vaikus nėra (b. l. 24, 105).

355.

362016 m. gruodžio 22 d. Kauno miesto savivaldybė, viešoji įstaiga ( - ) globos namai ir A. S. sudarė Ilgalaikės socialinės globos teikimo ir išlaidų kompensavimo sutartį, pagal kurią A. S. buvo apgyvendinta ir iki mirties gyveno ( - ) globos namuose. Sutaryje nurodyta, kad 80 procentų A. S. pajamų (194,04 Eur) įeiną į socialinės globos kainą.

376.

38Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-27680-921/2017 buvo nuspręsta J. S. nustatyti rūpybą, jo rūpintoju bei turto administratoriumi paskirti L. S..

397.

40Alytaus apylinkės teismo 2018 m. sausio 25 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2YT- 1539- 805/2018 buvo nuspręsta pripažinti A. S. neveiksnia tam tikrose turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityje, globėju bei turto administratoriumi paskirti L. S. (b. l. 11-17).

418.

42J. S. mirė 2018 m. birželio 10 d. (b. l. 21). Ieškovas paveldėjo jo turtą pagal testamentą (b. l. 22-23). Paveldėtą turtą sudarė ½ dalis buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) bei kompensuojamoji senatvės pensijos suma.

439.

442018 m. spalio 25 d. Kauno 14-ojo notarų biuro kvitas Nr. 0532 patvirtina, kad L. S. sumokėjo notarui už pareiškimo patvirtinimą, nuosavybės teisės liudijimo išdavimą, duomenų tikslinimo užsakymą, duomenų perdavimą NETSVEP sistema, daiktinių teisių įregistravimą NTR, išrašą, techninį darbą 60,93 Eur (b. l. 38).

4510.

46A. S. nuosavybės teise priklausė ½ dalis buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) (b. l. 29).

4711.

48Po A. S. mirties buvo išmokėta 304 Eur laidojimo pašalpa (b. l. 107).

4912.

50Po A. S. mirties L. S. 2019 m. liepos 13 d. Prienų raj. 3-jame notarų biure pareiškė 9580 Eur kreditorinį reikalavimą (b. l. 25).

5113.

52Po A. S. mirties į Prienų rajono 3 notaro biurą dėl paveldėjimo liudijimo niekas nesikreipė ir paveldėjimo byla neužvesta (b. l. 85).

5314.

54Testamentų registro 2020 m. sausio 28 d. duomenimis nėra įregistruotų A. S. testamentų bei palikimo priėmimo faktų.

55Dėl laidojimo ir kapavietės sutvarkymo išlaidų

5615.

57Paveldėjimas yra universalus teisių perėjimo pagrindas, įpėdiniai paveldi visą palikėjo turtą – tiek materialųjį, tiek turtines teises, taip pat prievoles (CK 5.1 straipsnio 1 dalis). Teisių perėjimo universalumas, be kita ko, reiškia tai, kad palikėjo teisės ir pareigos pereina palikimą priėmusiam įpėdiniui neatsižvelgiant į tai, žinojo jis ar nežinojo apie konkrečias palikėjo teises ar pareigas. CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytas trijų mėnesių terminas nuo palikimo atsiradimo dienos, per kurį palikėjo kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus. Valstybė yra specifinė paveldėjimo teisinių santykių dalyvė. Jeigu nėra įpėdinių nei pagal įstatymą, nei pagal testamentą arba nė vienas įpėdinis nepriėmė palikimo, arba testatorius iš visų įpėdinių atėmė teisę paveldėti, mirusiojo turtas paveldėjimo teise pereina valstybei. Valstybė, paveldėdama pagal įstatymą, nuo kitų įpėdinių skiriasi tuo, kad negali atsisakyti priimti palikimo. Kai palikimas įstatymo pagrindu pereina valstybei, ji negali pasitraukti iš paveldėjimo teisinių santykių, nepriklausomai nuo to, ar valstybei atstovaujančios institucijos atliks ar ne palikimui priimti reikšmingus veiksmus. Valstybė, kaip ir kiti įpėdiniai, tam, jog įgytų palikimą, turi jį priimti. Ši nuostata reiškia ne tai, kad valstybė privalo pareikšti savo valią dalyvauti paveldėjimo teisiniuose santykiuose, o tai, jog ji privalo imtis veiksmų įstatymo pagrindu įvykusiam palikimo perėjimo valstybei juridiniam faktui įforminti, kad galėtų įtraukti paveldėtą turtą į savo apskaitą ir iš paveldėto turto vykdyti palikėjo kreditorių reikalavimus. Vadovaujantis CK 5.62 straipsnio 3 dalimi, valstybė atsako už palikėjo skolas, neviršydama jai perėjusio paveldėto turto tikrosios vertės.

5816.

59Atsakovė, nors ir juridiškai neįforminusi palikimo priėmimo fakto, bylos iškėlimo ir jos nagrinėjimo metu nereiškė prieštaravimų dėl savo, kaip įpėdinio pareigos atlyginti palikėjos laidojimo išlaidas bei padengti mirusiosios skolas.

6017.

61Ieškovas prašo atlyginti 1777,50 Eur laidojimo išlaidų. Civiliniame kodekse nėra normos, reglamentuojančios ginčo tarp šalių teisinį santykį – laidojimo išlaidų priteisimo iš įpėdinių klausimą, t. y. egzistuoja teisės spraga. Todėl šiuo atveju ginčas spręstinas vadovaujantis bendraisiais teisės principais, taikant teisės analogiją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2012). Atsižvelgiant į teisingumo, protingumo ir proporcingumo principus, į faktinius bylos duomenis bei nustatytas bylos aplinkybes, konstatuojama, jog tarp šalių egzistuoja prievolinis teisinis santykis, dėl to atsakovė turi prievolę atlyginti ieškovui palikėjos laidojimo išlaidas (CK 1.2 str. 1 d., 1.5 str., 1.8 str. 2 d., 5.59 str. 2 d. 1 p., 6.1, 6.2 str., CPK 3 str. 6 d.). Ieškovas A. S. laidojimui panaudojo savo asmenines lėšas ir jas, kurios pagal įstatymą dengiamos iš paveldimo turto, jis turi teisę atgauti iš paveldėtojų (vadovaujantis aukščiau nurodyta teisės analogija), priešingu atveju tai prieštarautų teisingumo, proporcingumo ir protingumo principams (CK 1.2 str. 1 d., 1.5 str.). Atsakovė su didžiąja dalimi laidojimo išlaidų (karsto, urnos, gėlių, drabužių, kremavimo, transporto, gedulingų pietų išlaidų) sutinka, t. y. neprieštarauja ieškovui atlyginti 1353,50 Eur išlaidų, įvertinus ieškovui išmokėtą 304 Eur dydžio laidojimo pašalpą. Teismo vertinimu, ieškovas pagrįstai reikalauja šių išlaidų atlyginimo, jos atitinka teisingumo, proporcingumo ir protingumo principams, o atsakovei dėl šių išlaidų neprieštaraujant, plačiau dėl šių išlaidų pagrįstumo nepasisako ir priteisia jas iš atsakovės.

6218.

63Atsakovė nesutinka su 120 Eur išlaidų, kurias ieškovas turėjo dėl laidotuvių organizavimo, važiuodamas savo transporto priemone ( - ) (b. l. 121). Iš ieškovo pateikto kelionės maršruto (b. l. 35) ir jo paaiškinimų teismo posėdžio metu apie tai, kad ieškovo gyvenamoji vieta yra Kėdainių rajone ( - ), A. S. iki mirties gyveno ( - ), Prienų rajone, palaikai buvo kremuojami Kėdainiuose, laidotuvės vyko Jurbarko rajone, po laidotuvių ieškovas praėjus mėnesiui iš savo gyvenamosios vietos vyko tvarkyti kapavietę Jurbarko rajone, tikėtina, kad ieškovas galėjo nuvažiuoti 1170 kilometrų, sunaudoti 93,6 litrus degalų, kurie kainavo 120 Eur. Teismas ir šias išlaidas pripažįsta patirtomis, pagrįstomis, todėl jas taip pat priteisia ieškovui iš atsakovo (CK 1.2 str. 1 d., 1.5 str., 1.8 str. 2 d., 5.59 str. 2 d. 1 p., 6.1, 6.2 str., CPK 3 str. 6 d.).

6419.

65Ieškovas prašo priteisti 500 Eur kapavietės sutvarkymo išlaidų. Iš 2018 m. rugpjūčio 16 d. pinigų priėmimo kvito (b. l. 34) nustatyta, kad ieškovas sumokėjo 1000 Eur už kapo apdirbimą granitu. Ieškovas nurodo, kad po J. S. mirties jis organizavo ( - ) šeimos kapavietės sutvarkymą, kurioje buvo iš anksto numatyta vieta ir A. S. palaikų palaidojimui, todėl ½ dalis išlaidų turi tekti jos daliai. Atsakovės nuomone, kapavietė įrengta iki A. S. mirties, todėl jos sutvarkymo išlaidos nepagrįstos. Teismas su ieškovo argumentais sutinka ir atmeta atsakovės atsikirtimus. Yra susiformavęs paprotys, kad įprastai šeimos nariai yra laidojami vienoje kapavietėje, jų atminimo įamžinimui statomas vienas paminklas, todėl kapavietės suplanavimas ir įrengimas iš anksto numatant, kad ten bus laidojami ir A. S. palaikai, atitinka papročius, protingumo ir ekonomiškumo principus. Dėl šių aplinkybių spręstina, kad ½ dalis ieškovo turėtų kapavietės įrengimo išlaidų, kurių atlyginti pagal savo turimas pajamas ir sveikatos būklę gyva būdama A. S. negalėjo, priteistina ieškovui iš atsakovės.

66Dėl buto išlaikymo išlaidų

6720.

68Ieškovas taip pat prašo priteisti A. S. buto dalies išlaikymo išlaidas, iš viso 1733,16 Eur. Atsakovė nurodo, kad ginčo butu naudojosi pats ieškovas, nes A. S. gyveno ( - ) globos namuose“. Atsakovės nuomone, ieškovas ir yra atsakingas už komunalinių paslaugų apmokėjimą.

6921.

70Bendraturčiui tenka pareiga proporcingai savo daliai apmokėti tik tas išlaidas, kurios tiesiogiai susijusios su turto išlaikymu (CK 4.76 str.), t. y. už buto šildymą ir kitas paslaugas. Tuo tarpu išlaidų už suvartotą elektros energiją, karštą ir šaltą vandenį, ryšio paslaugas A. S. nuo tos dienos, kai ginčo bute negyveno ir šiomis paslaugomis nesinaudojo, pareigos apmokėti neturi, nes jos susijusios ne su buto išlaikymu, bet su tuo metu bute gyvenusių asmenų poreikių tenkinimu.

7122.

72Pagal Ilgalaikės socialinės globos teikimo ir išlaidų kompensavimo sutartį nuo 2016 m. gruodžio 22 d. A. S. iki mirties gyveno ( - ) globos namuose. Duomenų, kad iki 2016 m. gruodžio 22 d. A. S. negyveno ginčo bute ir komunalinėmis paslaugomis nesinaudojo, nėra, todėl jos daliai tenkanti komunalinių paslaugų dalis 2016 m. liepos- lapkričio mėn. sudaro 175,13 Eur (63,16+55,50+62,25+76,10+93,24)/2, gruodžio mėn. 47,60 Eur (63,82+14,55+1,31)/2+(1,22+4,19+10,10+3,00+4,41)/31x21/2, iš viso 2016 m. 222,73 Eur.

7323.

74Nuo apsigyvenimo ( - ) globos namuose dienos jokiomis paslaugomis, kurios nepriskirtinos buto išlaikymo paslaugoms, nesinaudojo. A. S., kaip bendraturtė, turėtų atlyginti ½ dalį AB „Kauno energija“, UAB „Namų priežiūros centras“, UAB „Viena sąskaita“ paslaugų, kurios pagal ieškovo pateiktas sąskaitas (b. l. 47-74) yra apskaičiuotos žemiau pateikiamoje lentelėje:

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 AB „Kauno energija“ 72,74 63,65 58,59 46,25 18,13 14,19 16,78 13,56 15,08 38,40 48,46 60,71
UAB „Namų priežiūros centras“ 14,55 24,37 17,97 29,91 14,55 18,68 14,55 27,07 27,07 27,07 27,07 14,53
UAB „Viena sąskaita“ 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31
2018 AB „Kauno energija“ 75,22 71,15 71,01 23,89 12,74 10,37 9,16 - 9,39 27,37 51,23 66,67
UAB „Namų priežiūros centras“ 15,06 15,06 15,06 15,06 15,06 15,06 15,06 - 15,06 15,06 15,06 15,06
UAB „Viena sąskaita“ 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 - 1,78 1,78 1,78 1,78
2019 AB „Kauno energija“ 78,36 70,28 62,80 31,25 13,26              
UAB „Namų priežiūros centras“ 15,53 15,53 15,53 15,53 15,53              
UAB „Viena sąskaita“ 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78              
  Iš viso 1698,59
  ½ dalis 842,80

7524.

76Už 2018 m. rugpjūčio mėnesį buto išlaikymo išlaidų ir jų pagrindžiančių įrodymų ieškovas į bylą nepateikė. Taigi, A. S. daliai tenkančios ir pagrįstos rašytiniais įrodymais išlaidos buto priežiūrai ir išlaikymui sudaro 1065,53 Eur, todėl ieškovui pateikus įrodymus, kad jis šias išlaidas apmokėjo, jos priteisiamos iš atsakovės (CK 4.76 str., CPK 178 str.).

77Dėl kitų išlaidų

7825.

79Ieškovas taip pat prašo priteisti kitas išlaidas, susijusias su dokumentų tvarkymu- 7,85 Eur už mokamus tyrimus tvarkant slaugą, A. S. nuosavybės dokumentų sutvarkymą 60,93 Eur, advokato konsultaciją ( - ) reikalais 30 Eur.

8025.1.

817,85 Eur už mokamus A. S. tyrimus pagrindžia ( - ) slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės 2016 m. lapkričio 2 d. kvitas, todėl ši suma priteisiama iš atsakovės.

8225.2.

832018 m. spalio 25 d. Kauno 14-ojo notarų biuro kvitas Nr. 0532 patvirtina, kad L. S. sumokėjo notarui už pareiškimo patvirtinimą, nuosavybės teisės liudijimo išdavimą, duomenų tikslinimo užsakymą, duomenų perdavimą NETSVEP sistema, daiktinių teisių įregistravimą NTR, išrašą, techninį darbą 60,93 Eur (b. l. 38). VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad nuo 2018 m. spalio 25 d. ½ dalis buto yra įregistruota A. S. vardu kaip jos asmeninė nuosavybė (b. l. 29), ieškovas šias išlaidas patyrė veikdamas kaip A. S. turto administratorius ir už jas apmokėjo, jos yra pagrįstos todėl priteisiamos iš atsakovės.

8425.3.

852018 m. liepos 23 d. advokatės V. N. L. S. išduotas pinigų priėmimo kvitas 30 Eur sumai už patarimą. Kadangi šiuo laikotarpiu buvo sprendžiami J. S. palikimo priėmimo klausimai, iš kvito turinio nėra aišku, dėl ko buvo teikiamos advokatės konsultacijos, teismas neturi pagrindo spręsti, jog advokatės paslaugos buvo suteiktos ne paties ieškovo, o A. S. interesais, todėl šį reikalavimą laiko neįrodytu ir netenkintinu (CPK 178 str.).

8626.

87Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog ieškovas, veikdamas kaip A. S. globėjas ir turto administratorius, patyrė išlaidas, kurias apmokėjo savo lėšomis – 1473,50 Eur laidojimo išlaidas, 500 Eur kapavietės sutvarkymo išlaidas, 1065,53 Eur buto priežiūros ir išlaikymo išlaidas, 7,85 Eur mokamų sveikatos tyrimų išlaidas, 60,93 Eur už notaro paslaugas, iš viso 3107,81 Eur. Šios išlaidos pripažįstamos ieškovo nuostoliais ir priteisiamos iš valstybės – asmens, turinčio įstatyminę pareigą priimti A. S. palikimą ir atsakyti už jos skolas paveldėto turto ribose.

88Dėl bylinėjimosi išlaidų

8927.

90Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Teismas, įvertinęs tai, kad ieškovo L. S. ieškinys buvo reikštas dėl 4079,44 eurų priteisimo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teisėjų kolegija civilinėje byloje Nr. 3K-3-275/2012 išaiškino, kad, ieškovui sumažinus ieškinio reikalavimą, pripažintina, jog ieškinys yra patenkintas iš dalies, o bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Teismas nusprendė priteisti viso 3107,81 Eur sumą, t. y. patenkino 76,18 proc. ieškinio (3107,81 Eur X 100 proc. / 4079,44 Eur), atitinkamai paskirsto bylinėjimosi išlaidas tarp ieškovo ir atsakovės.

9128.

92Ieškovas už ieškinį sumokėjo 122,38 Eur žyminį mokestį bei 1000 Eur už advokato R. G. teisines paslaugas.

9329.

94Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 2 d.). Advokatas rengė procesinį dokumentą- ieškinį, vėliau jį patikslino atsižvelgęs į atsakovės pateiktus įrodymus, atstovavo ieškovą parengiamąjame ir teismo posėdžiuose. Prašoma priteisti 1000 Eur suma neviršija rekomendacijose nustatytos maksimalios sumos, todėl atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų dalį 761,80 Eur (1000 Eur x 76,18 proc.) priteisiama ieškovui iš atsakovės. Taip pat ieškovui iš atsakovės priteisiama 93,22 Eur (122,38 x 76,18 proc.) žyminis mokestis. Iš viso ieškovui iš atsakovės priteisiama 855,02 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str., Rekomendacijų 2.4 p., 2.9 p., 8.2, 8.19 p.).

95Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

96Ieškinį tenkinti iš dalies

97Priteisti L. S., asmens kodas ( - ) iš Lietuvos Respublikos, atstovaujamos valstybės įmonės „Turto bankas“, juridinio asmens kodas 112021042, 3107,81 Eur (trijų tūkstančių vieno šimto septynių eurų 81 ct ) skolą ir 855,02 Eur (aštuonis šimtus penkiasdešimt penkis eurus 2 ct) bylinėjimosi išlaidų.

98Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rita... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Ginčas kilęs dėl A. S. globėjo ir turto administratoriaus patirtų... 6. 2.... 7. Ieškovas 2019 m. spalio 3 d ieškiniu, kurį galutinai patikslino 2019 m.... 8. 2.1.... 9. Ieškinyje nurodo, kad 2019 m. gegužės 29 d. mirė ieškovo globotinė A. S.,... 10. 2.2.... 11. A. S. sutuoktinis J. S., miręs 2018m. birželio 10 d., yra ieškovo dėdė ir... 12. 2.3.... 13. J. S. ir A. S. buvo labai blogos sveikatos, todėl nuo 2006 m. ieškovas... 14. 2.4.... 15. Nuo 2016 metų J. S. ir A. S. buvo visiškai neįgalūs ir jiems buvo... 16. 2.5.... 17. Alytaus apylinkės teismo 2018 m. sausio 25 d. sprendimu civilinėje byloje... 18. 2.6.... 19. Pagal Ilgalaikės socialinės globos teikimo ir išlaidų kompensavimo sutartį... 20. 2.7.... 21. Po A. S. mirties ieškovas rūpinosi jos laidotuvėmis, kapo sutvarkymu, dėl... 22. 2.8.... 23. Nuo 2016 m. liepos mėn. ieškovas iš savo asmeninių lėšų apmokėjo buto,... 24. 3.... 25. Atsakovė 2019 m. spalio 22 d. atsiliepimu į pradinį ieškinį ir 2019 m.... 26. 3.1.... 27. Atsakovė sutinka su 1657,50 Eur laidojimo išlaidų dalimi. Nesutinka su 120... 28. 3.2.... 29. Atsakovas nesutinka atlyginti kapo sutvarkymo išlaidų bei pažymi, jog šios... 30. 3.3.... 31. Atsakovė nurodo, jog L. S. nepagrįstai reikalauja kompensuoti visas jo... 32. Ieškinys tenkinamas iš dalies... 33. 4.... 34. Nustatyta, kad A. S. gimė ( - ), mirė ( - ), būdama našle. Duomenų apie... 35. 5.... 36. 2016 m. gruodžio 22 d. Kauno miesto savivaldybė, viešoji įstaiga ( - )... 37. 6.... 38. Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 17 d. nutartimi civilinėje byloje... 39. 7.... 40. Alytaus apylinkės teismo 2018 m. sausio 25 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.... 41. 8.... 42. J. S. mirė 2018 m. birželio 10 d. (b. l. 21). Ieškovas paveldėjo jo turtą... 43. 9.... 44. 2018 m. spalio 25 d. Kauno 14-ojo notarų biuro kvitas Nr. 0532 patvirtina, kad... 45. 10.... 46. A. S. nuosavybės teise priklausė ½ dalis buto, unikalus Nr. ( - ), esančio... 47. 11.... 48. Po A. S. mirties buvo išmokėta 304 Eur laidojimo pašalpa (b. l. 107).... 49. 12.... 50. Po A. S. mirties L. S. 2019 m. liepos 13 d. Prienų raj. 3-jame notarų biure... 51. 13.... 52. Po A. S. mirties į Prienų rajono 3 notaro biurą dėl paveldėjimo liudijimo... 53. 14.... 54. Testamentų registro 2020 m. sausio 28 d. duomenimis nėra įregistruotų A. S.... 55. Dėl laidojimo ir kapavietės sutvarkymo išlaidų... 56. 15.... 57. Paveldėjimas yra universalus teisių perėjimo pagrindas, įpėdiniai paveldi... 58. 16.... 59. Atsakovė, nors ir juridiškai neįforminusi palikimo priėmimo fakto, bylos... 60. 17.... 61. Ieškovas prašo atlyginti 1777,50 Eur laidojimo išlaidų. Civiliniame kodekse... 62. 18.... 63. Atsakovė nesutinka su 120 Eur išlaidų, kurias ieškovas turėjo dėl... 64. 19.... 65. Ieškovas prašo priteisti 500 Eur kapavietės sutvarkymo išlaidų. Iš 2018... 66. Dėl buto išlaikymo išlaidų... 67. 20.... 68. Ieškovas taip pat prašo priteisti A. S. buto dalies išlaikymo išlaidas, iš... 69. 21.... 70. Bendraturčiui tenka pareiga proporcingai savo daliai apmokėti tik tas... 71. 22.... 72. Pagal Ilgalaikės socialinės globos teikimo ir išlaidų kompensavimo sutartį... 73. 23.... 74. Nuo apsigyvenimo ( - ) globos namuose dienos jokiomis paslaugomis, kurios... 75. 24.... 76. Už 2018 m. rugpjūčio mėnesį buto išlaikymo išlaidų ir jų... 77. Dėl kitų išlaidų... 78. 25.... 79. Ieškovas taip pat prašo priteisti kitas išlaidas, susijusias su dokumentų... 80. 25.1.... 81. 7,85 Eur už mokamus A. S. tyrimus pagrindžia ( - ) slaugos ir palaikomojo... 82. 25.2.... 83. 2018 m. spalio 25 d. Kauno 14-ojo notarų biuro kvitas Nr. 0532 patvirtina, kad... 84. 25.3.... 85. 2018 m. liepos 23 d. advokatės V. N. L. S. išduotas pinigų priėmimo kvitas... 86. 26.... 87. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog ieškovas,... 88. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 89. 27.... 90. Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies,... 91. 28.... 92. Ieškovas už ieškinį sumokėjo 122,38 Eur žyminį mokestį bei 1000 Eur už... 93. 29.... 94. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba,... 95. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268,... 96. Ieškinį tenkinti iš dalies... 97. Priteisti L. S., asmens kodas ( - ) iš Lietuvos Respublikos, atstovaujamos... 98. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...