Byla AS-39-328-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Stasio Gudyno (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų I. N. , J. V. , V. V. (V. V. ), Z. S. ir L. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 19 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų I. N. , J. V. , V. V. (V. V. ), Z. S. ir L. S. skundą atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai I. N. , J. V. , V. V. , Z. S. ir L. S. kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydami: 1) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 2416-41 dalį dėl 0,18 ha ir 0,17 ha namų valdos žemės sklypų (Nr. 1623 ir Nr. 1624) suprojektavimo Dvarykščių kaime; 2) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2000 m. kovo 9 d. sprendimo Nr. 513V dalį dėl žemės sklypų Nr. 127-132 ir Nr. 134-150 suprojektavimo; 3) įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją suformuoti pareiškėjams I. N. , J. V. , V. V. ir Z. S. jų faktiškai naudojamą 1,2 ha dydžio namų valdos žemės sklypą prie jiems nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo ir kitų pastatų, o pareiškėjai L. S. – jos faktiškai naudojamą 1,2 ha dydžio namų valdos žemės sklypą prie jai nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo ir kitų pastatų.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. rugsėjo 14 d. sprendimu atmetė pareiškėjų skundą kaip nepagrįstą.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjų apeliacinį skundą, 2007 m. spalio 1 d. nutartimi paliko Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 14 d. sprendimą nepakeistą, o pareiškėjų apeliacinį skundą atmetė.

7II.

8Tretysis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „JGK Statyba“ 2007 m. spalio 8 d. pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašymą priteisti iš pareiškėjų 2 000 Lt teismo išlaidų atlyginimą. Tretysis suinteresuotas asmuo nurodė, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 14 d. sprendimu buvo apgintos UAB „JGK Statyba“ teisės, todėl UAB „JGK Statyba“ turi teisę į turėtų išlaidų, susijusių su atstovavimu šioje byloje, atlyginimą. Tretysis suinteresuotas asmuo taip pat nurodė, kad jo turėtas išlaidas patvirtina 2005 m. birželio 20 d. kvitas LAT Nr. 149474 ir 2006 m. lapkričio 7 d. kvitas Nr. 362863.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. spalio 15 d. nutartimi priteisė trečiajam suinteresuotam asmeniui iš pareiškėjų 1 752,50 Lt teismo išlaidų atlyginimą, po 350,50 Lt iš kiekvieno pareiškėjo.

10Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjų atskirąjį skundą, 2008 m. sausio 10 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 15 d. nutartį ir trečiojo suinteresuoto asmens prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo grąžino pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

11III.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas, iš naujo išnagrinėjęs trečiojo suinteresuoto asmens prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, 2008 m. kovo 19 d. nutartimi trečiojo suinteresuoto asmens prašymą patenkino iš dalies – priteisė iš pareiškėjų solidariai 1000 Lt, o reikalavimą dėl 1000 Lt atstovavimo išlaidų priteisimo remiantis pinigų priėmimo kvitu Nr. 362863, išrašytu pagal 2005 m. spalio 14 d. teisinių paslaugų sutartį Nr. 24a/05, perdavė nagrinėti apeliacinės instancijos teismui. Teismas nutartyje nurodė, kad teismui pareikalavus, UAB „JGK Statyba“ papildomai pateikė 2005 m. spalio 14 d. teisinių paslaugų sutarties Nr. 24a/05 ir 2005 m. birželio 20 d. susitarimo Nr. 17/05 patvirtintas kopijas (t. III, b. 1. 145, 146). Iš byloje esančios 2005 m. birželio 23 d. atstovavimo sutarties ir 2005 m. birželio 20 d. susitarimo Nr. 17/05 matyti, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus apygardos administraciniame teisme atstovavo advokatė D. K. (t. I, b.l. 147; t. III, b.l. 145). Tuo pagrindu trečiajam suinteresuotam asmeniui buvo išrašytas 2005 m. birželio 20 d. kvitas Nr. 149474 1000 Lt sumai (t. III, b.l. 118). Advokatė D. K. , gindama UAB „JGK statyba“ interesus, dalyvavo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. birželio 28 d. posėdyje, kuris truko nuo 13.00 val. iki 14.00 val., ir 2005 m. rugsėjo 5 d. posėdyje, kuris truko nuo 13.00 val. iki 15.30 val. (t. I, b.l. 195 – 198; t. II, b.l. 21 - 29). Teismas, atsižvelgdamas į teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) ir tuo metu buvusias minimalias mėnesines algas, padarė išvadą, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui gali būti priteisiamas 322,50 Lt atstovavimo teismo posėdžiuose išlaidų atlyginimas ((0,15×500)+(0,15×550)×3). UAB „JGK statyba“ atsiliepimas į pareiškėjų skundą ir patikslintas atsiliepimas iš esmės yra identiški, juose nepateikta plačios teisės aktų analizės (t. I, b.l. 80-81, 99-100), todėl iš pareiškėjų gali būti priteisiamas 750 Lt išlaidų, susijusių su atsiliepimų pateikimu, atlyginimas (1,5×500). Kitų išlaidas patvirtinančių įrodymų UAB „JGK statyba“ teismui nepateikė ir jų nedetalizavo. Teismas padarė išvadą, kad UAB „JGK statyba“ prašoma priteisti išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, suma (1 000 Lt) neviršija Rekomendacijų nustatytų maksimalių dydžių ir turi būti priteista iš pareiškėjų. Dėl išlaidų, kurias patvirtina kvitas Nr. 362863, išrašytas pagal 2005 m. spalio 14 d. teisinių paslaugų sutartį Nr. 24a/05 1000 Lt sumai, teismas pažymėjo, kad šios išlaidos yra susijusios su trečiojo suinteresuoto asmens atstovavimu Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, todėl šių išlaidų atlyginimo klausimas perduotinas nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

13IV.

14Atskiruoju skundu pareiškėjai I. N. , J. V. , V. V. , Z. S. ir L. S. prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 19 d. nutartį ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „JGK statyba“ prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo atmesti. Pareiškėjai nurodo, kad UAB „JGK statyba“ nepateikė teismui turėtų išlaidų apskaičiavimo ir pagrindimo, kaip to reikalauja Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 45 straipsnio 1 dalis. Pareiškėjų nuomone, trečiojo suinteresuoto asmens pateiktos atstovavimo sutartys ir pinigų priėmimo kvitai nepatvirtina jo išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą pirmos instancijos teisme. Be to, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. sausio 10 d. nutartį. Pareiškėjų nuomone, nesant trečiojo suinteresuoto asmens prašymo priteisti išlaidas, turėtas nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, pirmos instancijos teismas nepagrįstai perdavė šių išlaidų atlyginimo klausimą spręsti apeliacinės instancijos teismui. Pareiškėjai taip pat pažymi, kad advokatė D. K. jau keletą metų atstovauja UAB „JGK statyba“ įvairiose administracinėse bylose, todėl UAB „JGK statyba“ galėjo pateikti atstovavimo sutartis ir pinigų priėmimo kvitus iš kitų administracinių bylų.

15Atsiliepimu į pareiškėjų atskirąjį skundą tretysis suinteresuotas asmuo UAB „JGK statyba“ prašo palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 19 d. nutartį nepakeistą. Tretysis suinteresuotas asmuo nurodo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2008 m. sausio 10 d. nutartimi grąžindamas jo prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, nurodė, kad UAB „JGK Statyba“ turėtų pateikti 2005 m. spalio 14 d. teisinių paslaugų sutartį Nr. 24a/05 ir 2005 m. birželio 20 d. susitarimą Nr. 17/05, kurių pagrindu buvo teikiamos teisinės paslaugos ir atsiskaitoma. UAB „JGK Statyba“ įvykdė šį teismo įpareigojimą, todėl jokių kliūčių spręsti išlaidų atlyginimo klausimą nebuvo. Teismas priteisė minimalaus dydžio UAB „JGK statyba“ turėtų išlaidų atlyginimą. Pareiškėjai, teigdami, kad atstovavimo sutartis ir pinigų priėmimo kvitus UAB „JGK statyba“ galėjo pateikti iš kitos bylos, siekia suklaidinti teismą. Šių pareiškėjų teiginių nepatvirtina jokie įrodymai.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17V.

18Atskirasis skundas netenkinamas.

19Įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 14 d. sprendimu buvo atmestas pareiškėjų skundas ir apgintos trečiojo suinteresuoto asmens UAB „JGK statyba“ teisės.

20Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 5 dalimi, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų atlyginimą, t. y. tretysis suinteresuotas asmuo, kaip ir pareiškėjas, turi teisę reikalauti atlyginti išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu, transporto išlaidas ir kitas ABTĮ 44 straipsnio 2 dalyje numatytas išlaidas. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi, tokiu atveju tretysis suinteresuotas asmuo turi teisę reikalauti atlyginti ir atstovavimo išlaidas. Šio straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

21Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 98 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, kad tokios išlaidos, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

22Trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „JGK statyba“ šioje byloje atstovavo advokatė D. K. (t. I, b. l. 147; t. III, b. l. 146). Kartu su UAB „JGK statyba“ prašymu dėl teismo išlaidų atlyginimo pateiktas 2005 m. birželio 20 d. pinigų priėmimo kvitas LAT Nr. 149474 ir 2005 m. birželio 20 d. susitarimas Nr. 17/05 patvirtina, kad UAB „JGK statyba“ už teisines paslaugas, suteiktas nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, sumokėjo advokatei 1 000 Lt (t. III, b. l. 118, 145). Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjant bylą Vilniaus apygardos administraciniame teisme, advokatė rengė šiuos procesinius dokumentus – atsiliepimą ir patikslintą atsiliepimą į pareiškėjų skundą (t. I, b. l. 80-81, 99-100). Advokatė D. K. , atstovaudama trečiajam suinteresuotam asmeniui, dalyvavo dviejuose Vilniaus apygardos administracinio teismo posėdžiuose: 2005 m. birželio 28 d. posėdyje, kuris truko nuo vieną valandą, ir 2005 m. rugsėjo 5 d. posėdyje, kuris truko dvi su puse valandas (t. I, b.l. 195 – 198; t. II, b.l. 21 - 29). Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tuo metu galiojusią Vyriausybės patvirtintą minimalią mėnesinę algą, pagrįstai konstatavo, kad trečiojo suinteresuoto asmens prašomas priteisti išlaidų, susijusių su minėtų procesinių dokumentų parengimu ir atstovavimu teismo posėdžiuose, atlyginimas neviršija teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose numatytų dydžių. Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo pareiškėjui priteistas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas atitinka Rekomendacijų nustatytus kriterijus ir teisingumo bei protingumo principus. Tačiau, nei ABTĮ, nei CPK nenumato, kad išlaidų atlyginimas gali būti priteisimas iš kelių asmenų solidariai, o pagal Civilinio kodekso 6.5 ir 6.6 straipsnių nuostatas, solidarioji skolininkų prievolė atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, taip pat tais atvejais, kai prievolės dalykas yra nedalus. Todėl pirmosios instancijos teismo nutartis keistina, priteisiant trečiajam suinteresuotas asmeniui ne 1 000 Lt solidariai iš visų pareiškėjų, o po 200 Lt iš kiekvieno pareiškėjo.

23Dėl pareiškėjų atskirajame skunde pateiktų argumentų pažymėtina, kad jie nepateikė jokių įrodymų, kad trečiojo suinteresuoto asmens pateikti dokumentai, pagrindžiantys jo turėtas bylinėjimosi išlaidas, buvo pateikti iš kitos bylos. Byloje taip pat nėra tokių duomenų. Todėl šis pareiškėjų teiginys vertintinas kaip nepagrįstas.

24Kaip matyti iš bylos medžiagos, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. sausio 10 d. nutartimi trečiojo suinteresuoto asmens prašymas dėl teismo išlaidų atlyginimo buvo grąžintas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo dėl to, kad tretysis suinteresuotas asmuo nebuvo pateikęs susitarimų, pagal kuriuos buvo išrašyti pinigų priėmimo kvitai (t. III, b. l. 138-140). Tačiau, nagrinėjant prašymą iš naujo, tretysis suinteresuotas asmuo pateikė teismo reikalaujamus dokumentus – 2005 m. spalio 14 d. teisinių paslaugų sutarties Nr. 24a/05 ir 2005 m. birželio 20 d. susitarimo Nr. 17/05 patvirtintas kopijas. Todėl pareiškėjų teiginys, kad nagrinėjamu atveju nebuvo atsižvelgta į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. sausio 10 d. nutartį, taip pat laikytinas nepagrįstu.

25Iš trečiojo suinteresuoto asmens prašymo dėl teismo išlaidų atlyginimo ir pateiktų dokumentų matyti, kad tretysis suinteresuotas asmuo prašė priteisti ne tik išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, atlyginimą bet ir išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą (t. III, b. l. 117, 119, 146). Pastarosioms išlaidoms pagrįsti tretysis suinteresuotas asmuo pateikė 2005 m. spalio 14 d. teisinių paslaugų sutartį Nr. 24a/05 ir 2006 m. lapkričio 7 d. pinigų priėmimo kvitą LAT Nr. 362863. Pagal nusistovėjusią administracinių teismų praktiką teismo išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo klausimą sprendžia apeliacinės instancijos teismas. Todėl pirmosios instancijos teismas, trečiojo suinteresuoto asmens prašymą dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo pagrįstai perdavė nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

27Pareiškėjų I. N. , J. V. , V. V. (V. V. ), Z. S. ir L. S. atskirojo skundo netenkinti.

28Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 19 d. nutarties dalį, kuria trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „JGK statyba“ priteista iš pareiškėjų solidariai 1 000 litų išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, atlyginimo, pakeisti: priteisti uždarajai akcinei bendrovei „JGK statyba“ iš pareiškėjų I. N. , J. V. , V. V. , Z. S. ir L. S. po 200 (du šimtus) litų iš kiekvieno pareiškėjo.

29Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 19 d. nutarties dalį, kuria uždarosios akcinės bendrovės „JGK statyba“ prašymas dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo perduotas nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, palikti nepakeistą.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai I. N. , J. V. , V. V. , Z. S. ir L. S. kreipėsi su skundu į... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. rugsėjo 14 d. sprendimu... 6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjų... 7. II.... 8. Tretysis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB)... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. spalio 15 d. nutartimi... 10. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjų... 11. III.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas, iš naujo išnagrinėjęs trečiojo... 13. IV.... 14. Atskiruoju skundu pareiškėjai I. N. , J. V. , V. V. , Z. S. ir L. S. prašo... 15. Atsiliepimu į pareiškėjų atskirąjį skundą tretysis suinteresuotas asmuo... 16. Teisėjų kolegija... 17. V.... 18. Atskirasis skundas netenkinamas.... 19. Įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 14... 20. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 5 dalimi, kai išnagrinėjus bylą yra... 21. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 98 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad... 22. Trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „JGK statyba“ šioje byloje... 23. Dėl pareiškėjų atskirajame skunde pateiktų argumentų pažymėtina, kad... 24. Kaip matyti iš bylos medžiagos, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 25. Iš trečiojo suinteresuoto asmens prašymo dėl teismo išlaidų atlyginimo ir... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 27. Pareiškėjų I. N. , J. V. , V. V. (V. V. ), Z. S. ir L. S. atskirojo skundo... 28. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 19 d. nutarties dalį,... 29. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 19 d. nutarties dalį,... 30. Nutartis neskundžiama....