Byla 2-1600-734/2013
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „Swedbank” ieškinį atsakovui I. Z. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2010-01-18 su atsakovu pasirašė elektroninių paslaugų teikimo sutartį, kuria remiantis atsakovui buvo suteikta teisė atlikti operacijas elektroniniais kanalais. 2010-01-18 atsakovas pasirašė patvirtinimą dėl identifikavimo kodų nustatymo priemonės išdavimo, kuriuo patvirtino, kad jam buvo suteiktas identifikavimo kodas ir perduotas nuolatinis slaptažodis. Atsakovas 2010-05-22 užpildė paraišką 3000 Lt sumos kreditui gauti ir nurodė duomenis, reikalingus sprendimui priimti. Remiantis atsakovo elektroniniu būdu užpildytomis paraiškomis, 2010-05-24 su atsakovu elektroniniais kanalais buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), kurios pagrindu ieškovas suteikė atsakovui 3000 Lt sumos kreditą. Atsakovas savo įsipareigojimų grąžinti kreditą nevykdė. Atsakovas raštu buvo įspėtas apie kredito sutarties nevykdymo pasekmes, tačiau kredito sutarties pažeidimų nepašalino. Ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo 4062,85 Lt skolą, 24 proc. dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 2527,19 Lt kredito sumą, skaičiuojant nuo 2012-11-28 iki visiško kredito grąžinimo dienos, taip pat 5 proc. dydžio metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių (b.l. 1-2).

3Atsakovui ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 130 str. nustatyta tvarka (b.l. 24). Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas AB „Swedbank“ su atsakovu I. Z. 2010-01-18 pasirašė elektroninių paslaugų teikimo sutartį (b.l. 3-4), kuria remiantis atsakovui buvo suteikta teisė atlikti operacijas elektroniniais kanalais (sutarties 1.9, 2.1 p.). 2010-01-18 atsakovas pasirašė patvirtinimą dėl identifikavimo kodų nustatymo priemonės išdavimo, kuriuo patvirtino, kad jam buvo suteiktas identifikavimo kodas ir perduotas nuolatinis slaptažodis (b.l. 5). Atsakovas 2010-05-22 užpildė paraišką 3000 Lt sumos kreditui gauti ir nurodė duomenis, reikalingus sprendimui priimti (b.l. 6-7). 200-05-24 ieškovas su atsakovu sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu ieškovas suteikė atsakovui 3000 Lt sumos kreditą (b.l. 8-11). Už suteiktą kreditą Kredito sutarties pagrindinėse sąlygose nustatyta 24 proc. metinė palūkanų norma. Atsakovui nevykdant sutartinių įsipareigojimų, negrąžinant kredito, jam buvo išsiųstas 2012-05-28 pranešimas Nr. ( - ) dėl įsipareigojimų nevykdymo (b.l. 13).

6Pagal vartojimo kredito sutarties nuostatas, atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui sutartyje nustatytas 24 procentų metines palūkanas. Atsakovas vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) nevykdė, įrodymų apie prievolės įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis CK 6.881 straipsniu, 6.872 straipsniu, iš jo priteistina 2987,39 Lt negrąžinto kredito (su palūkanomis) ieškovo naudai (b.l. 14).

7Pagal sutarties nuostatas atsakovas įsipareigojo už laiku negrąžintą kreditą ir laiku nesumokėtas palūkanas mokėti 0,1 procento dydžio delspinigius (b.l. 8). Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo priteistina 909,79 Lt delspinigių už negrąžintą kreditą ir 165,67 Lt delspinigių už laiku nesumokėtas palūkanas (CK 6.71 str., b.l. 13). Iš viso iš atsakovo priteistina 4062,85 Lt skola.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 str.) bei į tai, jog atsakovas savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), vadovaujantis CK 6.38 str., 6.72 str., 6.189 str. 1 d., 6.256 str. 1 d. ir 2 d., 6.258 str. 1 d., 6.872 str. 1 d., 6.873 str. 1 d., 6.874 str. 2 d. ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 4062,85 Lt skolos.

9Remiantis CK 6.873 str. 1 d., jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 str. nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 str., mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Remiantis minėtu straipsniu bei kredito sutarties pagrindinėmis sąlygomis, atsižvelgiant į ieškovo prašymą, ieškovui iš atsakovo priteistinos 24 proc. dydžio sutartinės palūkanos už negrąžintą 2527,19 Lt kredito sumą, skaičiuojant nuo 2012-11-28 iki visiško kredito grąžinimo.

10Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 4062,85 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-12-10 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

11Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.), todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 122 Lt žyminio mokesčio (b.l. 16).

12Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14Priteisti iš atsakovo I. Z., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilnius 4062,85 Lt skolos, 24 proc. dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 2527,19 Lt kredito sumą, skaičiuojant nuo 2012-11-28 iki visiško kredito grąžinimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 4062,85 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-12-10 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 122 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui AB „Swedbank“, į.k. ( - ).

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (toliau - pareiškimas). Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su byla; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data; pareiškimo ir jo priedų kopijos, įrodymai, patvirtinantys įstatymo nustatyto dydžio žyminio mokesčio už pareiškimo padavimą sumokėjimą.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai