Byla 2-2346-413/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Miglei Lukoševičiūtei, dalyvaujant ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Individualūs sprendimai“ administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Verslo konsultantai“ direktoriui Alvydui Mogeniui, administratoriaus įgaliotam asmeniui teisininkei V. G.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Individualūs sprendimai“ ieškinį atsakovui K. R. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

3Ieškovės BUAB „Indivudualūs sprendimai“ administratorius kreipėsi į teismą prašydamas priteisti ieškovei iš atsakovo K. R. 2 565 781,82 Lt žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Ieškinys grindžiamas tuo, jog UAB „Individualūs sprendimai“ buvęs vadovas (atsakovas) atliko įmonės atžvilgiu neteisėtus veiksmus – sudarė sandorį su užsienio subjektu, dėl kurio realumo kyla abejonės, kadangi įmonės apskaitoje ir dokumentuose nėra jokių įrodymų, kurie patvirtintų JAV įmonės Galaxy Investments LLC realų egzistavimą. Mokėjimai JAV įmonei už neva suteiktas paslaugas buvo įformintas tik formaliai, o realiai paslaugos nebuvo atliktos, kadangi nėra jokių įrodymų, pagrindžiančių aplinkybę, jog JAV įmonės suteiktos paslaugos galėjo būti panaudotos bendrovės veikloje ar naujo produkto kūrime. Todėl, pasak ieškovės, atsakovas 2 565 781,82 Lt sumą išėmė iš įmonės kasos nepagrįstai, taip padarydamas įmonei žalą – lėšų praradimą.

4Neatvykus į parengiamąjį teismo posėdį be pateisinamos priežasties atsakovui, ieškovės atstovas prašo priimti teismo sprendimą už akių.

5Kai neatvyksta į parengiamąjį ar teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie posėdžio laiką ir vietą, ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo priimti sprendimą už akių, taip pat kai šalis per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento ir kita šalis savo atsiliepime į ieškinį ar paruošiamajame dokumente prašė priimti sprendimą už akių, gali būti priimamas sprendimas už akių (CPK 285 straipsnio 1 dalis).

6Bylos duomenimis, teismo siųsti procesiniai dokumentai – ieškinys su priedais, teismo pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo bei 2014 m. liepos 30 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kopija pasirašytinai įteikti asmeniškai atsakovui 2014 m. rugpjūčio 1 d. (b. l. 60). 2014 m. spalio 1 d. atsakovui pasirašytinai įteiktas ir teismo šaukimas į 2014 m. spalio 14 d. 13.00 val. parengiamąjį teismo posėdį (b. l. 69). Iki teismo posėdžio atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, į teismo posėdį neatvyko, iki parengiamojo teismo posėdžio pradžios negauta ir atsakovo pareiškimo ar prašymo nagrinėti bylą jam nedalyvaujant. Vadovaujantis nustatytomis aplinkybėmis, esant ieškovės atstovo prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis – grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 straipsnio 1 dalis); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 straipsnio 2 dalis); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 straipsnio 3 dalis).

9Kasacinio teismo išaiškinta, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2009). Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006).

10Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246 – 6.249 straipsniai). Pažymėtina, kad įmonės administracijos vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti. Bendrovės vadovas gali šią prezumpciją paneigti, pateikdamas įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo kaltės nėra. CK 6.249 straipsnio 1 dalis numato, kad žala yra asmens turto netekimas.

11Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2014 m. vasario 7 d. nutartimi iškėlė UAB „Individualūs sprendimai“ bankroto bylą, bankrutuojančios bendrovės administratoriumi paskyrė UAB „Verslo konsultantai“ (b. l. 9). Iki bankroto bylos iškėlimo įmonė vertėsi informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla. Nuo 2006 m. kovo 6 d. iki 2014 m. vasario 26 d. įmonės vadovu ir vieninteliu akcininku buvo atsakovas K. R. (b. l. 72). Iš byloje pateikto VMI atlikto UAB „Individualūs sprendimai“ operatyvaus patikrinimo akto matyti, jog atlikus įmonės patikrinimą, nustatyta:

121. UAB „Individualūs sprendimai“ 2011-2013 metų buhalterinės apskaitos registruose apskaitė realiai neįvykusias operacijas su JAV įmone Galaxy investment LLC bei atsiskaitė su JAV įgaliotu asmeniu už realiai nesuteiktas paslaugas;

132. JAV Pajamų tarnyba Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriui patvirtino, jog nėra jokių įrodymų, kad įmonė Galaxy Investments LLC ar jos direktoriai, kiti atstovai būtų registruoti JAV registruose. Todėl daryta išvada, jog Bendrovės gryni pinigai pagal kasos išlaidų orderius už realiai nesuteiktas paslaugas išmokėti neegzistuojančios JAV įmonės atstovui J. F..

143. Per laikotarpį nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio 31 d. iš bendrovės kasos už realiai nesuteiktas paslaugas sumokėta 2 565 782 Lt (2011 metais išmokėta 377 109,44 Lt; 2012 metais – 997 697,33 Lt; 2013 metais – 1 190 705,05 Lt) (b. l. 20) per bendrovės atskaitingą asmenį K. R. (b. l. 21-34);

154. Bendrovė sąmoningai pakankamai ilgą laikotarpį mokesčių įstatymų prasme atliko neteisėtus grynųjų pinigų išmokėjimus už realiai neįvykusias paslaugas;

165. Iš UAB „Individualūs sprendimai“ sąskaitos DnB banke, pasinaudodamas bankomatu, K. R. 2011-2013 metais išėmė grynuosius pinigus, kurių bendra suma – 680 300 Lt ir kurie apskaityti atsakovo, kaip bendrovės atskaitingo asmens, avansinėse apyskaitose, nurodant pinigų išmokėjimo paskirtį – atsiskaitymui su JAV įmonės Galaxy Investments LLC įgaliotu asmeniu J. F.. VMI akte taip pat nurodyta, kad šie pinigai kasos registruose apskaityti nebuvo. Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju operatyvaus patikrinimo aktas yra valstybės institucijos išduotas dokumentas, todėl šios institucijos išduoti dokumentai laikomi oficialiais rašytiniais įrodymais ir turi didesnę įrodomąją galią (CPK 197 straipsnio 2 dalis). Kadangi byloje nėra pateikta kitų įrodymų, paneigiančių nustatytas aplinkybes, daryti išvada, jog jos yra teisingos.

17Be to, byloje nėra jokių duomenų, kurie patvirtintų vykdomo ieškovės ir JAV įmonės bendradarbiavimo apimtį ir turinį – nepateikta atliktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktų, nepateikti įrodymai, jog JAV įmonės teiktos paslaugos būtų panaudotos atsakovės veikloje. Iš bylos įrodymų negalima daryti neginčijamos išvados, jog pinigų mokėjimo kvituose nurodytos sumos būtų realiai perduotos JAV įmonės vadovui J. F..

18Vadovaujantis nustatytomis aplinkybėmis, konstatuotina, jog K. R. sudarius minėtą sutartį, kurios tikrumu yra pagrindas abejoti, bei jam iš įmonės sąskaitos išėmus didelę pinigų sumą minėtos sutarties pagrindu, įmonei buvo padaryta turtinė žalą, kadangi minėtos sumos įmonė nebegalėjo panaudoti savo veikloje (CK 6.249 straipsnio 1 dalis), todėl yra pagrindas teigti, kad atsakovo veiksmai buvo neteisėti. Minėta, kad įmonės administracijos vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), atsakovas šios prezumpcijos nepaneigė.

19Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, spręstina, jog egzistuoja visos būtinosios civilinės atsakomybės taikymo atsakovui, kaip buvusiam įmonės vadovui, netinkamai vykdžiusiam įstatymais nustatytas pareigas, sąlygos, todėl ieškinys tenkintinas (CK 6.249 straipsnis, CPK 285 straipsnio 2 dalis).

20Įvertinus tai, kad ieškovės reikalavimas laikytinas pagrįstu, iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2014 m. liepos 30 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis, CPK 265 straipsnio 2 dalis).

21Ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo įstatymu (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas). Ieškovės ieškinį tenkinus, valstybei iš atsakovo priteistina 29 658 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285-286 straipsniais, teisėjas

Nutarė

23ieškinį tenkinti. Priteisti ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Individualūs sprendimai“ (į. k. 135921360) iš atsakovo K. R. (a. k. ( - ) 2 565 781,82 Lt (du milijonus penkis šimtus šešiasdešimt penkis tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt vieną litą 82 ct) (743 101,78 Eur) žalos atlyginimo ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014 m. liepos 30 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

24Priteisti iš atsakovo K. R. (a. k. ( - ) valstybės naudai 29 658 Lt (dvidešimt devynis tūkstančius šešis šimtus penkiasdešimt aštuonis litus) (8 589,55 Eur) dydžio žyminį mokestį, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM (įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. ( - ), Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

25Išaiškinti, kad atsakovas K. R. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

26Ieškovė bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Individualūs sprendimai“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Miglei... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Ieškovės BUAB „Indivudualūs sprendimai“ administratorius kreipėsi į... 4. Neatvykus į parengiamąjį teismo posėdį be pateisinamos priežasties... 5. Kai neatvyksta į parengiamąjį ar teismo posėdį viena iš šalių, kuriai... 6. Bylos duomenimis, teismo siųsti procesiniai dokumentai – ieškinys su... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis... 9. Kasacinio teismo išaiškinta, kad administracijos vadovas yra specialus... 10. Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo... 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2014 m. vasario 7 d.... 12. 1. UAB „Individualūs sprendimai“ 2011-2013 metų buhalterinės apskaitos... 13. 2. JAV Pajamų tarnyba Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriui... 14. 3. Per laikotarpį nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio 31 d. iš... 15. 4. Bendrovė sąmoningai pakankamai ilgą laikotarpį mokesčių įstatymų... 16. 5. Iš UAB „Individualūs sprendimai“ sąskaitos DnB banke, pasinaudodamas... 17. Be to, byloje nėra jokių duomenų, kurie patvirtintų vykdomo ieškovės ir... 18. Vadovaujantis nustatytomis aplinkybėmis, konstatuotina, jog K. R. sudarius... 19. Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, spręstina, jog... 20. Įvertinus tai, kad ieškovės reikalavimas laikytinas pagrįstu, iš atsakovo... 21. Ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285-286 straipsniais, teisėjas... 23. ieškinį tenkinti. Priteisti ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei... 24. Priteisti iš atsakovo K. R. (a. k. ( - ) valstybės naudai 29 658 Lt... 25. Išaiškinti, kad atsakovas K. R. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine,... 26. Ieškovė bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Individualūs...