Byla 2S-1161-275/2015
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo UAB „Vilpra“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens UAB „Vilpra“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 4 d. nutarties civilinėje byloje civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Rekoras“ ieškinį atsakovui UAB „IVO“ ir ko dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo UAB „Vilpra“.

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. spalio 23 d. sprendimu už akių ieškovo ieškinį tenkino. Trečiasis asmuo UAB „Vilpra“ 2014 m. lapkričio 3 d. pareiškė prašymą priimti papildomą sprendimą byloje, nes jam nėra priteistos 2395,80 Lt bylinėjimosi išlaidos, kurias jis patyrė už procesinių dokumentų parengimą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 4 d. nutartimi trečiojo asmens UAB „Vilpra“ prašymo dėl papildomo sprendimo priėmimo netenkino, nes dokumentų dėl 2395,80 Lt bylinėjimosi išlaidų nei prie ieškinio, nei papildomai iki priimant sprendimą už akių trečiasis asmuo nepateikė, tokio mokėjimo įrodymai nebuvo įvardinti ir kaip priedai prie trečiojo asmens atsiliepimo, apmokėjimą patvirtinantys įrodymai nebuvo pateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, todėl pagrindo papildomam sprendimui priimti nebuvo.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Vilpra“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-11-04 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti papildomą sprendimą ir priteisti trečiajam asmeniui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad trečiasis asmuo neturėjo objektyvios galimybės pateikti teismui dokumentų dėl bylinėjimosi išlaidų iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, nes nei sprendimo už akių priėmimo dieną, nei šio sprendimo gavimo dieną šios išlaidos nebuvo patirtos, nes sąskaita už teisines paslaugas išrašyta tik 2014 m. spalio 29 d. Nors ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, tačiau taip pat pateikė nuomonę dėl taikos sutarties sudarymo galimybės, todėl trečiasis asmuo negalėjo numatyti, kad atsakovas nepateiks atsiliepimo ir bus priimtas sprendimas už akių. Trečiasis asmuo savo atsiliepime pateikė reikalavimą priteisti bylinėjimosi išlaidas iš pralaimėjusios šalies. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog objektyvių aplinkybių sąlygotas dokumentų bei bylinėjimosi išlaidų nepateikimas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos neturėtų būti kliūtis atitinkamai šaliai atgauti jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Trečiojo asmens prašomos priteisit bylinėjimosi išlaidos atitinka patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio nustatytus dydžius.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

11Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklės numatytos LR CPK 93 str. LR CPK 98 str. numato išlaidų advokato ir advokato padėjėjo apmokėjimo atlyginimo priteisimo taisykles. Šio straipsnio 1 d. numato, kad šalis dėl šių išlaidų priteisimo turi raštu pateikti prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Civilinio proceso kodeksas imperatyviai įpareigoja šalį, kuri pretenduoja į tokių išlaidų atlyginimą, iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos pateikti teismui ne tik prašymą dėl jų priteisimo, bet ir turėtų išlaidų dydį patvirtinančius įrodymus (CPK 98 str. 2 d.).

12Apeliantas nurodo, kad bylose, kuriose dėl objektyvių aplinkybių šalis iki teismo sprendimo už akių priėmimo nepateikia bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių rašytinių įrodymų, teismas taiko CPK 277 str. 1 d. 3 punktą ir priima papildomą sprendimą, išspręsdami šios šalies patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą (Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 1 d. papildomas sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-2012-450/2014). Tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismų praktikoje yra laikomasi ir kitokios pozicijos dėl papildomo sprendimo priėmimo, pateikus bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančius įrodymus, bylą išnagrinėjus iš esmės (Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1019-480/2014; Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. kovo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-725-640/2014; Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. gruodžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-2785-577/2014; Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-2621-657/2014). Tai reiškia, kad apygardos teismuose buvo priimti vėlesniu laikotarpiu, nei nurodo apeliantas, procesiniai sprendimai, kuriuose priešingai, nei Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 1 d. papildomame sprendime, priimtame civilinėje byloje Nr. 2A-2012-450/2014, sprendžiami prašymai dėl atstovavimo išlaidų priteisimo tuo atveju, kai toks prašymas ir įrodymai dėl turėtų išlaidų pateikiami po teismo sprendimo už akių priėmimo. Taikoma vėliau suformuota teismų praktika analogiškose bylose.

13Atskirajame skunde teigiama, kad trečiasis asmuo nepateikė įrodymų dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų dėl tos priežasties, jog nežinojo, kad atsakovas nepateiks atsiliepimo ir teismas priims sprendimą už akių, kartu su ieškiniu tokie duomenys nebuvo pateikti ir dėl to, kad ieškovui nebuvo žinoma tokių išlaidų apimtis. Pažymėtina, kad atsiliepime į ieškinį trečiasis asmuo sutiko dėl sprendimo už akių priėmimo (b. l. 55). Be to, atsiliepimą į ieškinį pasirašė trečiąjį asmenį atstovaujanti advokato padėjėja, kuri turėjo žinoti savo pareigą pateikti byloje atstovaujamos bendrovės turėtų išlaidų įrodymus kartu su atsiliepimu, todėl darytina išvada, kad galimą sprendimo už akių priėmimą trečiasis asmuo ir jo atstovė turėjo numatyti ir pasirūpinti, jog visi bylinėjimosi išlaidas patvirtinantys įrodymai būtų pateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, t. y. šiuo atveju - iki 2014 m. spalio 23 d. Apie galimybę teismui priimti sprendimą už akių, šaliai neatlikus procesinės pareigos, šalys žino iš jų procesinių dokumentų (CPK 135 str. 1 d. 5 p.). Tuo tarpu apeliantas pateiktu procesiniu dokumentu sutikdamas su šioje byloje galimybe priimti sprendimą už akių, bylinėjimosi išlaidas advokato padėjėjos pagalbai apmokėti pagrindžiančius įrodymus teismui pateikė jau išnagrinėjus bylą, t.y. jau byloje priėmus sprendimą už akių, nors, nagrinėjamu atveju, visas išlaidas, kurias trečiasis asmuo prašo priteisti jam iš atsakovo papildomu sprendimu, patyrė iki sprendimo už akių priėmimo. Tretysis asmuo nepateikė įrodymų, kad jam nebuvo žinoma atstovavimo išlaidų, turėtų atsiliepimo surašymui, apimtis. Tai reiškia, kad trečiasis asmuo turėjo galimybę visas jo patirtas išlaidas patvirtinančius dokumentus teismui pateikti dar iki bylos išsprendimo iš esmės, vien tai, kad trečiojo asmens atstovė sąskaitą faktūrą už suteiktas paslaugas išrašė po sprendimo už akių priėmimo nereiškia, kad šis išlaidų dydis nebuvo žinomas, teikiant atsiliepimą į ieškinį, nebuvo žinomas susitariant su advokato padėjėja prieš jai suteikiant paslaugą, todėl būtent trečiajam asmeniui ir tenka pasyvaus elgesio neigiamos pasekmės.

14Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas trečiojo asmens prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo, teisingai aiškino ir taikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso teisės normas, pagrindų panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nėra (CPK 329, 330, 338 str.), todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 4 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.). Tai, kad atstovavimo išlaidos nėra priteistos trečiajam asmeniui papildomu sprendimu byloje, nereiškia, kad jis neturi galimybės teikti ieškinio reikalavimo atsakovui dėl nuostolių, turėtų teisme nagrinėjant ginčą tarp šalių, atlyginimo.

15Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

16Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai