Byla e2S-3004-258/2018
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo BUAB „Skeneris“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „SBS Legale“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo A. Š. ieškinį atsakovams A. K. ir R. K. dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo BUAB „Skeneris“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „SBS Legale“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų 30764,18 EUR skolos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Teismas 2018 m. rugsėjo 18 d. sprendimu už akių ieškinį tenkino ir priteisė ieškovui A. Š. solidariai iš atsakovų A. K. ir R. K. 30764,18 EUR skolos, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. liepos 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 724 EUR bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

83.

9Teisme 2018 m. rugsėjo 27 d. gautas ieškovo prašymas dėl papildomo sprendimo priėmimo, kuriuo prašoma priimti papildomą sprendimą ir priteisti ieškovo naudai iš atsakovų 2037,79 EUR išlaidų, patirtų advokato pagalbai apmokėti.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 4 d. nutartimi prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo atmetė.

135.

14Teismas nurodė, kad įstatyme expressis verbis įtvirtinta, jog sprendimo už akių priėmimo klausimas yra sprendžiamas rašytinio proceso tvarka šalims nepranešus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 285 straipsnio 6 dalis). Taigi teismas neturėjo pareigos informuoti šalių apie planuojamą priimti sprendimą už akių. Ieškovo pateikiamas teisės normų aiškinimas yra paneigiantis paties sprendimo už akių priėmimo principus ir pagrindus. Pirmiausiai, sprendimo už akių priėmimą atsakovui nepateikus teismo nustatytais terminas atsiliepimo į ieškinį, lemia ieškovo prašymas tokį sprendimą priimti (CPK 285 straipsnio 1 dalis). Ieškovui, kuris byloje yra atstovaujamas profesionalaus teisininko, advokato, privalėjo būti suprantamos ieškinyje suformuluoto prašymo priimti sprendimą už akių atsakovo atžvilgiu teisinės pasekmės.

156.

16Teismas pažymėjo, kad sprendimas už akių buvo priimtas kelis kartus pratęsus terminą atsakovams pateikti atsiliepimus į ieškinį. Šie procesiniai įvykiai yra įvesti ir matomi elektroninės bylos kortelėje. Todėl ieškovas, atstovaujamas advokato, turėjo matyti ir sekti procesinius įvykius byloje. CPK 285 straipsnio 1 dalis įpareigoja teismą priimti sprendimą už akių per septynias dienas, nuo termino pateikti atsiliepimą į ieškinį pasibaigimo dienos. Įstatymo nustatytas terminas sprendimui už akių priimti suponuoja proceso operatyvumą ir ekonomiškumą. Nagrinėjamu atveju teismas, laikydamasis CPK nustatytos tvarkos ir terminų, priimdamas sprendimą už akių priteisė ir ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias pagrindžiančius įrodymus ieškovas teismui buvo pateikęs.

177.

18Teismas nustatė, kad ieškovas bylinėjimosi išlaidas faktiškai patyrė prieš aštuonias dienas iki sprendimo už akių priėmimo, tačiau nors: 1) ieškovas ir buvo suformulavęs prašymą priimti sprendimą už akių ieškinyje; 2) žinojo arba turėjo žinoti apie teismo atliekamus procesinius veiksmus pratęsiant atsakovams terminą atsiliepimams pateikti, išliko pasyvus ir papildomų įrodymų, pagrindžiančių ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas teismui nepateikė. Teismas sprendė, kad ieškovo turėtos aštuonios dienos iki teismo sprendimo už akių priėmimo buvo pakankamos ieškovui pateikti įrodymus, patvirtinančius ieškovo papildomas bylinėjimosi išlaidas.

19III. Atskirojo skundo argumentai

208.

21Atskiruoju skundu ieškovas (apeliantas) prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 4 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti papildomą sprendimą ir priteisti ieškovo A. Š. naudai iš atsakovų A. K. ir R. K. 2037,79 EUR išlaidų, patirtų advokato pagalbai apmokėti. Atskirąjį skundą grindžia argumentais:

228.1.

23ieškovas nežinojo, jog teismas 2018 m. rugsėjo 18 d. planuoja rašytinio proceso tvarka svarstyti klausimą dėl teismo sprendimo už akių priėmimo, kadangi remiantis CPK nuostatomis apie tai teismas neprivalo informuoti proceso dalyvius ir apie planuojamą teismo posėdį rašytinio proceso tvarka dėl teismo sprendimo už akių priėmimo elektorinėje bylos kortelėje nėra skelbiama. Dėl šios priežasties ieškovas neturėjo objektyvios galimybės pateikti teismui duomenis apie patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti iki teismo sprendimo už akių priėmimo, nors pats prašymas dėl visų ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo ieškinyje buvo suformuluotas.

248.2.

25Teismas nukrypo nuo formuojamos teismų praktikos, kurioje pripažįstama ieškovo, kurio ieškinys patenkintas sprendimu už akių, teisė po šio sprendimo priėmimo pateikti bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius dokumentus ir papildomu sprendimu prašyti teismo jas priteisti.

268.3.

27Priimdamas skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybių, jog teikdamas prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo ieškovas savo procesinėmis teisėmis nepiktnaudžiavo.

IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Atskirasis skundas netenkinamas.

299.

30Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

3110.

32Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmestas ieškovo prašymas dėl papildomo sprendimo priėmimo, yra pagrįsta ir teisėta.

3311.

34CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, kad teismas, priėmęs byloje sprendimą, dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą, jeigu teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo.

3512.

36Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškinyje ieškovas suformulavo prašymą priteisti iš atsakovų A. K. ir R. K. visas ieškovo A. Š. patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurių dydį patvirtinantys įrodymai bus pateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 18 d. sprendimu už akių tenkinęs ieškinį, ieškovui iš atsakovų priteisė 724 EUR (žyminio mokesčio) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovas iki sprendimo už akių priėmimo dokumentų apie kitas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė. Kadangi išlaidas už advokato pagalbą bei jų dydį pagrindžiančius įrodymus ieškovas pateikė po sprendimo už akių priėmimo, t. y. po bylos išnagrinėjimo, todėl nėra pagrindo daryti išvadą, kad teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimo.

3713.

38Ieškovas galimybę pateikti dokumentus sieja su subjektyviu kriterijumi (nesitikėjo, kad atsakovai nepateiks atsiliepimo). Kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, prašomas priteisti išlaidas advokato pagalbai apmokėti ieškovas patyrė likus 8 dienoms iki sprendimo už akių priėmimo, todėl galimybė pateikti teismui šias išlaidas pagrindžiančius įrodymus, egzistavo. Be to, kaip teisingai pirmosios instancijos teismas nurodė, sprendimas už akių buvo priimtas kelis kartus pratęsus terminą atsakovams pateikti atsiliepimus į ieškinį ir šie procesiniai įvykiai yra įvesti ir matomi elektroninės bylos kortelėje. Kaip matyti iš bylos duomenų, atsakovai viso proceso metu elgėsi gana pasyviai: nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės jų turtui neskundė, atsiliepimų neteikė, o tik teikė prašymus pratęsti terminus atsiliepimams pateikti. Ieškovas pats pareiškęs prašymą priimti sprendimą už akių ir esant gana pasyviam atsakovų procesiniam elgesiui byloje turėjo numatyti, kad sprendimo už akių priėmimo galimybė egzistuoja ir pasirūpinti, kad bylinėjimosi išlaidas pagrindžiantys rašytiniai įrodymai būtų kuo operatyviau pateikti į bylą.

3914.

40Pažymėtina, jog CPK 285 straipsnio 1 dalis įpareigoja teismą priimti sprendimą už akių per septynias dienas, nuo termino pateikti atsiliepimą į ieškinį pasibaigimo dienos. Įstatymo nustatytas terminas sprendimui už akių priimti suponuoja proceso operatyvumą ir ekonomiškumą. Nagrinėjamu atveju teismas, laikydamasis CPK nustatytos tvarkos ir terminų, priimdamas sprendimą už akių priteisė ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurios byloje buvo pagrįstos rašytiniais įrodymais. Kaip pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, ieškovas, atstovaujamas advokato, turėjo žinoti (žinojo), kad įstatymas nenustato teismui pareigos, esant ieškovo prašymui dėl sprendimo už akių priėmimo, papildomai pranešti apie ketinimą priimti tokį sprendimą. Tuo labiau, kad byla buvo užvesta elektronine forma ir visas procesas buvo gerai matomas prisijungus prie teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazės. Taigi ieškovas galėjo pasitikslinti, ar atsiliepimas buvo pateiktas, ir taip iš anksto sužinoti, jog byloje bus priimtas sprendimas už akių. Todėl nėra pagrindo daryti išvadai, kad ieškovas negalėjo tikėtis, kad bus priimtas sprendimas už akių.

4115.

42Ieškovo argumentai, kad jis procese elgėsi sąžiningai ir rūpestingai neturi teisinės reikšmės sprendžiant dėl skundžiamos teismo nutarties teisėtumo bei pagrįstumo, nes laikytina, kad ieškovas, kaip minėta, atstovaujamas profesionalaus teisininko, žinojo arba turėjo žinoti civilinio proceso taisykles, reglamentuojančias bylinėjimosi išlaidų priteisimą, procesinių dokumentų įteikimą ir terminus, teismo sprendimo už akių priėmimą, todėl turėjo pareigą veikti tokiu būdu, kad byla būtų išnagrinėta greitai ir teisingai bei pateikti bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančius įrodymus iki sprendimo už akių priėmimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-922-943/2017).

4316.

44Atskirajame skunde apeliantė teigia, kad skundžiama nutartis prieštarauja teismų praktikai Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 17 d. nutartis c. b. Nr. 2S-409-173/2014; Šiaulių apygardos teismo 2014 m. birželio 3 d. nutartis c. b. Nr. 2A-490-267/2014; Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 21 d. nutartis c. b. Nr. 2A-287-640/2015; Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 19 d. nutartis c. b. Nr. 2S-354-345/2015; Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 4 d. nutartis c. b. Nr. e2-829-196/2015; Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 17 d. nutartis c. b. Nr. e2-1205-381/2018, LAT 2010 m. spalio 21 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-408/2010; 2013 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-232/2013; 2015 m. balandžio 15 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-207/313/2015; 2018 m. liepos 17 d. nutartis, c. b. Nr. e2-1205-381/2018. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog pakankamai gausi tos pačios instancijos teismų praktika (pvz. Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-2209-657/2017, 2018 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-1043-264/2018, Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-281-613/2018, Šiaulių apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-656-357/2017, kt.), taip pat ir Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-922-943/2017, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1161-275/2015, Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. e2S-2648-577/2018, kuriomis prašymai dėl papildomo sprendimo priėmimo buvo atmesti. Tuo tarpu ieškovo nurodoma Kasacinio teismo praktika šioje byloje netaikytina, kadangi joje bylinėjimosi išlaidų klausimas buvo sprendžiamas priimant teismo sprendimą ne dėl ginčo esmės (nutraukiant bylą), o tai nėra tapatu sprendžiant bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą sprendimo už akių priėmimo metu ir po šio sprendimo priėmimo.

45Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

46Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė,... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų... 6. 2.... 7. Teismas 2018 m. rugsėjo 18 d. sprendimu už akių ieškinį tenkino ir... 8. 3.... 9. Teisme 2018 m. rugsėjo 27 d. gautas ieškovo prašymas dėl papildomo... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 4 d. nutartimi prašymą dėl... 13. 5.... 14. Teismas nurodė, kad įstatyme expressis verbis įtvirtinta, jog sprendimo už... 15. 6.... 16. Teismas pažymėjo, kad sprendimas už akių buvo priimtas kelis kartus... 17. 7.... 18. Teismas nustatė, kad ieškovas bylinėjimosi išlaidas faktiškai patyrė... 19. III. Atskirojo skundo argumentai... 20. 8.... 21. Atskiruoju skundu ieškovas (apeliantas) prašo panaikinti Vilniaus miesto... 22. 8.1.... 23. ieškovas nežinojo, jog teismas 2018 m. rugsėjo 18 d. planuoja rašytinio... 24. 8.2.... 25. Teismas nukrypo nuo formuojamos teismų praktikos, kurioje pripažįstama... 26. 8.3.... 27. Priimdamas skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas neįvertino... 28. Atskirasis skundas netenkinamas.... 29. 9.... 30. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 31. 10.... 32. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 33. 11.... 34. CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, kad teismas, priėmęs byloje... 35. 12.... 36. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškinyje ieškovas suformulavo prašymą... 37. 13.... 38. Ieškovas galimybę pateikti dokumentus sieja su subjektyviu kriterijumi... 39. 14.... 40. Pažymėtina, jog CPK 285 straipsnio 1 dalis įpareigoja teismą priimti... 41. 15.... 42. Ieškovo argumentai, kad jis procese elgėsi sąžiningai ir rūpestingai... 43. 16.... 44. Atskirajame skunde apeliantė teigia, kad skundžiama nutartis prieštarauja... 45. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 46. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 4 d. nutartį palikti...