Byla e2-1013-714/2017

1Jurbarko rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Lukšienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovei V. S. skolos, palūkanų, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė UAB „Bendras finansavimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės V. S.,64 Eur negrąžintą paskolą, 1166,45Eur palūkanas, 141,15Eur administravimo mokestį, 19,73 Eur delspinigius, 62,17Eur palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti asmeniškai, Lietuvos Respublikos CPK 123 str. 1 d. numatyta tvarka. Per nustatytą 14 dienų nuo dokumentų įteikimo terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsižvelgiant įieškovės prašymą, priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y., įsitikina, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovė 2016 m. sausio 18 d. ieškovės administruojamame portale www.gosavy.com elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_71306 dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su portale registruotu skolintoju 1650,00 Eur sumai, vartojimo kredito grąžinimo terminas – 36 mėnesiai. Minėto portalo registruoti skolintojai finansavo atsakovės kredito sumos suteikimą, todėl tarp atsakovės, skolintojų ir ieškovo (organizatoriaus) buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis, kurios pagrindu atsakovei buvo suteiktas 1650,00 Eur kreditas, o atsakovė įsipareigojo grąžinti kreditą, mokėti palūkanas, administravimo mokestį pagal sudarytą mokėjimo grafiką, tačiau pažeidė Sutarties sąlygas ir suteikto kredito, administravimo mokesčio ir palūkanų nustatytu terminą nemokėjo. Atsakovei nevykdant Sutarties sąlygų, ieškovas 2017 m. kovo 24 d. raštu informavo atsakovę apie Sutarties nutraukimąbei pareikalavo grąžinti skolą, palūkanas ir delspinigius. Duomenų, kad atsakovė būtų sumokėjusi ieškovui susidariusią skolą, byloje nėra.

6Lietuvos Respublikos CK 6.870 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paskolos sutartimi paskolos davėjas perduoda paskolos gavėjo nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat paskolos sumą bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu (CK 6.872 straipsnio 1 dalis).Pagal Sutartįatsakovė privalo mokėti kredito kainos metine norma išreikštas – 43 procentų palūkanas bei kas mėnesį administravimo mokestį. Ieškovė, paskaičiavo atsakovei 1166,45Eurpalūkanų sumą už naudojimąsi suteiktu kreditu bei 141,15Eur administravimo mokestį.62,17 Eurpalūkanų sumą kaip ieškovo patirtus minimalius nuostolius. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis).Atsakovė sutartinės prievolės nevykdė, laiku kredito negrąžino, administravimo mokesčio ir palūkanų nesumokėjo, todėl iš jos ieškovo naudai priteistina 1588,64 Eur negrąžinta paskola, 141,15 Eur administravimo mokestis, 1166,45Eurpalūkanos bei 62,17 Eurpalūkanų suma kaip ieškovo patirti minimalūs nuostoliai(CK 6.1, 6.2, 6.63, 6.200, 6.205, 6.261, 6.872 straipsniai, 6.873 straipsnio 1 dalis, 6.874 straipsnio 1 dalis, 6.881 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnis).

7Ieškovė taip pat prašo priteisti 19,73Eur delspinigius. Kaip matyti iš ieškovės pateiktos skolininkės įsiskolinimą sudarančių sumų paskaičiavimo lentelės, 141,15Eurpalūkanos ir 19,73 eurai delspinigių paskaičiuoti už atsakovės pagal grafiką nesumokėtas sumas. Šalių sudarytos sutarties bendrųjų sąlygų 8.1. šalys numatė delspinigių ir baudų skaičiavimo tvarką, tai pat Sutarties specialiųjų sąlygų 2.9 punkte nurodyta, kad Kredito gavėjas sutinka ir patvirtina, kad jam praleidus Palūkanų mokėjimo terminą bus laikoma, kad jis iš esmėspažeidė šią Sutartį, ir Organizatorius skaičiuos padidintas palūkanas, kurios nebus laikomos delspinigiais. Atkreiptinas dėmesys, kad palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Nors ieškovas lentelėje ir užvardinęs šias palūkanas kaip mokėjimo palūkanas, tačiau pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, todėl abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12- 19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y., netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Nagrinėjamu atveju ieškovo prašomos priteisti kompensuojamosios palūkanos yra didesnės negu prašomi priteisti delspinigiai, todėl ieškovo apskaičiuoti delspinigiai įskaitytini į palūkanų dydį. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas dėl 19,73Eur delspinigių priteisimo atmestinas.

8Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatomis, iš atsakovės ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Pagal CPK 79 straipsnį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies.Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovės prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos sudaro 67,00 Eur žyminis mokestis ir 550,00Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 81 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 98 straipsnis. Ieškinį patenkintus iš dalies (99 proc.), iš atsakovės ieškovo naudai proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistina 610,83 Eur (617 Eur x 99 proc.) bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 str., 93 str. 2 d.).

10Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 263 straipsniu, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 ir 286 straipsniais,

Nutarė

11ieškinį tenkinti iš dalies.

12Priteisti iš atsakovės V. S., asmens kodas ( - ) ieškovo UAB „Bendras finansavimas“, įmonės kodas 303259527, naudai 1588,64Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų 64 ct) skolą, 1166,45 eurų (vieno tūkstančio vieno šimto šešiasdešimt šešių eurų 45 ct) palūkanas, 141,15 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt vieną eurą 15 ct) administravimo mokesčio, 62,17 Eur (šešiasdešimt du eurus 17 ct) palūkanų,5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. gegužės 4 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 610,83 Eurbylinėjimosi išlaidas.

13Likusiąieškinio dalį atmesti.

14Atsakovė negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Jurbarko rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Jurbarko rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai