Byla e2S-237-777/2018
Dėl skolininko turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, nustatymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolanta Gailevičienė

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens antstolės V. V. (toliau – antstolė) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2017-10-23 nutarties civilinėje byloje pagal uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Moment Credit“ (toliau – pareiškėja) pareiškimą suinteresuotiems asmenims S. K. (toliau – skolininkė), A. K. ir antstolei dėl skolininko turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Pareiškėja 2017-09-25 kreipėsi į teismą prašydama nustatyti, kad skolininkei priklauso ½ dalis jos sutuoktinio darbo užmokesčio, kurį jam moka V. Kaušio prekybos įmonė.
 2. Pareiškėja nurodė, kad antstolei pateiktas vykdyti 2017-05-04 išduotas vykdomasis dokumentas Nr. L2-8843-980/2017 dėl 1 298,77 Eur skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės pareiškėjai. 2017-07-26 antstolė vykdomoje byloje

  6Nr. 0162/17/00836 (toliau – vykdomoji byla) priėmė patvarkymą Nr. 0162/17/00836, kuriame nurodė, kad areštuoja skolininkei priklausančią turtinę teisę į ½ skolininkės sutuoktinio kiekvieną mėnesį gaunamo darbo užmokesčio ir kitų darbo užmokesčiui prilygintų išmokų sumą. 2017-09-04 antstolė priėmė pasiūlymą Nr. 0162/17/00836 dėl skolininko turto, esančio bendra su kitais asmenimis nuosavybe, dalies nustatymo.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8

 1. Pirmosios instancijos teismas 2017-10-23 nutartimi pareiškėjos prašymą atmetė.
 2. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog teismas gali nustatyti skolininko turto dalį bendrojoje nuosavybėje tik antstolio aprašytame ir areštuotame turte.
 3. Pirmosios instancijos teismas konstatavęs, jog nesant duomenų apie turto arešto akto surašymą ir nustačius, jog nebuvo įvykdyti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 667 straipsnio reikalavimai, pareiškimą atmetė.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10

 1. Antstolė (toliau – apeliantė) pateikė atskirąjį skundą, juo prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti pareiškėjos prašymą ir nustatyti skolininkės turto dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje.
 2. Apeliantė nurodė, jog CPK nustato dvi skolininko turto apribojimo formas. Skolininko turtas areštuojamas turto arešto aktu (CPK 675 straipsnis) arba antstolio patvarkymu (CPK 749 straipsnis). Turto arešto aktas skirtas areštuoti daiktams, o patvarkymas – turtinėms teisėms ir patvarkymas yra prilyginamas turto arešto aktui.
 3. Apeliantė nurodė, jog 2017-07-26 antstolė priėmė patvarkymą Nr. 0162/17/0836, kuriame nurodė, kad areštuoja ½ skolininkės sutuoktinio gaunamo darbo užmokesčio ir kitų darbo užmokesčiui prilygintų išmokų sumą. 2017-09-06 priėmė pasiūlymą Nr. 0162/17/0836 dėl skolininko turto, esančio bendra su kitais asmenimis nuosavybe, dalies nustatymo.
 4. Apeliantė nurodė, jog anksčiau nurodyti duomenys leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog nėra duomenų apie turto arešto akto surašymą, kai apeliantė priėmė patvarkymą Nr. 0162/17/0836, kuriuo areštuoja ½ skolininkės sutuoktinio gaunamo darbo užmokesčio ir kitų darbo užmokesčiui prilygintų išmokų sumą.
 5. Atsiliepimai į atskirąjį skundą nepateikti.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio

  131 dalis, 338 straipsnis). Nagrinėjamu atveju absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

 2. Iš vykdomosios bylos duomenų matyti, jog apeliantės žinioje yra vykdomoji byla dėl

  141 298,77 Eur skolos, 10 Eur žyminio mokesčio ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės pareiškėjai (vykd. b., b. l. 4). 2017-07-26 antstolė vykdomoje byloje priėmė patvarkymą Nr. 0162/17/00836, kuriame nurodė, kad areštuoja skolininkei priklausančią turtinę teisę į ½ skolininkės sutuoktinio kiekvieną mėnesį gaunamo darbo užmokesčio ir kitų darbo užmokesčiui prilygintų išmokų sumą ( vykd. b., b. l. 41). Iš turto arešto aktų registro išrašo matyti, jog areštuotos piniginės lėšos – skolininkei bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis turtas ½ skolininkės sutuoktinio kiekvieną mėnesį gaunamas darbo užmokestis ir kita darbo užmokesčiui prilygintų išmokų suma ( vykd. b., b. l. 16).

 3. CPK 667 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jei skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo skolininkui per dvidešimt dienų nuo turto arešto akto surašymo dienos pateikti antstoliui Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos sutikimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. CPK 667 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai skolininkas nepateikia antstoliui šio straipsnio 1 dalyje nurodyto sutikimo, <...>, antstolis pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendraturčiams kreiptis į teismą su prašymu dėl skolininko turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalies nustatymo.
 4. Apeliacinės instancijos teismas pritaria apeliantės argumentams, jog CPK nustato dvi skolininko turto apribojimo formas – skolininko turtas areštuojamas turto arešto aktu (CPK 675 straipsnis) arba antstolio patvarkymu (CPK 749 straipsnis). CPK 749 straipsnio

  151 dalyje reglamentuojama, kad išieškojimas iš turtinių teisių vykdomas antstoliui priėmus patvarkymą areštuoti skolininko turtines teises. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, jog patvarkymas prilyginamas turto arešto aktui.

 5. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė pareiškėjos pareiškimą dėl skolininko turto dalies nustatymo motyvuodamas, jog byloje nėra duomenų apie turto arešto akto surašymą, t. y. neįvykdžius CPK 667 straipsnio reikalavimų.
 6. Apeliacinės instancijos teismas yra kompetentingas spręsti tiek fakto, tiek teisės klausimus, todėl dažniausiai gali ištaisyti pirmosios instancijos teismo klaidas. Bylos perdavimo nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui atvejai yra riboti įstatymo, konkretūs tokio perdavimo pagrindai nustatyti CPK 327 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas panaikina apskųstą teismo sprendimą ir perduoda bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse išaiškinta, kad bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008; 2009-04-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009.).
 7. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog civilinė byla, atmetus pareiškėjos prašymą dėl anksčiau nurodytų pirmosios instancijos teismo argumentų, nebuvo išnagrinėta iš esmės, t. y. nebuvo atskleista bylos esmė, todėl yra pagrindas civilinę bylą perduoti nagrinėti iš naujo.
 8. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė pareiškėjos pareiškimą dėl skolininko turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, nustatymo, t. y. netinkamai taikė procesines teisės normas, todėl yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir perduoti klausimą dėl skolininko turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, nustatymo nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalis 3 punktas).

16Vadovaudamasis CPK 336–339 straipsniu, teismas

Nutarė

17panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2017-10-23 nutartį ir perduoti klausimą dėl skolininko turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, nustatymo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai