Byla 2-482/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto uždarosios akcinės bendrovės „Danės vartai“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. spalio 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Edija“, akcinės bendrovės „DnB Nord bankas“ ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Žvejų rezidencija“ dėl bankroto bylos iškėlimo; byloje trečiuoju asmeniui, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, dalyvauja uždaroji akcinė bendrovė UAB „Danės vartai“.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

7Byloje buvo reiškiami reikalavimai iškelti atsakovui UAB „Žvejų rezidencija“ bankroto bylą ir paskirti bankroto administratorių. Ieškovas BUAB „Edija“ administratoriumi siūlė skirti UAB „Bankroto administravimas“, AB „DnB NORD bankas“ – UAB „Bankrotas“, o tretysis asmuo UAB „Danės vartai“ – UAB „Verslo valdymo centras“.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. spalio 27 d. nutartimi iškėlė UAB „Žvejų rezidencija“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankrotas“. Spręsdamas administratoriaus paskyrimo klausimą, teismas nurodė, kad atsakovas UAB „Žvejų rezidencija“ ir tretysis asmuo UAB „Danės vartai“ yra susiję asmenys, nes jiems vadovauja tas pats asmuo. Trečiojo asmens siūlomas bankroto administratorius neskirtinas, nes galėtų susidaryti situacija, kai trečiojo asmens ir atsakovo interesams iš esmės atstovautų asmenys, kurie gali turėti teisinį suinteresuotumą bankroto procese. Tai taip pat sudaro pagrindą abejonėms, ar trečiojo asmens siūlomas administratorius skaidriai, sąžiningai, objektyviai ir nešališkai vykdys atsakovo bankroto procedūrą. Teismas, bankroto administratoriumi paskirdamas UAB „Bankrotas“, atsižvelgė į tai, kad pastarojo buveinė yra arčiau atsakovo, taip pat jame dirba daugiau darbuotojų nei UAB „Bankroto administravimas“.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo argumentai

11Apeliantas UAB „Danės vartai“ prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį – bankroto administratoriumi skirti UAB „Verslo valdymo centras“. Nurodo, kad teismas neturėjo pagrindo abejoti jo siūlomo administratoriaus kandidatūra. Šiam asmeniui nėra skirta jokių nuobaudų už šališką, neskaidrų ir neobjektyvų bankroto procedūrų vykdymą. Įmonės administracijos vadovas bei įmonės savininkas, pateikdami pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, privalo pasiūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą, todėl tas faktas, kad UAB „Verslo administravimo centras“ kandidatūrą siūlo apeliantas, kurio vadovė tuo pačiu yra ir atsakovo vadove, negalėjo būti priežastis neskirti nurodyto asmens bankroto administratoriumi. UAB „Verslo administravimo centras“ turi didesnę patirtį nei teismo paskirtas administratorius, be to, jo buveinės vieta sutampa su atsakovo buveinės vieta.

12Ieškovas AB „DnB Nord bankas“ prašo skundą atmesti. Nurodo, kad teisę siūlyti bankroto administratorių turi ir susijęs su bankrutuojančia įmone asmuo, tačiau tokio asmens siūloma administratoriaus kandidatūra kelia abejonių kitiems bendrovės kreditoriams. Pirmiausia dėl to, kad siūlomas kandidatas a priori turi susijusių asmenų pasitikėjimą. Kreditoriai neturi pagrindo pasitikėti nei bankrutuojančia įmone, kuri juos jau nuvylė nesugebėdama įvykdyti įsipareigojimų, nei su tokia įmone susijusiais asmenimis. Kadangi apelianto siūloma administratoriaus kandidatūra stokoja pasitikėjimo, administratoriaus teritorinės veiklos pranašumas yra antraeilis.

13Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

14IV. Apeliacinio teismo argumentai

15Atskirajame skunde keliamas pirmosios instancijos teismo sprendimo atsisakyti skirti bankroto administratoriumi apelianto siūlytą asmenį pagrįstumo klausimas. Šiame kontekste teisėjų kolegija pažymi, kad bankrutuojančios įmonės administratorius bankroto procese turi plačius įgaliojimus (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ 11 str. 3 d.). Būtent nuo jo veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas. Todėl, įgyvendindamas diskrecijos teisę ir skirdamas bankroto administratoriumi konkretų asmenį, atitinkantį administratoriaus kandidatūrai įstatymo keliamus reikalavimus, teismas turi siekti, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo, arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais.

16Pirmosios instancijos teismas sprendimą neskirti bankroto administratoriumi apelianto pasiūlytą asmenį iš esmės grindė šališko bankroto procedūrų vykdymo grėsme. Teismo nuomone, tokia grėsmė kyla dėl to, kad atsakovas ir apeliantas yra susiję asmenys. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis.

17Atskirajame skunde neneigiama, kad atsakovas ir apeliantas iš tiesų yra susiję asmenys. Šią aplinkybę patvirtina ir byloje esantys duomenys: abiejų asmenų buveinė registruota tuo pačiu adresu, iš esmės nuo pat įsteigimo jiems vadovauja tas pats vadovas (b. l. 84, 144), abiejų asmenų vieninteliu akcininku, paskyrusiu ir minėtą vadovą, tam tikrą laiką buvo vienas ir tas pats asmuo (b. l. 115, 122). Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegijos nuomone, galimai pagrįstai teigti, kad apeliantas yra suinteresuotas ne tik savo interesų įgyvendinimu atsakovo bankroto procedūrose, bet ir atsakovo interesų apsauga jose. Iš esmės šiuo atveju galima kalbėti apie vieno asmens sutampančius interesus. Apelianto siūlomo asmens paskyrimas bankroto administratoriumi iš esmės sukeltų nereikalingą įtampą tarp bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių bei sudarytų sąlygas ginčų atsiradimui. Tai neatitiktų minėtų tikslų, kurių administratoriaus paskyrimu turi siekti teismas.

18Teisėjų kolegijos įsitikinimu, asmens, pretenduojančio būti paskirtu bankrutuojančios įmonės administratoriumi, nešališkumas yra vienas esminių reikalavimų. Dėl šios priežasties, kilus pagrįstoms abejonėms dėl administratoriaus objektyvumo stokos, tokie kriterijai kaip jo patirtis ar veiklos teritorija, neturi lemiamos įtakos. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantas neįrodinėja, jog teismo paskirtas administratorius būtų šališkas.

19Teisėjų kolegija, apibendrindama išdėstytą, konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties, todėl ji paliktina nepakeista, o skundas atmestinas.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

21Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. spalio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai