Byla 2-1694-615/2013
Dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, skelbimu specialiame interneto tinklalapyje informavęs dalyvaujančius byloje asmenis apie teismo posėdžio vietą ir laiką, nekviečiant dalyvaujančių byloje asmenų į teismo posėdį ir jiems teismo posėdyje nedalyvaujant, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo UAB „Bitė Lietuva“ ieškinį atsakovei I. S., išvadą duodančios institucijos- Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, LR Ryšių reguliavimo tarnyba, dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 509,22 Lt skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje ir dublike nurodė, kad 2011 m. liepos 7 d. ir liepos 11 d. su atsakove buvo sudarytos judriojo telefono ryšio paslaugų sutartys Nr. GSCD/42021/2011 ir Nr. GSCD/42776/2011, pagal kurias atsakovė naudojosi paslaugomis. Sutarčių 24 punkte nustatyta atsakovės pareiga sumokėti už per praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas per vieną mėnesį nuo atsiskaitomojo laikotarpio pabaigos. Atsakovė neapmokėjo už suteiktas paslaugas, todėl 2011 m. rugsėjo 1 d. sutartys buvo nutrauktos, o 2011 m. spalio 5 d. pranešimu jai išsiųstas priminimo dėl mokėjimo laiškas. Ieškovas pateikė atsakovei 2011 m. spalio 1 d. sąskaitą už suteiktas paslaugas, kurioje įsiskolinimo už suteiktas paslaugas ir baudų suma yra 509,22 Lt. Skolos susidarymo laikotarpis- 2011.08.01-2011.09.30. Atsakovė pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą nuostatą, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Atsakovės teiginiai, kad ji nesupratusi sutarčių sąlygų, kiek tai liečia nustatytas paslaugų kainas, yra atmestini kaip nepagrįsti, kadangi atsakovė sutarčių pasirašymo metu kartu pasirašė ir priedą kaip sudėtinę sutarties dalį dėl paslaugų teikimo sąlygų, kuriame aiškiai nurodytos paslaugų kainos arba duotos nuorodos, kur su jomis galima susipažinti. Atsakovės nerūpestingumas negali būti pagrindas pripažinti ieškovą kaltu dėl nepakankamo atsakovės informavimo bei pripažinti, kad viena sutarties šalis kitai šaliai neatskleidė informacijos, turinčios esminės reikšmės sutarčiai sudaryti. Taip pat atmestini atsakovės teiginiai dėl neteisėto kredito limito didinimo. Iš sutarčių tituliniuose lapuose esančių žymų (varnelė, pyragėlis) matyti, kad „Klientas pageidauja, kad pasibaigus nustatytam pradiniam Kredito limitui paslaugų teikimas jam būtų apribotas“ bei, kad „Klientas sutinka, kad pradinis Kredito limitas būtų didinamas „Bitės“ nuožiūra“. Tokiu būdu, ieškovas turėjo atsakovės sutikimą didinti kredito limitą savo nuožiūra. Atsižvelgiant į vartojimo mąstą, kredito limitas atsakovei buvo didinamas: 2008-01-17 iki 100 Lt; 2011-07-12 iki 200 Lt; 2011-08-10 iki 400 Lt. UAB „Bitė Lietuva“ veikianti kompiuterizuota sistema automatiškai įvertina kliento tipą, pasirinktą planą, apmokėtų sąskaitų dydį ir skaičių. Šiuo atveju antrojo telefono numerio sutartis pasirašyta 2011 m. liepos 11 d. ir kredito limitas iki 200 Lt automatiškai padidintas 2011 m. liepos 12 d. Po pirmos susigeneravusios mokėjimo sąskaitos apmokėjimo (pirmoji sąskaita buvo apmokėta 2011 m. rugpjūčio 9 d.) kredito limitas iki 400 Lt automatiškai padidintas 2011 m. rugpjūčio 10 d. Atsakovė pasirašydama sutartis, jose nurodė, kad pageidauja, kad pasibaigus nustatytam pradiniam kredito limitui paslaugų teikimas jai būtų apribotas. Taip pat atsakovė sutiko, kad pradinis kredito limitas būtų didinamas ieškovo nuožiūra. Atkreiptinas dėmesys, kad prie šio punkto yra nurodytas kitoks žymėjimo būdas nei kryžiukas. Apie padidintą kredito limitą, atsakovė informuota su 2011 m. liepos mėnesio sąskaita. Užsisakius paslaugą „Šeima“ pokalbiai tarp turimų UAB „Bitė Lietuva“ abonentų nekainuoja tik naudojantis paslauga Lietuvoje - tą patvirtina sutarties priedas apie tarifus, kurie išvardyti grafoje po pavadinimu „Ryšys Lietuvoje“. Vadinasi būnant užsienyje galioja kiti tarifai, nurodyti grafoje „Tarptautinis ir tarptinklinis ryšys“ - po šia grafa nėra aptarta „Šeimos“ paslaugos naudojimo ypatumai, taigi jai taikomi „Ryšio Lietuvoje“ grafos tarifai ir kainos. UAB „Bitė Lietuva“ mato galimybę sudaryti taikos sutartį, sumažinant ieškinio reikalavimą iki 200 Lt.

3Atsakovė atsiliepime į ieškinį, triplike nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodė, kad atsakovė niekada nebuvo davusi jokio sutikimo padidinti kredito limitą virš 70 Lt, ką patvirtina Specialiosiose paslaugų teikimo sąlygose nurodytas kryžiukas, jog „klientas pageidauja, kad pasibaigus nustatytam kredito limitui paslaugų teikimas jam būtų apribotas“. Ieškovo atstovas advokatas Ž. L. mėgina įrodinėti, jog atsakovė, kaip klientė, buvo davusi sutikimą, jog pradinis kredito limitas būtų didinamas „Bitės“ nuožiūra, tačiau specialiosiose paslaugų teikimo sąlygose nėra pažymėtas kryžiukas, jog toks sutikimas iš atsakovės pusės yra duodamas. Iš esmės, specialiosiose paslaugų teikimo sąlygose nurodytas prierašas, jog „klientas sutinka, kad kredito limitas būtų didinamas „Bitės“ nuožiūra“ yra ne tik klaidinantis vartotoją, kaip silpnesniąją pusę, bet ir kredito limito tikslas, jo paskirtis, nurodyti „Bitės“ bendrųjų paslaugų teikimų sąlygų 30-37 punktuose nebetenka jokios prasmės, dėl ko pačios „Bitės“ sutartyje nurodytos tam tikros sąlygos nėra efektyvios, nes jos realiai nėra įgyvendinamos, o tik formaliai nurodomos sutartyje. Be to, šioje situacijoje yra labai aktualus Elektroninių ryšių reguliavimo taisyklių, patvirtinu LR ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1V-1160 (Žin.,2005, Nr. 152-5627, aktuali nuo 2009-02-08 iki 2011-11-10) 6.7 punktas, kuriame aiškiai nurodoma, jog sutartyje, sudaromoje su abonentu raštu, paslaugų teikėjas privalo aiškiai nurodyti informaciją, kad paslaugų kredito limitas nenustatomas, arba aiškiai nurodyti informaciją apie suteikiamą paslaugų kredito limitą, jo keitimo sąlygas ir tvarką. Akivaizdu, jog ieškovas sutartyse nebuvo nurodęs, jog paslaugų kredito limitas nenustatomas, nes jis jau buvo nustatytas atsakovės sutikimu 70 Lt, taigi, tokiu atveju ieškovui atsirado ir pareiga nurodyti sutartyse kredito limito keitimo sąlygas ir tvarką. Šios sąlygos nors ir buvo nurodytos bendrųjų paslaugų teikimo sąlygų 30-37 punktuose, tačiau ieškovas šias pačių nurodytas nuostatas ignoravo ir savavališkai didino kredito limitą be atsakovės sutikimo, dėl ko labai daug padidėjo sąskaitų suma už suteiktas paslaugas, dėl ko buvo šiurkščiai pažeisti Elektroninių ryšių reguliavimo taisyklių 24 ir 26 punktai, nes kredito limitas buvo didinamas be atsakovės sutikimo ir ieškovas neapribojo, pasibaigus kredito limitui, paslaugų teikimo. Be to, ieškovas UAB „Bitė Lietuva“ ieškinyje ir patikslintame ieškinyje nurodo, jog kredito limitas buvo padidintas „atsižvelgiant į vartojimo mąstą“, tačiau kitoje ieškinio dalyje pats ieškovas pripažįsta, kad iki kredito limito didinimo atsakovės paslaugų vartojimo mąstąs buvo fiksuotas (iki 70 Lt), todėl susiklosto kuriozinė situacija, kuomet yra taikomas kredito limitas, bet kartu jis netaikomas, kas akivaizdžiai įrodo ieškovo nesąžiningumą, nes nevykdomos sutarties sąlygos, reglamentuojančios kredito limitą, jo paskirtį bei tvarką ir nesilaikoma LR ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintų taisyklių. Be to, ieškovo vienoje sąskaitoje nurodoma, jog kredito limitas 200,00 Lt, tačiau toje pačioje sąskaitoje suma apskaičiuota jau virš limito, t.y. 235,24 Lt, kitoje sąskaitoje kredito limitas 400,00 Lt, tačiau suma apskaičiuota 507,51 Lt, todėl, mano, jog tai akivaizdus „Bitės“ savivaliavimo įrodymas, vien jau dėl to, jog suma už paslaugas, nurodyta sąskaitose negali būti didesnė nei kredito limitas, nurodytas tose pačiose sąskaitose. 2011-07-07 ir 2011-07-11 buvo sudarytos dvi neterminuotos paslaugų teikimo sutartys. Šios sutartys buvo sudarytos su tikslu bendrauti atsakovei, gyvenančiai Lietuvoje, ir jos dukrai, gyvenančiai Danijoje. Prieš sudarant paslaugų teikimo sutartį, „UAB Bitė Lietuva“ darbuotoja A. L. abu kartus paaiškino ir užtikrino, jog pasirinkus mokėjimo planą „Bitė Daugiau, Daugiau 150“ ir papildomai prie turimo plano užsisakius paslaugą „Šeima“, pokalbiai tarp turimų Bitės abonentų visiškai nekainuos tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Tokius minėtos Bitės darbuotojos žodžius girdėjo ir atsakovės sūnus, prieš sudarant pirmąją 2011-07-07 Bitės paslaugų teikimo sutartį. Pažymėtina, jog visa ieškovo reikalaujama skola susidarė už skambučius į užsienį ir skambučius keliaujant užsienyje, nes tiek atsakovė skambino iš Bitės abonento savo dukrai į užsienį, tiek ji skambino jai iš Bitės abonento, kuriuo jai atsakovė davė naudotis užsienyje. Taigi, skola iš esmės susidarė už klaidingą Bitės darbuotojos informavimą apie tai, jog skambučiai tarp turimų Bitės abonentų pasirinkus mokėjimo planą „Šeima“ užsienyje yra nemokami dėl ko „Bitė Lietuva“, kaip viena iš sutarties šalių neatskleidė atsakovei, kaip kitai šaliai, žinomos informacijos, turėjusios esminės reikšmės sutarčiai sudaryti, dėl ko buvo pažeistos šalies pareigos ikisutartinių santykių metu, įtvirtintos LR CK 6.163 straipsnio 4 dalyje. Specialiosiose paslaugų teikimo sąlygose, kuriose nurodyti „Bitė daugiau“ tarifai, grafoje „Paslaugos, kurias galite užsisakyti papildomai“ nurodyta, jog „Mėnesio mokestis už neribotus pokalbius tarp Jums priklausančių Bitės abonentų (paslauga „Šeima“)“ iš ko galima daryti išvadą, jog naudojantis papildoma paslauga „Šeima“ pokalbiai tarp „Bitės“ abonentų yra nemokami. Niekur sutartyje nėra nurodyta, jog skambučiai į užsienį ar keliaujant užsienyje yra mokami, yra tik grafoje „Tarptautinis ir tarptinklinis ryšys“, eilutėje „Skambučiai iš Lietuvos į užsienį, Lt/min.“ ir „Skambučiai keliaujant užsienyje, Lt/min.“ nurodoma, jog kainos skelbiamos www.bite.lt, kas atitinkamai klaidino atsakovę, kaip vartotoją. Jei atsakovė būtų mačiusi ir/ar žinojusi tikrąsias paslaugų teikimo kainas už skambučius į užsienį ir skambučius keliaujant užsienyje, būtų nesudariusi tokios sutarties, kuri ekonomiškai nėra naudinga atsakovei. Taip pat atsakovė atkreipia dėmesį į tai, jog nenurodymas paslaugų kainų, galiojančių sutarties sudarymo metu, prieštarauja Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 6.5. punktui, nes paslaugų teikėjui, šiuo atveju „Bitei Lietuva“ privaloma sutartyje, sudaromoje su abonentu nurodyti paslaugų kainas, galiojančias sutarties sudarymo metu. Apibendrintai galima teigti, jog paslaugos kaina iš Lietuvos į užsienį ir skambučiai keliaujant užsienyje nebuvo sąžiningi, nes šių paslaugų kaina atsakovei nebuvo išreikšta aiškiai ir suprantamai nei ikisutartinių santykių metu, nei minėtų paslaugų tarifų nenurodžius pasirašytose sutartyse. Būtent dėl „Bitė Lietuva“ suklaidinimo, kredito limito netaikymo ir aiškių bei suprantamų kainų nenurodymo sutartyse negali kilti atsakovei sutartinė atsakomybė, nes „Bitė Lietuva“ pasirašant sutartį su atsakove, elgėsi nesąžiningai ir iš esmės suklaidino ja, dėl ko nebuvo išreikšta tikroji atsakovės valia ir ši suderinta, kaip šalies, su kita šalimi - ieškovu. Taip pat pažymėtina, jog 100 Lt suma, nurodyta už 2008-01-17 yra apmokėta, todėl nėra teisiškai reikšminga ir su byla visiškai nėra susijusi, nes ši suma buvo susidariusi ne ginčo nagrinėjimo metu pateiktų sutarčių pagrindu. Be to, 509,22 Lt suma yra susidarius ne už „2011.08.01-2011.09.30“ laikotarpį, o už „2011.08.01-2011.09.01“ ir sutartys buvo nutrauktos atsakovės iniciatyva, todėl nėra aišku, kodėl ieškovo atstovas nurodo klaidinančią teismą informaciją. Ginčas yra kilęs dėl neteisėtai priskaičiuoto mokesčio už paslaugas, bet ne dėl paslaugų kokybės, kadangi UAB „Bitė Lietuva“ savavališkai didino kredito limitą, be to, atsakovė prieš sudarant sutartį buvo suklaidinta apie sutarties paslaugų tarifus. Apie tai atsakovė jau buvo pasisakiusi tiek prieštaravime, tiek atsiliepime. Be to, UAB „Bitė Lietuva“ iškraipo faktus, jog atsakovė buvo davusi sutikimą didinti kredito limitą ieškovo nuožiūra, kadangi toks sutikimas nebuvo duotas. Tai patvirtina ir byloje esantys rašytiniai įrodymai - specialiosios paslaugų teikimo sąlygos, kuriose grafa, jog ieškovui leidžiama didinti pradinį kredito limitą, nėra pažymėta kryžiuku. Pažymėtina, jog net pačiame ieškovo interneto puslapyje galima rasti identišką sutarties formą, kurioje ties grafomis „Abonentas pageidauja, kad pasibaigus nustatytam pradiniam Kredito limitui paslaugų teikimas jam būtų apribotas“ ir „Abonentas sutinka, kad pradinis Kredito limitas būtų didinamas „Bitės“ nuožiūra“ šalia yra du tušti kvadratėliai, kuriuose tikroji kliento valia gali atsispindėti tik tuomet, jei kvadratėlyje yra pažymėtas kryžiukas, varnelė ir joks kitoks žymėjimo būdas vietoj kvadratėlio nėra galimas. Ieškovas teigia, jog kredito limitas buvo padidintas „atsižvelgiant į vartojimo mąstą“, tačiau kitoje ieškinio dalyje pats ieškovas pripažįsta, kad iki kredito limito didinimo atsakovės paslaugų vartojimo mąstąs buvo fiksuotas (iki 70 Lt), todėl tokiu atveju, jei laikytume, jog kartu su nustatytu pradiniu kredito limitu buvo leista ieškovui savo nuožiūra didinti pradinį kredito limitą, tai ieškovas, reiktų laikyti, jog dar ir įtvirtino nesąžiningas vartojimo sutarties sąlygas, kurios klaidina visus vartotojus. Taip pat ieškovas dublike nurodo, jog mato galimybę sudaryti taikos sutartį, sumažinant ieškinio reikalavimą iki 200 Lt, tačiau atsakovė su tokiomis taikos sutarties sąlygomis nesutinka, kadangi atsakovė ieškovui jau yra permokėjusi, kai sumokėjo už pateiktą pirmąją sąskaitą 235,24 Lt, nors sąskaita turėjo būti ne didesnė už kredito limitą, t.y. 70 Lt.

4Išvadą duodanti institucija Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba pateikė paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad ieškovas, nesilaikydamas įpareigojimo pasibaigus Paslaugų kredito limitui apriboti Paslaugų teikimą, neturi teisės iš atsakovės reikalauti apmokėti sumos, viršijančios Sutartimis sulygtą Paslaugų kredito limitą. Sąskaitoje nurodoma bendra suma už atsakovei priklausantiems telefono ryšio numeriams suteiktas Paslaugas negali viršyti konkrečiam telefono ryšio numeriui nustatyto Paslaugų kredito limito. Be to, pažymėjimas Sutartyse, kad atsakovė sutinka, kad pradinis Paslaugų kredito limitas būtų didinamas ieškovo nuožiūra, neatitinka įpareigojimo, kad atsakovės sutikimas buvo gautas ir tokiu būdu yra pažeidžiamas Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 24 punktas.

5Išvadą duodanti institucija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad ieškovas UAB „Bitė Lietuva“ tinkamai nesupažindino atsakovės I. S. su atitinkamu Sutarčių specialiųjų sąlygų žymėjimu ir tai lėmė, kad atsakovė buvo įpareigota vykdyti Sutarčių sąlygas, kurios buvo išdėstytos neaiškiai bei nevienareikšmiškai.

6Kadangi civilinė byla išnagrinėta CPK 441 straipsnyje reglamentuota tvarka, surašytini sutrumpinti teismo sprendimo motyvai (CPK 441 straipsnio 3 dalis).

7Ieškinys atmestinas.

8Civilinės bylos medžiaga yra nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovės 2011-07-07 ir 2011-07-11 buvo sudarytos judriojo telefono ryšio paslaugų sutartys. Kadangi tarp paslaugų teikėjo ir paslaugų gavėjo yra kilęs ginčas dėl sutarčių, sudarytų paslaugų gavėjo, kaip fizinio asmens, asmeniniams poreikiams tenkinti, atsakovė laikytina vartotoja, o 2011-07-07 ir 2011-07-11 judriojo telefono ryšio paslaugų sutartys- vartojimo sutartimis (Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 straipsnio 14- 15 dalys).

9Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo nutartyse yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008). Civilinio kodekso 6.188 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad vartojimo sutartyse individualiai neaptartomis laikomos sąlygos, kurių parengimui negalėjo daryti įtakos vartotojas, ypač jeigu tokios sąlygos nustatytos iš anksto pardavėjo ar paslaugų teikėjo parengtoje standartinėje sutartyje. Kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai (Civilinio kodekso 6.193 straipsnio 4 dalis). Civilinėje byloje iškilo būtinumas ex officio įvertinti 2011-07-07 ir 2011-07-11 judriojo telefono ryšio paslaugų sutarčių nuostatas dėl kredito limito didinamo paslaugos teikėjo nuožiūra.

10Teismas sutinka su Valstybinės vartotojų apsaugos tarnybos ir Ryšių reguliavimo tarnybos argumentais. Iš aukščiau nurodytų sutarčių specialiųjų sąlygų yra matyti, jog atsakovei buvo nustatytas 70 Lt paslaugų kredito limitas. Sutarčių specialiosiose sąlygose yra nurodyta, jog: „Klientas pageidauja, kad pasibaigus nustatytam pradiniam Kredito limitui, paslaugų teikimas jam būtų apribotas". Prie šios sąlygos punkto yra padėta (pažymėta) varnelė, kuri reiškia, kad su šia sutarties sąlyga atsakovė sutiko ir tai išreiškė savo aktyviais veiksmais, t.y., pažymėdama prie minėtos sąlygos varnelę. Kitoje sutarčių specialiojoje sąlygoje yra įtvirtinta, kad: „Klientas sutinka, kad pradinis Kredito limitas būtų didinamas „Bitės" nuožiūra". Dvi sprendime aukščiau nurodytos sąlygos yra viena kitai prieštaraujančios, kadangi pirmoji sąlyga nurodo, jog klientas (siekdamas išvengti situacijų, kai sąskaita už paslaugas gali būti žymiai didesnė už sutartyje nustatytą kredito limitą), pageidauja, kad pasibaigus nustatytam pradiniam kredito limitui, paslaugų teikimas jam būtų apribotas, tuo tarpu antroji sąlyga numato, kad klientas sutinka, jog pradinis kredito limitas būtų didinamas „Bitės" nuožiūra. Prie antrosios sąlygos nėra padėta (pažymėta) varnelė, tačiau yra kitoks simbolis, kaip teigia ieškovas „pyragėlis". Specifinis ženklas „pyragėlis" negali būti įrašytas į sutartis paties vartotojo, kadangi tai yra specifinis ženklas, kurio vartotojas pats negali „ranka" įrašyti ar pažymėti. Nurodytos sutartys yra parengtos pagal UAB „Bitė Lietuva" iš anksto parengtas standartines sąlygas (CK 6.185 straipsnio 1 dalis). Pagal standartines sąlygas parengtose sutartyse įtvirtinta sąlyga, jog „Klientas sutinka, kad pradinis Kredito limitas būtų didinamas „Bitės" nuožiūra" ir atitinkamas specifinis žymėjimas prie šios sąlygos savo esme negali būti prilyginamas tikrajam vartotojos patvirtinimui, jog ji su šia sąlyga sutinka. Savo sutikimą su nurodyta sąlyga vartotoja turėjo išreikšti aktyviais veiksmais, pavyzdžiui, sutartyse pažymėdama prie tokios sąlygos „varnelę".

112011-07-07 ir 2011-07-11 sutarčių specialiosiose sąlygose yra dviejų rūšių žymėjimas (varnelė ir pyragėlis). Prie atitinkamos sutarties sąlygos pažymėta varnelė išreiškia vartotojo sutikimą dėl minėtos sąlygos nuostatų. Tuo tarpu sutarčių specialiosiose sąlygose paslaugų teikėjui automatiškai įtvirtinant kitą žymėjimo būdą- pyragėlį, nėra aiški šio ženklo reikšmė: ar jis išreiškia vartotojo sutikimą ar nesutikimą su atitinkama sutarties sąlyga. Specifinis žymėjimas (pyragėlio ženklas) gali būti įtvirtintas tik paties paslaugos teikėjo standartinėje sutartyje, tačiau toks ženklas (pyragėlis) negali būti įrašytas (pažymėtas) paties vartotojo. Todėl nurodytas žymėjimas prie sutarčių specialiųjų sąlygų (pyragėlio ženklas) galėjo suklaidinti vartotoją, kadangi nėra aiški šio žymėjimo reikšmė (ar tai reiškia vartotojo sutikimą ar nesutikimą su tam tikra sutarties sąlyga).

12Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005-12-23 įsakymu Nr. IV-1160 26 punkte yra nurodyta, kad „Teikėjas turi teisę Sutartyje nustatyti teikiamų Paslaugų kredito limitą. Suteikiamas Paslaugų kredito limitas turi būti protingo dydžio, kad abonentas galėtų naudotis Paslaugomis, ir negali būti mažesnis už minimalų mėnesinį Paslaugų užmokestį. Paslaugu kredito limitas be vartotojo sutikimo negali būti didinamas". Teikėjas privalo sudaryti galimybę vartotojui pasirinkti mažesnį už siūlomą Paslaugų kredito limitą. Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 27 punkte nurodyta, kad „Teikėjas privalo nemokamai sudaryti galimybę sužinoti Paslaugų kredito limito likutį ir baigiantis šiam limitui abonentas turi būti iš anksto įspėtas", o taisyklių 28 punkte nurodyta, kad „Teikėjas, Sutartyje nustatantis vartotojui teikiamų Paslaugų kredito limitą, šiam limitui pasibaigus, privalo apriboti Paslaugu teikimą. Ieškovo ir atsakovės sudarytų sutarčių bendrųjų sąlygų 35 punkte nurodyta, kad paslaugos teikėjas (ieškovas) UAB „Bitė Lietuva" įsipareigoja: „Baigiantis kredito limitui, informuosime Jus apie tai trumpąja SMS žinute. Informaciją pateiksime per 24 valandas nuo duomenų apie paslaugų trukmę gavimo iš kitų tinklų momento". Sąlygų 36 punkte yra nurodyta, jog UAB „Bitė Lietuva" įsipareigoja: „Pasibaigus kredito limitui, paslaugų teikimas Jums bus apribotas ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo duomenų apie paslaugų trukmę gavimo iš kitų tinklų dienos". Ieškovas byloje nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų, jo jis aukščiau nurodytus įsipareigojimus įvykdė (CPK 178 straipsnis).

13Be to, ginčas tarp ieškovo ir atsakovės yra kilęs dėl kredito limito taikymo ir atsiskaitymo už suteiktas judriojo telefono ryšio paslaugas. 2011-07-07 ir 2011-07-11 sutartyse numatyta, kad pradinis kredito limitas yra 70 Lt. pagal Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 1 dalį, elektroninių ryšių paslaugos turi būti teikiamos ir elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartis sudaroma pagal Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisykles, patvirtintas Tarnybos direktoriaus 2005-12-23 įsakymu Nr. IV-1160. Taisyklių 3 punkte yra nurodyta, kad „ Paslaugų kredito limitas- tai pinigų suma, kurios ribose abonentui teikiamos Paslaugos be išankstinio apmokėjimo per Paslaugų teikimo sutartyje nurodytą ataskaitinį laikotarpi". Taisyklių 24 punktu nustatyta, kad „Teikėjas turi teisę Sutartyje nustatyti teikiamų Paslaugų kredito limitą. Suteikiamas Paslaugų kredito limitas turi būti protingo dydžio, kad abonentas galėtų naudotis Paslaugomis. Paslaugų kredito limitas be vartotojo sutikimo negali būti didinamas.“. Taisyklių 6.8 punkte numatyta, kad sutartyje, sudaromoje su abonentu raštu, arba Teikėjo Paslaugų teikimo taisyklėse, jei Sutartis sudaroma konkliudentiniais veiksmais, Teikėjas privalo aiškiai nurodyti informaciją, kad Paslaugų kredito limitas nenustatomas, arba apie suteikimą Paslaugų kredito limitą, jo keitimo sąlygas ir tvarką".

14Ieškovas, būdama elektroninių ryšių paslaugų teikėja, įsipareigojo laikytis Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių. Ieškovui sutartyse nustačius paslaugų kredito limitą 70 Lt ir atsakovei sutikus su šia sutarčių sąlyga, privaloma vadovautis nurodytomis taisyklėmis ir joms neprieštaraujančiomis sutarčių nuostatomis. Paslaugų kredito limitui pasibaigus, ieškovas turėjo pareigą apriboti paslaugų teikimą (Taisyklų 28 punktas). Ši nuostata yra imperatyvi nuostata, dėl kurios šalys negalėjo susitarti ar jos keisti sutartimis. Ieškovė, nesilaikydama įpareigojimo pasibaigus paslaugų kredito limitui apriboti paslaugų teikimą, neturi teisės iš atsakovės reikalauti apmokėti sumos, viršijančios sutartimis sulygtą paslaugų kredito limitą. Pagal Taisyklių 54 punktą sąskaitoje už suteiktas paslaugas inter alia nurodoma bendra suma, kurią reikia sumokėti. Todėl sąskaitoje nurodoma bendra suma už atsakovei priklausantiems telefono ryšio numeriams suteiktas paslaugas negali viršyti konkrečiam telefono ryšio numeriui nustatyto paslaugų kredito limito.

15Pagal Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 24 punktą paslaugų kredito limitas be vartotojo sutikimo negali būti didinamas, t. y. kiekvieną kartą didinant paslaugų kredito limitą turėjo būti gautas aiškus atsakovės sutikimas. Tokio aiškaus atsakovės sutikimo ieškovas negavo. Elektroninius ryšius reglamentuojantys teisės aktai nenumato, kokiu būdu ir forma turi būti gautas vartotojo, sutikimas, tačiau tokiu atveju ieškovui tenka pareiga įrodyti, kad atsakovės sutikimas buvo gautas. Pažymėjimas sutartyse, kad atsakovė sutinka, jog pradinis paslaugų kredito limitas būtų didinamas ieškovo nuožiūra, neatitinka nurodyto įpareigojimo ir pažeidžia Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 24 punktą. Esant nurodytoms aplinkybėms 2011-07-07 ir 2011-07-11 judriojo telefono ryšio paslaugų sutarčių nuostatos dėl kredito limito didinamo paslaugos teikėjo nuožiūra ex officio vertintinos kaip nesąžiningos sutarties sąlygos, taip kompensuojant sutartinės vartotojo ir verslininko pusiausvyros nebuvimą. Todėl atsakovės telefono abonentui Nr. 65054476 ieškovas pagal 2011-07-11 sutartį nepagrįstai netaikė 70 Lt dydžio kredito limito ir pagal 2011-08-01 PVM sąskaitą- faktūrą TA Nr. 0014922284 (20 b.l.) šiam telefono abonentui paskaičiavo 188 Lt mokestį ((149,64+5.74)x 21%), o pagal 2011-09-01 PVM sąskaitą- faktūrą TA Nr. 0015131574 (21 b.l.) šiam telefono abonentui paskaičiavo 461, 95 Lt mokestį ((373,31+8,47)x 21%). Tokiu būdu ieškovas atsakovės telefono abonentui Nr. 65054476 viso nepagrįstai paskaičiavo 509, 95 Lt mokesčių ((188-70)+(461,95-70)). Kadangi ieškovo atsakovei nepagrįstai paskaičiuota suma viršija iš atsakovės prašomą priteisti įsiskolinimą (509, 22 Lt), ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

16Civilinėje byloje nėra duomenų, kad atsakovė patyrė kokių nors bylinėjimosi išlaidų, todėl šios išlaidos iš ieškovo atsakovei nepriteistinos (CPK 93 str. 1 d.).

17Ieškinį atmetus, iš ieškovo priteistinos teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 2 d.).

18Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 441 straipsniu, 153 straipsnio 2 dalimi, 259 straipsniu, 268- 270 straipsniais,

Nutarė

19Ieškovo UAB „Bitė Lietuva“ ieškinį atsakovei I. S. atmesti.

20Priteisti iš ieškovo UAB „Bitė Lietuva“, į.k. ( - ), buveinė ( - ), a.s. Nr. ( - ), AB Swedbank, 48,95 Lt teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu– valstybei. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija, įm. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660.

21Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, skelbimu specialiame... 2. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 509,22 Lt skolos, 5 proc. dydžio... 3. Atsakovė atsiliepime į ieškinį, triplike nurodė, kad su ieškiniu... 4. Išvadą duodanti institucija Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba... 5. Išvadą duodanti institucija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba... 6. Kadangi civilinė byla išnagrinėta CPK 441 straipsnyje reglamentuota tvarka,... 7. Ieškinys atmestinas.... 8. Civilinės bylos medžiaga yra nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovės... 9. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies,... 10. Teismas sutinka su Valstybinės vartotojų apsaugos tarnybos ir Ryšių... 11. 2011-07-07 ir 2011-07-11 sutarčių specialiosiose sąlygose yra dviejų... 12. Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos... 13. Be to, ginčas tarp ieškovo ir atsakovės yra kilęs dėl kredito limito... 14. Ieškovas, būdama elektroninių ryšių paslaugų teikėja, įsipareigojo... 15. Pagal Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 24 punktą paslaugų... 16. Civilinėje byloje nėra duomenų, kad atsakovė patyrė kokių nors... 17. Ieškinį atmetus, iš ieškovo priteistinos teismo turėtos išlaidos,... 18. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 441 straipsniu, 153... 19. Ieškovo UAB „Bitė Lietuva“ ieškinį atsakovei I. S.... 20. Priteisti iš ieškovo UAB „Bitė Lietuva“, į.k. ( - ), buveinė ( - ),... 21. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...