Byla 2S-878-227/2017

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Margarita Dzelzienė, veikdama Vilniaus apygardos teismo vardu,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės K. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 22 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-354-726/2017 pagal ieškovo P. K. ieškinį atsakovei K. K. dėl santuokos nutraukimo esant kito sutuoktinio kaltei, turto padalijimo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir motinos valdžios apribojimo bei atsakovės K. K. priešieškinį ieškovui P. K. dėl santuokos nutraukimo esant kito sutuoktinio kaltei, neturtinės žalos atlyginimo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo bei išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiam vaikui priteisimo, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo, turto padalijimo, išvadą byloje teikianti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

3Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo P. K. ieškinį atsakovei K. K. dėl santuokos nutraukimo esant kito sutuoktinio kaltei, turto padalijimo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir motinos valdžios apribojimo, bei atsakovės K. K. priešieškinį ieškovui P. K. dėl santuokos nutraukimo esant kito sutuoktinio kaltei, neturtinės žalos atlyginimo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo bei išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiui vaikui priteisimo, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo, turto padalijimo, išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.
 2. Atsakovė pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo byloje priėmimo: 1) įpareigoti ieškovą pateikti automobilio Reno traffic Norvegijos valst. Nr. ( - ) registracijos, įsigijimo dokumentus; 2) įpareigoti ieškovą neperregistruoti automobilio Reno traffic Norvegijos valst. Nr. ( - ); 3) taikyti priverstinę hipoteką automobiliui Reno traffic Norvegijos valst. Nr. ( - ).
 3. Atsakovė nurodė, kad ieškovas be atsakovės žinios ir sutikimo 2014 - 2015 metais likvidavo santuokoje įgytą turtą - natūralaus ąžuolo masyvo miegamojo baldus, lovos čiužinius, brangią įrangą ir įrankius, automobilį Ford Galaxy valst. Nr. ( - ), ir kitą kilnojamą turtą. Ieškovas miegamojo baldų komplektą, kuris buvo įgytas santuokoje, perleido naudotis savo motinai. Automobilį Ford Galaxy valst. Nr. ( - ) ieškovas, be atsakovės sutikimo, 2015 m. vasario 24 d. pardavė už gerokai žemesnę kainą nei rinkos vertė. 2014 m. gegužės 2 d. atsakovė pateikė teismui prašymą (priešieškinyje) taikyti priverstinę turto hipoteką ieškovo turtui - trims žemės sklypams, tačiau teisėja nepasisakė dėl šio prašymo ir ieškovas žemės sklypus perrašė savo seseriai. Nurodė, kad atsakovė su priešieškiniu pateikė teismui duomenis apie ieškovo įsigytą automobilį Reno traffic, Norvegijos valst. Nr. ( - ). Vilniaus miesto apylinkės teisme 2015 m. vasario 11 d. vykusio teismo posėdžio metu ieškovas patvirtino, jog pirko automobilį ir už automobilį Reno traffic Norvegijos valst. Nr. ( - ) sumokėjo 50 000 kronų. Tačiau teismas neišreikalavo įrodymų į bylą apie automobilį Reno traffic Norvegijos valst. Nr. ( - ). Minėtą automobilį ieškovas eksploatuoja Lietuvoje iki šios dienos. Nurodė, kad ieškovas šeimą paliko 2014 metais. 2014 metais pajamų nei Norvegijoje nei Lietuvoje neturėjo, todėl akivaizdu, kad automobilį ieškovas įgijo iš santuokoje sukauptų santaupų. Nagrinėjamojoje byloje priešieškiniu atsakovė prašo automobilį Reno traffic Norvegijos valst. Nr. ( - ) pripažinti turtu, įgytu santuokoje, ir priteisti jai pusę sumos, kurią ieškovas sumokėjo už automobilį (50 000 Norvegijos kronų).
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apylinkės teismas 2017 m. kovo 22 d. nutartimi atsakovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmetė.
 2. Nurodė, kad tokio pobūdžio laikinųjų apsaugos priemonių įstatymas nenumato ir nėra teisinio pagrindo jų taikyti. Be to, atsakovės prašomos taikyti priemonės neatitinka ir Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 144 straipsnio 1 ir 2 dalyje keliamiems laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindams. Teismo vertinimu, prašomus duomenis apie automobilio įsigijimą ir registraciją atsakovė turi visas galimybes gauti pasinaudodama įrodymo išreikalavimo institutu (CPK 199 straipsnis). Dėl atsakovės prašymo taikyti automobiliui priverstinę hipoteką, teismas atkreipė atsakovės dėmesį, kad priverstinė hipoteka taikoma tik nekilnojamajam turtui (CK 4.175 straipsnis).

5III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

6

 1. Atskiruoju skundu atsakovė K. K. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 22 d. nutartį ir atsakovės prašymą tenkinti.
 2. Nurodo, kad jos teisės nuo bylos nagrinėjimo pradžios yra nuolatos pažeidinėjamos, ieškovas 2014 - 2015 metais likvidavo santuokoje įgytą turtą - natūralaus ąžuolo masyvo miegamojo baldus, lovos čiužinius, brangią įrangą ir įrankius, automobilį Ford Galaxy valst. Nr. ( - ), ir kitą kilnojamą turtą. Ieškovas miegamojo baldų komplektą, kuris buvo įgytas santuokoje, perleido naudotis savo motinai. Automobilį Ford Galaxy valst. Nr. ( - ) ieškovas, be atsakovės sutikimo, 2015 m. vasario 24 d. pardavė A. J. už gerokai žemesnę kainą nei rinkos vertė. 2014 m. gegužės 2 d. atsakovė pateikė teismui prašymą (priešieškinyje) taikyti priverstinę turto hipoteką ieškovo turtui: 1,1 ha žemės sklypas adresu ( - ) , unikalus numeris ( - ); 0,42 ha žemės sklypas adresu ( - ), unikalus numeris ( - ); 0,23 ha žemės sklypas adresu ( - ), unikalus numeris ( - ), šio prašymo teismui netenkinus ieškovas žemės sklypus perrašė savo seseriai. Nurodė, kad atsakovė su priešieškiniu pateikė teismui duomenis apie ieškovo įsigytą automobilį Reno traffic Norvegijos valst. Nr. ( - ). Ieškovas šeimą paliko 2014 metais, tuo metu pajamų nei Norvegijoje nei Lietuvoje neturėjo, todėl akivaizdu, kad automobilį Reno traffic Norvegijos valst. Nr. ( - ) ieškovas įgijo iš santuokoje sukauptų santaupų.
 3. Ieškovas P. K. prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, be to, civilinė byla sustabdyta, todėl prašymas įpareigoti ieškovą pateikti turto įsigijimo dokumentus ir neperleisti atitinkamo turto galėtų būti nagrinėjamas tik atnaujinus bylos nagrinėjimą.

7IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Teismas, išnagrinėjęs atskirojo skundo medžiagą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė.
 2. Byloje kilo ginčas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 22 d. nutarties, kuria buvo atmestas atsakovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos taikymo.
 3. CPK 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Spręsdamas dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jeigu atlikęs tokį vertinimą teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-04-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).
 4. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo ieškovui galinčio būti palankiu teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Pažymėtina, jog laikinosios apsaugos priemonės gali būti nukreiptos ne tik į būsimu teismo sprendimu suformuluotų nurodymų įgyvendinimo užtikrinimą, bet ir į laikiną ginčo situacijos teisinį sureguliavimą. CPK numato nebaigtinį laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą (CPK 145 straipsnio 1 dalis), todėl teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ar netaikymo, turi atsižvelgti į bylos pobūdį, ieškinio reikalavimą, šalių veiksmus ir kitas reikšmingas bylos aplinkybes. CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punktas numato, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos ne tik tos, kurios numatytos CPK, tačiau ir tos, kurios numatytos kituose įstatymuose. Kadangi sprendžiami klausimai santuokos nutraukimo byloje, teismas turi atsižvelgti į specialias šeimos teisinių santykių byloms numatytas laikinąsias apsaugos priemonės, nurodytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.65 straipsnio 2 dalyje. CK leidžia taikyti teismo manymu reikalingas laikinąsias apsaugos priemones. Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra susijęs su asmens teisių suvaržymu, teismas, vertindamas vienos ginčo šalies prašymo apriboti priešingos šalies veiksmų laisvę pagrįstumą, privalo nustatyti, ar egzistuoja realus poreikis suvaržymams taikyti, užtikrinti, jog taikomas suvaržymas nepažeis ginčo šalių interesų pusiausvyros, bus pakankama ir kartu nereikalingų pasekmių nesukurianti priemonė konkrečiam tikslui pasiekti.
 5. Atsakovė pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo byloje priėmimo: 1) įpareigoti ieškovą pateikti automobilio Reno traffic Norvegijos valst. Nr. ( - ) registracijos, įsigijimo dokumentus; 2) įpareigoti ieškovą neperregistruoti automobilio Reno traffic Norvegijos valst. Nr. ( - ); 3) taikyti priverstinę hipoteką automobiliui Reno traffic Norvegijos valst. Nr. ( - ). Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad atsakovė tokiu prašymu siekia apriboti ieškovo teisę laisvai disponuoti automobiliu ir jį perregistruoti, kas iš dalies atitiktų CPK 145 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą laikinąją apsaugos priemonę – kilnojamojo turto areštą.
 6. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad atsakovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones neatitinka ir CPK 144 straipsnio 1 ir 2 dalyje keliamų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindų. Su tokia išvada apeliacinės instancijos teismas sutinka.
 7. Ieškovas ieškiniu be kitų reikalavimų prašo automobilį Renault Trafic, valst. Nr. ( - ) pripažinti jo asmenine nuosavybe, atsakovė priešieškiniu prašo nustatyti, kad automobilis yra dalintinas turtas, tačiau nereiškia reikalavimo priteisti šį automobilį atsakovės nuosavybėn. Atskirajame skunde nurodoma, kad jai turėtų būti priteista pusė šio automobilio vertės, kurią sumokėjo ieškovas, pirkdamas automobilį.
 8. Tokiu atveju pripažintina, kad atsakovė nėra suinteresuota tuo, kad automobilis atitektų jos asmeninėn nuosavybėn, ji pretenduotų nebent į tam tikrą piniginę kompensaciją. Pastebėtina, kad netgi ieškovui perleidus kito asmens nuosavybėn minėtą automobilį, teismas turėtų pagrindą spręsti klausimą dėl to, ar šis turtas priklausė šalims bendrosios jungtinės nuosavybės ar asmeninės nuosavybės teise, taip pat dėl kompensacijos už perleistą, galimai santuokos metu įgytą turtą priteisimą. Kaip minėta aukščiau, laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos ieškinio (šiuo atveju – priešieškinio) reikalavimų užtikrinimui, o atsakovei nereiškiant reikalavimo dėl automobilio priteisimo jos asmeninėn nuosavybėn natūra, nėra pagrindo įpareigoti ieškovą neperregistruoti automobilio, t.y. apriboti jo disponavimo automobiliu teises, be to, byloje nėra duomenų apie tai, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taip pat apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismu, kad prašomus duomenis apie automobilio įsigijimą ir registraciją atsakovė turi visas galimybes gauti pasinaudodama įrodymo išreikalavimo institutu (CPK 199 straipsnis).
 9. Todėl pripažintina, jog prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės neatitinka CPK 144 straipsnio 1-2 dalyje keliamų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindų. Vadovaudamasis aukščiau išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

9Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu teismas

Nutarė

10Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeista.

Proceso dalyviai
Ryšiai