Byla 2-565-425/2012
Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų pažeidimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėjas Laimantas Misiūnas

2viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Utenos melioracija“ ieškinį atsakovui UAB „Utenos vandenys“, tretysis suinteresuotas asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų Utenos rajono savivaldybės administracija dėl Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų pažeidimo, ir

Nustatė

3Ieškovas AB „Utenos melioracija“ teisme pareiškė ieškinį atsakovui UAB „Utenos vandenys“, tretysis suinteresuotas asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų Utenos rajono savivaldybės administracija dėl Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų pažeidimo, kuriame ieškovas prašė: 1. pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu bei panaikinti atsakovo UAB „Utenos vandenys" vykdant atvirą konkursą „Tauragnų, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra" procedūras priimtą sprendimą (nurodytą ieškovui 2012 m. kovo 27 d. rašte Nr. SD-192), kuriuo buvo nuspręsta netenkinti AB „Utenos melioracija" pretenzijos reikalavimų; 2. pripažinti neteisėtu atsakovo UAB „Utenos vandenys" vykdomą atvirą konkursą „Tauragnų, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra"; 3. įpareigoti atsakovą UAB „Utenos vandenys" nutraukti vykdomą viešąjį pirkimą „Tauragnų, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra".

4Ieškovas nurodė, kad Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2010 m. gruodžio 10 d. buvo paskelbta apie Utenos rajono savivaldybės administracijos vykdomą viešąjį pirkimą (Nr. 98234) „Tauragnų, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra". Šio viešojo pirkimo laimėtoju buvo pripažintas ieškovas AB „Utenos melioracija", tačiau Viešųjų pirkimų tarnyba 2011-07-25 priėmė sprendimą Nr. 4S-2792, kuriuo įpareigojo Utenos rajono savivaldybės administraciją nutraukti aukščiau nurodomo viešojo pirkimo procedūras. Utenos rajono savivaldybės administracija šį Viešųjų pirkimų tarnybos sprendimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuris 2012 m. sausio 26 d. priėmė sprendimą administracinėje byloje Nr. 1-1751-437/2012 pareiškėjos skundo netenkinti. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs, nes Utenos rajono savivaldybės administracija ir AB „Utenos melioracija" Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė apeliacinius skundus dėl nurodyto sprendimo. Utenos rajono savivaldybės administracijos viešasis pirkimas (Nr. 98234) „Tauragnų, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra" šiai dienai nėra nutrauktas.

5Ieškovui AB „Utenos melioracija" tapo žinoma, jog centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje buvo paskelbta apie viešąjį pirkimą, kurio objektas yra toks pats, kaip vykdomo viešojo pirkimo (Nr. 98234), t.y. „Tauragnų, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra".

6AB „Utenos melioracija" perkančiajai organizacijai UAB „Utenos vandenys" 2012-03-20 pateikė pretenziją, kuria prašė, inter alia, nutraukti UAB „Utenos vandenys" vykdomą viešąjį pirkimą „Tauragnų, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra".

7AB „Utenos melioracija" gavo perkančiosios organizacijos UAB „Utenos vandenys" 2012-03-27 raštą Nr. SD-192 „Dėl pretenzijos 2012-03-20 Nr. 2-190", kuriuo Pretenzija buvo atmesta.

8Ieškovo AB „Utenos melioracija" pateikta Pretenzija buvo atmesta nepagrįstai ir neteisėtai, nes perkančioji organizacija pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3str.2d. įtvirtintą viešųjų pirkimų tikslą - racionaliai naudojant tam skirtas lėšas, nes Utenos rajono savivaldybės administracija per jos kontroliuojamą UAB „Utenos vandenys" antrą kartą perka tą patį objektą, kurio pirkimas jau yra įvykęs. Toks viešasis pirkimas prieštarauja viešųjų pirkimų tikslui, kadangi neracionaliai panaudojamos lėšos.

9Ieškovas teigia, kad įvykus pirkimui dėl to paties objekto, atsakovui UAB „Utenos vandenys" nebėra poreikio pirkti „Tauragnų, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra", nes susidarytų situacija, kad perkančioji organizaciją tam pačiam objektui pirkti galėtų organizuoti ne vieną, o kelis ir daugiau pirkimų, kurių vienam pasibaigus, likusius galima būtų nutraukti.

10Dublike ieškovas nurodė, kad Utenos rajono savivaldybės administracija, pasinaudodama jai 100 proc. priklausančia įmone UAB „Utenos vandenys" antrą kartą perka tą patį objektą kurio pirkimas jau yra įvykęs. Toks viešasis pirkimas prieštarauja viešųjų pirkimų tikslui, kadangi neracionaliai panaudojamos lėšos. Nei atsakovas, nei trečiasis suinteresuotas asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, neginčija fakto, kad Utenos rajono savivaldybės administracija antrą kartą perka tą patį objektą.

11Atsakovas UAB „Utenos vandenys“ atsiliepime į ieškinį bei dublike nurodė, kad 2012 m. vasario 24 d. buvo gautas LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros raštas Nr. APVA-760, kuriame raginama nedelsiant imtis veiksmu, kad viešasis pirkimas „Tauragnų, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra" iš naujo ištaisius Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytus trūkumus ir konkurso sąlygas patikslinus pagal Agentūros privalomuosius reikalavimus būtu paskelbtas iki 2012-03-15 d. Rašte nurodyta, kad jeigu iki 2012-03-15 d. nebus atlikti nurodyti veiksmai (paskelbtas viešasis pirkimas), kils pagrįstų abejonių dėl Projekto įgyvendinimo finansavimo administravimo sutartyje Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-075 nustatytais terminais. Tarp UAB „Utenos vandenys" ir Utenos rajono savivaldybės administracijos 2012-02-28 buvo pasirašytas Jungtinės veiklos sutarties (pasirašytos 2010-07-21 Nr. S9-61/d-51/2010) pakeitimas Nr. S9-17, kuriame UAB „Utenos vandenys" buvo įgaliota atlikti projekto „Tauragnu. Utenos, Sudeikių. Užpalių. Vyžuonų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra" statybos darbų pirkimą. Vadovaujantis šios sutarties pakeitimu UAB „Utenos vandenys" atlieka viešojo pirkimo procedūras. Vykdomas viešasis pirkimas yra susijęs su visuomenės poreikiu modernizuoti ir išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. Akivaizdu, jog šio viešojo pirkimo objektas yra labai svarbus Utenos regiono gyventojams, kadangi pirkimu siekiama įsigyti darbus, reikalingus penkių Utenos rajono seniūnijų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai vykdyti. Nurodyto viešojo pirkimo projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Pasibaigus šio projekto finansavimo ir administravimo sutarties galiojimo laikotarpiui (iki 2013-12-07), lėšos nebegalės būti naudojamos ir turės būti grąžintos, todėl projektas gali likti neįgyvendintas.

12Tretysis asmuo Utenos rajono savivaldybės administracija atsiliepime į ieškinį nurodė, kad atsakovės tikslas - įsigyti darbus, reikalingus projektui įgyvendinti. Tai, kad kito subjekto vykdomas viešasis pirkimas dėl to paties pirkimo objekto nėra pasibaigęs, nereiškia, kad ginčo viešajame pirkime yra ar bus neracionaliai naudojamos lėšos. Galiojantis Viešųjų pirkimų įstatymas nedraudžia, neriboja perkančiosios organizacijos teisės skelbti/organizuoti naują viešąjį pirkimą dėl to paties objekto, jeigu nėra pasibaigusios ankstesniojo pirkimo procedūros. Negalima preziumuoti, kad vien naujo pirkimo paskelbimas tiesiogiai sukelia pasekmę - neracionalų lėšų naudojimą, nes lėšų neracionalus naudojimas turėtų būti įrodinėjamas konkrečiais perkančiosios organizacijos veiksmais, sprendimais, kurie galimai pažeidžia viešojo pirkimo principus, teisės normas ir gali lemti didesnius kaštus - neracionalų lėšų panaudojimą. Sutinka, kad galima situacija, jog ginčo viešajame pirkime potencialūs tiekėjai pasiūlys mažesnę perkamo objekto kainą, dėl ko ieškovų teiginys, kad ginčo naujas pirkimas sąlygoja neracionalų lėšų naudojimą, apskritai prarastų reikšmę.

13Ginčijamas ieškovo projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, kad projekto įgyvendinimas dėl įvairių objektyvių priežasčių itin užsitęsė, kyla reali grėsmė, kad finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gali būti prarastas, o dėl to kilusi žala būtų neabejotinai didesnė nei kaštai, reikalingi ginčo viešajam pirkimui organizuoti ir vykdyti, lemiantys, ieškovų teigimu, neracionalų lėšų naudojimą.

14Tretysis asmuo Utenos rajono savivaldybės administracija nesutinka su ieškovo pozicija, kad atsakovė neturi poreikio įsigyti darbus, reikalingus Tauragnų, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai, nes jau yra įvykęs viešasis pirkimas dėl analogiško pirkimo objekto (ieškinio 2.7. punktas) yra neteisingas, nes ieškovo nurodytas pirkimas nėra pasibaigęs (įvykęs), viešojo pirkimo sutartis nėra sudaryta, taigi perkamas objektas nėra įsigytas. Ieškovo ginčijamas viešojo pirkimo objekto poreikis yra itin didelis, nes pirkimas susijęs ne tik su perkančiosios organizacijos, bet su visuomenės poreikiu - modernizuoti ir išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. Akivaizdu, jog šio viešojo pirkimo objektas yra labai svarbus Utenos regiono gyventojams, kadangi tenkins net penkių Utenos rajono seniūnijų gyventojų gerovę, o taip pat aplinkos ir sveikatos apsaugą. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Pasibaigus šio projekto finansavimo ir administravimo sutarties galiojimo laikotarpiui (iki 2012-12-07), lėšos nebegalės būti naudojamos ir turės būti grąžintos - projektas liks neįgyvendintas. Dėl šios priežasties, atsakovė ne tik turi poreikį įsigyti perkamą objektą, bet ir poreikį įsigyti jį kuo skubiau. Poreikis įsigyti viešojo pirkimo objektą dingtų tik tuo atveju, jei Utenos rajono savivaldybės administracija ateityje sudarytų viešojo pirkimo sutartį su tiekėju viešajame pirkime Nr. 98234. Tik tokiu atveju būtų galima konstatuoti, kad atsakovei nebėra poreikio vykdyti ginčo viešąjį pirkimą. Tretysis asmuo teigia, kad net ir nurodoma administracinė byla Nr. 1-1751-437/2012 baigtųsi Utenos rajono savivaldybės administracijos naudai, tai per se nereiškia, kad bus sudaryta sutartis su konkursą laimėjusiu ieškovu ar kitu tiekėju. Sutarties sudarymas - atskiras viešojo pirkimo etapas, kuris gali būti įgyvendintas arba ne. Todėl visiškai nepagrįsta ieškovo pozicija, kad atsakovė šiuo metu neturi poreikio perkamam objektui, kad organizuodama viešąjį pirkimą neatsižvelgė į Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1S-174 patvirtintas Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas, vertindama pirkimo poreikį.

15Ieškinys tenkintinas. Faktinės bylos aplinkybės:

  1. Utenos rajono savivaldybės administracija Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2010-12-10 paskelbė apie vykdomą viešąjį pirkimą (Nr. 98234) „Tauragnų, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra" (T.1, b.l.58, skelbtas 2010-12-12-10 leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr.94, pirkimo Nr. 98234). Šio viešojo pirkimo nugalėtoju buvo pripažintas ieškovas AB „Utenos melioracija".
  2. Viešųjų pirkimų tarnyba, nustačiusi, kad pirkimo dokumentai parengti pažeidžiant VPĮ nuostatas, nurodytas išvados 3p., vadovaudamasi VPĮ 8str.3d.6p. 2011-07-25 priėmė sprendimą Nr. 4S-2792, kuriuo įpareigojo Utenos rajono savivaldybės administraciją nutraukti viešojo pirkimo (Nr. 98234) „Tauragnų, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra" procedūras ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus (T.1, b.l.34-35).
  3. Utenos rajono savivaldybės administracija Vilniaus apygardos administraciniam teismui apskundė Viešųjų pirkimų tarnybos sprendimą Nr. 4S-2792, prašydama jį panaikinti, kuris 2012-01-26 sprendimu (administracinė byla Nr.1-1751-437/2012) Utenos rajono savivaldybės administracijos skundą atmetė kaip nepagrįstą.
  4. Utenos rajono savivaldybės administracija ir UAB „Utenos vandenys“ 2012-02-28 sudarė papildomą susitarimą dėl 2010m. liepos 21d. jungtinės veiklos sutarties Nr. S9-61 pakeitimo, pagal kurį susitarė, kad viešąjį pirkimą „Tauragnų, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra" (pirkimo Nr. 76597) organizuos ir vykdys UAB „Utenos vandenys“ (T.2, b.l. 33).
  5. UAB „Utenos vandenys“ CVP IS paskelbė vykdomą viešąjį pirkimą (Nr. 76597) „Tauragnų, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra", pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2012-03-14 iki 2012-04-30 9 val.
  6. AB „Utenos melioracija“ 2012-03-20 pateikė pretenziją UAB „Utenos vandenys“ dėl Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimo, kurioje prašė sustabdyti vykdomo viešojo pirkimo Nr. 76597 „Tauragnų, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra" procedūras bus tinkamai išnagrinėta ir priimtas teisėtas ir pagrįstas sprendimas bei nutraukti vykdomą viešąjį pirkimą Nr. 76597 „Tauragnų, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra" (T.1, b.l. 350).
  7. UAB „Utenos vandenys“ netenkino AB „Utenos melioracija“ 2012-03-20 pateiktos pretenzijos, motyvuodami, kad UAB „Utenos vandenys“ 2012-02-28 su Utenos rajono savivaldybės administracija pasirašytos Jungtinės veiklos sutarties pakeitimo pagrindu tapo įgaliota atlikti projekto „Tauragnų, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra" statybos darbų viešąjį pirkimą, todėl ir atliko paminėto projekto statybos darbų pirkimo procedūras. Be to, nurodė, kad perkamas projektas yra labai svarbus Utenos regiono seniūnijų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai, kurių statyba finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis, kurių panaudojimo terminas – iki 2013-12-07 (T.1, b.l.53).
  8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012-06-15 sprendimu (administracinė byla Mr.A602-2225/2012) patenkino Utenos rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012m. sausio 26d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą - panaikino Viešųjų pirkimų tarnybos 2011-07-25 sprendimą Nr. 4S-2792 „Dėl viešojo pirkimo procedūrų vertinimo“.

16Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2012-06-15 sprendimu (administracinė byla Mr.A602-2225/2012) patenkinus Utenos rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą ir panaikinus Viešųjų pirkimų tarnybos 2011-07-25 sprendimą Nr. 4S-2792 „Dėl viešojo pirkimo procedūrų vertinimo“, nebeliko pagrindo ir kliūčių toliau vykdyti Utenos rajono savivaldybės administracijos vykdomą viešąjį pirkimą (Nr. 98234) „Tauragnų, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra", kurio procedūros iš esmės baigtos, viešojo pirkimo nugalėtoju pripažintas AB „Utenos melioracija“, nors sutartis su konkursą laimėjusiu ieškovu ar kitu tiekėju dar nesudaryta, bent byloje tokių įrodymų nėra.

17Teismas, įvertinęs atsakovo UAB „Utenos vandenys“, trečiojo suinteresuoto asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų Utenos rajono savivaldybės administracijos atsiliepimuose išdėstytus motyvus, daro išvadą, kad Utenos rajono savivaldybės administracija ir UAB „Utenos vandenys“ 2012-02-28 sudarydama papildomą susitarimą dėl 2010m. liepos 21d. jungtinės veiklos sutarties Nr. S9-61 pakeitimo, pagal kurį susitarė, kad viešąjį pirkimą „Tauragnų, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra" (pirkimo Nr. 76597) organizuos ir vykdys UAB „Utenos vandenys“, o UAB „Utenos vandenys“ CVP IS paskelbė vykdomą viešąjį pirkimą (Nr. 76597) „Tauragnų, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra", pasiūlymų pateikimo terminą dėl priežasties, kad 2012-02-24 buvo gautas LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros raštas Nr. APVA-760, kuriame raginama nedelsiant imtis veiksmų, kad viešasis pirkimas „Tauragnų, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra" iš naujo ištaisius Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytus trūkumus ir konkurso sąlygas patikslinus pagal agentūros privalomuosius reikalavimus būtų paskelbtas iki 2012-03-15. Perspėjama, kad iki 2012-03-15 nepaskelbus nurodyto viešojo pirkimo, kils pagrįstų abejonių dėl projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytais terminais ir Agentūra imsis Sutarties specialiųjų sąlygų 5.3 punkte ir Bendrųjų sąlygų 9 punkte numatytų priemonių (T,2, b.l.51-52).

18LR viešųjų pirkimų įstatymo 3str.1d. nustato pagrindinius pirkimų principus ir jų laikymąsi, t.y., kad perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

19Sutiktina su atsakovo, trečiojo asmens motyvais, kad vykdomas viešasis pirkimas yra susijęs su visuomenės poreikiu modernizuoti ir išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą ir yra labai svarbus Utenos regiono gyventojams, tačiau šis motyvas negali būti pagrindas pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus pirkimų principus.

20Teismas pripažįsta pažeistus ieškovo AB „Utenos melioracija“ teisėtų lūkesčių ir nediskriminavimo principus, pirkimo organizatoriui Utenos rajono savivaldybės administracijai Viešųjų pirkimų įstatymo 7str.5d. nustatyta tvarka nepriėmus sprendimo nutraukti 2010-12-10 paskelbtą ir vykdytą viešąjį pirkimą (Nr. 98234) „Tauragnų, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra" pirkimo procedūrų, kurio nugalėtoju pripažintas ieškovas, be to, teismui panaikinus Viešųjų pirkimų tarnybos 2011-07-25 sprendimą Nr. 4S-2792 „Dėl viešojo pirkimo procedūrų vertinimo“, toliau nebetęsti pradėtų pirkimo procedūrų, o su atsakovu UAB „Utenos vandenys“ 2012-02-28 sudaryti papildomą susitarimą dėl 2010m. liepos 21d. jungtinės veiklos sutarties Nr. S9-61 pakeitimo dėl viešojo pirkimo „Tauragnų, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra" (pirkimo Nr. 76597). Nurodytos aplinkybės atsakovui UAB „Utenos vandenys“ turėjo būti gerai žinomos.

21Aptartais motyvais ieškovo AB „Utenos melioracija“ ieškinys tenkintinas, UAB „Utenos vandenys" CVP IS paskelbtas viešasis pirkimas (Nr. 76597) ir vykdomos atviro viešojo pirkimo procedūros „Tauragnų, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra" (paskelbtos 2012-03-14 Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“ Nr.21.)pripažintinos neteisėtomis ir nutrauktinos.

22Vadovaujantis CPK 93str.1d. iš atsakovo priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos - 1 000,00 Lt žyminis mokestis (T.1, b.l.9).

23Teismas, vadovaudamasis VPĮ 3str.1d., CPK XXI (1) skyriumi, 269-270 str.str.,

Nutarė

241. Pripažinti neteisėtu ir nutraukti UAB „Utenos vandenys" CVP IS paskelbtą viešąjį pirkimą (Nr. 76597) ir vykdomas atviro viešojo pirkimo „Tauragnų, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra" procedūras (paskelbtos 2012-03-14 Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“ Nr.21.). 2. Priteisti iš UAB „Utenos vandenys“ (į.k. 183633981) 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidų AB „Utenos melioracija“ (į.k. 183633981).

25Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėjas Laimantas Misiūnas... 2. viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Ieškovas AB „Utenos melioracija“ teisme pareiškė ieškinį atsakovui UAB... 4. Ieškovas nurodė, kad Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje... 5. Ieškovui AB „Utenos melioracija" tapo žinoma, jog centrinėje viešųjų... 6. AB „Utenos melioracija" perkančiajai organizacijai UAB „Utenos vandenys"... 7. AB „Utenos melioracija" gavo perkančiosios organizacijos UAB „Utenos... 8. Ieškovo AB „Utenos melioracija" pateikta Pretenzija buvo atmesta... 9. Ieškovas teigia, kad įvykus pirkimui dėl to paties objekto, atsakovui UAB... 10. Dublike ieškovas nurodė, kad Utenos rajono savivaldybės administracija,... 11. Atsakovas UAB „Utenos vandenys“ atsiliepime į ieškinį bei dublike... 12. Tretysis asmuo Utenos rajono savivaldybės administracija atsiliepime į... 13. Ginčijamas ieškovo projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių... 14. Tretysis asmuo Utenos rajono savivaldybės administracija nesutinka su ieškovo... 15. Ieškinys tenkintinas. Faktinės bylos aplinkybės:
  1. Utenos... 16. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2012-06-15 sprendimu... 17. Teismas, įvertinęs atsakovo UAB „Utenos vandenys“, trečiojo... 18. LR viešųjų pirkimų įstatymo 3str.1d. nustato pagrindinius pirkimų... 19. Sutiktina su atsakovo, trečiojo asmens motyvais, kad vykdomas viešasis... 20. Teismas pripažįsta pažeistus ieškovo AB „Utenos melioracija“ teisėtų... 21. Aptartais motyvais ieškovo AB „Utenos melioracija“ ieškinys tenkintinas,... 22. Vadovaujantis CPK 93str.1d. iš atsakovo priteistinos ieškovo turėtos... 23. Teismas, vadovaudamasis VPĮ 3str.1d., CPK XXI (1) skyriumi, 269-270 str.str.,... 24. 1. Pripažinti neteisėtu ir nutraukti UAB „Utenos vandenys" CVP IS... 25. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...