Byla 2-1264/2012
Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų pažeidimo; trečiasis asmuo: Utenos rajono savivaldybės administracija

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės „Utenos melioracija“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-565-425/2012 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Utenos melioracija“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Utenos vandenys“ dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų pažeidimo; trečiasis asmuo: Utenos rajono savivaldybės administracija.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas AB „Utenos melioracija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Utenos vandenys“, prašydamas: 1) pripažinti neteisėtu (negaliojančiu) ir panaikinti atsakovo, vykdant viešojo pirkimo „Tauragnų, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra“ procedūras, priimtą sprendimą (nurodytą 2012 m. kovo 27 d. rašte Nr. SD-192) nepatenkinti ieškovo pretenzijos reikalavimų; 2) pripažinti neteisėtu atsakovo vykdomą viešąjį pirkimą; 3) įpareigoti atsakovą nutraukti vykdomą viešąjį pirkimą.

5Pareikštiems reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –sustabdyti atsakovo vykdomo viešojo pirkimo procedūras, uždraudžiant atsakovui sudaryti sutartį su laimėtoju, iki bus išspręsta byla pagal Utenos rajono savivaldybės administracijos ir AB „Utenos melioracija“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 26 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. I-1751-437/2012 ir bus priimtas atitinkamas Utenos rajono savivaldybės administracijos sprendimas – tęsti viešojo pirkimo procedūras ar jas nutraukti.

6Ieškovas nurodė, kad jis buvo pripažintas laimėtoju Utenos rajono savivaldybės administracijos vykdomame viešajame pirkime „Tauragnų, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra“ (Nr. 98234). Viešųjų pirkimų tarnyba įpareigojo Utenos rajono savivaldybės administraciją nutraukti minėto viešojo pirkimo procedūras. Ginčas dėl šio įpareigojamo šiuo metu nagrinėjamas Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme. Ieškovui tapo žinoma, kad atsakovas paskelbė apie viešąjį pirkimą „Tauragnų, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra“, kurio objektas yra toks pat, kaip Utenos rajono savivaldybės administracijos vykdomame viešajame pirkime Nr. 98234, kurio laimėtoju pripažintas ieškovas. Atsakovo vienintelė akcininkė yra Utenos rajono savivaldybės administracija. Ieškovas pateikė atsakovui pretenziją, kuria prašė nutraukti atsakovo vykdomą viešąjį pirkimą, tačiau atsakovas ją atmetė. Ieškovas, manymas, kad pretenzija buvo atmesta nepagrįstai ir neteisėtai, kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį iš esmės grindžia tuo, jog Utenos rajono savivaldybės administracija per jos kontroliuojamą UAB „Utenos vandenys“ (t. y. atsakovą) antrą kartą perka tą patį objektą, kurio pirkimas jau yra įvykęs. Ieškovas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovo motyvuoja tuo, kad viešojo pirkimo procedūros atsakovo vykdomos pažeidžiant viešųjų pirkimų tikslą – racionaliai panaudoti lėšas. Vykdant šį pirkimą bus nustatytas laimėtojas, nors kitame viešajame pirkime, vykdomame Utenos rajono savivaldybės administracijos, kurio objektas yra toks pat, laimėtoju jau yra pripažintas ieškovas ir šis pirkimas dar nėra nutrauktas. Nesustabdžius atsakovo vykdomo viešojo pirkimo, atsakovas sudarys pirkimo sutartį, o restitucijos taikymas esant sudarytai ir vykdomai viešojo pirkimo sutarčiai yra negalimas. Nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovo teisė į teisminę gynybą taptų niekine. Ieškovo nuomone, laikinųjų apsaugos priemonių šioje byloje taikymo teikiama nauda viršija galimas neigiamas pasekmes. Ginčas dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos vykdomo viešojo pirkimo Nr. 98234 nutraukimo Lietuvos vyriausiajame teisme nagrinėjamas 2012 m. birželio 7 d.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Panevėžio apygardos teismas 2012 m. balandžio 11 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas nurodė, kad Utenos rajono savivaldybės administracijos vykdomas viešasis pirkimas Nr. 98234 buvo paskelbtas dar 2010 m. gruodžio 10 d, tačiau Viešųjų pirkimų tarnyba 2011 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. 4S-2792 įpareigojo perkančiąją organizaciją jį nutraukti. Apskundus šį sprendimą teismui, galutinis teismo sprendimas preliminariai galėtų būti paskelbtas 2012 m. liepos 7 d., t. y. praėjus daugiau nei pusantrų metų nuo viešojo pirkimo paskelbimo. Projektas „Tauragnų, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra“ yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fonų lėšomis. Projekto finansavimo ir administravimo sutarties laikotarpis baigiasi 2013 m. gruodžio 7 d., po šios datos lėšos nebegali būti naudojamos ir turi būti grąžintos. Iš projekto įgyvendinimui skirto ketverių metų laikotarpio praėjo 16 mėnesių, tačiau realus jo įgyvendinimas net nepradėtas. Teismas padarė išvadą, kad ieškovo nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, t. y. atsakovo vykdomo viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, savo neigiamomis pasekmėmis galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Neigiamomis pasekmėmis teismas pripažino tai, kad realus projekto įgyvendinimas nepradedamas jau 16 mėnesių ir būtų nepateisinamai užtęsiamas dar ilgesniam laikui. Projektas skirtas viešajam interesui ir yra reali grėsmė, kad pavėluotai pradėti darbai nebus baigti iki 2013 m. gruodžio 7 d., dėl ko reikės grąžinti nepanaudotas lėšas ir ieškoti kitų finansavimo šaltinių nebaigtiems darbams. Teismo vertinimu, ieškovas neįrodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymu teikiama nauda viršys galimas neigiamas pasekmes.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovas AB „Utenos melioracija“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – patenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų įsisavinimo poreikio kaip pagrindo netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad projekto finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų a priori nesudaro pagrindo atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, šios paramos įsisavinimo terminai ir taikomos sankcijos yra pripažįstami fakto klausimais, o informacija dėl šio konkretaus ginčo projekto finansavimo terminų ir sankcijų nėra vieša prieinama. Atsakovas atsakyme į ieškovo pretenziją deklaratyviai teigia, kad visa parama turi būti įsisavinta iki 2013 m. gruodžio 7 d. Teismas, pasiremdamas šiais deklaratyviais atsakovo teiginiais, pažeidė įrodymų vertinimo taisykles.

122. Dėl objektyvių kliūčių pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama nebuvimo. Byloje nėra pateikta įrodymų, kurie besąlygiškai patvirtintų, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo projektą įgyvendinti nurodytais terminais taps neįmanoma; nurodytais terminais neįvykdžius projekto, bus nebegautos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos. Pažymėtina, kad ieškovas prašė tik laikinai, t. y. iki galutinio ginčo (dėl viešojo pirkimo Nr. 98234 nutraukimo) išsprendimo teisme, sustabdyti atsakovo vykdomo viešojo pirkimo procedūras. Ieškovas neprašė taikyti laikinųjų apsaugos priemonių visam šios civilinės bylos nagrinėjimo laikotarpiui, o tik iki administracinės bylos išnagrinėjimo, kuri, tikėtina, bus išnagrinėta iki 2012 m. birželio 17 d. (Administracinių bylų teisenos įstatymo 139 straipsnio 4 dalis). Priklausomai nuo administracinės bylos baigties, galimos dvi teisinės situacijos. Pirma, panaikinus Viešųjų pirkimų tarnybos sprendimą, nebūtų kliūčių pirmajame viešajame pirkime nedelsiant sudaryti sutartį su laimėtoju (ieškovu) ir operatyviai pradėti darbus. Tokiu atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neigiamai neįtakotų projekto įgyvendinimo spartos. Antra, palikus galioti Viešųjų pirkimų tarnybos sprendimą ir nutraukus pirmąjį viešąjį pirkimą, nustotų galioti pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir atsakovui nebūtų kliūčių operatyviai užbaigti pirkimo procedūras naujame viešajame pirkime, dėl kurio pradėjimo tuomet nekiltų abejonių. Perkamų darbų apimtis ir jų sudėtingumas objektyviai nesudaro kliūčių darbus užbaigti ir tuo atveju, jeigu pirkimo procedūros būtų sustabdytos iki 2012 m. birželio 17 d. Pirmoje nurodytoje teisinėje situacijoje dėl laiku nepritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių perkančiosios organizacijos (Utenos rajono savivaldybės administracija ir jai priklausanti UAB „Utenos vandenys“) būtų įsipareigojusios nupirkti tuos pačius darbus, kad prieštarauja viešųjų pirkimų tikslui ir pamatiniams principams. Tokia situacija lemtų naujus teisinius ginčus tarp perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų dviejose viešuosiuose pirkimuose dėl to paties objekto.

13Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Utenos vandenys“ nurodo, kad 2012 m. vasario 24 d. buvo gautas Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros raštas Nr. APVA-760, kuriame raginama nedelsiant imtis veiksmų, kad viešasis pirkimas „Tauragnų, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra“, ištaisius Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytus trūkumus ir pagal agentūros patikslintus privalomuosius reikalavimus iš naujo būtų paskelbtas iki 2012 m. kovo 15 d. Rašte pažymėta, kad priešingu atveju kils pagrįstų abejonių dėl projekto įgyvendinimo finansavimo nustatytais terminais. Utenos rajono savivaldybės administracija ir atsakovas 2012 m. vasario 28 d. pasirašė jungtinės veiklos sutarties pakeitimą Nr. S9-17, kuriuo atsakovas buvo įgaliotas atlikti projekto „Tauragnų, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra“ darbų pirkimą. Vadovaujantis šiuo pakeitimu atsakovas atlieka viešojo pirkimo procedūras. Pažymėtina, kad viešojo pirkimo objektas yra labai svarbus Utenos regiono gyventojams. Pats projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Pasibaigus projekto finansavimo ir administravimo sutarties galiojimo laikotarpiui (iki 2013 m. gruodžio 7 d.), lėšos nebegalės būti naudojamas ir turės būti grąžintos – projektas liks neįgyvendintas.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Pagal CPK 4237 straipsnio, reglamentuojančio laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ypatumus viešųjų pirkimų bylose, 1 dalį teismas priimta motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu.

16Ieškovas buvo pripažintas laimėtoju Utenos rajono savivaldybės administracijos vykdomame viešajame pirkime „Tauragnų, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra“ (Nr. 98234) (toliau – pirmasis pirkimas), tačiau Viešųjų pirkimų tarnyba įpareigojo Utenos rajono savivaldybės administraciją nutraukti šio viešojo pirkimo procedūras. Viešųjų pirkimų tarnybos sprendimas buvo apskųstas administraciniam teismui. Nesulaukus teisminio ginčo pabaigos, buvo paskelbtas dar vienas viešasis pirkimas „Tauragnų, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra“ (toliau – antrasis pirkimas), kurio objektas yra toks pat, kaip Utenos rajono savivaldybės administracijos vykdomame viešajame pirkime Nr. 98232. Antrąjį pirkimą paskelbė UAB „Utenos vandenys“, kurios vienintelė akcininkė yra Utenos rajono savivaldybės administracija. Pažymėtina, kad Utenos rajono savivaldybės administracija ir UAB „Utenos vandenys“ 2010 m. liepos 21 d. jungtinės veiklos sutarties pagrindu yra įsipareigojusios atlikti visas projekte „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Utenos rajone (Tauragnuose, Utenoje, Sudeikiuose, Užpaliuose, Vyžuonose“ numatytas veiklas ir užtikrinti rezultatus. Ieškovas (pirmojo pirkimo laimėtojas), sužinojęs apie antrąjį pirkimą, kreipėsi iš pradžių į antrojo pirkimo vykdytoją, vėliau – į teismą dėl antrojo pirkimo procedūrų nutraukimo, motyvuodamas tuo, kad teisminiai ginčai dėl pirmojo pirkimo nutraukimo dar nėra pasibaigę, todėl antrasis pirkimas dėl tos paties pirkimo objekto negali vykti. Pareikštiems reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antrojo pirkimo procedūras iki bus išspręsta administracinė byla, kurioje nagrinėjamas ginčas dėl pirmojo pirkimo procedūrų nutraukimo teisėtumo, ir bus priimtas atitinkamas Utenos rajono savivaldybės administracijos sprendimas – tęsti pirmojo pirkimo procedūras ar jas nutraukti. Skundžiama teismo nutartimi ieškovo prašymas buvo atmestas.

17Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas iš esmės ieškinį dėl antrojo pirkimo procedūrų nutraukimo grindžia tuo, jog Utenos rajono savivaldybės administracija per jos kontroliuojamą UAB „Utenos vandenys“ (t. y. atsakovą) antrą kartą perka tą patį objektą, kurio pirkimas jau yra įvykęs. Apeliantas pagrįstai nurodo, kad vykdant antrąjį pirkimą bus nustatytas laimėtojas, nors pirmajame pirkime, kurio objektas yra toks pat, laimėtoju jau yra pripažintas ieškovas ir šis pirkimas dar nėra nutrauktas, dėl nutraukimo vyksta teisminis ginčas. Nesustabdžius antrojo pirkimo procedūrų ir neuždraudus perkančiajai organizacijai sudaryti pirkimo sutarties su laimėtoju, atsakovas gali sudaryti pirkimo sutartį. Tokiu atveju galima teisinė situacija, kai, panaikinus Viešųjų pirkimų tarnybos sprendimą dėl įpareigojimo nutraukti pirmojo pirkimo procedūras, pirmasis pirkimas bus pratęstas, o kitame pirkime bus sudaryta pirkimo sutartis dėl to paties objekto, kas lemtų naujus teisminius ginčus tarp perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų dviejose viešuosiuose pirkimuose dėl to paties objekto. Apelianto atskirojo skundo nagrinėjimo metu paaiškėjo, kad teisminis ginčas dėl pirmojo pirkimo nutraukimo teisėtumo pasibaigė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2012 m. birželio 15 d. sprendimu panaikinus Viešųjų pirkimų tarnybos sprendimą, kuriuo Utenos rajono savivaldybės administracija buvo įpareigota nutraukti pirmojo pirkimo procedūras. Kadangi Utenos rajono savivaldybės administracija dar nepriėmė sprendimo tęsti pirmojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti minėtos galimos teisinės situacijos, taikytinos ieškovo prašomos laikinosios apsaugos priemonės.

18Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama nutartis yra nepagrįsta, todėl naikintina, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas išsprendžiamas iš esmės – ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintinas.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

20Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartį ir išspręsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą iš esmės – sustabdyti atsakovo UAB „Utenos vandenys“ vykdomo viešojo pirkimo „Tauragnų, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra“ procedūras, uždraudžiant atsakovui sudaryti sutartį su laimėtoju, kol Utenos rajono savivaldybės administracija, vykdydama viešąjį pirkimą „Tauragnų, Utenos, Sudeikių, Užpalių, Vyžuonų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra“ (Nr. 98234), priims sprendimą dėl pirkimo procedūrų tęsimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai