Byla 2A-330-538/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Almanto Padvelskio, kolegijos teisėjų Albinos Pupeikienės, Erikos Misiūnienės,

2sekretoriaujant Renatai Girdvainytei,

3dalyvaujant ieškovės UAB „Pempininkų valdos“ atstovei A. C.,

4teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Pempininkų valdos“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 8 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės

5UAB „Pempininkų valdos“ ieškinį atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims Klaipėdos miesto savivaldybei, D. K., P. V., A. S. (A. S.), A. R. (A. R.), V. E., J. R., R. K., G. M., V. P., D. R., R. Š., J. K., D. K., D. S. (D. S.) dėl skolos už suteiktas paslaugas priteisimo,

Nustatė

6ieškovė UAB „Pempininkų valdos“ kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 33697,13 Lt skolos, į šią sumą įskaitant ir priskaičiuotus delspinigius, už atsakovei nuosavybės teise priklausantiems butams ieškovės suteiktas ir neapmokėtas paslaugas, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei sumokėtą žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas, grąžinti 180,00 Lt žyminio mokesčio permoką. Nurodo, kad ieškovė

7UAB „Pempininkų valdos“ yra Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

82005-04-14 įsakymu Nr. AD1-609 paskirta Klaipėdos miesto daugiabučių namų, bendrosios nuosavybės administratore ir tuo pagrindu vykdo gyvenamųjų namų bendrosios dalinės nuosavybės administravimą. Dalis butų ieškovės administruojamuosiuose namuose, nuosavybės teise priklauso atsakovei. Atsakovė už atsakovei nuosavybės teise priklausantiems butams suteiktas ieškovės paslaugas, kartu su priskaičiuotais delspinigiais, 2009-04-01 yra įsiskolinusi 33697,13 Lt. Atsakovė ieškovei yra skolinga už šiems butams suteiktas administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas: ( - ), nuomininkė R. K., nepriteista skola – 1213,06 Lt; ( - ), nuomininkai J. T. ir N. T., nepriteista skola – 462,74 Lt; ( - ), nuomininkė V. P., priteista skola – 10287,79 Lt, iš jos išieškota – 241,10 Lt, priteistos neišieškotos skolos likutis – 10046,69 Lt (ieškinyje klaidingai nurodyta – 10586,69 Lt), nepriteista skola – 3806,95 Lt, bendra skola – 13853,64 Lt (ieškinyje klaidingai nurodyta – 14393,64 Lt); : ( - ), nuomininkė D. R., priteista skola – 1270,16 Lt, iš jos išieškota – 380,82 Lt, priteistos neišieškotos skolos likutis – 889,34 Lt, nepriteista skola – 266,84 Lt, bendra skola – 1156,18 Lt; : ( - ), nuomininkė J. K., priteista skola – 1377,24 Lt, iš jos išieškota – 124,56 Lt, priteistos neišieškotos skolos likutis – 1252,68 Lt, nepriteista skola – 29,40 Lt, bendra skola – 1282,08 Lt; ( - ), nuomininkė D. K., priteista skola – 2292,06 Lt, iš jos išieškota – 503,76 Lt, priteistos neišieškotos skolos likutis – 1788,30 Lt, nepriteista skola – 75,87 Lt, bendra skola – 1864,17 Lt; ( - ), nuomininkė E. S., nepriteista skola – 224,77 Lt; ( - ), nuomininkas D. S., nepriteista skola – 950,84 Lt; ( - ), nuomininkė D. K., priteista skola – 2392,17 Lt, iš jos išieškota – 401,55 Lt, priteistos neišieškotos skolos likutis – 1990,62 Lt, nepriteista skola – 2256,35 Lt, bendra skola – 4246,97 Lt; ( - ), nuomininkas P. V., nepriteista skola – 1696,65 Lt; ( - ), nuomininkas A. S., nepriteista skola – 1348,14 Lt; ( - ), nuomininkas A. R., nepriteista skola – 1450,68 Lt; ( - ), nuomininkė G. M., nepriteista skola –

9601,82 Lt; ( - ), nuomininkė O. J., nepriteista skola – 457,85 Lt; ( - ), nuomininkė J. R., nepriteista skola – 2033,52 Lt; ( - ), nuomininkai V. E., nepriteista skola – 149,92 Lt ir R. Š., nepriteista skola – 164,10 Lt.

10Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-05-10 sprendimu ieškinį atmetė. Nurodė, kad administravimo išlaidas proporcingai savo daliai apmoka butų ir kitų patalpų savininkai bei savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomininkai, o ne savivaldybė. Taip pat atsakovei nėra pareigos apmokėti administratoriui išlaidų namui išlaikyti ir išsaugoti

11(CK 4.82 str. 3 d.), kadangi nei administravimo sutartyje, nei teisės aktuose, reglamentuojančiose administratoriaus veiklą, nėra nustatyta, jog tais atvejais, kai minėtų išlaidų neapmoka patalpų nuomininkai, jas privalo sumokėti patalpų savininkas, šiuo atveju – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. Klaipėdos miesto savivaldybė, būdama butų, esančių ( - ), savininkė, juos išnuomojo nuomininkams, o pareigą išsaugoti ir išlaikyti butus, kai jie išnuomoti, vykdo ne pati tiesiogiai, o per administratorių – UAB „Pempininkų valdos“. Administraciniu aktu bei administravimo sutartimi Klaipėdos miesto savivaldybė pavedė ieškovei UAB „Pempininkų valdos“ surinkti mokesčius už bendrojo naudojimo patalpų administravimą ir bendrosios inžinerinės įrangos nuolatinės priežiūros (eksploatavimo) išlaidas. Todėl nepagrįstas ieškovės reikalavimas dėl išlaidų namui išlaikyti ir išsaugoti priteisimo (LR CK 4.82 str. 3 d.) kaip ir nepagrįstas ieškovės reikalavimas dėl su buto naudojimu susijusių asmeninių išlaidų priteisimo.

12Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Pempininkų valdos“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti visiškai, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškindamas LR teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias bendrosios dalinės nuosavybės administravimo teisinius santykius, neteisingai ir nepagrįstai konstatavo, jog pareiga sumokėti mokesčius už teikiamas butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo paslaugas tenka savivaldybės nuomojamų patalpų nuomininkui, o ne savininkui. Įstatymu leidėjas, reglamentuodamas pareiga apmokėti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės administravimu, išlaikymu ir išsaugojimu, t.y. reglamentuojant piniginių teisių arba prievolių (pareigos mokėti tam tikras įmokas už bendro turto išlaikymą arba teisės gauti bendrojo turto duodamas pajamas) įgyvendinimą, aiškiai ir imperatyviai šią pareigą priskyrė tik namo bendraturčiams - buto ar kitos name esančios patalpos savininkams. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, jog administravimo ir kitas bendrajai dalinei nuosavybei eksploatuoti reikalingas išlaidas administratoriui apmoka savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkai, vadovavosi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2003-12-04 sprendimu Nr. 1-399 „Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-07-11 nutarimu patvirtintu Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų namų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas aprašu bei CK 6.584 str., tačiau teismas tinkamai neįsigilino į šiuos dokumentus.

13CK 4.76 str., 4.82 str. 3 d., 4.84 str. 4 d., taip pat LR Vyriausybės 2001-05-23 nutarimo Nr. 603 Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo 2.5. punktas, Pavyzdinių administravimo nuostatų 8 punktas labai aiškiai ir imperatyviai nustato bendrosios dalinės nuosavybės administravimo teisiniu santykiu dalyvių tarpusavio teises ir pareigas piniginiu prievolių (tarpusavio atsiskaitymu) vykdymo procese. Namo administratorių ir buto savininką visų pirma sieja bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ir priežiūros teisiniai santykiai, o šių teisinių santykių turinio negali pakeisti buto savininko vienašališki veiksmai ar susitarimai su trečiaisiais asmenimis. Buto savininkas net ir išnuomavęs ar kokiu nors kitu pagrindu tretiesiems asmenims perleidęs teisę naudotis nuosavybės teise priklausančiu butu išlieka atsakingu prieš bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ir priežiūros paslaugas teikiantį subjektą bei turi pareigą atsakyti už trečiųjų asmenų neteisėtus veiksmus namo administratoriaus atžvilgiu. Ieškovė nebuvo nuomos sutarties šalimi ir neturėjo galimybės kontroliuoti sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar daryti įtakos tokios sutarties sąlygoms, todėl tinkamą savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomininkų pareigų vykdymą galėjo ir privalėjo kontroliuoti teisėtas patalpų nuomotojas – Klaipėdos miesto savivaldybė. Taip pat pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino

14UAB „Pempininkų valdos“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios dalinės nuosavybės teisinių santykių atsiradimo pagrindą bei atmesdamas ieškinį be pagrindo vadovavosi 2005-05-17 tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Pempininkų valdos“ sudarytos Klaipėdos miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo sutarties Nr. J4-416 nuostatomis, kadangi administravimo sutartis negali pakeisti imperatyviomis normomis nustatyto administravimo santykių reglamentavimo bei tuo pačiu negali būti interpretuojama, kaip panaikinanti ar pakeičianti LR CK pagrindu atsirandančius bendrosios dalinės nuosavybės administravimo teisinius santykius, ar nustatanti kitokias administravimo teisinių santykių dalyvių priešpriešinių teisių ir pareigų apimtis nei kad tai nustato imperatyvios teisės normos. Teismas neįsigilino į byloje esančius rašytinius įrodymus, bei administravimo sutartį analizavo tik paviršutiniškai. Aplinkybė, kad administravimo sutartyje nėra numatyta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos pareigos apmokėti bendrojo naudojimo patalpų administravimo ir bendrosios inžinerinės įrangos nuolatinės priežiūros (eksploatavimo) bei namo išlaikymo bei išsaugojimo išlaidų, neturi ir negali turėti įtakos Klaipėdos savivaldybės administracijos, kaip butų savininkės, pareigoms atsirandančioms

15CK 4.76 str., CK 4.82 str. 3 d., 4.84 str. 4 d. bei LR Vyriausybės 2001-05-23 nutarimo Nr. 603 Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo 2.5. punkto pagrindu. Pirmosios instancijos teismas taip pat nepagrįstai nurodo, kad nagrinėjamoje byloje ieškovė UAB „Pempininkų valdos“ prašomos priteisti skolos neišskirstė pagal išlaidų grupes (turto administravimo išlaidos, namui išlaikyti ir išsaugoti būtinos išlaidos ir su buto naudojimu susijusios asmeninės išlaidos), tačiau ieškovė kartu su ieškiniu pateikė teismui mokesčių paskaičiavimo pažymas, kuriose labai detaliai, nurodant visą skolos susidarymo laikotarpį, to laikotarpio metu kiekvieną mėnesį priskaičiuotus mokesčius, juos aiškiai ir tiksliai išskirstant į atskiras grafas pagal priskaičiuoto mokesčio pobūdį (administravimo išlaidos, namo techninės priežiūros (eksploatavimo) išlaidos, šiukšlių išvežimo išlaidos ir pan.).

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą Klaipėdos miesto savivaldybės administracija prašo atmesti apeliacinį skundą, kadangi mano, jog apeliacinis skundas nepagrįstas, o pirmosios instancijos teismas visapusiškai, išsamiai ir detaliai išnagrinėjo bylos faktines aplinkybes, teisingai aiškino bei taikė materialines teisės normas, priėmė teisėtą bei pagrįstą teismo sprendimą

17Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

18Byloje nustatyta, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-04-14 įsakymu Nr. AD1-609 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pempininkų valdos“ paskyrimo Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ ieškovė UAB „Pempininkų valdos“ paskirta butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore (t 1, b. l. 12). Ieškovės administruojamų daugiabučių namų sąrašas nurodytas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-04-14 įsakymo Nr. AD1-609 priede. Dalis butų (patalpų) ieškovės administruojamuose namuose priklauso atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai. Patikslintame ieškinyje ieškovė nurodė, jog atsakovė už atsakovės nuosavybės teise priklausantiems butams suteiktas ieškovės paslaugas 2010-04-01 yra įsiskolinusi 33697,13 Lt, t.y. už 17 butų, kuriuose gyvena nuomininkai (t 5, b. l. 160–177). Ieškovė nurodė, jog atsakovė yra skolinga už šiuos butus: ( - ), nuomininkė R. K., skola – 1213,06 Lt (t 5, b. l. 161); ( - ), nuomininkai J. T. ir N. T., skola – 462,74 Lt (t 5, b. l. 160); ( - ), nuomininkė V. P., skola – 10586,69 Lt ir 3806,95 Lt, bendra skola –14393,64 Lt (t 5, b. l. 162–164); ( - ), nuomininkė D. R., skola – 1156,18 Lt (t 5, b. l. 160); ( - ), nuomininkė J. K., skola – 1282,08 Lt (t 5, b. l. 160); ( - ), nuomininkė D. K., skola – 1864,17 Lt (t 5, b. l. 160); ( - ), nuomininkė E. S., skola – 224,77 Lt (t 5, b. l. 160); ( - ), nuomininkas D. S., skola – 950,84 Lt (t 5, b. l. 160); ( - ), nuomininkė D. K., skola – 4246,97 Lt (t 5, b. l. 165–166); ( - ), nuomininkas P. V., skola – 1696,65 Lt (t 5, b. l. 167–168); ( - ), nuomininkas A. S., skola – 1348,14 Lt (t 5, b. l. 169–170); ( - ), nuomininkas A. R., skola – 1450,68 Lt (t 5, b. l. 171–172); ( - ), nuomininkė G. M., skola – 601,82 Lt (t 5, b. l. 160); ( - ), nuomininkė O. J., skola – 457,85 Lt (t 5, b. l. 160); ( - ), nuomininkė J. R., skola – 2033,52 Lt (t 5, b. l. 173–174); ( - ), nuomininkai V. E., skola – 149,92 Lt (t 5, b. l. 175–176); R. Š., skola – 164,10 Lt (t 5, b. l. 177).

19Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės, kaip iš butų savininkės, skolą už komunalines paslaugas. Pirmosios instancijos teismas netenkino ieškovės ieškinio. Ieškovė, nesutikdama su tokiu teismo sprendimu, apeliaciniame skunde teigia, kad skolą privalo mokėti butų savininkas. Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su apeliaciniu skundu.

20Teisės aktuose reglamentuojami valstybės ir savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos bei kitų mokesčių mokėjimo klausimai. CK 6.583 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybės ir savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis apskaičiuojamas Vyriausybės nustatyta tvarka. Analogiška nuostata įtvirtinta ir CK 6.584 straipsnio 1 dalyje dėl mokesčio už vandenį, energiją ir komunalines paslaugas. Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos apraše (patvirtintame Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472) nustatyta, kad tuo atveju, kai patikėjimo ar nuosavybės teise valdomas valstybės ar savivaldybės patalpas išnuomoja valstybės ir savivaldybės institucijos, jų įmonės, įstaigos ar organizacijos, tai į nuomos mokestį gali būti neįtraukiamos su nuomojamomis gyvenamosiomis patalpomis susijusių namo bendrojo naudojimo objektų administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) išlaidos į nuomos mokestį, o sudarant nuomos sutartį su nuomininku numatyti, kad šias išlaidas nuomininkas tiesiogiai apmoka namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą vykdančiam bendrosios nuosavybės administratoriui (Aprašo 6 punktas). Taigi darytina išvada, kad savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomotojai gali neįtraukti bendrojo naudojimo objektų administravimo ir eksploatavimo išlaidų į nuomos mokestį ir, sudarydami nuomos sutartį su nuomininku, sulygti, kad šias išlaidas bendrosios nuosavybės administratoriui apmoka nuomininkai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-04-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-132/2010).

21Įstatyme įtvirtinta, kad administratorius veikia pagal savivaldybės mero (valdybos) arba jo (jos) įgalioto asmens patvirtintus nuostatus (CK 4.84 straipsnio 3 dalis). Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad UAB „Pempininkų valdos“, vykdydama savo veiklą, privalo vadovautis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu

22Nr. 485 patvirtintais Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais (toliau – Administravimo nuostatai) ir 2005 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. AD1-234 patvirtinta Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių skyrimo ir reikalų perdavimo tvarka (t. 2, b. l. 71–73). Pagal šių teisės aktų reikalavimus administratorių skiria savivaldybės administracijos direktorius konkurso tvarka, administratorius turi būti atestuotas ir turintis teisę teikti nekilnojamojo turto administravimo paslaugas. Administratorius savo veikloje turi vadovautis Civiliniu kodeksu, Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymu, kitais įstatymais bei teisės aktais, miesto savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais ir savivaldybės direktoriaus patvirtintais nuostatais. Iš bylos duomenų matyti, kad Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos 2003 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. 1-399 patvirtinti nuomojamomis gyvenamosioms patalpoms susijusių namo bendrojo naudojimo patalpų ir bendros įrangos administravimo išlaidų tarifai. Šiame teisės akte nustatyta, kad gyvenamųjų patalpų nuomos mokestį moka visi asmenys, gyvenantys savivaldybei nuosavybės teise priklausiančiuose namuose ar butuose (nurodyto sprendimo 3 punktas). Administravimo nuostatų, kuriais savo veikloje privalo vadovautis administratorius, 3 punkte nustatyta, kad administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai bei savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomininkai proporcingai savo daliai (turimos nuosavybės, išnuomotų patalpų naudingam plotui). Taigi savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkai turi apmokėti administratoriui Pavyzdinių nuostatų 8 punkte nustatytus mėnesinius mokesčius priklausomai turimos nuosavybės išnuomotam plotui. Nurodytų teisės aktų analizė leidžia teismui padaryti išvadą, kad šias administravimo ir kitas bendrajai dalinei nuosavybei eksploatuoti reikalingas išlaidas administratoriui apmoka savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkai (CK 4.84 straipsnio 4 dalis).

23Tačiau pažymėtina, kad savivaldybė civiliniuose teisiniuose santykiuose yra šių santykių dalyvė lygiais pagrindais kaip ir kiti civilinių teisinių santykių dalyviai (CK 2.36 str. 1 d.). Sudarydama, vykdydama ir nutraukdama gyvenamosios patalpos nuomos bei kitas civilines teisines sutartis, savivaldybė veikia ne kaip viešojo administravimo įgaliojimus turinti institucija, bet kaip civiliniuose–teisiniuose santykiuose dalyvaujantis viešasis juridinis asmuo. Pažymėtina ir tai, kad 1996 m. balandžio 18 d. nutarime Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, jog konstitucinis visų asmenų lygybės principas reikalauja, kad teisėje pagrindinės teisės ir pareigos visiems būtų įtvirtintos vienodai. Be to, Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje ne kartą nurodyta ir tai, kad konstitucinis asmenų lygybės principas yra taikytinas ne tik fiziniams, bet ir juridiniams asmenims (žr., pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1996 m. vasario

2428 d., 1996 m. balandžio 18 d., 2000 m. vasario 23 d., 2000 m. gruodžio 6 d. nutarimai). Ta aplinkybė, kad socialinio būsto nuoma yra viena iš socialinės paramos teikimo, t. y. savivaldybės vykdomos pagal Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 4 punktą priskirtosios (ribotai savarankiškos) funkcijos, formų, nekeičia savivaldybės teisinės padėties civiliniuose nuomos teisiniuose santykiuose. Savivaldybė, vykdydama socialinės politikos funkciją – nuomodama socialinį būstą, atsako už tinkamą tokios funkcijos vykdymą ir neturi pagrindo vienašališkai perkelti rizikos dėl asmenų, kuriems ji privalo suteikti socialinį būstą, veiksmų ūkio subjektams, tiekiantiems paslaugas savivaldybei nuosavybės teise priklausančioms gyvenamosioms patalpoms, kurias ši nuomoja kaip socialinį būstą, nes tai prieštarautų ne tik teisės aktams, reglamentuojantiems paslaugų tiekimo teisinius santykius, bet ir teisingumo bei protingumo kriterijams. Be to, CK 4.37 str. nurodyta, kad nuosavybės teisė – tai asmens teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti. Nuosavybės teisės įgyvendinimas suponuoja tam tikras savininko pareigas, kylančias iš bendrosios dalinės nuosavybės įgyvendinimo, tai reškia, kad savivaldybė įgyvendindama savo, kaip savininko, teises ir pareigas privalo laikytis bonus pater familias elgesio reikalavimu, t.y. elgtis kaip rūpestingas ir atidus šeimininkas. Pažymėtina, kad savivaldybė, kaip butų savininkė turi teisę iškeldinti nuomininkus iš nuomojamos patalpos, jei nuomininkas (ne mažiau kaip tris mėnesius, jeigu sutartis nenumato ilgesnio termino) nemoka buto nuompinigių ar mokesčio už komunalines paslaugas, tuo tarpu ieškovė to padaryti negali (CK 6.611 str.). Nepavykus išieškoti skolos iš butų nuomininkų, kiti namo gyventojai turėtų mokėti už nemokančius nuomininkus, o tai prieštarautų viešajam interesui, teisingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 str.). Dėl to, tesėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovė, vykdydama jai priskirtas administravimo funkcijas, turi imtis visų priemonių išieškoti skolą iš savivaldybės nuomininkų ir tik nepavykus išieškoti iš nuomininkų teismo priteistų skolų – turi teisę kreiptis į teismą dėl neišieškotos skolos priteisimo iš butų savininko, t. y. iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (CK 4. 84 str. 4 d.).

25Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino teisės normas, neteisingai vertino byloje surinktus įrodymus, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą, kuris naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinys tenkintinas iš dalies (CPK 326 str. 1 d. 2 p.). Atsakovei nuosavybės teise priklausančių butų, kuriuos administruoja ieškovė priteista ir neišieškota skola sudaro: 1) ( - ), nuomininkė V. P., priteista skola už laikotarpį nuo 1998-04-01 iki 2006-02-01 yra 10 287,79, iš jų išieškota 241,10 Lt, t. y. priteistos neišieškotos skolos likutis – 10 586,69 Lt; 2) ( - ), nuomininkė D. R., priteista skola už laikotarpi nuo 2000-02-01 iki 2005-09-01 yra 1 270,16 Lt, iš jos išieškota 380,82 Lt, t. y. priteista neišieškota skola yra 889,34 Lt; 3) ( - ), nuomininkė J. K., prileista skola už laikotarpį nuo 2000-05-01 iki 2002-07-01 yra 1 377,24 Lt, iš jų išieškota 124,56 Lt, t. y. priteista ir neišieškota skola yra 1252,68 Lt; 4) ( - ), nuomininkė D. K., priteista skola už laikotarpį nuo 1999-07-01 iki 2006-01-01 yra 2 292,06 Lt, iš jų išieškota 503,76 Lt, t. y. priteista ir neišieškota skola yra 1 788,30 Lt; 5) ( - ), nuomininkė D. K., priteista skola už laikotarpį nuo 1998-06-01 iki 2004-07-01 yra 2 392,17 Lt, iš jos išieškota 401,55 Lt, t. y. priteista ir neišieškota skola yra 1 990,62 Lt. Iš viso priteistina skola iš atsakovė ieškovei yra 16 507,63 Lt.

26Iš dalies tenkinus apeliacinį skundą, iš atsakovės priteistina 990 Lt žyminio mokesčio už ieškinį ir apeliacinį skundą ieškovei (CPK 93 str. 1 d., 2 d.), 1058,30 Lt už skelbimus laikraščiuose (t. 3, b. l. 90–91, t. 6, b. l. 87–90) (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

27Ieškovė, paduodama 2008-02-26 pradinį ieškinį, kurio ieškinio suma buvo

2838613,03 Lt, sumokėjo 1158,00 Lt žyminį mokestį (t.1, b. l. 9). Patikslintu 2008-05-22 ieškiniu, kuriuo ieškinio sumą ieškovė padidino iki 39686,06 Lt papildomai sumokėjo 33,00 Lt žyminį mokestį (t. 1, b. l. 52). Viso ieškovė sumokėjo 1191,00 Lt žyminio mokesčio. Dar kartą ieškovei patikslinus ieškinio reikalavimus 2010-04-01 patikslinto ieškinio suma sudaro 33697,13 Lt, ir patikslintas ieškinys apmokestinamas 1011,00 Lt žyminiu mokesčiu. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė sumažino ieškinio sumą iki 33697,13 Lt, ieškovei grąžintina 180 Lt permokėto žyminio mokesčio dalis (1191 Lt – 1011 Lt = 180 Lt).

29Vadovaudamasi LR CPK 320–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

30Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 8 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės UAB „Pempininkų valdos“ patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.

31Priteisti ieškovei UAB „Pempininkų valdos“ iš atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 16 507,63 Lt skolos, 990 Lt žyminio mokesčio, 1058,30 Lt už skelbimus laikraščiuose.

32Grąžinti ieškovei UAB „Pempininkų valdos“, į.k. ( - ), dalį - 180 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt Lt) permokėto žyminio mokesčio, sumokėto 2008-02-26 mokėjimo nurodymu Nr. 31 AB „Swedbank“ (buvęs pavadinimas AB bankas HANSABANKAS). Žyminio mokesčio dalies grąžinimą pavesti Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Renatai Girdvainytei,... 3. dalyvaujant ieškovės UAB „Pempininkų valdos“ atstovei A. C.,... 4. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo žodinio proceso apeliacine... 5. UAB „Pempininkų valdos“ ieškinį atsakovei Klaipėdos miesto... 6. ieškovė UAB „Pempininkų valdos“ kreipėsi į teismą su patikslintu... 7. UAB „Pempininkų valdos“ yra Klaipėdos miesto savivaldybės... 8. 2005-04-14 įsakymu Nr. AD1-609 paskirta Klaipėdos miesto daugiabučių namų,... 9. 601,82 Lt; ( - ), nuomininkė O. J., nepriteista skola – 457,85 Lt; ( - ),... 10. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-05-10 sprendimu ieškinį atmetė.... 11. (CK 4.82 str. 3 d.), kadangi nei administravimo sutartyje, nei teisės aktuose,... 12. Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Pempininkų valdos“ prašo panaikinti... 13. CK 4.76 str., 4.82 str. 3 d., 4.84 str. 4 d., taip pat LR Vyriausybės... 14. UAB „Pempininkų valdos“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų... 15. CK 4.76 str., CK 4.82 str. 3 d., 4.84 str. 4 d. bei LR Vyriausybės 2001-05-23... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą Klaipėdos miesto savivaldybės... 17. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 18. Byloje nustatyta, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos... 19. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės, kaip iš... 20. Teisės aktuose reglamentuojami valstybės ir savivaldybės gyvenamųjų... 21. Įstatyme įtvirtinta, kad administratorius veikia pagal savivaldybės mero... 22. Nr. 485 patvirtintais Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų... 23. Tačiau pažymėtina, kad savivaldybė civiliniuose teisiniuose santykiuose yra... 24. 28 d., 1996 m. balandžio 18 d., 2000 m. vasario 23 d., 2000 m. gruodžio 6 d.... 25. Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija... 26. Iš dalies tenkinus apeliacinį skundą, iš atsakovės priteistina 990 Lt... 27. Ieškovė, paduodama 2008-02-26 pradinį ieškinį, kurio ieškinio suma buvo... 28. 38613,03 Lt, sumokėjo 1158,00 Lt žyminį mokestį (t.1, b. l. 9). Patikslintu... 29. Vadovaudamasi LR CPK 320–331 straipsniais, teisėjų kolegija... 30. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 8 d. sprendimą panaikinti... 31. Priteisti ieškovei UAB „Pempininkų valdos“ iš atsakovės Klaipėdos... 32. Grąžinti ieškovei UAB „Pempininkų valdos“, į.k. ( - ), dalį - 180 Lt...