Byla 2S-1775-230/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Nijolios Indreikienės, kolegijos teisėjų Nerijaus Meilučio, Gintauto Koriagino, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB ,,Adisa“ atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2493-571/2011 pagal ieškovo UAB ,,Adisa“ ieškinį atsakovams VĮ Registrų centro Marijampolės filialui, VĮ Registrų centrui, tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, UAB ,,Migva“ dėl teritorinio registratoriaus sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą ir civilinę bylą,

Nustatė

3Tretysis asmuo UAB „Migva“ bylos nagrinėjimo eigoje pareiškė prašymą (t.2, b.l. 7-10), kuriuo tarp kitų prašymų prašė sustabdyti bylos nagrinėjimą, kol įsiteisės sprendimas Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-2199-264/2011 dėl žemės sklypo plano pripažinimo negaliojančiu ir kitų nurodytoje byloje pareikštų reikalavimų. Nurodo, kad Kauno apygardos teismo nagrinėjamoje byloje yra ginčijamas 2007 m. žemės sklypo planas, kuriuo bylos šalys ir kiti žemės sklypo nuomininkai susitarė dėl žemės sklypo naudojimosi. Šio plano pagrindu buvo priimti Marijampolės apskrities viršininko įsakymai, pakeičiantys anksčiau sudarytas valstybinės žemės nuomos sutartis, kurie taip pat yra ginčijami. Palyginus tiek šioje byloje, tiek Kauno apygardos teismo nagrinėjamoje byloje reiškiamų reikalavimų pagrindą, matyti, kad daugelis aplinkybių ir juridinių argumentų sutampa. Todėl mano, kad kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę šiai bylai, o pirmiau turi būti išnagrinėta Kauno apygardos teisme nagrinėjama byla, kadangi tik išsprendus ginčą dėl nuomos santykių ir su tuo susijusius klausimus, bus galima nuspręsti dėl šioje byloje ginčijamų nekilnojamojo turto registratoriaus sprendimų teisėtumo.

4Marijampolės rajono apylinkės teismas 2011 m. birželio 9 d. priėmė nutartį, kuria

5nustatė ieškovei UAB „Adisa“ terminą primokėti 74 Lt žyminio mokesčio; prašymo dėl bylos persiuntimo pagal teismingumą Kauno apygardos teismui netenkino; sustabdė civilinę bylą Nr. 2-2493-571/2011 iki įsiteisės Kauno apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-2199-264/2011 pagal UAB ,,Adisa“ ieškinį atsakovei UAB ,,Migva“ ir kitoms šalims dėl žemės sklypo plano pripažinimo negaliojančiu. Teismas, tenkindamas trečiojo asmens UAB ,,Migva“ prašymą dėl bylos sustabdymo, nurodė, kad Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje byloje Nr. 2-2199-264/2011 ginčas kilęs dėl žemės plotų dydžių, todėl nuginčijus planą, pasikeistų nuomos sutarties dalis dėl nuomojamos žemės ploto arba sutartis liktų galioti. Šioje byloje reikalavimo dėl sutarčių ar plano pakeitimo nėra, tačiau ginčijamų nekilnojamojo turto registratorių sprendimų teisėtumo įvertinimas pirmiausia priklausys nuo to, koks sprendimas bus priimtas Kauno apygardos teisme nagrinėjamojoje byloje.

6Ieškovas UAB ,,Adisa“ atskiruoju skundu prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 9 d. nutarties dalį, kuria teismas civilinę bylą Nr. 2-2493-571/2011 sustabdė iki įsiteisės Kauno apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-2199-264/2011, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – trečiojo asmens UAB ,,Migva“ prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti. Nurodo, kad byla sustabdyta nepagrįstai, kadangi pirmosios instancijos teismas neįvertino šios bylos esmės ir nesuprato ginčo, kuris vyksta Kauno apygardos teisme nagrinėjamojoje byloje, esmės. Kauno apygardos teisme vyksta ginčas dėl žemės sklypo, esančio ( - ), plano, kuris buvo sudarytas 2007 metais ir kuriuo nebuvo remtasi sudarant 1999-06-08 žemės nuomos sutartį tarp UAB ,,Adisa“ ir Marijampolės apskrities viršininko administracijos bei sudarant 1998-01-26 žemės nuomos sutartį tarp UAB „Migva“ ir Marijampolės apskrities viršininko administracijos. Sudarant šias sutartis 1997 ir 1999 metais buvo sudaryti žemės sklypo planai, kurie yra neatsiejami nuo 1998-01-26 ir 1999-06-08 žemės nuomos sutarčių. Dėl šių žemės sklypo planų ginčo nėra. 1998-01-26 ir 1999-06-08 valstybinės žemės nuomos sutartys bei prie jų esantys planai buvo pateikti VĮ Registrų centras ir šių sandorių pagrindu buvo įregistruoti juridiniai faktai, t. y. UAB „Adisa“ nuomos teisė į 0,2480 ha valstybinės žemės sklypą, esantį ( - ), ir UAB „Migva" nuomos teisė į 0,4495 ha tą patį valstybinės žemės sklypą. Tačiau iš viešo Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad šiuo metu yra įregistruotas juridinis faktas, kad UAB „Adisa“ nuomoja tik 0,1083 ha valstybinės žemės sklypo plotą, o UAB „Migva“ - 0,823 ha valstybinės žemės sklypo plotą, t. y. atsakovas VĮ Registrų centras viešame registre padarė įrašus, neturėdamas tam pakankamo juridinio pagrindo. 2007 metų žemės sklypo planas, dėl kurio vyksta ginčas Kauno apygardos teisme, VĮ Registrų centras nėra pateiktas. Pagal šį planą VĮ Registrų centras veiksmų negalėjo atlikti. Būtent šiuos argumentus UAB „Adisa“ nurodė savo skunduose teritoriniam registratoriui bei centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijai, taip pat skunde administraciniam teismui, kuris dabar yra nagrinėjamas ieškininės teisenos tvarka Marijampolės rajono apylinkės teisme. Todėl 2011-06-09 Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartyje dėl bylos sustabdymo išdėstyti motyvai nepagrindžia prejudicinio ryšio tarp ginčijamo 2007 metų plano, kurio pagrįstumą ir teisėtumą nagrinėja Kauno apygardos teismas civilinėje pyloje Nr. 2-2199-264/2011, ir VĮ Registrų centro Marijampolės filialo bei centrinio registratoriaus veiksmų teisėtumo.

7Atsakovai VĮ Registrų centro Marijampolės filialas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o nutartį palikti nepakeistą, kadangi pirmosios instancijos teismas bylą sustabdė pagrįstai.

8Tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Ieškovas UAB ,,Adisa“ ieškinyje nurodo, kad 2007 m. žemės sklypo planas yra neteisėtas, todėl ir jo pagrindu priimti Marijampolės apskrities viršininko 2007-07-17 įsakymai Nr. ŽM-1038 ir Nr. ŽM-1041 bei jų pagrindu padaryti valstybinės žemės nuomos sutarčių (1998-01-26 sutartis Nr. N18/98-2590 ir 1999-06-08 sutartis Nr. N18/99-0128) pakeitimai ir atitinkamai teisinė registracija Nekilnojamojo turto registre yra neteisėti. Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-2199-264/2011 yra sprendžiamas ginčas dėl 2007 m. žemės sklypo plano pripažinimo negaliojančiu. Kadangi ginčas kyla dėl nuomojamos žemės plotų dydžių, todėl nuginčijus 2007 m. planą, pasikeistų nuomos sutarties dalis dėl nuomojamos žemės ploto, ir dėl šios priežasties tarp šios civilinės bylos ir teisinio rezultato neišnagrinėtoje Kauno apygardos teismo civilinėje byloje yra prejudicinis ryšys, ir joje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje.

9Tretysis asmuo UAB ,,Migva“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad pirma turi būti nuspręsta dėl sandorių ir individualių administracinių aktų teisėtumo, o tik po to sprendžiama dėl teisinės registracijos nekilnojamojo turto registre teisėtumo. Tarp šios civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje civilinėje byloje yra prejudicinis ryšys, o kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje. Įsiteisėjęs teismo sprendimas nurodytoje Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-2199-264/2011, kuriuo bus pasisakyta dėl to, ar teisėtai tretysis asmuo UAB „Migva“ naudojasi ne 0,4495 ha, bet 0,8230 ha žemės sklypo dalimi, o apeliantas naudojasi ne 0,2480 ha, bet 0,1083 ha ploto žemės klypo dalimi, šioje civilinėje byloje turės prejudicinę ir res judicata galią.

10Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Kolegija nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis), tačiau daro išvadą, kad siekiant CPK 7 straipsnyje įtvirtinto proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principo įgyvendinimo, šioje byloje svarstytinas civilinių bylų sujungimo ir civilinių bylų sustabdymo institutų santykio klausimas.

11Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog tarp nagrinėjamos ir Kauno apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-2199-264/2011 yra prejudicinis ryšys, ir kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje. Tai patvirtina nagrinėjamoje byloje ir kitoje civilinėje byloje pareikštų reikalavimų sugretinimas bei jų analizė. Remiantis teismų duomenų bazės LITEKO duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-2199-264/2011 ieškovas UAB „Adisa“ ieškiniu atsakovams UAB „Migva“, V. P., R. M., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam asmeniui AB „Lietuvos geležinkeliai“ prašo: 1) pripažinti žemės sklypo 3,9265 ha ploto, esančio ( - ), 2007 m. detalųjį planą iš dalies negaliojančiu, kiek jis liečia UAB „Migva“, R. Morkevičienę, UAB „Adisa“, atitinkamai paskiriant jiems pagal šį planą naudotis 0,823 ha žemės plotu, 0,1987 ha žemės plotu ir 0,1083 ha žemės plotu; 2) pripažinti negaliojančiu vienašalį sandorį - V.P. sutikimą, išreikštą parašu ant 2007 m. žemės sklypo plano; 3) pripažinti negaliojančiu 2007-10-29 Marijampolės apskrities viršininko įsakymą „Dėl valstybinės žemės sklypo dalies nuomos“ Nr. ŽM-1625; 4) pripažinti negaliojančia 2008-07-28 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N18/2008-20, sudarytą tarp Lietuvos Respublikos valstybės ir R. M. Ieškinyje nurodoma, kad 2007 m. žemės sklypo planas yra neteisėtas, todėl jo pagrindu priimti tuometinio Marijampolės apskrities viršininko 2007 m. liepos 17 d. įsakymai Nr. ŽM-1038 ir Nr. ŽM-1041 bei šių įsakymų pagrindu padaryti valstybinės žemės nuomos sutarčių - 1998 m. sausio 26 d. Nr. Nl8/98-2590 ir 1999 m. birželio 8 d. Nr. Nl8/99-0128 - pakeitimai ir atitinkamai teisinė registracija Nekilnojamojo turto registre yra neteisėti. Tai reiškia, kad nagrinėjamoje byloje reiškiami reikalavimai pakeisti registro duomenis yra betarpiškai susiję su Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje byloje pareikštais reikalavimais, kadangi pastarojoje byloje reiškiamais reikalavimais yra siekiama panaikinti teisinį pagrindą, dėl kurio ir buvo atlikti registro duomenų pakeitimai. Tokiu būdu esminis ginčas koncentruojasi Kauno apygardos teismo nagrinėjamoje byloje, o išnagrinėjus pastarąją bylą, nagrinėjamoje byloje dėl registro duomenų pakeitimo iš esmės nebeliktų ginčo. Toks reikalavimų suskaidymas, juos pareiškiant atskirose bylose, yra neracionalus ir iš esmės prieštarauja proceso ekonomiškumo ir jo koncentracijos principui, todėl turėjo būti svarstomas alternatyvus sprendimas – bylų sujungimas. Nors pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo metu galiojo ir turėjo būti taikomi 2002 m. CPK reikalavimai, kurie nenumatė aiškios procedūros dėl bylų, esančių skirtinguose teismuose, sujungimo, tačiau Lietuvos apeliacinio teismo praktika jau buvo suformavusi nuostatą, kad tokiais atvejais spręstinas bylų sujungimo klausimas CPK 136 straipsnio 4 dalies pagrindu (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-884/2011). Nors pirmosios instancijos teismas neturėjo galimybės prisijungti jam neteismingą Kauno apygardos teisme nagrinėjamą bylą, tačiau teismas iš esmės turėjo CPK 35 straipsnio 3 dalyje numatytą galimybę prašyti Kauno apygardos teismo pirmininko arba šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko bylą, teismingą apylinkės teismui, perduoti nagrinėti apygardos teismui.

12Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas, siekdamas proceso koncentracijos ir ekonomiškumo (CPK 7 straipsnis) be pagrindo nepasinaudojo CPK 35 straipsnio 3 dalies ir 136 straipsnio 4 dalyje numatytomis galimybėmis sujungti tarpusavyje susijusias bylas, skundžiama nutartis naikinta dėl nurodytų procesinės teisės normų pažeidimo, klausimą išsprendžiant iš esmės – prašymą sustabdyti bylą atmetant (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas), o byla dėl bylų sujungimo perduotina Kauno apygardos teismo pirmininkui arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkui šiuo metu galiojančio CPK 136 straipsnio 4 dalies pagrindu.

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

14Atskirąjį skundą patenkinti iš dalies. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 9 d. nutarties dalį dėl bylos sustabdymo panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - trečiojo asmens UAB „Migva“ prašymą sustabdyti bylą atmesti.

15Bylą perduoti Kauno apygardos teismo pirmininkui arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkui spręsti bylų sujungimo klausimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai