Byla 2-428-124/2010

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė, Sekretoriaujant Renatai Kovierei, Dalyvaujant ieškovo atstovei Sandrai Gedminienei, Atsakovo L. Z. individualios įmonės atstovei A. Z., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės “Nerūdijantis pasaulis“administratoriaus UAB“Valdsita“ ieškinį atsakovams individualiai L. Z. įmonei , G. P. dėl skolos bei palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas pareiškimu , jo atstovė teisme paaiškino, jog iškėlus bankroto bylą , administratorius nustatė , kad įmonėje buvo rasta 2005 07 08 d. d. L. Z. individualiai įmonei išrašyta

3PVM sąskaita –faktūra Lt. sumai už pagamintus vartus, kurios įmonė neapmokėjo. Pareiškus ieškinį šiai įmonei, paaiškėjo, kad šis atsakovas vartų neužsakė, jų nepriėmė.Kadangi juos priėmė G. P., todėl pastarasis ir buvo įtrauktas į bylą bendraatsakovu.CK 2.133 str. nustatyta, kad jeigu sandorį kito asmens vardu sudaro tokios teisės neturintis asmuo, tai sandoris sukelia teisines pasekmes atstovaujamajam tik tuo atveju, jei pastarasis tokį sandorį patvirtina.LR CK6.237 str. nustatyta, kad asmuo, kuris tyčia ar dėl neatsargumo be teisinio pagrindo įgijo tai, ko negalėjo ir neturėjo gauti, privalo visa tai grąžinti asmeniui, kurio sąskaita visa tai buvo įgyta arba atlyginti to daikto vertę pinigai,Paaiškino, kad remiantis tuo pagrindu reiškia G. P. ieškinį, nes jis neturėdamas įgaliojimų , sudarė sandorį individualios įmonės vardu ir be teisinio pagrindo kito asmens vardu įgijo vartus..Prašo priteisti solidariai iš atsakovų., nes atsakovas L. Z. įmonė priešieškinio nepareiškė. Sąskaita įtraukta į įmonės PVM sąskaitų apskaitą.

4Atsakovo L. Z. individualios įmonės atstovė su ieškiniu nesutiko ir paaiškino, kad jų įmonė niekada neturėjo jokių ryšių su ieškovu, nėra užsakiusi ir gavusi iš ieškovo vartų.Taip pat nepažįsta G. P., pastarasis nėra pas juos dirbęs. Įmonė turi įstatytus vienus vartus, kurie pagaminti iš kitos medžiagos ir yra rankų darbo.Taip pat paaiškino, kad įmonė niekada nėra gavusi šios sąskaitos.

5A. G. P. į teismo posėdį neatvyko.Apie bylos nagrinėjimą jam pranešta viešu būdu, paskelbiant vietinėje ir respublikinėje spaudoje.

6Iš ieškovo pateiktų įrodymų matyti, kad 2005 07 08 d.bankrutuojanti įmonė „Nerūdijantis pasaulis“išrašė PVM sąskaitą faktūrą NPNr.000061, sąskaitoje nurodytas pirkėjas L. Z. individuali įmonė .Pagal šią sąskaitą faktūrą buvo parduoti vartai 2950 Lt.sumai. Atsakovas L. Z. įmonė neigia užsakiusi šį gaminį bei jį gavusi. Ieškovas nepateikė jokių kitų sutartinius santykius su šiuo atsakovu patvirtinančių įrodymų.Sąskaitos faktūros išrašymas dar nepatvirtina pirkimo –pardavimo sutarties fakto buvimo.Prekės pagal šią sąskaitą buvo perduotos G. P., ką pastarasis apie vartų gavimą patvirtino savo parašu PVM Sąskaitoje-faktūroje.Byloje esantys įrodymai – pažyma iš VSDFV patvirtina,kad G. P. sąskaitos išrašymo metu bei kitu metu nedirbo nei pats atsakovą L. Z. įmonėje nei pas ieškovą (b.l.22,46).Pati PVM sąskaita faktūra dar nepatvirtina sutartinių santykių su atsakovu L. Z. individualia įmone.Teismo posėdžio metu apžiūrėjus šios įmonės PVM sąskaitų registracijos žurnalą nustatyta, jog tokia sąskaita nėra įtraukta į atsakovo apskaitą, taip pat ieškovas nepateikė įrodymų apie jos išsiuntimą bei įteikimą atsakovui L. Z. individualiai įmonei .Šias aplinkybes teisme patvirtino ir įmonės savininkas L. Z. , kuris paaiškino, kad apie šią sąskaitą sužinojo tik gavus pranešimą iš teismo.LR CK 6.305 str. numato, kad pirkimo –pardavimo sutartimi viena šalis įsipareigoja perduoti kitai šaliai daiktą (prekę) nuosavybėn ar patikėjimo teise , o kita šalis įsipareigoja priimti daiktą ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Įstatymas taip pat nustato, jog pardavėjo pareiga perduoti daiktus laikoma įvykdyta, kai pardavėjas perduoda daiktus pirkėjui valdyti arba sutinka, kad pirkėjas pradėtų daiktus valdyti, ir pašalintos bet kokios pirkėjo valdymo teisės kliūtys (LR CK 6.317 str. 4 d.). Kadangi pagal nurodytą sąskaitą faktūrą ieškovas prekę-vartus perdavė fiziniam asmeniui-G. P., tokie šalių veiksmai atitinka CK 6.305 str. 1 d. nuostatas, t. y. pirkimo–pardavimo sutarties sampratą, tarp ieškovo ir G. P. susidarė faktiniai prievoliniai pirkimo-pardavimo santykiai, todėl ieškinys individualios L. Z. įmonės atžvilgiu yra atmestinas, kaip neįrodytas (LR CPK 178 str.) .Ieškinys G. P. atžvilgiu tenkintinas, nes ieškovas įvykdė įsipareigojimus –perdavė prekes, o atsakovas neįvykdė prievolės- neatsiskaitė už parduotas prekes, pastarasis nuosavybės teise įgijo vartus iš ieškovo, todėl jam atsirado pareiga už juos apmokėti sąskaitoje nustatytą kainą (LR CK 6.305 str.1d.,6.314 str.) Atsakovas laikomas pažeidęs prievolę, nes prievolės turi būti vykdomos laiku ir tinkamai (CK 6.38 str. 1 d.). Atsakovas G. P. už prekes iki šiol neatsiskaitė, todėl iš jo priteistina skola įmonei 2950 Lt. LR CK 6.37 str. numato,kad skolininkas privalo mokėti įstatymo numatyto dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme momento iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (LR CK 6.210 str. 1d.).

7Taip pat iš atsakovo priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos 18,70 Lt.bei žyminis mokestis, nuo kurio apmokėjimo yra atleistas ieškovas (CPK 88 str. 1 d. 3 p.,96 str.1 d ).

8Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270, 307 str.,

Nutarė

9Ieškinį patenkinti iš dalies.

10Ieškinį atsakovui L. Z. individualiai įmonei atmesti.

11Priteisti iš G. P. 2950 Lt.(du tūkstančius devynis šimtus penkiasdešimt litų ) skolos bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo 2009 gruodžio 01 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ieškovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Nerūdijantis pasaulis“.

12Priteisti iš G. P. 88 Lt.(aštuoniasdešimt aštuonis litus) žyminį mokestį bei 18,70Lt.(aštuoniolika litų 70 ct. ) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei.

13Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai