Byla 2S-2541-264/2017
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis R. S., AB Swedbank“, R. K., G. K

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo A. K. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr.2YT-21325-615/2017 pagal pareiškėjo A. K. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis R. S., AB Swedbank“, R. K., G. K.,

Nustatė

3Ginčo esmė

4

  1. Pareiškėjas A. K. pateikė skundą antstoliui R. S. dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė atšaukti pirmąsias varžytines Nr. 140120, vyksiančias nuo 2017-06-21 13:51:50 iki 2017-07-21 13:51:59 ir pirmąsias varžytines Nr. 140121, vyksiančias nuo 2017-06-21 13:52:14 iki 2017-07-21 13:52:59; įpareigoti antstolį R. S. išspręsti A. K. 2017-06-06 prašymą dėl pakartotinės ekspertizės kainos; įpareigoti antstolį R. S. atlikti G. K. nuosavybės teise priklausančio turto – negyvenamųjų patalpų – administracinių patalpų, patalpa 5-1, bendras plotas 181,73 kv. m., kurios unikalus Nr. ( - ), esančios adresu ( - ) ir negyvenamųjų - administracinių patalpų, patalpa 6-1, bendras plotas 178,20 kv.m., kurios unikalus Nr. ( - ), esančių adresu ( - ) pakartotinę turto vertės nustatymo ekspertizę; sudaryti galimybę bei sąlygas skolininkui A. K. dalyvauti vykdymo procese, pasiūlyti ekspertų sąrašą bei pasiūlyti savo pirkėją.
  2. Antstolis R. S. 2017-07-10 patvarkymu atsisakė tenkinti skolininko skundą ir perdavė jį su vykdomąja byla Kauno apylinkės teismui.
  3. Suinteresuotas asmuo G. K. atsiliepime į pareiškėjo (skolininko) skundą prašė tenkini skundą dėl antstolio veiksmų.
  4. Suinteresuotas asmuo AB „Swedbank“ bankas atsiliepime į skundą su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
  1. Kauno apylinkės teismas 2017 m. rugsėjo 7 d. nutartimi pareiškėjo A. K. skundą dėl antstolio R. S. veiksmų atmetė.
  2. Teismas laikė nepagrįstais pareiškėjo argumentus, kad antstolis neišsprendė skolininko prašymo dėl papildomos ekspertizės kainos bei neišaiškino CPK 704 straipsnio 1 dalyje numatytos skolininko teisės pasiūlyti areštuoto turto pirkėją ir neleido skolininkui šios teisės įgyvendinti.
  3. Teismas laikė, kad skolininko nesutikimas su ekspertizės aktu nustatyta turto verte nėra pagrįstai motyvuotas. Atsižvelgiant į tai, kad skolininkas nepateikė motyvuotų prieštaravimų dėl turto įkainojimo, neįmokėjo piniginių lėšų, būtinų už ekspertizės atlikimą, teismui nebuvo pagrindo tenkinti pareikšto skundo, todėl skolininko skundą teismas atmetė.
  4. Taip pat teismas nustatė, kad antstolio 2017 m. gegužės 17 d. patvarkyme buvo nurodyta, jog „sutinkamai su LR CPK 681 str. nuostatomis skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau, kaip per tris darbo dienas nuo šio patvarkymo gavimo momento. Informuojame, jog vadovaujantis LR CPK 704 str. jūs turite teisę iki varžytinių pradžios susirasti iš varžytinių parduodamo turto pirkėją“.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai
  1. Atskirajame skunde pareiškėjas (skolininkas) A. K. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 7 d. nutartį ir priimti naują nutartį - tenkinti A. K. skundą dėl neteisėtų antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ); įpareigoti antstolį R. S. išspręsti A. K. 2017 m. birželio 6 d. prašymą dėl pakartotinės ekspertizės kainos; įpareigoti antstolį R. S. atlikti G. K. nuosavybės teise priklausančio turto - negyvenamųjų patalpų - administracinių patalpų, patalpa 5-1, bendras plotas 181.73 kv.m., kurios unikalus Nr. ( - ), esančios adresu ( - ) ir negyvenamųjų patalpų — administracinių patalpų, patalpa 6-1, bendras plotas 178.20 kv. m., kurios unikalus Nr. ( - ), esančių adresu ( - ), papildomą turto vertės nustatymo ekspertizę; sudaryti galimybę bei sąlygas skolininkui A. K. dalyvauti vykdymo procese, pasiūlyti ekspertų sąrašą bei pasiūlyti savo pirkėją. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
   1. Antstolis neišsprendė 2017 m. birželio 6 d. pareiškėjo prašymo dėl pakartotinės ekspertizės kainos. Šis neteisėtas antstolio veiksmas nulėmė nepagrįstą ir neteisėtą paskelbimą apie pareiškėjo turto pardavimą iš pirmųjų varžytinių, neatlikus pakartotinės ekspertizės, o taip pat turto pardavimą iš varžytinių už neadekvačią kainą. Šis pažeidimas nulėmė pareiškėjo teisių pažeidimą, nebuvo laikomasi šalių interesų pusiausvyros principo. Neatlikus pakartotinės ekspertizės antstolis paskelbė varžytines. Teismas neįvertino priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusių pasekmių. Nepasisakė dėl kokių priežasčių antstolis neišsprendęs klausimo dėl papildomos ekspertizės kainos ir nepanaikinęs patvarkymo dėl papildomos ekspertizės skyrimo paskelbė turto pardavimą iš pirmųjų varžytinių.
   2. Teismas didžiausią dėmesį skyrė aplinkybei, jog pareiškėjas nesumokėjo 605 Eur už papildomą ekspertizę, tačiau visiškai neįvertino antstolio neteisėtų veiksmų, kuriuos įtakojo šio klausimo neišsprendimas. Tai, kad pareiškėjas neturėjo galimybės sumokėti visos ekspertizės sumos, neatleido antstolio nuo pareigos tinkamai įvertinti turtą ir veikti pagal turto pardavimo iš varžytinių tvarką.
   3. Nepagrįstas teismo argumentas, kad pareiškėjo nesutikimas su ekspertizės aktu nustatyta turto verte nėra pagrįstai motyvuotas. Pareiškėjas skunde dėl antstolio veiksmų aiškiai ir motyvuotai nurodė dėl kokių priežasčių nesutinka su ekspertizės aktu nustatyta turto verte. Nagrinėjamu atveju nebuvo nustatyta tinkama areštuoto turto kaina, kadangi nebuvo atlikta papildoma turto vertės nustatymo ekspertizė, nors antstolis buvo priėmęs patvarkymą ją atlikti. Šie antstolio veiksmai yra prieštaringi ir pažeidžiantys turto pardavimo iš varžytinių tvarką.
   4. 2017 m. kovo 9 d. patvarkyme dėl ekspertizės skyrimo antstolis nurodo, kad išieškojimo suma yra 422 621,21 Eur, o 2017 m. gegužės 17 d. patvarkyme dėl areštuoto turto įkainojimo antstolio nurodoma išieškojimo suma yra 453 921,88 Eur. Šis faktas patvirtina, kad antstolis nagrinėjamą situaciją galimai sprendžia neapdairiai ir nerūpestingai, kas kelia pagrįstas abejones dėl antstolio veiksmų teisėtumo. Dėl šio argumento teismas visiškai nepasisakė. Turėtų būti atsižvelgta į tai, kokias pasekmes sukėlė antstolio veiksmai, vertinti nurodytus pažeidimus visų antstolio veiksmų kontekste.
  2. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo „Swedbank“ AB prašo netenkinti apelianto atskirojo skundo ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodomi šie argumentai:
  1. Nors antstolis A. K. 605 eurus įpareigojo sumokėti iki 2017 m. birželio 2 d., tačiau, kaip matyti iš faktinių aplinkybių, suma, reikalinga apmokėti už papildomos turto ekspertizės atlikimą nebuvo sumokėta iki 2017 m. birželio 21 d. Dėl minėtos priežasties 2017 m. birželio 21 d. buvo paskelbtos ginčo turto pirmosios varžytinės.
  2. Atsižvelgiant į tai, kad skolininkas A. K. nepateikė motyvuotų prieštaravimų dėl turto įkainojimo, neįmokėjo piniginių lėšų, būtinų už ekspertizės atlikimą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino A. K. skundo.
  3. Atskirajame skunde A. K. nenurodė nei vieno procesinės teisės normos pažeidimo, kurio padarymas būtų sąlygojęs neteistos ir/ar nepagrįstos pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimą, o paprasčiausias nesutikimas su skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties argumentais nėra pagrindas tenkinti A. K. atskirąjį skundą.
  1. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo G. K. prašo tenkinti apelianto atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 7 d. nutarties. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodomi šie argumentai:
  1. Teismas skundžiama nutartimi neteisingai aiškino ir taikė Civilinio proceso kodekso, normas, o konkrečiai CPK 682 str., nepagrįstai nurodymas tik pareiškėjo pareigą apmokėti ekspertizės išlaidas, tačiau neatsižvelgdamas į to paties CPK 682 str. 4 d., jog antstolis gali atidėti ar atleisti nuo šių išlaidų mokėjimo, todėl objektyvios priežastys dėl pareiškėjo negalėjimo atsiskaityti už paskirtą ekspertizę negali būti pagrindas ekspertizės apskritai neskirti, atlikti.
  2. Pareiškėjas buvo pateikęs 1) motyvuotus prieštaravimus dėl turto kainos; 2) prašymą dėl ekspertizės kainos sumažinimo ir apmokėjimo sąlygų, buvo išpildytos visos CPK 682 str. 4 d. sąlygos, todėl antstolis turėjo spręsti dėl ekspertizės apmokėjimo kita tvarka nei tik reikalavimu iš pareiškėjo ir tolimesnio ekspertizės atlikimo.
  3. Pareiškėjas 2017 m. gegužės 22 d. antstoliui pateikė motyvuotus prieštaravimus dėl turto vertės. Antstolis turėjo visus teisinius ir faktinius pagrindus skirti papildomą ekspertizę savo iniciatyva, kaip tai numatyta CPK 682 str. 3 dalyje. Ekspertizės vykdymo išlaidos galėtų būti apmokėtos CPK 611 str. numatyta tvarka, tačiau šios teisinės aplinkybės nenuneigė nei antstolis, nei bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas.
  4. Antstolis 2017 m. gegužės 24 d. patvarkymu skyrė papildomą ekspertizę, tačiau dėl jos atlikimo jokių kitų patvarkymų nepriėmė, todėl klausimas iš esmės liko neišspręstas. Kadangi antstolis, neišsprendęs klausimo dėl papildomos ekspertizės skyrimo, paskelbė pirmąsias nekilnojamo turto varžytines, taip pažeidė CPK 613 str. 1 d. bei sprendimų vykdymo instrukciją bei antstolių veiklos įstatymo 3 str., o pirmosios instancijos teismas šių antstolio veiklos pažeidimų neįvertino ir dėl jų nepasisakė.
  5. Pirmosios instancijos teismas visiškai nenagrinėjo skundo aplinkybių jog antstolio įpareigojimas iki 2017 m. birželio 2 d. į antstolio depozitinę sąskaitą įmokėti nurodytą 605 Eur sumą už papildomos ekspertizės atlikimą, pareiškėjo nebuvo įvykdytas dėl objektyvių priežasčių - pareiškėjo sunkios finansinės padėties.
  6. Antstolio veiksmų neteisėtumą rodo ir tai, kad teismui taikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius vykdymo veiksmus, antstolis neatsižvelgė į teismo nutartimi pritaikytus draudimus ir toliau vykdė išniekojimo veiksmus.

5Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
  1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).
  2. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjo A. K. skundas dėl antstolio R. S. veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
  3. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės bei teisėti interesai. Kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais interesų derinimo bei proporcingumo principais, kurie reiškia tai, kad, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).
  4. Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) nustatyta, kad antstolis R. S. 2017 m. sausio 11 d. patvarkymu (v.b.l.20) priėmė vykdyti Vilniaus miesto ( - )-ojo notarų biuro 2016 m. gruodžio 22 d. vykdomąjį įrašą (v.b.l. 14) dėl išieškojimo iš skolininkų A. K., G. K. ir R. K. išieškotojos „Swedbank“ AB naudai. Antstolis 2017 m. sausio 20 d. surašė turto arešto aktą Nr. 00701700030, kuriuo areštavo: 1) žemės sklypą, esantį adresu ( - ); 2) žemės sklypą ir jame esančius statinius adresu ( - ); 3) patalpas esančias adresu ( - ) (v.b.l.33-32). 2017 m. kovo 9 d. antstolis priėmė patvarkymą dėl areštuoto turto ekspertizės skyrimo (v.b.l.61), ekspertizę pavedė atlikti UAB ( - ). UAB ( - ) atliktoje ekspertizėje nustatė, kad negyvenamosios patalpos – administracinės patalpos (u.n. ( - )) rinkos vertė yra 140 000 Eur, o negyvenamosios patalpos – administracinės patalpos (u.n. ( - )) rinkos vertė yra 140 000 Eur (v.b.l.208-177). 2017 m. gegužės 17 d. antstolis priėmė patvarkymą dėl areštuoto turto įkainojimo (v.b.l.210), kuriuo atsižvelgiant į UAB ( - ) atliktą ekspertizę įkainojo patalpą – administracinę patalpą (u.n. ( - )) 140 000 Eur; patalpą – administracinę patalpą (u.n. ( - )) 140 000 Eur. 2017 m. gegužės 23 d. antstolio kontoroje gauti skolininko A. K. prieštaravimai dėl turto įkainojimo (v.b.l. 220-215). 2017 m. gegužės 22 d. antstolis priėmė patvarkymą dėl A. K. prieštaravimų dėl turto įkainojimo (v.b.l. 223-221). Antstolis šiuo patvarkymu nutarė vadovaujantis LR CPK 682 straipsniu skirti papildomą ekspertizę patalpoms (u.n. ( - ) ir u.n. ( - )) kai skolininkas A. K. sumokės 605 Eur į antstolio depozitinę sąskaitą iki 2017 m. birželio 2 d. 2017 m. birželio 9 d. antstolio kontoroje gautas skolininko A. K. prašymas dėl antstolio 2017 m. gegužės 24 d. patvarkymo (v.b.l. 224), kuriame nurodė, kad negali įmokėti antstolio nurodytos sumos dėl sunkios finansinės padėtis, gali sumokėti tik 100 Eur.2017 m. birželio 21 d. antstolis paskelbė apie pirmąsias turto (u.n. ( - ) ir u.n. ( - )) varžytynes (v.b.l. 230).

6Dėl antstolio veiksmų paskelbiant pirmąsias turto varžytynes.

  1. CPK 681 straipsnyje įtvirtintos areštuoto turto įkainojimo taisyklės. CPK 681 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad antstolis, areštuodamas skolininko turtą, turi jį įkainoti rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones; jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. CPK 682 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu išieškotojas ar skolininkas pareiškia motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, jų prašymu antstolis patvarkymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. Šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad skolininkas ar išieškotojas, prieštaraujantys dėl antstolio nustatytos turto vertės, turi prieš skiriant ekspertizę sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas, būtinas už ekspertizės atlikimą. Jeigu skolininkas ar išieškotojas pareiškia prieštaravimus dėl antstolio nustatytos turto vertės, tačiau už ekspertizės atlikimą būtinų sumų nesumoka ir nėra pagrindo jo nuo šių sumų sumokėjimo atleisti, antstolis savo iniciatyva gali skirti ekspertizę turto vertei nustatyti. Šiuo atveju už ekspertizės atlikimą sumokama iš antstolio sąskaitos. Ekspertizės atlikimo išlaidos išieškomos iš skolininko šio Kodekso 611 straipsnyje nustatyta tvarka.
  2. Nors apeliantas ir nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl kokių priežasčių antstolis neišsprendęs 2017 m. birželio 6 d. pareiškėjo prašymo dėl pakartotinės ekspertizės kainos ir nepanaikinęs patvarkymo dėl papildomos ekspertizės skyrimo paskelbė turto pardavimą iš pirmųjų varžytinių, tačiau apeliacinės instancijos teismas šiuos argumentus laiko nepagrįstais.
  3. Vykdomojoje byloje esantys rašytiniai įrodymai neginčijamai patvirtina, kad skolininkui pareiškus prieštaravimus dėl 2017 m. gegužės 17 d. antstolio patvarkymu atlikto turto įkainavimo, antstolis 2017 m. gegužės 22 d. patvarkymu nutarė skirti papildomą turto (u.n. ( - ) ir u.n. ( - )) ekspertizę kai skolininkas A. K. sumokės 605 Eur į antstolio depozitinę sąskaitą iki 2017 m. birželio 2 d. Tačiau kaip matyti, skolininkas nustatyto įpareigojimo neįvykdė, o tik po 2017 m. gegužės 22 d. patvarkymu nustatyto termino (iki 2017 m. birželio 2 d.) antstoliui pateikė informacinio pobūdžio raštą įvardintą „Prašymas“, kuriuo informavo, kad dėl prastos finansinės padėties negali sumokėti visos sumos už papildomą ekspertizę; turi galimybę padengti papildomos ekspertizės išlaidas 100 Eur (antstolio kontoroje gauta 2017 m. birželio 9 d.).
  4. Civilinio proceso kodekso 682 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad skolininkas ar išieškotojas motyvuotu prašymu gali kreiptis į antstolį, kad atidėtų šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų sumų mokėjimą, o išieškotojas – kad visiškai ar iš dalies atleistų nuo mokėjimo bei šias sumas apmokėtų iš antstolio lėšų. Prie prašymo turi būti pridedami įrodymai, patvirtinantys, kad šių sumų mokėjimą būtina atidėti, iš dalies ar visiškai nuo jo atleisti. Antstolis, atsižvelgdamas į turtinę prašytojų padėtį, savo rašytiniu patvarkymu gali atidėti išlaidų mokėjimą iki turto realizavimo pabaigos, visiškai ar iš dalies atleisti nuo sumų, būtinų ekspertams ir ekspertinėms įstaigoms, sumokėjimo arba prašymą atmesti.
  5. Tačiau nagrinėjamu atveju skolininkas prie prašymo nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kurie būtų pagrindę sunkią skolininko finansinę padėtį ar kitas aplinkybes, trukdančias įvykdyti antstolio įpareigojimą sumokėti nurodytą sumą už papildomos ekspertizės atlikimą. Be to, pats skolininkas 2017 m. birželio 9 d. antstolio kontoroje gautame rašte nėra suformulavęs prašymo atidėti CPK 682 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų sumų mokėjimą. Todėl nesant skolininko motyvuoto bei pagrįsto prašymo bei antstoliui nenustačius jokių pagrįstų aplinkybių, nebuvo jokio pagrindo spręsti skolininko antstolio kontoroje 2017 m. birželio 9 d. gautą informacinio pobūdžio raštą įvardintą „Prašymas“ bei taikyti CPK 682 straipsnio 2 ir 3 dalies nuostatas.
  6. Antstoliui taip pat nebuvo jokios būtinybės prieš skelbiant pirmąsias turto varžytynes naikinti 2017 m. gegužės 22 d. patvarkymą, kadangi juo antstolis nutarė skirti papildomą ekspertizę tik tuo atveju jeigu skolininkas iki patvarkyme nustatyto termino į antstolio depozitinę sąskaitą įmokės 605 Eur. Skolininkui minėtos sumos neįmokėjus į antstolio depozitinę sąskaitą, negalima sutikti su apelianto vertinimu, kad vykdomojoje byloje 2017 m. gegužės 22 d. patvarkymu buvo paskirta papildoma turto kainos ekspertizė.
  7. Pažymėtina ir tai, kad antstolis patvarkymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę, ar, atsižvelgdamas į turtinę prašytojų padėtį, savo rašytiniu patvarkymu gali atidėti išlaidų mokėjimą iki turto realizavimo pabaigos, visiškai ar iš dalies atleisti nuo sumų, būtinų ekspertams ir ekspertinėms įstaigoms, sumokėjimo arba prašymą atmesti t.y. CPK 682 straipsnio norma nėra imperatyvi. Todėl nagrinėjamu atveju skolininkui nustatytu terminu nesumokėjus antstolio 2017 m. gegužės 22 d. patvarkymu nustatytos sumos, skolininkui nepareiškus motyvuoto bei pagrįsto prašymo atidėti CPK 682 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų sumų mokėjimą, apeliacinės instancijos teismo vertinimu antstolis 2017 m. birželio 21 d. paskelbdamas apie pirmąsias varžytynes neatliko neteisėtų veiksmų.

7Dėl iš pirmųjų varžytynių parduodamo turto įkainojimo.

  1. Nagrinėjamu atveju apeliantas skundą dėl antstolio veiksmų iš esmės grindė dviem argumentais t. y., kad antstolis neišsprendė skolininko prašymo dėl papildomos ekspertizės kainos bei neišaiškino CPK 704 straipsnio 1 dalyje numatytos skolininko teisės pasiūlyti areštuoto turto pirkėją ir neleido skolininkui šios teisės įgyvendinti. Tuo tarpu atskirajame skunde apeliantas ne tik pasisako dėl teismo nutarties argumentų dėl skolininko neišspręsto prašymo dėl papildomos ekspertizės kainos, tačiau nurodo naujas aplinkybes t. y. dėl turto pardavimo paskelbimo iš pirmųjų varžytynių už neadekvačią kainą.
  2. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 338 straipsnyje nustatyta, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skirsnyje numatytas išimtis. LR CPK 306 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad apeliacinio skundo argumentai išdėstomi glausta forma ir turi atitikti apeliacinio skundo dalyką ir pagrindą. Apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme.
  3. Atsižvelgiant į minėtą teisinį reglamentavimą, apeliacinės instancijos teismas nevertina ir nepasisako dėl atskirajame skunde nurodomų argumentų, susijusių su turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių kaina, kadangi šie argumentai nebuvo dėstomi skunde dėl antstolio veiksmų, o taip pat dėl jų nepasisakė pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą nutartį. Be to, apeliantas nurodydamas argumentus dėl netinkamos kainos, turėtų juos pagrįsti objektyviais rašytiniais įrodymais (CPK 178 str.).

8Dėl išieškomos skolos dydžio.

  1. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl apelianto argumento, jog 2017 m. kovo 9 d. ir 2017 m. gegužės 17 d. patvarkymuose nurodoma skirtinga išieškojimo suma, o tai patvirtina, kad antstolis nagrinėjamą situaciją galimai sprendžia neapdairiai ir nerūpestingai, kas kelia pagrįstas abejones dėl antstolio veiksmų teisėtumo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu šie argumentai nelaikytini pakankamais pripažinti antstolio vykdomojoje byloje atliekamus veiksmus neteisėtais, be to, nepaneigia pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumo. Nors ši aplinkybė ir buvo paminėta skunde dėl antstolio veiksmų, tačiau skunde pareiškėjas (skolininkas) pats nurodo antstolio neteisėtus veiksmus dėl kurių teikiamas skundas, t.y., kad antstolis neišsprendė skolininko prašymo dėl papildomos ekspertizės kainos bei neišaiškino CPK 704 straipsnio 1 dalyje numatytos skolininko teisės pasiūlyti areštuoto turto pirkėją ir neleido skolininkui šios teisės įgyvendinti. Taigi, pats pareiškėjas (skolininkas) neteikė skundo dėl antstolio veiksmų, kuriais 2017 m. kovo 9 d. ir 2017 m. gegužės 17 d. patvarkymuose buvo nurodoma skirtinga išieškojimo suma. Darytina išvada, kad nesant skundo dėl patvarkymuose nurodytos skirtingos išieškojimo sumos, pirmosios instancijos teismas neturėjo pareigos vertinti nurodytus pareiškėjo (skolininko) pažeidimus visų antstolio veiksmų kontekste.
  2. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).
  3. Įvertinęs bylos duomenis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes, padarė pagrįstas ir motyvuotas išvadas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti ar pakeisti skundžiamą teismo nutartį, todėl atskirasis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

9Dėl bylinėjimosi išlaidų

  1. LR CPK 96 str. 6 d. nustatyta, kad jeigu iš šalies pagal šį straipsnį į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, kurio pakeitimas įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d., nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 eurai. Atmetus apelianto atskirąjį skundą, iš jo į valstybės biudžetą priteisiamos 8,59 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 93 str. 1 d., 92 str.).

10Kauno apygardos teismas, Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu,

Nutarė

11atskirąjį skundą atmesti.

12Kauno apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

13Priteisti valstybei iš pareiškėjo A. K. (a. k. ( - ) 8,59 Eur (aštuonis Eur ir 59 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, šią sumą sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, banką – AB „Swedbank“, įmokos kodą – 5660, mokėjimo paskirtį – bylinėjimosi išlaidos.

14Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai