Byla 2S-986-467/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Alma Urbanavičienė (pranešėja), kolegijos teisėjai

2Romualda Janovičienė, Henrichas Jaglinskis,

3kolegijos posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti atsakovo apeliacinį skundą, civilinėje byloje pagal ieškovės N. L. ieškinį atsakovui A. B. dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės ir turto padalinimo bei atsakovo A. B. priešieškinį ieškovei N. L. dėl santuokoje įgyto turto pripažinimo asmenine nuosavybe.

4Kolegija

Nustatė

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008 m. birželio 13 d. sprendimu ieškovės N. L. ieškinį ir atsakovo A. B. priešieškinį patenkino iš dalies ir nutraukė šalių santuoką, įregistruotą 1991-08-02 Vilniaus miesto CMS, dėl abiejų sutuoktinių kaltės, ieškovei paliko pavardę – L. bei padalino šalių santuokoje įgytą turtą.

6Dėl šio teismo sprendimo atsakovas A. B. 2008-07-16 padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo sprendimą dalyje dėl santuokos nutraukimo palikti nepakeistu, o likusioje dalyje – panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Kartu su apeliaciniu skundu atsakovas padavė prašymą dėl dalies žyminio mokesčio, pateikiant apeliacinį skundą, atidėjimo. Prašyme nurodė, kad dėl sunkios finansinės būklės jis neturi galimybės pilnai sumokėti žyminį mokestį už paduodamą apeliacinį skundą.

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008 m. liepos 18 d. nutartimi atsakovui A. B. nustatė terminą iki 2008-08-18 pašalinti apeliacinio skundo trūkumus, o būtent: apeliaciniame skunde nurodyti ginčijamą sumą ir patikslinti savo prašymą dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo, nurodant, kokios žyminio mokesčio dalies mokėjimą prašoma atidėti ir iki kokio teismo sprendimo įsiteisėjimo.

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi atsakovo A. B. apeliacinį skundą atsisakė priimti, nepašalinus 2008 m. liepos 18 d. nutartyje nurodytų trūkumų. Teismas konstatavo, kad apeliantas nutartyje nurodytu terminu teismo nustatytų apeliacinio skundo trūkumų nepašalino, dėl termino pratęsimo į teismą nesikreipė, todėl, vadovaudamasis CPK 316 straipsnio 3 dalimi, atsakovo apeliacinį skundą laikė nepaduotu ir jį grąžino apeliantui (CPK 115 str. 3 d.).

9Atskiruoju skundu atsakovas A. B. prašo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, kad teismas nepagrįstai nurodė pašalinti apeliacinio skundo trūkumus, neteisingai nustatęs skundo dalyką ir ginčytinais formaliais pagrindais užkirtęs apeliantui galimybę pasinaudoti procesinėmis teisėmis, ginant savo teisėtus interesus. Atsakovas apeliaciniu skundu skundė teismo sprendimą dėl priešieškinio, kuriuo buvo prašoma pripažinti turtą asmenine atsakovo nuosavybe, atmetimo, o ne dalį teismo sprendimo dėl dalies turtinio ginčo sumos nepripažinimo, todėl teismas nepagrįstai taikė CPK 306 straipsnio 1 dalies 2 punktą, reikalaudamas papildomai nurodyti apeliaciniame skunde tai, kas nurodyta priešieškinyje. Atsakovas sumokėjo dalį žyminio mokesčio – 500 litų, prašydamas likusios dalies sumokėjimą atidėti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Teismas nepagrįstai reikalavo nurodyti, kokios žyminio mokesčio dalies sumokėjimą prašo atidėti apeliantas, kadangi likusi dalis suprantama vienareikšmiškai – tai skirtumas tarp turimo sumokėti žyminio mokesčio dydžio nuo priešieškinio sumos ir sumokėtos žyminio mokesčio sumos. Taip pat nepagrįstas teismo nurodymas patikslinti, iki kokio teismo sprendimo įsiteisėjimo prašoma atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą, kadangi pirmosios instancijos teismo sprendimas įsiteisėja po trisdešimties dienų nuo sprendimo paskelbimo, o jei sprendimas skundžiamas apeliacine tvarka – po apeliacinės instancijos teismo nutarties priėmimo.

10Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė N. L. prašo nutartį palikti nepakeistą, skundą atmesti. Nurodo, kad atsakovo apeliacinis skundas neatitiko apeliacinio skundo turiniui ir formai keliamų reikalavimų, todėl teismas teisėtai ir pagrįstai įpareigojo apeliantą pašalinti skundo trūkumus, o apeliantui neįvykdžius šio įpareigojimo – pagrįstai skundžiama nutartimi apeliacinį skundą pripažino nepaduotu ir grąžino. Atskirajame skunde atsakovas ginčija 2008 m. liepos 18 d. nutartį, tačiau nepasisako, dėl kokių priežasčių yra nepagrįsta jo skundžiama 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutartis.

11Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

13CPK 111 straipsnis apibrėžia bendrus reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų, o apeliacinis skundas yra vienas iš jų, formai ir turiniui. Be bendrųjų reikalavimų, keliamų procesinių dokumentų turiniui ir formai, apeliacinio skundo turinys turi atitikti ir CPK 306 straipsnio reikalavimus, tarp kurių yra ir ginčijama suma, kai ginčas yra turtinis (CPK 306 str. 1 d. 2 p.). Pirmosios instancijos teismas 2008-07-18 nutartyje konstatavo, kad atsakovo A. B. apeliacinis skundas yra su trūkumais - nenurodyta ginčijama suma, netiksliai suformuluotas prašymas dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo. Tuo tikslu apeliantui nustatė terminą trūkumams pašalinti, o būtent: nurodyti ginčijamą sumą, patikslinti prašymą dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo, nurodant, kokios žyminio mokesčio dalies mokėjimą prašoma atidėti ir iki kokio teismo sprendimo įsiteisėjimo. Ši teismo nutartis (pašalinti procesinio dokumento trūkumus) nėra skundžiama atskiruoju skundu (CPK 115 str. 5 d.), tačiau, atsižvelgiant į tai, kad šioje nutartyje konstatuotų trūkumų neįvykdymo pagrindu buvo priimta skundžiama nutartis, kuria atsisakyta priimti atsakovo apeliacinį skundą, teisėjų kolegija pasisako ir dėl teismo 2008-07-18 nutartyje konstatuotų trūkumų pagrįstumo.

14Apeliacija – pirmosios instancijos teismo sprendimų (nutarčių) teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės būdas, skirtas patikrinti neįsiteisėjusio pirmosios instancijos teismo sprendimo (nutarties) teisėtumui ir pagrįstumui neperžengiant apeliacinio skundo ribų. Apeliacija yra įprastas teismų sprendimų kontrolės būdas, todėl galimybė pasinaudoti apeliacijos teise yra galima visais atvejais, išskyrus tada, kai įstatymuose aiškiai nurodytas apeliacijos draudimas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką taikant įstatymus (CPK 4 str.), savo nutartyse konstatuoja, jog Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnis bei CPK 5 straipsnio 1 dalis įtvirtina kiekvieno asmens, manančio, kad jo teisės ar įstatymo saugomi interesai yra pažeisti, teisę kreiptis į teismą. Šiai civilinio proceso teisės normai būdinga tai, jog teismas negali atsisakyti priimti suinteresuoto asmens pareiškimo, remdamasis vien formaliais pagrindais. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju atsakovo A. B. apeliacinį skundą pirmosios instancijos teismas grąžino jį padavusiam asmeniui būtent vien tik formaliais pagrindais, kadangi teismo nurodyti trūkumai buvo konstatuoti nesant tam pakankamo ir pagrįsto pagrindo.

15Pirmosios instancijos teismas 2008 m. liepos 18 d. nutartyje įpareigojo atsakovą pašalinti tokius apeliacinio skundo trūkumus: apeliaciniame skunde nurodyti ginčijamą sumą ir patikslinti savo prašymą dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo, nurodant, kokios žyminio mokesčio dalies mokėjimą prašoma atidėti ir iki kokio teismo sprendimo įsiteisėjimo. Tačiau, kaip matyti iš atsakovo apeliacinio skundo, jis nesutinka su teismo sprendimu dalyje, kurioje buvo atmestas priešieškinys dėl turto pripažinimo asmenine atsakovo nuosavybe ir tokiu būdu turto padalinimo pagal ieškovės reikalavimą. Vadinasi, atsakovas skundžia teismo sprendimą priešieškinio dalyje, todėl nėra sunku nustatyti ir ginčijamą sumą. Be to atsakovas už paduodamą apeliacinį skundą yra sumokėjęs dalį žyminio mokesčio – 500 Lt, o likusios žyminio mokesčio dalies sumokėjimą prašo atidėti (b.l. 114), todėl nėra sunku nustatyti ir tą likusią dalį, kurią sudaro skirtumas tarp turimos sumokėti žyminio mokesčio sumos, paskaičiuotos nuo priešieškinio sumos, ir sumokėtos žyminio mokesčio sumos. Todėl pirmosios instancijos teismas, reikalaudamas atsakovą tikslinti ginčijamą sumą ir nesumokėtą žyminio mokesčio dalį, elgėsi nepateisinamai formaliai.

16Kitas pirmosios instancijos teismo konstatuotas atsakovo apeliacinio skundo trūkumas - patikslinti prašymą iki kokio teismo sprendimo įsiteisėjimo prašoma atidėti žyminio mokesčio dalies mokėjimą - yra dar formalesnis, nes yra akivaizdu, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas, kai jis yra apskųstas apeliacine tvarka, įsiteisėja tik po apeliacinės instancijos teismo sprendimo priėmimo (CPK 279 str.), o apeliacinės instancijos teismo sprendimas – nuo jo priėmimo dienos (CPK 339 str.), todėl nėra teisiškai reikšminga, iki kurio iš nurodytų procesinių sprendimų įsiteisėjimo prašoma atidėti žyminio mokesčio dalies mokėjimą.

17Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas neturėjo pakankamo pagrindo skundžiamoje nutartyje konstatuoti, kad atsakovas nepašalino trūkumų ir apeliacinį skundą laikyti nepaduotu bei jį grąžinti.

18Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad dėl netinkamo procesinės teisės normų aiškinimo ir taikymo apskųstoji pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina (CPK 320 str., 329 str. 1 d., 338 str.), o atsakovo A. B. apeliacinio skundo priėmimo klausimas perduotinas spręsti iš naujo tam pačiam pirmosios instancijos teismui (CPK 315 str.).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

20Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutartį panaikinti ir atsakovo A. B. apeliacinio skundo priėmimo klausimą perduoti nagrinėti iš naujo tam pačiam pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. Romualda Janovičienė, Henrichas Jaglinskis,... 3. kolegijos posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo... 4. Kolegija... 5. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008 m. birželio 13 d. sprendimu... 6. Dėl šio teismo sprendimo atsakovas A. B. 2008-07-16 padavė apeliacinį... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008 m. liepos 18 d. nutartimi atsakovui... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi... 9. Atskiruoju skundu atsakovas A. B. prašo nutartį panaikinti ir klausimą... 10. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė N. L. prašo nutartį palikti... 11. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. CPK 111 straipsnis apibrėžia bendrus reikalavimus, keliamus procesinių... 14. Apeliacija – pirmosios instancijos teismo sprendimų (nutarčių) teisėtumo... 15. Pirmosios instancijos teismas 2008 m. liepos 18 d. nutartyje įpareigojo... 16. Kitas pirmosios instancijos teismo konstatuotas atsakovo apeliacinio skundo... 17. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas neturėjo pakankamo... 18. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 20. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutartį...