Byla 2-1039/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Virginijos Čekanauskaitės ir Konstantino Gurino (pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Ranga IV“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 4 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės byloje Nr. 2-3818-553/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Metalplast Vilnius“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Ranga IV“ dėl skolos, delspinigių, baudos bei teismo išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB ,,Metalplast Vilnius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 1, 2), prašydamas priteisti iš atsakovo UAB ,,Ranga IV“ 85 081,69 Lt dydžio skolą, 1 888,76 Lt delspinigių, 18 199,96 Lt dydžio baudą, 6 procentus metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. Be to, ieškovas prašė pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo turtą. Nurodė, kad įsiskolinimo suma yra didelė, atsakovas ilgą laiką neatsiskaito, neatsako į siunčiamus raginimus, todėl tikėtina, kad skolos atgavimas gali pasunkėti arba tapti negalimu.

3Vilniaus apygardos teismas 2008 m. lapkričio 4 d. nutartimi patenkino ieškovo UAB ,,Metalplast Vilnius“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, areštuodamas atsakovo UAB „Ranga IV“ nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir/ar nekilnojamąjį turtą, esantį pas skolininką ir/ar trečiuosius asmenis, o jo nesant ar nepakankant, teismas nurodė areštuoti atsakovo pinigines lėšas, esančias bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, priklausančias skolininkui ir esančias pas jį ar trečiuosius asmenis, uždrausdamas disponuoti, kitaip suvaržyti atsakovo turtą, neviršijant reikalavimo sumos 105 171 Lt ir leidžiant atsakovui mokėti mokesčius, socialinio draudimo įmokas, kitus privalomuosius mokėjimus bei atsiskaityti su ieškovu pagal byloje pareikštą ieškinį (b. l. 8, 9). Teismas nurodė, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjamas nepranešus skolininkui, nes atsakovas gali imtis veiksmų, galinčių sutrukdyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymą ar padaryti jų taikymą nebeįmanomą (CPK 148 str. 1 d.). Teismo teigimu, ieškinio suma yra didelė– siekia 105 170,41 Lt, o pagal teismų praktiką didelė ieškinio suma gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Ieškovo teigimu, atsakovas prievolės nevykdo ilgą laiką, neatsako į siunčiamus raginimus, todėl, teismo nuomone, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas (CPK 145 str.).

4Teismas nurodė, kad siekiant užtikrinti šalių interesų pusiausvyrą bei atsakovo teisėtų interesų apsaugą, pirmiausiai turėtų būti areštuojamas kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas, o tik jo nesant ar esant nepakankamai – piniginės lėšos. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra juridinis asmuo, uždraudimas vykdyti bet kokius mokėjimus iš sąskaitose esančių areštuotų piniginių lėšų, iš esmės riboja jo galimybes vykdyti ūkinę veiklą, todėl atsakovui suteiktina teisė iš areštuotų piniginių lėšų mokėti darbo užmokestį darbuotojams, kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, privalomuosius mokesčius į valstybės (savivaldybės) bei socialinio draudimo biudžetus.

5Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Ranga IV“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 4 d. nutartį (b. l. 11 - 13). Savo skundą apeliantas motyvuoja šiais argumentais:

61. Teismas nepagrįstai vadovavosi vien ieškovo pateikta nepagrįsta informacija, kuri nepagrįsta įrodymais. Nėra jokių prielaidų teigti, kad teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti, o teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nemotyvuota.

72. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į atsakovo turtinę padėtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-664/2005). Atsakovas UAB „Ranga IV“ yra didelė ir patikima kompanija, kurios pelnas 2006 - 2008 m. viršija 32 milijonus litų, todėl jis galės įvykdyti būsimą teismo sprendimą.

83. Atsakovas neatsiskaito su ieškovu, nes šiuo metu nagrinėjama kita civilinė byla, nuo kurios baigties priklausys ieškovo reikalavimų pagrįstumas.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB ,,Metalplast Vilnius“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 4 d. nutartį palikti nepakeistą, o atsakovo atskirąjį skundą atmesti (b. l. 28, 29), motyvuodamas šiais argumentais:

101. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad jo turtinė padėtis gera. Pagal atsakovo balansą, jo per vienerius metus mokėtinos sumos viršija gautinas net 21 123 517 Lt. Be to, pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenis atsakovas nevykdo savo įsipareigojimų ne tik šioje, bet ir kitose bylose: Nr. 2S-986-467/2008, Nr. 24095-262/2008 ir kitose.

112. Ieškovas neturi duomenų apie susijusią bylą, nuo kurios baigties turėtų priklausyti ieškovo reikalavimų atsakovui pagrįstumas nagrinėjamoje byloje. Šiam faktui pagrįsti atsakovas nepateikė įrodymų.

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338 str., 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 263 str. 1 d., 338 str.). Apelianto skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str., 329 str. 2 d.).

14Pagal CPK nuostatas teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, kurių pobūdis turi būti susijęs su ieškinio reikalavimais, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, remdamasis ekonomiškumo ir kitais civilinio proceso principais (CPK 3 str. 1 d., 17 str., 144 str. 1 d., 145 str. 2 d.).

15Apeliacinės instancijos teismo nuomone, apygardos teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nagrinėjamuoju atveju yra susijusios su ieškinio reikalavimais, atitinka ekonomiškumo, šalių procesinio lygiateisiškumo, proporcingumo principus, pagal kuriuos turi būti atsižvelgiama į abiejų šalių interesus (CPK 17 str., 145 str. 1 d., 2 d.). Apygardos teismas pagrįstai nurodė, kad, nepritaikius ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, būtų apsunkintas teismo sprendimo, jei jis būtų priimtas ieškovo naudai, įvykdymas arba tokio teismo sprendimo vykdymas pasidarytų visai negalimas, nes turtinio pobūdžio ieškinio reikalavimo suma didelė – 105 170,41 Lt (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 1 p., 2 d.). Didelė ieškinio suma paprastai pripažįstama pagrindu taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir pagal susiklosčiusią teismų praktiką (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-5/2006, 2006 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-269/2006).

16Atkreiptinas dėmesys į tai, kad prezumpcija, jog didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką nėra absoliuti (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-131/2008; 2008 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-435/2008). Taikydamas šią prezumpciją, teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t. y., ar konkrečiam atsakovui yra didelė ieškinio reikalavimo suma, lyginant ją su šios bendrovės nuosavybės teise valdomo turto verte, juridinio asmens įstatiniu kapitalu, ūkine veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, o taip pat šios bendrovės įsipareigojimais. Tokiu atveju didelė ieškinio suma sudaro pagrindą išvadai, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str.). Tačiau byloje nėra duomenų, pagal kuriuos būtų galima padaryti išvadą, jog atsakovo UAB „Ranga IV“ finansinė būklė tokia gera, kad ieškinio suma (105 170,41 Lt) jam nėra didelė. Šios aplinkybės nepatvirtina atsakovo pateikti UAB ,,Ranga IV“ 2006 m., 2007 m., 2008 m. finansinės atskaitomybės dokumentai (b. l. 14 – 22). Kaip matyti iš UAB ,,Ranga IV“ 2008 m. rugsėjo 30 d. balanso ir 2008 m. rugsėjo 30 d. Pelno (nuostolių) ataskaitos, atsakovo ilgalaikis turtas sudaro 26 925 184 Lt, trumpalaikis - 65 878 666 Lt, tačiau per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai siekia net 75 078 491 Lt. Lyginant su 2007 m., šie įsipareigojimai išaugo apie 12 000 000 Lt, tačiau atsakovas 2008 m. sausio – rugsėjo mėnesiais gavo tik 2 695 750 Lt grynojo pelno, 2007 m. – 3725660 Lt (b. l. 14 - 16).

17Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad teismas, priimdamas skundžiamą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovavosi vien įrodymais nepagrįsta prielaida. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones pradinėje bylos stadijoje, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti; teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima (CPK 144 str., 145 str., 148 str.; Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2–239/2006).

18Atsakovo teigimu, jis neatsiskaito su ieškovu, nes šiuo metu nagrinėjama kita civilinė byla, nuo kurios baigties priklausys ieškovo reikalavimų pagrįstumas, tačiau atsakovas nenurodė tokios bylos numerio ir kitų duomenų apie ją. Pažymėtina, kad pagal teismų informacinės sistemos ,,LITEKO“ duomenis UAB ,,Ranga IV“ daugelyje Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamų civilinių bylų dalyvavo ar dalyvauja kaip atsakovas ar skolininkas (pavyzdžiui, byla Nr. 2S-192-611/2009, byla Nr. 2-29-578/2009, byla Nr. 2-61-578/2009, byla Nr. L2-4064-262/2008). Kita vertus, teisėjų kolegija negali vertinti ir pasisakyti dėl atsakovo atskirojo skundo argumentų, susijusių su ieškinio reikalavimų pagrįstumu, kurie nėra šios apeliacijos dalykas, o įvertintini sprendžiant bylą iš esmės (CPK 320 str., 338 str.).

19Dėl aukščiau nurodytų motyvų apygardos teismas turėjo pagrindo taikyti laikinąją apsaugos priemonę, ir nėra pagrindo atsakovo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą apygardos teismo nutartį (CPK 338 str., 329 str.).

20Pažymėtina, kad ieškovo ir atsakovo interesų pusiausvyra sąlygoja tai, jog tuomet, kai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsiranda atsakovui nuostolių ar kyla reali grėsmė nuostoliams atsirasti, atsakovas įstatymo nustatyta tvarka gali prašyti teismo pakeisti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones kitomis ar, pagrindęs įrodymais galimų nuostolių pobūdį ir preliminarų dydį, kreiptis į teismą su prašymu dėl tokių nuostolių atlyginimo užtikrinimo (CPK 146 str., 147 str. 1 d.). Be to, įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo ieškinys būtų atmestas, atsakovas turi teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos jam padarė ieškovo prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 147 str. 3 d.).

21Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pagal CPK 146 straipsnio antrąją dalį teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu atsakovas įmoka reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą arba už atsakovą yra laiduojama, taip pat atsakovas gali įkeisti turimą turtą. Atlikus aukščiau nurodytus veiksmus po to, kai laikinoji apsaugos priemonė buvo pritaikyta, dalyvaujančių byloje asmenų motyvuotu prašymu teismas nutartimi gali paskirtą laikinąją apsaugos priemonę pakeisti ar panaikinti (CPK 146 str. 3 d.), vadovaudamasis CPK 144 straipsnio nuostatomis, ir įvertinęs, ar pakeitus laikinąją apsaugos priemonę pinigine įmoka, teismo sprendimo įvykdymas nepasunkės arba nepasidarys nebeįmanomas, t. y., ar bus užtikrintas ieškinys, taip pat įvertindamas, ar prašomas pakeisti laikinosios apsaugos priemonės būdas yra ekonomiškiausias (CPK 145 str. 2 d.; Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-236/2006).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

23Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 4 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas UAB ,,Metalplast Vilnius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l.... 3. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. lapkričio 4 d. nutartimi patenkino ieškovo... 4. Teismas nurodė, kad siekiant užtikrinti šalių interesų pusiausvyrą bei... 5. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Ranga IV“ prašo panaikinti Vilniaus... 6. 1. Teismas nepagrįstai vadovavosi vien ieškovo pateikta nepagrįsta... 7. 2. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į atsakovo turtinę padėtį (Lietuvos... 8. 3. Atsakovas neatsiskaito su ieškovu, nes šiuo metu nagrinėjama kita... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB ,,Metalplast Vilnius“ prašo... 10. 1. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad jo turtinė padėtis gera. Pagal atsakovo... 11. 2. Ieškovas neturi duomenų apie susijusią bylą, nuo kurios baigties... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 14. Pagal CPK nuostatas teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis... 15. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, apygardos teismo pritaikytos... 16. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad prezumpcija, jog didelė ieškinio suma gali... 17. Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad teismas, priimdamas skundžiamą... 18. Atsakovo teigimu, jis neatsiskaito su ieškovu, nes šiuo metu nagrinėjama... 19. Dėl aukščiau nurodytų motyvų apygardos teismas turėjo pagrindo taikyti... 20. Pažymėtina, kad ieškovo ir atsakovo interesų pusiausvyra sąlygoja tai, jog... 21. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pagal CPK 146 straipsnio antrąją dalį... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 23. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 4 d. nutartį....