Byla 2-3990-1071/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėjas Vytautas Pliuskevičius,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Deimantinės rankos“ atstovaujant bankroto administratoriui Mažoji bendrija „Penktas šansas“ ieškinį atsakovui M. Č. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 11842,29 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka, asmeniškai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalis). Per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl ieškovei prašant priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

6Teismas

konstatuoja:

7ieškinys tenkintinas visiškai.

8Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai, kad ieškovės reikalavimas yra pagrįstas (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9Vertinant byloje esančių įrodymų visumą nustatytos faktinės bylos aplinkybės. Nuo 2016 m. sausio 19 d. atsakovas buvo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Deimantinės rankos“ direktoriumi ir vadovu. 2017 m. gegužės 22 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi UAB „Deimantinės rankos“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta mažoji bendrija „Penktas šansas“. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. sausio 30 d. nutartimi buvo patvirtintas kreditorių sąrašas, patvirtinti 11842,29 Eur kreditoriniai reikalavimai. Bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB) „Deimantinės rankos“ finansinės atskaitomybės dokumentų teikusi nėra. Įmonė nemokumo požymius atitiko jau 2016 metais, nes nebeatsiskaitinėjo su įmonės kreditoriais. Jos nemokumą pagrindžia ir tai, jog priverstinis išieškojimas įmonės atžvilgiu jokios naudos nedavė, šį faktą pagrindžia prie bylos pateiktas 2017 m. birželio 12 d. antstolio Giedriaus Jonausko patvarkymas dėl vykdomosios bylos sustabdymo ir antstolio Aleksandro Selezniovo 2017 m. birželio 13 d. patvarkymas dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento perdavimo.

10Atsakovas, kaip įmonės vadovas, žinodamas, jog įmonė tampa nemoki ir negali atsiskaityti su kreditoriais, turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. sausio 30 d. nutartimi patvirtino bankrutuojančios bendrovės kreditorinius reikalavimus 11842,29 Eur sumai. Atsakovas savo veiksmais (ir neveikimu) sudarė situaciją, kad įmonė tapo nemoki, nevykdė pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, elgėsi neatsargiai ir nerūpestingai ir buvo nesąžiningas bendrovės bei kreditorių atžvilgiu. Tokiais savo veiksmais atsakovas padarė bendrovei ir jos kreditoriams 11842,29 Eur žalą, kuri skaičiuojama nuo sužinojimo apie įmonės nemokumą 2016 m. (kai privalėjo kreiptis dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo) iki įmonės bankroto bylos iškėlimo.

11Įmonės administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, o tai reiškia, kad įmonės vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau -CK) 2.87 straipsnis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2010). Be to, įmonės vadovas privalo būti lojalus, tinkamai organizuoti įmonės kasdienę veiklą, veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 19 straipsnio 8 dalis, 37 straipsnio 12 dalis; CK 2.82 straipsnio 3 dalis, 2.87 straipsnio 1-3 dalys; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2009). Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo visiškai atlyginti padarytą žalą juridiniam asmeniui, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 straipsnio 7 dalis).

12Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta įmonės vadovo, savininko pareiga kreiptis į teismą įmonei tapus nemokia ĮBĮ prasme. Laiku nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovas prisiima riziką dėl pareigos padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsiradimo (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis).

13Ar įmonės vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar kituose norminiuose aktuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). BUAB „Deimantinės rankos“ buvo nemoki, tačiau įmonės vadovas nevykdė ĮBĮ reikalavimų, į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo bendrovei nesikreipė.

14Iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovas, būdamas įmonės vadovu įmonės turtu ir jo apskaita tinkamai nesirūpino, Valstybės įmonei Registrų centrui neteikė įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų, nuo 2016 m. įmonės skolos kreditoriams augo, įmonė nemokėjo įmokų į valstybės biudžetą, būtent tuo ir buvo pažeista vadovo pareiga veikti kreditorių bei įmonės interesais bei nedaryti jai žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinės bylos Nr. 3K-7-444/2009, 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinės bylos Nr. 3K-3-528/2009, 2010 m. liepos 20 d. nutartis civilinės bylos Nr. 3K-3-334/2010).

15Atsakovui laiku ir rūpestingai atlikus jam teisės aktais priskirtas pareigas, kreditoriniai reikalavimai galėjo būti patenkinti, o ieškovė būtų galėjusi visiškai ar bent iš dalies atsiskaityti su kreditoriais, todėl galima konstatuoti, kad yra atsakovo neveikimo ir atsiradusios žalos priežastinis ryšys. Atsakovas nepateikė įrodymų, paneigiančių jo kaltę dėl žalos atsiradimo, nors teismo procesinius dokumentus gavo asmeniškai, todėl kaltės prezumpcija byloje nenuginčyta (CPK 178 straipsnis).

16Iš byloje esančių rašytinių ir teismo ištirtų įrodymų, nurodytų aplinkybių nustatyta, kad atsakovas tinkamai nevykdė savo kaip vadovo pareigų tinkamai, neteikė Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentų, žinodamas apie sunkią bendrovės finansinę padėtį, jos nemokumą, nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo ir toliau didino skolas kreditoriams, todėl atsakovui taikytina deliktinė civilinė atsakomybė (CK 6.245 straipsnio 4 dalis), ir iš atsakovo ieškovei priteistina 11842,29 Eur žalos (CK 6.249 straipsnis).

17Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu, 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovei iš atsakovo taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Ieškovė nuo bylinėjimosi išlaidų yra atleista (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas), todėl iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 355,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 82 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

20ieškinį tenkinti visiškai.

21Priteisti iš atsakovo M. Č., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 11842,29 Eur (vienuolika tūkstančių aštuonis šimtus keturiasdešimt du eurus 29 ct) žalos atlyginimo, nuo šios sumos 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. vasario 23 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Deimantinės rankos“, įmonės kodas 304167035.

22Priteisti iš atsakovo M. Č., 355,00 Eur (tris šimtus penkiasdešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų (žyminis mokestis) valstybei. Valstybės naudai priteistos išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos sąskaitą, įmokos kodas 5660. Įmokos mokėjimo kvitą apie sumokėtas bylinėjimosi išlaidas valstybei yra būtina pateikti teismui.

23Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos, nes neviršija rekomenduojamų priteisti dydžių (CPK 92 straipsnis, 93 straipsnis).

24Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos apylinkės teismui Klaipėdos rajono rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

25Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismą Klaipėdos rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėjas Vytautas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 11842,29 Eur žalos atlyginimą, 5... 5. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka,... 6. Teismas... 7. ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai, kad... 9. Vertinant byloje esančių įrodymų visumą nustatytos faktinės bylos... 10. Atsakovas, kaip įmonės vadovas, žinodamas, jog įmonė tampa nemoki ir... 11. Įmonės administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi... 12. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta... 13. Ar įmonės vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal... 14. Iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovas, būdamas... 15. Atsakovui laiku ir rūpestingai atlikus jam teisės aktais priskirtas pareigas,... 16. Iš byloje esančių rašytinių ir teismo ištirtų įrodymų, nurodytų... 17. Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu, 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovei iš... 18. Ieškovė nuo bylinėjimosi išlaidų yra atleista (CPK 83 straipsnio 1 dalies... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 1... 20. ieškinį tenkinti visiškai.... 21. Priteisti iš atsakovo M. Č., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 11842,29 Eur... 22. Priteisti iš atsakovo M. Č., 355,00 Eur (tris šimtus penkiasdešimt penkis... 23. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos, nes... 24. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 25. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...