Byla e2-5514-868/2016
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo UAB „SHI“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vanda Višnevska, sekretoriaujant Rasai Švėgždienei, Ingridai Valickienei, dalyvaujant ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ atstovui advokatui Renaldui Baliūčiui, atsakovo UAB „Baltic Realty Investments“ ir atsakovo UAB „NT Nevėžio projektai“ atstovei Karinai Pribylovai,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ ieškinį atsakovams UAB „Baltic Realty Investments“ ir UAB „NT Nevėžio projektai“ dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo UAB „SHI“.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, vėliau su patikslintu ieškiniu, kuriuo prašė priteisti solidariai iš atsakovų 3360,43 Eur, 6 proc. dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad 2015-06-01 išrašytas įmonių turto draudimo liudijimas Nr. PZULT 1930899 patvirtina, jog tarp ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ ir draudėjo UAB „SHI“ buvo sudaryta įmonių turto draudimo sutartis, kuria laikotarpiui nuo 2015-06-04 iki 2016-06-04 buvo apdraustos patalpose, esančiose adresu Drobės g. 62, Kaunas, unikalus Nr. 1992-0002-6026, laikomos draudėjo atsargos.

62015-07-09 ieškovo draustas turtas, adresu Drobės g. 62, Kaunas, buvo užlietas. Pro namo stogą pradėjus skverbtis vandeniui, buvo sugadintos patalpose buvusios knygos. Įvykio aplinkybes ir kilusią žalą patvirtina 2015-09-02 pranešimas apie įvykį, 2015-09-02 turto apžiūros aktas, sugadintų knygų nuotraukos ir sąrašas.

7Ieškovas įvykį pripažino draudiminiu ir draudėjui išmokėjo dvi draudimo išmokas, kuriomis atlygino bendrą 3360,43 Eur sumą (detalizavimas: 2894,59 Eur + 465,84 Eur). Žalos dydį ir atlyginimą pagrindžia 2015-08-31 PVM sąskaitos faktūros, sugadintų knygų sąrašas, 2015-10-06 pranešimas dėl žalos atlyginimo, 2015-10-06 draudimo išmokos mokėjimo pažyma, 2015-10-07 mokėjimo nurodymas, 2015-11-17 pranešimas dėl žalos atlyginimo, 2015-11-18 mokėjimo nurodymas.

8Atsakovai UAB „NT Nevėžio projektai“ ir UAB „Baltic Realty Investments“ rūpestingai ir atidžiai neprižiūrėjo jų valdomo turto, nesiėmė veiksmų, kad būtų išvengta užliejimo, t.y. pažeidė bendrą pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.248 str. 3 d.), dėl to buvo padaryta žala ieškovo draustam turtui. Laikytina, kad UAB „NT Nevėžio projektai“ kaip patalpų savininko ir UAB „Baltic Realty Investments“ kaip patalpų nuomotojo, prižiūrėjusio ir valdžiusio patalpas, pareiga atlyginti dėl padarytos žalos ieškovo išmokėtos sumos dalį yra solidari. Vadovaujantis CK 6.6 ir 6.279 straipsniais, atsakovai turi atsakyti solidariai.

9Atsakovas UAB „NT Nevėžio projektai“ pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį , kuriuo prašo ieškinį jo atžvilgiu atmesti.

10Nurodė, kad Ieškovas negali reikalauti žalos atlyginimo iš Atsakovo UAB „NT Nevėžio projektai" todėl, kad šis nėra Patalpų valdytojas. Atsakovui UAB „Baltic Realty Investments" Patalpos yra nuomojamos Atsakovo UAB „NT Nevėžio projektaj" pagal 2014-07-01 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį. Šios aplinkybės yra nurodytos ir pripažįstamos Ieškovo ieškinyje. Sutarties pagrindu visas Patalpų valdymas ir priežiūros pareigos buvo perduotos Atsakovui UAB „Baltic Realty Investments", todėl remiantis LAT praktika ir CK 6.266 str. 1 d. atsakomybė už dėl Patalpų trūkumų atsiradusią žalą kaip jų valdytojui tenka Atsakovui UAB „Baltic Realty Investments".

11Atsakovas UAB „Baltic Realty Investments“ pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriuo prašo ieškinį jo atžvilgiu atmesti.

12Nurodė, kad 2014-07-24 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 14-07-24 pagrindu patalpos buvo išnuomotos UAB „SHI“, atsakovo UAB „Baltic Realty Investments“, t.y. nuomotojo. Sutarties 8.11 p. numatė, kad nuomos laikotarpiu nuomininkas (UAB „SHI“ ) atsako už patalpas savo sąskaitą, taip pat patalpose esančius ir Nuomininkui priklausančius daiktus, atkuriamąja verte nuo gaisro, sprogimo, stiklo dūžio, gamtos stichijos, trečiųjų asmenų (įskaitant Nuomotoją) veiksmais sukeltos žalos, panašių nuostolių, kylančių dėl komunikacinių –inžinierinių tinklų avarijų ir kitų rizikų. Todėl konstatuoja, kad Sutarties 8.11 p. nustato ribotą atsakovo UAB „Baltic Realty Investments“ civilinę atsakomybę. Žala šiuo atveju sukėlė patalpų užliejimas, dėl 2015-07-08 vykusio škvalo, kas yra gamtos stichija. Atitinkamai, kaip nurodyta Sutarties 8.11 p. atsakovas neatsako už gamtos stichijų sukeltą žalą, todėl ieškovo ieškinys atsakovui UAB „Baltic Realty Investments" yra visiškai nepagrįstas ir netenkintinas.

13Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas atsisakė reikalavimo pareikšto vienam iš atsakovų UAB „NT Nevėžio projektai“, kito atsakovo UAB „Baltic Realty Investments" atžvilgiu prašė ieškinį tenkinti.

14Teismo posėdžio metu atsakovų atstovė prašė ieškinį atsakovų atžvilgiu atmesti.

15Ieškovas turi teisę atsisakyti ieškinio bet kurioje proceso stadijoje (CPK 140 straipsnio 1 dalis, 42 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovo atsisakymas nuo ieškinio dalyje dėl 3360,43 Eur žalos, 6 proc. dydžio palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo UAB „NT Nevėžio projektai“, kaip neprieštaraujantis įstatyminėms nuostatoms, priimtinas, civilinė byla toje dalyje nutrauktina (CPK 293 straipsnio 4 punktas).

16Ieškovui išaiškintos atsisakymo nuo ieškinio ir bylos nutraukimo pasekmės, t.y. kad vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnis).

17Likusioje dalyje ieškinys tenkinamas visiškai.

18Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų be šalių atstovų paaiškinimų nustatyta, trečiasis asmuo UAB „SHI“ sudarė su ieškovu UAB DK „PZU Lietuva“ Įmonių turto draudimo sutartį. Poliso ID Nr. 935654935. Draudimo liudijimas PZU LT Nr. 1930899. Draudimo laikotarpis nuo 2015-06-04 iki 2016-06-03. 2015-07-09 ieškovo draustas turtas, adresu Drobės g. 62, Kaunas, buvo užlietas. Pro namo stogą pradėjus skverbtis vandeniui, buvo sugadintos patalpose buvusios knygos (el. b. I t., b. l. 6). Įvykis pripažintas draudiminiu ir ieškovas trečiajam asmeniui išmokėjo 3360,43 Eur sumą (el. b. I t., b.l. 20, 22, 24,25).

19Pagal CK 6.1015 straipsnį, reglamentuojantį draudėjo teisių į žalos atlyginimą perėjimą draudikui (subrogaciją), jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens (CK 6.1015 str. 1 d.); reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos davėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius (CK 6.1015 str. 2 d.).

20Pagal statinių savininko (valdytojo) atsakomybę įtvirtinančio CK 6.266 straipsnio 1 dalį, žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo šio kodekso 6.270 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės.

21Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad pagal CK 6.266 straipsnio 2 dalį skolininku gali būti ne tik objekto savininkas, bet ir jo valdytojas. Statinio, pastato ar kitokios konstrukcijos, įskaitant kelius, valdymas pagal CK 6.266 straipsnį suprantamas kaip objekto turėjimas savo žinioje ir teisė daryti jam ūkinį bei fizinį poveikį. Valdytoju gali būti laikomas asmuo, kuriam daiktinės ar prievolinės teisės pagrindu pavesta eksploatuoti, prižiūrėti ar tvarkyti objektą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2009; 2013 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2013).

22Aptariamu atveju byloje yra pateikta 2014-07-01 Nuomos sutartis, pagal kurią nuomotojas (UAB „NT Nevėžio projektai”) perdavė nuomininkui (UAB „Baltic Realty Investments") naudoti ir valdyti pastatą, kurio unikalus Nr. 1992-0002-6026, adresas: Drobės g. 62, Kaunas (el. b. I t., b.l. 114-118). Nurodytos sutarties 1.5 p. nuomininkas (UAB „Baltic Realty Investments") pareiškė, kad jis apžiūrėjo ir išsamiai susipažino su Pastato technine būkle. Nuomininkui (UAB „Baltic Realty Investments") yra žinoma, kad Pastatas, neatitinka visų privalomųjų techninių reikalavimų, Pastatas ir jame esantys inžineriniai tinklai yra susidėvėjęs, todėl Nuomotojas (UAB „NT Nevėžio projektai”) negali užtikrinti, jog Pastatas ir inžinieriniai tinklai bus tinkami naudoti visa šios Sutarties galiojimo terminą.

23Remiantis 2014-07-01 Nuomos sutartimi atsakovas UAB „Baltic Realty Investments" yra pastato, kurio unikalus Nr. 1992-0002-6026, adresas: Drobės g. 62, Kaunas, valdytojas. Ginčo tarp šalių dėl to nėra.

24Taip pat ginčo nėra dėl to, kad žala atsirado dėl to, jog dėl lietaus pro stogą pradėjo skverbtis vanduo ir buvo aplietos trečiojo asmens UAB „SHI“ prekės (knygos). Todėl nustatytina, kad stogas buvo su trūkumais (CK 6.266 str. 1 d.).

25Atsakovas UAB „Baltic Realty Investments" teigia, kad jis turi būti atleistas nuo civilinės atsakomybės, nes žala atsirado dėl nenugalimos jėgos – gamtos stichijos - škvalo. Tačiau teismas konstatuoja, kad atsakovas UAB „Baltic Realty Investments" neįrodė, dėl žala atsirado dėl gamtos stichijos – škvalo. 2015-08-10 Pažymoje apie hidrometeorologines sąlygas nurodyta, kad 2015-07-08 vietomis Kauno mieste galėjo kilti škvalas. Tačiau nurodytoje pažymoje tiksliai nenurodyta, kurioje vietoje jis galėjo kilti. Iš 2014-07-01 Nuomos sutarties matyti, kad pastatas neatitinka privalomųjų techninių reikalavimų. Atitinkamai nustatytina, kad atsakovas neįrodė, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos.

26Dėl to, kad stogas buvo su trūkumais, atsirado 3360,43 Eur žalos ( el. b. I t. b.l. 20, 22, 24, 25). Pažymėtina, kad žalos dydžio atsakovas visiškai neginčija. Tarp stogo su trūkumais ir atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys, todėl yra pagrindas ieškovo ieškinį dalyje dėl žalos priteisimo iš atsakovo UAB „Baltic Realty Investments" tenkinti.

27Atsakovas dar įrodinėja, kad trečiasis asmuo UAB „SHI“ draudikui (ieškovui) neatskleidė visų aplinkybių būtinų draudimo sutarčiai sudaryti. O būtent, nenurodė, kad tarp trečiojo asmens UAB „SHI“ ir atsakovo UAB „Baltic Realty Investments" Subnuomos sutarties 7.3 p. nustatyta, kad pats trečiasis asmuo atsako už Patalpose esančio turto sugadinimą ar praradimą (el. b. I t. b.l. 86). Tačiau šios aplinkybės neatleidžia atsakovą UAB „Baltic Realty Investments" nuo pareigos ieškovui atlyginti žalą subrogacijos tvarka. Jokių sutartinių santykių tarp šalių (ieškovo ir atsakovo UAB „Baltic Realty Investments") nebuvo, bei trečiojo asmens UAB „SHI“ ir atsakovo UAB „Baltic Realty Investments" nuomos sutartis nebuvo paviešinta.

28Patenkinus ieškovo pagrindinį reikalavimą, iš atsakovo UAB „Baltic Realty Investments“ ieškovui priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37, 6.210 str.).

29Taip pat iš atsakovo UAB „Baltic Realty Investments“ ieškovo naudai priteisiama 789,97 Eur bylinėjimosi išlaidų (76,00 Eur žyminio mokesčio + 713,97 Eur teisinės pagalbos išlaidų) (CPK 93 str.).

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140, 185, 259, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

31Priimti ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ atsisakymą nuo ieškinio dalyje dėl 3360,43 Eur žalos, 6 proc. dydžio palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo UAB „NT Nevėžio projektai“.

32Ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ ieškinį atsakovui UAB „Baltic Realty Investments“ tenkinti.

33Priteisti iš atsakovo UAB „Baltic Realty Investments“ 3360,43 Eur žalos, 6 proc. dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2016-01-22 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 789,97 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ naudai.

34Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vanda Višnevska, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, vėliau... 5. Nurodė, kad 2015-06-01 išrašytas įmonių turto draudimo liudijimas Nr.... 6. 2015-07-09 ieškovo draustas turtas, adresu Drobės g. 62, Kaunas, buvo... 7. Ieškovas įvykį pripažino draudiminiu ir draudėjui išmokėjo dvi draudimo... 8. Atsakovai UAB „NT Nevėžio projektai“ ir UAB „Baltic Realty... 9. Atsakovas UAB „NT Nevėžio projektai“ pateikė atsiliepimą į... 10. Nurodė, kad Ieškovas negali reikalauti žalos atlyginimo iš Atsakovo UAB... 11. Atsakovas UAB „Baltic Realty Investments“ pateikė atsiliepimą į... 12. Nurodė, kad 2014-07-24 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 14-07-24... 13. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas atsisakė reikalavimo pareikšto... 14. Teismo posėdžio metu atsakovų atstovė prašė ieškinį atsakovų... 15. Ieškovas turi teisę atsisakyti ieškinio bet kurioje proceso stadijoje (CPK... 16. Ieškovui išaiškintos atsisakymo nuo ieškinio ir bylos nutraukimo pasekmės,... 17. Likusioje dalyje ieškinys tenkinamas visiškai.... 18. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų be šalių atstovų paaiškinimų... 19. Pagal CK 6.1015 straipsnį, reglamentuojantį draudėjo teisių į žalos... 20. Pagal statinių savininko (valdytojo) atsakomybę įtvirtinančio CK 6.266... 21. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad pagal CK 6.266 straipsnio 2... 22. Aptariamu atveju byloje yra pateikta 2014-07-01 Nuomos sutartis, pagal kurią... 23. Remiantis 2014-07-01 Nuomos sutartimi atsakovas UAB „Baltic Realty... 24. Taip pat ginčo nėra dėl to, kad žala atsirado dėl to, jog dėl lietaus pro... 25. Atsakovas UAB „Baltic Realty Investments" teigia, kad jis turi būti... 26. Dėl to, kad stogas buvo su trūkumais, atsirado 3360,43 Eur žalos ( el. b. I... 27. Atsakovas dar įrodinėja, kad trečiasis asmuo UAB „SHI“ draudikui... 28. Patenkinus ieškovo pagrindinį reikalavimą, iš atsakovo UAB „Baltic Realty... 29. Taip pat iš atsakovo UAB „Baltic Realty Investments“ ieškovo naudai... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140, 185, 259, 263-270 straipsniais,... 31. Priimti ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ atsisakymą nuo ieškinio dalyje dėl... 32. Ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ ieškinį atsakovui UAB „Baltic Realty... 33. Priteisti iš atsakovo UAB „Baltic Realty Investments“ 3360,43 Eur žalos,... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...