Byla B2-1170-357/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) ,,Langų panorama“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės ,,Langų panorama“ direktoriaus A. S., UAB „Fauga“, S. K., UAB „VRS WPI Vilnius“, trečiojo asmens A. M., UAB „DSV Transport“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) ,,Langų panorama“,

Nustatė

2UAB ,,Langų panorama“ direktorius A. S. pateikė teismui prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB ,,Langų panorama“. Nurodo, kad atsakovė nebegauna pakankamai užsakymų ir pajamų, kurių pakaktų atsiskaityti su kreditoriais ir toliau sėkmingai vykdyti įmonės veiklą, pažymi, kad įmonė yra nemoki (1-3 b. l., I t.).

3Pareiškėja UAB „Fauga“ pateikė teismui prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB ,,Langų panorama“. Nurodo, kad UAB ,,Langų panorama“ yra skolinga 401.119,38 Lt (64-72 b. l., I t.).

4Pareiškėjas S. K. pateikė teismui prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB ,,Langų panorama“. Nurodo, kad UAB ,,Langų panorama“ yra skolinga 5.669,67 Lt darbo užmokesčio už 2014 metų rugsėjo ir spalio mėnesius (162 b. l., I t.).

5Pareiškėja UAB „VRS WPI Vilnius“ pateikė teismui prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB ,,Langų panorama“. Nurodo, kad UAB ,,Langų panorama“ yra skolinga 4.804,74 Lt (60-62 b. l., II t.).

6Pareiškėjas tretysis asmuo A. M. pateikė teismui prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB ,,Langų panorama“. Nurodo, kad UAB ,,Langų panorama“ yra skolinga 14.308,60 Lt darbo užmokesčio ir 1491,75 Lt transporto priemonės nuomos mokesčio (85-91 b. l., II t.).

72014-12-08 Šiaulių apygardos teisme gautas trečiojo asmens UAB „Namo harmonija“ atsiliepimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB ,,Langų panorama“. Atsiliepime nurodoma, kad atsakovės UAB ,,Langų panorama“ skola sudaro 1.167.594,56 Lt.

82014-12-10 Šiaulių apygardos teisme gautas UAB „DSV Transport“ prašymas įtraukimo bendraieškiu į UAB ,,Langų panorama“ bankroto bylą ir bankroto administratoriaus kandidatūros. Nurodo, kad UAB ,,Langų panorama“ yra skolinga 14.455,60 Lt (1-3 b. l., III t.).

9UAB ,,Langų panorama“ keltina bankroto byla.

10LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p. nustatyta, kad įmonės savininkas gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų.

11Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. bankroto byla keliama, kai įmonė yra nemoki. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustatyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

12Prie byloje pateikto pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pridėti UAB ,,Langų panorama“ direktorius turimi duomenys, patvirtinantys UAB ,,Langų panorama“ nemokumą: iš 2014-09-30 d. balanso matyti, kad UAB ,,Langų panorama“ nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai sudaro 2.471.290,00 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 3.698.899,00 Lt (12-13 b. l.). Iš UAB ,,Langų panorama“ 2014-09-30 pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad UAB ,,Langų panorama“ nuostoliai sudaro 737.889,00 Lt (14 b. l., I t.).

13Esant pareiškėjo įvardytoms aplinkybėms ir jas patvirtinantiems duomenims teismas konstatuoja, kad UAB ,,Langų panorama“ yra nemoki LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 punkto prasme, ir įmonei keltina bankroto byla. Šiuo atveju pagrindų, įpareigojančių teismą atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d.).

14Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.

15Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p.). Sprendžiant dėl administratoriaus kandidatūros paskyrimo teismas vadovaujasi tiek pačių administruoti pretenduojančių asmenų pateikta teismui informacija apie save, tiek viešai skelbiama Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos informacija internetiniame tinklalapyje.

16Byloje pareiškėjas UAB ,,Langų panorama“ direktorius A. S. bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Administratoriai Lt“. Trečiojo asmuo UAB „Namo harmonija“ su siūloma administratoriaus kandidatūra sutiko. Siūlomo administratoriaus kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (63 b. l., I t.).

17Pareiškėja UAB „Fauga“ bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Mokumo valdymo sprendimai“ arba UAB „Tytus“. Siūlomo administratoriaus UAB „Tytus“ kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (155 b. l., I t.). Siūlomo administratoriaus UAB „Mokumo valdymo sprendimai“ kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (114 b. l., II t.).

18Teisme gautas bankroto administratoriaus UAB „MAGNATUM“ prašymas dėl leidimo administruoti UAB ,,Langų panorama“. Administratoriaus kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (160 b. l., I t.).

19Pareiškėjas S. K. bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Insolvensa“. Siūlomo administratoriaus kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (14 b. l., II t.).

20Pareiškėja UAB „VRS WPI Vilnius“ bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Tigesta“. Siūlomo administratoriaus kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (136 b. l., II t.).

21Pareiškėjas tretysis asmuo A. M. bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „TOP CONSULT“. Siūlomo administratoriaus kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (135 b. l., II t.).

22Pareiškėja UAB „DSV Transport“ bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Viresta“. Siūlomo administratoriaus kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos.

23Teismas pažymi, kad bankroto administratoriaus UAB „MAGNATUM“ kandidatūra yra atmetama. Lietuvos apeliacinis teismas yra pasisakęs, kad subjektų, galinčių teismui siūlyti bankrutuojančios įmonės administratoriaus kandidatūrą, ratas yra aiškiai apibrėžtas. Nei įstatymas, nei jį įgyvendinantys teisės aktai nenumato galimybės pačiam bankroto administratoriui siūlyti savo kandidatūrą teismui tiesiogiai. Toks reguliavimas yra pagrįstas bankroto proceso koncentracijos bei operatyvumo aspektais ir atitinka įstatymo leidėjo siekį užtikrinti kuo skaidresnę ir nešališkesnę bankroto administratoriaus skyrimo procedūrą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-415/2014).

24Teismas vertina, kad bankroto administratoriumi neskirtina ir UAB ,,Langų panorama“ direktoriaus pasiūlyta bankroto administratoriaus UAB „Administratoriai Lt“ kandidatūra, nes teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad tuo atveju, kai teismui atsakovės bankroto administratoriaus kandidatūras pasiūlė keli dalyvaujantys byloje asmenys ir vienas iš jų yra atsakovės vadovas ar savininkas, teismas, nesant ĮBĮ tiesiogiai nustatytų draudimų, dėl kurių administratoriai negalėtų administruoti įmonės, atsakovės bankroto administratoriumi paprastai turėtų paskirti asmens, kuris turi mažiausią suinteresuotumą bylos baigtimi, pasiūlytą administratorių, t. y. ne atsakovės vadovo (savininko) siūlomą asmenį.

25Sprendžiant dėl pareiškėjos UAB „Fauga“ argumentų skiriant administratorių kandidatūras pagrįstumo pažymėtina, kad UAB „Fauga“ nurodytos aplinkybės, susijusios su bankroto administratorių buveinės, pašto adresais, darbuotojais ir kt., yra pagrįstos prielaidomis, bankroto administratoriai yra juridiniai asmenys, įstatymas nedraudžia bankroto administratoriui teikti paslaugas kelioms įmonėms, todėl teismas atmeta šiuos argumentus ir aplinkybių detaliau neanalizuoja.

26Teismas pažymi, kad UAB ,,Langų panorama“ direktorius A. S. teismui pateikė 2014-12-05 prašymą, kuriame nurodoma, kad UAB ,,Langų panorama“ yra atsiskaičiusi su UAB „Fauga“ ir nelaiko pareiškėjos UAB ,,Langų panorama“ kreditoriumi. Tikėtina, kad UAB „Fauga“ kreditorinis reikalavimas gali būti ginčijamas, todėl UAB „Fauga“ pasiūlytų administratorių UAB „Mokumo valdymo sprendimai“ arba UAB „Tytus“ paskyrimas gali sukelti abejones kitiems įmonėms kreditoriams ir konfrontaciją tarp pačių kreditorių, todėl teismas, taikydamas tuos pačius principus – paskirti asmens, kuris turi mažiausią suinteresuotumą bylos baigtimi, pasiūlytą bankroto administratorių – minėto kreditoriaus administratorių kandidatūrų nepaskiria.

27Kadangi likusios bankroto administratorių kandidatūros yra lygiavertės, teismas konstatuoja, kad skiriamas pagal eiliškumą UAB ,,Langų panorama“ kreditoriaus darbuotojo S. K. pasiūlytas bankroto administratorius UAB „Insolvensa“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA081) (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., 11 str. 4 d.), teismas vertina, kad UAB „Insolvensa“ gali operatyviai teikti bankroto administravimo paslaugas ir duomenų, leidžiančių abejoti šio administratoriaus kandidatūra, teismas neturi.

28Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 3 p., 4 p., 5 str. 1 d. 3 p., 8 str., 9 str. 5 d., 10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p., teismas,

Nutarė

30

  1. Iškelti bankroto bylą UAB ,,Langų panorama“ (įmonės kodas 148517371, buveinė – Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Vairo g. 6).
  2. Bankrutuojančios UAB ,,Langų panorama“ administratoriumi paskirti UAB „Insolvensa“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA081) (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., 11 str. 4 d.).
  3. Areštuoti UAB ,,Langų panorama“ (įmonės kodas 148517371) kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.
  4. Uždrausti UAB ,,Langų panorama“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.
  5. Nustatyti UAB ,,Langų panorama“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.
  6. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.
  7. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.
  8. UAB ,,Langų panorama“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.
  9. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB ,,Langų panorama“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

31Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. UAB ,,Langų panorama“ direktorius A. S. pateikė teismui prašymą dėl... 3. Pareiškėja UAB „Fauga“ pateikė teismui prašymą dėl bankroto bylos... 4. Pareiškėjas S. K. pateikė teismui prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo... 5. Pareiškėja UAB „VRS WPI Vilnius“ pateikė teismui prašymą dėl bankroto... 6. Pareiškėjas tretysis asmuo A. M. pateikė teismui prašymą dėl bankroto... 7. 2014-12-08 Šiaulių apygardos teisme gautas trečiojo asmens UAB „Namo... 8. 2014-12-10 Šiaulių apygardos teisme gautas UAB „DSV Transport“ prašymas... 9. UAB ,,Langų panorama“ keltina bankroto byla.... 10. LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p. nustatyta, kad įmonės savininkas... 11. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. bankroto byla keliama,... 12. Prie byloje pateikto pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pridėti UAB... 13. Esant pareiškėjo įvardytoms aplinkybėms ir jas patvirtinantiems duomenims... 14. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius –... 15. Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR... 16. Byloje pareiškėjas UAB ,,Langų panorama“ direktorius A. S. bankroto... 17. Pareiškėja UAB „Fauga“ bankroto administratoriumi prašo skirti UAB... 18. Teisme gautas bankroto administratoriaus UAB „MAGNATUM“ prašymas dėl... 19. Pareiškėjas S. K. bankroto administratoriumi prašo skirti UAB... 20. Pareiškėja UAB „VRS WPI Vilnius“ bankroto administratoriumi prašo skirti... 21. Pareiškėjas tretysis asmuo A. M. bankroto administratoriumi prašo skirti UAB... 22. Pareiškėja UAB „DSV Transport“ bankroto administratoriumi prašo skirti... 23. Teismas pažymi, kad bankroto administratoriaus UAB „MAGNATUM“ kandidatūra... 24. Teismas vertina, kad bankroto administratoriumi neskirtina ir UAB ,,Langų... 25. Sprendžiant dėl pareiškėjos UAB „Fauga“ argumentų skiriant... 26. Teismas pažymi, kad UAB ,,Langų panorama“ direktorius A. S. teismui... 27. Kadangi likusios bankroto administratorių kandidatūros yra lygiavertės,... 28. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių... 30.
  1. Iškelti bankroto bylą UAB ,,Langų panorama“ (įmonės... 31. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...