Byla 2-415/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Edelas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Edelas“ direktoriaus E. E. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. sausio 2 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Edelas“ iškelta bankroto byla ir paskirtas bankroto administratorius civilinėje byloje Nr. B2-840-524/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Edelas“ direktoriaus E. E. ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Edelas“.

2Teisėja

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4UAB „Edelas“ direktorius E. E. (b.l. 2-4) 2013-11-29 kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą, prašydamas iškelti UAB „Edelas“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo valdymo centras“.

5UAB „Nemokumo sprendimai“ 2013-12-16 pateikė Klaipėdos apygardos teismui sutikimą (b.l. 24-25) teikti bankroto administravimo paslaugas UAB „Edelas“. Nurodė, kad apie šiai bendrovei inicijuotą bankroto bylą jam tapo žinoma iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2014-01-02 nutartimi (b.l. 34-35) atsakovui iškėlė bankroto bylą, o jo administratoriumi paskyrė UAB „Nemokumo sprendimai“. Teismas nustatė, kad atsakovas UAB „Edelas“ yra nemokus Sprendimą dėl bankroto administratoriaus paskyrimo motyvavo tuo, kad mažiau užimtas administratorius yra UAB „Nemokumo sprendimai“, todėl šis gali skirti daugiau dėmesio UAB „Edelas“ bankroto procesui, operatyviau vykdyti bankroto procedūras. Taip pat teismas atsižvelgė į aplinkybę, kad UAB „Verslo valdymo centras“ kandidatūrą pasiūlė atsakovo vadovas, o Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra laikomasi nuostatos, kad tokio administratoriaus teisinio suinteresuotumo lygis yra didesnis, taigi teismas turėtų skirti ne vadovo siūlomą kandidatą.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Atskirajame skunde (b.l. 43-47) ieškovas prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014-01-02 nutarties dalį, kuria UAB „Edelas“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Nemokumo sprendimai“, ir perduoti bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Pirmosios instancijos teismas pažeidė bankroto administratoriaus kandidatūros teikimą bei jo skyrimą reglamentuojančias teisės normas. Remiantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 2 dalies bei Vyriausybės 2012-07-18 nutarimu Nr. 909 patvirtintų „Teismo skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūros derinimo ir bankroto administratoriaus kandidatūros siūlymo teismui taisyklių“ (toliau ir – Taisyklės) 1 punkto nuostatomis, bankroto administratoriaus kandidatūrą teismui gali pasiūlyti tik kreditorius (kreditoriai), savininkas (savininkai), administracijos vadovas, likvidatorius, arba išimtiniais atvejais, Įmonių bankroto valdymo departamentas (toliau ir – Departamentas). Nagrinėjamoje byloje vadovo pasiūlyta administratoriaus kandidatūra teismo nebuvo atmesta (teismo sprendimas dėl atmetimo turi būti motyvuotas) ir Departamentas nesiūlė bankroto administratoriaus kandidatūros. UAB „Nemokumo sprendimai" dalyvavimas byloje yra neteisėtas, kadangi b

11irmosios instancijos teismas netinkamai taikė Lietuvos apeliacinio teismo suformuotas teisės taikymo ir aiškinimo praktikos taisykles, nepagrįstai rėmėsi skundžiamoje nutartyje cituojamomis teismo nutartimis, kadangi šių nutarčių ir nagrinėjamos bylos nesutampa – UAB „Nemokumo sprendimai" nėra vienas iš ĮBĮ 5 straipsnyje numatytų asmenų. Kita vertus, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi teismų praktika, kurioje formuojamos nuostatos, susijusios su tinkamo kandidato parinkimu esant jų daugetui, nes nagrinėjamoje byloje teisėta laikytina tik vieno bankroto administratoriaus kandidatūra.

12UAB „Verslo valdymo centras“ buveinė yra Klaipėdoje ir sutampa su atsakovo buveinės vieta, tuo tarpu UAB „Nemokumo sprendimai" buveinė registruota Vilniuje. Tokia aplinkybė gali ženkliai padidinti bankroto administravimo sąnaudas, be to, nebus užtikrintas operatyvumo principo įgyvendinimas. Byloje nėra jokių duomenų, jog teismui pasiūlytas bankroto administratorius netinkamai vykdytų savo pareigas, turėtų drausminių nuobaudų ar būtų supainiojęs interesus. UAB „Verslo valdymo centras“ yra baigęs 45 bankroto procedūras, o UAB „Nemokumo sprendimai" – nei vienos. Tai leidžia daryti išvadą, kad būtent UAB „Verslo valdymo centras“ kvalifikuočiau bei operatyviau atliks įstatymuose nustatytus veiksmus.

134. Ieškovas privalėjo teismui siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą, kurią parinko atsižvelgdamas į kandidato buveinės vietą, kvalifikaciją, turimą patirtį, nešališkumą bei nesuinteresuotumą bylos baigtimi. Aplinkybė, jog apeliantas kartu yra atsakovo kreditorius, patvirtina, kad jam yra itin aktuali kompetentingo, patyrusio ir nepriekaištingai darbą atliekančio bankroto administratoriaus kandidatūra. Tuo tarpu UAB „Nemokumo sprendimai" siekis neteisėtai tapti UAB ,,Edelas“ administratoriumi įrodo šio asmens suinteresuotumą bankroto byloje.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

16Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į atskirojo skundo argumentus, nustatančius bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas, sprendžiamas klausimas tik dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria UAB ,,Edelas“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Nemokumo sprendimai", teisėtumo bei pagrįstumo (CPK 320 str., 338 str.). Kadangi teismo nutarties dalis, kuria UAB „Edelas“ buvo iškelta bankroto byla, atskiruoju skundu neskundžiama, apeliacinės instancijos teismas dėl šioje dalyje priimto teismo sprendimo nepasisako.

17ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkto pagrindu teismas, priėmęs nutartį iškelti įmonei bankroto bylą, privalo paskirti šios įmonės administratorių. Bankroto administratoriaus skyrimo tvarka nustatyta ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje. Šioje normoje pasakyta, kad asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą. Tuo atveju, kai pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei teikia įmonės darbuotojai ir jie nepasiūlo administratoriaus kandidatūros, ją Vyriausybės nustatyta tvarka turi pasiūlyti šio straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija, t. y. Įmonių bankroto valdymo departamentas. Administratoriaus kandidatūrą gali pasiūlyti ir kiti ĮBĮ 5 straipsnyje išvardyti asmenys, t. y. asmenys, turintys teisę pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei – kreditorius (kreditoriai), savininkas (savininkai), įmonės administracijos vadovas, likviduojamosios įmonės likvidatorius. Jeigu teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų, teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą (kandidatūras) ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą. Skiriamo administratoriaus kandidatūrą teismas Vyriausybės nustatyta tvarka privalo suderinti su šio straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija. Administratoriaus – fizinio asmens mirties atveju kito administratoriaus kandidatūrą teismui siūlo taip pat šio straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija.

18Bankroto administratoriaus kandidatūros derinimo ir siūlymo tvarką reglamentuoja Vyriausybės 2012-07-18 nutarimu Nr. 909 patvirtintos „Teismo skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūros derinimo ir bankroto administratoriaus kandidatūros siūlymo teismui taisyklės“. Pagal šiame teisės akte įtvirtintas nuostatas fizinis ar juridinis asmuo, siekdamas teikti konkrečios įmonės bankroto administravimo paslaugas, privalo pateikti Įmonių bankroto valdymo departamentui nustatytos formos deklaraciją dėl atitikties teisės aktų reikalavimams. Deklaracija teiktina esant vienai iš šių sąlygų: 1) kai šio asmens kandidatūrą teismui siūlo ĮBĮ 5 straipsnyje išvardyti asmenys (Taisyklių 1 p.); 2) kai teismas kreipiasi į Departamentą, kad šis pasiūlytų administratoriaus kandidatūrą, ir apie galimybę teikti administravimo paslaugas Departamentas paskelbia interneto svetainėje www.bankrotodep.lt (Taisyklių 7 p.); 3) kai Departamentas sužino, jog administratorius, kuris yra fizinis asmuo, mirė ir apie galimybę teikti administravimo paslaugas paskelbiama interneto svetainėje www.bankrotodep.lt (Taisyklių 10 p.).

19Analizuojant aukščiau išdėstytas teisės normas matyti, kad subjektų, galinčių teismui siūlyti bankrutuojančios įmonės administratoriaus kandidatūrą, ratas yra aiškiai apibrėžtas. Nei įstatymas, nei jį įgyvendinantys teisės aktai nenumato galimybės pačiam bankroto administratoriui siūlyti savo kandidatūrą teismui tiesiogiai. Toks reguliavimas yra pagrįstas bankroto proceso koncentracijos bei operatyvumo aspektais ir atitinka įstatymo leidėjo siekį užtikrinti kuo skaidresnę ir nešališkesnę bankroto administratoriaus skyrimo procedūrą.

20Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas sprendimą dėl bankroto administratoriaus paskyrimo UAB „Edelas“ priėmė įvertinęs dvi kandidatūras. UAB „Verslo valdymo centras“ kandidatūrą teismui pasiūlė ieškovas, t. y. asmuo, pateikęs teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Edelas“. Tuo tarpu UAB „Nemokumo sprendimai“ dėl bankroto administravimo paslaugų teikimo UAB „Edelas“ į teismą kreipėsi pats. Tai reiškia, kad ši administratoriaus kandidatūra teismo buvo derinta ir svarstyta nesant tam įstatyminio pagrindo.

21Kadangi pirmosios instancijos teismo paskirtas UAB „Edelas“ bankroto administratorius neatitinka įstatyme nustatytos administratoriaus kandidatūros teikimo tvarkos, tai sudaro pagrindą konstatuoti pastarojo neatitikimą ĮBĮ keliamiems reikalavimams. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad atskirasis skundas šioje dalyje yra pagrįstas ir skundžiamos nutarties dalis, kuria UAB „Edelas“ bankroto administratoriumi yra paskirta UAB „Nemokumo sprendimai“, keistina.

22Siekiant užtikrinti bankroto proceso operatyvumo ir koncentruotumo principų įgyvendinimą, taip pat atsižvelgiant į tai, kad ieškovo pasiūlyta bankroto administratoriaus kandidatūra – UAB „Verslo valdymo centras“ pirmosios instancijos teismo, kaip neatitinkanti ĮBĮ nustatytų reikalavimų, nebuvo atmesta, UAB „Edelas“ bankroto administratoriaus paskyrimo klausimas išspręstinas apeliacinės instancijos teisme.

23Galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio sąrašo kriterijų, kuriais teismas turi vadovautis, paskirdamas įmonei bankroto administratoriaus kandidatūrą. Kiekvienu atveju teismas, spręsdamas administratoriaus paskyrimo klausimą, turi įvertinti visumą bylos aplinkybių, kurios gali būti reikšmingos siekiant, kad konkretaus administratoriaus paskyrimas sudarytų maksimalias prielaidas kuo sklandesniam ir operatyvesniam bankroto procedūrų vykdymui. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad bankroto administratoriaus UAB “Verslo valdymo centras” kandidatūra, kurią teismui pasiūlė ieškovas, atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus: administratorius turi Ūkio ministerijos išduotą leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, yra apsidraudęs profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, jo kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu, į bylą yra pateikta UAB “Verslo valdymo centras” 2013-11-28 deklaracija, patvirtinanti, kad įmonė sutinka teikti UAB „Edelas“ bankroto administravimo paslaugas ir kliūčių tam nėra. Iš Departamento interneto svetainėje www.bankrotodep.lt skelbiamų duomenų matyti, kad bendrovė turi pakankamą patirtį bankroto administravimo paslaugų teikimo srityje: šiuo metu vykdo 29 bankroto administravimo procedūras, baigė 46 bankroto procedūras. Be to, bankroto administratoriaus buveinė yra tame pačiame mieste kaip ir įmonės, kuriai teiktinos administravimo paslaugos.

24Duomenų, kurie sukeltų pagrįstų abejonių dėl bankroto administratoriaus UAB „Verslo valdymo centras“ gebėjimo skaidriai ir nešališkai vykdyti UAB „Edelas“ bankroto administravimo procedūras, byloje nenustatyta. Tuo tarpu vien faktas, jog administratoriaus kandidatūrą pasiūlė įmonės vadovas, turintis ne tik teisę, bet ir pareigą pasiūlyti teismui bankroto administratoriaus kandidatūrą (ĮBĮ 5 str. 1 d. 3 p., 11 str. 2 d.), pats savaime neįrodo bankroto administratoriaus nešališkumo ar suinteresuotumo. Bet kuris iš bankroto administratorių turi tas pačias ĮBĮ ir kituose teisės aktuose įtvirtintas teises bei pareigas ir savo, kaip administratoriaus, veikloje yra nepriklausomas nuo jo kandidatūrą ĮBĮ nustatyta tvarka pasiūliusio asmens. Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (Žin., 2010, Nr. 143-7340) (toliau – Kodeksas) 11 punkte įtvirtintų principų laikymasis taip pat užtikrina, kad administratorius, nepriklausomai nuo to, kas pasiūlė jo kandidatūrą, sieks, jog jo veikla atitiktų bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus bei sudarytų sąlygas teismui tinkamai nagrinėti bylą (Kodekso 8 p.).

25Įvertinęs aukščiau išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas nenustatė kliūčių UAB „Edelas“ bankroto administratoriumi skirti UAB „Verslo valdymo centras“. Pažymėtina, kad bankroto proceso metu kilus pagrįstų abejonių dėl administratoriaus tinkamumo, ĮBĮ yra numatyta galimybė spręsti klausimą dėl jo atstatydinimo ar pakeitimo (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

26Kiti atskirojo skundo argumentai, kaip neturintys teisinės reikšmės, nesvarstytini.

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

28nutartį pakeisti.

29Panaikinti nutarties dalį, kuria atsakovo UAB „Edelas“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Nemokumo sprendimai, ir atsakovo UAB „Edelas“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo valdymo centras“ (įmonės kodas 145317611).

30Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. Teisėja... 3. I. Ginčo esmė... 4. UAB „Edelas“ direktorius E. E. (b.l. 2-4) 2013-11-29 kreipėsi į... 5. UAB „Nemokumo sprendimai“ 2013-12-16 pateikė Klaipėdos apygardos teismui... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2014-01-02 nutartimi (b.l. 34-35) atsakovui... 8. III. Atskirojo skundo argumentai... 9. Atskirajame skunde (b.l. 43-47) ieškovas prašo panaikinti Klaipėdos... 10. 1. Pirmosios instancijos teismas pažeidė bankroto administratoriaus... 11. irmosios instancijos teismas netinkamai taikė Lietuvos apeliacinio teismo... 12. UAB „Verslo valdymo centras“ buveinė yra Klaipėdoje ir sutampa su... 13. 4. Ieškovas privalėjo teismui siūlyti bankroto administratoriaus... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 16. Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į atskirojo skundo argumentus,... 17. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkto pagrindu teismas, priėmęs nutartį... 18. Bankroto administratoriaus kandidatūros derinimo ir siūlymo tvarką... 19. Analizuojant aukščiau išdėstytas teisės normas matyti, kad subjektų,... 20. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas sprendimą dėl bankroto... 21. Kadangi pirmosios instancijos teismo paskirtas UAB „Edelas“ bankroto... 22. Siekiant užtikrinti bankroto proceso operatyvumo ir koncentruotumo principų... 23. Galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio sąrašo kriterijų, kuriais... 24. Duomenų, kurie sukeltų pagrįstų abejonių dėl bankroto administratoriaus... 25. Įvertinęs aukščiau išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos... 26. Kiti atskirojo skundo argumentai, kaip neturintys teisinės reikšmės,... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 28. nutartį pakeisti.... 29. Panaikinti nutarties dalį, kuria atsakovo UAB „Edelas“ bankroto... 30. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....