Byla e2-4343-1067/2019
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Justė Visakavičienė, sekretoriaujant Vitai Girdvainienei, dalyvaujant atsakovo atstovui advokatui Arūnui Devėnui,

2žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Omega Invest OU ieškinį atsakovui A. S. (A. S.) dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 14740,20 Eur skolos (7000,12 Eur panaudoto kredito limito, 4583,01 Eur mokėjimo funkciją atliekančių sutartinių palūkanų, bei 3157,07 Eur delspinigių), 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad 2014 m. rugsėjo 4 d. atsakovas ir AB bankas „Swedbank” sudarė Asmeninės kredito linijos sutartį Nr. ( - ) (toliau –Sutartis), pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 7000,12 Eur kredito limitas. Atsakovui nemokant paskolos ir negrąžinant panaudoto kredito bei nereaguojant į banko pretenzijas, 2015 m. rugsėjo 8 d. AB bankas „Swedbank” nutraukė šią Sutartį ir pareikalavo iš atsakovo grąžinti panaudotą kredito limitą.

6Pagal 2015 m. spalio 29 d. Reikalavimų perleidimo sutartį Nr. ( - ) ieškovas Omega Invest OU 2015 m. spalio 30 d. įsigijo iš pradinio kreditoriaus AB bankas „Swedbank“ reikalavimo teisę į atsakovą, kylančią iš Asmeninės kredito linijos sutarties Nr. ( - ). Atsakovas apie reikalavimo teisės perleidimą buvo informuotas raštišku pranešimu, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau ir CK) 6.109 straipsnis. Ikiteisminiam išieškojimui nedavus rezultatų, ieškovas (kreditorius) kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo iš atsakovo.

7Atsakovas atsiliepimu su ieškiniu nesutiko, pateikė prašymą jo netenkinti. Nurodė, kad ieškovas nepateikė dokumentų, patvirtinančių reikalavimo perleidimo pagrįstumą, kaip to reikalauja CK 6.106 straipsnio 2 dalis ir CK 6.109 straipsnio 5, 7 dalys. Atkreipė dėmesį į tai, kad skolininkas privalo įvykdyti prievolę naujajam kreditoriui tik tuo atveju, kai šis reikalaudamas pateikia ir reikalavimo perleidimo sutartį. Nurodo kad, atsakovo prašymai dėl reikalavimo perleidimo sutarties pateikimo buvo siunčiami raštu, o ieškovas nereaguodavo į atsakovo rašytinius prašymus, pateikdamas ne tuos dokumentus.

8Ieškovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį pranešta tinkamai, gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Pažymėjo, kad ieškinyje pateiktą reikalavimą palaiko visa apimtimi.

9Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko, atsiliepime išdėstytų aplinkybių pagrindu.

10Teismas

konstatuoja:

11vadovaujantis byloje esančiais duomenimis, nustatyta, kad 2014 m. rugsėjo 4 d. atsakovas ir AB bankas „Swedbank” sudarė Asmeninės kredito linijos sutartį Nr. ( - ) (toliau –Sutartis), pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 7000,12 Eur kredito limitas 36 mėnesių terminui (el. b. t. I, psl. 67 – 75). Atsakovui netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus 2015 m. spalio 29 d. Reikalavimų perleidimo sutartimi Nr. ( - ) pradinė kreditorė „Swedbank“ AB 2015 m. spalio 30 d. perleido reikalavimo teisę į atsakovo įsiskolinimą ieškovei (el. b. t. I, psl. 95-97).

12Dėl tinkamo informavimo apie reikalavimo perleidimą.

13Byloje kilo ginčas dėl nepateiktos 2015 m. spalio 29 d. Reikalavimų perleidimo sutarties Nr. ( - ) atsakovui. Atsakovo teigimu ieškovas nepateikė dokumentų, patvirtinančių reikalavimo perleidimo pagrįstumą, kaip to reikalauja CK 6.106 straipsnio 2 dalis ir CK 6.109 straipsnio 5, 7 dalys. Atkreipė dėmesį į tai, kad skolininkas privalo įvykdyti prievolę naujajam kreditoriui tik tuo atveju, kai šis reikalaudamas pateikia ir reikalavimo perleidimo sutartį.

14Pagal CK 6.101 straipsnį reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo būdų, kurio esmė yra ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius, o pati prievolė išlieka nepakitusi. Šis esminis cesijos požymis atskleidžiamas reikalavimo perleidimo instituto normose: CK 6.101 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės, CK 6.107 straipsnio 1 dalyje – kad skolininkas turi teisę reikšti naujojo kreditoriaus reikalavimams visus atsikirtimus, kuriuos jis turėjo teisę reikšti pradiniam kreditoriui tuo metu, kai gavo pranešimą apie reikalavimo perleidimą. CK 6.109 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją ar kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Todėl prievolės dalyviams esminę reikšmę turi pranešimas apie reikalavimo perleidimo faktą, nes nuo pranešimo momento pradinio ir naujojo kreditoriaus sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis pradeda veikti skolininko atžvilgiu ir nuo šio momento reikalavimo perleidimo faktą naujasis kreditorius gali panaudoti prieš skolininką.

15Įstatyme išsamiai nenustatyti specialūs pranešimo skolininkui apie reikalavimo teisės perleidimo būdai, išskyrus CK 6.109 straipsnio 5 dalyje nurodytą būdą, kad tinkamu pranešimu laikomas reikalavimo perleidimo sutarties pateikimas skolininkui. Dėl to šią spragą yra užpildęs kasacinis teismas, aiškindamas CK 6.109 straipsnio 1 dalį ir formuodamas šiuo klausimu vienodą teismų praktiką. CK 6.109 straipsnio 1 dalies formuluotė, kad pranešimu laikomas reikalavimo perleidimo fakto įrodymo pateikimas skolininkui, reiškia, kad bet kurio pranešimo, nesvarbu, kokios formos ir kurio kreditoriaus (pradinio ar naujojo) pateikimas, tačiau informuojantis skolininką apie cesiją, CK 6.109 straipsnio 1 dalies prasme yra įrodymas apie reikalavimo perleidimo faktą. Dėl to skolininkui apie reikalavimo perleidimą, kai jam sudaryti skolininko sutikimo nereikia, gali būti pranešta bet kokia forma ir bet kokiu būdu, svarbu, kad pranešime būtų informacija apie pradinio kreditoriaus turimą ar būsimą reikalavimą ir jo perleidimą įvardytam naujajam kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-168/2010). Siekiant nustatyti, ar pranešimas apie reikalavimo perleidimą yra tinkamas, turi būti taikomas objektyvusis metodas, t. y. sprendžiama, ar pranešimas yra tiek informatyvus, kad skolininkas, kaip protingas asmuo, pagal pateiktą informaciją suvoktų, jog reikalavimas perleistas.

16Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl reikalavimo perleidimo teisinius santykius reglamentuojančių teisės normų, taip pat yra nurodęs, kad tuo atveju, jei skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka CK 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011). Tai skolininko teisių nevaržo labiau nei apie cesiją skolininkas būtų informuotas atskiru pranešimu ar jam įteikiant cesijos sutartį iki ieškinio pareiškimo. Reikalavimo perleidimo sutarties pateikimas skolininkui kartu su ieškiniu, reikalaujant patenkinti reikalavimą, neriboja skolininko teisių ir gynybos priemonių. Skolininkas nepraranda teisės reikšti atsikirtimų, kuriuos turėjo teisę reikšti pradiniam kreditoriui, į naujojo kreditoriaus reikalavimus (CK 6.107 straipsnio 1 dalis).

17Nagrinėjamu atveju apie pradinės kreditorės „Swedbank“ AB 2015 m. spalio 29 d. perleistą reikalavimą ieškovei Omega Invest OU atsakovas buvo informuotas dar 2015 m. spalio 30 d. ieškovės pranešimu ir reikalavimu visus sutartinius įsipareigojimus vykdyti ieškovei (el. b. t. I, psl. 93). Minėtas pranešimas išsiųstas atsakovo gyvenamosios vietos adresu ( - ). 2017 m. liepos 28 d. atsakovas buvo raginamas įvykdyti sutartinius įsipareigojimus ieškovei. Nurodytas įsiskolinimo dydis (el. b. t. I, psl. 34). Nors atsakovas teigia, jog jis nėra gavęs minėtos reikalavimo perleidimo sutarties, tačiau tai nepaneigia aplinkybės, kad atsakovas apie cesiją buvo informuotas tinkamai dar 2015 m. spalio 30 d. pranešimu. Be to, Reikalavimo perleidimo sutarties kopija, įsiskolinimo detalizavimas bei su juo susiję dokumentai buvo pateikti atsakovui kartu su ieškiniu. Taigi, pagal teismų nusistovėjusią praktiką minėtų dokumentų pateikimas atsakovui kartu su ieškiniu taip pat laikomas tinkamu jo informavimu, neribojančiu jo teisių ir gynybos priemonių. Esant paminėtų aplinkybių visumai, atsakovo aukščiau paminėti argumentai atmestini kaip nepagrįsti. Laikytina, kad atsakovas apie reikalavimo perleidimo sutartį buvo informuotas tinkamai, dėl ko ieškovas turi teisę reikšti reikalavimą atsakovui dėl skolos priteisimo.

18Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo.

19Iš pridedamo išrašo iš „Swedbank“ AB Bylų priėmimo perdavimo akto Nr. ( - ), 2015 m. spalio 30 d. matyti, kad negražintas paskolos likutis pagal Sutartį Nr. ( - ) sudaro 7000,12 Eur, nesumokėtos palūkanos – 780,79 Eur, delspinigiai už negrąžintą kreditą – 7,17 Eur, delspinigiai už nesumokėtas palūkanas – 40 Eur. Viso skola pagal Sutartį Nr. ( - ) 2015 m. spalio 30 d. sudarė 7828,08 Eur (el. b. t. I, psl. 95). Šiame kontekste pažymėtina ir tai, kad atsakovas šių sumų nei teismo posėdyje, nei teikiant procesinius dokumentus neginčijo.

20Po reikalavimo perleidimo, ieškovė pratęsė palūkanų ir delspinigių skaičiavimą. Pagal Sutartį yra skaičiuojamos 17,038% metinės palūkanos. Delspinigių dydis Sutartyje yra 0,05% per dieną (el. b. psl. 67). Ieškovas papildomai paskaičiavo šias sumas - už 1209 dienas (2015 m. spalio 31 d. – 2019 m. vasario 20 d.), palūkanas pagal Sutartį – 3950,55 Eur, ir delspinigius pagal Sutartį - (už negražintą paskolą, neįtraukiant nesumokėtų palūkanų) – 4231,57 Eur. Iš viso už laikotarpį po reikalavimo perleidimo papildomai priskaičiuota 8182,12 Eur palūkanų ir delspinigių, kurie ieškovės manymu, turėtų būti pridėti prie „Swedbank“ AB Bylų priėmimo perdavimo akte Nr. ( - ) nurodytų sumų.

21Ieškovės nurodymu atsakovas atliko kelis dalinius mokėjimus ieškovei – viso 2540 Eur. Remiantis Sutarties punktu 7.4 ir CK 6.54 straipsnio nuostatomis, nurodytais mokėjimais visų pirma buvo dengiamos priskaičiuotos palūkanos ir delspinigiai. Tokiu būdu visa atsakovo skola, ieškovės paskaičiavimu, sudaro 14740,20 Eur.

22Ištyrus byloje pateiktus įrodymus, nustatyta, kad Asmeninės kredito linijos ir reikalavimo teisių perleidimo sutarčių pagrindu tarp šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.1 – 6.4, 6.101- 6.110 straipsniai). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). Pradinė kreditorė „Swedbank“ AB savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai, suteikė atsakovui kreditą, atsakovas jį gavo, tačiau prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, gauto kredito negrąžino, todėl atsakovas laikomas pažeidusiu prievolę (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Atsižvelgiant į tai, kad pradinė kreditorė perleido reikalavimą ieškovei, ieškovė įgijo teisę reikalauti iš atsakovo prievolės įvykdymo (CK 6.101 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad atsakovas prieštaravimų dėl skolos, palūkanų ar delspinigių paskaičiavimo nekėlė, priešpriešinių įrodymų nepateikė, o byloje pateikti įrodymai patvirtina įsiskolinimo buvimą, todėl laikytina, jog ieškovė įrodė ir pagrįstai apskaičiavo skolos dydį, ieškovės reikalavimas tenkintinas, iš atsakovo priteistina 7000,12 Eur negrąžinto panaudoto kredito limito, 4583,01 Eur mokėjimo funkciją atliekančių sutartinių palūkanų, bei 3157,07 Eur delspinigių (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.221 straipsnio 3 dalis, 6.870 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnio 1 dalis, 2 dalis, 6.874 straipsniu, Asmeninės kredito linijos sutarties 5.1., 7.4.1., 13.1. punktai).

23CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis). Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į nurodytą, ieškovei iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

24Pažymėtina, kad teismo procesiniame sprendime neturi būti pasisakoma dėl absoliučiai kiekvieno byloje esančio rašytinio įrodymo, o glausta forma nurodomi ir teisiškai įvertinami tie, kuriais grindžiamas teismo priimamas sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 29. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2012). Vadovaujantis nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi teismas plačiau nepasisako dėl įrodymų, šalių nurodytų aplinkybių, kurios neturi teisinės reikšmės priimant šį procesinį sprendimą.

25Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

26Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnis 1 dalis). Ieškovė pateikė teismui įrodymus, jog patyrė 736,45 Eur bylinėjimosi išlaidų – 75 Eur už žyminį mokestį dėl teismo įsakymo išdavimo, 256,65 Eur už žyminį mokestį dėl ieškinio pateikimo (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1, 7 punktai, 7 dalis), 350 Eur už advokato padėjėjo Andrejaus Mokšino teisinę pagalbą (el. b. t. I, psl. 5-6, 92, 94), 54,80 Eur už procesinių dokumentų vertimo paslaugas (el. b. t. I, psl. 112, 126). Teismas, įvertinęs šalių procesinį elgesį bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo, pakeistu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77, nustatytus advokato teikiamos teisinės pagalbos maksimalius dydžius, daro išvadą, kad prašymas priteisti 350 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas už advokato padėjėjo paslaugas nagrinėjamoje byloje pagrįstas. Teismui ieškinį tenkinus visiškai šios ieškovės išlaidos priteistinos iš atsakovo.

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

28tenkinti ieškinį.

29Priteisti iš atsakovo A. S. (A. S.) 7000,12 Eur (septynis tūkstančius eurų dvylika euro centų) negrąžinto panaudoto kredito limito, 4583,01 Eur (keturis tūkstančius penkis šimtus aštuoniasdešimt tris eurus vieną euro centą) mokėjimo funkciją atliekančių sutartinių palūkanų, 3157,07 Eur (tris tūkstančius vieną šimtą penkiasdešimt septynis eurus septynis euro centus) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 14740,20 Eur (keturiolikos tūkstančių septynių šimtų keturiasdešimt eurų dvidešimt euro centų) sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. vasario 28 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 736,45 Eur (septynis šimtus trisdešimt šešis eurus keturiasdešimt penkis euro centus) bylinėjimosi išlaidų ieškovei Omega Invest Ou.

30Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Justė... 2. žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Omega... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 14740,20 Eur... 5. Nurodė, kad 2014 m. rugsėjo 4 d. atsakovas ir AB bankas „Swedbank”... 6. Pagal 2015 m. spalio 29 d. Reikalavimų perleidimo sutartį Nr. ( - ) ieškovas... 7. Atsakovas atsiliepimu su ieškiniu nesutiko, pateikė prašymą jo netenkinti.... 8. Ieškovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį pranešta... 9. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko, atsiliepime... 10. Teismas... 11. vadovaujantis byloje esančiais duomenimis, nustatyta, kad 2014 m. rugsėjo 4... 12. Dėl tinkamo informavimo apie reikalavimo perleidimą.... 13. Byloje kilo ginčas dėl nepateiktos 2015 m. spalio 29 d. Reikalavimų... 14. Pagal CK 6.101 straipsnį reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš... 15. Įstatyme išsamiai nenustatyti specialūs pranešimo skolininkui apie... 16. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl reikalavimo perleidimo teisinius... 17. Nagrinėjamu atveju apie pradinės kreditorės „Swedbank“ AB 2015 m. spalio... 18. Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo.... 19. Iš pridedamo išrašo iš „Swedbank“ AB Bylų priėmimo perdavimo akto Nr.... 20. Po reikalavimo perleidimo, ieškovė pratęsė palūkanų ir delspinigių... 21. Ieškovės nurodymu atsakovas atliko kelis dalinius mokėjimus ieškovei –... 22. Ištyrus byloje pateiktus įrodymus, nustatyta, kad Asmeninės kredito linijos... 23. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog skolininkas taip pat privalo mokėti... 24. Pažymėtina, kad teismo procesiniame sprendime neturi būti pasisakoma dėl... 25. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 26. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270... 28. tenkinti ieškinį.... 29. Priteisti iš atsakovo A. S. (A. S.) 7000,12 Eur (septynis tūkstančius eurų... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...