Byla 1S-158/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Violeta Ražinskaitė, sekretoriaujant Audronei Rasiulienei, dalyvaujant prokurorei Nijolei Frolovai, teismo posėdyje išnagrinėjo suimto kaltinamojo M. S. skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutarties, kuria kaltinamajam M. S., kaltinamam pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 249 straipsnio 1 dalį; 25 straipsnio 4 dalį ir 260 straipsnio 3 dalį, kardomosios priemonės – suėmimo terminas pratęstas trims mėnesiams, terminą skaičiuojant nuo 2011 m. gegužės 19 d.

2Teisėja, susipažinusi su baudžiamosios bylos medžiaga ir išnagrinėjusi kaltinamojo skundą,

Nustatė

3M. S. kaltinamas tuo, kad iki 2006 m. rugsėjo mėnesio Alytaus mieste R. L., K. Č., D. B. organizavus šaunamaisiais ginklais ginkluotą nusikalstamą susivienijimą, siekiant daryti sunkius ir labai sunkius nusikaltimus – neteisėtai disponuoti šaunamaisiais ginklais ir šaudmenimis bei vykdyti jų kontrabandą iš Lietuvos į Jungtinę Karalystę, taip pat neteisėtai disponuoti labai dideliais kiekiais narkotinių ir psichotropinių medžiagų, turint tikslą jas platinti, jis laikotarpiu nuo 2007 m. lapkričio mėnesio iki 2008 m. vasario 18 d. įsitraukė į šio nusikalstamo susivienijimo veiklą, neteisėtai gabendamas narkotines ir psichotropines medžiagas bei vykdydamas kitas užduotis, kartu su bendrininkais neteisėtai disponavo labai dideliais narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekiais.

4Be to, M. S. kaltinamas tuo, kad ne vėliau kaip 2008 m. vasario 19 d., turėdamas tikslą platinti narkotines ir psichotropines medžiagas, nusikalstamo susivienijimo nariams R. L. bei K. Č. sutarus su M. S., kad pastarasis nugabens ir perduos neteisėtai disponuojamas narkotines bei psichotropines medžiagas jų nurodytiems asmenims, iš nenustatyto asmens nenustatytomis aplinkybėmis neteisėtai įgijus labai didelį narkotinių bei psichotropinių medžiagų kiekį – 939,15 g narkotinės medžiagos kanapių ir jų dalių bei 492,44 g psichotropinės medžiagos metamfetamino ir iki 2008 m. vasario 19 d., 20.12 val., transporto priemonėmis neteisėtai gabenus bei laikius nenustatytose vietose ir bute ( - ), vykdydamas per K. Č. perduotą R. L. nurodymą neteisėtai disponuojamas narkotines bei psichotropines medžiagas neteisėtai nugabenti į Šalčininkus ir perduoti nenustatytiems asmenims, 2008 m. vasario 19 d., 20.01–20.12 val., bute ( - ), paėmė iš K. Č. 939,15 g narkotinės medžiagos kanapių ir jų dalių bei 492,44 g psichotropinės medžiagos metamfetamino ir 2008 m. vasario 19 d., 20.12–20.30 val., nešdamas su savimi neteisėtai nugabeno gautas medžiagas iki Vilniaus autobusų stoties, esančios ( - ), kur jį sulaikė policijos pareigūnai.

5Skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartimi kaltinamajam

6M. S. kardomosios priemonės – suėmimo terminas pratęstas trims mėnesiams. Teismas nurodė, jog byloje yra duomenų M. S. galėjus padaryti inkriminuojamas veikas, todėl, jeigu būtų įrodyta jo kaltė, grėstų griežta laisvės atėmimo bausmė. Tai leidžia pagrįstai manyti, kad būdamas laisvėje kaltinamasis bėgs (slėpsis) nuo teismo, siekdamas išvengti bausmės (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 122 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

7Kaltinamasis M. S. skunde nurodo, jog pratęsdamas suėmimo terminą teismas vadovavosi tik prielaidomis, kad jis galėjo padaryti nurodytas veikas. Be to, byloje nėra jokių duomenų, jog būdamas laisvėje jis bėgs (slėpsis) nuo teismo ar kitu būdu stengsis išvengti bausmės.

8Kaltinamasis skundu prašo atsižvelgti į jo sveikatos būklę, panaikinti nutartį ir paskirti su suėmimu nesusijusią kardomąją priemonę.

9Teismo posėdyje prokurorė prašo kaltinamojo skundą atmesti.

10Kaltinamojo M. S. skundas atmetamas.

11Teismo nutartis, kuria pratęstas suėmimo terminas, yra teisėta ir pagrįsta. Teismas nepažeidė BPK 119, 121, 122, 125, 127 straipsnių reikalavimų.

12BPK 122 straipsnyje detaliai nurodyta, kada gali būti skiriama kardomoji priemonė – suėmimas. 2008 m. vasario 21 d. skiriant M. S. suėmimą ir vėliau jį pratęsiant, įstatymas nepažeistas.

13BPK 121 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad privaloma sąlyga kardomajai priemonei skirti arba jos terminui pratęsti yra duomenų pakankamumo įtarimui (ir kaltinimui) pagrįsti kriterijus.

14Priešingai, nei skunde teigia M. S., apygardos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, vadovavosi byloje surinktais faktiniai duomenimis, o ne prielaidomis. Teismas vadovavosi daiktų ir vietos apžiūros protokolų, techninių priemonių panaudojimo atliekant operatyvinius veiksmus protokolų duomenimis, specialisto išvadomis, liudytojų parodymais bei kitais byloje surinktais duomenimis. Skundžiamoje nutartyje pavartota formuluotė „manytina, kad kaltinamasis galėjo padaryti jam inkriminuojamas veikas“, yra leistina, nes teismas šioje bylos nagrinėjimo stadijoje tiria surinktus duomenis, tačiau dar nevertina įrodymų, tai bus padaryta byloje priimant galutinį sprendimą. Įrodymų tyrimo stadijoje teismui jau konstatavus M. S. kaltę, tai leistų kaltinamajam abejoti teismo nešališkumu ir objektyvumu nagrinėjant baudžiamąją bylą.

15Kardomosios priemonės – suėmimo skyrimui arba jos termino pratęsimui būtinas bent vienas iš BPK 122 straipsnio 1 ar 5 dalyje numatytų pagrindų ir suėmimo skyrimo sąlygos, numatytos BPK 122 straipsnio 7 ir 8 dalyse.

16Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 50 „Dėl teismų praktikos skiriant suėmimą ir namų areštą arba pratęsiant suėmimo terminą“ 8 punkte išaiškinta, kad skiriant arba pratęsiant suėmimą BPK 122 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytu pagrindu būtina atsižvelgti į visas BPK 122 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes. Nusikaltimo sunkumas ir įstatymo sankcijoje numatyta griežta laisvės atėmimo bausmė priskiriama BPK 122 straipsnio

172 dalyje vartojamai „kitų aplinkybių“ sąvokai. Jei remiantis minėta aplinkybe galima padaryti išvadą, kad asmuo bėgs (slėpsis) nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo, tai tada jos gali pakakti tam asmeniui skirti arba pratęsti suėmimą BPK 122 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytu pagrindu.

18Iš bylos duomenų matyti, jog M. S. kaltinamas padaręs du labai sunkius nusikaltimus (BK 11 straipsnio 6 dalis), už kuriuos numatytos griežtos laisvės atėmimo bausmės. Kaltinimo sunkumas ir gresiančios bausmės dydis yra pakankamas argumentas paskirti pačią griežčiausią kardomąją priemonę ar pratęsti suėmimo terminą, vadovaujantis BPK 122 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytu pagrindu.

19Per laikotarpį nuo suėmimo paskyrimo neišnyko pagrindas ir sąlygos, kuriems esant kaltinamajam paskirta bei pratęsta griežčiausia kardomoji priemonė.

20Kaltinamojo skundo argumentas, kad byloje nėra jokių duomenų, jog būdamas laisvėje jis bėgs (slėpsis) nuo teismo, yra deklaratyvus ir nepaneigia teismo išvados dėl būtinumo pratęsti suėmimą. Bylos duomenys rodo, kad M. S. tris kartus teistas, iki suėmimo niekur nedirbo, jo nesaisto tvirti socialiniai ryšiai.

21Kaltinamasis skunde prašo atsižvelgti į jo sveikatos būklę, tačiau byloje nėra duomenų, jog dėl sveikatos būklės jis negali būti laikomas suimtas.

22Dėl išdėstytų motyvų netenkinamas kaltinamojo prašymas skirti su laisvės atėmimu nesusijusią kardomąją priemonę.

23BPK 11 straipsnyje numatyta, kad procesinės prievartos priemonės turi būti taikomos tik tais atvejais, kai be jų negalima pasiekti reikiamų proceso tikslų.

24Pratęstu suėmimu teismas siekia užtikrinti kaltinamojo dalyvavimą procese, netrukdomą bylos nagrinėjimą teisme (BPK 119 straipsnis). Dėl nutartyje išdėstytų motyvų švelnesnė kardomoji priemonė nebus veiksminga šiems tikslams pasiekti.

25Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 130 straipsniu,

Nutarė

26Kaltinamojo M. S. skundą atmesti.

27Nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Violeta... 2. Teisėja, susipažinusi su baudžiamosios bylos medžiaga ir išnagrinėjusi... 3. M. S. kaltinamas tuo, kad iki 2006 m. rugsėjo mėnesio Alytaus mieste R. L.,... 4. Be to, M. S. kaltinamas tuo, kad ne vėliau kaip 2008 m. vasario 19 d.,... 5. Skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartimi... 6. M. S. kardomosios priemonės – suėmimo terminas pratęstas trims mėnesiams.... 7. Kaltinamasis M. S. skunde nurodo, jog pratęsdamas suėmimo terminą teismas... 8. Kaltinamasis skundu prašo atsižvelgti į jo sveikatos būklę, panaikinti... 9. Teismo posėdyje prokurorė prašo kaltinamojo skundą atmesti.... 10. Kaltinamojo M. S. skundas atmetamas.... 11. Teismo nutartis, kuria pratęstas suėmimo terminas, yra teisėta ir pagrįsta.... 12. BPK 122 straipsnyje detaliai nurodyta, kada gali būti skiriama kardomoji... 13. BPK 121 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad privaloma sąlyga kardomajai... 14. Priešingai, nei skunde teigia M. S., apygardos teismas, priimdamas... 15. Kardomosios priemonės – suėmimo skyrimui arba jos termino pratęsimui... 16. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 50... 17. 2 dalyje vartojamai „kitų aplinkybių“ sąvokai. Jei remiantis minėta... 18. Iš bylos duomenų matyti, jog M. S. kaltinamas padaręs du labai sunkius... 19. Per laikotarpį nuo suėmimo paskyrimo neišnyko pagrindas ir sąlygos, kuriems... 20. Kaltinamojo skundo argumentas, kad byloje nėra jokių duomenų, jog būdamas... 21. Kaltinamasis skunde prašo atsižvelgti į jo sveikatos būklę, tačiau byloje... 22. Dėl išdėstytų motyvų netenkinamas kaltinamojo prašymas skirti su laisvės... 23. BPK 11 straipsnyje numatyta, kad procesinės prievartos priemonės turi būti... 24. Pratęstu suėmimu teismas siekia užtikrinti kaltinamojo dalyvavimą procese,... 25. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 130 straipsniu,... 26. Kaltinamojo M. S. skundą atmesti.... 27. Nutartis yra galutinė ir neskundžiama....