Byla 1S-234/2011
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. liepos 5 d. nutarties, kuria T. K. kardomosios priemonės – suėmimo terminas pratęstas vienam mėnesiui, skaičiuojant nuo 2011 m. rugsėjo 14 d

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Laima Garnelienė, sekretoriaujant Audronei Rasiulienei, dalyvaujant prokurorui Anatolijui Pošiūnui, gynėjui advokatui A. S. , teismo posėdyje išnagrinėjo kaltinamojo T. K. skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. liepos 5 d. nutarties, kuria T. K. kardomosios priemonės – suėmimo terminas pratęstas vienam mėnesiui, skaičiuojant nuo 2011 m. rugsėjo 14 d.

2Teisėja, susipažinusi su baudžiamosios bylos medžiaga ir išnagrinėjusi kaltinamojo skundą,

Nustatė

3T. K. Panevėžio apygardos teisme nagrinėjamoje byloje kaltinamas tuo, kad siekdamas fiziškai susidoroti su asmenimis, kurie 2008 m. gegužės 26 d. prie parduotuvės „R.“ esančios ( - ), buvo sumušę ir sužaloję T. B. , 2009 m. sausio 5 d. vakare, apie 18 val., tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, ( - ) gyvenvietėje šalia tvenkinio T. B. subūrus metaliniais strypais, medinėmis kuokomis, dujiniais revolveriais .380 9 mm užtaisytais garsiniais šoviniais ir guminėmis kulkomis, 6 mm kalibro revolveriu pritaikytu šaudyti „Flobert“ šoviniais ginkluotą bendrininkų grupę, susidedančiais D. G. , D. S. , T. L. , G. G. , K. K. , T. G. , A. K. , T. K. , V. P. , A. R. , E. K. , R. J. , M. Č. , E. K. , T. B. ir kitų ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų, T. B. nurodžius jiems P. mieste ieškoti asmenų, kurie jį sumušė, toliau visiems veikiant kaip bendrininkų grupė, automobiliais „Volkswagen Passat“ kurio registracijos numeris ( - ), vairuojamu A. K. , „Volkswagen Sharan“, kurio registracijos numeris ( - ) vairuojamu D. G. , „BMW“, kurio registracijos numeris ( - ) vairuojamu T. B. , „Volkswagen Passat“ v/n ( - ) vairuojamu V. P. , važinėdami P. m. gatvėmis ieškodami šių asmenų, apie 19 val. 55 min. degalinėje „Blizgantis dramblys“ esančioje ( - ), važiuojantį automobiliu „Opel Vectra“ ( - ), ir apie tai pranešė kitiems nusikaltimo bendrininkams, kartu su kitais nusikaltimo bendrininkais dėl menkavertės dingsties, manydamas, kad D. S. galimai bendrauja su asmenimis, kurie užpuolė ir sumušė T. B., keturiais automobiliais, neteisėtai persekiojo automobiliu važiuojantį D. S. P. m. gatvėmis iki ( - ), kur A. K. , T. B. , D. G. ir V. P. vairuojamais automobiliais užblokavo D. S. persekiojamą automobilį, jį neteisėtai sustabdė, o D. S. skubiai išlipus iš sustabdyto automobilio ir nubėgus link ( - ), V. P. , D. G. , T. B. , A. K. siekiant kitiems nusikaltimo bendrininkams padėti kaip galima greičiau pasišalinti iš nusikaltimo vietos ir tai po nusikaltimo įvykdymo padarius, pasilikus savo vairuojamuose automobiliuose, o jis kartu su D. S. , T. G. , K. K. , A. R. , E. K. , M. Č. , E. K. , T. L. , G. G. , R. J. bei nenustatytu asmeniui, nusivijo nuo jų bėgantį D. S. iki ( - ) esančios ( - ) tvoros, D. S. sugriebus lipančiam per teritoriją juosiančią tvorą D. S. už kojos, dėl ko pastarasis užkliuvo už tvoros ir pargriuvo ir taip atėmus jam galimybę priešintis ir išvengti užpuolimo ir smurto, veikdami vieninga tyčia, E. K. medine dygliuota kuoka smogus už tvoros užkliuvusiam ir pargriuvusiam D. S. į koją, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui smogus metaliniu strypu D. S. per rankas, K. K. keturis kartus smogus D. S. metaliniu strypu į galvą, tuo padarant tris kirstines aklas žaizdas viršugalvyje, jis, E. K. , ir T. G. dujiniais revolveriais .380 9 mm užtaisytais garsiniais šoviniais ir guminėmis kulkomis, 6 mm kalibro revolveriu pritaikytu šaudyti „Flobert“ šoviniais ne mažiau kaip keturis kartus šovė nukentėjusiajam į galvą ir kitas kūno vietas, dėl ko nuo padarytos šautinės kiauryminės kaktos dešinės pusės žaizdos su kaktikaulio dešinės pusės skeveldriniu įspaustiniu lūžiu, kraujo išsiliejimu galvos smegenų dešinio pusrutulio kaktinės skilties medžiagoje, kraujosruvomis galvos smegenų kamiene, galvos smegenų dešinio pusrutulio kaktinės skilties sumušimu, kraujo išsiliejimais po minkštaisiais abiejų galvos smegenų pusrutulių kaktinių ir momeninių skilčių dangalais, metaliniu svetimkūniu galvos smegenų pamate bei kilusių komplikacijų – galvos smegenų komos, galvos smegenų pabrinkimo, 2009 m. sausio 12 d. 11 val. 50 min. D. S. ligoninėje mirė. Tokiais veiksmais T. K. padarė tyčinį D. S. nužudymą dėl chuliganiškų paskatų bei viešoje vietoje įžūliu elgesiu pademonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, t. y. padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 129 straipsnio 2 dalies 8 punkte ir BK 284 straipsnio 1 dalyje.

4Kaltinamasis T. K. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 140 straipsnyje numatyta tvarka laikinai sulaikytas 2009 m. vasario 26 d.

52009 m.vasario 27 d. Panevėžio VPK ONTB tyrėjos nutarimu T. K. paleistas iš sulaikymo.

62009 m. vasario 27 d. Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroro nutarimais T. K. skirtos kardomosios priemonės – įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

72011 m. birželio 14 d. Panevėžio apygardos teismo nutartimi kaltinamajam T. K. paskirta kardomoji priemonės suėmimas trims mėnesiams.

8Panevėžio apygardos teismas skundžiama 2011 m. liepos 5 d. nutartimi kaltinamojo T. K. suėmimo terminą pratęsė vienam mėnesiui, skaičiuojant nuo 2011 m. rugsėjo 14 d.

9Skundžiamoje nutartyje teismas nurodė, kad T. K. kaltinamas nesunkaus ir labai sunkaus nusikaltimų padarymu, o už BK 129 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatytos nusikalstamos veikos padarymą numatyta griežčiausia laisvės atėmimo bausmė. Todėl teismas įvertinęs T. K. inkriminuoto kaltinimo sunkumą bei tai, kad jis nėra saistomas šeiminių ar kitų reikšmingų socialinių ryšių, yra teistas, konstatavo, jog yra pagrindas manyti, kad jis bėgs (slėpsis) nuo teismo, o švelnesnėmis priemonėmis nėra galima pasiekti BPK 119 straipsnyje numatytų tikslų.

10Skundu kaltinamasis T. K. prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. liepos 5 d. nutartį.

11Kaltinamojo manymu, apygardos teismo nutartis nepagrįsta ir neteisėta, prieštaraujanti BPK bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) nuostatoms. T. K. manymu, nutartyje nurodomas suėmimo pagrindas nustatytas nepagrįstai, nes jam nėra būtinumo slėptis nuo teismo, jis turi nuolatinę gyvenamąją vietą bei legalų pragyvenimo šaltinį, visada atvyktų šaukiamas į teismą bei netrukdytų proceso. Dėl šių aplinkybių kaltinamasis mano, kad BPK 119 straipsnyje numatyti tikslai gali būti pasiekti ir švelnesnėmis kardomosiomis priemonėmis.

12T. K. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 20 straipsniu, Konvencijos 5 straipsniu bei teismų praktika mano, kad suėmimas turi pripažintas teisėtu tiek nacionalinės, tiek tarptautinės teisės požiūriu, tačiau apygardos teismas dėl to skundžiamoje nutartyje nepasisakė.

13Aukštesniojo teismo posėdyje kaltinamojo gynėjas prašo jo ginamojo skundą tenkinti, prokuroras prašo kaltinamojo skundą atmesti.

14Kaltinamojo T. K. skundas atmetamas.

15Panevėžio apygardos teismo 2011 m. liepos 5 d. nutartis pratęsti kaltinamojo T. K. suėmimo terminą vienam mėnesiui yra pagrįsta ir teisėta.

16Būtinoji kardomųjų priemonių skyrimo sąlyga yra duomenų, leidžiančių manyti, kad kaltinamasis galėjo padaryti nusikalstamą veiką, pakankamumas (BPK 121 str. 2 d.). Sprendžiant dėl kardomosios priemonės termino pratęsimo pagrįstumo ir teisėtumo, vertinamas tik pats faktas, jog kaltinamajam pareikštas konkretus kaltinimas už kurį gresia atitinkamo baudžiamojo įstatymo straipsnio sankcijoje numatyta laisvės atėmimo bausmė, kartu vertinami bylos duomenys leidžiantys daryti minimalias išvadas apie tokio kaltinimo pagrįstumą bei kaltinamojo galimą dalyvavimą inkriminuotoje nusikalstamoje veikoje. Tačiau nedaromos galutinės išvados dėl kaltinamojo kaltės padarius inkriminuotas nusikalstamas veikas. Nagrinėjant kardomosios priemonės – suėmimo skyrimo ar jo termino pratęsimo klausimą nėra būtina teismui turėti tiek įrodymų, kiek jų reikia priimant nuosprendį. Šioje baudžiamojoje byloje yra pakankamai duomenų, pagrįstai leidžiančių manyti, kad kaltinamasis T. K. galėjo padaryti jam inkriminuotas nusikalstamas veikas. Tai patvirtina byloje surinktų duomenų visuma bei kaltinamajame akte nurodomi duomenys, kurie yra pakankami priimti sprendimą pratęsti suėmimo terminą T. K. .

17Iš apygardos teismo nutarties matyti, kad, T. K. suėmimo terminas pratęstas BPK 122 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytu pagrindu, t. y. esant pagrįstam manymui, kad kaltinamasis bėgs (slėpsis) nuo teismo.

18Vadovaujantis BPK 122 straipsnio 2 dalimi, kai pagrįstai manoma, kad asmuo bėgs (slėpsis) nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo, suėmimas gali būti paskirtas atsižvelgiant į įtariamojo šeiminę padėtį, nuolatinę gyvenamąją vietą, darbo santykius, sveikatos būklę, ankstesnį teistumą, ryšius užsienyje ir kitas aplinkybes. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad BPK 122 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu skiriant suėmimą, būtina atsižvelgti į visas BPK 122 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes. Nusikaltimo sunkumas ir įstatymo sankcijoje numatyta griežta laisvės atėmimo bausmė priskiriama BPK 122 straipsnio 2 dalyje vartojamai „kitų aplinkybių“ sąvokai. Jei remiantis minėta aplinkybe galima padaryti išvadą, kad asmuo bėgs (slėpsis) nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo, tai tada jos gali pakakti tam asmeniui skirti arba pratęsti suėmimą BPK 122 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytu pagrindu (Lietuvos apeliacinio teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 1S–170/2011, Nr. 1S-158/2011 ir kt.). Apygardos teismas pratęsdamas suėmimo terminą T. K. , šio BPK straipsnio nuostatų nepažeidė. Iš bylos medžiagos matyti, kad T. K. yra kaltinamas padaręs vieną nesunkų ir vieną labai sunkų nusikaltimus. Už kaltinamajam inkriminuotą kvalifikuotą nužudymą jam gresia ilgalaikė laisvės atėmimo bausmė. Gresianti griežta laisvės atėmimo bausmė nėra absoliuti sąlyga taikyti griežčiausią kardomąją priemonę, tačiau jos pakanka pagrįstam manymui, kad įtariamasis bėgs (slėpsis) nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo, kai byloje yra ir kitų faktinių aplinkybių, pagrindžiančių šį manymą. Apygardos teismas pagrįstai atsižvelgė ir į tai, kad kaltinamasis T. K. anksčiau buvo teistas penkis kartus, tame tarpe ir už sunkaus nusikaltimo padarymą, inkriminuotą nusikalstamą veiką kaltinamas padaręs bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu. Be to, byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog kaltinamasis saistomas kokiais nors reikšmingesniais socialiniais ar šeiminiais santykiais. Paminėtas aplinkybes vertinant visumoje, darytina išvada, kad šiuo atveju yra BPK 122 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytas suėmimo pagrindas. Tokios teismo išvados nepaneigia ir tos aplinkybės, kad kaltinamasis T. K. turi gyvenamąją vietą, iki sulaikymo dirbo ir tai gali daryti paleistas iš suėmimo. Tai galėtų būti reikšminga sprendžiant ar yra pagrindas taikyti kaltinamajam suėmimą. Tačiau pastarąsias aplinkybes įvertinus kartu su aukščiau paminėtomis kaltinamajam nepalankiomis aplinkybėmis, T. K. minima gyvenamoji vieta bei galimybė dirbti, negali būti pripažįstamos prioritetinėmis ir paneigiančiomis būtinybę kaltinamojo atžvilgiu taikyti griežčiausią kardomąją priemonę.

19T. K. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 20 straipsniu, Konvencijos 5 straipsniu bei teismų praktika nurodo, kad asmens laisvė gali būti suvaržoma tik Konvencijos 5 straipsnio 1 – 4 dalyse numatytais pagrindais ir tvarka bei mano, kad suėmimas turi pripažintas teisėtu tiek nacionalinės, tiek tarptautinės teisės požiūriu, tačiau apygardos teismas dėl to skundžiamoje nutartyje nepasisakė. Toks kaltinamojo skundo argumentas šiuo atveju neturi esminės įtakos sprendžiant suėmimo termino pratęsimo klausimą, be to, aukštesnysis teismas patikrinęs apygardos teismo nutarties, kuria pratęstas suėmimo terminas T. K. , teisėtumą ir pagrįstumą, jokių Konvencijos pažeidimų nenustatė. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje yra nurodyta, jog besitęsiantis suėmimas konkrečioje byloje gali būti pateisinamas, kai yra konkrečių požymių, kad to iš tikrųjų reikalauja viešasis interesas, kuris, nepaisant nekaltumo prezumpcijos, nusveria asmens laisvės gerbimo taisyklę (Barfuss v. The Czech Republic, judgment 31 July 2000, 35848/97, W. v. Switzerland judgment of 26 January 1993, Series A no. 254-A, p. 15, § 30). Viešasis interesas šioje byloje yra netrukdomai ištirti ir teisiškai įvertinti itin pavojingą nusikalstamą veiką žmogaus gyvybei, kuria kaltinamas T. K. . Kaltinamojo skunde nurodomos aplinkybės nėra ir negali būti prioritetinėmis bei išimtinėmis, paneigiančiomis būtinybę byloje garantuoti viešojo intereso apsaugą, todėl negali būti pagrindu panaikinti kaltinamajam kardomąją priemonę – suėmimą. Vien ta aplinkybė, kad apygardos teismas skundžiamoje nutartyje nepaminėjo suėmimo taikymą reglamentuojančių tarptautinių teisės aktų, pati savaime negali būti pagrindu konstatuoti, jog teismas pratęsdamas suėmimo terminą T. K. pažeidė šių teisės aktų reikalavimus.

20Apygardos teismas įvertinęs visas reikšmingas aplinkybes ir nustatęs BPK 122 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytą suėmimo pagrindą, pagrįstai konstatavo, kad švelnesnėmis kardomosiomis priemonėmis BPK 119 straipsnyje numatyti tikslai nebūtų pasiekti. Kaltinamajam T. K. suėmimo terminas pratęstas pagrįstai ir nepažeidžiant BPK reikalavimų. Tenkinti suimto kaltinamojo skundą jame išdėstytais argumentais nėra pagrindo.

21Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 130 straipsniu,

Nutarė

22Suimto kaltinamojo T. K. skundą atmesti.

23Nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Laima... 2. Teisėja, susipažinusi su baudžiamosios bylos medžiaga ir išnagrinėjusi... 3. T. K. Panevėžio apygardos teisme nagrinėjamoje byloje kaltinamas tuo, kad... 4. Kaltinamasis T. K. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau... 5. 2009 m.vasario 27 d. Panevėžio VPK ONTB tyrėjos nutarimu T. K. paleistas iš... 6. 2009 m. vasario 27 d. Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroro nutarimais... 7. 2011 m. birželio 14 d. Panevėžio apygardos teismo nutartimi kaltinamajam T.... 8. Panevėžio apygardos teismas skundžiama 2011 m. liepos 5 d. nutartimi... 9. Skundžiamoje nutartyje teismas nurodė, kad T. K. kaltinamas nesunkaus ir... 10. Skundu kaltinamasis T. K. prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2011... 11. Kaltinamojo manymu, apygardos teismo nutartis nepagrįsta ir neteisėta,... 12. T. K. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 20 straipsniu,... 13. Aukštesniojo teismo posėdyje kaltinamojo gynėjas prašo jo ginamojo skundą... 14. Kaltinamojo T. K. skundas atmetamas.... 15. Panevėžio apygardos teismo 2011 m. liepos 5 d. nutartis pratęsti kaltinamojo... 16. Būtinoji kardomųjų priemonių skyrimo sąlyga yra duomenų, leidžiančių... 17. Iš apygardos teismo nutarties matyti, kad, T. K. suėmimo terminas pratęstas... 18. Vadovaujantis BPK 122 straipsnio 2 dalimi, kai pagrįstai manoma, kad asmuo... 19. T. K. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 20 straipsniu,... 20. Apygardos teismas įvertinęs visas reikšmingas aplinkybes ir nustatęs BPK... 21. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 130... 22. Suimto kaltinamojo T. K. skundą atmesti.... 23. Nutartis yra galutinė ir neskundžiama....