Byla 2-18828-890/2017
Dėl nusikalstama veika padarytos turtinės žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Eglė Žakevičiūtė, sekretoriaujant V. V., dalyvaujant ieškovų J. B. ir A. G. (A. G.) atstovei advokatei G. M., atsakovui I. Z., jo atstovui advokatui A. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovų J. B. ir A. G. civilinį ieškinį atsakovui I. Z. dėl nusikalstama veika padarytos turtinės žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-07-11 nuosprendžiu I. Z. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 284 straipsnio 1 dalį už viešosios tvarkos pažeidimą ir jam paskirta 30 MGL (1129,52 EUR (3900 Lt)) dydžio bauda. Nukentėjusiosios J. B. civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo patenkintas ir iš I. Z. priteista nukentėjusiajai 3257,44 Eur (11247,30 Lt) turtinei žalai atlyginti. Nukentėjusiojo A. G. civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo patenkintas ir iš I. Z. nukentėjusiajam priteista 2099,38 Eur (7248,73 Lt) turtinei žalai atlyginti. Nukentėjusiųjų J. B., A. G., V. G. pareikšti civiliniai ieškiniai dėl neturtinės žalos atlyginimo patenkinti iš dalies, iš I. Z. priteista J. B. 144,81 Eur (500 Lt) neturtinei žalai atlyginti, A. G. 144,81 Eur (500 Lt) neturtinei žalai atlyginti, V. G. 144,81 Eur (500 Lt) neturtinei žalai atlyginti. Kita J. B., A. G., V. G. ieškinio dalis dėl neturtinės žalos atlyginimo atmesta. Iš I. Z. priteista nukentėjusiesiems: J. B. 582,06 Eur (2009,75 Lt) advokatų pagalbai apmokėti bei išlaidos dėl bylos dokumentų kopijų darymo, A. G. 2146,15 Eur (7410,21 Lt) advokato pagalbai apmokėti, išlaidos kelionei bei prarastas darbo užmokestis, V. G. 289,62 Eur (1000 Lt) atstovavimo išlaidoms atlyginti (t. 3, b.l. 3-9).

4Klaipėdos apygardos teismo 2012-06-14 nutartimi 2011-07-11 Klaipėdos miesto apylinkės nuosprendis pakeistas: panaikinta nuosprendžio dalis, kurioje iš I. Z. priteista J. B. 3257,44 Eur (11247,30 Lt) ir A. G. 2099,38 Eur (7248,73 Lt) turtinės žalos atlyginimo, J. B. ir A. G. pripažinta teisė į civilinio ieškinio patenkinimą dėl turtinės žalos atlyginimo, klausimas dėl ieškinio dydžio perduotas nagrinėti civilinio proceso tvarka; panaikinta nuosprendžio dalis, kurioje Iš I. Z. priteista A. G. 1823,80 Eur (6297,21 Lt) proceso išlaidų - negauto darbo užmokesčio. Panaikinta nuosprendžio dalis, kurioje iš I. Z. priteista V. G. 144,81 Eur (500 Lt) neturtinės žalos ir 289,62 Eur (1000 Lt) proceso išlaidų advokato paslaugoms apmokėti. Iš I. Z. A. G. priteistos proceso išlaidos advokato paslaugoms apmokėti padidintos iki 724,05 Eur (2500 Lt); papildomai iš I. Z. priteistos A. G. ir J. B. po 144,81 Eur (500 Lt) apeliaciniame procese turėtos proceso išlaidos advokato paslaugoms apmokėti (t. 4, b.l. 16-27).

52013-01-29 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi nuteistojo I. Z. ir V. G. kasaciniai skundai atmesti (t. 4, b.l. 121-126).

62017-02-09 Klaipėdos miesto apylinkės teisme gautas nukentėjusiosios J. B. atstovės prašymas paskirti bylą civilinio ieškinio išsprendimui, kadangi įsiteisėjus baudžiamojoje byloje priimtam procesiniam sprendimui, bylos dalis dėl civilinio ieškinio išsprendimo nebuvo paskirta nagrinėti.

7Ieškovai J. B. ir A. G. šioje baudžiamojoje byloje dar 2010-01-18 buvo pareiškę civilinį ieškinį dėl jiems padarytos turtinės ir neturtinės žalos priteisimo iš kaltinamojo I. Z., nukentėjusioji J. B. prašė jai priteisti iš kaltinamojo dėl automobilio FORD PUMA, valst. Nr. ( - ), sugadinimo patirtą 11 247,30 Lt turtinę žalą, o nukentėjusysis A. G. prašė priteisti dėl automobilio Mercedes – Benz, valst. Nr. ( - ) sugadinimo patirtą 3468,73 Lt turtinę žalą bei pagal panaudos sutartį panaudos davėjui G. M. sumokėtą 3780 Lt sumą, viso atlyginti 7248 Lt turtinę žalą (t. 1, b.l. 23).

82017-08-10 teisme gautas ir teismo 2017-08-11 priimtas patikslintas ieškovų J. B. ir A. G. civilinis ieškinys, kuriuo prašoma iš atsakovo I. Z. priteisti: 2805 EUR turtinės žalos atlyginimą bei 500 EUR atstovavimo išlaidų J. B. naudai, 1654 EUR turtinės žalos atlyginimą A. G. naudai (4 t., b.l. 187-189).

9Ieškovai patikslintame ieškinyje nurodo, kad turtinės žalos atlyginimo klausimas Klaipėdos apygardos teismo buvo perduotas nagrinėti civilinio proceso tvarka, tačiau ne dėl nukentėjusiųjų kaltės ieškinys nebuvo išnagrinėtas šešerius metus nuo pirmosios instancijos teismo nuosprendžio priėmimo. Nuo padarytos žalos praėjo aštuoneri metai, todėl pasinaudoti Klaipėdos apygardos teismo 2012-06-14 nutartyje nurodyta žalos nustatymo tvarka neįmanoma. Vienas automobilis - Mercedes Benz“, kuris priklausė A. G. jau yra parduotas, todėl neįmanoma jo apžiūrėti natūroje ir apskaičiuoti padarytos žalos dydžio, kitas automobilis - „Ford Puma“ nors ir nesunaikintas, tačiau UAB „( - )“ ekspertai atsisakė paskaičiuoti žalos dydį retrospektyviai, nes transporto priemonė turi būti vertinama iškart po įvykio, tokie veiksmai nebuvo atlikti iškart po įvykio, dabar automobilis „Ford Puma“ jau yra išardytas ir dalinai užkonservuotas, sudėjus į jį kai kurias detales (t. 2, b.l. 37).

10Patikslintame ieškinyje taip pat nurodyta, jog UAB „( - )“ paskaičiavo automobilio remonto išlaidas ir jos sudaro 3257 EUR, iš jų 341,98 EUR remonto darbai, 2192,57 EUR detalės, viso 2692,10 EUR (9295,29 LT) + PVM = 3257 EUR (11247,30 Lt). Atsižvelgiant į tai, kad nuo detalių kainos 2192 EUR turi būti nuskaičiuojama 55 % automobilio nusidėvėjimo, tai detalių kaina būtų 1096 + PVM = 1326 EUR ir remonto darbai bei medžiagos 342 EUR (1180,80 LT), bendra automobilio „Ford Puma“ remonto vertė sudarytų 1668 EUR (lt. b.l. 15). Nurodoma, kad turtą remontuoti ekonomiškai netikslinga, jeigu būtinos remonto išlaidos yra lygios 75 % turto rinkos vertės iki eismo įvykio arba didesnės. Automobilio rinkos vertė įvykio dienai buvo 1750 EUR, todėl remontuoti ją netikslinga ir iš nuteistojo I. Z. turi būti priteista 1750 EUR dydžio turtinė žala. Taip pat iš I. Z. turi būti priteista 1055 EUR (3643,55 Lt) už automobilio paruošimą laikymui (užkonservavimą), nes šios išlaidos atsirado tik todėl, kad nuteistasis neatlygino padarytos žalos, o ieškovė J. B. neturėjo pinigų jo remontui ir automobilį laikė nesuremontuotą. A. G. priklausančio lengvojo automobilio „Mercedes Benz“ remonto kaštai pagal UAB „( - )“ remonto darbų kaina sudarytų 1005 EUR, iš jų remonto darbai kainuotų 353 EUR, detalės - 477 EUR. Automobilis buvo 1985 m. gamybos, jo rinkos vertė įvykio dienai, t.y. 2009 metams buvo 660 EUR. A. G. neremontuotą automobilį pardavė už 100 EUR, todėl atsižvelgiant į remonto kaštų dydį, automobilį remontuoti netikslinga ir todėl priteistina 560 EUR dydžio suma iš nuteistojo I. Z.. Be to, A. G. naudai turi būti priteista už automobilio nuomą iš G. M. - 3780 Lt ( 1095 EUR), šios išlaidos buvo būtinos, bes A. G. žmona laukėsi kūdikio, ją reikėjo vežti pas gydytojus, taip pat ji tuo metu studijavo Vilniuje, todėl automobilio reikėjo ir kelionėms į Vilnių bei kitų poreikių tenkinimui (l t., b.l. 53, 4 t., b.l. 188).

11Teisme ieškovų J. B. ir A. G. atstovė palaikė ieškinio reikalavimus ir prašė ieškinį tenkinti, papildomai nurodė, kad ne dėl nukentėjusiųjų kaltės civilinis ieškinys ilgai nebuvo išspręstas, todėl nukentėjusieji savo iniciatyva kreipėsi į teismą. Teismas turtui jokių apribojimų netaikė (dėl pardavimo, naudojimo ar kito disponavimo), todėl ieškovas A. G. savo automobilį pardavė tokios būklės, koks jis buvo, ir gavo 100 EUR dydžio sumą. A. G. padaryta žala yra apskaičiuojama vadovaujantis šiai dienai galiojančiomis eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo taisyklėmis, kuriose yra nustatyta, jog jeigu atkūrimo kaštai viršija 70 proc., tuomet yra atlyginama automobilio vertė, buvusi įvykio dieną. Teismui yra pateikti rašytiniai įrodymai, kokia yra automobilio „Mercedes Benz“ vertė įvykio dienai. Minėtą automobilį remontuoti buvo netikslinga, kadangi buvo viršyti automobilio atkūrimo kaštai, todėl A. G. prašo priteisti automobilio rinkos vertės sumą automobilio sugadinimo metu, t.y. 560 EUR. Ieškovas A. G. nuomojosi automobilį, nes tuo metu jo sutuoktinė laukėsi, jie turėjo dar vieną mažametį vaiką, kurį reikėjo vežioti, todėl A. G. sudarė sutartį su kitu asmeniu dėl automobilio nuomos, patirtos nuomos išlaidos sudarė 1095 Eur (3780 Lt), todėl bendra A. G. prašoma priteisti suma – 1654 EUR. J. B. priklausantis automobilis „Ford Puma“ išlikęs, todėl buvo kreiptasi į UAB „( - )“, kad būtų atliktos minėto automobilio vertinimas ir žalos nustatymas retrospektyviai, vertinimo metu nustatyta, kad padaryta žala viršija 70 proc. automobilio tuo metu buvusią rinkos vertę. Automobilio remonto darbai ir detalės tuo metu sudarė 3257 EUR (11247,30 Lt). Automobilis šiuo metu „užkonservuotas“. UAB „( - )“ bei kitos įmonės atsisako nustatyti minėto automobilio vertę, nes praėjo daug laiko. Todėl J. B. prašo iš I. Z. priteisti 2805 EUR turtinės žalos atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidas.

12Atsakovas I. Z. atsiliepimo į ieškinį neteikė, teisme su pareikštu ieškiniu nesutiko, mano, jog ieškinys nepagrįstas, kadangi automobilių remonto kaštai pateikti ne tokia tvarka, kaip buvo nurodęs Klaipėdos apygardos teismas. Įmonės, kurios pateikė remonto kaštus, neremontavo minėtų automobilių. Tokie paskaičiavimai atlikti remiantis teorine kompiuterine susisiekimo ministerijos statistikos departamento tvarka, t.y. sudaryta standartinė sąmata su naujomis detalėmis. Jei Klaipėdos apygardos teismas būtų pripažinęs ieškinį, ieškinio sumos būtų buvusios 2-3 kartais mažesnės pagal galiojusias vertinimo taisykles. Įmonės, atlikusios minėtų automobilių vertinimus, nėra licencijuotos. Byloje yra tik panaudos sutartis. Prašo ieškinį atmesti.

13Atsakovo I. Z. atstovas teisme prašė taikyti senatį ieškiniui dėl turtinės žalos atlyginimo pareikšti. Be to, nurodė, kad ieškovai nepateikė duomenų, jog UAB „( - )“, atlikusi paskaičiavimus dėl automobilio „Ford Puma“ remonto, turi reikiamus sertifikatus, leidžiančius jai nustatinėti automobilių vertę. Automobilių įvertinimai yra neteisėti. Jeigu automobilis neremontuojamas, nėra tikslo jo „konservuoti“. Byloje nėra duomenų apie automobilio iš G. M. nuomą, byloje yra duomenys apie minėto automobilio panaudą, todėl prisiteisti pinigų už automobilio nuomą nėra teisinio pagrindo. Prašo patikslintą civilinį ieškinį atmesti.

14Ieškinys tenkintinas iš dalies.

15Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos civiliniame procese paskirstymo taisyklę šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 straipsnis). Viena šios taisyklės išimčių – CPK 182 straipsnyje įtvirtinti atleidimo nuo įrodinėjimo pagrindai. CPK 182 straipsnio 3 punkte nurodyta, kad nereikia įrodinėti asmens nusikalstamų veiksmų padarinių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje (prejudiciniai faktai). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CPK 182 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintą prejudicinių faktų galią turi teismo nuosprendžiu konstatuoti nusikalstami veiksmai bei jų civiliniai teisiniai padariniai, patenkantys į civilinės bylos įrodinėjimo dalyką, taip pat tai, ar nusikalstamus veiksmus padarė asmuo, dėl kurio priimtas teismo nuosprendis. Šios aplinkybės, nustatytos įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu, civilinėje byloje yra prejudiciniai faktai ir negali būti iš naujo įrodinėjamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-378/2009; 2012 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-30/2012, 2013 m. kovo 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-157/2013).

16Lietuvos Aukščiausiais Teismas yra išaiškinęs, kad tais atvejais, kai teismas nustato, kad yra sąlygos civilinei atsakomybei taikyti, pripažįsta civiliniam ieškovui teisę į ieškinio patenkinimą, o dėl žalos dydžio nustatymo perduoda ieškinį nagrinėti civilinio proceso tvarka esant įstatyminiams pagrindams (BPK 115 str. 2 d.), tai ieškinį nagrinėjant civilinio proceso tvarka nebegalima iš naujo spręsti dėl civilinės atsakomybės sąlygų buvimo ir tuo pagrindu atmesti ieškinį.

17Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė septynių teisėjų kolegija pažymėjo, kad teismas, nagrinėdamas civilinio ieškinio klausimą, nesprendžia, ar yra ieškinio pagrindas, bet remiasi baudžiamosios bylos duomenimis dėl nusikalstama veika padarytos tiesioginės turtinės žalos, kuri nustatyta apkaltinamuoju nuosprendžiu, ir nustato priteistinos žalos dydį. Turtinė žala turi būti atlyginama, laikantis visiško nuostolių atlyginimo principo (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-245/2010).

18Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-07-11 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-266-89/2011 I. Z. pripažino kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 284 straipsnio 1 dalyje. I. Z. nuteistas už tai, viešoje vietoje vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, o būtent, jis 2009-09-17, nakties metu, laikotarpiu nuo 2.00 val. iki 2.30 val., viešoje vietoje, gatvėje prie ( - ), demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, tai yra, tyčia, vandališkais veiksmais, priėjęs prie J. B. priklausančio automobilio „Ford Puma”, valstybinis Nr. ( - ), daiktu, panašiu į plaktuką, išdaužė priekinius ir galinius žibintus, priekinio lango stiklą, keleivio pusės priekinių ir šoninio langų stiklus, vairuotojo durelių lango stiklą, apgadino variklio dangtį ir stogą, po to, tęsdamas nusikalstamą veiką, tuo pačiu laiku, toje pačioje vietoje, priėjęs prie A. G. priklausančio automobilio „Mercedes Benz”, valstybinis Nr. ( - ) tyčia, vandališkais veiksmais, daiktu, panašiu į plaktuką, išdaužė minėto automobilio keleivio pusės priekinių ir galinių durelių langų stiklus, abu priekinius žibintus, priekinį ir galinį langų stiklus ir tokiu būdu sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką bei sugadino J. B. priklausančio turto už 3257 EUR (11 247,30 Lt) ir A. G. priklausančio turto už 1004,61 EUR (3468,73 Lt).

19Klaipėdos apygardos teismo 2012-06-14 nutartimi 2011-07-11 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendis pakeistas panaikinant nuosprendžio dalį, kurioje iš I. Z. priteista J. B. 3257 EUR (11247,30 Lt) ir A. G. 2099,38 EUR (7248,73 Lt) turtinės žalos atlyginimo, pripažįstant J. B. ir A. G. teisę į civilinio ieškinio patenkinimą dėl turtinės žalos atlyginimo, klausimą dėl ieškinio dydžio perduoti nagrinėti civilinio proceso tvarka. Taip pat panaikinta nuosprendžio dalis, kurioje iš I. Z. priteista A. G. 1823,80 Eur (6297,21 Lt) proceso išlaidų - negauto darbo užmokesčio, panaikinta nuosprendžio dalis, kurioje iš I. Z. priteista V. G. 144,81 EUR (500 Lt) neturtinės žalos ir 289,62 Eur (1000 Lt) proceso išlaidų advokato paslaugoms apmokėti. Priteistos iš I. Z. A. G. proceso išlaidos advokato paslaugoms apmokėti padidintos iki 724,05 EUR (2500 Lt); papildomai iš I. Z. priteista A. G. ir J. B. po 144,81 EUR (500 Lt) apeliaciniame procese turėtų proceso išlaidų advokato paslaugoms apmokėti. Kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

202013-01-29 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi nuteistojo I. Z. ir V. G. kasaciniai skundai atmesti.

21Klaipėdos apygardos teismas 2012-06-14 nutartimi pripažino J. B. ir A. G. teisę į civilinio ieškinio patenkinimą dėl turtinės žalos atlyginimo, o klausimą dėl ieškinio dydžio perdavė nagrinėti civilinio proceso tvarka.

22Apeliacinės instancijos teismas, naikindamas 2011-07-11 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžio dalį dėl nukentėjusiesiems priteistos turtinės žalos atlyginimo nurodė, kad sugadintų transporto priemonių apžiūros ir padarytos žalos nustatymo tvarką reglamentuoja Kelių transporto priemonių vertinimo tvarka ir Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcija, patvirtintos susisiekimo ministro 2000 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 120 ir finansų ministro 2000 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 101. Kelių transporto priemonių vertinimo tvarkos 4 skyrius numato transporto priemonių atkūrimo (remonto) kaštų nustatymą. Kelių transporto priemonių vertinimo tvarkos 38 punkte nustatyta, kad transporto priemonės atkūrimo (remonto) kaštai skaičiuojami pagal formulę: VAT= VRD+VDD+VDV -VDN+VDM+VP , kur: VAT - transporto priemonės atkūrimo (remonto) kaštai; VRD - remonto darbų vertė; VDD - dažymo darbų vertė; VDV - keičiamų dalių naujomis vertė; VDN - dalių vertės mažėjimas (nuvertinimas); VDM - dažymo medžiagų vertė; VP - papildomų išlaidų vertė. Išvadą, kiek kainuoja automobilio remontas gali duoti tik šios srities specialistas, apskaičiuodamas padarytą žalą, vadovaujantis minėtais teisės aktais. Vien automobilių remonto darbų sąmatų, bei remonto išlaidas pagrindžiančių dokumentų ( t. 1, b.l. 12-15, 45, t. 2, b. 1. 37-41), kuriais rėmėsi pirmosios instancijos teismas, priteisdamas padarytą žalą dėl automobilių sugadinimo, nepakanka.

23Taigi, išnagrinėtoje baudžiamojoje byloje konstatuota, jog automobilis „Ford Puma“, valstybinis Nr. ( - ) bei automobilis „Mercedes Benz“, valstybinis Nr. ( - ) buvo apgadinti tyčiniais neteisėtais I. Z. veiksmais. Iš 2009-09-17 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėjus įvykio vietą – gatvėje prie Žalgirio g. 1 namo, Klaipėdoje, rastas stovintis automobilis „Ford Puma“, valstybinis Nr. ( - ) kuriam įdaužtas priekinis stiklas, sulankstytas priekinis variklio gaubtas, sudaužyti du priekiniai žibintai, išdaužtas dešinės pusės priekinių durelių stiklas, įlenktas stogas, išdaužti du galiniai žibintai. Šalia minėto automobilio 5 metrų atstumu stovi automobilis „Mercedes Benz“, valstybinis Nr. ( - ) kuriam išdaužti du priekiniai žibintai, sudaužytas priekinis stiklas, išdaužti du dešinės pusės durelių stiklai, išdaužtas galinis stiklas (t. 1, b.l. 5-6). Šių aplinkybių įrodinėti nereikia, kadangi jos nustatytos įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje.

24Patikslintame ieškinyje ieškovai nurodo, jog pasinaudoti 2012-06-14 Klaipėdos apygardos teismo nutartyje nurodyta žalos nustatymo tvarka neįmanoma, kadangi A. G. automobilis „Mercedes Benz“ parduotas, todėl jo apžiūrėti natūroje ir apskaičiuoti patirtos žalos dydį neįmanoma, o J. B. automobilis „Ford Puma“ nors ir nesunaikintas, tačiau UAB „( - )“ ekspertai atsisako paskaičiuoti žalos dydį retrospektyviai, kadangi žala turi būti vertinama iš karto po įvykio.

25Šias ieškinyje nurodytas aplinkybes patvirtina pateikti prie į bylą pateikti įrodymai: iš VĮ „( - )“ 2017-08-04 pažymos matyti, kad transporto priemonė „Mercedes Benz“, valstybinis Nr. ( - ) 2005-10-18 įregistruota A. G. vardu, 2011-08-12 deklaruota, kad nuosavybės teisė į minėtą transporto priemonę perduota T. A. (t. 4, b.l. 177); iš UAB „( - )“ 2017-07-20 pažymos nustatyta, kad lengvajam automobiliui „Ford Puma“ su 1388 cm, 66 kw galios benzininiu varikliu pagaminto 1998 metais, 2009 metais buvo taikytina 55 proc. dalių nuvertinimo norma; atlikti retrospektyvinio transporto priemonės vertinimo 2009 metų datai negalima, esant neaiškiam šio proceso teisiniam reglamentavimui ir nesant galimybės remtis tik to meto informacija apie pasiūloje buvusius lyginamuosius objektus; kaip alternatyva sprendžiant teisinį ginčą, teikiama VšĮ ( - ) archyvinė informacija apie tokio automobilio vertę 2009 m. rugsėjo mėn.; papildomai informavo, kad 2009 m. vidutinis darbo valandos įkainis Klaipėdos regiono servisuose be PVM buvo 22,58 EUR mechaninių darbų ir 23,93 EUR dažymo darbų (t. 4, b.l. 178-179).

26Dėl ieškovės J. B. ieškinio reikalavimų

27Ieškovė J. B. nurodo, kad prašomą priteisti 2805 EUR turtinę žalą sudaro: 1750 EUR, t.y. lengvojo automobilio „Ford Puma“ rinkos vertė įvykio dienai bei 1055 EUR (3643,55 Lt) patirtos išlaidos už automobilio „Ford Puma“ paruošimą laikymui („konservavimą“).

28Iš Transporto priemonės registracijos liudijimo matyti, kad automobilio „Ford Puma“, valst. Nr. ( - ), savininkė yra J. B., automobilio pirmosios registracijos data 1998-07-21 (t. 1, b.l. 11, t. 4, b.l. 181). Iš VšĮ „( - )“ archyvinės informacijos matyti, jog vidutinė transporto priemonės „Ford Puma“, 1998-2000 m. gamybos metų, kaina Lietuvoje 2009 m. rugsėjo mėn. – 1750 EUR (6042,40 Lt) (4 t., b.l. 180).

29Iš UAB „( - )“ 2010-07-26 pažymos dėl automobilio „Ford Puma“, valstybinis numeris ( - ) matyti, kad minėtas automobilis užkonservuotas, tai yra automobilyje 2010 m. vasario mėn. yra laikinai sudėtos naudotos ir neoriginalios dalys, kad apsaugoti automobilį nuo oro sąlygų poveikio. Automobilis neeksploatuojamas nuo 2009 m. rugsėjo mėn. Remonto darbų kaina 1055 EUR (3643,55 Lt) (2 t., b.l. 37).

30UAB „( - )“ 2010-02-08 PVM sąskaita-faktūra Nr. KLVD015455, 2010-02-08 fiskalinis kvitas 2373,55 Lt sumai, UAB „( - ).“ PVM sąskaita – faktūra bei 1105 Lt sumai bei 2010-01-06 pinigų priėmimo kvitas serija VIK Nr. ( - ) (t. 2, b.l. 38-41, 74) patvirtina, kad J. B. automobiliui „Ford Puma“ buvo atlikti dažymo darbai, stogo bei gaubto remontas, klijuoti stiklai, atlikti surinkimo darbai, pakeistas stiklas ir keturi žibintai.

31Nors ieškovė J. B. prašo iš atsakovo I. Z. automobilio paruošimo saugojimui išlaidas, tačiau teismas sprendžia, kad šis ieškovės reikalavimas yra nepagrįstas.

32Taikant deliktinę atsakomybę atlyginami tik tie nuostoliai, kurie priežastiniu ryšiu susiję su nustatytais neteisėtais veiksmais (CK 6.247 str.).

33Pažymėtina, kad nemenka dalis ieškovės automobiliui atliktų paruošimo saugojimui darbų sutampa su UAB „( - )“ remonto darbų sąmatoje nurodytais automobilio remonto darbais. Be to, ieškovė nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, jog minėtos išlaidos buvo būtinos ir kad automobilio nebus įmanoma suremontuoti, jei jis nebus užkonservuotas. Įvertinęs šias aplinkybes, atsižvelgęs ir į tai, kad šios ieškovės patirtos išlaidos nėra susijusios tiesioginiu priežastiniu ryšiu su neteisėtais atsakovo I. Z. veiksmais, ieškovės I. B. reikalavimas dėl 1055 EUR automobilio saugojimo išlaidų priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas.

34UAB „( - )“ 2009-09-30 automobilio „Ford Puma“, valst. Nr. ( - ), remonto sąmata patvirtina, jog minėto automobilio remonto darbai 2009-09-30 dienai kainuotų 3257 EUR (11247,30 Lt): šią sumą sudaro 157,55 EUR (544 Lt) vertės remonto darbai, 341,98 EUR (1180,80 Lt) vertės automobilio dažymo medžiagos ir dažymo darbai bei 2192,56 EUR (7570,49 Lt) vertės keistinos automobilio dalys ir smulkios detalės, nurodyta bendra automobilio „Ford Puma“ remonto kaina sudaro 2692,10 EUR (9295,29 Lt) + PVM = 3257,44 EUR (11247,30 Lt) (t. 1, b.l. 14-15).

35UAB „( - )“ 2017-07-20 pažyma patvirtina, kad lengvajam automobiliui „Ford Puma“ su 1388 cm, 66 kw galios benzininiu varikliu, pagamintam 1998 metais, 2009 metais būtų taikytina 55 procentų dalių nuvertinimo norma; pažymoje taip pat nurodyta, kad atlikti retrospektyvinio transporto priemonės vertinimo 2009 metų datai negalima (t. 4, b.l. 178-179).

36Atsižvelgiant į UAB „( - )“ 2017-07-20 pažymoje nurodytą aplinkybę, kad atlikti retrospektyvinio transporto priemonės vertinimo 2009 metų datai negalima, teismas UAB „( - )“ 2009-09-30 remonto sąmatoje nurodytai „Ford Puma“ keistinų dalių kainai - 2192 EUR (7570,49 Lt) taiko 55 proc. dalių nuvertinimo normą, ir daro išvadą, kad bendra minėto automobilio keistinų dalių kaina, atsižvelgiant į vidutines III-ios grupės dalių nuvertinimo normas, sudaro 986,65 EUR (2192,56 - 55 proc.). Taigi, bendra automobilio „Ford Puma“ remonto vertė pagal UAB „( - )“ 2009-09-30 remonto darbų sąmatą (t.1, b.l. 15), atsižvelgiant į detalių nusidėvėjimą, sudarytų 1798,27 EUR su PVM (986,65 EUR + 157,55 EUR+341,98 EUR+21 proc.).

37Ieškovė J. B. prašo taikyti Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių nuostatas ir jai iš atsakovo priteisti sumą, atitinkančią automobilio „Ford Puma“ vidutinę rinkos vertę 2009 m. rugsėjo mėn., motyvuodama tuo, kad automobilio, vadovaujantis minėtomis nuostatomis, remontuoti netikslinga.

38Teismas pažymi, kad Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklės reglamentuoja žalos, padarytos eismo įvykio metu ar atsiradusios vėliau kaip eismo įvykio padarinys, nustatymą ir draudimo išmokos mokėjimą dėl eismo įvykio, kuriam įvykus transporto priemonės valdytojui dėl nukentėjusiam trečiajam asmeniui padarytos žalos kyla civilinė atsakomybė ir pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymą turi būti mokama draudimo išmoka. Šiuo atveju žala atsirado ne eismo įvykio metu ir šalių nesieja draudimo (ar kiti sutartiniai) teisiniai santykiai, todėl minėtų nuostatų taikyti šioje byloje nėra teisinio pagrindo.

39Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovei J. B. iš atsakovo I. Z. priteistina automobilio „Ford Puma“ remonto vertė pagal UAB ( - )“ remonto darbų sąmatą (t.1, b.l. 15), įvertinant automobilio detalių nusidėvėjimą, tai yra 1798,27 EUR turtinei žalai atlyginti.

40Dėl ieškovo A. G. ieškinio reikalavimų

41Ieškovas A. G. nurodo, kad jo prašomą iš atsakovo I. Z. priteisti 1654 EUR turtinę žalą sudaro: 560 EUR, tai yra automobilio „Mercedes Benz“ rinkos vertė įvykio dieną, iš jos atėmus 100 EUR gautus už parduotą neremontuotą automobilį, bei 1095 EUR (3780 Lt) išlaidos patirtos nuomojantis automobilį iš G. M..

42Iš VšĮ „( - )“ duomenų matyti, jog vidutinė transporto priemonės „Mercedes-Benz 200 D (123)“, 1981-1985 m. gamybos metų, kaina Lietuvoje 2009 m. rugsėjo mėn. – 660 EUR (2278,85 LT) (4 t., b.l. 191).

43UAB „( - )“ 2009-10-06 automobilio „Mercedes Benz“, valst. Nr. ( - ) remonto sąmata patvirtina, jog minėto automobilio remonto darbų kaina 2009-10-06 dienai sudarytų 10054,60 EUR su PVM (3468,73 Lt): automobilio dalys kainuotų 476,92 EUR (1646,72 Lt), remonto darbai – 353,33 EUR (1220 Lt) (t. 1, b.l. 43).

44Kadangi A. G. automobilis „Mercedes Benz“ pagamintas 1985 m., t.y. automobilis įvykio dieną buvo senesnis nei 15 metų, taigi jo dalių nuvertinimo norma, atsižvelgiant į UAB „( - )“ pateiktus duomenis, įvykio dienai sudarytų 70 proc. (t. 4, b.l. 179). Kadangi automobilis parduotas ir jo apžiūrėti ir įvertinti nėra galimybės, teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, UAB „( - )“ 2009-10-06 remonto sąmatoje nurodytai „Mercedes Benz“ keistinų dalių kainai 476,92 EUR (1646,72 Lt) taiko 70 proc. dalių nuvertinimo normą, todėl minėto automobilio keistinų dalių kaina įvykio metu būtų 143,07 EUR (476,92 EUR - 70 proc.). Taigi, bendra automobilio „Mercedes Benz“ remonto vertė pagal UAB „( - )“ remonto darbų sąmatą (t.1, b.l. 43), įvykio metu galiojusiomis kainomis atsižvelgiant į dalių nusidėvėjimą, sudarytų 600,64 EUR su PVM ( 143,07 EUR+ 353,33 EUR +21 proc.).

45Ieškovas A. G. prašo taikyti Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių nuostatas ir jam iš atsakovo priteisti sumą, atitinkančią automobilio „Mercedes Benz“ vidutinę rinkos vertę 2009 m. rugsėjo mėn.

46Teismas, vertindamas ieškovės J. B. ieškinio pagrįstumą jau pasisakė, kodėl šioje byloje minėtų taisyklių nuostatų taikyti nėra teisinio pagrindo, todėl pakartotinai dėl tokio paties A. G. ieškinio argumento nepasisako.

47Įvertinęs aptartus argumentus, teismas daro išvadą, kad ieškovo A. G. reikalavimas priteisti turtinę žalą už automobilio „Mercedes Benz“ sugadinimą yra pagrįstas iš dalies, todėl jam iš atsakovo I. Z. priteistina automobilio „Mercedes Benz“ remonto vertė pagal UAB ( - )“ remonto darbų sąmatą (t.1, b.l. 43), atsižvelgiant į automobilio dalių nusidėvėjimą, 600,64 EUR, iš šios sumos atimant 100 EUR gautus pardavus neremontuotą automobilį. Viso ieškovui A. G. iš atsakovo I. Z. priteistina tai 500,64 EUR patirtai turtinei žalai atlyginti.

48Ieškovo A. G. reikalavimas iš atsakovo priteisti 1095 EUR (3780 Lt) už automobilio nuomą iš G. M. tenkintinas iš dalies.

49Nustatyta, kad ieškovui A. G. priklausantis automobilis „Mercedes Benz“ 2009-09-17 buvo sugadintas neteisėtais atsakovo I. Z. veiksmais. 2009-09-18 G. M. ir A. G. sudarė „Lengvojo automobilio panaudos sutartį“ (t. 1, b.l. 51), tačiau iš sutarties turinio matyti, jog sandoris buvo atlygintinis – tai yra šalys susitarė, jog A. G. už naudojimąsi G. M. priklausančiu automobiliu „Nissan Primera“ valst. Nr. ( - ) pastarajam mokės po 30 litų per parą. Nors sutartis sudaryta 4 mėnesiams, tačiau iš 2010-07-20 pakvitavimo matyti, kad G. M. žmona M. M. patvirtino, jog iš A. G. už automobilio nuomą 2010 m. sausio pradžioje gavo 260,66 Eur (900 Lt) sumą (t. 2, b.l. 53). Jokių papildomų įrodymų, patvirtinančių, jog patyrė didesnes nei 260,66 EUR (900 Lt) automobilio nuomos išlaidas, ieškovas A. G. teismui nepateikė. Kadangi ieškovas neįrodė, jog patyrė likusias 834,34 EUR išlaidas už automobilio nuomą, todėl šis ieškinio reikalavimas tenkintinas tik iš dalies, ieškovui A. G. iš atsakovo I. Z. priteisiant 260,66 Eur (900 Lt) už automobilio nuomą. Atsižvelgiant į tai, kad I. Z. automobilis „Mercedes Benz“ buvo stipriai apgadintas neteisėtais atsakovo veiksmais ir neremontuotu automobiliu A. G. nebūtų galėjęs naudotis, kadangi jis buvo techniškai netvarkingas, todėl teismas pripažįsta, jog ieškovo patirtos 260,66 EUR išlaidos nuomojantis automobilį, yra priežastiniu ryšiu susijusios su neteisėtais I. Z. veiksmais ir turi būti atlygintos.

50Atsakovo I. Z. atstovo prašymas taikyti byloje senatį ieškovų reikalavimams dėl turtinės žalos atlyginimo pareikšti atmestinas.

51Ieškinio senatis – tai įstatyme nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 str.). Pagal bendrąją ieškinio senaties termino pradžios nustatymo taisyklę, įtvirtintą CK 1.127 straipsnio 1 dalyje, ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Ginčo šaliai reikalaujant taikyti ieškinio senatį, ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas atmesti ieškinį (CK 1.131 str. 1 d.). Tai, kad ieškinio senaties termino pasibaigimas yra savarankiškas pagrindas atmesti ieškinio reikalavimus, reiškia, jog tuo atveju, kai ieškovas praleidžia įstatymo nustatytą terminą, per kurį jis gali apginti pažeistas teises teismine tvarka, ir teismas nepripažįsta, kad šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių bei jo neatnaujina (CK 1.131 str. 2 d.), ieškinys atmetamas nepaisant ieškinio reikalavimų pagrįstumo.

52Ieškovų šioje byloje pareikštam reikalavimui atlyginti žalą, taikytinas CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas.

53Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovai J. B. ir A. G. šioje baudžiamojoje byloje civilinį ieškinį dėl jiems padarytos turtinės ir neturtinės žalos priteisimo pareiškė dar 2010-01-18, taigi teise į ieškinį dėl žalos atlyginimo pasinaudojo nepraleidę įstatyme nustatyto termino tokiam ieškiniui pareikšti. Nors 2017-08-10 ieškovai teismui pateikė patikslintą ieškinį, tačiau įstatymas nedraudžia ieškovams naudotis teise tikslinti ieškinį (CPK 141 str. 1 d.), kai jie jau yra pasinaudoję teise pareikšti ieškinį. Kadangi ieškovų patikslintas civilinis ieškinys buvo sąlygotas teismo įpareigojimo pateikti apeliacinės instancijos nurodytus įrodymus, pagrindžiančius patirtos turtinės žalos dydį, patikslinto ieškinio pateikimas bylos nagrinėjimo neužvilkino, todėl patikslintą ieškinį teismas priėmė (CPK 141 str. 1 d.).

54Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovai tinkamai ir laiku pasinaudojo teise pareikšti ieškinį atsakovui, todėl atsakovo atstovo prašymas taikyti byloje ieškinio senatį atmestinas kaip nepagrįstas.

55Dėl bylinėjimosi išlaidų

56Pagal CPK 79 straipsnio 1 dalį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

57Pateiktas pinigų priėmimo kvitas Serija LAT Nr. ( - ) patvirtina, kad ieškovė J. B. advokatei sumokėjo 500 EUR už atstovavimą ir patikslinto ieškinio surašymą (4 t. b.l. 190). Atsižvelgiant į tai, kad advokatė paruošė nedidelės apimties patikslintą ieškinį, atstovavo ieškovės interesus teismo posėdžiuose, kurių bendra trukmė neviršijo 50 minučių, be to, ieškinys tenkinamas tik iš dalies, todėl sutinkamai su CPK 93 str. 1 d., 2 d., 4 d., nuostatomis, ieškovei J. B. iš atsakovo priteistina bylinėjimosi išlaidų suma mažintina iki 350 eurų.

58Vadovaudamasis CPK 265 str., 268 str., 270 str., 307 str., teismas

Nutarė

59J. B. ir A. G. (A. G.) civilinį ieškinį tenkinti iš dalies.

60Iš atsakovo I. Z. priteisti ieškovei J. B. 1798,27 EUR turtinės žalos atlyginimui bei 350 EUR bylinėjimosi išlaidų.

61Iš atsakovo I. Z. priteisti ieškovui A. G. 761,30 EUR turtinės žalos atlyginimui.

62Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

63Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Eglė Žakevičiūtė,... 2. Teismas... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-07-11 nuosprendžiu I. Z. pripažintas... 4. Klaipėdos apygardos teismo 2012-06-14 nutartimi 2011-07-11 Klaipėdos miesto... 5. 2013-01-29 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi nuteistojo I. Z. ir V. G.... 6. 2017-02-09 Klaipėdos miesto apylinkės teisme gautas nukentėjusiosios J. B.... 7. Ieškovai J. B. ir A. G. šioje baudžiamojoje byloje dar 2010-01-18 buvo... 8. 2017-08-10 teisme gautas ir teismo 2017-08-11 priimtas patikslintas ieškovų... 9. Ieškovai patikslintame ieškinyje nurodo, kad turtinės žalos atlyginimo... 10. Patikslintame ieškinyje taip pat nurodyta, jog UAB „( - )“ paskaičiavo... 11. Teisme ieškovų J. B. ir A. G. atstovė palaikė ieškinio reikalavimus ir... 12. Atsakovas I. Z. atsiliepimo į ieškinį neteikė, teisme su pareikštu... 13. Atsakovo I. Z. atstovas teisme prašė taikyti senatį ieškiniui dėl... 14. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 15. Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos civiliniame procese paskirstymo... 16. Lietuvos Aukščiausiais Teismas yra išaiškinęs, kad tais atvejais, kai... 17. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė septynių teisėjų kolegija... 18. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-07-11 nuosprendžiu baudžiamojoje... 19. Klaipėdos apygardos teismo 2012-06-14 nutartimi 2011-07-11 Klaipėdos miesto... 20. 2013-01-29 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi nuteistojo I. Z. ir V. G.... 21. Klaipėdos apygardos teismas 2012-06-14 nutartimi pripažino J. B. ir A. G.... 22. Apeliacinės instancijos teismas, naikindamas 2011-07-11 Klaipėdos miesto... 23. Taigi, išnagrinėtoje baudžiamojoje byloje konstatuota, jog automobilis... 24. Patikslintame ieškinyje ieškovai nurodo, jog pasinaudoti 2012-06-14... 25. Šias ieškinyje nurodytas aplinkybes patvirtina pateikti prie į bylą... 26. Dėl ieškovės J. B. ieškinio reikalavimų... 27. Ieškovė J. B. nurodo, kad prašomą priteisti 2805 EUR turtinę žalą... 28. Iš Transporto priemonės registracijos liudijimo matyti, kad automobilio... 29. Iš UAB „( - )“ 2010-07-26 pažymos dėl automobilio „Ford Puma“,... 30. UAB „( - )“ 2010-02-08 PVM sąskaita-faktūra Nr. KLVD015455, 2010-02-08... 31. Nors ieškovė J. B. prašo iš atsakovo I. Z. automobilio paruošimo... 32. Taikant deliktinę atsakomybę atlyginami tik tie nuostoliai, kurie... 33. Pažymėtina, kad nemenka dalis ieškovės automobiliui atliktų paruošimo... 34. UAB „( - )“ 2009-09-30 automobilio „Ford Puma“, valst. Nr. ( - ),... 35. UAB „( - )“ 2017-07-20 pažyma patvirtina, kad lengvajam automobiliui... 36. Atsižvelgiant į UAB „( - )“ 2017-07-20 pažymoje nurodytą aplinkybę,... 37. Ieškovė J. B. prašo taikyti Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir... 38. Teismas pažymi, kad Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo... 39. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovei J. B. iš atsakovo I. Z.... 40. Dėl ieškovo A. G. ieškinio reikalavimų... 41. Ieškovas A. G. nurodo, kad jo prašomą iš atsakovo I. Z. priteisti 1654 EUR... 42. Iš VšĮ „( - )“ duomenų matyti, jog vidutinė transporto priemonės... 43. UAB „( - )“ 2009-10-06 automobilio „Mercedes Benz“, valst. Nr. ( - )... 44. Kadangi A. G. automobilis „Mercedes Benz“ pagamintas 1985 m., t.y.... 45. Ieškovas A. G. prašo taikyti Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir... 46. Teismas, vertindamas ieškovės J. B. ieškinio pagrįstumą jau pasisakė,... 47. Įvertinęs aptartus argumentus, teismas daro išvadą, kad ieškovo A. G.... 48. Ieškovo A. G. reikalavimas iš atsakovo priteisti 1095 EUR (3780 Lt) už... 49. Nustatyta, kad ieškovui A. G. priklausantis automobilis „Mercedes Benz“... 50. Atsakovo I. Z. atstovo prašymas taikyti byloje senatį ieškovų reikalavimams... 51. Ieškinio senatis – tai įstatyme nustatytas laiko tarpas (terminas), per... 52. Ieškovų šioje byloje pareikštam reikalavimui atlyginti žalą, taikytinas... 53. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovai J. B. ir A. G. šioje baudžiamojoje... 54. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovai... 55. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 56. Pagal CPK 79 straipsnio 1 dalį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis... 57. Pateiktas pinigų priėmimo kvitas Serija LAT Nr. ( - ) patvirtina, kad... 58. Vadovaudamasis CPK 265 str., 268 str., 270 str., 307 str., teismas... 59. J. B. ir A. G. (A. G.) civilinį ieškinį tenkinti iš dalies.... 60. Iš atsakovo I. Z. priteisti ieškovei J. B. 1798,27 EUR turtinės žalos... 61. Iš atsakovo I. Z. priteisti ieškovui A. G. 761,30 EUR turtinės žalos... 62. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 63. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...