Byla 2-887-571/2014
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja V. G., sekretoriausiant L. S., dalyvaujant ieškovės A. N. atstovui advokato padėjėjui E. R., atsakovo Kūlokų kaimo bendruomenės atstovei B. R., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. N. ieškinį atsakovui Kūlokų kaimo bendruomenei tretiesiems asmenims L. B., T. B., S. N., Marijampolės savivaldybės administracijai dėl neturtinės žalos atlyginimo ir

Nustatė

2Ieškovė A. N. ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 2000 litų neturtinės žalos atlyginimo bei kitas bylinėjimosi išlaidas.

3Į bylos nagrinėjimą neatvyko tretieji asmenys L. B., T. B., S. N., tačiau jiems šaukimai įteikti, prašymų dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo nėra gauta. Be to jų interesus atstovauja advokato padėjėjas E. R.. Atsiliepimų į ieškinį minėti asmenys neteikė. Trečiasis asmuo Marijampolės savivaldybės administracija, prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Tretiesiems asmenims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešus tinkamai bei negavus prašymų dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo, byla nagrinėtina tretiesiems asmenims nedalyvaujant.

4Ieškovės atstovas advokato padėjėjas E. R. parodė, kad ieškinį palaiko pilnai jame išdėstytais motyvais ir prašo jį tenkinti. Jis nurodo, kad 2012-07-13 pirkimo pardavimo sutartimi ieškovė įsigijo dalį Buto/patalpos — buto, unikalus Nr. 5197-3010-6017:0001, esantį Kūlokų g. 49-2, Kūlokų k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav., su priklausiniais. Butas yra pastate - Mokykloje, unikalus Nr. 5197-3010-6017, adresu Kūlokų g. 49, Kūlokų k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav. Šiose patalpose taip pat yra įsikūrusi Kūlokų bendruomenė ir ten yra jos būstinė. Pagal Atsakovės įstatus, jos pagrindinė veikla visuomeninių organizacijų veikla. T. A. užsiėmė jai nepriskirta veikla - Žmonių palaikų laikymas ir šarvojimas patalpose lC2/p. Pagal VĮ Registrų centras duomenis šio pastato paskirtis yra mokykla, kuri šiuo metu neveikia bei gyvenamosios patalpos . Atsakovė leisdama šarvoti ir laikyti žmonių palaikus šiose patalpose perduotose atsakovei Marijampolės savivaldybės , pažeidė ne tik statinio tikslinę paskirtį, tačiau ir mano kaip bendraturčio interesus. Be to vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2010-10-28 įsakymu Nr. V-946 ir Lietuvos higienos norma HN 91:2007 „Žmonių palaikų vežimas, laikymas, šarvojimas. Bendrieji higienos reikalavimai", Atsakovė leidimo - higienos paso neturi. Tokio paso turėti ir negali, kadangi patalpos neatitinka minėtų reikalavimų. Esant tokiai situacijai, savo nekilnojamuoju turtu ieškovė negalėjo naudotis pagal paskirtį, kadangi iš pagarbos pašarvotiems žmogaus palaikams negalėjau vykdyti įprastos namų ūkio veiklos. Be to, esant tokiai situacijai mažėjo mano nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė. Ieškovė, siekdama apginti savo teisėtus interesus, kreipėsi su prevenciniu ieškiniu į Marijampolės rajono apylinkės teismą prašydama uždrausti Atsakovei vykdyti tam tikrą veiklą - Žmonių palaikų laikymas ir šarvojimas. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 18 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2386-374/ ieškinį patenkino ir nusprendė uždrausti atsakovei Kūlokų kaimo bendruomenei vykdyti veiklą - žmonių palaikų laikymas ir šarvojimas- patalpose, esančiose mokykloje, unikalus Nr. 5197-3010-6017, adresu Kūlokų g. 49, Kūlokų k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav.

5Dėl minėtų neteisėtų atsakovo veiksmų ieškovė patyrė ir neturtinę žalą, kurią vertina 2.000,-Lt. Neturtinė žala pasireiškė tuo, kad neteisėtų veiksmų faktas pasireiškė tuo, kad buvo nesilaikoma bendros pareigos elgtis taip, kad savo veiksmais nepadaryti kitam asmeniui žalos, nepiktnaudžiauti savo teisėmis ir pan., todėl neabejotinai, kad dėl būsimų neteisėtų veiksmų atsakomybę turi prisiimti atsakovas. CK 4.37 str. 1 d. nurodyta, kad „Nuosavybės teisė - tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti.". Taigi, nuosavybės teisės esmę sudaro savininko galimybė laisvai disponuoti šia daiktine teise, tačiau tuo neturi būti pažeidžiami kitų asmenų interesai. Žmonių palaikų šarvojimas žemiau ieškovės buto ,esančiose patalpose ,jai sukrėtė emociškai dėl ko ieškovė patyriau dvasinius išgyvenimus, turėjau klausytis raudų, stebėti gedinčius žmones. Tai mane privertė iš naujo išgyventi savo artimųjų laidotuves. Ieškovė patyrė neigiamų dvasinių išgyvenimų, turėjau nepatogumų todėl reikalavimas dėl 2.000,-Lt neturtinės žalos atlyginimo priteisimo yra pagrįstas (CK 6.250, 6.299 straipsniai). CK normos, reglamentuojančios civilinę atsakomybę. Pagal CK 6.250 straipsnio 1 dalį neturtinė žala - tai fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas ir kt, teismo įvertinta pinigais. Neturtinės žalos dydis teismo nustatomas pagal reikšmingų kriterijų visumą, CK 6.250 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas nebaigtinis tokių kriterijų sąrašas: žalos pasekmės, žalą padariusio asmens kaltė, jo turtinė padėtis, padarytos turtinės žalos dydį bei kitos turinčios reikšmę bylai aplinkybes, taip pat sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijai. Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje yra suformuluotos esminės neturtinės žalos atlyginimą reglamentuojančių įstatymų aiškinimo ir taikymo nuostatos, pagal kurias neturtinės žalos atlyginimui yra būtina nustatyti civilinės atsakomybės sąlygas, tarp jų - žalos padarymo faktą, nes ne kiekvienas teisės pažeidimas kartu reiškia ir neturtinės žalos padarymą; neturtinė žala, išreikšta pinigais, yra laikoma bendraisiais nuostoliais, kurių įrodinėjimo specifika yra ta, kad piniginės kompensacijos, reikalaujamos neturtinei žalai atlyginti, dydis kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas teismo nagrinėjamoje byloje pagal įstatyme nustatytus ir teismo reikšmingais pripažintus kriterijus (CK 6.250 straipsnio 2 dalis, 6.251 straipsnio 2 dalis, 6.282 straipsnis), vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste atsižvelgiant į šiuo klausimu jau suformuotą teismų praktiką; neturtinės žalos dydį lemia, be kita ko, objektas, dėl kurio pažeidimo asmuo patiria neturtinės žalos; nustatydami neturtinės žalos atlyginimo dydį, teismai turi vadovautis ne tik teisės normose ir teismų praktikoje suformuotais neturtinės žalos dydžio kriterijais, tačiau turi atsižvelgti ir į teismų analogiškose bylose priteistus žalos dydžius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje N. Ž. v. SP UAB „ Vilniaus troleibusai", bylos Nr. 3K-3-371/2003; 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje A. Ž. v. UAB „ Ranga IV", bylos Nr. 3K-3-450/2006; 2006 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje P. D. v. R. V., A. V. ir fo, bylos Nr. 3K-3-394/2006; 2007 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje A. L. v. Lietuvos ir Kanados UAB „Pajūrio mediena", bylos Nr. 3K-3-157/2007: kt.) Deliktinės atsakomybės už netinkamos kokybės prekių ir paslaugų tiekimą taikymo klausimu LAT yra išaiškinęs, kad pagal CK 6.299 straipsnyje įtvirtintą žalos, padarytos dėl netinkamos kokybės paslaugos suteikimo, atlyginimo principą neturtinė žala turi būti atlyginama ne tik kaip sveikatos sužalojimu asmens patirtų skausmo, išgyvenimų padarinys, bet ir tuo atveju, kada netinkamos kokybės paslaugos suteikimu tiesioginė žala asmens sveikatai nėra padaroma, bet apskritai pažeidžiamos asmens neturtinės vertybės (CK 6.250 straipsnis); reikalavimas atlyginti neturtinę žalą yra savarankiškas teisių gynimo būdas, kuris egzistuoja, nesvarbu turtinė žala ar žala sveikatai atsirado ar neatsirado (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje J. A. J. v. UAB „ Omnitel", bylos Nr. 3K-3- 297/2005).Turtinių teisių pažeidimo atvejais patirtos neturtinės žalos atlyginimui LAT praktikoje priklausomai nuo konkrečios bylos aplinkybių priteisiama nuo 1.000- Lt iki 8.000,- Lt (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. liepos 18 d. nutartis civilinėje byloje V. J. v. UAB „Plienas" bylos Nr. 3K-3-386/2007; 2008 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Z. R, K. v. O. M, bylos Nr.3K-3-423/2008; 2009 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje V. B. v. V. R. K, bylos Nr. 3K-3-166/2009).Šiuo atveju ieškovė, dėl Atsakovės neteisėtų veiksmų patyrė dvasinių išgyvenimų, nepatogumų, papildomų rūpesčių.

6Atsakovo Kūlokų bendruomenės atstovė –pirmininkė B. R. prašė vadovauti atsiliepime išdėstytais motyvais ir parodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka, nes ieškovės reikalavimai neturi teisimo pagrindo.

7Civilinė atsakomybė gali būti taikoma, jeigu yra nustatytas žalos padarymo faktas. Ieškinyje prašoma priteisti neturtinę žalą, todėl ieškovė privalo įrodyti neturtinės žalos padarymo faktą (CPK 178 straipsnis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-3-469 (2007 m. lapkričio 6 d. nutartis) pasisakė, kad pagrindas neturtinei žalai atsirasti yra tada, kai tokie rūpesčiai peržengia įprastas pastangas ir konstatuojamas dvasinių sukrėtimų, emocinės depresijos, asmens garbės, orumo pažeidimo faktas. Pagal CK 6.250 straipsnio 1 dalį, neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Pažymėtina yra tai, kad vien tik atitinkamos neturtinės teisės pažeidimas ex facto nereiškia ir neturtinės žalos padarymo, t. y. neturtinės žalos atlyginimui už neturtinių teisių pažeidimą yra būtinos visos civilinės atsakomybės sąlygos (neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė bei žala). Kriterijus, pagal kuriuos nustatomas neturtinės žalos dydis, įtvirtina Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalis. Nustatydamas neturtinės žalos dydį, teismas atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinė žala nėra bet koks asmeniui padarytas neigiamas poveikis, bet žalą darantys veiksmai ar veiksniai yra pakankamai intensyvūs, jie yra nepriimtini asmens gero vertinimo požiūriu ir gali būti įvertinti pinigais, atsižvelgiant į pažeidžiamų vertybių pobūdį, pakenkimo intensyvumą, trukmę ir kt. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2006). Siekiant neturtinės žalos atlyginimo, būtina nustatyti, kad tas asmuo, kuris kreipėsi teisminės gynybos, tikrai patyrė fizinį skausmą, dvasiškai išgyveno, realiai pajautė emocinę depresiją, pažeminimai buvo apčiuopiami, reputacijos pablogėjimas juntamas ir ši dvasinė skriauda, pasireiškusi vienu arba keletu iš išvardintų elementų, nebuvo vienkartinio pobūdžio ar momentinė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr, 3K-3-376/2007).

8Ieškovė A. N. motyvuoja, kad Kūlokų kaimo bendruomenė leisdama šarvoti savo bendruomenės narius pastate, kuriame yra ir jos t.y. ieškovės bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis butas, negali jai priklausančiu nekilnojamuoju turtu naudotis pagal paskirtį, tokia veikla pažeidžia ieškovės teisėtus interesus į normalias gyvenimo sąlygas, taip pat mažėja jai priklausančio nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė. Ieškovės motyvai neadekvatūs, nepagrįsti, jos nuosavybės į turtą nepažeidžia, nes atsakovė nurodytose patalpose negyvena.

9Bendruomenė, buvusios mokyklos patalpose ,esančiose Marijampolės sv. Liudvinavo sen. Kūlokų k. Kūlokų g. 49, 2011-06-07 Nr. As-487 panaudos sutartimi su Marijampolės savivaldybe, įsirengė bendruomenės namus pagal projektą „Bendruomenės namai yra mūsų antrieji namai". CK 4.37 str. 1 d. Nurodyta, kad „Nuosavybės teisė - tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti." Bendruomenės nariai šarvodami du kaimo gyventojus nesiekė savo veiksmais kaip nors pakenkti ieškovei. Ieškovė A. N. su savo šeima taip pat yra bendruomenės nariai ir pirkdama patalpas tame pačiame pastate žinojo kokias veiklas jose vykdo bendruomenės nariai. Su savo prieštaravimais ar nusiskundimais, šarvojimo metu, ieškovė nė karto nesikreipė į bendruomenės atstovus. Daugumoje Lietuvos bendruomenės namų yra atliekama tokia veikla — bendruomenės narių šarvojimas ir niekam neiškyla problemų, nes tai nėra nuolatinė veikla vykdoma kiekvieną dieną, tai buvo tik du atvejai, kai buvo pašarvoti kaimo gyventojai. Tačiau dėl ieškovės išgalvotų priežasčių, nepagrįstų prielaidų dėl jos turimo turto vertės sumažėjimo (tokį faktą patvirtinančių įrodymų nėra) Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu 2013-11-18 civilinė byla Nr. 2-2386-374/2013 buvo uždrausta Kūlokų kaimo bendruomenei vykdyti veiklą - žmonių palaikų laikymas ir šarvojimas, bendruomenė negali pilnai disponuoti jiems panaudos sutartimi patikėtu turtu.

10Ieškovei nurodžius, kad bendruomenė šarvodama savo bendruomenės narius pažeidžia higienos normų reikalavimus buvo atliktas patikrinimas. Marijampolės visuomenės centras 2013 m. Balandžio 17 d. pavedė Marijampolės visuomenės sveikatos centro skyriaus vedėjai B. G. patikrinti Kūlokų kaimo bendruomenės namus dėl pažeidimų susijusių su palaikų šarvojimu. Atlikus patikrinimą jokių pažeidimų nenustatyta. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsniu ir leidimų - higienos pasų išdavimo taisyklių, patvirtintų sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2010-07-13, Nr. V-632, nuostatomis leidimas - higienos pasas išduodamas ūkinei komercinei veiklai. Žmonių palaikų vežimo, laikymo, šarvojimo bendruosius visuomenės sveikatos saugos reikalavimus nustatanti Lietuvos higienos norma HN91-2007 taikoma fiziniams ir juridiniams asmenims eksploatuojantiems patalpas, kuriose teikiamos laidojimo paslaugos. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių saugos įstatyme paslauga apibrėžiama kaip atlygintina veikla arba (ir) jos rezultatas, kuriais siūloma tenkinti ar yra tenkintinas konkretus vartotojo poreikis. Kadangi bendruomenės namuose šarvojant mirusiųjų palaikus vykdoma neatlygintina veikla, ūkinė komercinė veikla nevykdoma, todėl netaikomos šios nuostatos ir tokiai veiklai vykdyti leidimas - higienos pasas neprivalomas.

11Ieškovė pažeidžia bendruomenės narių teises disponuoti patikėtu turtu, pažeidžia viešąjį interesą. Dėl savanaudiškų paskatų siekia pakenkti bendruomenei apribodama jų teises ir laisves, disponuoti turtu.

12Žala yra vienas iš civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindų, kurio neįrodžius civilinės atsakomybės santykiai neatsiranda, nes nėra delikto. Ši nuostata galioja ir šiuo atveju, kai prašoma priteisti neteisėtais bendruomenės narių veiksmais padarytą neturtinę žalą. Turi būti įrodyti ne tik neteisėti veiksmai ar neveikimas, bet ir su tuo susijusi asmeniui padaryta neturtinė žala, t. y. asmens dvasiniai išgyvenimai, sukrėtimai, emocinė depresija, pažeminimas, nepatogumai ir kita, jeigu tai gali būti teismo įvertinti pinigais. Dėl šio fakto t.y. kad buvo pašarvoti du kaimo gyventojai, asmuo galėjo patirti nepatogumų ar suvaržymų, kurie, svarstytina, ar padaro jam neturtinės žalos. Neturtinė žala nėra bet koks, net menkiausio laipsnio asmeniui padarytas neigiamas poveikis. Jis turi sukelti ne vienkartinius ar trumpalaikius išgyvenimus ar emocijas arba sudaryti kliūtis, kurios nėra sudėtingos ar nesunkiai įveikiamos. Neturtinė žala konstatuojama tada, kai ją darantys veiksmai ar veiksniai yra pakankamai intensyvūs, o ne mažareikšmiai ar smulkmeniški, kai jie yra nepriimtini teigiamos reputacijos ar asmens gero vertinimo požiūriu ir gali būti įvertinti pinigais, atsižvelgiant į pažeidžiamų vertybių pobūdį, pakenkimo intensyvumą, trukmę ir kt. (CK 6.250 straipsnio 1 dalis). Čia išdėstyti bendrieji reikalavimai ir kriterijai neturtinės žalos faktui nustatyti. Jais turi vadovautis teismas, taikydamas minėtą normą pagal savo diskreciją.

13Trečiasis asmuo Marijampolės savivaldybės administracija pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį ir paaiškino, kad Marijampolės savivaldybės taryba 2011 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. 1-110 "Dėl mokyklos patalpų, esančių Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Kūlokų k., Kūlokų g. 49, panaudos asociacijai Kūlokų kaimo bendruomenei" pagal 2011 m. birželio 7 d panaudos sutartį Nr. As-487 perdavė atsakovei Marijampolės savivaldybei nuosavybės teise priklausančias mokyklos patalpas (nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje Nr. 18/7036 pastatas pažymėtas plane-lC2/p, mokyklos patalpų unikalus numeris-5197-3010-6017:, perduodamų patalpų indeksai - Yz R-l, R-3, R-4, Yi 1-1, nuo 1-2 iki 1-16, bendras plotas-21,13 kv. metro kiemo statiniai (kiemo aikštelė), unikalus numeris —5197-3010-6060), esančias Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Kūlokų k., Kūlokų g. 49, įstatuose nurodytai veiklai vykdyti. Ieškovė 2013 m. balandžio 16 d. kreipėsi į Marijampolės savivaldybės merą ir prašė išsiaiškinti ar atsakovė turi turėti higienos pasą ir leidimą užsiminėti šarvojimo paslaugomis, nes 2013 m. balandžio 14 d. Kūlokų bendruomenės namuose buvo pašarvoti mirusiosios palaikai. Taip pat reikalavo Marijampolės savivaldybės nutraukti su atsakove sudarytą nuomos sutartį.

14Marijampolės visuomenės sveikatos centras 2013 m. balandžio 19 d. vadovaudamasis Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-946 (Žin., 2010, Nr. 132-6736; 2011, Nr. 67-3188; 2012, Nr. 74-3857; Nr. 84-4403) ir Lietuvos higienos norma HN 91:2007 "Žmonių palaikų vežimas laikymas, šarvojimas. Bendrieji higienos reikalavimai" (toliau — HN 91:2007) (Žin., 2007, Nr. 68-2693; 2008 Nr. 106-4054; 2009, Nr. 3-79; 2011, Nr. 9-405) atliko operatyviąją valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolę. Kontrolės metu buvo nustatyta, kad atsakovė patalpoms, kuriose buvo pašarvoti palaikai, leidimo-higienos paso neturi. Bendruomenės pirmininkė paaiškino, kad atsakovė atlygintinų šarvojimo paslaugų neteikia, patalpa leido pasinaudoti tik bendruomenės nariui. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsniu (Žin., 2002, Nr. 56-225) ir Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių, patvirtintų sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-632 (Žin., 2010, Nr. 86-4573), nuostatomis leidimas higienos pasas išduodamas ūkinei komercinei veiklai. Bendruomenės namuose šarvojant mirusiųjų palaikus vykdoma neatlygintina veikla, ūkinė komercinė veikla nevykdoma, todėl HN 91:2007 nuostatos ir tokiai veiklai vykdyti leidimas— higienos pasas neprivalomas.

15Neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, įvertinti pinigais (CK 6.250 straipsnio 1 dalis). Tam tikri nepatogumai, sunkumai yra natūralus gyvenimo ir dalyvavimo civilinėje apyvartoje reiškinys, ir ne kiekvienas teisės pažeidimas kartu reiškia ir neturtinės žalos padarymą. Neturtinės žalos atlyginimas gali būti priteistas jeigu įrodyta, kad neturtinė žala padaryta. Žalos padarymo faktą, remiantis CPK 178 straipsniu, turi įrodyti tai teigianti šalis, šiuo konkrečiu atveju ieškovė. Neturtinės žalos įvertinimas pinigais pripažintinas teisingu tik tada, jei konkreti nustatyta žalos atlyginimo piniginė išraiška atitinka teisingumo, sąžiningumo ir protingumo imperatyvus. Šie principai įgyja ypatingą reikšmę, kadangi pačios neturtinės žalos neįmanoma tiksliai įvertinti pinigais, t. y. ji savo prigimtimi yra neapibrėžta, todėl reikalauja tokių pat vertinamųjų kategorijų, kaip teisingumo ir protingumo taikymo.

16Ieškinys atmestinas.

17Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad Marijampolės savivaldybės taryba 2011 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. 1-110 "Dėl mokyklos patalpų, esančių Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Kūlokų k., Kūlokų g. 49, panaudos asociacijai Kūlokų kaimo bendruomenei" pagal 2011 m. birželio 7 d panaudos sutartį Nr. As-487 perdavė atsakovei Marijampolės savivaldybei nuosavybės teise priklausančias mokyklos patalpas -nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje Nr. 18/7036 pastatas pažymėtas plane-lC2/p, mokyklos patalpų unikalus numeris-5197-3010-6017:, perduodamų patalpų indeksai - Yz R-l, R-3, R-4, Yi 1-1, nuo 1-2 iki 1-16, bendras plotas-21,13 kv. metro kiemo statiniai (kiemo aikštelė), unikalus numeris —5197-3010-6060), esančias Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Kūlokų k., Kūlokų g. 49, įstatuose nurodytai veiklai vykdyti.(civilinė byla Nr.2-2386-374/2013 b.l. 86-87, 29-31). Ieškovė A. N. , kartu su savo sutuoktiniu, 2012-07-17 pirkimo-pardavimo sutartimi ,yra įsigijusi 7/50 dalių pastato Nr. 5197-3010-6039, 7/50 dalių pastato Nr. 5197-3010-6040, 7/50 dalių pastato Nr.5197-3010-6052, ta pačia sutartimi patalpas yra įsigiję ir L. B. bei T. B. (b.l. 6-21, 22-24).

182013-05-21 ieškovė A. N. , kreipėsi į teismą su ieškiniu, tikslu uždrausti Kūlokų kaimo bendruomenei vykdyti veiklą, žmonių palaikų laikymą ir šarvojimą, Kūlokų bendruomenei priklausančiose patalpose. 2013-11-18 Marijampolės rajono apylinkės ieškovės A. N. ieškinį tenkino ir uždraudė atsakovei Kūlokų kaimo bendruomenei vykdyti veiklą- žmonių palaikų laikymą ir šarvojimą, patalpose, esančiose, unikalus Nr. 5197-3010-6017, Kūlokų 49, Kūlokų km. Marijampolės sav. Teismo sprendimu nustatyta, kad atsakovė, Kūlokų kaimo bendruomenė, neįrodė aplinkybės, kad ginčo veikla buvo vykdoma jau tada, kai ieškovė A. N. įsigijo butą ir kad apie šią veiklą, įsigijus butą, buvo žinoma. (b.l.36-39). Šios aplinkybės, tai yra kad ieškovė A. N., iki įsigyjant butą, žinojo apie bendruomenės veiklą, o būtent neatlygintiną palaikų šarvojimą, atsakovė neįrodė ir šios bylos nagrinėjimo metu.2013-11-18 teismo sprendim u konstatuota, kad tokia veikla pažeidžia A. N. teisėtus interesus į normalias gyvenimo sąlygas, ginčo patalpos neatitinka įstatymų keliamų reikalavimų, todėl negali būti naudojamas tokiai veiklai kaip žmogaus palaikų šarvojimas ir laikymas.

19Nagrinėjamu atveju ieškovė nurodė, kad neturtinė žala atsirado dėl neteisėtų atsakovės veiksmų tai yra dėl to, kad buvo nesilaikoma bendros pareigos elgtis taip, kad savo veiksmais nepadaryti kitam asmeniui žalos, nepiktnaudžiauti savo teisėmis ir pan. CK 4.37 str. 1 d. nurodyta, kad „Nuosavybės teisė - tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti.". Taigi, nuosavybės teisės esmę sudaro savininko galimybė laisvai disponuoti šia daiktine teise, tačiau tuo neturi būti pažeidžiami kitų asmenų interesai. Žmonių palaikų šarvojimas žemiau ieškovės buto ,esančiose patalpose ,ją sukrėtė emociškai dėl ko ieškovė patyrė dvasinius išgyvenimus, turėjo klausytis raudų, stebėti gedinčius žmones. Tai privertė ieškovę iš naujo išgyventi savo artimųjų laidotuves. Be to ieškovė nurodo, kad negalėjo naudotis savo nekilnojamuoju turtu pagal paskirtį, kadangi iš pagarbos pašarvotiems žmogaus palaikams negalėjau vykdyti įprastos namų ūkio veiklos. Be to, esant tokiai situacijai mažėjo mano nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė.

20Teisė į neturtinės žalos atlyginimą yra viena asmens konstitucinių teisių (Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalis). Neturtinės žalos samprata apibrėžiama CK 6.250 straipsnyje. Neturtinė žala – tai asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais (CK 6.250 straipsnio 1 dalis). Pagal savo pobūdį tai yra asmeninė žala, nes ji tiesiogiai susijusi su asmeniu, neatskiriama nuo jo asmenybės ir priklauso nuo jo išgyventų emocijų. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl gyvybės atėmimo ir kitais įstatymų nustatytais atvejais (CK 6.250 straipsnio 2 dalis).

21Byloje, ieškovės atstovas advokato padėjėjas E. R. parodė, kad iki buto 2012-07-13d., adresu Kūkolų 49-2,Kūlokų km. Marijampolės sav. įsigijimo, ieškovė A. N. gyveno ir tebegyvena Kūlokų kaime, Marijampolės sav. Ieškovė laikė ir laiko save Kūlokų kaimo bendruomenės nare. A. N. , nurodo, kad ji įsigytu butu negalėjo naudotis pagal paskirtį, tai yra gyventi, remontuoti ar paruodi, todėl patyrė nepatogumus.

22Byloje nustatytam, kad Kūlokų kaimo bendruomenei, išnuomotose patalpose , kurios yra pastato pirmajame aukšte, 2013-04-14d.-15d. ir 2013-05-17d. -18d. kaimo bendruomenės nariai buvo pašarvoję atitinkamai du kūnus . Pašarvotieji taip pat buvo kaimo bendruomenės nariai.

23Byloje apklaustas liudytojas K. I. parodė, kad 2013-04-14d.-15d. Kūlokų kaimo bendruomenės salėje buvo pašarvota jo senelę, taip pat ilgametė Kūlokų kaimo gyventoja. Vairuotojas, kuris turėjo atvežti senelės palaikus, į šarvojimo salę pasakė, kad jį vežantį palaikus, stabdė policija ir aiškinosi kur bus šarvojamas kūnas, ar jis nebus šarvojamas kažkur kluone. Jis suprato, kad tai galėjo padaryti tik ieškovė A. N., nes ieškovė tą dieną skambino jam bei artimiesiems ir grasino, kad jeigu palaikus pašarvos bendruomenės salėje, tai bus blogai. Ieškovė nei tą, nei kitą dieną į Kūlokų kaimo bendruomenės pirmininkę ar kitus narius, dėl šarvojimo paslaugų nutraukimo , nesikreipė. Liudytojas parodė, kad jam sunkiai suprantama, kad ieškovė dėl asmenų pašarvojimo , pirmame aukšte , gali patirti išgyvenimus, nes jo nuomone, ieškovė yra nejautri kitų asmenų skausmui ir visuomet žiūri tik naudos sau.

24Byloje apklausta liudytoja L. P. parodė, kad ji kartu su R. D. 2013-04-14d. padėjo sutvarkyti bendruomenės salę šarvojimui. Ji girdėjo, kaip vairuotojas, vežęs palaikus, pasakojo, kad jį stabdė policija ir kad pirmą kartą gyvenime, policija aiškinosi, ar turi leidimą laidoti, kur šarvos palaikus. K. I. jai pasakojo, kad jam tą pačią dieną skambino A. N. ir jam bei artimiesiems grasino, kad jie nešarvotų salėje senelės. Liudytoja parodė, kad tą patį vakarą, kai buvo giedamas Rožinis , tai ieškovės bute, antrame aukšte, kažkas tai daužėsi, buvo laibai triukšminga ir žmonės, buvę laidotuvėse, buvo labai pasipiktinę tokiu A. N. elgesiu. 2013-05-17d. ji taip pat su R. D., ruošė salę šarvojimui, kai mirusios anūkė pasakė, kad jai skambino A. N. ir grasino, kad nešarvotų senelės, nes iškvies“24 valandas“. Be to laidotuvių metu, ieškovės bute daužėsi, gręžė, taip pat ant buto palangės stovėjo radijo imtuvas ir garsiai grojo muzika, o pirmame aukšte buvo giedamas Rožinis. Liudytoja parodė, kad kiek ji žino, tai ieškovė į laidotuves neina, užuojautos nereiškia, į kitų žmonių skausmą nereaguoja. Ieškovę ji apibūdino kaip gana konfliktišką asmenybę. Be to parodė, kad tuomet kai ji ruošė patalpas šarvojimui, tai ieškovė jai ir R. D. rodė įvairius nepadorius gestus. Kiek jai žinoma, tai ieškovė niekada nesikreipė į bendruomenę dėl to, kad pastaroji leido šarvoti asmenis, pirmajame aukšte.

25Byloje apklausta liudytoja R. D. parodė, kad 2013-04-14d.-15d. ji kartu su L. P., ruošė salę šarvojimui, tai vairuotojas, atvežęs palaikus šarvojimui, pasakė, kad jį stabdė policija ir tikrino ką jis veža bei kur veža . Be to parodė, kad ieškovė skambino K. I. draugei ar giminėms ir sakė, kad nevežtų senelės šarvoti į salę, nes išvys. 2013-04-14d. vakarą ieškovės bute buvo triukšmas, nes kažką tai gręžė, daužė, kalė. 2013-05-17d. vakarą, kai buvo pašarvota V , tai ieškovės bute ant palangės grojo radijo imtuvas ir sklido garsi muzika. Ji parodė, kad ieškovė niekada bute negyveno ir šiuo metu negyvena. Ieškovė niekada į bendriją nesikreipė dėl to, kad ji nepageidauja, jog būtų šarvojami asmenys. Ji ieškovę A. N. apibūdino kaip nejautrų kitų asmenų skausmui žmogų ir jai visiškai tas pats ką išgyvena kiti asmenys .

26Iš byloje surinktų įrodymų matyti, kad ieškovė A. N., niekada negyveno ir negyvena , bute esančiame virš Kūlokų kaimo bendruomenei priklausančių patalpų. Ieškovė A. N. gyvena su vyru S. N. Kūlokų kaime, tačiau visai kitame name. Liudytojai K. I., R. D., L. P. parodė, kad niekas netrukdė 2013-04-14d.-15 dienomis nei 2013-05-17d.-18 dienomis ieškovei disponuoti savo turtu- butu, ir vykdyti įprastos veiklos, kadangi ji į savo patalpas , esančias antrame aukšte, patenka per įėjimą iš kitos namo pusės. Minėtomis dienomis, ieškovės bute vyko kažkokie tai remonto darbai, nes buvo gręžiama, kalama, skambėjo muzika. Iš išdėstyto seka, kad ieškovė galėjo naudotis jai priklausančiu turtu ir juo disponuoti pagal paskirtį, tai yra jį remontuoti, ką ir darė, jame gyventi, tačiau pati negyveno, nes šarvojama buvo tik du kartus, o pati ieškovė gyvena kitur. Iš to seka, kad ieškovė pilnai , galėjo disponuoti turtu pagal paskirtį. Ieškovė nurodė, kad ji negalėjo parduoti buto, nes dėl šarvojimo paslaugų, krito buto vertė, tačiau tam pagrindžiančių įrodymų nepateikė. ( CPK 178 str.).

27Ieškovė nurodė, kad ji patyrė dvasinius išgyvenimus, turėjo klausytis raudų, stebėti gedinčius žmones. Tai privertė ieškovę iš naujo išgyventi savo artimųjų laidotuves.

28Iš byloje surinktų įrodymų matyti, kad šarvojama , bendruomenei priklausančiose patalpose, buvo tik du kartus, namo pirmame aukšte, kur yra atskiras įėjimas į patalas ir iš kitos namo pusės. Be to ieškovei priklausančiose patalpose, ji niekada negyveno, laidotuvėse nebuvo, todėl ieškovė negalėjo girdėti jokių raudų, giesmių, sklindančių tiesiogiai į antrąjį aukštą, iš pirmojo aukšto patalpų. Be to ieškovės bute viršuje vyko remonto darbai, grojo muzika , dėl to darytina išvada, kad ieškovė nepatyrė jokių išgyvenimų ar streso dėl aukščiau minėtų veiksmų, kadangi įprastinės savo veiklos, buto remonto darbų, nenutraukė. Pažymėtina, kad ieškovė kaip ir kiti , gyvenantys kaime asmenys, galėjo matyti parvežant šarvoti palaikus, matyti einančius į šermenis kaimo žmones, matyti laidotuvių procesiją ir patirti kažkokias tai emocijas ar prisiminti artimųjų mirtį, tačiau tai negalima traktuoti kaip neturtinės žalos atsiradimo fakto, nes emocijas, dėl artimųjų netekimo, atitinkamų ne visai malonių prisiminimų srautą, gali sukelti kiekvienam asmeniui, kadangi su tokio pobūdžio veiksmais , tai yra šarvojimu ir laidotuvėmis, susiduria kiekvienas asmuo.

29Pažymėtina, kad rūpesčiai ginant savo teises ir teisėtus interesus yra neišvengiama būtinybė. Pagrindas neturtinei žalai atsirasti yra tada, kai tokie rūpesčiai peržengia įprastas pastangas ir konstatuojamas dvasinių sukrėtimų, emocinės depresijos, asmens garbės, orumo pažeidimo faktas, tačiau nagrinėjamos bylos duomenys neįgalina to konstatuoti. Kadangi atsakovė negalėjo nulemti ir nenulėmė teismo proceso Marijampolės rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-2386-374/2013 trukmės bei joje priimtų teismų procesinių sprendimų esmės. Šioje byloje nėra įrodymų, kad ieškovė nurodomą neturtinę žalą – dvasinius išgyvenimus, blogas emocijas – patyrė būtent dėl Kūlokų kaimo bendruomenės neteisėtų veiksmų, kadangi atsakovas taip pat buvo suklaidintas Marijampolės Visuomenės sveikatos centro 2013-05-07 pažyma Nr. 5D-1016, kurioje nurodoma, kad atlikus patikrinimą, nustatyta, kad bendruomenės namuose šarvojant mirusiųjų palaikus vykdoma neatlygintina veikla, ūkinė komercinė veikla nevykdoma, todėl higienos pasas nėra privalomas. Be to atsakovas savo neteisėtus veiksmus nutraukė dar iki 2013-11-18 teismo sprendimo . ( LR Aukščiausiojo teismo nutartis Nr. 3K-3-469/2007). Be to ieškovė, būdama Kūlokų kaimo bendruomenės nare, taip pat turėjo ir galėjo domėtis, patalpų, kurios buvo paskirtos Kūlokų kaimo bendruomenei remontu, jos vykdoma ir ketinama vykdyti veikla, dalyvauti kviečiamuose susirinkimuose, tai yra išreikšti savo pastabas ir nenorą, dėl palaikų šarvojimo, tuo tarpu to nedarė.

30Ieškovė A. N., turėdama prievolę pateikti teismui kuo daugiau ir kuo svarbesnių žalos faktui ir dydžiui nustatyti reikšmingų kriterijų, jokių neginčytinų įrodymų nepateikė, o apsiribojo vien tik abstarkčiomis frazėmis ir bendro pobūdžio teiginiais.( CPK 178 str.).

31Remiantis išdėstytu ieškinys atmestinas.

32Iš ieškovės priteistina 38 litai pašto išlaidų valstybei ( CPK 88 str., 93 str., 96 str.).

33Vadovaujantis LR CPK 270 str.,

Nutarė

34Ieškinį atmesti.

35Priteisti iš ieškovės A. N. a.k. ( - ) gyv. Kūlokų km. Marijampolės sav. 38 litus( 11 eurų) valstybės naudai .( sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos sąskaitą Nr. ( - ), „Swedbankas“, įmokos kodas 5660).

36Sprendimas per 30d. ,apeliaciniu skundu, gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui , skundą paduodant, per šį Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja V. G., sekretoriausiant L. S.,... 2. Ieškovė A. N. ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 2000 litų neturtinės... 3. Į bylos nagrinėjimą neatvyko tretieji asmenys L. B., T. B., S. N., tačiau... 4. Ieškovės atstovas advokato padėjėjas E. R. parodė, kad ieškinį palaiko... 5. Dėl minėtų neteisėtų atsakovo veiksmų ieškovė patyrė ir neturtinę... 6. Atsakovo Kūlokų bendruomenės atstovė –pirmininkė B. R. prašė vadovauti... 7. Civilinė atsakomybė gali būti taikoma, jeigu yra nustatytas žalos padarymo... 8. Ieškovė A. N. motyvuoja, kad Kūlokų kaimo bendruomenė leisdama šarvoti... 9. Bendruomenė, buvusios mokyklos patalpose ,esančiose Marijampolės sv.... 10. Ieškovei nurodžius, kad bendruomenė šarvodama savo bendruomenės narius... 11. Ieškovė pažeidžia bendruomenės narių teises disponuoti patikėtu turtu,... 12. Žala yra vienas iš civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindų, kurio... 13. Trečiasis asmuo Marijampolės savivaldybės administracija pateikė teismui... 14. Marijampolės visuomenės sveikatos centras 2013 m. balandžio 19 d.... 15. Neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai,... 16. Ieškinys atmestinas.... 17. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad Marijampolės savivaldybės taryba 2011... 18. 2013-05-21 ieškovė A. N. , kreipėsi į teismą su ieškiniu, tikslu... 19. Nagrinėjamu atveju ieškovė nurodė, kad neturtinė žala atsirado dėl... 20. Teisė į neturtinės žalos atlyginimą yra viena asmens konstitucinių... 21. Byloje, ieškovės atstovas advokato padėjėjas E. R. parodė, kad iki buto... 22. Byloje nustatytam, kad Kūlokų kaimo bendruomenei, išnuomotose patalpose ,... 23. Byloje apklaustas liudytojas K. I. parodė, kad 2013-04-14d.-15d. Kūlokų... 24. Byloje apklausta liudytoja L. P. parodė, kad ji kartu su R. D. 2013-04-14d.... 25. Byloje apklausta liudytoja R. D. parodė, kad 2013-04-14d.-15d. ji kartu su L.... 26. Iš byloje surinktų įrodymų matyti, kad ieškovė A. N., niekada negyveno ir... 27. Ieškovė nurodė, kad ji patyrė dvasinius išgyvenimus, turėjo klausytis... 28. Iš byloje surinktų įrodymų matyti, kad šarvojama , bendruomenei... 29. Pažymėtina, kad rūpesčiai ginant savo teises ir teisėtus interesus yra... 30. Ieškovė A. N., turėdama prievolę pateikti teismui kuo daugiau ir kuo... 31. Remiantis išdėstytu ieškinys atmestinas.... 32. Iš ieškovės priteistina 38 litai pašto išlaidų valstybei ( CPK 88 str.,... 33. Vadovaujantis LR CPK 270 str.,... 34. Ieškinį atmesti.... 35. Priteisti iš ieškovės A. N. a.k. ( - ) gyv. Kūlokų km. Marijampolės sav.... 36. Sprendimas per 30d. ,apeliaciniu skundu, gali būti skundžiamas Kauno...