Byla e2S-1852-480/2019
Dėl juridinio asmens organo sprendimo pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo N. V. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-20986-435/2019 pagal ieškovo N. V. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Gerdukas“ dėl juridinio asmens organo sprendimo pripažinimo negaliojančiu.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovas N. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: 1) nepranešus atsakovei taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Gerdukas“ ir jos likvidatoriui sudaryti bet kokius sandorius ar veiksmus, susijusius su UAB „Gerdukas“ likvidavimu, įskaitant atsiskaitymą su UAB „Gerdukas“ kreditoriais (išskyrus privalomųjų įmokų mokėjimą valstybės, savivaldybės ir socialinio draudimo biudžetams), dokumentų perdavimą į archyvą, turto akcininkams perdavimą, likvidavimo akto sudarymą, kreipimąsi į juridinių asmenų registrą dėl išregistravimo, likvidatoriaus pakeitimą; areštuoti UAB „Gerdukas“ nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, esančias jos sąskaitose, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, tačiau iš sąskaitose esančių piniginių lėšų leisti UAB „Gerdukas“ atlikti pinigines operacijas, susijusias su darbo užmokesčio bei privalomųjų įmokų mokėjimu valstybės, savivaldybės ir socialinio draudimo biudžetams; ir įpareigoti valstybės įmonę (toliau – VĮ) Registrų centras neskelbti duomenų apie atsakovės likvidavimą; 2) pripažinti negaliojančiu 2019 m. birželio 28 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą dalyje, kurioje buvo nuspręsta likviduoti UAB „Gerdukas“; 3) priteisti iš atsakovės visas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurių dydį pagrindžiantys dokumentai bus pateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

72.

8Ieškovas nurodė, jog UAB „Gerdukas“ likvidavimo procedūros jau yra vykdomos, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių šios bylos nagrinėjimas praras prasmę, nes atsakovė jau bus likviduota. Teismo sprendimas likvidavus atsakovę taptų beprasmis ir nesukeltų teisinių pasekmių. Ieškovas visais įmanomais būdais stengiasi sustabdyti atsakovės likvidavimą, tačiau dėl savanaudiškų tikslų taip bandoma susidoroti su akcininku. Taip pat ieškovas prašo areštuoti atsakovės turtą, nes jei juridinio asmens organo sprendimas būtų pripažintas negaliojančiu, įmonė, turėjusi kelių milijonų vertės turtą, gali nebeturėti jokio turto. Pradėjus likvidavimo procedūras gali būti skubos tvarka pradėti daryti atsiskaitymai su susijusiomis įmonėmis, t. y. UAB ( - ) ir UAB ( - ), dėl ko gali nukentėti kitų kreditorių interesai. Dėl to būtina taikyti atsakovės turto areštą, kad atsakovės lėšos nebūtų paskirstomos nesąžiningai. Prašymo įpareigoti VĮ Registrų centrą neskelbti duomenų apie atsakovės likvidavimą ieškovas nepagrindė jokiais argumentais.

93.

10Atsiliepimu į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovė prašo atmesti ieškovo prašymą. Nurodė, jog ieškovas reiškia ieškinį dėl pripažinimo, todėl neįmanoma užtikrinti laikinosiomis apsaugos priemonėmis to, ko nereikės vykdyti. Ieškovo pareikštas materialinis reikalavimas nėra niekaip susijęs su prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Jei teismas nutartų tenkinti ieškovo prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tokios laikinosios pasaugos priemonės neužtikrins galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymo. Atsakovė taip pat nurodo, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės iš esmės sutampa su ieškinio materialiniais reikalavimais, taikant laikinąsias apsaugos priemones byla negali būti išnagrinėta iš esmės. Tik prevencinio ieškinio padavimo atveju teismas gali taikyti išimtines laikinąsias apsaugos priemones, kurios iš esmės sutampa su ieškinyje pareikštais reikalavimais. Akivaizdu, jog laikinosiomis apsaugos priemonėmis prašoma laikinai sustabdyti juridinio asmens organo sprendimo galiojimą. Papildomai atsakovė nurodė, jog laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama užtikrinti kitų civilinių bylų nagrinėjimą, o ne byloje priimtino teismo sprendimo įvykdymą. Be to, VĮ Registrų centras nėra šio proceso dalyvė, todėl jos atžvilgiu negali būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės. Atsakovė taip pat pabrėžė, kad ieškovo ieškinys yra prima facie nepagrįstas, nes ieškovas nenurodo ginčijamo sprendimo prieštaravimų procedūriniams Akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) ir/ar Civilinio kodekso (toliau – CK) reglamentuotiems reikalavimams. Ieškinys taip pat nėra grindžiamas prieštaravimu ABĮ 73 straipsnio 3 daliai, o tai yra vienintelis atvejis, kada juridinio asmens organo sprendimas dėl bendrovės likvidavimo gali būti pripažintas negaliojančiu. Ieškinys iš esmės grindžiamas tik tuo motyvu, kad pažeista ieškovo teisė būti atsakovės akcininku.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Kauno apylinkės teismas 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

145.

15Teismas, preliminariai įvertinęs ieškovo pareikšto ieškinio pagrįstumą, sprendė, kad nagrinėjamu atveju nenustatyta akivaizdžių aplinkybių, kurios šioje bylos nagrinėjimo stadijoje leistų daryti išvadą, kad pagal ieškovo pareikštą reikalavimą negalėtų būti priimtas jam palankus sprendimas. Teismas, įvertinęs ieškinio formą ir turinį (faktinį ir teisinį pagrindus) bei pateiktus įrodymus, darė išvadą, jog yra pakankamas pagrindas spręsti, kad ieškovas tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimus.

166.

17Teismas laikė, jog ieškovo prašymas areštuoti atsakovės turtą yra nepagrįstas, nesusijęs su ieškovo materialiniu reikalavimu.

187.

19Teismas konstatavo, jog ieškovas neįrodė grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, nepateikė įrodymų, kad atsakovė elgiasi nesąžiningai ir bando paslėpti ar kam nors neteisėtai perleisti jos turimą turtą.

208.

21Teismas pažymėjo, jog iš esmės tenkinus ieškovo reikalavimą – uždrausti atsakovei ir jos likvidatoriui sudaryti bet kokius sandorius ar veiksmus, susijusius su atsakovės likvidavimu, įskaitant atsiskaitymą su atsakovės kreditoriais (išskyrus privalomųjų įmokų mokėjimą valstybės, savivaldybės ir socialinio draudimo biudžetams), dokumentų perdavimą į archyvą, turto akcininkams perdavimą, likvidavimo akto sudarymą, kreipimąsi į juridinių asmenų registrą dėl išregistravimo, likvidatoriaus pakeitimą – būtų išspręstas ginčas iš esmės, t. y. laikinai būtų pripažinta, kad atsakovės organo sprendimas dėl įmonės likvidavimo yra negaliojantis.

229.

23Taip pat teismas pažymėjo, kad ginčo sprendimo priėmimas yra atsakovės likvidavimo procedūrų pradžia, taigi visi klausimai dėl informavimo apie pradėtas likvidavimo procedūras, atsiskaitymus su kreditoriais ir kt. vyks teisės aktų nustatyta tvarka likvidavimo procedūrų metu. Ieškovas į bylą nėra pateikęs jokių įrodymų, kad atsakovės likvidavo procedūros buvo pradėtos, vyksta ir bus tęsiamos nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų, taip pat nenurodė, kodėl jų vykdymas kelia grėsmę šio sprendimo įvykdymui. Iš esmės teismui išnagrinėjus bylą ir priėmus galimai ieškovui palankų sprendimą, atsakovės valdymo organo priimtas sprendimas būtų pripažintas negaliojančiu nuo jo priėmimo momento, todėl teigti, kad nesustabdžius likvidavimo procedūrų teismo sprendimas nebesukels teisinių pasekmių nėra teisinio pagrindo.

2410.

25Teismas nurodė, kad prašymas įpareigoti VĮ Registrų centrą neskelbti duomenų apie atsakovės likvidavimą yra nemotyvuotas, nėra aišku, kokia grėsmė kils teismo sprendimo vykdymui nepritaikius tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kuo šios laikinosios apsaugos priemonės yra susijusios su materialiniu ieškovo reikalavimu.

26III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

2711.

28Atskiruoju skundu ieškovas N. V. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutartį ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1) uždrausti UAB „Gerdukas“ ir jos likvidatoriui sudaryti bet kokius sandorius ar veiksmus, susijusius su UAB „Gerdukas“ likvidavimu, įskaitant atsiskaitymą su UAB „Gerdukas“ kreditoriais (išskyrus privalomųjų įmokų mokėjimą valstybės, savivaldybės ir socialinio draudimo biudžetams), dokumentų perdavimą į archyvą, turto akcininkams perdavimą, likvidavimo akto sudarymą, kreipimąsi į juridinių asmenų registrą dėl išregistravimo, likvidatoriaus pakeitimą; 2) areštuoti UAB „Gerdukas“ nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, esančias jos sąskaitose, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, tačiau iš sąskaitose esančių piniginių lėšų leisti UAB „Gerdukas“ atlikti pinigines operacijas, susijusias su darbo užmokesčio bei privalomųjų įmokų mokėjimu valstybės, savivaldybės ir socialinio draudimo biudžetams; 3) įpareigoti VĮ Registrų centrą neskelbti duomenų apie atsakovės UAB „Gerdukas” likvidavimą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

2911.1.

30Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) ne tik nereikalauja, bet ir draudžia, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ginčo išsprendimo iš esmės klausimą, vertinti ieškinio pagrįstumą. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, iki ginčas bus išspręstas iš esmės, vertinamas ne ieškinio pagrįstumas, o kitos aplinkybės, t. y. grėsmė, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas, ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams.

3111.2.

32Kartu su ieškiniu į bylą buvo pateiktas išrašas iš internetinio puslapio rekvizitai.lt, kuris patvirtina, kad UAB „Gerdukas“ likvidavimo procedūros jau yra vykdomos. Bylos dėl juridinio asmens organų sprendimų pripažinimo negaliojančiais trunka ilgą laiką, todėl nekyla abejonių ir dėl to, kad nagrinėjant šią civilinę bylą teisme bei nepritaikius ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, UAB „Gerdukas“ bus likviduota, taigi, būsimo, galimai ieškovui palankaus, teismo sprendimo įvykdymas taps nebeįmanomu.

3311.3.

34Vien prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinimas siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą nėra tapatus ginčo išsprendimui iš esmės.

3511.4.

36Teismo atliekamas prima facie ieškinio įvertinimas leidžia atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko pagal įstatymą neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą, arba kai prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, t. y. tik tais atvejais, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas tikrai negalės būti tenkinamas teismo dėl gana akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo.

3711.5.

38Kauno apylinkės teismas, preliminariai įvertinęs ieškinio pagrįstumą, jau konstatavo, kad ieškinio reikalavimai yra tikėtinai pagrįsti, tačiau, nepaisant to, atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemonės. Toks teismo sprendimas laikytinas neteisėtu, kadangi priėmus galimai palankų ieškovui sprendimą – pripažinus sprendimą likviduoti įmonę neteisėtu – ir besitęsiančio teismo procesu metu likvidavus UAB „Gerdukas“ teismo sprendimo įgyvendinimas taps nebeįmanomu.

3911.6.

40Likviduojamos įmonės statusas suteikia pagrindą išvengti teisminių procesų ir galimų atsakovei nepalankių teismo sprendimų, tuo atveju, jei teismai pripažintų, jog ieškovo pareikšti reikalavimai yra pagrįsti. Vadinasi, atsakovės veiksmai yra pagrįsti nesąžiningumu, nes pagrindinis jų tikslas yra užbaigti teisinius procesus bei išvengti atsakomybės, o ne pasiekti teisėtus ir sąžiningus įmonės likvidavimo tikslus.

4112.

42Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė UAB „Gerdukas“ prašo atskirąjį skundą atmesti, Kauno apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

4312.1.

44Remiantis Nacionalinės teismų administracijos skelbiama 2018 m. statistika, tokio pobūdžio bylos kaip nagrinėjama, yra išnagrinėjamos per 6 mėn. laikotarpį. Be to, nagrinėjama byla yra išskirtinai teisės, o ne fakto byla, todėl jos nagrinėjimas neturi objektyviai užtrukti ilgiau kaip 6 mėn. Tai reiškia, kad ginčo kontekste nėra jokio pagrindo teigti, kad UAB „Gerdukas“ bus likviduotas greičiau nei bus išnagrinėta ši byla. Be kita ko, tai pagrindžia, jog jokios nagrinėjamos civilinės bylos tarp UAB „Gerdukas“ akcininkų dėl likvidavimo procedūrų nebus nutraukiamos.

4512.2.

46Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės iš esmės sutampa su materialiniu ieškinio reikalavimu ir dėl to negali būti taikomos. Priešinga situacija šiurkščiai pažeistų galiojantį teisinį reglamentavimą ir aukščiau nurodytą teismų praktiką, kurioje yra išaiškinta, kad laikinosios apsaugos priemonės gali sutapti su materialiniu ieškinio reikalavimu tik vieninteliu išimtiniu atveju – kuomet yra pareikštas prevencinis ieškinys.

4712.3.

48CPK numato dvi kumuliatyvias sąlygas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Vien tai, jog teismas skundžiamoje nutartyje pripažino, kad ieškinys yra prima facie pagrįstas, nėra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi teismas konstatavo, jog neegzistuoja rizika dėl būsimo teismo sprendimo neįvykdymo.

4912.4.

50Kai reiškiamas reikalavimas dėl juridinių asmenų organų spendimų pripažinimo negaliojančiais, laikoma, kad ieškovas padavė ieškinį dėl pripažinimo. Todėl užtikrinti tokio ieškinio dėl pripažinimo įvykdymą negalima – užtikrinti įvykdymą to, ko nereikės vykdyti, neįmanoma.

5112.5.

52Laikinosios apsaugos priemonės prašomos taikyti siekiant užtikrinti kitų civilinių bylų nagrinėjimą, o ne byloje priimtino teismo sprendimo įvykdymą.

5312.6.

54VĮ Registrų centras neturi teisės neskelbti duomenų apie UAB „Gerdukas“ inicijuotą likvidavimo procedūrą tol, kol nėra priimtas įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl sprendimo pripažinimo negaliojančiu. Vadinasi, pritaikius ieškovo prašomą taikyti laikinąją apsaugos priemonę ne tik bus pažeista laikinųjų apsaugos priemonių instituto esmė, tačiau ir šiurkščiai pažeistas Valstybės registrų įstatymas.

55Teismas

konstatuoja:

56IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5713.

58Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 ir 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

5914.

60Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

6115.

62Teismas, dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalis). Įstatymas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nustato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nėra pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1558-516/2015).

6316.

64Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad teismo atliekamas prima facie (iš pirmo žvilgsnio) ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl tikėtino ieškinio nepagrįstumo tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis ir pan., t. y. tik tuomet, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas negalės būti tenkinamas dėl gana akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-900-464/2017).

6517.

66Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs civilinės bylos medžiagą, sprendžia, kad ieškovo ieškinyje išdėstyti reikalavimai nebuvo akivaizdžiai nepagrįsti. Ieškovas pateiktame ieškinyje aiškiai bei detaliai išdėstė faktines aplinkybes, pateikė teismui savo argumentus pagrindžiančius rašytinius įrodymus, todėl šiame bylos nagrinėjimo etape nebuvo jokių duomenų, kad ieškovo reikalavimai negalės būti tenkinami dėl gana akivaizdaus šių reikalavimų nepagrįstumo, t. y. nustatyta pirmoji prieš tai minėta laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga. Kadangi byloje ieškinio pagrįstumas nėra ginčijamas, todėl šis klausimas plačiau neanalizuojamas.

6718.

68Antra būtina sąlyga laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti – grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui. CPK nuostatos neįtvirtina jokių pavyzdinių kriterijų sąrašo, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika, todėl sprendimas dėl grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti egzistavimo priimamas įvertinus kiekvienos atskiros situacijos faktines aplinkybes.

6919.

70Ieškovas ieškinyje prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nurodė, kad remiantis interneto puslapyje rekvizitai.lt pateikiama informacija, kad UAB „Gerdukas“ procedūros jau yra vykdomos, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, UAB „Gerdukas“ gali būti likviduota iki priimant sprendimą šioje byloje, todėl galutinis sprendimo likviduoti UAB „Gerdukas“ pripažinimas negaliojančiu, kuomet UAB „Gerdukas“ jau būtų likviduotas, nesukurtų jokių teisinių pasekmių ir būtų bereikšmis. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šie ieškovo nurodyti argumentai nesudaro pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, t. y. nesudaro pagrindo spręsti, jog yra kilusi grėsmė būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog teismui iš esmės išnagrinėjus bylą ir priėmus galimai ieškovui palankų sprendimą, atsakovės valdymo organo priimtas sprendimas būtų pripažintas negaliojančiu nuo jo priėmimo momento, todėl teigti, kad nesustabdžius likvidavimo procedūrų teismo sprendimas nebesukels teisinių pasekmių nėra teisinio pagrindo. Taigi toks teismo sprendimas iškart sukeltų teisines pasekmes ir nereikalautų priverstinio vykdymo.

7120.

72CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu, kuris, be kita ko, reiškia, jog teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek yra būtina ir pakanka būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimui įvykdyti. Be to, taikant laikinąsias apsaugos priemones, būtina vadovautis ir teisingumo principu, kuris reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, t. y. turi būti parenkamos tokios ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nevaržytų vienos proceso šalies teisių ir teisėtų interesų daugiau, nei būtina tikslui pasiekti. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovo prašymo tenkinimas ir ginčijamo nutarimo vykdymo sustabdymas neabejotinai turėtų įtakos įmonės kreditoriams, nes pritaikius tokias laikinąsias apsaugos priemones UAB „Gerdukas“ neturėtų galimybės atsiskaityti su kreditoriais. Taigi, nagrinėjamu atveju taikius laikinąsias apsaugos priemones šalių interesų pusiausvyra nebūtų išlaikyta.

7321.

74Akcentuotina, jog laikinosios apsaugos priemonės yra procesinės priemonės, padedančios geriau užtikrinti kai kurių materialiųjų teisių gynybą, bet nėra materialiojo teisinio pobūdžio teisinės gynybos priemonės. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, byla negali būti išnagrinėta iš esmės, nes tokių priemonių tikslas yra ne ginčo išsprendimas, o siekis užkirsti kelią aplinkybėms, kurios vienaip ar kitaip galėtų įtakoti būsimo teismo sprendimo, priimto patenkinus ieškinį, tinkamą įvykdymą, status quo (išlaikyti poziciją, esančią dabar), kuri leistų ieškovui, priėmus jam palankų sprendimą, tikėtis, jog būsimas teismo sprendimas bus realiai įvykdytas. Taigi, laikinosios apsaugos priemonės turi užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą, jeigu ieškinys būtų patenkintas, bet nesutapti su pareikštais reikalavimais ar užtikrinti visai kitus šalių interesus (o ne būsimo teismo sprendimo įvykdymą). Tik prevencinio ieškinio padavimo atveju (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.255 straipsnis) teismas gali taikyti išimtines laikinąsias apsaugos priemones, kurios iš esmės sutampa su ieškinyje pareikštais reikalavimais. Tokie atvejai yra išimtiniai ir susiję su negalimumu kitokiu būdu užtikrinti teismo sprendimo realų įvykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-781/2009). Nagrinėjamu atveju ieškovas prevencinio ieškinio nereiškė.

7522.

76Nagrinėjamoje byloje ieškovo ieškinio reikalavimas yra pripažinti negaliojančiu 2019 m. birželio 28 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą dalyje, kurioje buvo nuspręsta likviduoti UAB „Gerdukas“. Savo esme – tai teismo sprendimas dėl pripažinimo, kuris sukelia teisines pasekmes pats savaime ir nereikalauja priverstinio vykdymo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis ieškovas iš esmės reikalauja sustabdyti ieškiniu ginčijamo visuotinio akcininkų susirinkimo metu priimto sprendimo dalyje dėl UAB „Gerdukas“ likvidavimo vykdymą, t. y. laikinųjų apsaugos priemonių pagalba nori išspręsti ginčą iš esmės. Jeigu ieškovo reikalavimas pripažinti negaliojančiu visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą dalyje dėl UAB „Gerdukas“ likvidavimo būtų patenkintas, tokie teisiniai padariniai, kurių laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekia ieškovas, savaime atsirastų iš teismo sprendimo.

7723.

78Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog prašymas areštuoti UAB „Gerdukas“ turtą, kad nebūtų atsiskaitoma su konkurentais, kurie yra ir tiekėjai, nes taip būtų pažeidžiami kitų kreditorių interesai, visiškai neturi ryšio su materialiniu ieškinio reikalavimu. Pažeidimo atsiskaitant su įmonės kreditoriais atveju, patys kreditoriai turi galimybę ginti savo pažeistas teises.

7924.

80Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neturi įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

8125.

82Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nurodytus argumentus, konstatuoja, jog šiuo konkrečiu atveju, pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė ieškovo pareikštą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pagrįstai vadovavosi civilinio proceso principais, dėl to visiškai pritaria išdėstytiems motyvams, visų jų neatkartojant. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti ar naikinti skundžiamą 2019 m. rugpjūčio 7 d. teismo nutartį, todėl atskirasis skundas atmetamas, o teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

83Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338–339 straipsniais,

Nutarė

84Kauno apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

85Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas N. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: 1) nepranešus... 7. 2.... 8. Ieškovas nurodė, jog UAB „Gerdukas“ likvidavimo procedūros jau yra... 9. 3.... 10. Atsiliepimu į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovė... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Kauno apylinkės teismas 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi prašymą dėl... 14. 5.... 15. Teismas, preliminariai įvertinęs ieškovo pareikšto ieškinio pagrįstumą,... 16. 6.... 17. Teismas laikė, jog ieškovo prašymas areštuoti atsakovės turtą yra... 18. 7.... 19. Teismas konstatavo, jog ieškovas neįrodė grėsmės teismo sprendimo... 20. 8.... 21. Teismas pažymėjo, jog iš esmės tenkinus ieškovo reikalavimą –... 22. 9.... 23. Taip pat teismas pažymėjo, kad ginčo sprendimo priėmimas yra atsakovės... 24. 10.... 25. Teismas nurodė, kad prašymas įpareigoti VĮ Registrų centrą neskelbti... 26. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 27. 11.... 28. Atskiruoju skundu ieškovas N. V. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo... 29. 11.1.... 30. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) ne tik nereikalauja, bet ir... 31. 11.2.... 32. Kartu su ieškiniu į bylą buvo pateiktas išrašas iš internetinio puslapio... 33. 11.3.... 34. Vien prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinimas siekiant... 35. 11.4.... 36. Teismo atliekamas prima facie ieškinio įvertinimas leidžia atsisakyti... 37. 11.5.... 38. Kauno apylinkės teismas, preliminariai įvertinęs ieškinio pagrįstumą, jau... 39. 11.6.... 40. Likviduojamos įmonės statusas suteikia pagrindą išvengti teisminių... 41. 12.... 42. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė UAB „Gerdukas“ prašo... 43. 12.1.... 44. Remiantis Nacionalinės teismų administracijos skelbiama 2018 m. statistika,... 45. 12.2.... 46. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės iš esmės sutampa su... 47. 12.3.... 48. CPK numato dvi kumuliatyvias sąlygas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.... 49. 12.4.... 50. Kai reiškiamas reikalavimas dėl juridinių asmenų organų spendimų... 51. 12.5.... 52. Laikinosios apsaugos priemonės prašomos taikyti siekiant užtikrinti kitų... 53. 12.6.... 54. VĮ Registrų centras neturi teisės neskelbti duomenų apie UAB „Gerdukas“... 55. Teismas... 56. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 57. 13.... 58. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų,... 59. 14.... 60. Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas... 61. 15.... 62. Teismas, dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų... 63. 16.... 64. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad teismo... 65. 17.... 66. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs civilinės... 67. 18.... 68. Antra būtina sąlyga laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti – grėsmė... 69. 19.... 70. Ieškovas ieškinyje prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones,... 71. 20.... 72. CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės... 73. 21.... 74. Akcentuotina, jog laikinosios apsaugos priemonės yra procesinės priemonės,... 75. 22.... 76. Nagrinėjamoje byloje ieškovo ieškinio reikalavimas yra pripažinti... 77. 23.... 78. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog prašymas areštuoti... 79. 24.... 80. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 81. 25.... 82. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nurodytus argumentus,... 83. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 84. Kauno apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.... 85. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....