Byla 2S-693-123/2012
Dėl antstolio veiksmų

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija N. G., rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų G. D. ir L. D. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 25 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjų G. D. ir L. D. skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui A. S., AB DnB NORD bankui, skolininkui S. D. dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2pareiškėjai skundu kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti antstolio A. S. 2011-09-27 patvarkymą dėl turto pardavimo iš varžytinių Nr. S1-88277, taip pat panaikinti antstolio A. S. 2011-09-27 patvarkymą dėl parduodamo turto kainos nustatymo Nr. S1-88279. Nurodo, kad 2009-12-23 Hipotekos skyrius prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi Nr. 573-1N/2009 areštavo įkeistą daiktą 0,8000 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį G. D. ir L. D.. Bei įspėjo skolininką S. D. ir įkeisto daikto savininkus, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos įkeistas daiktas bus parduotas iš varžytinių. 2010-04-22 Hipotekos skyrius prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo priėmė nutartį Nr.573-2N/2009, kuria tenkino kreditoriaus AB DnB NORD banko pakartotinį prašymą ir nutarė už skolą parduoti iš varžytinių įkeistą daiktą. Pareiškėjai nurodė, kad pagal Hipotekos lakšto duomenis bendras įkeisto turto įkainojimas - 1 600 000 Lt. 2011-11-29 antstolis A. S. priėmė patvarkymą dėl areštuoto turto vertės nustatymo - 810 000 Lt, o 2011-02-09 priėmė patvarkymą S1-48327 dėl turto pardavimo iš (pirmųjų) varžytinių ir 2011-02-09 patvarkymą Nr. S1-48333 dėl parduodamo turto kainos nustatymo – 648 000 Lt. Pareiškėjas teigia, kad nustatant turto vertę buvo atsižvelgta tik į išieškotojo nuomonę, neaišku kokiais kriterijais vadovaujantis ji buvo nustatyta, antstolis ekspertizės neskyrė. Pareiškėjas mano, kad antstolis privalėjo griežtai laikytis priverstinės teismo sprendimo vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės bei teisėti interesai. Nustatydamas turto vertę, antstolis turėjo atlikti rinkos kainų tyrimą ir tokiu būdu pašalinti abejones dėl turto vertės.

3Suinteresuotas asmuo AB DnB NORD bankas atsiliepimu prašė skirti 20 000 Lt baudą pareiškėjams už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodo, kad pareiškėjai vilkina procesą, trukdo bankui pasidengti skolą iš jam įkeisto turto, be to, pareiškėjai G. D. buvo pareiškęs analogišką skundą ir jis buvo atmestas. Šis skundas taip pat yra formalus.

4Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2011-11-25 nutartimi pareiškėjų G. D. ir L. D. skundą atmetė. Pareiškėjams paskyrė kiekvienam po 3 000 Lt baudą valstybės naudai už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodė, kad vykdomojoje byloje nėra jokių duomenų, kad skolininkas būtų pareiškęs antstoliui prieštaravimus dėl areštuoto turto įkainojimo, todėl laikoma, kad turtas įkainuotas antstolio nustatyta verte. Esant šioms aplinkybėms teismas konstatavo, kad nėra teisinio pagrindo pripažinti neteisėtais antstolio A. S. veiksmus bei panaikinti 2011-09-27 patvarkymą dėl turto pardavimo iš varžytinių Nr. S1-88277 ir 2011-09-27 patvarkymą dėl parduodamo turto kainos nustatymo Nr. S1-88279. Taip pat teismas konstatavo, kad pareiškėjų L. D. ir G. D. piktnaudžiavimo veiksmai turėjo neigiamos įtakos išieškotojo teisėms. Dėl nepagrįsto skundo padavimo neįvyko antstolio A. S. 2011-09-27 patvarkymu Nr.S1-88277 paskirtos varžytinės. Pažymėjo, kad tokiu būdu pareiškėjai eikvoja tiek teismo, tiek suinteresuotų asmenų lėšas ir siekia vilkinti vykdymo procesą, todėl yra pagrindas skirti pareiškėjams baudas už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

5Atskiruoju skundu pareiškėjai G. D. ir L. D. prašo Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2011-11-25 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, kad pareigą teisingai įkainoti turtą antstolis privalo vykdyti nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis. Pažymėjo, kad atnaujinus vykdymą antstolis neatsižvelgė į praėjusį ilgą laiko tarpą nuo ankstesnio turto vertės nustatymo ir į kainų pokyčius nekilnojamojo turto rinkoje, todėl nustatyta turto vertė neatspindi tikrosios turto vertės. Antstoliui turėjo kilti abejonių dėl turto įkainojimo objektyvumo ir teisingumo ir išieškotojo pasiūlytos turto vertės kainos bei privalėjo skirti ekspertizę. Taip pat pareiškėjai atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai jiems skyrė baudas po 3 000 Lt. Pareiškėjai pažymėjo, kad jie pakartotinai apskundė antstolio veiksmus toje pačioje vykdomojoje byloje, tačiau ne tą patį antstolio veiksmą, o visai kitus patvarkymus, todėl teismas įvertindamas skundą, kaip pareiškėjų norą bylinėtis, akivaizdžiai suinteresuoto asmuo AB DnB NORD banko interesus iškėlė aukščiau už pareiškėjų interesus. Teismas skyręs pareiškėjų šeimai 6 000 Lt baudą už tai, kad jie mėgino apginti savo teises, neatsižvelgė, kad jų šeimai tai didžiulė finansinė našta, nes pareiškėjų finansinė padėtis yra labai sunki.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo AB DNB bankas prašo pareiškėjų atskirąjį skundą atmesti, o Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2011-11-25 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad įsiteisėjusiais teismų sprendimais yra konstatuota, jog parduodamo iš varžytinių turto rinkos kainą 810 000 Lt antstolis nustatė tinkamai, todėl klausimas dėl turto rinkos kainos nekvestionuojamas. Kadangi turtas nebuvo parduotas iš pirmųjų varžytinių, antstolis parduodamo turto iš varžytinių kainą, LR CPK nustatyta tvarka nustatė 486 000 Lt, t. y. 60 procentų nuo pradinės sumos. Taip pat pažymėjo, kad pareiškėjai nepateikė jokių įrodymų apie kitokį turto įkainojimą.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis A. S. prašo atskirąjį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad skolininkas turėjo teisę pareikšti prieštaravimus dėl turto įkainojimo per 5 d. nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą, o šiuo atveju patvarkymą, tačiau šia teise nepasinaudojo. Antstolis mano, kad skundo pareiškimas teismui yra tik siekis užvilkinti išieškojimo procesą.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Dėl antstolio priimtų patvarkymų panaikinimo.

10Iš vykdomosios bylos medžiagos nustatyta, kad išieškojimas vykdomas pagal 2010-04-22 Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį Nr. 573-1N/2009, kuria nutarta už skolą parduoti iš varžytinių įkeistą daiktą: 0,8000 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), nuosavybės teise priklausantį G. D. ir L. D.. 2010-11-29 buvo priimtas patvarkymas „Dėl areštuoto turto vertės nustatymo“. Patvarkyme nurodyta, kad žemės sklypas įkainuotas 810 000 Lt, remiantis AB DnB NORD banko raštu Nr. 30.56.17/7866. Skolininkams patvarkymas priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą bei patvarkymas dėl parduodamo turto kainos nustatymo buvo išsiųstas registruotu laišku bei įteikti asmeniškai. 2011-02-09 antstolis patvarkymu Nr. S1-48333 nustatė pradinę turto pardavimo iš (pirmųjų) varžytinių kainą – 648 000 Lt, t.y. 80 proc. nuo 810 000 Lt sumos. Turtas iš pirmųjų varžytinių nebuvo parduotas. 2011-09-27 antstolis patvarkymu Nr. S1-88277 paskelbė turto pardavimą iš (antrųjų) varžytinių bei 2011-09-27 buvo priimtas patvarkymas „Dėl parduodamo turto kainos nustatymo“, kuriame nurodyta, kad žemės sklypas įkainuotas 486 000 Lt, tai yra 60 procentų nuo

11810 000 Lt sumos.

12Atskirąjį skundą pareiškėjai grindžia tuo, kad antstolis netinkamai įkainojo areštuotą turtą. Pažymėjo, kad pareigą teisingai įkainoti turtą antstolis privalo vykdyti nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis, todėl prieš įkainojant turtą antstolis privalėjo skirti ekspertizę. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais apeliantų argumentais

13Pažymėtina, kad viena iš būtinųjų vykdymo proceso sąlygų yra turto, į kurį nukreiptas išieškojimas, tinkamas įkainojimas, nes jis susijęs su nuosavybės teisės subjektų pakeitimu prieš savininko valią. Tinkamas turto kainos nustatymas yra susijęs tiek su skolininko (užtikrina, kad turtas nebūtų parduodamas nepagrįstai jį nuvertinant), tiek su kreditoriaus teisių apsauga (garantuojama, kad teismo sprendimas bus įvykdytas operatyviai ir efektyviai). Kadangi priverstine tvarka turtą parduoda ne savininkas, o specialus įstatymo įgaliotas asmuo – antstolis, tai pirkėjas ir turto savininkas neturi galimybės tartis dėl parduodamo daikto kainos. Areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklės įtvirtintos LR CPK 681 str., kuriame nustatyta, kad skolininko turtas būtų įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Iš vykdomojoje byloje esančio 2010-11-29 patvarkymo „Dėl areštuoto turto vertės nustatymo“ matyti, kad žemės sklypas įkainuotas 810 000 Lt, remiantis AB DnB NORD banko raštu Nr. 30.56.17/7866. 2011-02-09 antstolis patvarkymu Nr. S1-48333 nustatė pradinę turto pardavimo iš (pirmųjų) varžytinių kainą – 648 000 Lt, t. y. 80 proc. nuo 810 000 Lt sumos. Kadangi turtas iš pirmųjų varžytinių nebuvo parduotas antstolis 2011-09-27 patvarkymu Nr. S1-88277 paskelbė turto pardavimą iš antrųjų varžytinių bei 2011-09-27 patvarkymu, vadovaujantis CPK 722 str. 1 d. žemės sklypą įkainojo 486 000 Lt, tai yra 60 procentų nuo 810 000 Lt sumos. Šis patvarkymas pareiškėjams įteiktas 2011-09-29.

14Pažymėtina, kad skolininkui ir išieškotojui suteikta teisė prieštarauti antstolio atliktam įkainojimui. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CPK 681 str. 1 d.). Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas CPK 681 str. 3 d. suteikta teise nepasinaudojo, t. y. nepareiškė antstoliui prieštaravimų dėl areštuoto turto įkainavimo. Pareiškėjui CPK 681 str. 1 d. nustatyta tvarka nepareiškus prieštaravimų dėl areštuoto turto įkainavimo, antstoliui nebuvo pagrindo skirti ekspertizės turto vertei nustatyti, todėl laikoma, kad turtas įkainuotas antstolio nustatyta verte. Vykdymo procese tiek išieškotojui, tiek skolininkui keliama pareiga būti aktyviems ir patiems domėtis vykdymo eiga ir sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis, skolininkas ar jo atstovas privalo bendradarbiauti su antstoliu ir aktyviai padėti jam greitai ir tinkamai įvykdyti sprendimą (CPK 393 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 7 d. nutartis byloje A. L. ir kt. v. antstolė D. M., bylos Nr. 3K-3-379/2005; 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje D. R. v. A. D. ir antstolis D. B., bylos Nr. 3K-3-79/2007; Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 5 d. nutartis byloje antstolis A. S. v, S. M. turistine įmonė „ Vilnis“, bylos Nr. 3K-7-1/2007). Esant nurodytoms aplinkybėms šie pareiškėjų argumentai atmestini.

15Pareiškėjai atskirajame skunde taip pat teigia, kad antstolis neatsižvelgė į praėjusį ilgą laiko tarpą nuo ankstesnio turto vertės nustatymo ir į kainų pokyčius nekilnojamojo turto rinkoje, todėl nustatyta turto vertė neatspindi tikrosios turto vertės, tačiau pareiškėjai nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė jokios turto vertinimo pažymos, iš kurios aiškiai būtų matyti, kad antstolio nustatyta kaina yra netinkama., todėl darytina išvada, kad šie apeliantų argumentai taip pat yra visiškai negrįsti.

16Dėl baudos panaikinimo.

17Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2011-11-25 nutartimi pareiškėjams G. D. ir L. D. paskyrė po 3 000 Lt baudą valstybės naudai už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Teismas išaiškino, kad asmeniui, kuriam paskirta bauda per 14 dienų nuo nutarties priėmimo dienos, galima prašyti baudą paskyrusio teismą, ją panaikinti ar sumažinti. Atkreiptinas dėmesys, kad ši nutartis pareiškėjams buvo įteikta tik 2011-12-23, t. y. jau praėjus terminui, kreiptis į teismą dėl baudos panaikinimo. Pareiškėjai atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2011-11-25 nutartimi jiems paskirtas baudas. Nors klausimą dėl baudos panaikinimo turėtų spręsti pirmosios instancijos teismas, tačiau apeliacinės instancijos teismas vadovaujantis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais nutarė šį klausimą išnagrinėti (LR CPK 7 str.).

18Pareiškėjai atskirąjį skundą grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai jiems skyrė baudas kiekvienam po 3 000 Lt. Pareiškėjai pažymėjo, kad jie pakartotinai apskundė antstolio veiksmus toje pačioje vykdomojoje byloje, tačiau ne tą patį antstolio veiksmą, o visai kitus patvarkymus, todėl teismas įvertindamas skundą, kaip pareiškėjų norą bylinėtis, akivaizdžiai suinteresuoto asmuo AB DnB NORD banko interesus iškėlė aukščiau už pareiškėjų interesus. Teismas skyręs pareiškėjų šeimai 6 000 Lt baudą už tai, kad jie mėgino apginti savo teises, neatsižvelgė, kad jų šeimai tai didžiulė finansinė našta, nes pareiškėjų finansinė padėtis yra labai sunki.

19Teismo nuobaudos, iš jų – bauda, skiriamos teismo nutartimi byloje dalyvaujantiems asmenims bei kitiems asmenims LR CPK numatytais atvejais (LR CPK 103 str. 3 d., 106 str.). LR CPK 95 str. 1 d. piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis apibūdinamas kaip nesąžiningas nepagrįsto ieškinio (apeliacinio, kasacinio skundo) pareiškimas ar sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Teismas, nustatęs piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti asmeniui iki 20 000 Lt baudą (LR CPK 95 str. 2 d.), tačiau baudos paskyrimo ir jos dydžio pagrįstumo klausimai yra teismo prerogatyva. Baudos dydis nustatomas atsižvelgiant į reikšmingas bylos aplinkybes, t. y. piktnaudžiavimo pobūdį, pasikartojimą, asmens, kuriam skiriama bauda, pajamas, ieškinio kainą ir t.t. LR CPK 95 str. 1 d. yra numatytos dvi būtinos sąlygos (conditio sine qua non) pripažinti asmenį piktnaudžiavus procesinėmis teisėmis: šalies nesąžiningumas ir ieškinio (skundo) nepagrįstumas jį pateikiant teismui. Alternatyvus tokio pobūdžio sankcijų taikymo pagrindas yra tuo atveju, kai šalis veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Be to, piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai naudojantis procesinėmis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais sąmoningai sukeliama kitai proceso šaliai esminė žala. Vienos šalies procesinių teisių įgyvendinimu negali būti pateisinamas kitos šalies teisių suvaržymas ir jos padėties apsunkinimas žymiai didesniu mastu, palyginus su mažesniu interesu įgyvendinti tokią procesinę teisę.

20Apeliacinės instancijos teismo nuomone, byloje nėra pateikta duomenų, leidžiančių teigti, kad pareiškėjai buvo nesąžiningi. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2011-03-30 pareiškėjas G. D. buvo pateikęs teismui skundą dėl antstolio veiksmų, prašydamas panaikinti antstolio A. S.: 2011-02-09 patvarkymą dėl turto pardavimo iš varžytinių Nr.S1-48327 bei panaikinti A. S. 2011-02-09 patvarkymą dėl parduodamo turto kainos nustatymo Nr.S1-48333. Pagal 2011-03-30 pareiškėjo G. D. prašymą buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdyti antstolio veiksmai, parduodant turtą iš varžytinių, kol bus išspręsta civilinė byla. 2011-05-09 Klaipėdos rajono apylinkės teismo nutartimi pareiškėjo G. D. skundas buvo atmestas. 2011-10-21 pareiškėjai G. D. ir L. D. Klaipėdos rajono apylinkės teismui pateikė skundą dėl antstolių veiksmų, prašant panaikinti antstolio patvarkymus dėl parduodamo turto iš antrųjų varžytinių.

21Pažymėtina, kad vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu (aktu), kuris vėliau gali būti skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka. Pažymėtina, kad įstatymas nedraudžia skųsti kiekvieno antstolio priimto patvarkymo, jei šalis mano, kad toks antstolio atliktas procesinis veiksmas pažeidžia jo teises. Akivaizdu, kad šie patvarkymai : 2011-09-27 patvarkymas dėl turto pardavimo iš varžytinių Nr. S1-88277, bei 2011-09-27 patvarkymas dėl parduodamo turto kainos nustatymo Nr. S1-88279 skundžiami pirmą kartą, o ne pakartotinai, nors ir dėl tokio pat pobūdžio antstolio veiksmų, dėl kurių teismas jau buvo pasisakęs. Tačiau teigti, kad pareiškėjai tokiu būdu piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis nėra pagrindo. Išaiškintina, kad šalies naudojimasis procesinėmis teisėmis negali būti traktuojamas kaip piktnaudžiavimas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad nebuvo LR CPK 95 str. nustatytų sąlygų, leidžiančių skirti šaliai baudą dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis.

22Atsižvelgusi į byloje išdėstytas aplinkybes Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-11-25 nutarties dalis dėl baudos paskyrimo naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – suinteresuoto asmens AB DnB NORD banko prašymas dėl baudos paskyrimo pareiškėjams atmestinas (LR CPK 337 str. 3 p.). Kita nutarties dalis paliktina nepakeista.

23Vadovaudamasis civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teismas

Nutarė

24Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 25 d. nutarties dalį dėl baudos paskyrimo panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – suinteresuoto asmens AB DnB NORD banko prašymą dėl baudos paskyrimo pareiškėjams atmesti.

25Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija N. G.,... 2. pareiškėjai skundu kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti antstolio A.... 3. Suinteresuotas asmuo AB DnB NORD bankas atsiliepimu prašė skirti 20 000 Lt... 4. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2011-11-25 nutartimi pareiškėjų G. D.... 5. Atskiruoju skundu pareiškėjai G. D. ir L. D. prašo Klaipėdos rajono... 6. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo AB DNB bankas prašo... 7. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis A. S. prašo... 8. Atskirasis skundas atmestinas.... 9. Dėl antstolio priimtų patvarkymų panaikinimo.... 10. Iš vykdomosios bylos medžiagos nustatyta, kad išieškojimas vykdomas pagal... 11. 810 000 Lt sumos.... 12. Atskirąjį skundą pareiškėjai grindžia tuo, kad antstolis netinkamai... 13. Pažymėtina, kad viena iš būtinųjų vykdymo proceso sąlygų yra turto, į... 14. Pažymėtina, kad skolininkui ir išieškotojui suteikta teisė prieštarauti... 15. Pareiškėjai atskirajame skunde taip pat teigia, kad antstolis neatsižvelgė... 16. Dėl baudos panaikinimo.... 17. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad Klaipėdos rajono apylinkės... 18. Pareiškėjai atskirąjį skundą grindžia tuo, kad pirmosios instancijos... 19. Teismo nuobaudos, iš jų – bauda, skiriamos teismo nutartimi byloje... 20. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, byloje nėra pateikta duomenų,... 21. Pažymėtina, kad vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis... 22. Atsižvelgusi į byloje išdėstytas aplinkybes Klaipėdos miesto apylinkės... 23. Vadovaudamasis civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teismas... 24. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 25 d. nutarties dalį... 25. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....