Byla 2-1880-341/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovei M. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipdamasis į teismą nurodė, kad su atsakove M. S. 2006-04-07 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią jai suteikė 20000,00 Lt kreditą, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2011-04-06. Prievolės pagal vartojimo kredito sutartį įvykdymo terminas baigėsi 2011-04-06, tačiau skolininkė iki šiol bankui negražino 16134,56 Lt skolos. Atsakovė taip pat įsipareigojo nuo gautos kredito sumos mokėti palūkanas, vykdyti prievoles bankui pagal sutartį ir mokėjimo dienomis pagal grafiką grąžinti kreditą bankui bei sumokėti apskaičiuotas palūkanas (Sutarties bendrosios dalies 5.1 p.); už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį dieną mokėti bankui 0,1 proc. laiku nesumokėto kredito ar jo dalies delspinigius, jei negrąžina pagal grafiką nustatytos grąžinti kredito dalies (Sutarties bendrosios dalies 5.3 p.); už kiekvieną uždelstą sumokėti palūkanas dieną mokėti bankui 0,1 proc. laiku nesumokėtą palūkanų sumos delspinigius, jei nesumoka palūkanų pagal grafiką (Sutarties bendrosios dalies 5.4 p). Tačiau atsakovė nustatytų įsipareigojimų (pagal Sutarties bendrosios dalies 5 p.) tinkamai nevykdė.

3Ieškinyje nurodoma, jog atsakovė nuo kredito išdavimo dienos iki 2009-09-17, nors vėluodama, tačiau įmokas mokėjo, vėliau įmoka buvo padaryta tik 2012-01-27, o nuo 2012-01-28 iki 2012-04-24 įmokų už kreditą bei palūkanas nemokėjo visiškai. Atsakovei laiku nevykdant įsipareigojimų, ieškovas 2009-07-16 atsakovui išsiuntė įspėjimo raštą, reikalaudamas pašalinti pasirašytos Sutarties pažeidimus iki 2009-08-03, tačiau atsakovė šio reikalavimo neįvykdė bei skolos ir palūkanų nesumokėjo. Kredito gavėja apie savo finansinės būklės pablogėjimą ar kt. aplinkybes banko neinformavo, susisiekti su ja nepavyksta, nauji kontaktiniai telefono numeriai nežinomi. Tai vertina kaip atsakovės vengimą vykdyti savo prievoles ieškovui. Remdamasis Vartojimo kredito įstatymo 19 str. ir vadovaudamasis Sutarties Bendrosios dalies 6.1. punktu, ieškovas 2012-04-24 nutraukė sutartį su atsakove. Prašo priteisti iš atsakovės M. S. 16134,56 Lt skolą, kurią sudaro 7735,86 Lt nesugrąžintas kreditas, 1992,54 Lt priskaičiuotos palūkanos, 6406,16 Lt delspinigiai; žyminį mokestį - 484,00 Lt ir kitas banko turėtas bylinėjimosi išlaidas; penkių procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovei nepateikus atsiliepimo arba parengiamojo procesinio dokumento, neprieštarauja dėl sprendimo už akių priėmimo.

4Atsakovei teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Iš jos per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (LR CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: mokėjimo nurodymą apie sumokėtą 484 Lt žyminį mokestį (b.l. 3), Gyventojų registro tarnybos informaciją (b.l. 4), 2006-04-07 Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), sudarytą tarp AB SEB banko bei M. S. (b.l. 9-13), 2009-07-16 įspėjimą M. S. dėl kredito sutarties nutraukimo (b.l. 14), AB SEB banko Specialaus kreditų administravimo departamento 2012-04-24 sprendimo dėl sutarčių nutraukimo išrašą (b.l. 15), pažymą dėl M. S. skolos, kurioje nurodyta, jog 2012-04-30 jos skola bankui yra 16134,56 Lt, t.y. 7735,86 Lt kredito suma, 1992,54 Lt palūkanos bei 6406,16 Lt delspinigiai (b.l. 16), delspinigių ir mokėjimų detalizavimo ataskaitas (b.l. 17-42) (kopijos).

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str. 1 d.). Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal LR CPK 285 str. 2 d., nustatyta, kad ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė, kreditą suteikė, atsakovė buvo supažindinta su kredito sąlygomis, su jomis sutiko ir įsipareigojo grąžinti kreditą sutartyje nustatytomis sąlygomis, tačiau įsipareigojimų nesilaikė, todėl yra pagrindas ieškinį tenkinti, priteisti iš atsakovės 7735,86 Lt nesugrąžinto kredito, 1992,54 Lt palūkanų (LR CK 6.37 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.870-6.874 str., 6.886 str.).

8Už tai, kad atsakovė laiku neįvykdė savo prievolės, ieškovas yra paskaičiavęs 6406,16 Lt delspinigių (b.l. 16).

9CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006 nurodyta, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus.

10Nagrinėjamu atveju atsižvelgtina į tai, kad atsakovė yra vartotoja, kuri sutartį su ieškovu sudarė prisijungdama prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, į delspinigių normą (0,1 procentai), į tai, jog prašoma priteisti delspinigių suma (6406,16 Lt) beveik siekia skolos, t.y. negrąžinto kredito sumą (7735,86 Lt), taip pat į paties ieškovo elgesį - nepaisant to, kad atsakovė įmokų nemokėjo nuo 2009-09-17 (nedidelę įmoką atlikusi 2012-01-27, vėliau jokių piniginių lėšų negrąžino), ieškovas per visą laikotarpį skaičiuodamas delspinigius, į teismą kreipėsi tik 2012-05-16. Įvertinus šias aplinkybes, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir mažintini iki 2000 Lt (LR CK 6.73 str., 6.258 str. 3 d., 6.71 str.).

11Remiantis CK 6.37 str. 1 d., CK 6.210 str. 1 d., iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Remiantis CPK 88 str., 93 str. 1 d., patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovės ieškovui priteistinas 352 Lt žyminis mokestis (b.l. 1) (proporcingai patenkintų reikalavimų daliai). Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos iš šalių nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

13Teismas, vadovaudamasis LR CPK 285 str.,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovės M. S. (a.k. ( - ) ieškovui AB SEB bankui (į.k. 112021238) 7735,86 Lt skolos, 1992,54 Lt palūkanų ir 2000 Lt delspinigių, iš viso 11728,40 Lt (vienuolika tūkstančių septynis šimtus dvidešimt aštuonis litus 40 ct), 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 11728,40 Lt sumos nuo 2012-05-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 352 Lt (tris šimtus penkiasdešimt du litus) bylinėjimosi išlaidų.

16Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus rajono apylinkės teismui turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo CPK 287 str. nustatyta tvarka.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

19Sprendimo nuorašą ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti atsakovams.

Proceso dalyviai
Ryšiai