Byla 2-527-330/2018
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 18 d. nutarties dalies, kuria uždarosios akcinės bendrovės „Julidona“ bankroto byloje Nr. B2-173-560/2017 atsisakyta pareiškėją uždarąją akcinę bendrovę „Skolų valdymo paslaugos“ įtraukti į kreditorių sąrašą vietoje uždarosios akcinės bendrovės „NT investicijos“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Skolų valdymo paslaugos“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 18 d. nutarties dalies, kuria uždarosios akcinės bendrovės „Julidona“ bankroto byloje Nr. B2-173-560/2017 atsisakyta pareiškėją uždarąją akcinę bendrovę „Skolų valdymo paslaugos“ įtraukti į kreditorių sąrašą vietoje uždarosios akcinės bendrovės „NT investicijos“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nutartimi UAB „Julidona“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratore paskirta UAB „Bankroto administravimo paslaugos“. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartimi buvo patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas, kuris tikslintas 2015 m. spalio 15 d., 2015 m. lapkričio 20 d., 2015 m. lapkričio 27 d., 2016 m. kovo 15 d., 2016 m. spalio 24 d., 2016 m. gruodžio 8 d., 2016 m. gruodžio 28 d., 2017 m. kovo 7 d., 2017 m. rugsėjo 26 d. ir 2017 m. gruodžio 11 d. nutartimis. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 20 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.
 2. Pareiškėja UAB „Skolų valdymo paslaugos“ pateikė teismui prašymą UAB „Julidona“ bankroto byloje įtraukti UAB „Skolų valdymo paslaugos“ į pirmos eilės kreditorių sąrašą vietoje J. S. su 27,66 Eur reikalavimu; įtraukti į antros eilės kreditorių sąrašą vietoje VĮ Turto banko su 67,45 Eur reikalavimu; įtraukti į trečios eilės kreditorių sąrašą vietoje kreditoriaus UAB „NT investicijos“ su 599,25 Eur reikalavimu.
 3. BUAB „Julidona“ bankroto administratorė sutiko su prašymu dalyje dėl UAB „Skolų valdymo paslaugos“ įtraukimo į BUAB „Julidona“ kreditorių sąrašą vietoje J. S., taip pat su prašymu dėl UAB „Skolų valdymo paslaugos“ įtraukimo į kreditorių sąrašą su 67,45 Eur finansiniu reikalavimu vietoje VĮ Turto banko. Bankroto administratorė pareiškėjos prašymo dėl įtraukimo į kreditorių sąrašą vietoje UAB „NT investicijos“ prašė netenkinti, kadangi UAB „NT investicijos“ finansinis reikalavimas nebuvo patvirtintas BUAB „Julidona“ bankroto byloje, per teismo nustatytus terminus nebuvo pasinaudota teise pateikti finansinį reikalavimą, be to, prašymas pateiktas praleidus įstatyme nustatytus terminus, o jų atnaujinti neprašoma.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 18 d. nutartimi pareiškėjos UAB „Skolų valdymo paslaugos“ prašymą patenkino iš dalies: išbraukė J. S. iš BUAB „Julidona“ kreditorių sąrašo ir vietoje jo į pirmos eilės kreditorių sąrašą įtraukė UAB „Skolų valdymo paslaugos“ su 27,66 Eur finansiniu reikalavimu; išbraukė VĮ Turto banką iš BUAB „Julidona“ kreditorių sąrašo ir padidino trečios eilės kreditorės UAB „Skolų valdymo paslaugos“ finansinį reikalavimą 67,45 Eur suma. Teismas netenkino pareiškėjos prašymo įtraukti ją į kreditorių sąrašą vietoje UAB „NT investicijos“.
 2. Teismas konstatavo, kad UAB „Skolų valdymo paslaugos“ prašymas dėl UAB „Skolų valdymo paslaugos“ įtraukimo į BUAB „Julidona“ kreditorių sąrašą vietoje J. S. ir VĮ Turto banko yra pagrįstas.
 3. Teismas nenustatė pagrindo pareiškėją įtraukti į BUAB „Julidona“ kreditorių sąrašą vietoje UAB „NT investicijos“. Pažymėjo, kad UAB „NT investicijos“ nebuvo įtraukta į BUAB „Julidona“ kreditorių sąrašą, todėl nėra pagrindo vietoje UAB „NT investicijos“ į kreditorių sąrašą įtraukti pareiškėjos.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Atskirajame skunde pareiškėja UAB „Skolų valdymo paslaugos“ prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 18 d. nutartį ir patvirtinti finansinį reikalavimą, kurį pareiškėja perėmė iš kreditorės UAB „NT investicijos“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. UAB „NT investicijos“ išreiškė valią dalyvauti bankroto byloje, prašydama ją įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu. Pagal teismų praktiką yra svarbu, kad kreditorius būtų išreiškęs valią dėl skolos išieškojimo. Pareiškėja yra teisėta UAB „NT investicijos“ reikalavimo teisių perėmėja.
  2. Finansinį reikalavimą pagrindžiantys įrodymai buvo pateikti teismui, be to, jie yra ir bankroto administratorės žinioje. Papildomų dokumentų poreikio byloje nėra.
 2. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo SIA „I. N.“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 18 d. nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjos atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodoma, kad UAB „NT investicijos“ nesikreipė dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo, todėl negalėjo būti įtraukta į kreditorių sąrašą. Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymas nėra pakankamas pagrindas pareiškėją įtraukti į įmonės kreditorių sąrašą. Be to, nagrinėjamu atveju terminas finansiniam reikalavimui pareikšti buvo praleistas.
 3. Atsiliepime į atskirąjį skundą BUAB „Julidona“ bankroto administratorė prašo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 18 d. nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjos atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas tokiais argumentais:
  1. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas neturėjo pagrindo tvirtinti UAB „NT investicijos“ finansinio reikalavimo, kadangi ši bendrovė to neprašė.
  2. Atskirajame skunde minima teisminė praktika netaikytina, kadangi cituojami išaiškinimai suformuluoti bylose, kuriose buvo kitokios faktinės aplinkybės. Įstatyme numatytas kreditoriaus teises įgyja tik tas asmuo, kurio finansinis reikalavimas patvirtintas teismo nutartimi. Kadangi UAB „NT investicijos“ finansinis reikalavimas nebuvo patvirtintas, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjos prašymo ir įtraukti pareiškėją į kreditorių sąrašą vietoje UAB „NT investicijos“.

5Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria UAB „Julidona“ bankroto byloje atsisakyta pareiškėją UAB „Skolų valdymo paslaugos“ įtraukti į kreditorių sąrašą vietoje UAB „NT investicijos“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą teisėjų kolegija sprendžia vadovaudamasi atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų. Bankroto bylų nagrinėjimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ), kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą ir kt., taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja nurodyto įstatymo nuostatoms (ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalis).
 3. Kreditorių reikalavimo tikslinimai, susiję su bankroto procesu (nesumokėti mokesčiai, kitos privalomosios įmokos, įsiskolinimai atleistiesiems darbuotojams), tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis). Kreditorių reikalavimų tikslinimo institutas yra išaiškintas teismų praktikoje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad kreditoriaus reikalavimų tikslinimas reiškia naują reikalavimo tikrinimą, įsiteisėjusios nutarties peržiūrėjimą, ekonomines ir laiko sąnaudas, todėl bankroto bylą nagrinėjantis teismas turėtų siekti, kad kreditoriaus reikalavimo pagrįstumas ir dydis būtų nustatyti jo tvirtinimo stadijoje, o reikalavimų tikslinimo institutas taikomas tais atvejais, kai šioje stadijoje tam tikrų aplinkybių nustatyti protingomis pastangomis neįmanoma ar kai jos pasikeičia po reikalavimo patvirtinimo. Tai padėtų užtikrinti bankroto procedūrų sklandumą, kreditorių reikalavimų tenkinimo proporcijų stabilumą, išvengti atlikto reikalavimų tenkinimo koregavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011).
 4. Minėtas teisinis reguliavimas suponuoja išvadą, jog bankroto bylą nagrinėjančiam teismui patvirtinus įmonės kreditorių sąrašą bei jų finansinių reikalavimų dydį, teismas turi teisę patikslinti (sumažinti, padidinti) kreditoriaus finansinio reikalavimo dydį arba išbraukti kreditorių iš kreditorių sąrašo iki teismo nutarties dėl bankroto bylos nutraukimo ar sprendimo likviduoti įmonę priėmimo, o ĮBĮ 26 straipsnyje nurodytų galimų kreditorinių reikalavimų patikslinimų sąrašas, vadovaujantis aukščiau nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, nėra baigtinis.
 5. Iš bylos duomenų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nutartimi UAB „Julidona“ iškelta bankroto byla. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartimi buvo patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas, kuris tikslintas 2015 m. spalio 15 d., 2015 m. lapkričio 20 d., 2015 m. lapkričio 27 d., 2016 m. kovo 15 d., 2016 m. spalio 24 d., 2016 m. gruodžio 8 d., 2016 m. gruodžio 28 d., 2017 m. kovo 7 d., 2017 m. rugsėjo 26 d. ir 2017 m. gruodžio 11 d. nutartimis. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 20 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.
 6. Pareiškėja UAB „Skolų valdymo paslaugos“ BUAB „Julidona“ bankroto bylą nagrinėjančiam teismui pateikė prašymą pareiškėją įtraukti į pirmos eilės kreditorių sąrašą vietoje kreditoriaus J. S. su 27,66 Eur finansiniu reikalavimu; įtraukti į antros eilės kreditorių sąrašą vietoje kreditorės VĮ Turto banko su 67,45 Eur finansiniu reikalavimu, įtraukti į trečios eilės kreditorių sąrašą vietoje kreditorės UAB „NT investicijos“ su 599,25 Eur finansiniu reikalavimu. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl UAB „NT investicijos“ finansinio reikalavimo, kurį pareiškėja įgijo reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu.
 7. Pirmosios instancijos teismas apskųstąjį procesinį sprendimą, kuriuo atsisakyta pareiškėją įtraukti į BUAB „Julidona“ kreditorių sąrašą vietoje UAB „NT investicijos“, grindė tuo, jog (kitaip nei pirmųjų dviejų finansinių reikalavimų atveju) UAB „NT investicijos“ finansinis reikalavimas UAB „Julidona“ bankroto byloje nebuvo patvirtintas, taigi neatsirado pagrindo pareiškėją įtraukti į kreditorių sąrašą vietoje UAB „NT investicijos“.
 8. Pareiškėja UAB „Skolų valdymo paslaugos“, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo išvadomis, atskirajame skunde nurodė, kad UAB „NT investicijos“ išreiškė valią dalyvauti bankroto byloje, prašydama ją įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, o pagal teismų praktiką to pakanka finansinio reikalavimo patvirtinimui. Akcentavo, kad pareiškėja yra teisėta UAB „NT investicijos“ reikalavimo teisių perėmėja. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su šiais apeliantės argumentais.
 9. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad UAB „NT investicijos“ finansinis reikalavimas nebuvo patvirtintas BUAB „Julidona“ bankroto byloje, todėl nebuvo pagrindo, įvykus reikalavimo teisės perleidimui, pareiškėją įtraukti į bankrutavusios įmonės kreditorių sąrašą vietoje UAB „NT investicijos“. Tokią išvadą lemia esminė aplinkybė, jog UAB „NT investicijos“, iškėlus UAB „Julidona“ bankroto bylą, jos kreditore įmonių bankroto procesą reguliuojančių normų prasme netapo, todėl savo, kaip kreditorės bankroto procese, procesinės padėties negalėjo perleisti, kadangi jos neturėjo (ĮBĮ 26 straipsnio 3 dalis).
 10. Apeliantė atskirajame skunde nurodė, kad UAB „NT investicijos“ išreiškė valią dalyvauti bankroto byloje, prašydama ją įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, o pagal teismų praktiką to esą pakanka finansinio reikalavimo patvirtinimui. Šiai pozicijai pagrįsti apeliantė nurodo į Lietuvos apeliacinio teismo suformuotą precedentą 2017 m. rugpjūčio 29 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-1524-241/2017. Teisėjų kolegija pažymi, jog apeliantės nurodytas precedentas šioje byloje sprendžiamam klausimui nėra aktualus. Apeliantės nurodytos civilinės bylos ratio decidendi esmingai skiriasi nuo nagrinėjamos bylos faktinių aplinkybių. Civilinėje byloje Nr. 2-1524-421/2017 buvo sprendžiami klausimai dėl bankroto bylą nagrinėjančio teismo teisės (pareigos), nesant kreditorių atskiro prašymo, tvirtinti jų finansinius reikalavimus pagal antstolių persiųstus bankroto bylą nagrinėjančiam teismui vykdomuosius dokumentus. Nurodytoje civilinėje byloje konstatuota, kad pagal antstolio pateiktus vykdomuosius dokumentus kreditorius gali būti įtrauktas į kreditorių sąrašą atskirai nepareiškęs savo finansinio reikalavimo. Tokia išvada grindžiama teismų sprendimų privalomumu (CPK 18 straipsnis) bei aiškiai išreikšta kreditoriaus valia gauti reikalavimo patenkinimą. Tačiau nagrinėjamu atveju susiklosčiusi procesinė situacija nėra tapati ar esmingai panaši nurodytai kitoje byloje – dėl UAB „NT investicijos“ finansinio reikalavimo nebuvo priimtas (ir įsiteisėjęs) teismo procesinis sprendimas, taigi nebuvo pradėtas ir vykdymo (priverstinio išieškojimo) procesas. Vien ta aplinkybė, jog UAB „NT investicijos“, svarstant bankroto bylos iškėlimo UAB „Julidona“ klausimą, buvo įtraukta į bylą trečiuoju asmeniu, palaikė reikalavimą dėl bankroto bylos UAB „Julidona“ iškėlimo, nesudaro pagrindo konstatuoti aplinkybių, dėl kurių pasisakyta Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugpjūčio 29 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-1524-241/2017, viseto buvimo. Kita vertus, nustatytos aplinkybės liudija, kad UAB „NT investicijos“ bankroto procese nebuvo pakankamai aktyvi, nesidomėjo finansinio reikalavimo tvirtinimo pagrindo egzistavimu, kreditorinių reikalavimų pateikimo ir tvirtinimo tvarka, eiga bei rezultatais.
 11. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog teisminiame procese dėl UAB „Julidona“ bankroto bylos iškėlimo dalyvavusi UAB „NT investicijos“, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, teismo nustatytu terminu turėjo pareikšti savo finansinį reikalavimą ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. UAB „NT investicijos“ tokia įstatyme numatyta teise nepasinaudojo, todėl pareiškėjos reikalavimas įtraukti ją į kreditorių sąrašą vietoje UAB „NT investicijos“ (t. y. atlikti procesinį veiksmą dėl kreditorių pasikeitimo) yra nepagrįstas, todėl negalėjo būti tenkinamas.
 12. Kiti atskirojo skundo argumentai nedaro įtakos apskųstos nutarties dalies teisėtumo bei pagrįstumo įvertinimui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako. Apibendrinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro įstatyme nustatytų pagrindų naikinti apeliacine tvarka apskųstą pirmosios instancijos teismo nutartis dalį, todėl atskirasis skundas atmestinas, o nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

6Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

7Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 18 d. nutarties dalį, kuria uždarosios akcinės bendrovės „Julidona“ bankroto byloje Nr. B2-173-560/2017 atsisakyta pareiškėją uždarąją akcinę bendrovę „Skolų valdymo paslaugos“ įtraukti į kreditorių sąrašą vietoje uždarosios akcinės bendrovės „NT investicijos“, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai