Byla e2-1872-592/2017
Dėl iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Igoris Kasimovas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį atsakovei asociacijai Lietuvos buriuotojų sąjungai dėl iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė prašo iškeldinti atsakovę su visu jai priklausančiu turtu iš 83,69 kv. m. negyvenamųjų patalpų, unikalus Nr. ( - ), pastato 1A3p pirmame aukšte, pažymėtų indeksais 18-(2, 4-8, 16), su bendro naudojimo patalpomis, plane pažymėtomis indeksais a-3, 19-1, 18-3, esančių adresu ( - ), Vilniuje.

4Ieškovė nurodo, kad ji ir atsakovė 2015 m. liepos 28 d. sudarė Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį Nr. A466-36/15-(2.14.1.42-AD4) (toliau nuomos sutartis), kuria atsakovei buvo perduotos negyvenamosios patalpos, esančios adresu ( - ), Vilniuje, 83,69 kv. m. pastato 1A3p pirmame aukšte, pažymėtos indeksais 18-(2, 4-8, 16), su bendro naudojimo patalpomis, plane pažymėtomis indeksais a-3, 19-1, 18-3, unikalus Nr. ( - ), administracinės veiklos vykdymui, neįrengiant gyvenamųjų patalpų. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento Turto valdymo skyriaus specialistas 2016 m. birželio 23 d. vizualiai iš išorės apžiūrėjo atsakovei išnuomotas patalpas pirmame aukšte, pažymėtas indeksais 18-(2,4-8, 16), ir nustatė, kad atsakovė patalpose veiklos nebevykdo, patalpos nenaudojamos, neprižiūrimos, neremontuojamos ir nesaugomos. Patalpos, pažymėtos indeksais 18-5 ir 18-8, nerakinamos, užkrautos įvairiais daiktais. 2016 m. liepos 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracija kreipėsi į atsakovę informuodama apie nuomos sutarties pažeidimus ir vienašališką nuomos sutarties nutraukimą nuo 2016 m. rugpjūčio 22 d., tačiau nuomotojas į raštą nereagavo ir geranoriškai patalpų negrąžino.

5Atsakovei ieškinio ir jo priedų kopijos, pranešimas pateikti atsiliepimą įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Esant šioms aplinkybėms ir ieškovės prašymui, byloje priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis). Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Ieškovė yra negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), Vilniuje, savininkė. Šalys 2015 m. liepos 28 d. sudarė nuomos sutartį, kuria atsakovei buvo perduotos negyvenamosios patalpos, esančios adresu ( - ), Vilniuje, 83,69 kv. m. pastato 1A3p pirmame aukšte, pažymėtos indeksais 18-(2, 4-8, 16), su bendro naudojimo patalpomis, plane pažymėtomis indeksais a-3, 19-1, 18-3, unikalus Nr. ( - ), administracinės veiklos vykdymui, neįrengiant gyvenamųjų patalpų. Nuomos sutartimi nuomininkas įsipareigojo naudoti turtą pagal paskirtį, griežtai laikytis šios paskirties turtui keliamų priežiūros, sandėliavimo, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų (nuomos sutarties 9.1 punktas), savo lėšomis įregistruoti nuomos sutartį Nekilnojamojo turto registre ir pateikti įregistravimo faktą patvirtinančius dokumentus nuomotojui (nuomos sutarties 20 p.), savo lėšomis apdrausti visam nuomos sutarties galiojimo laikui (nuo 2015 m. balandžio 27 d. iki 2020 m. balandžio 27 d.) gaunamą turtą nuomotojo naudai nuo gaisro, potvynio, vagystės ir trečiųjų asmenų neteisėtų veikų ir pateikti nuomotojui apdraudimo faktą patvirtinančius dokumentus (nuomos sutarties 21 punktas). Šių nuomos sutarties punktų atsakovė neįvykdė. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento Turto valdymo skyriaus specialistas 2016 m. birželio 23 d. vizualiai iš išorės apžiūrėjo atsakovei išnuomotas patalpas pirmame aukšte, pažymėtas indeksais 18-(2,4-8, 16), ir nustatė, kad atsakovė patalpose veiklos nebevykdo, patalpos nenaudojamos, neprižiūrimos, neremontuojamos ir nesaugomos. Patalpos, pažymėtos indeksais 18-5 ir 18-8, nerakinamos, užkrautos įvairiais daiktais. 2016 m. liepos 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracija kreipėsi į atsakovę informuodama apie nuomos sutarties pažeidimus ir vienašališką nuomos sutarties nutraukimą nuo 2016 m. rugpjūčio 22 d., tačiau nuomotojas į raštą nereagavo ir geranoriškai patalpų negrąžino. Pagal nuomos sutarties 15 punktą nuomotojas turi teisę vienašališkai nutraukti nuomos sutartį prieš terminą apie tai raštu įspėdamas nuomininką ne vėliau kaip prieš mėnesį, jeigu nuomininkas nevykdo nuomos sutarties, taip pat ir 9, 20, 21 punktuose nurodytų įsipareigojimų. Tokiu atveju nuomos sutartis pasibaigia nuo nuomotojo raštiško pranešimo apie sutarties nutraukimą nuomininkui dienos. Dėl tokių atsakovės veiksmų ieškovė vienašališkai nutraukė sutartį prieš terminą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.217 straipsnio 5 dalies ir nuomos sutarties 15 punkto pagrindu. Atsakovė ieškovei patalpų negrąžino. Taigi, nustatyta, kad ieškovės teisės į nuosavybės teise jai priklausančias negyvenamąsias patalpas yra varžomos atsakovės veiksmais.

9CK 4.95 ir 4.98 straipsniai įtvirtina du savarankiškus savininko teisių gynimo būdus –vindikacinį ir negatorinį ieškinį. Nekilnojamųjų daiktų, kaip nuosavybės teisės objektų, specifiką lemia tokių objektų ir teisių į juos registracija Nekilnojamojo turto registre. Nekilnojamojo daikto savininko prarasta galimybė faktiškai naudotis daiktu neturi būti tapatinama su valdymo, kaip vieno iš nuosavybės teisės turinio elementų, praradimu. Visais atvejais, kai nekilnojamojo daikto savininko teisių pažeidimas pasireiškia negalėjimu naudotis savo daiktu dėl to, kad kitas asmuo juo naudojasi be jokio teisinio pagrindo, savininko teisės ginamos negatoriniu ieškiniu (CK 4.98 straipsnis).

10Pagal CK 4.37 str. 1 dalį nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti. Minėtų negyvenamųjų patalpų savininkas - ieškovė, gindama savo teises naudotis negyvenamąja patalpa, ją valdyti ir disponuoti, turi teisę reikalauti per teismą pašalinti bet kuriuos jo teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu, tarp jų ir prašyti iškeldinti atsakovę. CK 4.98 straipsnio pagrindu savininkas turi teisę reikalauti iškeldinti asmenis, nes šio reikalavimo esmė yra be sutarties ar kitokio teisinio pagrindo užimamų negyvenamųjų patalpų atlaisvinimas. Ieškovės teisės varžomos tuo, kad atsakovė negrąžina ieškovei patalpų, kurios nuosavybės teise priklauso ieškovei, ieškovė negali savo nuožiūra naudotis nuosavybės teise priklausančiu turtu, ieškovei priklausančiose patalpose yra kitiems asmenims priklausančio turto. Atsakovė neginčijo ieškovės nurodytos aplinkybės, jog ieškovei prieš terminą nutraukus nuomos sutartį, atsakovė negrąžino ieškovei patalpų. Pažymėtina, kad nuo ieškinio padavimo teismui dienos (teisme ieškinys gautas 2016 m. rugsėjo 22 d.) praėjo daugiau nei keturi mėnesiai, tačiau atsakovė negrąžina ieškovei priklausančių patalpų (CK 6.497, 6.499 straipsniai).

11Tokiu atveju teismas daro išvadą, kad ieškovės reikalavimas iškeldinti atsakovę yra pagrįstas ir tenkintinas (CPK 178, 185 str.).

12Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė nuo bylinėjimosi išlaidų buvo atleista (CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas), vadovaujantis CPK 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovė į valstybės biudžetą priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai, t. y. 41 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Iš atsakovės valstybei taip pat priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, t.y. 1,16 Eur (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas), nes iš šalies pagal CPK 96 straipsnio 6 dalį į valstybės biudžetą išieškotina bendra bylinėjimosi išlaidų suma, t.y. 42,16 Eur, yra didesnė negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 92 straipsnis).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Iškeldinti atsakovę asociaciją Lietuvos buriuotojų sąjungą (juridinio asmens kodas 191691646) su visu jai priklausančiu turtu iš 83,69 kv. m. negyvenamųjų patalpų, unikalus Nr. ( - ), pastato 1A3p pirmame aukšte, pažymėtų indeksais 18-(2, 4-8, 16), su bendro naudojimo patalpomis, plane pažymėtomis indeksais a-3, 19-1, 18-3, esančių adresu ( - ), Vilniuje.

16Priteisti iš atsakovės asociacijos Lietuvos buriuotojų sąjungos (juridinio asmens kodas 191691646) į valstybės biudžetą 42,16 Eur (keturiasdešimt du eurus 16 ct) bylinėjimosi išlaidų. Valstybei priteista suma mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įstaigos kodas - 188659752, biudžeto surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas - 5660.

17Atsakovė, dėl kurios yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai