Byla 2S-1159-516/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rasos Gudžiūnienės,

2kolegijos teisėjų Tatjanos Žukauskienės ir Andžej Maciejevski,

3kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų suinteresuoto asmens Labdaros ir paramos fondo „Padėkime vaikams ir seneliams“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 19 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus pareiškimą suinteresuotiems asmenims Lentvario vaiko globos namams, Labdaros ir paramos fondui „Padėkime vaikams ir seneliams“, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie SADM dėl globėjo nušalinimo, globėjo paskyrimo ir kitos globos vietos nustatymo.

4Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

5Pareiškėjas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyrius kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydamas: 1) Labdaros ir paramos fondą „Padėkime vaikams ir seneliams“ nušalinti nuo D. Z. , J. Z. ir G. Z. globėjo (rūpintojo) pareigų; 2) D. Z. , J. Z. ir G. Z. globėju 9rūpintoju) paskirti Lentvario vaikų globos namus; 3) D. Z. , J. Z. ir G. Z. globos (rūpybos) vietą nustatyti Lentvario vaikų globos namuose; 4) Lentvario vaikų globos namus paskirti nepilnamečių vaikų lėšų tvarkytoju.

6Pareiškėjas nurodė, kad Vilniaus rajono savivaldybės mero 1999-09-01 potvarkiu Nr. 707 nepilnamečiams D. Z. , gim. ( - ), J. Z. , gim. ( - ), ir G. Z. , gim. ( - ), buvo įsteigta laikinoji globa (rūpyba) labdaros ir paramos fonde „Padėkime vaikams ir seneliams“, Pikeliškių k., Riešės sen., Vilniaus r. Vėliau Vilniaus rajono apylinkės teismo 2001-03-13 sprendimu anksčiau minėtų nepilnamečių vaikų tėvui M. Z. buvo laikinai apribota tėvo valdžia jo vaikų atžvilgiu, o 2005-01-06 Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimu buvo neterminuotai apribota M. Z. tėvo valdžia jo vaikų atžvilgiu, o nepilnamečiams vaikams D. Z. , J. Z. , G. Z. , buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) labdaros ir paramos fonde „Padėkime vaikams ir seneliams“, Pikeliškių k., Riešės sen., Vilniaus r.. Pareiškėjas nurodė, kad globėjas netinkamai atlieka savo pareigas. VTAS pradėjo gauti įvairių institucijų raštus, kuriuose konstatuojamas globėjo nevykdymas pareigų, susijusių su užtikrinimu vaikams jų fizinio ir psichinio saugumo, rūpinimosi vaikų sveikata ir mokymusi, vaikų auklėjimu, vaikų rengimu savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje. Vaikai jau ilgesnį laiką skundėsi, kad iš globėjų nuolat girdi įžeidinėjimus, tyčiojimąsi, prasivardžiavimus, žeminančius vaikų orumą, vaikams nuolat yra sakoma, kad išaugę jie taps degraduojančiomis asmenybėmis. Pareiškėjas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad D. Z. šiuo metu sako, kad yra patenkinta gyvenimu Pikeliškių globos namuose ir ją tenkina visos sąlygos globos įstaigoje, tačiau dauguma vaikų iš globos namų minėjo, kad bijo prie D. Z. kalbėtis apie padėtį globos įstaigoje, kadangi jinai viską papasakoja globėjams, o tada vaikai yra psichologiškai traumuojami. Iš vaikų žodžių sužinojo, kad globėjai turi savo numylėtinius, išrinktuosius vaikus, kuriems yra leidžiama daugiau nei kitiems vaikų globos namų vaikams, jie yra paskatinami įvairiais būdais. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui sunku rasti bendrą kalbą su globėjais dėl darbo su vaikais administravimo. Globos įstaiga neatitinka higienos reikalavimų, visiškai neaišku, kaip tvarkomos vaikų asmens bylos, vaikų turtiniai klausimai. Globos įstaigos administracija visiškai nesuinteresuota, kad vaikai patektų į šeimas, būtų įvaikinti. Pikeliškių globos namų vaikai skundėsi maitinimo sąlygomis, minėjo, kad Vaikų globos namuose ilgą laiką nebuvo virėjo, o vaikai patys turėjo paruošti maisto sau bei visiems vaikams iš globos įstaigos, vaikai buvo uždaromi globos įstaigoje ir niekur neišleidžiami, turi patys migdyti jaunesnio amžiaus vaikus. Globos įstaigoje tik apie mėnesį dirba socialinis darbuotojas, nėra kitų kvalifikuotų darbuotojų. Dar 2007 m. maisto ir veterinarijos tarnyba nustatė, kad nėra žmogaus, atsakingo už maisto ruošimą, maistą ruošia vyresni vaikai, fondas neturi higienos paso, nėra užtikrintos tinkamos higienos sąlygos. 2 metus buvo stengtasi išspręsti susidariusią situaciją, bet niekas nesikeičia. Fondo teikiamos paslaugos neatitinka reikalavimų, vidaus tvarka chaotiška, darbuotojų kvalifikacija nepakankama. Tai, kad vaikai nepakankamai kontroliuojami, patvirtina faktas, jog vaikai dažnai nelanko mokyklos be pateisinamų priežasčių. Pažymėjo, kad nagrinėjant tokio pobūdžio bylas turi būti atsižvelgta į vaiko norus, tačiau pirmenybė turi būti skiriama vaiko interesams. Atkreipė dėmesį, jog vaikai apie 10 metų gyvena Pikeliškėse, Gintautui leidžiama gyventi kaip jis nori, todėl jis nenori išvažiuoti. Judita dar nėra apsisprendusi, kur nori gyventi, ji negalėjo daug ko paaiškinti.

7Bylos nagrinėjimo metu D. Z. sukako 18 metų, ji tapo pilnamete, todėl pareiškėjas atsisakė nuo visų reikalavimų, susijusių su D. Z. ir šioje dalyje prašė bylą nutraukti.

8Vilniaus rajono apylinkės teismas 2009 m. birželio 19 d. nutartimi pareiškėjo prašymą patenkino ir nušalino Labdaros ir paramos fondą „Padėkime vaikams ir seneliams“ nuo J. Z. ir G. Z. globėjo pareigų. Teismas paskyrė J. Z. ir G. Z. globėju Lentvario vaikų globos namus, nustatė J. Z. ir G. Z. globos vietą Lentvario vaikų globos namuose, bei paskyrė J. Z. ir G. Z. lėšų tvarkytoju Lentvario vaikų globos namus.

9Teismas taip pat priėmėm pareiškėjo atsisakymą nuo reikalavimų dalyje dėl D. Z. ir bylą šioje dalyje nutraukė.

10Teismas konstatavo, kad byloje esantys įrodymai bei išdėstyti motyvai sudaro pagrindą daryti išvadą, jog Labdaros ir paramos fondas „Padėkime vaikams ir seneliams“ netinkamai vykdė globėjo pareigas, numatytas CK 3.271 str., nesilaikė Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 str. 2 p., 6 str. 1 p., 16 str. 1 p., Jungtinių Tautų Vaiko teisų konvencijos 21, 23, 24, 27, 31, 32 str. str. reikalavimų, todėl pareiškėjo prašymas nušalinti Labdaros ir paramos fondą „Padėkime vaikams ir seneliams“ nuo J. ir G. Z. globėjo pareigų yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

11Teismui padarius išvadą, jog fondas netinkamai atliko globėjo pareigas, nepilnamečių vaikų norą likti gyventi Pikeliškių globos namuose teismas vertino kaip neatitinkantį jų interesų, todėl šiuo konkrečiu atveju teismas laikė, jog teismas juo neturi pagrindo juo vadovautis.

12Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo Labdaros ir paramos fondas „Padėkime vaikams ir seneliams“ prašo Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009-06-19 nutartį panaikinti ir priimti naują nutartį - pareiškėjo pareiškimą atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. į bylą nebuvo pateiktas savivaldybės mero teikimas ir savivaldybės tarybos sprendimas dėl vaikų teisių apsaugos tarnybos įsteigimo. Teigia, kad buvo pateikti savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti vaikų teisių apsaugos skyriaus nuostatai, kurie rodo, kad Vilniaus rajono savivaldybėje pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką nėra sukurta vaikų teisių apsaugos tarnyba. Dėl šios priežasties apelianto nuomone, vaikų teisių apsaugos skyriaus pateiktas pareiškimas teismui laikytinas pareiškimu asmens, CK 3.246 str. 3 d. prasme nesančio globos (rūpybos) institucija;
  2. teismas nepagrįstai rėmėsi Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovo paaiškinimais ir nevertino, kad atstovas tyčia pateikia senus, tikrovės neatitinkančius duomenis, slepia informaciją apie šiuo metu esančią padėtį, siekia, kad reali padėtis Pikeliškių vaikų globos namuose nebūtų nustatyta. Dėl šios priežasties apelianto teigimu, pareiškėjo paaiškinimai turėjo būti įvertinti kritiškai;
  3. teismas nepagrįstai rėmėsi Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovės D. L. paaiškinimais ir nevertino fakto, kad šį asmenį su Ona ir R. K. konfliktuojantis Danijos verslininkas K. M. savo pareiškimuose vadina panaudodamas žodį „miela“, kas gali rodyti atstovės netarnybinį suinteresuotumą bylos baigtimi;
  4. teismas negalėjo remtis 2007-09-10 ir 2007-07-12 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raštais, kadangi apeliantas yra gavęs maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą, todėl rizikos globotinių sveikatai dėl racionalios ir visavertės mitybos reikalavimų pažeidimų nėra;
  5. teismas negalėjo remtis 2007-09-27 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos rašto teiginiais kaip įrodymu, kadangi pareiškėjas neparašė apklausti asmenų, kurių pasisakymų pagrindu rašytas 2007-09-27 raštas, o dalis rašto tikrai neatitinka tikrovės;
  6. teismo nurodytas 2007-10-26 Vilniaus visuomenės sveikatos leidimas – higienos pasas yra senas ir neatitinka dabar esančios padėties. Teigia, kad apeliantas nuo 2007-09-06 siekia gauti leidimą – higienos pasą. Tačiau Visuomenės sveikatos centras nepagrįstai atsisako jį išduoti, todėl toks Centro sprendimas buvo apskųstas administracinės teisenos tvarka ir šiuo metu Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra pradėta administracinė byla. Apelianto teigimu, teismas, žinodamas apie ginčą dėl leidimo – higienos paso negalėjo savo nutarties grįsti šio leidimo – higienos paso neturėjimu. Be to, sprendžiant dėl leidimo – higienos paso, teismas be pagrindo netaikė CK 6.633 str. 1 d., kuri numato, kad Vilniaus rajono savivaldybė panaudos gavėjui privalėjo perduoti daiktą tokios būklės, kuri atitinka daikto naudojimo paskirtį. Nurodo, kad taikant šią normą, teismas privalėjo konstatuoti, kad dėl leidimo – higienos paso nebuvimo yra kalta ir Vilniaus rajono savivaldybė, kuri neatliko jokių veiksmų pastato tvarkymui;
  7. teismas negalėjo remtis Vaiko teisių apsaugos kontrolierės 2008-08-08 pažyma, kadangi ši pažyma nurodė kai kuriuose trūkumus, kurie galėjo būti pašalinti ir buvo šalinami darbine tvarka;
  8. teismas nepagrįstai nevertino tos aplinkybės, jog Vaikų teisių ir įvaikinimo tarnybos atstovė į vaikų globos namus siuntė galimus įtėvius netinkamus pagal savo amžių;
  9. 2009-03-05 psichologinio mikroklimato įvertinimo pažyma šioje byloje negali būti laikoma įrodymu, kadangi nuo 2009-02-02 apelianto atžvilgiu buvo atliekami aktyvūs veiksmai paimant vaikus. Taigi tokioje situacijoje psichologinis mikroklimatas negalėjo būti normalusl ;
  10. Teismas negalėjo remtis 2009-03-17 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos raštu, nes jame minimi A. S. ir J. Z. pareiškimai, o šie asmenys teismo posėdyje nebuvo apklausti ;

1311) Teismas negalėjo remtis 2009-05-05 Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus pažyma, nes kontrolierius yra atnaujinęs tyrimą ir pareiškėjas šį, faktą pripažino ;

1412) Byloje nėra įrodymų, kad apeliantas kaip rūpintojas netinkamai vykdė CK 3.271 str. Nuostatas, nesilaikė Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo ;

1513) Teismas ignoravo J. Z. ir G. Z. nuomonę ir tuo pažeidė šių asmenų teisę laikyti jų nuomonę svarbia priimant sprendimus. Be to, teimas pažeidė brolių ir seserų neišskyrimo principą, nes D. Z. , įsiteisėjus teismo nutarčiai, liktų Pikeliškėse, o jos brolis ir sesuo būtų perkelti į Lentvario vaikų globos namus ;

1614) Teismas nevertino fakto, kad dėl K. M. veiksmų yra pradėtas ikiteisminis tyrimas Vilniaus rajono apylinkės prokuratūroje. Apelianto nuomone, pats ikiteisminio tyrimo faktas rodo, kad nurodytas asmuo turi šioje byloje neatskleistą interesą, susijusį su vaikų įvaikinimu užsienyje

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas Vilniaus rajono savivladybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyrius prašo Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 19 d. nutartį palikti nepakeistą, o apelianto atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Teigia, kad Vaikų teisių apsaugos skyriaus įgaliojimai inicijuoti bylą teisme dėl globėjo nušalinimo nuo pareigų tiesiogiai yra įtvirtinti CK ir CPK įstatymuose. Nurodo, kad pareiškėjas pateikė teismui įrodymus, gautus nuo 2007 metų iki šiol, patvirtinančius pareiškimo dėl globėjo nušalinimo nuo pareigų pagrįstumą ir kadangi visi šie įrodymai konstatuoja, kad apeliantas daug metų priešingai vaikų interesams vykdo savo globėjo pareigas, tai leido daryti išvadą, kad situacija Pikėliškėse iš esmės negerėjo. Pareiškėjas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad nagrinėjant ginčus dėl vaikų svarbu ne tik išsiaiškinti vaikų nuomonę, bet ir nustatyti, ar vaikų nuomonė neprieštarauja vaikų interesams. Pareiškėjo nuomone, Judita ir Gintaras yra įtakojami iš apelianto pusės, todėl nėra galutinai apsisprendę dėl globos vietos pakeitimo. Nurodo, kad situacija dėl maitinimo Pikeliškėse nuo 2007 metų iki šiol iš esmės nepagerėjo ir tai suteikia pagrindą manyti, kad teismas teisingai rėmėsi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raštais. Teigia, kad tie pažeidimai, kuriuos nustatė 2007-09-25 Valstybinės vaiko teisių apsaugos tarnyba apsilankymo metu Labdaros ir paramos fonde iš esmės išlieka iki šiol. Pareiškėjas pažymi, kad jis faktiškai tik nuo 2007 metų pradėjo gauti nuo kompetentingų institucijų raštus dėl apelianto netinkamos globos veiklos, pareiškėjas dar tikėjosi, kad situacija fonde dar gali pagerėti ir tai rodo pareiškėjo geranoriškumą Labdaros ir paramos atžvilgiu. Tačiau laikui bėgant ir gaunant vis daugiau įrodymų apie netinkamą apelianto veiklą priešingu vaikų interesams, pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl globėjo nušalinimo nuo pareigų. Be to, pareiškėjas, atsižvelgdamas į valstybės įstatymus, kitus teisės aktus ir Labdaros ir paramos fondo „Padėkime vaikams ir seneliams“ įstatus, nurodo, kad galimybė apeliantui teikti globėjo paslaugas nėra numatyta. Tai reiškia, kad apelianto globos veikla yra neteisėta.

18Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotieji asmenys Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyrius ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prašo Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 19 d. nutartį palikti nepakeistą, o apelianto atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad teiginys, jog Skyriaus byloje pateikti Vaiko teisių apsaugos skyriaus nuostatai rodo, kad Skyrius nėra įsteigtas, visiškai nelogiškas. Steigimo dokumentas yra savivaldybės tarybos sprendimas, kuris byloje nebuvo pateiktas, nes nebuvo teismo įpareigojimo tą padaryti. Pažymi, kad nagrinėjamoje byloje yra ginamas viešasis interesas. Byloje, kurioje siekiam apginti tėvų globos netekusių vaikų interesus, visos abejonės dėl galimai pažeidžiamų vaikų teisių turi būti vertinamos vaikų naudai. Tokiais atvejais rizikuoti vaikų gerove, būtų tarptautinių ir nacionalinių teisės normų, prioritetu laikančių vaikų teisių apsaugą, pažeidimas. Remiantis bylos medžiaga, teismas pagrįstai konstatavo, kad tiek minimų vaikų, tiek kitų Pikeliškių vaikų globos namuose gyvenusių vaikų išsakytos nuomonės yra labai prieštaringos, kai kurios radikaliai pasikeitusios bylos nagrinėjimo metu. Tai tik patvirtina faktą apie Pikeliškių vaikų globos namų vaikams daromą psichologinį spaudimą bei suteikia aiškumo, kodėl vaikai bijo palikti šią įstaigą. Todėl teismas padarė argumentuotą išvadą, kad Juditos ir Gintauto nuomonė prieštarauja jų interesams ir pagrįstai į ją neatsižvelgė.

19Atskirasis skundas netenkintinas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.; Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

21Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, todėl teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009-06-19 nutarties, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdama jo ribų.

22Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino bylos aplinkybes, tinkamai išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias teisės normas, todėl nėra pagrindo skundžiamą nutartį panaikinti.

23Byloje nustatyta, kad Vilniaus rajono savivaldybės mero 1999-09-01 potvarkiu (3 tomas, b.l. 8) J. Z. , gim. ( - )ir G. Z. , gim. ( - )buvo įsteigta laikinoji globa (rūpyba) labdaros ir paramos fonde „Padėkime vaikams ir seneliams“. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2001-03-13 sprendimui Juditos ir G. Z. tėvui M. Z. buvo laikinai apribota tėvo valdžia jo vaikų atžvilgiu (4 tomas, b.l. 4-5). ( - )mirė vaikų motina D. Z. (2 tomas, b.l. 187). Vaikų tėvui M. Z. nekeičiant gyvenimo būdo, toliau nesirūpinant savo vaikais, Vilniaus rajono apylinkės teismo 2005-01-06 sprendimu neterminuotai buvo apribota tėvo valdžia jo vaikų Juditos ir Gintauto atžvilgiu. Vaikams buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) Labdaros ir paramos fonde „Padėkime vaikams ir seneliams“ (1 tomas, b.l. 5-7).

24Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009-03-25 nutartimi nutarta nepilnamečius vaikus J. Z. ir G. Z. iki bylos dėl globėjo nušalinimo išnagrinėjimo, apgyvendinti Lentvario vaikų globos namuose (2 tomas, b.l. 74-75). J. ir G. šiuo metu gyvena Lentvario vaikų globos namuose.

25Civilinio kodekso 3.246 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad jeigu globėjas ar rūpintojas netinkamai atlieka pareigas, neužtikrina globotinio ar rūpintojo teisių ir interesų apsaugos, naudojasi savo teisėmis savanaudiškais tikslais, jie gali būti teismo nutartimi nušalinti nuo globėjo ar rūpintojo pareigų. Kreiptis į teismą dėl globėjo ar rūpintojo nušalinimo turi teisę globos (rūpybos) institucijos arba prokuroras.

26Kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog suinteresuotas asmuo turi būti nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų minėtų vaikų atžvilgiu yra pagrįsta vaikų interesų prioritetu.

27Vaikai – ypatinga visuomenės grupė, kurios teisės ir teisėti interesai privalo būti užtikrinami. Vaikams dėl jų fizinio ir psichinio nebrandumo yra reikalinga ypatinga apsauga ir globa, kuri būtina jų gerovei užtikrinti. Vaikas turi teisę turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei ir socialinei raidai (Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 27 straipsnio 1 dalis). Vaikui turi būti sudarytos sąlygos, kad minėtos jo teisės būtų įgyvendinamos ir tais atvejais, kai jo tėvų nėra, kai tėvai tų pareigų negali atlikti arba kai tėvų valdžia apribota ir būtent vaiko globa ir rūpyba padeda įgyvendinti vaiko teises. Civilinio kodekso 3.248 straipsnyje yra nurodyta, kad vaiko globos (rūpybos) tikslas – užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti. Vaiko globos (rūpybos) uždaviniai - paskirti vaikui globėją (rūpintoją), kuris rūpintųsi, auklėtų, jam atstovautų ir gintų jo teises ir teisėtus interesus, sudaryti vaikui gyvenimo sąlygas, kurios atitiktų jo amžių, sveikatą ir išsivystymą, rengti vaiką savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje.

28Kaip matyti iš bylos medžiagos, situacija, susiklosčiusi Labdaros ir paramos fondo „Padėkime vaikams ir seneliams“ filialo Pikeliškių vaikų globos namuose yra konfliktinė. Tinkamai nesprendžiami konfliktai tarp globos institucijų ir Danijos piliečio, tarp administracijos ir valstybės institucijų, tarp darbuotojų ir vaikų, tarp vaikų tarpusavyje, kas sukelia vaikams nerimą ir įtampą, trikdo normalų šių globos namų funkcionavimą, pažeidžia vaikų saugumą ir dvasinį stabilumą (2 tomas, b.l. 41.). Šiuo atveju teismas nesiima vertinti, kuri iš konflikte dalyvaujančių pusių yra teisi, o kuri- ne; šias aplinkybes nagrinėja įvairios valstybės institucijos pagal konfliktuojančių pusių skundus (pareiškimus). Tuo tarpu nagrinėjamoje byloje buvo svarbu užtikrinti, kad vaikai nebūtų įtraukiami į šiuos konfliktus, netaptų šių konfliktų dalyvių įrankiais, todėl jų paėmimas iš aplinkos, kuri yra konfliktų epicentras ir perkėlimas į kitą globos instituciją, yra logiškas ir teisingas vaikų, o ne konflikte dalyvaujančių suaugusiųjų, interesų požiūriu.

29Apeliantas nurodo, kad pareiškimas paduotas asmens, nesančio globos (rūpybos) institucija Civilinio kodekso 3.246 straipsnio 3 dalies prasme, tačiau teisėjų kolegija nesutinka su tokiu argumentu. Pažymėtina, jog pagal Civilinio proceso kodekso 49 straipsnio 1 dalį įstatymų numatytais atvejais prokuroras, valstybės ir savivaldybių institucijos bei kiti asmenys gali pareikšti ieškinį viešajam interesui ginti. Globos (rūpybos) institucijomis yra savivaldybių ar apskričių institucijos, prižiūrinčios ir kontroliuojančios globėjų ir rūpintojų veiklą (Civilinio kodekso 3.241 straipsnio 1 dalis). Vaiko globą (rūpybą) šeimoje, šeimynoje, institucijoje prižiūri rajono (miesto) valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija (Civilinio kodekso 3.267 straipsnio 1 dalis). Tokiu būdu kolegija, atsižvelgdama į tai, kad šios institucijos įgaliojimai įtvirtinti įstatymuose, daro išvadą, kad pareiškėjas yra tinkamai įgaliotas asmuo reikšti teisme ieškinį dėl globėjo pakeitimo. Be to, kolegija pažymi, kad ta aplinkybė, kad teismui nebuvo pateikti įrodymai, patvirtinantys, kad pareiškėjas įsteigtas teisės aktuose nustatyta tvarka, nėra teisiškai reikšminga aplinkybė sprendžiant klausimą dėl teismo nutarties dėl globėjo pakeitimo teisėtumo ir pagrįstumo, nes pareiškėjo įsteigimo teisėtumas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

30Teisėjų kolegija laiko nepagrįstu atskirojo skundo argumentą, jog teismas neteisėtai rėmėsi 2007-09-10 ir 2007-07-12 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raštais, nes apeliantas yra gavęs maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą, todėl rizikos globotinių sveikatai dėl mitybos reikalavimų pažeidimų nėra.

31Pažymėtina, jog byloje yra įrodymų, patvirtinančių, kad situacija nuo to laiko, kai buvo surašyti 2007-09-10 ir 2007-07-12 LR Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raštai Dėl maitinimo vaikų globos įstaigose, kardinaliai nepasikeitė. 2008-08-13 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Riešės seniūnijos rašte (1 tomas, .b.l. 67-68) nurodyta, kad daugelis iš apklaustųjų vaikų išreiškė savo nepasitenkinimą maitinimosi sąlygom globos namuose. Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2009-03-17 rašte Dėl informacijos pateikimo (2 tomas, b.l. 97-98) nurodoma, jog A. S. ir J. Z. skundėsi, kad dabartiniuose globos namuose joms yra negerai, kad globėjas nesirūpina jų sveikata, prastai maitina.

32Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog situacija dėl maitinimo Labdaros ir paramos fonde „Padėkime vaikams ir seneliams“ nuo 2007 metų iki šiol iš esmės nepagerėjo ir tai suteikia pagrindą konstatuoti, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raštais.

33Apeliantas nurodo, kad teismas, žinodamas apie ginčą dėl leidimo – higienos paso negalėjo ginčijamos nutarties grįsti šio leidimo – higienos paso neturėjimu. Be to, apelianto nuomone, teismas turėjo konstatuoti, kad dėl leidimo – higienos paso nebuvimo yra kalta ir Vilniaus rajono savivaldybė, kuri neatliko jokių veiksmų pastato tvarkymui

34Teisėjų kolegija nesutinka su šiuo argumentu ir pažymi, kad remiantis 2009-05-15 Vilniaus visuomenės sveikatos centro raštu Dėl informacijos suteikimo - LPF filialui leidimas – higienos pasas nebuvo išduotas. Taigi nei 2007, nei 2009 metais Labdaros ir paramos fondas nesugebėjo gauti svarbaus dokumento, kuris yra būtinas visoms globos įstaigoms.

35Be to, šiame 2009-05-15 Vilniaus visuomenės sveikatos centro rašte Dėl informacijos suteikimo yra taip pat nurodyta, kodėl nebuvo išduotas leidimas – higienos pasas : “Atlikus ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą nustatyta, kad 14 globojamų vaikų neužtikrinamas 6 kv.m. plotas miegamuosiuose kambariuose ir 4 kv.m. plotas individualiai veiklai“.

36Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, remdamasis Vilniaus visuomenės sveikatos centro raštu, pagrįstai atsižvelgė į nepilnamečio vaiko interesus gyventi saugioje ir tinkamoje aplinkoje, kurią vaikui turi suteikti jų įstatyminiai atstovai, o ne į tai, dėl kieno kaltės ir kodėl nebuvo išduotas leidimas – higienos pasas.

37CK 3.164 straipsnyje nustatyta, kad kai sprendžiamas bet koks su vaiku susijęs klausimas, vaikas, sugebantis suformuluoti savo pažiūras, turi būti išklausytas tiesiogiai, o jei tai neįmanoma, – per atstovą ir, priimant sprendimą, turi būti atsižvelgta į jo norus, jei tai neprieštarauja paties vaiko interesams. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 12 straipsnyje taip pat yra įtvirtinta nuostata, kad turi būti garantuojama vaikui, gebančiam suformuluoti savo pažiūras, teisė laisvai jas reikšti visais su juo susijusiais klausimais ir suteikiama galimybė būti išklausytam per bet kokį su juo susijusį teisminį ar administracinį nagrinėjimą tiesiogiai arba per atstovą, ar instituciją nacionaliniuose įstatymuose nustatyta tvarka. Konvencijos 12 straipsnio nuostatos įtvirtina pareigą sužinoti vaiko nuomonę ir deramai į ją atsižvelgti, kai yra sprendžiami klausimai, tiesiogiai susiję su vaiku, ar klausimai, kurie gali daryti poveikį jo gyvenimui.

38Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad nagrinėjant ginčus dėl vaikų svarbu ne tik išsiaiškinti vaikų nuomonę, bet ir nustatyti, ar jų nuomonė neprieštarauja vaikų interesams. Remiantis LAT suformuota praktika, pažymėtina, jog dėl nebrandumo, auklėjimo spragų ir panašių aplinkybių vaiko norai ir interesai ne visuomet sutampa, todėl kiekvienu atveju reikia išsiaiškinti, ar vaiko norai atitinka jo interesus. Jei vaiko norai prieštarauja jo interesams, sprendimą būtina priimti vaiko interesais (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007-02-20 nutartis, c.b. Nr. 3K-3-57/2007).

39Remdamasi bylos medžiaga, teisėjų kolegija pažymi, kad vaikų pozicija yra prieštaringa. 2009-01-20 J. savo pareiškime (1 tomas, b.l. 38) nurodo, kad O. K. liepė tvarkytis visą naktį, gąsdina vaikus, niekur neišleidžia, neduoda pinigų. O. K. sakė, kad turi daug draugų ir vaikams niekas nepadės. Kitame 2009-03-25 rašte J. nurodė, kad dar nežino, ar nori išeiti iš Pikeliškių (2 tomas, b.l. 151). 2009-03-17 Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2009-03-17 rašte Dėl informacijos pateikimo (2 tomas, b.l. 97-98) nurodoma, jog J. Z. su dar viena globotine skundėsi, kad dabartiniuose globos namuose joms yra negerai, kad globėjas nesirūpina jų sveikata, prastai maitina. Be to, byloje yra ir kitų įrodymų, kurie įrodo, kad labdaros ir paramos fondo atstovai galėjo daryti įtaką vaikų nuomonei. Pavyzdžiui, byloje yra pateiktas M. S. pasiaiškinimas, kuriame vaikas teigia, kad Pikeliškėse jam davė 20 Lt ir sakė, kad nupirks dviratį, jei įkalbės R., jog jį grįžtų, prašė, kad jis pasiliktų Pikleiškėse.

40Taigi vaikai yra įtakojami iš apelianto pusės, nėra galutinai apsisprendę dėl globos vietos pakeitimo.

41Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad vertinant G. Z. norą pasilikti Pikeliškėse svarbu atkreipti dėmesį į tai, dėl kokios priežasties jis gali norėti pasilikti Pikeliškėse. Byloje yra duomenų apie tai, kad šis vaikas yra problemiškas, rūko, kartais būdamas girtas nenakvoja globos namuose, praleidžia pamokas (Eitminiškių vidurinės mokyklos 2009-04-21 raštas „Dėl labdaros ir paramos fondo auklėtinių pamokų Eitminiškių vidurinėje mokykloje lankomumo“), dalyvauja muštynėse, jo atžvilgiu yra pradėtas ikiteisminis tyrimas (Vilniaus apskrities vyriausiojo komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus prevencijos poskyrio Maišiagalos policijos nuovados 2009-06-09 raštas „Dėl nepilnamečių G. Z. ir M. T. “) ir globėjas neturi jokios teigiamos įtakos.

42Teisėjų kolegija taip nesutinka su apelianto argumentu, jog teismas pažeidė brolių ir seserų neišskyrimo principą. Brolių ir seserų neišskyrimas negali būti laikomas svarbesniu už vaiko teisę į saugią aplinką, tinkamų sąlygų vaikui augti, vystytis bei ugdyti sudarymą. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai prioritetu laikė vaiko teisių į saugią aplinką bei tinkamas sąlygas vaikui augti bei vystytis principą ir nusprendė nušalinti globėją. Be to, šis principas nebuvo paneigtas, kadangi tai, jog pilnametė D. Z. savo noru lieka gyventi Pikeliškėse, o jos nepilnamečiai brolis ir sesuo J. ir G. yra perkeliami į Lentvario globos namus, nereiškia, jog jų ryšiai nutraukiami. Diana, būdama suaugusiu bei savarankišku žmogumi, turi galimybę laisvai pasirinkti savo gyvenamąją vietą, tačiau jai negalint savarankiškai pasirūpinti nepilnamečiais broliu bei seserimi, vaiko teisių apsaugą užtikrinančios valstybės institucijos bei teismas privalo užtikrinti vaikų interesus atitinkančią globą (rūpybą) iki jie taps pilnamečiais, tačiau byloje nėra jokių duomenų, kad D. Z. galimybė matytis su broliu ir seserimi būtų ribojama.

43Atsižvelgdama į byloje surinktus įrodymus, jų vertinimus teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas nustatė visas teisiškai reikšmingas byloje aplinkybes, padarė pagrįstas išvadas ir pagrįstai Labdaros ir paramos fondą „Padėkime vaikams ir seneliams“ nušalino nuo J. ir G. Z. rūpintojo pareigų, o J. ir G. rūpintoju paskyrė Lentvario vaikų globos namus.

44Pasak apelianto, teismas padarė procesinės teisės normos pažeidimus, tačiau jie, kolegijos vertinimu, nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Apelianto prie atskirojo skundo pateikti dokumentai taip pat nesudaro pagrindo pripažinti, jog teismo nutartis buvo priimta neįvertinus kokios nors aplinkybės, kurią pagrindžia minėti dokumentai. Kiti atskirajame skunde nurodomi pažeidimai, kolegijos vertinimu, neturėjo įtakos materialinės teisės normų tinkamam taikymui bei teisingam bylos išnagrinėjimui.

45Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu panaikinti skundžiamą teisingą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, apeliantas nenurodė ir apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė, todėl Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 329, 330, 338 str.), o suinteresuoto asmens atskirasis skundas atmetamas (Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p.).

46Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teismas

Nutarė

47Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų Tatjanos Žukauskienės ir Andžej Maciejevski,... 3. kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 4. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 5. Pareiškėjas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių... 6. Pareiškėjas nurodė, kad Vilniaus rajono savivaldybės mero 1999-09-01... 7. Bylos nagrinėjimo metu D. Z. sukako 18 metų, ji tapo pilnamete, todėl... 8. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2009 m. birželio 19 d. nutartimi... 9. Teismas taip pat priėmėm pareiškėjo atsisakymą nuo reikalavimų dalyje... 10. Teismas konstatavo, kad byloje esantys įrodymai bei išdėstyti motyvai sudaro... 11. Teismui padarius išvadą, jog fondas netinkamai atliko globėjo pareigas,... 12. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo Labdaros ir paramos fondas „Padėkime... 13. 11) Teismas negalėjo remtis 2009-05-05 Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus... 14. 12) Byloje nėra įrodymų, kad apeliantas kaip rūpintojas netinkamai vykdė... 15. 13) Teismas ignoravo J. Z. ir G. Z. nuomonę ir tuo pažeidė šių asmenų... 16. 14) Teismas nevertino fakto, kad dėl K. M. veiksmų yra pradėtas ikiteisminis... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas Vilniaus rajono savivladybės... 18. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotieji asmenys Vilniaus rajono... 19. Atskirasis skundas netenkintinas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 22. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, atskirojo skundo ir atsiliepimo... 23. Byloje nustatyta, kad Vilniaus rajono savivaldybės mero 1999-09-01 potvarkiu... 24. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009-03-25 nutartimi nutarta nepilnamečius... 25. Civilinio kodekso 3.246 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad jeigu globėjas ar... 26. Kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog... 27. Vaikai – ypatinga visuomenės grupė, kurios teisės ir teisėti interesai... 28. Kaip matyti iš bylos medžiagos, situacija, susiklosčiusi Labdaros ir paramos... 29. Apeliantas nurodo, kad pareiškimas paduotas asmens, nesančio globos... 30. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstu atskirojo skundo argumentą, jog teismas... 31. Pažymėtina, jog byloje yra įrodymų, patvirtinančių, kad situacija nuo to... 32. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog situacija dėl maitinimo Labdaros... 33. Apeliantas nurodo, kad teismas, žinodamas apie ginčą dėl leidimo –... 34. Teisėjų kolegija nesutinka su šiuo argumentu ir pažymi, kad remiantis... 35. Be to, šiame 2009-05-15 Vilniaus visuomenės sveikatos centro rašte Dėl... 36. Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos... 37. CK 3.164 straipsnyje nustatyta, kad kai sprendžiamas bet koks su vaiku... 38. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad nagrinėjant ginčus dėl... 39. Remdamasi bylos medžiaga, teisėjų kolegija pažymi, kad vaikų pozicija yra... 40. Taigi vaikai yra įtakojami iš apelianto pusės, nėra galutinai apsisprendę... 41. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad vertinant G. Z. norą pasilikti... 42. Teisėjų kolegija taip nesutinka su apelianto argumentu, jog teismas pažeidė... 43. Atsižvelgdama į byloje surinktus įrodymus, jų vertinimus teisėjų kolegija... 44. Pasak apelianto, teismas padarė procesinės teisės normos pažeidimus,... 45. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad teisiškai... 46. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 47. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 19 d. nutartį palikti...