Byla e2-2577-439/2017
Dėl skolos priteisimo

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Elena Bartulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Moment Credit“ ieškinį atsakovui B. K. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė prašo teismo priteisti iš atsakovo 402,77 Eur negrąžinto kredito, 257,00 Eur nesumokėtos kredito kainos, 514,62 Eur nuostolių, 5 procentų palūkanų nuo priteistinos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 26,00 Eur bylinėjimosi išlaidas (žyminio mokesčio). Prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, Lietuvos Respublikos CPK 123 str. 3 d. numatyta tvarka. Atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą 14 dienų terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Atlikus formalų įrodymų vertinimą nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas 2013 m. vasario 1 d. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) pagal kurią ieškovė suteikė atsakovui 434,43 Eur (1500,00 Lt) kreditą (kredito kaina 809,76 Lt- 234,52 Eur), kurį atsakovas įsipareigojo grąžinti iki 2014 m. rugpjūčio 1 d. Vėliau atsakovas pratęsė kredito grąžinimo terminą iki 2014 m. spalio 11 d. (kredito kaina 887,38 Lt- 257,00 Eur). Ieškovė tinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus, tačiau atsakovas nesilaikė sutartyje nustatytos tvarkos ir terminų grąžinti kreditą, todėl ieškovei liko skolingas 402,77 Eur negrąžinto kredito ir 257,00 Eur nesumokėtos kredito kainos.

7Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu atsirado prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.1 – 6.4 straipsniai, 6.886 straipsnio 2 dalis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai, suteikė atsakovui paskolą, tačiau atsakovas nustatytu terminu kredito ir sutartyje numatytų mokesčių negrąžino, todėl laikytina, kad atsakovas pažeidė prievolę. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ieškovės reikalavimas dėl 402,77 Eur skolos ir 257,00 Eur nesumokėtos kredito kainos laikytinas pagrįstu, todėl tenkintinas.

8Kadangi atsakovas praleido prievolės įvykdymo terminą, ieškovė, vadovaudamasi Vartojimo kredito sutarties Specialiųjų sąlygų 2 punktu (2 p. nurodyta, kad pavėluoto mokėjimo atveju Jums teks atlyginti Bendrovei nuostolius už tolimesnį naudojimąsi laiku negrąžinta Kredito suma ar jos dalis. Nuostoliai skaičiuojami už kiekvieną termino praleidimo dieną taikant bendrą kredito kainos dienos normą, kuri paskaičiuota pagal bendrą kredito kainos metinę normą, nurodytą šiose sutarties sąlygose) taip pat prašo priteisti iš atsakovo 514,62 Eur nuostolių, paskaičiuotų nuo 2016-11-11 iki 2017-10-11 (už 12 mėnesių- 365 dienas). Šioje dalyje ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Nagrinėjamu atveju tarp ieškovės ir atsakovo sudaryta sutartis laikytina vartojimo kredito sutartimi, pagal kurią ieškovė suteikė atsakovui vartojimo kreditą paskolos forma (CK 6.886 str. 1 d.). Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti nuostolių, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomi priteisti nuostoliai nėra nepagrįstai dideli. Be to, šalių teisė susitarti dėl netesybų dydžio ribojama įstatymu – Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta nuostata, kad pavėluotų įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Jeigu netesybos yra aiškiai per didelės (CK 6.73 str. 2 d.) arba neprotingai didelės (CK 6.258 str. 3 d.), teismas gali netesybas mažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Norėdamas, kad būtų priteisti didesni negu minimalūs nuostoliai kreditorius privalo juos įrodyti. Ieškovė yra juridinis asmuo, kuris verčiasi komercine veikla (kreditų teikimu) ir yra savo srities profesionalė, sudarydama vartojimo kredito sutartį su atsakovu, prisiėmė galimą kredito negrąžinimo riziką.

10Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad ieškovės prašomi priteisti 514,62 Eur nuostoliai už tolimesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo yra nepagrįstai dideli. Ieškovės apsauga nuo finansinių įsipareigojimų nevykdymo laiku nėra ribojama tik palūkanomis ar netesybomis – ieškovė gali įrodinėti didesnių nuostolių priteisimo pagrįstumą, tačiau nagrinėjamu atveju byloje nepateikta įrodymų, kurie leistų teigti, kad ieškovė paskolinusi atsakovui ir neatgavusi 659,77 Eur sumos (402,77 Eur likusi paskola + 257,00 nesumokėta kredito kaina) patyrė būtent 514,62 Eur dydžio nuostolius dėl atsakovo netinkamo prievolės vykdymo (CPK 178 str.). Siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą bei vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, konstatuotina, kad prašoma priteisti nuostolių suma yra nepagrįstai didelė, pažeidžia nurodytoje teisės normoje nustatytą minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl mažintina iki 0,05 procento.

11Pagal LR Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. netesybos negali būti skaičiuojamos už ilgesnį kaip 180 dienų laikotarpį, todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 60,00 Eur nuostolių suma už 180 dienų laikotarpį (659,77 Eur x 0,05% x 180 d./100), kuri laikytina pagrįsta ir pakankama atlyginti ieškovės turėtus nuostolius dėl atsakovo termino atsiskaityti praleidimo, be kita ko, įvertinus ir pagrindinės skolos sumos dydį bei tai, kad atsakovė ilgą laiką delsė kreiptis į teismą.

12Teismas pažymi, kad ieškinio vienas iš reikalavimų buvo priteisti minimalius nuostolius, patirtus dėl kredito sutarties netinkamo vykdymo. Dėl šios priežasties teismo pritaikytas kitas nei ieškovės nurodytas teisinis pagrindas (priteisiant įstatymines netesybas, o ne sutartines kaip prašė ieškovė) nėra laikomas ieškinio ribų peržengimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-15/2014).

13Ieškinį tenkinus iš dalies, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 719,77 Eur (402,77 Eur + 257,00 Eur + 60,00 Eur) sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Ieškinį tenkinus iš dalies, ieškovei iš atsakovo proporcingai priteisiama sumokėta dalis žyminio mokesčio, tai yra 15,86 Eur (26 Eur x 61%) suma (CPK 79 str. 1 d., 93 str. 2 dalis).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 285–287 straipsniais, teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo B. K., a.k. ( - ) 402,77 Eur negrąžinto kredito, 257,00 Eur nesumokėtos kredito kainos, 60,00 Eur nuostolių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 719,77 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-10-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,86 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovės UAB „Moment Credit“ įmonės kodas 300657515, buveinės adresas Kalvarijų g. 2, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT74 7300 0101 0016 9945, „Swedbank“ AB bankas, naudai.

18Likusią ieškinio dalį atmesti.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Tauragės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai