Byla e2-1883-514/2015
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB “4finance” ieškinį atsakovui K. V. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo,

Nustatė

2ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 953,72 Eur (3293,00 Lt) sumą, kurią sudaro: 557,08 Eur (1923,49 Lt) negrąžintos paskolos, 396,64 Eur (1369,52 Lt) palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių. Nurodė, kad 2012-07-12 ieškovas su atsakovu pagal www.Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas sudarė paskolos sutartį (toliau – sutartis), kuria ieškovas paskolino atsakovui 434,43 Eur sumą 24 mėnesių terminui, kurią atsakovas turėjo grąžinti 2014-07-12. Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 punktu atsakovas turi teisę prašyti suteikti papildomą kredito sumą, sutrumpinti ar prailginti viso kredito grąžinimo terminą. Vadovaujantis Sutarties 2.10 punktu, 2012-07-24 atsakovas pateikė prašymą papildomai 144,81 Eur kredito sumai. 2014-07-12 atsakovas turėjo grąžinti iš viso 579,24 Eur. Atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl ieškovas 2012-12-02 vienašališkai nutraukė sutartį, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsniu. Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė visiškai – pervedė atsakovui 579,24 Eur, atsakovas grąžino dalį skolos, tačiau pilnai savo įsipareigojimų nevykdė ir nustatytu terminu nesilaikė mokėjimo grafiko. Todėl vadovaujantis CK 6.873 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo priteistina 557,08 Eur (1923,49 Lt) negrąžintos paskolos. Remiantis sutarties sąlygų 4.1. p., už laikotarpį nuo 2012-07-12 iki 2013-04-05 atsakovas privalo sumokėti ir sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą – 77,37 proc. (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma 111,70 proc.), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, t. y., 396,64 Eur (1369,52 Lt) priskaičiuotų palūkanų sumą. Nurodė, jog vėluojant įvykdyti prievolę, toliau yra skaičiuojamos palūkanos už naudojimąsi kreditoriaus pinigais, bei jų skaičiavimas gali būti tęsiamas iki pilno paskolos apmokėjimo. Ieškovo atsakovui paskaičiuotos palūkanos susideda iš dviejų sumų: 1) fiksuota palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino (mokestis už naudojimąsi kreditoriaus pinigais) – 105,35 Eur, skaičiuota laikotarpiu nuo 2012-07-12 iki 2012-12-02, paskolos sutartyje nustatyta metinė palūkanų norma – 77,37 proc.; 2) palūkanos, kompensuojančios kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus kredito ir palūkanų mokėjimo terminą – 291,29 Eur, skaičiuotos laikotarpiu nuo 2012-12-03 iki 2013-04-05, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 111,70 proc. Ieškovas taip pat rėmėsi CK 6.874 str. 1 d. nuostatomis, teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-02 nutartimi c. b. Nr. 3K-3-400/2011; 2010-12-09 nutartimi c. b. Nr. 3K-3-509/2010; 2007-06-29 nutartimi c. b. Nr. 3K-3-298/2007; 2005-11-14 nutartimi c. b. Nr. 3K-3-572/2005; 2005-09-28 nutartimi c. b. 3K-3-434/2005; 2004-03-03 nutartimi c. b. 3K-3-161/2004; 2003-09-18 nutartimi c. b. Nr. 3K-7-751/2003 ir kt.) bei CK 6.256 str. 2 d. nuostatomis. Reikalavimą sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą sutarties nustatytu terminu traktavo ne kaip reikalavimą atlyginti dėl kreditoriaus pinigų naudojimo patirtus nuostolius, bet kaip reikalavimą prievolę įvykdyti natūra, t. y., sumokėti įstatyme ar šalių sutartyje nustatytą mokestį už naudojimąsi paskolos suma – palūkanas (CK 6.213 str. 1 d., 6.872 str.). Pažymėjo, jog ieškovas yra didžiausias Lietuvoje vartojimo kreditų nuotoliniu būdu teikėjas, per metus sudarantis vidutiniškai 168972 tūkst. vartojimo kredito sutarčių, paskolinantis vidutiniškai 26128526,70 Eur (90216577 Lt) su vidutine 109,89 proc. metine palūkanų norma, ir dėl didelės ir nuolatinės šių kreditų paklausos iš esmės visas klientų grąžinamas kreditų sumas iškart perskolinantis naujiems pareiškėjams. Atitinkamai, atsakovui laiku grąžinus kreditą ir palūkanas, šios sumos būtų nedelsiant perskolintos kitiems asmenims su ne mažesne kaip 109,89 proc. metine palūkanų norma. Dėl šios priežasties, pagal CK 6.874 str. 1 d. ir sutarties 7.1 p. apskaičiuota ir prašoma priteisti palūkanų suma iš esmės atitinka minimalius ieškovo nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovo negrąžinto kredito ir palūkanų sumos. Ši suma yra laikytina ir minimaliais ieškovo nuostoliais pagal CK 6.261 str. nuostatas, kompensuojanti tuos praradimus, kuriuos ieškovas patyrė dėl neteisėtų atsakovo veiksmų. Be to, vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., prašė iš atsakovo priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu, 2015-11-03 specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt paskelbus pranešimą (CPK 130 str.). Tinkamai apie iškeltą bylą informuotas atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo nepateikė, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą (CPK 285 str. 2 d.). Formaliai įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad 2012-07-12 ieškovas su atsakovu nuotoliniu būdu, pagal Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas, sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (toliau – sutartis), pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė 434,43 Eur (1500 Lt) kreditą su 78,82 proc. dydžio metine palūkanų norma (bendra kredito kainos metine norma – 114,60 proc.) 24 mėnesių terminui, t. y., iki 2014-07-12, dvidešimt keturiomis mėnesinėmis įmokomis po 36,45 Eur (125,85 Lt) pagal grafiką kiekvieno mėnesio 12 dieną. Atsakovo vėlesniu prašymu ieškovas atsakovui kreditą padidino 144,81 Eur (500 Lt) suma, t. y., iki 579,24 Eur (2000 Lt) su 77,37 proc. dydžio metine palūkanų norma (bendra kredito kainos metine norma – 111,70 proc.) 24 mėnesių terminui t. y., iki 2014-07-12, dvidešimt keturiomis mėnesinėmis įmokomis po 48,08 Eur (166,01 Lt) pagal grafiką kiekvieno mėnesio 12 dieną.

6Pagal CK 6.870 str. 2 d. paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento. Byloje esantis ieškovo banko sąskaitos išrašas patvirtina, kad 2012-07-12 ieškovui mokėjimo dokumentu Nr. 157916 pervedus į atsakovo banko sąskaitą 434,43 Eur (1500 Lt) sumą (mokėjimo paskirtis – kredito sutarties Nr. ( - )), tarp šalių buvo faktiškai sudaryta paskolos sutartis. Taip pat ieškovo pateikti banko sąskaitos išrašai patvirtina, jog 2012-07-24 ieškovas mokėjimo dokumentu Nr. 167831 papildomai pervedė į atsakovo banko sąskaitą 144,81 Eur

7(500 Lt) sumą (mokėjimo paskirtis – kredito sutarties Nr. ( - ) (2) sumos didinimas).

8CK 6.875 str. 1 d. nustatyta, kad paskolos gavėjas turi teisę ginčyti paskolos sutartį, jeigu jis pinigų faktiškai negavo arba gavo mažiau, negu nurodyta sutartyje. Šias aplinkybes privalo įrodyti paskolos gavėjas – atsakovas. Duomenų, kad paskolos sutartis būtų nuginčyta ar gauta paskola būtų grąžinta ir sumokėtos sutartinės palūkanos, byloje nėra.

9Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1, 3 dalys). CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Atsakovas laikomas pažeidusiu prievolę, nes negrąžino paskolos ir nesumokėjo sutartinių palūkanų iki kredito grąžinimo termino sutartyse nustatyta tvarka ir terminais. Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų nepateikė, ieškovo argumentų dėl skolos pagrįstumo, jos dydžio neginčijo, įrodymų, kad ieškovas savo prievolę vykdė netinkamai ar kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu, byloje nėra. Formaliai įvertinus pateiktus įrodymus, konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas dėl negrąžintos paskolos yra pagrįstas, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 557,08 Eur (1923,49 Lt) negrąžintos paskolos dalis pagal sutartis.

10Ieškovas be negrąžintos paskolos, vadovaudamasis CK 6.874 straipsnio 1 dalimi ir Sutarties 7.1. punktu, prašė priteisti iš atsakovo 396,64 Eur (1369,52 Lt) palūkanų, paskaičiuotų už pradelstą atsiskaityti laikotarpį nuo 2012-07-12 iki 2013-04-05, sumokant pagal sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą 77,37 proc. (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma 111,70 proc.), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, pateikė paaiškinimus dėl Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo.

11Nors ieškovas nurodo, kad reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą sutarties nustatytu terminu traktuotinas ne kaip reikalavimas atlyginti dėl kreditoriaus pinigų naudojimo patirtus nuostolius, bet kaip reikalavimas prievolę įvykdyti natūra, t. y., sumokėti įstatyme ar šalių sutartyje nustatytą mokestį už naudojimąsi paskolos suma – palūkanas, tačiau, įvertinus ieškinio argumentus dėl palūkanų paskirties (ieškovas jas laiko minimaliais nuostoliais, remiasi CK 6.874 straipsnio 1 dalimi ir sutarties 7.1 punktu, numatančiu atsakomybę už kredito (ir/ar palūkanų) mokėjimo termino praleidimą ir pan.), darytina išvada, jog ieškovas visgi pareiškė reikalavimą dėl kompensacinių palūkanų priteisimo.

12Lietuvos Respublikos CK 6.193 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Visais atvejais sutarties sąlygos yra aiškinamos sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai. Priklausomai nuo konkrečios bylos faktų ir ištirtų palūkanų mažinimo aplinkybių, skirtinguose teisiniuose santykiuose įstatymams ir teisės principams neprieštaraujančiu palūkanų dydžiu gali būti pripažinti įvairūs palūkanų dydžiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio mėn. 8 d. Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1). Ieškovas taip pat turi įrodyti didesnių nuostolių priteisimo pagrįstumą (CPK 178 straipsnis).

13Atsižvelgiant į ieškovo veiklos specifiką ir nuotolinio skolinimo riziką, kaip verslo subjektui nedidelę grąžintinos paskolos sumą, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuri sutartį su kreditoriumi sudarė prisijungdamas prie parengtų standartinių sutarčių sąlygų, paskolos, į sutartyje numatytą metinę palūkanų normą, paskolos sumos ir prašomų priteisti palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos sumos santykį, į tai, kad byloje nėra ieškovo patirtų nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų dėl atsakovo termino atsiskaityti praleidimo (ieškovo nurodomas bendras sudaromų vartojimo sutarčių skaičius ar suteikiamų kreditų suma, taip pat paaiškinimai dėl Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo nepagrindžia ieškovo patirtų nuostolių) bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, darytina išvada, jog prašoma priteisti iš atsakovo palūkanų suma – 396,64 Eur (1369,52 Lt), yra aiškiai per didelė, todėl mažintina iki 240 Eur (CK 6.37 straipsnio 3 dalis, 6.261 straipsnis). Ši priteistina iš atsakovo suma laikytina pagrįsta ir pakankama atlyginti ieškovo turėtus nuostolius dėl termino atsiskaityti praleidimo, įvertinus pagrindinės skolos ir palūkanų sumą. Kitoje dalyje reikalavimas dėl palūkanų priteisimo yra nepagrįstas, todėl atmestinas (CPK 178 straipsnis).

14Atsakovas praleido terminą įvykdyti savo piniginę prievolę ieškovui, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

15Patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų sumai – 18 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 2 d.).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 262 str. 2 d., 285 – 286 str.,

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš K. V. 557,08 Eur (penkis šimtus penkiasdešimt septynis eurus 8 ct) negrąžintos paskolos, 240 Eur (du šimtus keturiasdešimt eurų) palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015-10-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 18 Eur (aštuoniolika eurų) bylinėjimosi išlaidų UAB „4finance“.

19Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

20Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Plungės rajono apylinkės teismui

21pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė, rašytinio proceso... 2. ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 953,72 Eur (3293,00 Lt) sumą, kurią... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu, 2015-11-03... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Pagal CK 6.870 str. 2 d. paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų... 7. (500 Lt) sumą (mokėjimo paskirtis – kredito sutarties Nr. ( - ) (2) sumos... 8. CK 6.875 str. 1 d. nustatyta, kad paskolos gavėjas turi teisę ginčyti... 9. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 10. Ieškovas be negrąžintos paskolos, vadovaudamasis CK 6.874 straipsnio 1... 11. Nors ieškovas nurodo, kad reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų... 12. Lietuvos Respublikos CK 6.193 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad tais atvejais,... 13. Atsižvelgiant į ieškovo veiklos specifiką ir nuotolinio skolinimo riziką,... 14. Atsakovas praleido terminą įvykdyti savo piniginę prievolę ieškovui,... 15. Patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinos... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 262 str. 2 d., 285... 17. ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš K. V. 557,08 Eur (penkis šimtus penkiasdešimt septynis eurus 8... 19. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau... 21. pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.... 22. Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi...