Byla 2S-941-372/2017
Dėl Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. birželio 5 d. nutarties panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. R. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. birželio 5 d. nutarties panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. 2017-09-14 Šiaulių apylinkės teisme gautas pareiškėjo R. R. atskirasis skundas dėl Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. birželio 5 d. nutarties panaikinimo.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartimi nutarė atsisakyti priimti pareiškėjo R. R. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. birželio 5 d. nutarties panaikinimo ir nutarė jį grąžinti pareiškėjui. Nurodė, kad analogiškas pareiškėjo skundas buvo gautas teisme 2017-06-13, Šiaulių apygardos teismo išnagrinėtas ir 2017 m. rugsėjo 4 d. nutartimi Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. birželio 5 d. nutartis palikta nepakeista.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7

 1. Skųsdamas Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartį, apeliantas (pareiškėjas) R. R. prašo teismo nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą – panaikinti pareiškėjo turto areštą ir atidėti piniginius išieškojimus, vadovaujantis pareiškėjo 2017-09-14 skundo motyvais.
 1. Atskirajame skunde tvirtinama, kad Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. birželio 5 d. neįsiteisėjusią nutarties kopiją gavo 2017 m. rugsėjo 6 d. (apie nutarties neįsiteisėjimą įrodo 2017-09-06 lydraštis, vokas ir spaudas „neįsiteisėjusi“), kurioje nurodyta, jog nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui, paduodant skundą Šiaulių apylinkės teisme. Pareiškėjas nurodo, kad pasinaudojo šia teise. Nesutinka, kad 2017-09-14 skundo motyvai yra analogiški. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 str. 2 d. 2 p., kadangi skundas teismingas Šiaulių apygardos teismui, o ne Šiaulių apylinkės teismui. Taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 334 str. 2 d. 2 p. ir 293 str. nuostatas.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

9teisiniai argumentai ir išvados

10

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).
 1. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo atskirąjį skundą ir nutarta jį grąžinti pareiškėjui, yra pagrįsta ir teisėta.
 1. Pažymėtina, kad kaip ir kiekviena procesinė teisė, apeliacijos teisė įgyvendinama CPK nustatyta tvarka. Apeliacijos teisė įgyvendinama paduodant apeliacinį (atskirąjį) skundą, kuris kartu yra priemonė apeliaciniam procesui pradėti. Įstatymas pirmosios instancijos teismą įpareigoja spręsti apeliacinio skundo priėmimo klausimą (CPK 315 str. 1 d.), todėl pirmosios instancijos teismas vadovaudamasis įstatymu ir esant įstatyminiam pagrindui gali, o kartu turi pareigą apeliacinio skundo ar jo dalies nepriimti ir grąžinti padavusiam asmeniui (CPK 315 str. 2 d.). Pagal CPK 137 straipsnio 2 dalies 5 punktą teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu teismo žinioje yra byla dėl ginčo šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.
 1. Iš bylos duomenų nustatyta, jog pareiškėjas R. R. kreipėsi į antstolį A. B. su skundu, prašydamas panaikinti antstolio vykdomojoje byloje Nr. ( - ) 2017 m. balandžio 27 d. priimtą patvarkymą Nr. ( - ) ir sustabdyti vykdymo veiksmus. Nurodė, kad antstolis netenkino jo prašymo atidėti vykdomojo dokumento vykdymą, nors buvo informuotas, kad Lietuvos Aukščiausiame Teisme 2017 m. kovo 8 d. buvo priimtas pareiškėjo kasacinis skundas dėl Šiaulių apygardos teismo 2017 m. vasario 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2S-207-372/2017. Ja buvo palikta nepakeista Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2YT-177-650/2016 dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 3 d. nutartimi paskirtos 100,00 Eur baudos, kurios išieškojimas pagal 2017 m. vasario 2 d. išduotą vykdomąjį raštą vykdomas vykdomojoje byloje Nr. ( - ), panaikinimo.
 1. Antstolis A. B. 2017 m. gegužės 12 d. patvarkymu Nr. ( - ) skundo netenkino, vykdomąją bylą Nr. ( - ) CPK 510 str. nustatyta tvarka persiuntė teismui. Remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, antstolis nurodė, kad jis neturėjo teisės stabdyti vykdomosios bylos Nr. ( - ) vykdymo ir atidėti vykdymo veiksmų, nes, esant situacijai, kai pareiškėjo kasacinis skundas priimtas, teisę stabdyti kasacine tvarka skundžiamo sprendimo ar nutarties vykdymą tol, kol byla bus išnagrinėta kasacine tvarka CPK 363 str. pagrindu, turi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija, teisėjų kolegija, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus ar teismo plenarinė sesija dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu arba savo iniciatyva.
 1. Nustatyta, jog Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. birželio 5 d. nutartimi pareiškėjo R. R. skundą dėl antstolio A. B. veiksmų atmetė. Šiaulių apylinkės teisme 2017-06-13 gautas R. R. atskirasis skundas dėl Šiaulių apylinkės teismo 2017-06-05 nutarties panaikinimo, kuris buvo grindžiamas aplinkybėmis, jog teismas vadovaudamasis CPK 18 str., formaliai atmetė skundą.
 1. Bylos duomenys patvirtina, jog Šiaulių apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 4 d. nutartimi Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. birželio 5 d. nutartį paliko nepakeistą. 2017-09-14 Šiaulių apylinkės teismas vėl gavo apelianto R. R. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. birželio 5 d. nutarties panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2YT-6545-907/2017, kuris grindžiamas iš esmės tapačiais argumentais, kaip ir Šiaulių apylinkės teisme 2017-06-13 gautas atskirasis skundas dėl Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. birželio 5 d. nutarties panaikinimo.
 1. Atsižvelgiant į nustatytas bylos aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad analogiškas apelianto (pareiškėjo) R. R. skundas buvo gautas teisme 2017-06-13, Šiaulių apygardos teismo išnagrinėtas ir 2017-09-04 nutartimi Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. birželio 5 d. nutartis buvo palikta nepakeista.
 1. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad 2017-05-10 apelianto skunde buvo reikalaujama sustabdyti vykdymo veiksmus. Šiaulių apylinkės teismo 2017-06-05 nutartimi skundas atmestas. Šiaulių apygardos teismo 2017-09-04 nutartimi minėta pirmosios instancijos teismo nutartis palikta nepakeista. Dar kartą skųsti jau įsiteisėjusią nutartį negalima. Apelianto 2017-09-14 skundas iš esmės yra nesusijęs su bylos esme ir gali būti vertinamas kaip proceso vilkinimas. Iš paties skundo galima daryti išvadą, kad apeliantas arba nesuvokia proceso eigos, arba siekia nekorektiškais teiginiais įžeidinėti proceso dalyvius bei teismą. Gavęs tokį skundą, teismas turėjo teisę įpareigoti apeliantą paruošti šį procesinį dokumentą, kad jis atitiktų CPK reikalavimus. Kasacinėje praktikoje formuojama nuostata, kad teismas turi teisę nepriimti procesinio šalies dokumento, kuris yra prieštaraujantis padorumui ir korektiškumui. Kreipdamasis į teismą, proceso dalyvis tikisi objektyvaus ir teisingo jo teisių gynimo, tačiau jokiu būdu ne įžeidinėjimo.
 1. Teismas pažymi, kad 2017-09-22 atskirajame skunde reikalaujama panaikinti turto areštą bei atidėti piniginius išieškojimus. Pažymėtina, kad CPK 312 straipsnis draudžia atskirajame skunde kelti reikalavimus, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Šie teismo veiksmai yra reglamentuoti imperatyviųjų įstatymo normų, kurių teismas privalo laikytis ir jas taikyti vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (CPK 3 str. 1 d.).
 1. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2017 m. rugsėjo 22 d. nutartimi priėmė nutartį, kuria atmetė suinteresuoto asmens R. Č. atstovo R. R. kasacinį skundą. Tokiu atveju praranda prasmę apelianto reikalavimas sustabdyti antstolio veiksmus.

11Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

12Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai