Byla 2S-207-372/2017

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens R. Č. atstovo R. R. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 16 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos S. V. patikslintą pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, VĮ Turto bankui, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, J. A., J. K., I. K., N. R., R. Č., J. V., G. L., uždarajai akcinei bendrovei „Konva“, V. V., G. V. dėl daiktinių teisių į daugiabučio namo priklausinį nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Suinteresuoto asmens R. Č. atstovas pagal įgaliojimą R. R. pateikė atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo nutarčių panaikinimo, kuriuo prašė: panaikinti Šiaulių apylinkės teismo teisėjų R. M. ir A. J. 2016 m. rugsėjo 20 d., 2016 m. lapkričio 2 d., 2016 m. lapkričio 3 d., 2016 m. lapkričio 22 d. ir 2016 m. gruodžio 2 d. nutartis, pripažįstant jas niekinėmis; atstatyti atstovui 2016-12-01 atskirojo skundo apskundimo terminą, praleistą dėl teisėjų kaltės, jei bus vertinama, kad jis yra praleistas; panaikinti atstovui 100 Eur ir antrą kartą už tą patį skirtą 150 Eur baudas; tenkinti atstovo 2016-09-19, 2016-10-31, 2016-11-14 pareiškimus ir 2016-12-01 atskirąjį skundą, neteisėtai išnagrinėtą Šiaulių apylinkės teismo teisėjos R. M., viršijusios savo tarnybinius įgaliojimus, sprendžiant Šiaulių apygardos teismui skirtą skundą; pridėti šį skundą kaip įrodomąją medžiagą, priėmus neteisėtą galutinį sprendimą, prie civilinės bylos Nr. 2YT-177-650/2016.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

72. Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 16 d. nutartimi atsisakė priimti suinteresuoto asmens R. Č. įgalioto atstovo R. R. 2016-12-13 atskirąjį skundą. Išaiškino suinteresuoto asmens atstovui, kad asmuo, kuriam paskirta bauda, per 14 dienų nuo nutarties priėmimo, gali prašyti teismą, paskyrusį baudą, ją panaikinti ar sumažinti.

83. Teismas konstatavo, kad civilinio proceso kodekso normos nenumato, jog teismo nutartys dėl proceso dalyvių teikiamų nušalinimų, jų netenkinus, gali būti skundžiamos aukštesniam teismui, todėl atskirai negali būti ir apeliacinio proceso dalyku, dėl to teismas vertino, kad 2016 m. rugsėjo 20 d., 2016 m. lapkričio 2 d., 2016 m. lapkričio 3 d., 2016 m. lapkričio 22 d. ir 2016 m. gruodžio 2 d. Šiaulių apylinkės teismo nutartys dėl nušalinimo atmetimo negali būti skundžiamos atskiraisiais skundais Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 334-335 straipsnio tvarka.

94. Teismas nurodė, kad 2016-12-01 atskirasis skundas dėl 2016 m. lapkričio 22 d. teismo nutartimi paskirtos 100 Eur baudos už piktnaudžiavimą nušalinimo teise panaikinimo yra 2016-12-02 teisėjos rezoliucija priimtas po nušalinimo atmetimo. Pagal šį priimtą skundą išskirta medžiaga iš civilinės bylos, kuri rengiama nagrinėti Šiaulių apygardos teismui.

105. Teismas konstatavo, kad suinteresuoto asmens R. Č. atstovas pagal įgaliojimą R. R. iš esmės nesutinka ir su 2016 m. gruodžio 2 d. Šiaulių apylinkės teismo nutartimi, kuria jam skirta 150 Eur bauda už pakartotinį piktnaudžiavimą procesine teise ir nurodė, kad ši teismo nutartis dėl baudos skyrimo apeliacine tvarka tiesiogiai nėra skundžiama.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

126. Atskiruoju skundu suinteresuoto asmens R. Č. atstovas R. R. prašo tenkinti visus suinteresuoto asmens R. Č. atstovo R. R. skundus, pareikštus dėl Šiaulių apylinkės teismo teisėjos A. J. nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2YT-177-650/2016 nagrinėjimo ir panaikinti visas šios teisėjos R. R. skirtas baudas ir jos bei teisėjos R. M. priimtas nutartis. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

136.1. Teismas nepagrįstai atsisakė priimti 2016-12-13 atskirąjį skundą. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad CPK normos nenumato, jog teismo nutartys dėl proceso dalyvių teikiamų nušalinimų gali būti skundžiamos aukštesniam teismui, todėl atskirai negali būti ir apeliacinio proceso dalyku. Šiaulių apylinkės teismo ( - ) R. M., spręsdama klausimą dėl 2016-12-13 suinteresuoto asmens atstovo atskirojo skundo, viršijo savo pareigybinius įgaliojimus. Teismas nepagrįstai suinteresuoto asmens R. Č. atstovui pagal įgaliojimą R. R. skyrė 100 Eur ir 150 Eur baudas.

147. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja S. V. prašo suinteresuoto asmens R. Č. atstovo R. R. atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

157.1. 2016 m. rugsėjo 20 d., 2016 m. lapkričio 2 d., 2016 m. lapkričio 3 d., 2016 m. lapkričio 22 d. ir 2016 m. gruodžio 2 d. nutartims apskųsti yra praleistas įstatymo nustatytas terminas. Suinteresuoto asmens atstovas jau yra pateikęs atskirąjį skundą dėl 2016 m. lapkričio 22 d. Šiaulių apylinkės teismo nutarties ir šis atskirasis skundas nagrinėjamas Šiaulių apygardos teisme civilinėje byloje Nr. 2S-147-368/2017.

16Teismas

17k o n s t a t u o ja :

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

198. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą, yra pagrįsta ir teisėta.

209. Nagrinėjamu atveju 2016-12-13 suinteresuoto asmens R. Č. atstovas R. R. pirmosios instancijos teismui pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė: panaikinti Šiaulių apylinkės teismo teisėjų R. M. ir A. J. 2016 m. rugsėjo 20 d., 2016 m. lapkričio 2 d., 2016 m. lapkričio 3 d., 2016 m. lapkričio 22 d. ir 2016 m. gruodžio 2 d. nutartis, pripažįstant jas niekinėmis; atstatyti atstovui 2016-12-01 atskirojo skundo apskundimo terminą, praleistą dėl teisėjų kaltės, jei bus sprendžiama, kad jis yra praleistas; panaikinti atstovui 100 Eur ir antrą kartą už tą patį skirtą 150 Eur baudas; tenkinti atstovo 2016-09-19, 2016-10-31, 2016-11-14 pareiškimus ir 2016-12-01 atskirąjį skundą, neteisėtai išnagrinėtą Šiaulių apylinkės teismo teisėjos R. M., viršijusios savo tarnybinius įgaliojimus, sprendžiant Šiaulių apygardos teismui skirtą skundą; pridėti šį skundą kaip įrodomąją medžiagą, priėmus neteisėtą galutinį sprendimą, prie civilinės bylos Nr. 2YT-177-650/2016.

2110. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad įstatymai nenumato galimybės skųsti kelių nutarčių vienu skundu.

2211. Apeliantas teigia, kad nepagrįstai pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti 2016-12-13 atskirąjį skundą, motyvuodamas tuo, kad teismo nutartys dėl proceso dalyvių teikiamų nušalinimų negali būti skundžiamos aukštesniam teismui. Su šiais apelianto argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

2312. CPK 334 straipsnio 1 dalis nustato, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo tik šio kodekso numatytais atvejais arba kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Nustatytas teisinis reguliavimas, numatantis, kad gali būti skundžiamos tik kodekse konkrečiai įvardytos arba bylos eigą užkertančios nutartys, yra privalomas tiek proceso šalims, tiek ir pačiam teismui. Taigi, teismas nutartyje negali pakeisti CPK reikalavimų.

2413. CPK 68–69 straipsniai reglamentuoja pareiškimų dėl nušalinimo nagrinėjimą. Minėtuose straipsniuose nėra numatyta, kad teismo nutartis dėl teisėjo nušalinimo ar nenušalinimo skundžiama apeliacine tvarka. Nutartis dėl teisėjo nušalinimo ar nenušalinimo neužkerta galimybės tolimesnei bylos eigai. Pažymėtina, kad 2016 m. rugsėjo 20 d., 2016 m. lapkričio 2 d., 2016 m. lapkričio 3 d., 2016 m. gruodžio 2 d. nutartyse buvo nurodyta, jog šios nutartys neskundžiamos. Taigi teismo nutartis dėl teisėjo nušalinimo apeliacine tvarka neskundžiama, bet pažymėtina, kad motyvai dėl jos neteisėtumo ir nepagrįstumo gali būti įtraukti į apeliacinį skundą (CPK 334 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog 2016 m. rugsėjo 20 d., 2016 m. lapkričio 2 d., 2016 m. lapkričio 3 d., 2016 m. gruodžio 2 d. Šiaulių apylinkės teismo nutartys dėl nušalinimo atmetimo, taikant CPK 68–69 straipsnių nuostatas, negali būti skundžiamos atskiraisiais skundais.

2514. Iš bylos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad suinteresuoto asmens R. Č. atstovas R. R. 2016-12-01 pateikė atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-177-650/2016, kuria atmestas suinteresuoto asmens R. Č. atstovo pagal įgaliojimą R. R. prašymas dėl teismo skirtos baudos panaikinimo. Minėtas atskirasis skundas išnagrinėtas Šiaulių apygardos teismo 2017 m. sausio 31 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-147-368/2017. Atsižvelgiant į tai, vertintina, jog pagrįstai skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas apeliantui nurodė, kad suinteresuoto asmens atstovui nėra jokio procesinio pagrindo dėl 2016 m. lapkričio 22 d. nutarties teikti naują skundą ir prašyti atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti.

2615. Iš 2016-12-13 atskirojo skundo matyti, kad šiuo atskiruoju skundu suinteresuoto asmens R. Č. atstovas pagal įgaliojimą R. R. taip pat prašė panaikinti 2016 m. gruodžio 2 d. nutartimi skirtą 150 Eur baudą. Pažymėtina, jog CPK 107 straipsnyje numatyta, kad asmuo, kuriam paskirta bauda, per 14 dienų nuo nutarties priėmimo, gali prašyti teismą, paskyrusį baudą, ją panaikinti ar sumažinti. Dėl teismo nutarties, kuria pareiškimas panaikinti ar sumažinti baudą atmetamas, gali būti duodamas atskirasis skundas. Iš bylos duomenų matyti, kad suinteresuoto asmens R. Č. atstovas pagal įgaliojimą R. R. nėra pateikęs pirmosios instancijos teismui prašymo 2016 m. gruodžio 2 d. nutartimi skirtą 150 Eur baudą panaikinti ar sumažinti. Įvertinęs tai, kas aptarta, apeliacinės instancijos teismas vertina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ir šiuo pagrindu dėl 2016 m. gruodžio 2 d. nutarties negali būti duodamas atskirasis skundas.

2716. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas skundžiama 2016 m. gruodžio 16 d. nutartimi pagrįstai ir teisėtai atsisakė priimti suinteresuoto asmens R. Č. atstovo pagal įgaliojimą R. R. 2016-12-13 atskirąjį skundą, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

2817. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

29Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

31Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Suinteresuoto asmens R. Č. atstovas pagal įgaliojimą R. R. pateikė... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. 2. Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 16 d. nutartimi atsisakė... 8. 3. Teismas konstatavo, kad civilinio proceso kodekso normos nenumato, jog... 9. 4. Teismas nurodė, kad 2016-12-01 atskirasis skundas dėl 2016 m. lapkričio... 10. 5. Teismas konstatavo, kad suinteresuoto asmens R. Č. atstovas pagal... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. 6. Atskiruoju skundu suinteresuoto asmens R. Č. atstovas R. R. prašo tenkinti... 13. 6.1. Teismas nepagrįstai atsisakė priimti 2016-12-13 atskirąjį skundą.... 14. 7. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja S. V. prašo suinteresuoto... 15. 7.1. 2016 m. rugsėjo 20 d., 2016 m. lapkričio 2 d., 2016 m. lapkričio 3 d.,... 16. Teismas... 17. k o n s t a t u o ja :... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 19. 8. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 20. 9. Nagrinėjamu atveju 2016-12-13 suinteresuoto asmens R. Č. atstovas R. R.... 21. 10. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad įstatymai nenumato... 22. 11. Apeliantas teigia, kad nepagrįstai pirmosios instancijos teismas atsisakė... 23. 12. CPK 334 straipsnio 1 dalis nustato, kad pirmosios instancijos teismo... 24. 13. CPK 68–69 straipsniai reglamentuoja pareiškimų dėl nušalinimo... 25. 14. Iš bylos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad... 26. 15. Iš 2016-12-13 atskirojo skundo matyti, kad šiuo atskiruoju skundu... 27. 16. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 28. 17. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 29. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio... 30. Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 16 d. nutartį palikti... 31. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....