Byla e2S-475-267/2018

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Burbulienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės (toliau –UAB) „Arudita“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. balandžio 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-5901-641/2018 pagal pareiškėjos UAB „Arudita“ (toliau – ieškovė) skundą atsakovui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriui dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriaus 2017 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. 31SD-7540-(14.31.104) panaikinimo ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriaus įpareigojimo nagrinėti UAB „Arudita“ prašymą dėl valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo iš naujo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų teisėjų kolegija pagal teismingumą perdavė nagrinėti pareiškėjos UAB „Arudita“ skundą atsakovui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriui, kuriuo prašoma panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriaus 2017 m. lapkričio 8 d. sprendimą Nr. 31SD-7540-(14.31.104) bei įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyrių UAB „Arudita“ prašymą dėl valstybinės žemės, unikalus Nr. ( - ), adresu: ( - ), nuomos sutarties sudarymo nagrinėti iš naujo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

72. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2018 m. balandžio 12 d. nutartimi ieškovės UAB „Arudita“ skundą paliko nenagrinėtą.

83. Pasirengimo bylą nagrinėti teisme metu nustatyta, jog Šiaulių apylinkės teisme jau yra nagrinėjamas ieškovės UAB „Arudita“ ieškinys atsakovui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriui dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriaus 2017 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. 31SD-7540-(14.31.104) panaikinimo ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriaus įpareigojimo sudaryti su UAB „Arudita“ valstybinės žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), nuomos sutartį. Ši civilinė byla Nr. e2-1487-797/2018 yra nagrinėjimo iš esmės stadijoje ir Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. kovo 28 d. nutartimi sustabdyta, iki kitoje Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų civilinėje byloje Nr. e2-3728-1042/2018 įsiteisės teismo sprendimas.

94. Atsižvelgdamas į tai, kad teismui pagal teismingumą buvo perduotas nagrinėti tapatus ieškovės UAB „Arudita“ skundas (ieškinys), kuris jau yra nagrinėjamas Šiaulių apylinkės teisme iškeltoje civilinėje byloje Nr. e2-1487-797/2018, teismas ieškovės UAB „Arudita“ skundą atsakovui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriui dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriaus 2017 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. 31SD-7540-(14.31.104) panaikinimo ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriaus įpareigojimo UAB „Arudita“ prašymą dėl valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo nagrinėti iš naujo CPK 296 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu paliko nenagrinėtą.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

115. Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Arudita“ prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. balandžio 12 d. nutartį ir grąžinti ieškinio priėmimo klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

125.1. Apeliantė sutinka su nutarties dalimi, kad civilinėse bylose Nr. e2-1487-797/2018 ir Nr. e2-5901-641/2018 ir šalys, ir jų procesinės padėtys yra tapačios. Tačiau, apeliantės nuomone, skiriasi nurodytų civilinių bylų ieškinio pagrindas, o dalykas sutampa tik iš dalies. Šioje byloje prašoma įpareigoti atsakovą pareiškėjo prašymą dėl valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo nagrinėti iš naujo, o civilinėje byloje Nr. e2-1487-797/2018 – įpareigoti atsakovą sudaryti su UAB „Arudita“ valstybinės žemės sklypo unikalus numeris ( - ), esančio adresu: ( - ), valstybinės žemės nuomos sutartį.

136. Atsiliepimu į atskirąjį skundą Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriui prašo atskirojo skundo netenkinti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

146.1. Kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, vertinant, ar dviejų ieškinių dalykai sutampa, svarbu ne tiek reikalavimų lingvistinės formuluotės, kiek ginčo materialinis santykis, esantis teisminio nagrinėjimo objektu, ir gynybos būdas. Ankstesnėse civilinėse bylose Nr. e2-1487-797/2018, kaip ir naujai teisme gautoje civilinėje byloje Nr.e2-5901-641/2018, yra prašoma panaikinti tą patį Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriaus sprendimą bei siekiama to paties valstybės žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), adresu: ( - ), nuomos sutarties tarp šalių sudarymo, t. y. ieškovės civilinėje byloje Nr. e2-5901-641/2018 pareikšti skundo (ieškinio) reikalavimai atitinka teisme jau nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-1487-797/2018 pareikšto ieškinio reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, akivaizdu, kad civilinių bylų Nr. e2-1487-797/2018, Nr. e2-5901-641/2018 dalykai yra tapatūs.

15Teismas

konstatuoja:

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

177. Apeliacijos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtas CPK 296 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

188. CPK 296 straipsnio 1 dalies 4 punktas numato, jog teismas pareiškimą palieka nenagrinėtą, jeigu teisme nagrinėjamas ginčas tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Įstatyme ieškinių tapatumas siejamas su trimis kriterijais (požymiais): tomis pačiomis šalimis, tuo pačiu ieškinio dalyku ir tuo pačiu ieškinio pagrindu (CPK 296 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Taigi sprendžiant klausimą dėl ieškinių tapatumo pirmiausia reikia nustatyti, ar ieškovas ir atsakovas yra tie patys asmenys, kurie yra anksčiau pradėtos nagrinėti bylos šalys. Tuo atveju, jeigu konstatuojamas tas pats ieškinio faktinis pagrindas ir dalykas, šalių procesinės padėties pasikeitimas (iš ieškovo į atsakovą ar iš atsakovo į ieškovą) nedaro įtakos bei neeliminuoja ieškinio tapatumo situacijos. Antrasis tapataus ieškinio požymis yra ieškinio dalyko sutapimas. Vertinant, ar dviejų ieškinių dalykai sutampa, svarbu ne tiek reikalavimų lingvistinės formuluotės, kiek ginčo materialusis santykis, tai yra teisminio nagrinėjimo objektas ir gynybos būdas. Trečiasis tapataus ieškinio požymis siejamas su ieškinio pagrindu. Kadangi ieškinio pagrindą sudaro faktinės aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą, todėl naujas ieškinys galimas tik kai nurodomos tokios aplinkybės, kurios nėra teisminio nagrinėjimo dalykas jau nagrinėjamoje byloje. Ieškinio pagrindas pripažįstamas tapačiu, kai ieškinys grindžiamas tais pačiais juridiniais faktais. Reikalavimo grindimas iš esmės tais pačiais, tačiau papildytais ar (ir) patikslintais faktais taip pat reiškia tapataus ieškinio pareiškimo situaciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-494/2010).

199. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtą remdamasis tuo, jog teisme jau yra nagrinėjamas ginčas tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, t. y. tapatus ginčas.

2010. Apeliantė sutinka su nutarties dalimi, jog civilinėse bylose Nr. e2-1487-797/2018 ir Nr. e2-5901-641/2018 ir šalys, ir jų procesinės padėtys yra tapačios, tačiau atskirąjį skundą grindžia esminiu argumentu, kad skiriasi nurodytų civilinių bylų ieškinio pagrindas ir dalykas. Tokiai apeliantės dėstomai pozicijai apeliacinės instancijos pritaria.

2111. Nagrinėjamos bylos atveju apeliantė kreipėsi į teismą prašydama panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriaus 2017 m. lapkričio 8 d. sprendimą Nr. 31SD-7540-(14.31.104) „Dėl valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo“ ir įpareigojimo atsakovą pareiškėjos prašymą dėl valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo nagrinėti iš naujo. Šios bylos teisinis pagrindas yra LR Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d., 26 str., 89 str. 2 d. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, jog šioje byloje apeliantė iš esmės ginčija tik viešojo administravimo procedūrą, kuri, jos nuomone, buvo pažeista, t. y. nėra keliamas reikalavimas įpareigoti atsakovą sudaryti su apeliante valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį, nes keliamas ginčas susijęs su atitinkamų administracinių procedūrų vertinimu. Civilinės bylos Nr. e2-1487-797/2018 teisinis pagrindas yra CK 6.551 straipsnio 2 d., LR Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punktas, 1999-03-09 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 260 ,,Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, o dalyką sudaro reikalavimas įpareigoti atsakovą sudaryti su UAB „Arudita“ valstybinės žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), adresas: ( - ), nuomos sutartį. Atsižvelgiant į tai, akivaizdu, kad šiuo konkrečiu atveju skiriasi nagrinėjamų bylų ieškinio pagrindas ir dalykas.

2212. Taigi, šiuo atveju teismas formaliai įvertino ieškinio reikalavimus, ir tai sudaro pagrindą panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, konstatuojant, jog nebuvo pagrindo ieškinį palikti nenagrinėtą CPK 296 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytu pagrindu. Remiantis nurodytomis aplinkybėmis, skundžiama nutartis panaikinama ir klausimas perduodamas nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Atskirai apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad, vadovaujantis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, šiuo atveju yra galimybė spręsti bylų sujungimo klausimą.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teismas

Nutarė

24Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. balandžio 12 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų teisėjų... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. 2. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2018 m. balandžio 12 d.... 8. 3. Pasirengimo bylą nagrinėti teisme metu nustatyta, jog Šiaulių apylinkės... 9. 4. Atsižvelgdamas į tai, kad teismui pagal teismingumą buvo perduotas... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. 5. Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Arudita“ prašo panaikinti Šiaulių... 12. 5.1. Apeliantė sutinka su nutarties dalimi, kad civilinėse bylose Nr.... 13. 6. Atsiliepimu į atskirąjį skundą Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės... 14. 6.1. Kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, vertinant, ar... 15. Teismas... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. 7. Apeliacijos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 18. 8. CPK 296 straipsnio 1 dalies 4 punktas numato, jog teismas pareiškimą... 19. 9. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi ieškinį paliko... 20. 10. Apeliantė sutinka su nutarties dalimi, jog civilinėse bylose Nr.... 21. 11. Nagrinėjamos bylos atveju apeliantė kreipėsi į teismą prašydama... 22. 12. Taigi, šiuo atveju teismas formaliai įvertino ieškinio reikalavimus, ir... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 24. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. balandžio 12 d. nutartį...