Byla 2SA-266-467/2013
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuotieji asmenys – antstolė P. K., išieškotojas VĮ Valstybės turto fondas

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjų R. P., E. P., L. M., R. M. ir I. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjų L. M., R. M., R. P., E. P. ir I. K. 2013 m. vasario 22 d. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuotieji asmenys – antstolė P. K., išieškotojas VĮ Valstybės turto fondas.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjai R. P., E. P., L. M., R. M. ir I. K. antstolės P. K. kontorai pateikė skundą dėl antstolės veiksmų, kuriuo prašė panaikinti antstolės P. K. 2011 m. gruodžio 29 d. patvarkymą reg. Nr.2-T-982; panaikinti antstolės P. K. atstovo T. J. 2012 m. gegužės 17 d. patvarkymą reg. Nr.2-T-1983; panaikinti antstolės P. K. atstovo T. J. 2012 m. liepos 24 d. patvarkymą reg. Nr.2-P-1993; panaikinti antstolės P. K. 2012 m. rugpjūčio 23 d. patvarkymą reg. Nr.2-P-5263; panaikinti antstolės P. K. 2013 m. vasario 20 d. patvarkymą reg. Nr.2-P-4515. Skunde nurodė, jog antstolė P. K. 2011 m. spalio 3 d. priėmė vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr.2-468-623/2009 dėl 269 957,53 Lt išieškojimo išieškotojo VĮ Valstybės turto fondas naudai solidariai iš skolininkų R. P., E. P., L. M., R. M. ir I. K.. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 16 d. nutartimi nušalino antstolę P. K. nuo vykdomųjų bylų, iškeltų pagal nurodytą vykdomąjį raštą, vykdymo. Vykdydamas nurodytą teismo nutartį, antstolės P. K. padėjėjas T. J. 2012 m. gegužės 2 d. priėmė patvarkymą Nr.0093/11/03863 dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento persiuntimo vykdyti kitam antstoliui. Teismui nušalinus antstolę P. K. nuo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. išduoto vykdomojo rašto vykdymo, ji negalėjo atlikti jokių veiksmų pagal nurodytą vykdomąjį dokumentą. Dėl to po antstolės nušalinimo jos atlikti vykdymo veiksmai gali sukelti neigiamų padarinių, nes kiti antstoliai taip pat atlieka vykdymo veiksmus. Be to dėl kai kurių antstolės veiksmų, atliktų po jos nušalinimo, yra priimti ir įsiteisėję teismų sprendimai (Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2SA-33-640/2013).

5Antstolės P. K. padėjėjas T. J. 2013 m. kovo 8 d. patvarkymu atsisakė patenkinti pareiškėjos R. P. skundą. Nurodė, jog išieškotojas VĮ Valstybės turto fondas 2011 m. spalio 3 d. pateikė antstolei P. K. vykdyti penkis Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. išduotus vykdomuosius raštus Nr.2-468-623/2009 dėl 269 957,53 Lt skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš solidariųjų skolininkų I. K., L. M., R. M., R. P. E. P.. Paduotame skunde skundžiami antstolio patvarkymai atlikti vykdomojoje byloje Nr.0093/11/03865, kurioje priimtas vykdyti ketvirtasis Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. išduoto vykdomojo rašto egzempliorius, kuriame skolininke nurodyta pareiškėja R. P.. Pareiškėjai L. M., R. M., E. P. ir I. K. nėra skolininkai vykdomojoje byloje Nr.0093/11/03865. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 16 d. nutartimi patenkintas skolininkų I. K., L. M. ir R. M. prašymas nušalinti antstolę ir antstolė P. K. nušalinta nuo vykdomųjų bylų Nr.0093/11/03862, Nr.0093/11/03863 ir Nr.0093/11/03864 vykdymo, kuriose vykdytas išieškojimas iš skolininkų I. K., L. M. ir R. M.. Antstolė nenušalinta nuo vykdomųjų bylų Nr.0093/11/03865, Nr.0093/11/03866 vykdymo, kuriose vykdomas išieškojimas iš skolininkų R. P. ir E. P.. Šie skolininkai niekada nėra teikę antstolei P. K. prašymo ją nusišalinti nuo minėtų vykdomųjų bylų vykdymo. Prašymas panaikinti antstolio patvarkymus yra nepagrįstas, nes Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartimi atmetė pareiškėjų R. P. ir E. P. skundą dėl antstolio veiksmų, atliktų vykdomojoje byloje Nr.0093/11/03865 (civilinė byla Nr.2-9142-937/2012). Peržiūrėjęs apeliacine tvarka nurodytą pirmosios instancijos teismo nutartį Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 17 d. nutartimi ją paliko nepakeistą. Pareiškėja R. P. piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, nes skundą dėl antstolio veiksmų pateikė po to, kai Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 17 d. priėmė nutartį ir jos pagrindu antstolė P. K. 2013 m. vasario 20 d. patvarkymu atnaujino vykdymo veiksmus.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 19 d. nutartimi pakeitė antstolės P. K. 2013 m. kovo 8 d. patvarkymą reg. Nr.2-P-6107, priimtą vykdomojoje byloje Nr.0093/11/03865; atsisakė priimti pareiškėjų L. M., R. M., E. P. ir I. K. skundą dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr.0093/11/03865; nutraukė civilinės bylos dalį dėl antstolės P. K. 2011 m. gruodžio 29 d. reg. Nr.2-T-982 patvarkymo, antstolės P. K. padėjėjo T. J. 2012 m. gegužės 17 d. reg. Nr.2-T-1983 patvarkymo, antstolės P. K. padėjėjo T. J. 2012 m. liepos 24 d. reg. Nr.2-P-1993 patvarkymo, antstolės P. K. 2012 m. rugpjūčio 23 d. reg. Nr.2-P-5263 patvarkymo, priimtų vykdomojoje byloje Nr.0093/11/03865; atmetė pareiškėjos R. P. skundo dalį dėl antstolės P. K. 2013 m. vasario 20 d. patvarkymo, priimto vykdomojoje byloje Nr.0093/11/03865. Teismas nustatė, jog pareiškėjai L. M., R. M., E. P. ir I. K. nėra skolininkai vykdomojoje byloje Nr.0093/11/03865 ir skunde nepagrindė suinteresuotumo ginčyti antstolės vykdomuosius veiksmus, atliktus nurodytoje vykdomojoje byloje, kurioje vykdomas priverstinis išieškojimas iš skolininkės R. P.. Todėl teismas sprendė, jog jie neturi teisės skųsti antstolės P. K. veiksmų nurodytoje vykdomojoje byloje, dėl ko paduoto skundo dalį, kuria šios antstolės veiksmus skundžia skolininkai L. M., R. M., E. P. ir I. K., teismas atsisakė priimti. Teismas pripažino, kad dėl skunde skundžiamų antstolės P. K. 2011 m. gruodžio 29 d., 2012 m. gegužės 17 d., 2012 m. liepos 24 d. patvarkymų yra suėjęs jų apskundimo naikinamasis terminas, dėl to bylos dalį dėl nurodytų antstolės patvarkymų nutraukė. Nustatęs, jog Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 16 d. nutartimi antstolė P. K. nušalinta ne nuo vykdomosios bylos Nr.0093/11/03865, kurioje išieškojimas vykdomas iš skolininkės R. P. turto, bet nuo kitų vykdomųjų bylų vykdymo, teismas sprendė, jog nėra pagrindo pripažinti, kad antstolė P. K. neturi teisės atlikti vykdomųjų veiksmų vykdomojoje byloje Nr.0093/11/03865. Pareiškėja R. P. iki antstolės 2013 m. vasario 20 d. patvarkymo priėmimo nebuvo pareiškusi nušalinimo antstolei, todėl antstolė P. K. turėjo teisę priimti 2013 m. vasario 20 d. patvarkymą, kuriuo atnaujino vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr.0093/11/03865 ir nusprendė parduoti iš pirmųjų varžytynių pareiškėjai R. P. asmeninės nuosavybės teise priklausančias administracines patalpas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Pareiškėjai R. P., L. M., R. M., E. P. ir I. K. atskiruoju skundu prašo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti pareiškėjų skundą dėl antstolio veiksmų, panaikinant skunde nurodytus antstolės ir jos padėjėjo patvarkymus. Nurodo, jog, nušalinus antstolį, skolininkai turi būti galutinai užtikrinti, kad jokie nušalintojo antstolio veiksmai po jo nušalinimo neturės jokios įtakos jų (skolininkų) teisėms ir pareigoms, antraip nebūtų pilnai realizuota nušalinimo instituto paskirtis ir šis teisės institutas taptų vien formalus, realiai neveikiantis. Ypač tai aktualu, kai vienu vykdytinu teismo sprendimu sukurta solidarioji skolininkų pareiga prievolėje su išieškotoju. Antstolio nušalinimas turėtų būti siejamas ne su vykdomosiomis bylomis - vykdymo pagrindais, o su vykdytinais dokumentais, t.y. nušalinus antstolį jis laikomas nušalintu ne nuo konkrečios vykdomosios bylos, o nuo konkretaus vykdytino dokumento vykdymo, nepriklausomai kiek vykdomųjų bylų, vykdant tą vykdytiną dokumentą, vykdo antstolis. Būtent taip tinkamai ir pilnai būtų realizuotas antstolio nušalinimo institutas bei realiai apginti vykdymo proceso dalyvių interesai. Taigi bet kokie antstolio veiksmai, vykdant vykdytiną dokumentą, šiuo atveju Vilniaus apygardos teismo sprendimą, po to, kai vienų proceso dalyvių - solidariųjų skolininkų prašymu antstolis buvo nušalintas, laikytini neteisėtais ir naikintinais. Teismas privalėjo panaikinti visus skundžiamus patvarkymus, nepaisant to, jog dėl dalies jų praleistas naikinamasis apskundimo terminas ir dėl vieno iš jų teisėtumo pasisakė kiti teismai, o ne nutraukti bylą ir nenagrinėti dalies skolininkų skundo. Jeigu teismas pripažintų, jog nušalinimo institutas savo turiniu reiškia, kad antstolis nušalinamas ne nuo viso vykdytino dokumento vykdymo, o tik nuo tam tikrų vykdomųjų bylų, kas leidžia antstoliui, nepaisant nušalinimo, ir toliau vykdyti tą patį teismo sprendimą, skolininkai su skundžiama nutartimi iš esmės sutiktų, išskyrus dėl antstolės P. K. 2011 m. gruodžio 29 d. patvarkymo, reg. Nr.2-T-982 nepanaikinimo. Šio patvarkymo rezoliucinėje dalyje aiškiai matyti, kad jis priimtas ne tik vykdomojoje byloje Nr.0093/11/03865, nuo kurios, anot teismo, antstolė nėra nušalinta, bet šiuo patvarkymu priimtas antstolės sprendimas ir vykdomosiose bylose Nr.0093/11/03862, Nr.0093/11/03863 ir Nr.0093/11/03864, nuo kurių ji yra nušalinta ir dėl ko nėra ginčo. Teismas privalėjo panaikinti šį patvarkymą, gindamas viešąjį interesą, kurio sudėtinė dalis yra antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas, svarbesnis visuomenei negu minėto patvarkymo apskundimo terminų praleidimas.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolė P. K. prašo skundą atmesti bei skirti skolininkei R. P. 2000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, iš jų 1000 Lt paskiriant išieškotojo VĮ Valstybės turto fondo naudai. Nurodo, jog skolininkė R. P. ir pareiškėjas E. P. nėra teikę antstolei P. K. nušalinimo. Ši išvada pagrįsta vykdomųjų bylų Nr.0093/11/03865 ir 0093/11/03866 medžiaga. Skolininkė R. P. ir pareiškėjai piktybiškai inicijuoja atskirus procesus, tokiu būdu siekdami apsunkinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. išduoto vykdomojo rašto Nr.2-468-623/2009 vykdymo procesą, trikdyti tiek antstolės, tiek suinteresuoto asmens, tiek ir teismų darbą. Todėl yra pagrindas svarstyti galimybę skirti pareiškėjams baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Antstolės procesinių sprendimų pagrįstumas patvirtintas Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.2-9142-937/2012 ir Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.2SA-33-640/2013. Todėl nėra pagrindo naikinti 2011 m. gruodžio 29 d., 2012 m. gegužės 17 d., 2012 m. liepos 24 d., 2012 m. rugpjūčio 23 d. patvarkymus. Pareiškėjų atskirajame skunde nurodomas antstolės 2011 m. gruodžio 29 d. patvarkymas yra priimtas dar iki tol, kol Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.2S-618-640/2012 nutraukė apeliacinį procesą pagal antstolės P. K. 2011 m. lapkričio 24 d. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutarties civilinėje byloje Nr.2-12148-294/2011 panaikinimo. Pagal skolininkės ir pareiškėjų 2013 m. balandžio 5 d. pateiktą skundą dėl antstolės P. K. 2013 m. kovo 28 d. patvarkymo vykdomojoje byloje Nr.0093/11/03865, reg. Nr.2-P-8271, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.2-18384-809/2013 sustabdytas skolininko turto realizavimo vykdymas (antstolė nutartį apskundė 2013 m. balandžio 25 d. atskiruoju skundu), o taip pat Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr.2-20957-596/2013 dėl 2013 m. balandžio 5 d. skundo, antstolei atsisakius panaikinti skundžiamą 2013 m. kovo 28 d. patvarkymą. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi išsamiai ištyrė ir įvertino bylos faktines aplinkybes, teisingai aiškino procesines teisės normas, todėl priėmė teisiškai pagrįstą nutartį.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, atskirojo skundo argumentus bei motyvus, konstatuoja, kad yra pagrindas atskirąjį skundą iš dalies patenkinti ir skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį pakeisti.

14Esminis klausimas, kurį pareiškėjai (skolininkai) kelia nagrinėjamoje byloje, yra tai, ar antstolė P. K. turi teisę toliau vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr.2-468-623/2009 dėl 269 957,53 Lt išieškojimo išieškotojo VĮ Valstybės turto fondo naudai solidariai iš skolininkų R. P. ir E. P. po to, kai ši antstolė Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 16 d. nutartimi buvo nušalinta nuo vykdomųjų bylų, iškeltų pagal nurodytą vykdomąjį raštą, vykdymo pagal skolininkų L. M., R. M. ir I. K. pareikštą nušalinimą. Tiek antstolė P. K., tiek pirmosios instancijos teismas laikė, jog Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 16 d. nutartimi antstolė P. K. nušalinta ne nuo vykdomosios bylos Nr.0093/11/03865, kurioje išieškojimas vykdomas iš skolininkės R. P. turto, bet nuo kitų vykdomųjų bylų, kuriose vykdomas išieškojimas iš skolininkų L. M., R. M. ir I. K., vykdymo, todėl teismas sprendė, jog nėra pagrindo pripažinti, kad antstolė P. K. neturi teisės atlikti vykdomųjų veiksmų vykdomojoje byloje Nr.0093/11/03865, bei konstatavo, kad pareiškėjai L. M., R. M., E. P. ir I. K. nėra skolininkai vykdomojoje byloje Nr.0093/11/03865 ir skunde nepagrindė suinteresuotumo ginčyti antstolės vykdomuosius veiksmus, atiliktus nurodytoje vykdomojoje byloje, kurioje vykdomas priverstinis išieškojimas iš skolininkės R. P., t.y. jie neturi teisės skųsti antstolės P. K. veiksmų nurodytoje vykdomojoje byloje. Apeliantai su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nesutinka, iš esmės motyvuodami tuo, jog bet kokie antstolio veiksmai, vykdant vykdytiną dokumentą, šiuo atveju Vilniaus apygardos teismo sprendimą, po to, kai vienų proceso dalyvių - solidariųjų skolininkų prašymu antstolis buvo nušalintas, laikytini neteisėtais, kadangi vykdytinu teismo sprendimu yra sukurta solidarioji skolininkų pareiga prievolėje su išieškotoju.

15Bylos duomenys, tame skaičiuje ir vykdomosios bylos Nr.0093/11/03865, tvirtina, kad antstolė P. K. vykdo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr.2-468-623/2009 dėl 269 957,53 Lt išieškojimo išieškotojo VĮ Valstybės turto fondo naudai solidariai iš skolininkų R. P., E. P., L. M., R. M. ir I. K.. Kaip ir numato įstatymas (CPK 647 str. 2 ir 3 d.), kadangi minimu teismo sprendimu nuspręsta išieškoti 269 957,53 Lt iš solidarių atsakovų, pagal šį sprendimą buvo išduoti penki vykdomieji raštai, t.y. tiek vykdomųjų raštų, kiek yra solidarių atsakovų, ir atitinkamai užvestos penkios vykdomosios bylos. Iš Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 16 d. nutarties matyti, kad antstolė P. K. nušalinta ne nuo konkrečios vykdomosios bylos, kurioje išieškojimas vykdomas iš kurio nors skolininko, bet apskritai nuo vykdomųjų bylų vykdymo, tenkinant L. M., R. M. ir I. K. prašymą dėl antstolės nušalinimo. Taigi teismo nutartis dėl antstolės nušalinimo nėra pakankamai aiški ir vykdymo procese dalyvaujančių šalių bei antstolio yra aiškinama skirtingai.

16Atsižvelgiant į tai, jog ta pati antstolė vykdo teismo sprendimą, kuriuo sukurta solidarioji skolininkų pareiga prievolėje, o pagal CPK 636 straipsnio 1 dalį nušalinti antstolį gali tik skolininkas ir išieškotojas, bet pareiškėjai (skolininkai) R. P. ir E. P. nušalinimo nebuvo pareiškę, antstolė P. K., priėmus Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 16 d. nutartį dėl jos nušalinimo pagal trijų iš penkių solidarių skolininkų pareiškimą, akivaizdžiai negalėjo toliau vykdyti teismo sprendimo ir buvo nušalinta. Tačiau, jeigu net ir laikyti, kad ji nuo kitų dviejų vykdomųjų bylų nebuvo nušalinta, privalėjo nusišalinti CPK 65 straipsnyje numatytais pagrindais, kad pašalinti bet kokias abejones dėl jos šališkumo (CPK 636 str. 4 d.). Tačiau antstolė P. K. to nepadarė, todėl pareiškėjai (solidarūs skolininkai) turi pagrįstą pagrindą manyti, jog antstolė yra šališka. Nagrinėjamu atveju tai yra ypač aktualu, kadangi, kaip jau minėta, vienu vykdytinu teismo sprendimu sukurta solidarioji skolininkų pareiga prievolėje su vienu išieškotoju. Todėl antstolio nušalinimas, kaip iš esmės teisingai nurodo apeliantai, sietinas ne su vykdymo pagrindais (CPK 586 str.), o su vykdytinais dokumentais (CPK 584 str.), t.y. teismo nutartimi nušalinus antstolį, jis laikytinas nušalintu ne nuo konkrečios vykdomosios bylos, o nuo konkretaus vykdytino dokumento vykdymo apskritai, nepriklausomai kiek vykdomųjų bylų, vykdant tą vykdytiną dokumentą, vykdo antstolis. Tik tokiu atveju būtų tinkamai realizuotas antstolio nušalinimo institutas ir užtikrintos vykdymo proceso dalyvių teisės. Priešingas aiškinimas būtų nelogiškas ir neatitiktų bendrųjų civilinio proceso, įskaitant vykdymo procesą, principų.

17Pažymėtina, jog solidarioji skolininkų pareiga, be kita ko, reiškia, kad skolininkų teisės ir pareigos išlieka susijusios, t.y. yra tiesiogiai priklausomos vienos nuo kitų, kad ir koks būtų kiekvieno skolininko vaidmuo santykyje su kreditoriumi (CK 6.6 - 6.16 str.). Todėl kiekvienas iš solidariųjų skolininkų turi atitinkamą interesą į tai, kaip solidarią prievolę kreditoriui vykdo kiti skolininkai. Pagal CK 6.7 straipsnį, kai pareiga yra solidarioji, skolininkas gali panaudoti prieš kreditoriaus reikalavimą tiek bendrus visiems skolininkams, tiek ir asmeninius atsikirtimus. Tačiau skolininkas neturi teisės atsikirsti kreditoriaus reikalavimui, kai atsikirtimas pagrįstas tokiais kitų bendraskolių teisiniais santykiais, kuriuose tas skolininkas nedalyvauja, taip pat negali naudoti prieš kreditorių tokių gynybos priemonių, kurias gali panaudoti tik asmeniškai vienas ar keli kiti bendraskoliai. Pirmosios instancijos teismas nurodytą įstatymo nuostatą taikė netinkamai ir nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjų L. M., R. M., E. P. ir I. K. skundą dėl antstolio veiksmų, konstatavęs, kad jie nėra skolininkai vykdomojoje byloje Nr.0093/11/03865 ir skunde nepagrindė suinteresuotumo ginčyti antstolės vykdomuosius veiksmus, atiliktus nurodytoje vykdomojoje byloje, kurioje vykdomas priverstinis išieškojimas iš skolininkės R. P., t.y. jie neturi teisės skųsti antstolės P. K. veiksmų nurodytoje vykdomojoje byloje. Nagrinėjamu atveju, kaip jau minėta, visi pareiškėjai yra vieno išieškotojo solidarūs skolininkai, nepriklausomai nuo to, kad sprendimą vykdantis antstolis yra užvedęs penkias vykdomąsias bylas, tačiau visos šios bylos yra užvestos ir vykdomos vieno vykdytino dokumento - Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. išduoto vykdomojo rašto Nr.2-468-623/2009 dėl 269 957,53 Lt išieškojimo išieškotojo VĮ Valstybės turto fondo naudai solidariai iš skolininkų R. P., E. P., L. M., R. M. ir I. K. – pagrindu. Aplinkybę, kad vykdymas visose penkiose bylose atliekamas to paties vykdomojo dokumento pagrindu ir yra vieningas, vientisas procesas, rodo ir pačios antstolės P. K. veiksmai, priimant vieną dokumentą visose bylose, kaip pavyzdžiui, 2001 m. gruodžio 29 d. patvarkymą reg. Nr.2-T-982. Taigi darytina išvada, jog visi pareiškėjai yra solidarūs skolininkai kiekvienoje iš antstolės vykdomų vykdomųjų bylų pagal minimą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr.2-468-623/2009 ir turi teisę skųsti antstolės veiksmus. Dėl to pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kurioje atsisakyta priimti pareiškėjų L. M., R. M., E. P. ir I. K. skundą dėl antstolio veiksmų nagrinėjamoje byloje, naikintina; pareiškėjų skundas priimamas ir nagrinėjamas kartu su skolininkės R. P. skundu, kadangi skundas yra vienas ir visi jo motyvai atitinka ir išreiškia visų pareiškėjų poziciją.

18Apeliantai skunde tvirtina, jog pirmosios instancijos teismas privalėjo panaikinti visus skundžiamus patvarkymus, nepaisant, jog dėl dalies jų praleistas naikinamasis apskundimo terminas ir dėl vieno iš jų teisėtumo pasisakė kiti teismai, o ne nutraukti bylą ir nenagrinėti dalies skolininkų (pareiškėjų) skundo. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais apeliantų argumentais sutinka tik iš dalies ir konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai nutraukė civilinės bylos dalį dėl antstolės P. K. 2011 m. gruodžio 29 d. reg. Nr.2-T-982 patvarkymo, antstolės P. K. padėjėjo T. J. 2012 m. gegužės 17 d. reg. Nr.2-T-1983 patvarkymo, antstolės P. K. padėjėjo T. J. 2012 m. liepos 24 d. reg. Nr.2-P-1993 patvarkymo, antstolės P. K. 2012 m. rugpjūčio 23 d. reg. Nr.2-P-5263 patvarkymo, priimtų vykdomojoje byloje Nr.0093/11/03865. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, skundas dėl antstolio veiksmų negali būti paduotas vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (CPK 512 str.). Apeliantai skunde neneigia, kad nurodytas terminas yra praleistas, bet mano, kad turėtų būti atnaujintas dėl viešo intereso. Tačiau nurodytas terminas yra naikinamasis, todėl negali būti atnaujinamas, nepriklausomai nuo priežasčių, dėl kurių jis buvo praleistas. Todėl apeliantų reikalavimas panaikinti antstolio 2011 m. gruodžio 29 d., 2012 m. gegužės 17 d. ir 2012 m. liepos 24 d. patvarkymus negali būti patenkintas. Reikalavimas panaikinti antstolės 2012 m. rugpjūčio 23 d. patvarkymą taip pat atmestinas, nes dėl šio patvarkymo jau yra pasisakyta teismų procesiniuose dokumentuose kitose bylose (Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-09-27 nutartis, Vilniaus apygardos teismo 2013-01-17 nutartis).

19Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pareiškėjų atskirojo skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepanaikino antstolės P. K. 2013 m. vasario 20 d. patvarkymo reg. Nr.2-P-4515 tuo pagrindu, kad jo apskundimo termino skolininkai nepraleido, o antstolė po jos nušalinimo neturėjo teisės toliau atlikinėti vykdymo veiksmų. Aukščiau aptartų motyvų pagrindu, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog antstolės P. K. veiksmai, priimant 2013 m. vasario 20 d. patvarkymą reg. Nr.2-P-4515 vykdymo procese pagal Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr.2-468-623/2009, po to, kai dalies solidariųjų skolininkų prašymu ji (antstolė) buvo nušalinta, pripažintini neteisėtais, todėl 2013 m. vasario 20 d. patvarkymas reg. Nr.2-P-4515 naikintinas, o apskųstoji teismo nutartis šioje dalyje keistina.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

21Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutartį pakeisti:

22Panaikinti nutarties dalį, kurioje atsisakyta priimti pareiškėjų L. M., R. M., E. P. ir I. K. skundą dėl antstolio veiksmų nagrinėjamoje byloje ir skundą priimti.

23Panaikinti nutarties dalį, kurioje atmestas pareiškėjos R. P. skundas dalyje dėl antstolės P. K. 2013 m. vasario 20 d. patvarkymo reg. Nr.2-P-4515 ir šioje dalyje patenkinti pareiškėjų skundą – panaikinti antstolės P. K. 2013 m. vasario 20 d. patvarkymą reg. Nr.2-P-4515.

24Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė teismo posėdyje... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjai R. P., E. P., L. M., R. M. ir I. K. antstolės P. K. kontorai... 5. Antstolės P. K. padėjėjas T. J. 2013 m. kovo 8 d. patvarkymu atsisakė... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 19 d. nutartimi pakeitė... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Pareiškėjai R. P., L. M., R. M., E. P. ir I. K. atskiruoju skundu prašo... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolė P. K. prašo skundą atmesti bei... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 12. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Esminis klausimas, kurį pareiškėjai (skolininkai) kelia nagrinėjamoje... 15. Bylos duomenys, tame skaičiuje ir vykdomosios bylos Nr.0093/11/03865,... 16. Atsižvelgiant į tai, jog ta pati antstolė vykdo teismo sprendimą, kuriuo... 17. Pažymėtina, jog solidarioji skolininkų pareiga, be kita ko, reiškia, kad... 18. Apeliantai skunde tvirtina, jog pirmosios instancijos teismas privalėjo... 19. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pareiškėjų atskirojo skundo... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutartį pakeisti:... 22. Panaikinti nutarties dalį, kurioje atsisakyta priimti pareiškėjų L. M., R.... 23. Panaikinti nutarties dalį, kurioje atmestas pareiškėjos R. P. skundas dalyje... 24. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....