Byla 2YT-361-874/2017
Dėl termino paveldėjimui pagal įstatymą priimti atnaujinimo, iškeltą pagal pareiškėjo G. I. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybės įmonei Turto bankas, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI)

1Joniškio rajono apylinkės teismo teisėja Vijoleta Kurtkienė, sekretoriaujant Romutei Braslauskienei, dalyvaujant pareiškėjui G. I.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą dėl termino paveldėjimui pagal įstatymą priimti atnaujinimo, iškeltą pagal pareiškėjo G. I. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybės įmonei Turto bankas, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI),

Nustatė

3pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti terminą paveldėjimui pagal įstatymą priimti mirusios O. I., a. k. ( - ), nekilnojamajam turtui: žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), ir gyvenamajam namui, unikalus Nr. ( - ). Teismo posėdyje pareiškėjas G. I. palaikė pareiškimą, paaiškino, kad praleido įstatymo nustatytą terminą kreiptis į notarą dėl palikimo priėmimo dėl nežinojimo. Mirus motinai O. I., blogai jautėsi, dirbo užsienyje, į Lietuvą grįždavo trumpam. Tik šiemet iš draugo sužinojo, kad palikimui priimti yra nustatytas terminas. Praėjus gal metams po motinos mirties, pastarosios name apsigyveno jo dukra E. V., kuri ten gyvena iki šiol. Prašo tenkinti pareiškimą.

4Liudytoja E. V. posėdžio metu paaiškino, kad pareiškėjas yra jo tėvas. O O. I. buvo jos močiutė. Pastarajai priklausančiame name Blauzdžiūnų k. apsigyveno 2013 metų vasarą ir gyvena iki šiol, nes tėvas ir tėvo sesuo prašė pagyventi, kad tuščių namų kas neišdaužytų. Žino, kad nepriėmus O. I. palikimo pirmos eilės įpėdiniams, ji turėjo teisę priimti palikimą, tačiau į močiutės palikimą nepretenduoja.

5Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepime į pareiškimą neprieštaravo, kad pareiškimas būtų patenkintas, teismui nustačius, kad terminas paklikimui priimti praleistas dėl svarbių priežasčių bei prašė bylą nagrinėti inspekcijos atstovui nedalyvaujant. Apie bylos nagrinėjimą suinteresuotam asmeniui pranešta tinkamai, byla išnagrinėta jam nedalyvaujant.

6Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime į pareiškimą neprieštaravo, kad pareiškimas būtų patenkintas, teismui įsitikinus, kad yra pagrindas atnaujinti terminą palikėjos O. I., a. k. ( - ), palikimui priimti, pareiškimą nagrinėti VĮ Turto banko atstovui nedalyvaujant. Apie bylos nagrinėjimą suinteresuotam asmeniui pranešta tinkamai, byla išnagrinėta jam nedalyvaujant.

7Pareiškimas tenkintinas.

8Pareiškėjo, liudytojos E. V. paaiškinimais, rašytiniais įrodymais byloje – pareiškėjo G. I. pareiškimu, Joniškio rajono notarų biuro notarės 2016-12-21 liudijimu, pareiškėjo asmens dokumento kopija, gimimo liudijimo kopija, O. I. mirties liudijimo kopija, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Kraštotvarkos ir architektūros skyriaus 2010-03-24 raštu Nr. (38.5)-SAK-93 „Dėl adreso Baluzdžiūnų k. patikslinimo“, VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro išrašo-pažymėjimo kopija nustatyta, kad ( - ) mirė pareiškėjo motina O. I., a. k. ( - ). O. I. nuosavybės teise priklauso 0,1900 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), gyvenamas namas, unikalus Nr. ( - ), malkinė, unikalus Nr. ( - ), daržinė, unikalus Nr. ( - ), tvartas, unikalus Nr. ( - ), viralinė, unikalus Nr. ( - ), malkinė, unikalus Nr. ( - ), malkinė, unikalus Nr. ( - ), malkinė, unikalus Nr. ( - ), kiemo statiniai (lauko tualetas, šulinys, kiemo aikštelė), unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ). Mirus O. I., į notarų biurą dėl palikimo priėmimo niekas nesikreipė ir Testamentų registre nėra įregistruotų palikėjos O. I. palikimo priėmimo faktų. Mirusiosios O. I. sūnus G. I., a. k. ( - ), yra pirmos eilės įstatyminis įpėdinis (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.11 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Pareiškėjas, mirus motinai O. I., dirbo užsienyje, į Lietuvą grįždavo tik trumpam, todėl praleido įstatymo nustatytą 3 mėnesių terminą palikimui priimti. Tačiau iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad pareiškėjas rūpinosi O. I. palikimu, jo prašymu po motinos mirties likusį turtą prižiūrėjo ir iki šiol prižiūri pareiškėjo dukra E. V. Dėl šių aplinkybių yra pagrindas atnaujinti pareiškėjui įstatymo nustatytą 3 mėnesių terminą palikimui priimti, nes terminas praleistas dėl svarbių priežasčių.

9Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 576-577 straipsniais, 578 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

10pareiškimą patenkinti.

11Atnaujinti pareiškėjui G. I., a. k. ( - ), dėl svarbių priežasčių praleistą 3 mėnesių įstatymo nustatytą terminą palikimui, atsiradusiam po motinos O. I., a. k. ( - ), mirusios ( - ), mirties priimti.

12Nutartį per 7 dienas galima apskųsti Šiaulių apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą Joniškio rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai